Шүйішбаева Нұргүл Найзабекқызы Жумабаева Шолпан Нурлановна Алтаева Гулсинай Сарсенбаевна Физика ІІ мамандығы: 5В070700 «Тау-кен ісі»бет1/165
Дата18.03.2017
өлшемі17.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   165
Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Шүйішбаева Нұргүл Найзабекқызы

Жумабаева Шолпан Нурлановна

Алтаева Гулсинай Сарсенбаевна
Физика ІІ
Мамандығы: 5В070700 «Тау-кен ісі»

оқыту түрі: күндізгі, сырттай

Көкшетау, 2015

Оқу-әдістемелік кешенде жалпы физика курсы бойынша оқу бағдарламасына сәйкес силлабус, курс теориясына арналған қысқаша мағлұматтар, әр тақырыпқа сай практикалық сабаққа арналған мысалдар және үй жұмыстары, зертханалық жұмыстар (виртуалдық тұрғыда орындау) және студенттердің оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмыстары (СОӨЖ) мен студенттердің өз бетімен орындайтын (СӨЖ) жұмыстарының тапсырмаларын, бақылау материалдарын, әдебиеттер тізімін қамтиды.


Шуюшбаева Н.Н., Жумабаева Ш.Н.,Алтаева Г.С. Физика ІІ.: Оқу-әдістемелік кешен. - Көкшетау, 2015. – 150 бет


Оқу-әдістемелік кешен Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-нің оқу-әдістемелік кеңесінің (хаттама № 1, 22. 10. 2015ж.) шешімімен баспаға ұсынылды.

Н.4.07-03

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Жаратылыстану ғылымдары факультеті
Физика және математика кафедрасы

«Бекітемін»

Факультет Кеңесі шешімімен

факультетінің деканы

__________Хамитова А.С.

(тегі,аты,әкесінің аты)

«_____» ________ 20___ ж.


Студенттер үшін пән бағдарламасы

(СИЛЛАБУС)

Пән: Физика ІІ

Мамандығы: 5В070700 «Тау-кен ісі»

Студенттерге арналған пән бағдарламасы (силлабус) Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінде 22 қазан 2014ж. хаттама №1 қарастырылып бекітілген типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылған.

Кафедра отырысында қаралды________________
Хаттама №_______«______»__________________20___ ж.,
Кафедра меңгерушісі _______________________ Дамекова С.К.

(Аты – жөні, тегі, )


Факультеттің оқу әдістемелік комиссиясымен келісілген ______________

«____» _______ 20 ж./ Хаттама № ___________


Оқу әдістемелік комиссия төрағасы _________________Ермаганбетова С.К.

(Аты – жөні, тегі, қолы )1. Оқытушылар туралы мәліметтер:

Шүйішбаева Нұргүл Найзабекқызы.

Жумабаева Шолпан Нурлановна

Алтаева Гулсинай Сарсенбаевна

Ш. Уәлиханов атындағы КМУ (мекен-жайы: Абай көшесі, 76), жаратылыстану ғылымдарының факультеті, «Физика және математика» кафедрасы.


2. Пән туралы мәліметтер:

Пән атауы – Физика ІІ

өткізу орны – аудиториялар, оптика және электр магнетизм зертханалары.

Мамандық коды – 5В070700 «Тау-кен ісі»

 


Оқу түрі

Курс

Семестр

несиелер

Дәрістер

Практ.

Зертханалық

ОБСӨЖ

online

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі

күндізгі

2

3

3

30

8

7

22
68

135

емтихан

сырттай

1

2

3

6

2

1
18

108

135

емтихан


3 Курс пререквизиттері: жоғары математика, информатика, Физика І

4 Курс постреквизиттері: Тау-кен жыныстардың физикасы, Электр жабдықтау және тау-кен кәсіпорындардың электр жабдығы

 5. Курстың мақсаты: Студенттерде жалпы физика курсының кейінгі бөлімдерін оқып білу үшін пайдалануға болатын теориялық дайындықтың негізін құру, олардың ғылыми ойлау қабілеттерін қалыптастыру, механиканың әр түрлі физикалық заңдылықтары мен негізгі түсініктерін қолдануды дұрыс түсіну, зерттеу әдістерін меңгеру мен эксперименттік мәліметтердің қорытындыларын және нақтылық дәрежелерін бағалай білу, студенттерге есеп шығарудың әдістері мен тәсілдерін үйрету, эксперименттік зерттеулер жасау және өлшеу қателіктерін бағалау. Курстың соңында студенттерде оқу-практикалық материалдардың жиынтығы (лекциялық және практикалық оқуларының конспектісі, СӨЖ-ның тақырыптары және зертханалық жұмыстары бойынша есептеулері ) болу керек.  • Курсқа қысқаша сипаттама: “Физика ІІ” курсының бағдарламасы студенттер үшін –толық, сонымен қоса, курсқа жинақталған сипаттама. Силлабус курстың мазмұны іспетті, курс бойынша оқу мен оқытуға қажеттің барлығы бар. Курста оқитын студенттерге қажеттіліктер, сондай-ақ, қалай қорытындылап бағалау керектігі де көрсетілген. Курстың бағдарламасы студенттер үшін тек қана қысқаша шолу емес, қызығушылықтарын білдірген студенттерге оның негізінде оқудың барлық кезеңінде өзінің қызыметін жоспарлай алатын құжат болып табылады.

  • отырған болмысқа эмоционалды-құндылық қатынастың әлеуметтік тәжірибесін меңгерту негізінде олардың өмірік дағдыларын дамыту.

Пәнді оқытудың міндеттері:

  • білімді ұжымдық және жеке дара қабылдау тәсілдерін тиянақты меңгерту негізінде оқушыларды үздіксіз білім алуға дайындауғ; ол үшін оқу-эксперименттік зерттеулер жүргізуге және бақыланған физикалық құбылыстарды теориялық тұрғыда түсіндіруге мүмкіндік беретін ғылыми-таным әдістерінің қажеті дағдыларын қалыптастыру;

  • оқушылардың санасында табиғатпен оның танып білу туралы білімнің қисынды жүйесін қалыптастыру;

  • оқушылардың шығармашылық қабілетін және ойын дамыту;

  • планеталық ауқымдағы процестерге оқушылардың қатынасы бар екенін және олардың өз іс-әрекетінің экологиялылығына жеке жауапкершілігін қалыптастыру;

  • оқушыларды бүгінгі жедел қарқынмен дамып отырған технологияландырылған қоғамда өмір сүруге бейімдеу.

Баға қою саясаты: 1-ші кестедегі барлық көрсетілген бағалау балдары максимал. Олар қатаң тәртіппен, көрсетілген мерзім бойынша жұмыс көлемін толықтай орындаған жағдайда қойылады (1 рейтинг: 7 апта, 2 рейтинг-14 апта).

6. Сабақ жоспары

6.1Аудиторлық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспарыТақырыбы

күндізгі

сырттай

Оқу және әдістемелік әдебиеттерге сілтемелер

Дәріс


Машық..


зерт.

жұм.Дәріс


Машық.


зерт.

жұм.1

Кіріспе. Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік тербелістер мен толқындар.


2

1
2

1
3. (А) 203-212б.

2

Максвелл теңдеулері.


2
2


3. (А) 203-212б.


3

Электромагниттік толқынның қасиеттері.

2

1

3. (А) 203-212б.

4

Жарық толқындарының қасиеттері.

2
2


3. (А) 213-

224 б


5

Толқындардың дифракциясы.

2

1

2

6

Заттағы электромагниттік толқындар.

2
1

7

Жылулық сәулелену.

2

1

2

2

1

1

3. (А) 224-

250 б


8

Де Бройль гипотезасы. Микробөлшектердің дифракциясы.

2
2

9

Кванттық теориядағы сутегі атомы және молекуласы.

2

1

2

3. (А) 251-

274 б


10

Кванттық статистика элементтері.

211

Құрылымдық кристаллографияның элементтері.

2
2

12

Металдардың электр өткізгіштігі.

3

1
23. (А) 275-

320 б


13

Меншікті және қоспалы өткізгіштер.

2

1
14

Атом ядросы.

2

1

3. (А) 320-

441 б


15

Ядролық реакциялар.

2


Барлығы

30

8

15

6

2

16.2. ОБСӨЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспары
Күндер

ОСӨЖ, СӨЖ

тақырыптары


ОБСӨЖ (күндізгі)

Oнлайн

(сырттай)Әдебиеттер

тізіміндегі нөмірі, әдебиет

және беттер)


1

Сызықтық және бұрыштық үлкеюлер. Аберрациялар.

2

1

3. (А) 213-

224 б Есеп шығару2

Ньютон сақинасы. Интерферометрлер.

1

1

3. (А) 213-

224 б Семинар3

Дөңгелек тесік пен дисктегі дифракция. Спектрлік прибордың рұқсат етілген мүмкіндігі.

2

1

3. (А) 224-

250 б Есеп шығару4

Жарықтың жұтылуы. Бугер заңы. Сәуленің қосарланып сынуы. Керр эффектісі.

2

1

3. (А) 224-

250 б Баяндама5

Атомдардың сызықтық спектрлері.

2

1

3. (А) 251-

274 б Коллоквиум6

Герц және Лебедевтің тәжірибелері.

2

1

3. (А) 251-

274 б Бақылау жұмысы7

Электрондардың дифракциясы. Толқындық функцияның статистикалық мәні.

2

2

3. (А) 275-

320 б Есеп шығару8

Кеңістіктік кванттау. Иондық және коваленттік байланыс.

2

2

3. (А) 275-

320 б Есеп шығару9

Ядролық бөліну реакциялары және тізбекті реакция.

1

1

3. (А) 320-

441 б Есеп шығару10

Ядролық реактор. Үдеткіштер.

1

1

3. (А) 320-

441 б Есеп шығару11Энергия көздерінің мәселелері

2

2

3. (А) 320-

441 б Коллоквиум12

Атом ядросы


1

1

(3) (13) Есеп шығару

13

Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік.


2

3

(2) (14) Баяндама
БАРЛЫҒЫ

22

186.3. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫФизика 2

1. Сәулелік оптиканың негізгі заңдары. Оптикалық аспаптар. Фотометрия.

2. Интерферометрлер.

3. Голография

4. Поляризацияланған жарықты алу жолдары

5. Жарық кванттарының энергиясы және импульсі

6. Атомдардың сызықтық спектрлері

7. Бөлшектердің дифракциясы.

8. Сутегіге ұқсас атомдар.

9. Ионды және ковалентті байланыстар

10. Лазерлер

11. Кванттық статистиканың элементтері

12. Джозефсон эффектісі

13. Атом ядросы

14. Синтез энергиясы. Энергия көздерінің проблемасы.

15. Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік.6.4. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Оқулықтар, оқу құралы

Пайдалан әдебиет. тілі

Автор, басылған жылы

Даналар саны

Электрондық болжаулар

кафедрада

кітапханада

1

Механика

орыс

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц

Электрондық

жеткілікті

Электрондық

2

Механика

орыс

Стрелков С.П.

Электрондық

-

Электрондық

3

Жалпы физика курсы

қазақ

С.Э.Фриш, А.В. Тиморева

Электрондық

жеткілікті

Электрондық

4

Задачи по общей физике

орыс

Иродов И.Е.

Электрондық

жеткілікті

Электрондық

5

Курс физики

орыс

Савельев И.В.

Электрондық

жеткілікті

Электрондық

6

Жалпы физика курсы бойынша есептер жинағы

қазақ

В.С. Волькенштейн

Электрондық

жеткілікті

Электрондық

7

Задачи по физике для поступающих в вузы.

орыс

Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., и др.

Электрондық

жеткілікті

Электрондық
Каталог: Книги
Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   165
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет