Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, кбет2/4
Дата31.12.2019
өлшемі284.29 Kb.
1   2   3   4


Мырзахмет Ж.К.

ECONOMIC THEORY

254

учебник

2019

This study guide is intended for students of economic specialties, which want to learn economic theory on English. Also this study guide may be used by students of Faculty of International relations. What about is this course?
You may never have studied economics before, and yet when you open a newspaper what do you read? – a report from ‘our economic correspondent’. Turn on the television news and what do you see? – an item on the state of the economy. Talk to friends and often the topic will turn to the price of this or that product, or whether you have got enough money to afford to do this or that.
The fact is that economics affects our daily lives. We are continually being made aware of local, national and international economic issues, whether price increases, interest rate changes, fluctuations in exchange rates, unemployment, economic recessions or the effects of globalization.
We are also continually faced with economic problems and decisions of our own. What should I buy in the supermarket? Should I save up for a summer holiday, or spend more on day-to-day living? Should I go to university, or should I try to find a job now? If I go to university, should I work part time?
So just what is economic theory about? In this study guide we will attempt to answer this question and give you some insight into the subject that you will be studying. We will see how the subject divided up, and in particular we will distinguish between two major brunches of economics: microeconomics and macroeconomics.
So the course provides the elements of economic theory and some elements of applied analysis. The content of the course are roughly split in half between the issues of microeconomics and macroeconomics. In the first part of the course, the students are familiarized with the methodology of microeconomics and learn the basics of consumer and producer theory, which are used subsequently to explain the notion of economic equilibrium. The welfare properties and informational decentralization of competitive equilibrium are emphasized. The second part of the course introduces the basic concepts and definitions of macroeconomics, including national income accounting, employment, economic fluctuations, and the role of government.
This course helps the student to reach General education objectives in critical thinking and writing.

5800Наметкулова Р.Ж., Кадиримбетова А.К.

Жалпы физика курсының есептері мен жаттығулары (электр және магнетизм, тербелістер мен толқындар) II-бөлім

300

Оқу құралы

2019

Оқу құралы іргелі заңдар мен олардың салдары жайындағы қысқаша курсты, сонымен бірге есептерді шығару бойынша ұсыныстарды қамтиды және ЖОО студенттеріне арналған. Педагогикалық ЖОО студенттеріне, физика пәнінің мұғалімдері мен физиканы өз бетінше оқитын тұлғаларға ұсынылады

6000Наметов А.М., Б.М.Сидихов,Есенгалиев К. Г. , Мурзашев Т.К.

Жануарлар анатомиясының топографиялық атласы І том (бас, мойын, тұлға)

280 А-4

оқу құралы

2019

Ұсынылып отырған оқу құралы жануарлар организмдері мүшелерінің және мүшелер жүйесінің анатомо – топографиялық құрылысының терминологиясы. Профессор, вет. ғыл. д-ры Петр Попесконың еңбегінің қазақ тіліндегі аудармасы және профессорлар А.И. Акаевский мен Д. Ковачтардың еңбектерінің де аудармалары қолданылды. Анатомия салаларындағы және латын ветеринарлық терминологиясының анатомиялық номенклатуралық терминдері жүйелі түрде толығымен қамтылған. Қазақ тіліндегі терминологияларда профессорлар Б.А. Домбровский, Ф.М Мұхамедгалиев және К. Жанабековтардың да еңбектеріне сүйендік. Қолданылған суреттер П. Попесконың атласынан сканерленіп жинақталған. 5В120100 - «Ветеринарлық медицина», 5В120200 - «Ветеринарлық санитария» мамандықтарының студенттері және ветеринарлар мен жалпы ауыл шаруашылық мамандарына арналған «ЖАНУАРЛАР АНАТОМИЯСЫНЫҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ АТЛАСЫ» І том (БАС, МОЙЫН, ТҰЛҒА) оқу құралы

6500Наметов А.М., Б.М.Сидихов,Есенгалиев К. Г. , Мурзашев Т.К.

Жануарлар анатомиясының топографиялық атласы ІІ том (Ішкі мүшелер жүйесі)

428 А-4

оқу құралы

2019

Ұсынылып отырған оқу құралы жануарлар организмдері мүшелерінің және мүшелер жүйесінің анатомо – топографиялық құрылысының терминологиясы. Профессор, вет. ғыл. д-ры Петр Попесконың еңбегінің қазақ тіліндегі аудармасы және профессорлар А.И. Акаевский мен Д. Ковачтардың еңбектерінің де аудармалары қолданылды. Анатомия салаларындағы және латын ветеринарлық терминологиясының анатомиялық номенклатуралық терминдері жүйелі түрде толығымен қамтылған. Қазақ тіліндегі терминологияларда профессорлар Б.А. Домбровский, Ф.М Мұхамедгалиев және К. Жанабековтардың да еңбектеріне сүйендік. Қолданылған суреттер П. Попесконың атласынан сканерленіп жинақталған. 5В120100 - «Ветеринарлық медицина», 5В120200 - «Ветеринарлық санитария» мамандықтарының студенттері және ветеринарлар мен жалпы ауыл шаруашылық мамандарына арналған «ЖАНУАРЛАР АНАТОМИЯСЫНЫҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ АТЛАСЫ» І том (БАС, МОЙЫН, ТҰЛҒА) оқу құралы

6500Наметов А.М., Б.М.Сидихов,Есенгалиев К. Г. , Мурзашев Т.К.

Үй жануарлары анатомиясы 1 бөлім (остеология, артрология, миология, дерматология)

256 А-4

оқулық

2019

Ұсынылып отырған оқулық жануарлар организмдері мүшелері мен мүшелер жүйелерінің микро және макро анатомиялық құрылысына байланысты берілген. Оқулықта анатомия саласының тірек-қимыл аппараты жүйесінің поссивті және активті мүшелерінің құрылысы мен қызметтері сипатталады. Сонымен қатар латын ветеринарлық терминологиясының анатомо – гистологиялық номенклатуралық терминдері мейлінше толығымен қамтылған. Бұл оқулықтың бірінші бөлімінде остеология, синдесмология, миология және дерматология тараулары толығымен қарастырылған. Үй жануарлары анатомиясының екінші бөлімі спланхнология – ішкі мүшелер жүйесі туралы болмақ.Оқулық «Ветеринария» мамандықтары бойынша білім алушыларға және ауыл шаруашылық мамандарына арналған

6500Нартова Р.Ш., Нартова Д.С.

Математические модели эффективного управления в экономике в среде MathCAD

240

Учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие рекомендовано для студентов экономических специальностей очной и заочной форм обучения, в частности, для СРС. Рассмотрены основные экономико-математические модели, имеющие прикладное значение и определяющие уровень квалификации специалиста в области экономики. Теоретическая часть дополняется примерами и задачами; представлены контрольные работы, закрепляющие основные понятия и навыки. Приводятся лабораторные работы, разработанные на основе прикладных программ MATHCAD и MICROSOFT PROJECT

5700Наурызбаев Е.А. Ибрагимов Ж.И.

Шет елдердің конституциялық құқығы

145

Оқу құралы

2019

Осы оқу құралында авторлардың негізгі мақсаты, оқу бағдарламасына сәйкес «Шет елдердің конституциялық құқығы» курсын оқудың нәтижесінде білім алушыларға шет елдердің мемлекеттік- құқықтық даму ерекшеліктерін, мақсаттарын ашады. Оқу құралы заңгер, гуманитарлық мамандығы бойынша білім алушыларға олардың мемлекеттік практикалық құрылымы мен шетел құқығының дамуында конституциялық-құқықтық қатынастардың жалпы пайда болуы мен даму заңдылықтарын, бұл процесстің әр түрлі уақыт кезеңдеріндегі нақты спецификалық ерекшеліктері қандай екенін анықтап және көрсете білу керек екенін көрсетеді. Оқу құралы жаңа ғылыми тұрғылар мен жоғарғы біліктілікті заңгер мамандығын дайындау талаптарына сәйкес жазылып және құқық мәселелеріне қызығатын оқырман қауымға арналған

5200Наурызбаев Е.А., Нукиев Б.А.

Қазақстан Республикасының Жер құқығы

225

Оқу құралы

2019

Қазақстан Республикасының Жер..құқығы–қоршаған ортаны қорғаудың ең негізгі объектісі ретінде, барлық адамзаттың өмір сүру жағдайларын қамтамасыз етеді. Жер әртүрлі функцияларды орындайды: адамның орны мен жағдайларын; қоршаған табиғи ортаның элементін; орман шаруашылық өндірісі, ауылшаруашылық факторларды және материалды жағдайларды қарастырады. Жер әрбір мемлекет өмірінің негізгі ролін атқарады. құқығының жаңа саласының қалыптасуы жер заңдылығының интенсивті дамуы және радикалды өзгеру процесінде жүргізіледі.. Жұмыста жер қатынастарын мемлекеттік реттеудің негізгі элементтері қарастырылған, оларға: жер мониторингі, жер кадастры, мемлекеттік бақылау, жерге орналастыру, жер дауларын шешу т.б. Жер құқығы» пәнің оқып үйрену процесінде студенттердің экономикалық теория, мемлекет және құқық теориясы, қылмыстық, әкімшілік, азаматтық және еңбек құқығы негіздерінен алған теориялық білімдеріне сүйенеді.

5600Нестеренко А.А., Ребезов М.Б., Кенийз Н.В., Окусханова Э.К.

Прикладная биотехнология мяса и мясопродуктов

160

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены вопросы биохимии мышечной, соединительной, жировой ткани, а также крови. Особое внимание уделено составу, свойствам и пищевой ценности мяса, биохимическим основам его созревания, биохимическим изменениям, происходящим при холодильной обработке и хранении. Изложены принципы возникновения технологических дефектов в мясных изделиях и способы их устранения.
Предназначено для студентов и магистрантов обучающихся по направлениям 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».
Учебное пособие необходимо для реализации программ повыше-ния квалификации и профессиональной переподготовки.

5300Нәби Ы.А.

Сызба геометриясы (инженерлік мамандықтар студенттеріне арналған практикум). Начертательная геометрия (практикум для студентов инженерных специальностей)

 

Практикум

2019

Пән бойынша есептер, жаттығулар, студенттердің өз бетінше орындауына арналған тапсырмалар және әдістемелік ұсыныстар келтірілген. Әр тапсырма 20 нұсқада берілген. Сызбалар түрлі-түсті болып орындалған. Барлық техникалық мамандық студенттеріне арналған. 2-ші, қайтадан өңделген басылым. Алматы, Эверо, 2017 ж.Приведены задачи, упражнения, задания для самостоятельной работы студентов и методические указания.Каждое задание дано в 20 вариантах. Чертежи выполнены в цвете. Пособие предназначено для студентов всех технических специальностей. 2-ое, переработанное издание. Алматы, Эверо, 2017 г.

5500Нәби Ы.А.

Сызу негіздері

 

оқу құралы

2019

Конструкторлық құжаттаманың біріңғай жүйесіне (КҚБЖ) қатысты стандарттар қарастырылған, КҚБЖ бойынша сызбаны рәсімдеудің жалпы ережелері баяндалған. Тік бұрыштап проекциялау мен аксонометриялық проекциялардың теориялық негіздері берілген. Бұйымдардың бiрiктiрілген құрама бөліктерін кескіндеу, құрастыру сызбасын және жалпы түр сызбасын салу жолдары көрсетілген.

5500Нәби Ы.А.

Сызба геометрия және инженерлік графика бойынша есептер мен тапсырмалар жинағы

180

 

2019

«Сызба геометрия және инженерлік графика бойынша есептер мен тапсырмалар жинағы» оқу құралында пән бойынша есептер, тестілік тапсырмалар, жаттығулар және студенттер өз бетінше жасауға арналған тапсырмалар келтірілген. Әр тапсырма 20 нұсқада берілген. Сызбалар түрлі-түсті болып орындалған. Барлық техникалық мамандық студенттеріне арналған

5400Нәби Ы.А.

Сборник задач и заданий по начертательной геометрии и инженерной графике

192

учебное пособие

2019

В учебном пособии «Сборник задач и заданий по начертательной геометрии и инженерной графике» приведены задачи тестовые задания, упражнения и задания для самостоятельной работы студентов. Каждое задание дано в 20 вариантах. Чертежи выполнены в цвете. Пособие предназначено для студентов всех технических специальностей

5400Нәби Ы.А. /Nabi Y

DESCRIPTIVE GEOMETRY and ENGINEERING GRAPHICS

124

 

2019

This textbook is the conqueror of the Republican competition on the preparation, publication and translation on the state language of textbooks and teaching and methodological complexes for higher educational institutes

5100Нияз Тобыш, Жұмагүл Пилтан

Ағылшын тілін үйренуші қазақтарға тән қателіктер және оларды түзетудің жолдары

256

көмекші құpaл

2019

Ағылшын тілін үйренуде тек қана қазақ оқушыларына тән қателіктер кездеседі. Себебі қазақ тілінде сөйлем құраудың өз рекшеліктері бар, осы тілде ойлап және сөйлейтіндер ағылшын тілін біршама меңгергеніне қарамастан уақытша қиындықтарға тап болып жатады. Бұл табиғи жағдай. Қолдарыңыздағы кітапты құрастырушылар біраз уақыттан бері қазақ оқушыларына ағылшын тілін үйретумен айналысады. Олар сол көпжылдық ұстаздық тәжірибе кезінде жиі кездестірген қателіктерді жинақтап, жүйелеп және оларды түзетудің жолдарын көрсетіп оқырмандарға ұсынып отыр.

5700Новиков В.Н., Калакова Г.К., Телегина О.С.

"Домашний консультант" методическое пособие для учителей физики

100

Методическое пособие

2019

В пособии даны методические указания к решениям задач по физике и астрономии из учебника «Физика -11» для 11 кл. естеств.-мат. напр. общеобр. школ (авторы: С.Туякбаев, Ш.Насохова, Б.Кронгарт, В.Кем, В.Загайнова, изд-во «Мектеп», 2007), по многим задачам приведены подробные решения.
Предназначено для учителей физики, работающих в классах естественно-математического профиля общеобразовательных школ. Может быть полезно преподавателям методики преподавания физики, студентам пед. вузов и магистрантам.

5000Нураков С., Белоцерковский М.А.

Методы напыления покрытий в машиностроении

200

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, докторантов, научных сотрудников и преподавателей вузов. В нем приведены основные сведения по новым методам напыления износостойких и защитных покрытий напылением. Изложены вопросы существующего уровня и особенностей процессов газопламенного напыления. Освещены технологические процессы гиперзвуковой газопламенной и сверхзвуковой плазменной металлизации. Рассмотрены вопросы проектирования и организации участка металлизации

5500Нуралиев Е.Р.

Эффективные методы ветеринарно-санитарных мероприятий в промышленном птицеводстве

300

Монография

2019

Монография является обобщающим научно-практическим материалом, в котором приводятся классификация эбрионального развития и болезней эмбрионов птиц, описывается их диагностика и профилактика, методы исследования патологического материала. Эволюция в птицеводстве переходная форма, преемственность признаков и постепенность их преобразования, экспериментальная эмбриология с вопросами тератологии. В монографии представлены ветеринарно-санитарные мероприятия, которые проводятся в промышленном птицеводстве это применение дезинфектантов нового поколения на всех объектах технологического иперерабатывающего производства продукции птицеводства, дезинсекция, дезакризация, дезинвазия и дератизация для предупреждения возникновения инфекционных, бактериальных, инвазионных заболеваний птиц. Очистке и обеззараживанию системы водоснабжения и ниппельного поения, сточных вод на птицефабрике, обеспечить экологическое благополучие территорий в зоне деятельности птицефабрик. Изложение каждой болезни сопровождается оригинальными фотографиями, иллюстрирующими свойственные только ей изменения, отражающие ее сущность и позволяющие избежать диагностических ошибок. Монография предназначена для ветеринарных врачей и специалистов, работающих в промышленном птицеводстве.

6000Нуралиев Е.Р.

Практически обоснованные аспекты повышения эффективности ветеринарно-санитарных мероприятий в промышленном птицеводстве

250

Монография

2019

Монография является обобщающим научно-практическим материалом, в котором подробно описаны значения лечебно-профилактических мероприятий в промышленном птицеводстве. Профилактика болезней птиц вирусной этиологии как инфекционный бронхит кур, реовирусная инфекция, болезнь Марека у белогрудой цесарки, охотничье румынской породы фазанов, перепел фараон и индеек БИГ-6, а так же описаны клинические и патоморфологические изменения в организме диких и декоративных голубей, при Ньюкаслской болезни в приусадебных хозяйствах граждан, имеющих огромное значение, как природный резервуар инфекции для промышленого птицеводства. Рекомендуется к публикации для студентов, магистрантов и докторантов по специальностям «Ветеринарная медицина» и «Ветеринарная санитария», которые собираются посвятить себя работе с птицей.

5800Нурахметов Т.Н., Курманулы О., Ногай А.С.

Основы радиотехники и электроники

268

учебник

2019

Изложены физические законы и явления, на которых основана работа радиотехнических и электронных устройств различного назначения, и описаны принципы действия элементов таких устройств. Рассматриваются основные электронные устройства: усилители, генераторы, дискретно-цифровые приборы и т. п.Для широкого круга специалистов, работающих в различных областях радиоэлектроники; можеть быть полезна студентам вузов физикотехнических, радиотехнических и родиофизических специальностей

5900Нуржанова К.Х., Корабаев Ж.З., Бурамбаева Н.Б., Нусупов А.М., Насыров Ф.С.

Глоссарий селекционных и генетических терминов в животноводстве

196

Глоссарий

2019

Глоссарий представляет обновленный список терминов, применяемых в настоящее время в селекции, генетике и тесно связанных с ними областях. Термины расположены в алфавитном порядке. В некоторых случаях для лучшего понимания термина приводятся примеры из практики селекции животных.
Глоссарий предназначен в качестве справочного материала для бакалавров и магистрантов аграрных факультетов высших учебных заведений, исследователей, руководителей и специалистов сельского хозяйства.

5500Нуржанова К.Х., Корабаев Ж.З., Нусупов А.М., Сатиева К.Р., Муканова Л.Б.

Словарь терминов по скотоводству

268

Словарь

2019

Словарь представляет обновленный список терминов, применяемых в настоящее время в скотоводстве. Термины расположены в алфавитном порядке. В некоторых случаях для лучшего понимания термина приводятся примеры из практики селекции животных.
Глоссарий предназначен в качестве справочного материала для бакалавров и магистрантов аграрных факультетов высших учебных заведений, исследователей, руководителей и специалистов сельского хозяйства.

5800Нуркасымова С. Н.

«Физика» (жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерлерге арналған оқулық)

344

Оқулық

2019

Оқулықта физика пәнің барлық бөлімі қарастырылған. Әрбір бөлімдерге қысқаша теориялық түсініктеме және негізгі заңдары мен теңдеулері берілген. Сонымен қатар тараулар соңынан есептердің шығару жолдары, талапкерлердің өз бетінше шығаратын тапсырмалар берілген. Оқулықта есеп шығару кезінде қолданылатын векторлық шамалар, векторлық шамаларға математикалық амалдарды қолдану және оқулық соңында анықтамалық мәліметтер көрсетілген. Оқулық жас физика пәнінің мамандарына және жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерге арналып құрастырылған. Оқулық физика курсының жаңа оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.

6300Нурмашева А. С.

Логистика

256

Оқу құралы

2019

«Логистика» оқу құралында логистика түсінігі, логистикалық қызметтер, логистикалық ақпараттар, материалдық ағымдар, транспорттық логистика, қызмет көрсетудің түрлері, өндірістік логистика, жинақтау логистикасы, логистикалық әкімшілік, ғаламдық логистикалық жүйелер туралы қарастырылған. Сонымен қатар әрбір тақырыпты қайталау үшін бақылау сұрақтары берілген. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің құрылуы және жұмыс істеуі жол көлігін, сауданы, коммуналдық тұрмыстық, мәдени, медициналық қызмет көрсетуі дамытумен тығыз байланысты. Сөйтіп, туризм индустриясы басқа экономикалық секторлардың көпшілігімен салыстырғанда, неғұрлым пәрменді мультипликаторлық тиімділікке ие.Қазіргі заманда логистиканың алатын орны зор. Логистикасыз өнеркәсіптің, өндіріс саласының, кәсіпорынның дамуы мүмкін емес. Логистика – кең мағынада, кәсіпорын қызметінің барлық салаларын қамтитын әрі оның қызметін ұйымдастыруға жағдай жасайтын тәсілдердің бірі болып табылады. Логистикаға осы тұрғыдан қарағанымызда, оның белгілі бір процестерді басқарудың логистикалық әдісі екендігін көруге болады. Негізінде, басқару қызметтеріне өнім өндіру мен өткізу үрдістерін қажетті ресурстармен жабдықтау және оларға қызмет көрсету кезеңдеріндегі кәсіпорын бөлімшелерінің іс-әрекеттерін жобалау, жоспарлау, үйлестіру, реттеу, есептеу, талдау және бақылау функциялары жатады. Оқу құралы жоғары оқу орындарында кредиттік жүйе шеңберінде оқитын экономика мамандықтары бакалаврларына, магистранттарға, оқытушылар мен жалпы оқырман қауымға арналған

6000Нурсултанов Е.Д., Чигамбаева Д.К.

Интерполяция пространств типа Морри

138

Учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие посвящено описанию интерполяционных свойств пространств Морри и их различных обобщений, а также их приложений и представляет собой систематическое изложение основных элементов теории вещественной интерполяции, необходимых для изучения интерполяционных свойств пространств Морри. Работа состоит из введения, пяти глав, упражнений для самостоятельной работы обучающихся, а также замечаний и комментарий, в конце пособия приведены предметный указатель определений и список использованных источников. Подробное изложение теории функциональных пространств и теории интерполяциинепременно будет интересно не только для студентов старших курсов, но и для магистрантов и докторантов, обучающихся по специальности «Математика», «Прикладная математика», научные интересы которых связаны с теорией интерполяции функциональных пространств, а также с теорией (нелинейных) уравнений с частными производными. Учебно-методическое пособие может быть также полезно преподавателям при подготовке и организации учебного процесса.

5100Нурсултанов Е.Д., Чигамбаева Д.К. (E.D. Nursultanov, D.K. Chigambayeva)

Interpolation of Morrey-type spaces

136

Study guide

2019

The study guide is devoted to the description of Morrey spaces interpolation properties and their various generalizations, along with their applications, representing the systematic exposition of basic elements of real interpolation theory necessary for studying the interpolation properties of Morrey spaces.The study consists of an introduction, five chapters, exercises for the independent work of students, as well as remarks and comments, in the end of the study guide there is asubject index of definitions and a list of references used. The detailed narration of functional spaces theory and interpolation theory will certainly be interesting not only for senior students, but also for master and doctoral students studying in the specialty ”Mathematics”, ”Applied Mathematics”, whose scientific interests are related to the theory of function spaces interpolation, as well as with the theory of (nonlinear) partial
differential equations.The study guide can also be useful for lecturers in the preparation and organization of the learning process.

5100Нуртаева А.Б., Байхожаева Б.У., Киргизбаева К.Ж., Ахмедьянов А.У.

Деректер базасы

164

Оқу құралы

2019

Оқу құралында студенттерге арналған бағдарлама бойынша негізгі тақырыптар мен тараулардың материалдары келтірілген. Оқу құралынды негізгі реляциялық модельдердің элементтері, ER-диаграммасының компоненттері, өлшеу теориясының негізгі шарттары, сараптама әдістерін таңдау, «Дельфи» әдісі және тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулықтар берілген. Оқу құралы «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша студенттерге арналған және стандарттау мен сертификаттауды меңгеріп жүрген мамандарға арналған.

5300Нурумбетов Т.Я., Кальбаева Н.Т., Сейсенбаева Ж.М., Пазилов Ғ.А., Тулегенова М.О.

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу

276

Оқу құралы

2019

Оқу құралы орта және жоғары оқу орындарындағы «Қаржы», «Экономика» мамандықтарында оқитын студенттер мен магистранттарға арналған. Оқу құралы мемлекеттік білім беру стандарттарына сай әзірленген.
Оқу құралында инвестицияның мәні, оның нарықтық қатынастар жағдайында дамуы, инвестициялық қызметті қаржыландыру және несиелеу көздері, инвестициялық жобалар, халықаралық қаржылық институттар жан жақты кешенді қарастырылған. Оқу құралы 5В050900 «Қаржы», 5В050600 «Экономика» мамандығы студенттеріне арналған.

5900Нұржауов А. (Нуржауов)

Трактордың тарту күші динамикасы мен отын үнемділігі

124

Оқу құралы

2019

Оқу құралы машина жасау саласындағы еліміздің алдыңғы қатарлы ғалымдары мен автордың өзінің еңбектері негізінде жазылып, курстық, дипломдық проектілерді, практикалық, лабораториялық жұмыстарды оқу процессінесай өткізуді қамтыған. Аталған кітап «Автомобиль және трактор жасау» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

5100Нұрқасымова С.Н. /Нуркасымова/

Физика: электростатика және магнетизм бөлімінің есептер жинағы

256

Оқу құралы

2019

Оқу құралы жалпы физика курсының электростатика және магнетизм бөлімінің есептер жинағы болып табылады. Оқу құралына шамалап алты жүзден астам есептер жауаптарымен енгізілген. Әрбір тарауға қысқаша теориялық түсініктеме және негізгі заңдар мен теңдеулер берілген. Сонымен қатар тараулар соңынан есептердің шығару жолдары көрсетілген. Оқу құралының соңында анықтамалық мәліметтер және екі нұсқамен тест тапсырмалары берілген. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының техника мамандықтарында оқитын студенттерге және физика пәнінің жас мамагдарына арналған. Оқу құралы физика курсының жаңа оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.

5800Нұрқасымова С.Н.(Нуркасымова), Ашуров Ә.Е.

Физиканы оқытудың компьютерлік әдістері

176

Оқу құралы

2019

Оқу құралы университеттердің «Физика» және «Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтарының студенттеріне арналған. Оқу құралында MATLAB және Maple компьютерлік бағдарламалары, олардың негізгі функциялары мен бағдарламалау тілдері және физикалық мәселелерді шешу мысалдары қарастырылған. Сонымен бірге физикалық процестерді моделдеу, соның ішінде гравитациялық және электрлік өрістегі денелердің қозғалысы, жылу таралуы және толқын процестері, екі және N дене мәселесі, планеталар мен ғарыштық аппараттардың қозғалысының моделі сияқты тақырыптар баяндалған

5500Нұрлыбаев М.А.

Ашық кен жұмыстарының электр жабдықтары және электрмен қамтамасыздалуы

343

Оқулық

2019

Оқулықта кен машиналары мен кешендерінің, карьерлік электровоз көлігі мен эксковаторлардың электржабдықтары және электрмен қамдалу мүмкіндіктері қарастырылған. Осы электр қондырғылардың түрлері мен пайдалану ерекшеліктеріне, электрмен қамдау жүйелерінің релелік қорғанысы мен автоматикасына назар аударылған. Таратушы тораптар мен электрлік жарықтандыруды есептеу және таңдау әдістері келтірілген. Ашық кен жұмыстарын жүргізу кезіндегі электрқауіпсіздік негіздері жайлы құнды мағлұматтар берілген. Материалдарды жеткізу деңгейі тау-кен өндірісі саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерге сай. Ғылыми-әдістемелік жағынан алып қарағанда оқу құралының материалы ұқыпты ойластырылған, жүйелендірілген және оқырманға түсінікті тілмен жазылған. «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша білім алатын жоғары оқу орындарының студенттеріне қажетті барлық негізгі мағлұматтар жинақталып, олар жүйелі түрде топтастырылған. Оқулықты құрылыс, электр энергетикасы және кен өндіру салаларының қызметкерлері де пайдалана алады

6500Нұрсейітов Ш.Ш. (Нурсеитов Ш.Ш.), Керімқұлов Қ.Ж., Ахаева А.А.

Нанотехнология. (Химия, экология және техникалық мамандықтарға арналған)

82

Оқу құралы

2019

Ғылымның жаңа бағыты –«Нанотехнология» аумағы 100 нанометрден (1нм=10-9) кіші болатын бөлшектердің қасиетін зерттейтін ғылым болып табылады. Осындай аумақтағы бөлшектерде кәдуілігі ғылым салаларының ұғымдарымен түсіндіруге келмейтін ерекше құбылыстар пайда болады. Мұнда ғылымның қазіргі негізгі бағыттарының (физика, химия, биология), тіпті қолданбалы тарауларының (материалтану, механика, электроника, генетика мен нейробиология) шекаралары араласып, бірігіп кетеді. Сондықтан нанотехнология көптеген ғылыми пәндердің түсініктері мен амалдарын біріктіретін пәнаралық ғылымға жатады.
Нанотехнологияның (НТ) дамуы қазіргі техника мен молекулалық биологияда үлкен жетістіктер әкелетіндігімен, болашағының зор екендігімен көп үміт күттіреді. Қолдарыңыздағы кітапта Нанотехнологияға кіріспе ретіндегі материалдар қарастырылған. Мұнда бөлшектердің дисперстілігі және нанобөлшектерді алу жолдары, «Жоғарыдан –Төмен» және «Төменнен –Жоғары» принциптерімен обьекттерді жасау, туннельдік әсер, жартылай өткізгіштік техника (транзисторлар, интегралдық нобайлар), наноқұралдар (микроскоптар), нанохимия мен нанобиотехнология мағлұматтары берілген.
Бұл кітап жоғары оқу орындарының Химия, Химиялық технология, Биотехнология және Экология мамандықтарының студенттері мен магистранттарына, оқытушыларына арналған оқу құралы болып табылады және ғылыми –зерттеу институттарының қызметкерлері мен өндіріс орындарының инженер –техник қызметкерлері үшін де пайдалы болады деп есептейміз.

4900Нұрымхан Г.Н., Асенова Б.К., Ребезов М.Б., Нургазезова А.Н., Смольникова Ф.Х.

Тамақ өнімдерін сенсорлық талдау тағам өндірісі

120

Оқу құралы

2019

Оқулық 5В072700, 6М072700, 6D072700 - «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» және 5В072800, 6М072800 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандықтарының студенттері, магистранттары мен докторанттарының зертханалық сабақтары мен ғылыми жұмыстарын жүргізуге арналған.
Оқулықта азық-түлік тауарының сапа көрсеткіштері, азық-түлік компонентері мен сенсорлық қасиеттері, дегустациялық талдаудың әдісі, органолептикалық және құрал-жабдықтармен талдау әдістерінің өзара қарым-қатынасы және қазіргі заманғы дегустациялық талдауды ұйымдастыру жолдары толығымен қарастырылған.

5100Нұрышев М.

Гистология және эмбриология негіздері

 

Оқулық

2019

Бұл-"Гистология және эмбриология негіздері" атты оқулықтын толықтырылып жазылған екінші басылымы. Оқулықтың құрастырылуының негізгі принциптері сақталғанмен, организмдерді құраушы клеткалардың, ұлпалардың және ұрықтардың дамуы қазіргі морфологиялық білімнің негізінде жаңа мәліметтермен толықтырылды. Сондай-ақ, клеткалар мен ұлпалардың микроскопиялық және субмикроскопиялық құрылыстарының заңдылықтары қарастырылды. Бұл басылымның тағы да бір ерекшелігі, микроскопиялық техниканың негіздері, атап айтқанда гистологиялық және гистохимиялық әдістерімен таныстыратын жаңа тарау еңгізілді. Оқулық университтер мен пединституттардың биология факультеттерінің, сондай-ақ медициналық және агротехникалық жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттеріне арнаған, ол сондай-ақ медицина колледждерінің оқушылары үшін де қажет еңбек болып табылады.

6000Одияк Б.П., Наметкулова Р.Ж., Кадиримбетова А.К..

Курс общей физики в задачах и упражнениях (основы классической механики, молекулярной физики и термодинамики) Часть-І

180

учебное пособие

2019

Учебное пособие содержит краткий курс фундаментальных законов и их следствий, а также рекомендации по решению задач и предназначено для студентов ВТУЗов. Представляет также интерес для студентов педагогических ВУЗов, учителей и для лиц, самостоятельно изучающих физику

5300Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е.

Омыртқалылар зоологиясы» 1бөлім

400

Оқу құралы

2019

Унивсрситеттердің биология факультеттерінің бакалаврлары мен магистранттарына арналған оқу құралы. Оқу құралында хордалы жануарлардың (ланцетниктен бастап сүтқоректілерді қоса) тері жамылғысы, қаңқасы және барлық ішкі мүшелерінің морфологиялық эволюциясы сипатталған, оқу құралы 251 суретпен безендірілген

6000Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е.

Омыртқалылар зоологиясы» 2бөлім

368

Оқу құралы

2019

2-белім. Университеттердің биология факультеттерінің бакалаврлары мен магистранттарына -арналған оқу құралы. Оқу құралының 2-бөлімінде Анамниялар мен Амниоталардың эволюциясы, систематикасы, таралуы, экологиясы сипатталған. Әлемдік фаунамен қатар Қазақстан фаунасына баса көңіл бөлінген. Оқу құралы 264 суретпен безендірілген

6000Омашев К.Б., Исхан Қ.Ж., Қадыкен Р., Асанбаев Т.Ш., Аманбаева С.Б.

Қазақстанда өсірілетін мал тұқымдары

300

Оқу құралы

2019

Оқу құралында Қазақстанда өсірілетін мал тұқымдары туралы, негізгі түсініктері мен мазмұнының сипатамасы берілген. Материал жүйелі түрде құрылған, суретттер, кестелер арқылы жинақталып, тапсырмалардың үлкен көлемімен түсіндіріліп, сипатталған.Оқу құралы бакалавриат мамандықтарының студенттеріне арналған

5800Оразбаев Б.Б., Коданова Ш.К., Курмангазиева Л.Т.

Жүйелік талдау теориясы мен тәсілдері

302

Оқу құралы

2019

Оқу құрал авторлардың Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінде, Атырау мұнай және газ университетінде, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекттік университетенде және басқа да жоғары оқу орындарында оқылатын дәрістік материалдар негізінде дайындалған және ақпараттық технологиялар, автоматтандыру және басқару мамандықтары бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға және докторанттарға арналған. Оқулық өндірістік жүйелер мен технологиялық процесстерді оптимизациялауда, басқаруда қолданылатын жүйелік талдаудың негізгі тәсілдері жүйеленген және мазмұндалған. Жүйелік талдау теориясының негіздері тұжырымдалған, жүйелік талдаудағы ақпараттық жүйелер зерттелген. Жүйелік талдау принциптері, кезеңдері мен тәсілдері, жүйелерді басқару сұрақтары қарастырылған. Жүйелік талдау методологиясы мазмұндалған. Жүйелер теориясының негізгі модельдері мен тәсілдері сипатталған. Айқын емес орада программалау есептері мен айқын емес ортада модельдеу мәселелері қарастырылған. Жүйелер модельдерін құрудағы өлшеулер рөлі анықталған. Эксперименттер мен өлшеу шкалалары, шешім қабылдау есептері мен тәсілдері, басқарудағы интеллектуалды модельдер, эксперттік жүйелер, нейрондық желілер, нейро-айқын емес модельдер, генетикалық алгоритмдер қарастырылған.Түрлі есептерді шешуде жүйелік талдау тәсілдерін қолданудың практикалық аспектілері мен мысалдары және білім алушылардың білім деңгейін тексеру тестілері келтірілген.

6000Оразбаев Б.Б., Оспанов Е.А.

Басқару нысандарын идентификациялау тәсілдері

208

Оқу құралы

2019

Оқу құралында басқару нысандарының математикалық модельдерін идентификациялаудың тәсілдері жүйеленген, детерминді, стохастикалық және айқын емес нысандардың модельдерін идентификациялаудың негізгі мәселелері қарастырылған. Уақыттық, жиілік, параметрлік емес және параметрлік тәсілдерді сондай-ақ айқын емес ортада идентификациялау тәсілін қолланудың ерекшеліктері көрсетілген. Идентификациялау есептерінде ең кіші квадраттар тәсілін пайдалану сұрақтары тұжырымдалған, динамикалық нысанды регрессионды, анық және рекурентті ең кіші квадраттар тәсілдерімен идентификациялау ерекшеліктері зерттелген. Жылдам түсу тәсілі мазмұндалған, максималды шындыққа ұқсас және стохастикалық аппроксимациялау тәсілдері сипатталған, аномалды бөгет жағдайында және айқын емес ортада идентификациялау тәсілдері қарастырылған. Теориялық материалдар идентификациялау есептерін MatLab жүйесін қолдану технологиясын түсіндіретін көптеген мысалдармен сүйемелденген.
Оқу құралы «Автоматика және есептеу техникасы» кафедрасында «Басқару нысандарын идентификациялау тәсілдері» пәні бойынша «Автоматтандыру және басқару» мамандығы студенттері мен магистранттары және докторанттарына оқылатын дәрістер материалдары негізінде дайындалған.

5500Оразбаев Б.Б., Серимбетов Б.А.

Методы и системы искусственного интеллекта в экономике

308

Учебное пособие

2019

Учебное пособие подготовлено на основе лекционных материалов, читаемых авторами на кафедре «Системный анализ и управление» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и кафедре «Информатики и прикладной экономики» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли и предназначено для студентов, магистрантов и докторантов специальностей «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Автоматика и управление» при изучении дисциплин «Методы и модели интеллектуальных систем управления», «Методы разработки искусственного интеллекта». В пособии систематизированы и описаны основные методы и системы искусственного интеллекта, рассмотрены вопросы их применение на практике, в том числе при решении экономических задач. Изложены основы теории искусственного интеллекта, рассмотрены направления моделирования и проведена классификация систем искусственного интеллекта. Приведена архитектура интеллектуальных систем, изучены основные вопросы нечеткой логики и нечеткого вывода, описаны основные алгоритмы нечеткого вывода. Рассмотрены экспертные системы, дана их классификация и описана технология создания экспертных систем

6000Оразбаева А.А.

3D графика негіздері

380

Оқу құралы

2019

Оқу құралында жалпы 3ds Max программасының негізгі түсініктері және MAX элементерінен құралған күрделі геометриялық модель объекттерін құру жолдары қарастарылған. Нақты жобалар жасауға арналған модельдеу, анимация, визуализация үдерістеріне көптеген мысалдар келтірілген. Оқырман қарапайым графикалық редактормен таныс деп есептеледі.
Оқу құралы «Компьютерлік графика», «Үшөлшемді модельдеу негіздері», «Автоматтандырылған жобалану жүйелері», «Қолданбалы программалар пакеттерін құру және қолдану» және т.б. компьютерлік графиканы оқытумен байланысты пәндер оқылатын жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына арналған.

6000Оразбаева А.М.

Буаз бие қан сарысуын дайындаудың әдісін жетілдіру және оның биологиялық қасиетін зерттеу

144

монография

2019

Монография биология, биотехнология және ветеринария, зоотехния мамандарын дайындайтын ЖОО студенттері мен магистранттарына, доктаранттарына арнайы қосымша оқу құралы .

5000Оразбаева А.М.

Мал шаруашылығында гонадотропты гормондарды алу әдісі мен қолдануын жетілдіру

90

монография

2019

Мал шаруашылығында гонадотропты гормондарды алу әдісі мен қолдануын жетілдіру» атты монография – ЖОО 5В060700-Биология; 5В011300-Биология; 5В070100-Биотехнология; 5В120100-Ветеринарлық медицина; 5В120200-Ветеринарлық санитария және 5В080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу технологиясы мамандықтарының білім алушылары мен магистранттарға, доктаранттарға, сондай-ақ Ғылыми Зерттеу Институттарының ғылыми қызметкерлеріне арналған оқу құралы.

4900

Каталог: new -> wp-content -> uploads -> 2019
new -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
new -> Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері
new -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
new -> Исатай Кенжалиев
new -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
new -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
new -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
new -> Құрастырғандар
2019 -> Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, к


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет