Сабақ ТҮріне сәйкес пәннің мазмұны және сағаттарды бөЛУДата22.06.2017
өлшемі344.13 Kb.
түріСабақ

УМКД 042-18-18.1.30/01-2015

Редакция №2 от 11.09. 2014 г

стр. изҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 – деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘК

ПОӘК


042-18-18.1.79/01-2016


ПОӘК

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» бойынша бағдарламасы№1 басылым


ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)


Пән атауы: «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ»

Кредит саны: 3
Мамандық – шифр атауы: тарих емес мамандықтар үшін

Факультет, кафедра: тарих-педагогика факультеті, Қазақстан тарихы кафедрасы

Семей 2016

Мазмұны

1

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
2

САБАҚ ТҮРІНЕ СӘЙКЕС ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
3

КУРС саясаты
4

БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
5

ӘДЕБИЕТТЕР И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРЫ1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ1.1 Оқытушы туралы жалпы мәліметтер

Кариева Тоты Амангельдыевна т.ғ.к., қауым. профессор м.а., Қазақстан тарихы кафедрасы, тарих-педагогика факультеті.

Байланыс мәліметтері: тел.: 87783208851, 8(7222) 360225 (кафедра) № оқу ғимараты, № 1006 кабинеті
1.2 Пәннің қысқаша мазмұнына сипаттама

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік алуына орай өткенді жан-жақты және объективті зерттеу, негізгі міндеттері халықтың тарихи жадын жаңғырту, ұлттық сананы және азаматтық бірлікті насихаттау, жастарды отансүйгіштік пен толеранттық рухта тәрбиелеу болып табылатын «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнін оқыту көкейкесті бола түсті

Мемлекеттің біртұтас сиаптын көрсету, қоғамдық сананы қалыптастыру, ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық белсенділігін дамыту, елдің зияткерлік әлеуетін көтеру осы пән шеңберінде жүзеге асады.

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, Мәңгілік ел құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады. Міне, сондықтан да бұл пән барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу – әдістемелік жоспарларына енгізілген. Пәннің негізгі бағыттары ұсынылып отырған типтік бағдарламада көрініс тапқан.Курс бағдарламасының ерекшеліктері. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы бойынша курсын оқыту кезінде, тарихты зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін пайдалану болып табылады. Осыған сәйкес курс орта білім бағдарламасын қайталамайды. Хронологиялық шеңбері Қазақстан тәуелсіздік жолында ұлттық қозғалыстар мен идеялардың тарихын қамтиды. «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» халықтың тарихи жадында жаңғырту, ұлттық бірегейлік пен азаматтық бірлік қалыптастыру, жастар арасында патриотизмді және төзімділікті ілгерілету: өткен жан-жақты және объективті зерттеу және оқыту мәселесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан кейін, оның негізгі міндеттері болып табылады және өзекті. Шын мәнінде «Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні қазақ сәйкестілікті нығайту, оның үлкен рөлін, халықтың сана-сезімінің, ұлттық білім беру жүйесін жетілдіру, жаңа мыңжылдықта интеллектуалды міндеттерді жүзеге асыру - бұл республикалық маңызы бар оқу пәні болып табылады, бұл әмбебаптылығымен және маңыздылығымен ерекшеленеді. Сондықтан еліміздің барлық жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларына енгізілді.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру; Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау; студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу; тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру.
1.4 Пәнді оқыту міндеттері:

 • ұлттық қауіпсіздік және егемен Қазақстан мемлекетін нығайтудың стратегиялық мақсаттарын, тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын қалыптастыру;

 • көпконфессиялы қазақстандық қоғамға идеологиялық және рухани көп ұлтты шоғырландыру және негіздерін жасау;

 • қазіргі заманғы Қазақстан тарихында Шығыс мәдениеттер, әлемдік тарих және Батыс диалог контекст бірегей және маңызды орын анықтау ғылыми принциптерін ашу;

 • Қазақ халқының этногенезі мәселелерін біртұтас және объективті қамту негізінде еліміздің жаңа тарихындағы ғылыми негiзделген ұғымдарды, Ұлы даланың аумағында мемлекеттілік және өркениет нысандарын эволюция құру және ең маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды біріктіру;

 • дамудың қазақстандық моделін мазмұны нақты, ғылыми және тарихи білімнің толтыру және экономикалық, идеологиялық, мәдени өзін-өзі жетілдіруді жаңғырту.


1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:

 • ғылыми-зерттеу, сыни талдау арқылы адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамудың жалпы үлгілерге сай өткен жеке құбылыстар мен оқиғаларды қабілетті ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және басқа да тәсілдері болуы;

 • Еуразиялық тарихи процесте және әлемдік контексте тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи мәліметтері мен кезеңдерін білу;

 • қазақстандық даму моделінің мәні түсінуге қабілетті болуы және жан – жақты обьективті ойлай алуы;

 • күрделі тарихи процестерді, оқиғалар мен қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғалардың зерттеуге аналитикалық және аксиологиялық талдау дағдыларын меңгеру.


1.6 Пәннің пререквизиті:

 • жоқ


1.7 Пәннің постреквизиттері:

 • Философия, саясаттану


1.8 Оқу жоспарынан көшірме

1- кесте

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Прак. сабақ

БОӨЖ

БӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

1

І-ІІ

3

30

15

45

45

135

Мемлек. емтихан2 Пәннің мазмұны және сабақтың түрі бойынша сағаттарды бөлу

2 кесте
Тақырыптың атауы және мазмұны

Л

Е

кПРАК

ОБ

ӨЖ


Б

Ө

Жәдебиет

тізімі


1

2

4

5

6

7

8
1 МОДУЛЬ. ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ҰМТЫЛЫС КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН

1

1-тақырып. Ұлттық мемлекетті құрудың эволюциялық жолы.

Дәріс жоспары:

1. Қазақ халқының ұлттық қозғалысының бастауы.

2. Ресей империясы және түркі-мұсылман халықтарының зияткерлік элитаның өзара іс-әрекеті

3. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақ даласы.

4. Ресейдегі Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға әсері.


2
3

3

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.102

2-тақырып. Кеңестік Қазақстанның қалыптасуының тарихи шығу тегі

Дәріс жоспары:

1. Азаматтық қақтығыс жылдарындағы Қазақстан.

2. Ұлттық мемлекет қалыптастыру жолында қазақ зиялыларының қызметі.

3. «Әскери коммунизм» саясаты

4. Қырғыз (Қазақ) Кеңестік Социалистік Автономиялық Республикасының құрылуы


2
3

3

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

3

3-тақырып. Кеңестік тоталитарлық Қазақстанның қалыптасуы: сипаты, іс-шаралар мен салдары

Дәріс жоспары

1. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭП).

2. Қазақстанды индустрияландырудың жолдары мен әдістерін талқылау.

3. Көшпелі және жартылай көшпелі қазақтарды күштеп отырықшыландыру

4. Мәдениет саласындағы солшыл большевиктік идеялар


2


7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10

4

4-тақырып. Фашистік агрессия қарсы күресте Қазақстандықтарды жоғалту және оның ерліктері

Дәріс жоспары

1. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Кеңес мемлекетінің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары.

2. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстанның әскери ерліктері.

3. Қазақстан - алдыңғы Арсенал.


2


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

2 МОДУЛЬ. ХХ ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТІК РЕФОРМАЛАРДЫҢ САЛДАРЫ МЕН ШИЕЛЕНІСТЕРІ

5

5-тақырып. «Жеке басқа табыну» және әлеуметтік-саяси саладағы «жылымық»

Дәріс жоспары:

1. Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстанның жағдайы

2. Адам құқықтарын шектеу бағытталған қоғамдық өмірдегі партиялық бақылауды күшейту.

3. «Хрущев жылымық» кезіндегі Қазақстан

4. Ауыл шаруашылығы жақсарту бойынша командалық-әкімшіліктік бақылау шаралары.2


7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10

6

6-тақырып _ Әлеуметтік-экономикалық және рухани «тоқырау». Қазақстанның экологиялық мәселелері.

Дәріс жоспары:

1. КСРО өнеркәсібін дамытуға Қазақстанның қосқан үлесі.

2. Әкімшілік басқарудың нәтижесінде ауыл шаруашылығы саласындағы қайшылықтар.

3. мәдени және рухани өмірдегі қайшылықтар2
3

3

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6

7

7-тақырып Кеңестік Қазақстандағы «қайта құру» әрекеттері.

Дәріс жоспары:

1.Демократиялық арқылы КСРО командалық-әкімшілік жүйесін қайта құрылымдау әрекеттері.

2. Алматы және еліміздің басқа да қалаларындағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы және олардың шынайы себептері

3. КСРО-ның ыдырауы және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) қалыптастыру2


7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10

3 МОДУЛЬ. ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК СТРАТЕГИЯ

8

8-тақырып Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымын қалыптастыру.

Дәріс жоспары:

1. Тәуелсіздік ұлттық және мемлекеттік құрылыстың факторы ретінде.

2. мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының қалыптастыру.

3. Қазақстан халқына Қазақстан Президенттің бірінші жолдауы «Қазақстан - 2030»

4.Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан-2050 стратегиясы:қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси курсы (14 желтоқсан 2012) Жолдауы


2


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

9

9-тақырып Экономикалық дамудың қазақстандық моделі.

Дәріс жоспары:

1. Қазақстанның экономикалық реформалары және олардың нәтижелері

2. Мемлекеттің индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы және оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары

3. ХХІ ғасырдағы экономиканың қазақстандық үлгісі.2


7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10

10

10-тақырып Этнодемографиялық процестер мен ұлтаралық келісімді нығайту.

Дәріс жоспары:

1. Көшi-қон, Қазақстанда демографиялық процестер

2. «Нұрлы көш» бағдарламасы және отандастарымызды қайтару.

3. Болашақ бірыңғай ұлт қалыптастыру мәселелері.2


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

4 МОДУЛЬ 4 ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢАРУЫ

11

11-тақырып Дамудың әлеуметтік және саяси болашағы.

Дәріс жоспары:

1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-саяси өмірдің демократиялануы.

2. Азаматтық қоғамның дамуы мен оның саяси институттары

3. Этносаралық келісім - Қазақстан Республикасындағы демократиялық және – Тәуелсіздікті нығайтудың негізі.

4. Саяси реформалардың жалпыұлттық бағдарламасы.


2


7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10

12

12-тақырып Білім беру саласындағы әлеуметтік реформалар мен өзгерістер

Дәріс жоспары:

1. Әлеуметтік реформалар және әлеуметтік жаңғырту.

2. Ұлт болашағын қалыптастыру - салауатты өмір салтын қалыптастыру.

3.Қазіргі заманғы білім беру жүйесін жаңғыртудағы өзекті мақсаты мен міндеттері.2


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

13

13-тақырып Ұлы Дала халқының дүниетанымы және жаңа тарихи сананы қалыптастыру саясаты

Дәріс жоспары:

1. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы ұлттық тарихтағы «ақтаңдақтар ақиқатын» жоюға бағыттылған шаралар

2. «Халық тарих толқынында» тарихи зерттеудің бағдарламасы.

3. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы.2


7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10

14

14-тақырып. Қазақ хандығының 550 жылдығын мерекелеудің жаңа әлеуметтік сана қалыптастыру үшін маңыздылығы.

Дәріс жоспары:

1. Қазақ ұлтының және Қазақ хандығының тарихи қалыптасуының алғышарты және қазақ халқының қосымша проблемаларды жаңғыртуы

2. Қазақ халқының ауызша мұра (тарихи дәстүр) зерттеудің тарихнамасы, оның ерекшеліктері мен маңызы.

3. Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы мемлекеттілігі бұл Қазақстан мен Қазақ хандығының аумағындағы ежелгі мемлекеттерді салыстырғандағы ерекшелігі2


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

15

15-тақырып. ХХІ ғасырдың Қазақстанның ұлттық идеясы - «Мәңгілік ел». Қазақстан - қазіргі заманғы әлемге таныған ел.

Дәріс жоспары:

1. «Мәңгілік ел» ұлттық идеяның мазмұны мен маңыздылығы

2. Халықаралық қоғамдастық тарапынан егемен Қазақстанды тану.

3. Ұлттық қауiпсiздiк саласындағы мақсаттар.

4. Сыртқы экономикалық ынтымақтастық және инвестициялық қызмет.

5. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев Еуразиялық идеяның қазіргі заманғы дамуын түсіндіру


2


7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10
Барлығы:

30

Практикалық сабақтар

1 МОДУЛЬ. ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ҰМТЫЛЫС КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН

1

1 семинар. Қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы және сабақтастығы

1. Қазақ зиялыларының қалыптасуы: әлеуметтік құрамы, білімі, қызметі (Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Х. Досмұхамбетов, М.Тынышбаев, С. Құдайбердіұлы)

2. Ұлы даладағы жәдитшілдік білім беру идеяларына әсері.

1


2

2 семинар. ХХ ғасырдың басында Қазақстан: тәуелсіздік үшін күрес.

1. бірінші орыс революциясының әлеуметтік және саяси қозғалысының қалыптасуына әсері.

2. Жалпы ресейлік мұсылман сиездеріне қазақ элитасы өкілдерінің қатысуы. Империядағы түркі-мұсылман халықтарының шоғырландырудағы «Иттифак-эль-муслиминнің» (мұсылмандар одағы) рөлі.

3. Мемлекеттік Думаның мұсылман фракциясы. I – II Мемлекеттік Думаға қазақтардың қатысуы


1


3

3 – семинар. Қазақстанның қазіргі тарихнамасында 1916 көтерілісті бағалаудағы жаңа көзқарастар

1. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қазақстан. Қазақстандағы тұтқындар

2. 1916 ұлт-азаттық көтеріліс: себептері, қозғаушы күштері, прогресс және кезеңдері. Қозғалыс жетекшілері: А.Иманов, Бокин Т., Б. Әшекеев және басқалар.

3. Қытайдағы қазақтардың жаппай көші-қонының бірінші толқыны (Құлжа облысы, Қашқар), Ауғанстан.


1


4

4 – семинар. Азаматтық қарсы тұру жылдарындағы соғыс кезіндегі большевиктер және Алаш қозғалысының өкілдері

1. Қоқан автономиясы - түркі халықтарының бірлігі негізінде тәуелсіз мемлекетті қалыптастыру әрекеті.

2. «Алаш» қозғалысы және екінші бүкіл қазақстандық конгресс. Ресей құрылтай жиналысына қазақтардың лауазымдар.

3. Қазақстан Республикасының аумағында соғыс қимылдарына таралуы.


1


5

5 – семинар.

Қазақстанда кеңестік тоталитарлық жүйені қалыптастыру: сипаты, іс-шаралар, сабақтар.

1. Қазақстандағы жер және су реформасын

2. «Кіші Қазан» идеясы Голощекин: мәні және маңызы

3. Индустрияландыру мәселесі бойынша қазақ қауымдастықтарының басшылары

4. әдістері мен Қазақстандағы күштеп ұжымдастыру және оның салдарының қарқыны.


1


6

6 - семинар. Қазақстанда кеңестік тоталитарлық қалыптастыру: сипаты, іс-шаралар, сабақтар.

1. Қазақ зиялыларының «mangurtizatsii» басталуы

2. Түрік халықтарының рухани жаңғыруына үлес қосқан саяси қызмет M.Шоқай - түркі халықтарының рухани жаңғыру қосқан қомақты үлесі.

3. Білім және ғылым саласындағы Кеңес үкіметі реформалары, қайшылықтары.


1


7

7-семинар. Фашистік агрессия қарсы күресте Қазақстандықтардың ерліктері.

1. Қазақстан халқы - партизан қозғалысының көрнекті.

2. Қазақстан халқы - Кеңес Одағының Батырлары - олардың ата-бабаларының мұрагері ерлік.

3. «Түркістан легионының» қалыптастыру кезінде нацистер әрекеттері.

4. Қазақстанға халықтардың жер аударылуы

1


2 МОДУЛЬ. ХХ ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТІК РЕФОРМАЛАРДЫҢ САЛДАРЫ МЕН ШИЕЛЕНІСТЕРІ

8

8-семинар. Қазақстанда ХХ ғасырдың екінші жартысында кеңестік реформалардың, олардың зардаптарының қайшылықтары

1. Семей ядролық сынақ полигоны және «қырғи-қабақ соғыс».

2. Соғыстан кейінгі кезеңде. Қоғамдық өмір. «Бұл Бекмаханов» атты.

3. Білім және ғылым саласындағы оң өзгерістер.

4. Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру экологиялық және демографиялық салдарын кезеңдері.

1


9

9-семинар. Кеңестік қоғамның саяси және әлеуметтік-экономикалық дағдарысы

1. Аяқталмаған экономикалық реформалар 1965-1966 жж жыл.

2. 70-80 жылдары әлеуметтік мәселелерді өсуі. Жиырмасыншы ғасыр.

3. Экологиялық дағдарыс. Арал теңізінің қасіреті.


1


3 – МОДУЛЬ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК СТРАТЕГИЯ


10

10-семинар. Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік және саяси трансформациясы.

1. Қоғамның конституциялық тәртібін құру.

2.Қазақстан Республиканың рәміздер қабылдау - Туы, Елтаңбасы және Гимнi бар.

3. Қазіргі қазақ қоғамындағы Құқықтық реформалар.

4. Үкімет үш негізгі филиалдары: Президент, Парламент және Үкімет - елдің саяси жүйесін компоненттері.

1


11

11- семинар. Тәуелсіз Қазақстанның экономикалық дамуының қазақстандық моделі.

1. Қазақстан экономиканы реформалау бағыттары - экономикалық даму кластерлік принципі, өнімділік деңгейін арттыру, қазіргі заманғы технологияларды енгізу, инвестициялық, салық, ауыл шаруашылығы және өнеркәсіптік саясат, инфрақұрылымды дамыту, атап айтқанда, көлік және байланыс.

2. Әлемдік экономикалық дағдарыс және Қазақстанның әсері

3. Жаңа экономикалық саясат «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол»


1


4 МОДУЛЬТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ДІНИ ЖАҢҒЫРТУТАНА

12

12-семинар. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – қоғамдық саяси өмірде демократизациялаудың жаңғыртуы
1


13

13-семинар. Жастар саясаты және білім беру тарихы бойынша шаралар.

1. Жастар саясаты бойынша саяси бағыттардың негізі

2. Қазақстан жастар саясаты туралы «Қазақстан-2020» Даму бағдарламасы.

3. Қауіпсіздік мәселелері контекстінде жағдайындағы Қазақстандағы діни саясат.


1


14

14-семинар. Ұлттық идея «Мәңгілік ел» - қоғамның топтасуы негізі.

1. Қазақстан мен Астана

2. Тәуелсіздік біздің қоғамда

2. Ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім

3. Зайырлы қоғам және жоғары руханият

4.Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім

5. Жалпыға Ортақ Еңбек

6. Тарих қоғамы, тілі мен мәдениті.

7. Ұлттық қауіпсіздік және Қазақстан жаһандық және өңірлік проблемаларды шешуге қатысу

1


15

15 – семинар. Қазақстан және әлемдік қоғамдастық.

1.Халықаралық қоғамдастық тарапынан егемен Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымының бала асырап алу тану.

2. Шетелдік қатынастары саласындағы Қазақстанның басымдықтары.

3. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі төрағалық


1БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ: (СӨЖ)

 1. Қазақстан тәуелсіздік идеясының тарихи эволюциясы.

 2. Түркі дәуіріндегі ойшылдар және ғалымдар еңбектері ( Абу Наср әль-Фараби,

А.Яссауи, М.Қашғари, Ж.Баласағұни, Ибн Сина, Р.Бируни).

3.Түркі халықтарының материалдық және рухани мәдениетін зерттеудеолардың фольклорлық ескеріткіштері, археологиялық және жазбаша дәлелдемелер

4. Түркі дәуіріндегі Орталық Азия халықтарының рухани мәдениті мен әдебиетіне қосқан үлесі

5. Қазақстан территорирясындағы этникалық процестер және оның қазақ халқының дамуына қосқан үлесі

6. Қазіргі заманғы Қазақстан тарихи ғылымдағы Алаш қозғалысы тарихнамасы зерттеу.

7. 1920-1930 кеңестік реформалардың салдарлары туралы тарихи зерттеу.

8. 1937-1938 жылдардағы Қазақстандағы жаппай саяси қуғын: зиялылардың қайғылы тағдыры.

9. Қазақстан Республикасындағы қазіргі заманғы саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар мен ұйымдар.

10. Қазақстан Республикасында қазақ тілінің мәртебесі туралы

11. Тәуелсіз Қазақстанды құру және дамытудағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.А. Назарбаевтың қызметі және рөлі.

12. Қазақстан дамуының басты негізі-мемлекеттік бағдарламалар.

13. Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуы үшін «Нұрлы жол» бағдарламасының мәні.

14.Білім беру, ғылым және мәдениет дамуындағы басым бағыттар

15. Этносаралық және конфессияаралық қарым-қатынастардың тұрақтылығы сақтау


СОӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ

3 кесте


апта

Тақырып атаулары

Бақылау формасы

4 апта


1 СӨЖ. Жетісудағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс орталығы – Албан қозғалысы

конспект

2 СӨЖ. Кеңестік Қазақстандағы мәдениет қайраткерлері (Әмре Қашаубаев, Қажымұқан Мұңайтпасов, Александр Затаевич, Жамбыл Жабаев).

конспект

3 СӨЖ. Адам құқығының бұзылуы – қиыр Шығыстан Қазақстанға корейлерді күштеп қоныс аудару.

конспект

6 апта


4 СӨЖ. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтардың еңбектегі ерлігі

конспект

5 СӨЖ. Семейліктердің Ұлы Отан соғысына қатысуы.

конспект

6 СӨЖ. Қазақстанның қоғам қайраткері - Ж.Ш.Шаяхметов.

конспект

10 апта


6 СӨЖ. Қазақстанның қоғам қайраткері- Д.А.Қонаев.

конспект

7 СӨЖ. Қазақстан Халықтарының Ассамблеясы – татулықпен бірлік институты

конспект14 апта


8 СӨЖ. Н.Ә. Назарбаевтың «Тарих толқыны» еңбегі

аннотация

9 СӨЖ. Н.Ә. Назарбаевтың «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства» еңбегі.

аннотация

10 СӨЖ. «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке» Н.Ә. Назарбаевтың кітабы.

аннотация


АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ ТАПСЫРМАЛАРЫ

4 кесте


7 апта

Қазақстан тарихы (Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан XХ ғ. басы)

Слайд құрастыру (25-тен кем емес), аудио- и видеоматериалдар

15 апта

Қазақстан тарихы (XХ ғ. ІІ жартысындағы Қазақстан – қазіргі заман)

Слайд құрастыру (25-тен кем емес), аудио- и видеоматериалдар3 КУРС САЯСАТЫ

Қойлып отырған талаптарға сәйкес пәнді оқыту барысында өзара түсінушілік болатындығына сенемін.

1. Сабаққа қатысу қатаң түрде міндетті болып табылады. Егер қандай да бір себеппен студент сабаққа қатыса алмай қалған жағдайда барлық меңгерілмеген материалға жауапты. Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

2. Сабақты себепті босату сізді жауапкершіліктен толық босата алмайды. Белгіленген уақыт аралығында қосымша тапсырмалар алып, орындау арқылы босатылған сабақты өтей аласыз, ол бірақ максималды балл болып есептелмейді.

3. белгіленген мерзім ішінде оқу процесінде аудиториялық сабақтарда сіз белсенділік танытып, үй тапсырмасын уақытында орындауыңыз шарт. Міндетті және жауапты болуыды естен шығармаңыз. Бұның бәрі сіздің жоғары балл жинауға мүмкіндік береді.

4. Аудиториялық сабақта сіздің ұлы телефоныңыз өшірілуі керек.

5. Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шағарылады.

6. Билет жүйесі негізінде мемлекеттік емтиханға барлық студенттер босатылады. Әрбір емтихан билеті 3 сұрақтан тұратын курстың өткен бөлімдері бойынша жасалады.


4 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Пән бойынша үлгерімді бақылау формасы • ағымдағы бақылау (пән бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесіне сәкес жүргізіледі)

 • аралық бақылау (7 және 15 апта)

 • қорытынды бақылау (академиялық кезең соңында мемлекеттік емтихан түрінде ауызшы формада болады).

Бір академиялық кезең ішінде пәнге 600 балл бөлінеді бірінші академиялық кезеңде (1-7 аптада – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін; 8-15 аптада – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Білімді бақылау түрі және апта бойынша баллды бөлу кестеде берілген.


«Қазіргі замандағы Қазақстан тарихы» пәні бойынша баллдарды бөлу

5 кесте


апта

Бақылау түрі

Барлық балл

ескерту

1

2

3

4
1-7 апта аралығында аудиториялық сабаққа қатысу

30
2,3,4,5,6

Практикалық сабақ

100
4,6

СӨЖ

100
7

1 аралық бақылау

70
1-7 апта аралығындағы оқудың қорытынды баллы

3008-15 апта аралығында аудиториялық сабаққа қатысу

30
8,9,10,11,

12,13,14


Практикалық сабақ

100
10,14

СӨЖ

100
15

2 аралық бақылау

100
8-15 аптадағы оқытудың қорытынды баллы

300
Емтихандағы қортынды балл

400
Академиялық кезең ішіндегі барлық балл

1000Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден – 600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден – 600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағдайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғары оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100% құрайды. Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (6 – кесте).Білімді бағалаудың көп баллды әріптік жүйесі

6 - кестеӘріптік жүйе

бойынша бағалауБаллдардың цифрлық

эквивалентіПайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

Қанағаттанғысыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНЕТЕРНЕТ РЕСУРСТАР
5 ӘДЕБИЕТТЕР

5.1 Негізгі әдебиеттер

5.1.1 История Казахстана. В 5-ти томах.4- 5-й том. Алматы: Атамұра, 2010.

5.1.2 Назарбаев Н.А. В потоке истории. – Алматы: Атамұра 200

5.1.3 Алтаев А.Ш., Жангутин Б.О. История Казахстана: Хрестоматия. Т. 2. – Алматы, 2008.

5.1.4 Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.

5.1.5 История независимого Казахстана - Алматы: «Казак энциклопедиясы», 2011

5.1.6 История Казахстана. Курс лекций. Под ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.

5.1.7 Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Хрестоматия. (1917-1939). 1т. Ред. басқарған Қ. С. Қаражан. Алматы, 2007.

5.1.8 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Алматы, Қазақ университеті, 2016.

5.1.9 Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015.

5.1.10 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.

5.1.11 Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010.

5.1.11 Қазақстан тарихы: Оқу құралы. / Ред. басқ. проф. Б.С. Сайлан. – Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2012.

5.1.12 Артыкбаев Ж.О.; Раздыков С.З. История Казахстана: Учебник. – Астана: Фолиант, 2007.

5.1.13 Алтаев А.Ш. Евросоюз: история и современность. Учебное пособие Алматы. Издательство «Қыздар университеті»- 2015.

5.1.14 Сайлан Б. Қазақстандағы алғашқы жастар ұйымдарының құрылу тарихы (1917-1925 жж.). – Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2015.


5.2 Қосымша әдебиеттер

   1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, 1995.

   2. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства.- Алматы, 1992.

   3. Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы, 2003.

   4. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007.

   5. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. - Астана, 2002.

   6. Назарбаев Н.А. Евразийский Союз. Идеи, практика, перспективы.- М: 1997.

   7. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. А., 1997.

   8. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». ҚР Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Егемен Қазақстан, 15 желтоқсан 2012 ж.

   9. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігі – Мәңгілік Елдің Ұлы тарихы. Тәуелсіздік күніне орай салтанатты шарада сөйлеген сөзі. - Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан 2014 ж.

   10. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму. Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша. – Егемен Қазақстан, 1 желтоқсан 2015 ж.

   11. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. Алматы: Атамұра, 2003

   12. Назарбаев Н.А. На пороге ХХІ века. – Алматы: Өнер, 1996

   13. Назарбаев Н.А. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, Өнер, 1996.

   14. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007.

   15. Назарбаев Н.А. Стратегия независимости. – Алматы, 2003.

   16. Назарбаев Н.А. Без правых и левых. Москва, 1991.

   17. Омарбеков Т. Голодомор в Казахстане (хрестоматия). – Алматы, 2010.

   18. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының өзекті мәселелері. Көмекші оқу құралы. Алматы: «Өнер», 2003. – 552 б Абылхожин Ж. Очерки социально-экономической истории Казахстана. XX век. — Алматы, 1998.

   19. Омарбеков Т. Қазақстан қасіреті: Көмекші оқу құралы. – Алматы: Санат, 1997.

   20. Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. –Алматы: Қазақ университеті, 2004.

   21. Языковая политика в Казахстане (1921-1990 гг.): сборник документов / Сост.: Айбасова М.К., Исахан Г.Т. – Алматы: «Қазақ университеті», 1997.

   22. Алаш қозғалысы: Құжаттар мен материалдар жинағы: сәуір 1920-1928 жж. /Бас ред.: Қойгелдиев М.Қ.; Жауапты құраст.: Грибанова Е. М., Жағыпаров Н. Р. – Алматы: Ел-шежіре, 2007.

   23. Алаш қозғалысы: мәселенің зерттелу тарихынан //Құжаттар мен материалдар жинағы (1918–2007 жж.). – Т. 4. /Бас ред.: Қойгелдиев М.Қ.; Жауапты құраст.: Зұлқашева А.С. – Алматы: Ел-шежіре, 2008.

   24. Қазақстан Республикасының Президенті Мұрағатының аса құнды құжаттары: Жинақ. - 1 шығарылымы / Жауапты ред.: Шепель В.Н. – Алматы: АП РК, 2009.

   25. Әбжанов Х. Қазақстан: тарих, тіл, ұлт. – Астана, 2007.

   26. Қозыбаев М. «Өркениет және ұлт». – Алматы, 2001.

   27. Қозыбаев М. История и современность. – Алма-Ата, 2003.

   28. Козыбаев М.К., Алдажуманов П.С. Тоталитарный социализм: реальность и последствия. – Алматы: Фонд XXІ века, 1997. – 258

   29. Атабаев Қ.М. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. – Алматы, 2002.

   30. Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. –А., 1995.

   31. Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. –Алматы: Қазақ университеті, 2004.

   32. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алаш - Орда. –А., 1995.

   33. Современный Казахстан: стратегия успеха/ под ред. М.Е.Шайхутдинова . – Алматы, 2008.

   34. Сайлан Б.С.Кеңестік биліктегі Қазақстанның жастар саясаты: тарихы мен тағылымы (1917-1991 жж.). – Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2011.

   35. Ертысбаев Е.К. Казахстан и Назарбаев: логика перемен. – Астана: Елорда, 2001.

   36. Тоқаев Қ.К. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. – Алматы, 2002.

   37. Қазақстан: мемлекеттілік кезеңдері. Конституциялық актілер / Құрастырған Ж.Бәйішев. Алматы: Жеті жарғы, 1997.

   38. Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе этнокультурных контактов (XVIII – начало XX вв.). – Уфа, 2002.

   39. Кундакбаева Ж.Б., Алимгазинов К.Ш., Абдилдабекова А.М., Телеуова Э.Т. «Новые парадигмы в преподавании истории Казахстана: конструктивистская педагогика и инновационные технологии обучения». Алматы: «Қазақ университеті», 2015.

   40. Рысбекова С. Социальная модернизация традиционного общества в Казахстане (1920-1936 гг.). Алматы: «Арыс», 2013.

   41. Тәуелсіз Қазақстан тарихы: Хрестоматия. /Құрастырғандар: Қ.С. Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов. – Алматы: Қазақ университеті, 2013.

   42. Сайлан Б. Жастар ұйымының жетекшісі – Садықбек Сапарбекұлы // Садықбек Сапарбеков. Құжаттар мен материалдар. – Астана: Әдебиет әлемі. – 2013.

   43. Қозыбақова Ф.А.Қазақстандағы кеңестік әкімшіл-әміршіл жүйенің аграрлық саясаты және оның салдары (1920-1930 жж.). учебное пособие. – Алматы, 2011 .

   44. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических документов в 2-х томах. Алматы. 2014.

   45. Уразбаева А.М. «Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитеті (Қыробком) құжаттары Қазақстанда тоталитаризмнің қалыптасуы тарихының дерек көзі (1920-1925 жж.)». – Монография. – Алматы: «Қазақ университеті» 2015.

   46. Martin V. Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century.  Richmond: Curzon Press, 2001.

   47. История Казахстана. Энциклопедический справочник. – Алматы, 2010.


5.3 Интернет-ресурстары

5.3.1 Akorda.kz, http://www.tarihibilim.kz/;e-history.kz;

5.3.2 http://kazakhstan.awd.kz/; http://www.president.kz;

5.3.3 http://www.unesco.org/culture/asia/index.html5.3.4 http://www.unesco.org/culture/asia/html_eng/volume1.htm;

5.3.5 http://kazchronic.host.kz/
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет