Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, кбет3/4
Дата31.12.2019
өлшемі284.29 Kb.
1   2   3   4Осик Ю.И, Гетман А.В., Гельманова З.С.

Управление недвижимостью

177

Учебник

2019

Учебное пособие включает в себя курс лекций по темам учебной дисциплины «Управление недвижимостью».
Данное пособие соответствует государственному образовательному стандарту Республики Казахстан и рекомендовано студентам, обучающимся по специальности «Оценка» и другим экономическим специальностям, а также будет полезно практическим работникам сферы недвижимости.

5400Осик Ю.И.

Плюрализм и целостность экономической науки: вопросы методологии.

134

Монография

2019

Рассмотрены два аспекта теоретической экономики: что лежит в основе действия факторов, дифференцирующих экономическую науку, и какие подходы ее объединяют в единое целое. Последовательно рассмотрены динамика концепций и моделей науки, дано их философско-методологическое осмысление (в частности, трансформация понятия рациональности), а затем осуществлен переход от плюрализма к целостности описания экономической науки. Показана плодотворность применения кибернетического подхода к обобщенному описанию социально-экономических систем. Монография рекомендуется для преподавателей, магистрантов и докторантов экономических специальностей, может быть полезной научным работникам, интересующимся проблемами теоретической экономики.

5100Осик Ю.И., Гетман А.В., Гельманова З.С., Давлетбаева Н.Б.

Жылжымайтын мүлікті басқару

252

Оқу құралы

2019

Оқу құрылында «Жылжымайтын мүлікті басқару» оқу курсының барлық тақырыптары бойынша лекциялар курсы кірген. Аталмыш оқу құралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келеді және жоғары білім беру базасында сырттай оқу бөлімінің «Бағалау» мамандығында оқитын студенттерге ұсынылып отыр.

5300Оспанов Қ.Н.

Сингулярлы дифференциалдық теңдеулер

72

оқу құралы

2019

Бұл оқу құралының мақсаты - студенттер мен магистранттардың дифференциалдық теңдеулердің жалпыланған шешімі ұғымы төңірегіндегі түсінігін қалыптастыру және оны табу, бағалау әдістерімен таныстыру. Функционалдық анализ курсын игерген студенттер оны қолдану арқылы дифференциалдық теңдеулер теориясын әрі қарай кеңейтудің жаңа мүмкіндіктерін оқып-үйренеді. Материал 5В060100 - математика мамандығы бойынша білім алатын үшінші және төртінші курс студенттері, сол сияқты 6М060100 - математика мамандығының магистранттарына арналған. Шағын көлемдегі оқу құралының бірінші бөлімінде жалпыланған шешімді енгізу, оның априорлық бағасын алу және табылуын дәлелдеу тәсілдері екінші ретті Штурм-Лиувилль теңдеуі мен бірінші ретті Дирак жүйесі мысалдарында көрсетіледі. Екінші бөлімде нұқсанды деп аталатын сызықты және сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің коэрцитивті шешілу мәселелері қарастырылады

4800Оспанова М.С., Жақыпбекова Б.О.

Ветеринария жөніндегі қазақша-орысша сөздік

80

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралында ветеринарияда қолданылатын терминдер мен сөздер қазақ-орыс тілдеріне аударылып жазылған. Оқу құралы 5В120100 - «Ветеринарлық медицина» мамандығының студенттеріне арналған және мамандықтың оқу бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған.

4800Ошакбаева Ж.

Мелиоративтік топырақтану

188

Оқу құралы

2019

«Мелиоративті топырақтану» оқу құралы «050810 - мелиорациялау, жерді баптау және қорғау» мамандығының ҚР МЖМБС негізінде «Мелиоративті топырақтану» пәнінің типтік (жұмыс) оқу бағдарламасына сай дайындалған. Оқу құралы 5В080800- топырақтану және агрохимия, 5В081000 - мелиорациялау, жерді баптау және қорғау және 5В080500-су ресурстары және суды пайдалану мамандығы студенттеріне арналған

5700Өтесінов Ж.

Биотехнология және қоршаған орта

220

Оқу құралы

2019

Биотехнология әдістерін пайдаланумен қоршаған ортаның таза болуына, денсаулықтың қорғалуы, адам өміріне және барлық тіршілік иелеріне аса қауіпті зиянды элементтерді азайту үшін қолдану қазіргі кезеңдегі экологиялық мәселелердің қажетті құралы екені белгілі. Әлеуметтік, экологиялық тұрғыдан қоршаған ортаның таза болуы әрбір тәулік, сағат сайын бақылауда тұруы керек.
Осыған орай авторлар оқу құралында тіршілікке қажетті жағдайларды айқын дәлелдемелер арқылы өнеркәсіп орындарының өнімдерін өндіруде қоршаған табиғи ортаны ластамау шараларын жүргізуге арнайы қаражаттар қарастырылуын, оның жүзеге асуын қадағалаулар жүргізудің жолдарын нұсқайды.
Сонымен қатар пайдаланылатын өнімдер, тағамдар, тұрмыс, әлеуметтік – техникалық құралдар экологиялық таза болуын үнемі бақылауда ұстауы, адамзатты қорғауды қамтамасыз ететінін көрсете білген. Еңбек құндылығы ауаны, суды, топырақты, табиғи ландшафтыларды қорғаудың жолдарын көрсетуінде. Студенттерге аса қажетті оқу құралы, бұны осы саланың мамандары да пайдалана алады.
Оқу құралын «Болашақ» университетінің экология және география кафедрасында қаралған және университет ғылыми кеңесі мақұлдап, жариялауға ұсынған.
(Хаттама № 5 19 12 2016ж.)

5700Өтесінов Ж.

Көбею биологиясы және эволюциясы

204

Оқу құралы

2019

Арнайылық, яғни осы түрдің айнымай қайталануы жыныстық жасушалардағы хромосомалар өз көшірмесін әрбір молекулаларға малекулалардан берілгендіктен сақталынады. Осы хромосомадағы гендердің реттелуімен болашақ ұлпалар, органдар, арнайы маманданған ағза мүшелік жүйелері «құрастырылады» және «біріктіріледі» тек тіршілік иесінің сол түрі ғана пайда болады. оның алғашқы бағдарламасы аталық-аналық жыныс жасушаларында жинақталған. Бұның өзі биологияның саласы есебінде дамытылған. Магистранттар осы саланың алғашқы бағыт-бағдарын білуі, арнаулы тәсілдерін үйренуі, оларға көптеген жетістіктерге жетуіне көмегін тигізеді. Себебі, екі түрлі аналық және аталық жасушалардың қосылуынан болған алғашқы бір жасуша «зигота» барлық биологияның құпияларын сақтаумен қатар, ізденушіге кейбір аса күрделі мәселелерді шешуіне өзі салады және ілімнің көптеген микроскопиялық жағдайда ғана білінетін пәндеріне көңіл аудару тәсілдерін игеру, мәселелерді зерттеуге жол ашады. Осының нәтижесінде цитология, гистология, молекулалық биология, генетика, биофизика, биохимия, және т.б. пәндердің әдіс-тәсілдерін пайдаланады.
Бұл оқу құралы бакалавр мамандықтарын оқытуға (биология, медицина, ветеринария,экология, өңдеу технологиясы т.б) магистратурада оқу жүйесіне де пайдаланылады. Соңғыларға арнайы пән «Көбею биологиясы және эволюциясы» ілім саласы кіргізілді. Ондағы басты мақсат өніп-өсу, даму тіршілік иелерінің өз түрін сақталуы, тек қана көбеюмен жүзеге асырылады. Магистранттың және ғылыми қызметкеткерлерінің білімдері жан-жақты кеңінен жолға қою есебінде ұсынылады.
Болашақ университетінің әдістемелік ғылыми кеңесі жариялауға ұсынды.
Хаттама 3 наурыз 2016

5700Өтесінов Ж. (Утесинов)

Биотехнология практикаға

164

монография

2019

Қазіргі уақыттың талаптарына сәйкес қой шаруашылығын өркендетудің тәсілдерінің ең қолайлы керекті әдісі селекциялық-асылдандыру жұмыстарының деңгейін көтеріп бағыттау, малдардың санын сапалы өркендету, өнімін шапшаң көтеру үшін аса қажетті шара, қой басын көбейтумен өте жоғары өнімді ата-лықпен аналықтарды рациональды пайдаланумен жүзеге асады. Соның ішінде ең тиімдісі эмбриондардың даму заңдылықтарын, пайымды зерттеу қортындыларын пайдаланумен рансплантаттар-төлдерді алуды жүзеге асырады, тіпті клондаумен химерлік жіне трансгендік жануарлар алу, геномдық өзгертулер мүмкіншілігі жоғары. Осы зерттеулерде эмбриондар трансплантациялау тәсілін биологиялық негіздерде жетілдіріп, практикалық тиімді ғылыми ұсыныстарды шаруашылыққа аса қажетті жетістіктердің соңғы нәтижелерін енгізіп, пайдалыларын өндіріске қолданылуы қамтылған. Сонымен қатар осы монографиялық еңбек университет, колледж студенттеріне, биология, экология мамандықтарына және ғылыми жұмыстармен айналысатын магистранттарға, докторанттарға және практик-селекционерлерге, мал шаруашылығы мамандарына керекті құрал болып табылады

5400Парусимова Н.И. , Садвокасова К.Ж.

Денежно-кредитное регулирование

212

Учебное пособие

2019

Учебное пособие «Денежно-кредитное регулирование» может быть использовано для изучения соответствующей дисциплины по программе подготовки бакалавров и магистров в соответствии ФГОС третьего поколения по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит».В пособии рассмотрены теоретические основы денежно-кредитного регулирования, каналы предложения современных денежных средств, структура механизма денежно-кредитного регулирования, развитие денежно-кредитной среды в трансформационный период, особенности реализации механизма денежно-кредитного регулирования на отдельных этапах экономического развития, инструменты денежно-кредитного регулирования Банка России в условиях роста неопределенности. Изложение базовых теоретических положений механизма денежно-кредитного регулирования сопровождается систематизацией опыта денежно-кредитного регулирования в трансформационный период экономики России, примерами из практики зарубежных стран. Рекомендовано ОГУ в качестве учебного пособия для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит»

5700Пентаев Т.П., Есимова К.А.

Топографиялық сызу

204

оқу құралы

2019

Оқу құралында топографиялық сызудың негізгі қағидалары мен ұстанымдары жайлы білім келтірілген. Оқулықта сызу материалдарының, құралдары мен керек-жарақтарының сипаттамалары, сызу құралдарымен жұмыс істеу, топографиялық карталарда қолданылатын шрифтер, шартты белгілерді сызу, жоспарларды, жобалар мен карталарды бояу, топографиялық карталарды басып шығаруға дайындау әдістері жайлы мәліметтер келтірілген.Оқу құралы жоғары оқу орындарының 5В090300 - «Жерге орналастыру», 5В090700 - «Кадастр» мамандықтары студенттеріне арналған

5700Пернебеков С.С.

Қазақстан Республикасының жол-патрульдік қызметі

188

Оқу құралы

2019

Оқу құралында Қазақстан Республикасы Жол полициясы қызметiнiң қоғамдық тәртiптi қорғау, жол қозғалысы қауiпсiздiгiн сақтау мен қамтамасыз ету барысындағы iс әрекеттерiнiң түрлерi мен тәсiлдерi, әр түрлi нысандары баяндалған. Көлік құралдарын мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу, оларды жол полициясы бөлімшелерінде тіркеу, жүргізуші куәліктерін беру тәртіптеріне көп көңіл бөлінген. Сонымен қатар Жол қозғалысы ережелерiн әкiмшiлiк бұзу бойынша iстердiң өндiрiсiн ұйымдастыру тәртiбi қарастырылған.
Бұл оқу құралы 5В090100-«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлiктi пайдалану» мамандығы бойынша білім алушы студенттерге арналған және автокөлік мекемелерiнің инженер-техник қызметкерлерi үшiн де пайдалы.

5400Планк Й., Таймасов Б.Т., Штефан Д., Хирш К., Жакипбаев Б.Е.

Химия строительных материалов

221

Учебник

2019

В учебнике изложены состав, свойства, химико-технологические основы процессов производства портландцемента, глиноземистого цемента, гипсовых, известковых, магнезиальных, фосфатных вяжущих веществ. Кратко описаны сырьевые материалы, нетрадиционное сырье и отходы для получения строительных материалов. Описаны современные процессы дробления и сушки сырья, обжига клинкера, интенсификации процессов и снижения расхода топлива на обжиг, повышения производительности печей и мельниц. Приведены новые способы обжига клинкера и получения цемента. Описаны реакции гидратации силикатов, алюминатов и ферритов кальция. Показаны состав и структура, механизм действия поликонденсатных, поликарбоксилатных и др. пластифицирующих, суперпластифицирующих, воздухововлекающих добавок к цементным системам и бетонам, методы получения самоуплотняющихся бетонов, бесшовных полов, клеев для плиток, нагнетаемых растворов и щтукатурок, гипсокартонных листов с использованием химических добавок, способы глубокого цементирования скважин. Приведены физические и химические особенности европейского стандарта цемента.
Учебник предназначен для магистрантов специальности 6М075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, обучающихся по Программе ГП ИИР-2.

5600Плешакова Е.А., Камарова А.Р.

Инновационная деятельность и патентоведение

112

Учебное пособие

2019

В учебном пособии изложен курс для изучения дисциплины «Инновационная деятельность и патентоведение». Рассмотрены вопросы по инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, авторское и смежное право, а также законодательство в области интеллектуальной собственности. Учебное пособие представляет теоретический и практический интерес, содержит полезные материалы, таблицы. Учебное пособие предназначено для магистрантов специальности 6М072400 - «Технологические машины и оборудование».

5000Погосян Г.П., Жумина А.Г.

Экология және тұрақты даму: тестілер мен жаттығулар жинағы

230

Учебное пособие

2019

Оқу құралында экология және тұрақты даму пәнінің барлық тақырыптары бойынша дәріс, түрлі тестілер, жаттығулар ұсынылған. Жаттығулар мен сұрақтарға жауап беру үшін дәріс, қажетті негізгі терминдер және әдеби көздер келтірілген. Әр тарауға әдістемелік нұсқаулар берілген. Құралды «Экология және тұрақты даму» пәнін оқитын студенттерді бақылаудың барлық түрлеріне дайындау үшін және экология мамандығы бойынша оқитын магистранттарға ұсынуға болады

6000под редакцией Зейнельгабдин А. Б.

Государственный финансовый контроль

404

учебник

2019

В учебнике раскрываются исторические аспекты становления государственного финансового контроля, система органов государственного аудита и финансового контроля, теоретические, правовые аспекты. Рассмотрены зарубежные модели функционирования государственного финансового контроля, практические аспекты организации и проведения государственного финансового контроля на разных участках деятельности объектов государственного аудита и финансового контроля, а также налоговый и банковский контроль и аудит. Учебник разработан на основе Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», общих и процедурных стандартов, принятых в Республике Казахстан. После каждой главы предусмотрены контрольные вопросы для самостоятельной подготовки обучающихся, а также литература, рекомендуемая для изучения этой главы. Учебник предназначен для обучающихся в высших учебных заведениях по экономическим специальностям, магистрантов, докторантов и преподавателей

6600Под редакцией Баубекова С.Д.

Сельскохозяйственные машины, 1 том

356

Учебник

2019

В книге излагаются основы теории и технологического расчета рабочих процессов сельскохозяйственных машин и орудий. Рассматриваются основные типы, машин и их технологические и конструктивные схемы применительно к системам машин для комплексной механизации производства. По сравнению с первым изданием, вышедшим в 1963 г., книга переработана и дополнена новыми материалами по основам теории и расчета почвообрабатывающих фрез, рассадопосадочных машин, некоторых сеноуборочных машин, плоских решет, обрывочных аппаратов уборочных машин, машин по защите растений и других машин и орудий. Дополнительно включены разделы по зерноочистительно-сушильным пунктам и по автоматизации мобильных сельскохозяйственных агрегатов. Книга предназначена для инженерно-технических работников сельского хозяйства, конструкторов СКВ по сельхозмашинам; она также может быть использована студентами факультетов механизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения.

6400Под редакцией Баубекова С.Д.

Сельскохозяйственные машины, 2 том

380

Учебник

2019

В книге излагаются основы теории и технологического расчета рабочих процессов сельскохозяйственных машин и орудий. Рассматриваются основные типы, машин и их технологические и конструктивные схемы применительно к системам машин для комплексной механизации производства. По сравнению с первым изданием, вышедшим в 1963 г., книга переработана и дополнена новыми материалами по основам теории и расчета почвообрабатывающих фрез, рассадопосадочных машин, некоторых сеноуборочных машин, плоских решет, обрывочных аппаратов уборочных машин, машин по защите растений и других машин и орудий. Дополнительно включены разделы по зерноочистительно-сушильным пунктам и по автоматизации мобильных сельскохозяйственных агрегатов. Книга предназначена для инженерно-технических работников сельского хозяйства, конструкторов СКВ по сельхозмашинам; она также может быть использована студентами факультетов механизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения.

6500Под редакцией Баубекова С.Д.

Пособие по экспуатации машинно-тракторного парка

232

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов по специальности «Механизация сельского хозяйства». В нем рассматриваются технологические и энергетические характеристики агрегатов, приводится методика инженерных расчетов по техническому обслуживанию и планированию работы машинно-тракторного парка в хозяйствах, во втором издании (первое было в 1971 г.) дополнены и обновлены справочные и нормативные материалы.

5700под редакцией: Е.Л. Чойнзонов, Н.П. Белецкая, Л.Ф. Писарева

Влияние факторов внешней среды на онкологическую заболеваемость населения Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей

225

монография

2019

Монография посвящена актуальной проблеме, связанной с поиском факторов заболеваемости населения, которым в настоящее время уделяется особо пристальное внимание. В соответствии с поставленными целями и задачами исследования проведено сравнение экологического состояния и здоровья населения двух регионов Казахстана, которые существенно отличаются не только по состоянию окружающей среды, но и выделяются среди других областей РК аномально высокими показателями заболеваемости населения. В основе работы лежит метод установления связей между факторами риска природного и антропогенного происхождения и онкологическими заболеваниями населения. Проведен анализ около 50 тысяч корреляций между факторами внешней среды (отобрано более 400) и заболеваемостью населения по разным классам болезней (140 показателей), что расширило возможности в их интерпретации. Одномерные и многомерные методы математического анализа позволили установить как наличие статистически значимых связей между отдельными факторами и заболеваемостью населения, так и изучить эффекты взаимодействия факторов, а также провести их ранжирование. Для врачей-онкологов, эпидемиологов, экологов, специалистов системы здравоохранения, студентов медицинских вузов, студентов факультетов естественных наук, а также для всех интересующихся данной проблемой.

5600Притворова Т.П. , Д.Е. Бектлеева, Г.Б. Пестунова, Г.С. Казизова, Г.А. Кокабаева, О.А. Кулов

Нестандартная занятость в экономике Казахстана: масштабы, динамика, регулирование

267

Монография

2019

В монографии рассмотрены теоретические, методические и практические вопросы исследования нестандартной занятости в Казахстане. Выявлены факторы динамики разных видов нестандартной занятости в условиях постиндустриальной экономики, в том числе обусловленные жесткостью трудового законодательства. Дана оценка тенденций развития нестандартной занятости в экономике Казахстана и определены её негативные последствия. Авторами разработаны методики и проведена оценка экономической эффективности и социального эффекта проектов государственной программы занятости, выявлены резервы улучшения конечных результатов программы и разработаны рекомендации по управлению программой, её институциональному обеспечению, стилю работы администраторов. В монографии предложены пути улучшения методического обеспечения идентификации неформальной занятости и самозанятости.
Монография предназначена для работников органов управления и исполнительной власти, ученых-экономистов, докторантов, магистрантов, преподавателей вузов.

5800Притворова Т.П. , Легостаева А.А.

Управление и бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики

240

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрена система государственного управления и бюджетирования, ориентированного на результаты. Подробно изложены особенности управления по результатам в общественном секторе (модели и механизмы). Учебное пособие охватывает деятельность государства по предоставлению общественных благ в экономике Казахстана через призму СНС-93 и дает представление о системе контроллинга в бизнесе и государственном управлении, оценке стратегических планов и программ, методических основах определения полной стоимости государственной услуги. Учебное пособие предназначено для обучающихся по специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Госдуарственное и муниципальное управление», преподавателей, практических работников.

5700Прохасько Л.С., Залилов Р.В., Зинина О.В., Асенова Б.К., Ярмаркин Д.А.

Прогрессивные технологии обработки жидких пищевых сред

128

аналитический обзор

2019

В аналитическом обзоре дано описание рабочего процесса гидродинамических кавитационных устройств непрерывного принципа действия, реализующих переход двухфазной среды через прыжок давления – мощный инструмент диспергирования жидких присадок в несущую среду. Аналитический обзор предназначен для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология; технология перерабатывающих производств; пищевая безопасность.

5100Прохасько Л.С., Ребезов М.Б., Асенова Б.К.

Современные проблемы науки и техники в пищевой промышленности

116

Учебное пособие

2019

В учебном пособии приведены цели и задачи изучения дисциплины «Современные проблемы науки и техники в пищевой промышленности», а также формируемые компетенции в процессе ее освоения. Учебное пособие состоит из конспекта лекций, практикума, а также тем курсовой работы и методических рекомендаций по ее выполнению. В конспекте лекций приведены общие сведения об основах производства продуктов питания, научные основы производства пищевых продуктов, информация о развитии научных представлений в сфере производства продуктов питания. Данное учебное пособие предназначено для магистров дневной и заочной форм обучения по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология, технология перерабатывающих производств; пищевая безопасность.

5000Рабат О.Ж., Мұратәлиев Ж. Д. Сабралиев Н.С., Ағабекова Д.А.

Көлік жүргізушілерін даярлаудың қағидаттары мен жол қозғалысы ережелері

316

Оку кұралы

2019

Ұсынылып отырған «Көлік жүргізушілерін даярлаудың қағидаттары мен жол қозғалысы ережелері» оқу құралында: жол қозғалысын қамтамасыз етуде жүргізушілерді даярлаудың, оқытудың негізгі қағиғдаттары мен ережелері, өндірістік оқу шеберінің жүргізушіге қояр талабы, Қазақстан Республикасы Жол қозғалысының ережелері, көлік құралдарын жүргізушілерді даярлауды және қайта даярлауды ұйымдастыру, оқу үдерісін ұйымдастыру, көлік құралдарын жүргізушілерді даярлаудың "А", "В", "С", "В,С", "Д", "Е" санаттарының үлгілік және тақырыптық бағдарламалардың түпнұсқалары қарастырылған.«Көлік жүргізушілерін даярлаудың қағидаттары мен жол қозғалысы ережелері» оқу құралы 5В090100 -«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» саласында дайындалатын жоғары оқу орындарының студенттері мен көлік жүргізушілерін даяарлайтын мекеме қызметкерлеріне және кәсіби оқырмандарға арналған.Сондықтан ұсынылып отырған оқу құралының мақсаты - студенттер мен өндіріс мамандарын ҚР жол ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізуші - автомобиль –қозғалыс ортасында сапалы көлік жүргізушілерін даярлауға қомақты үлес қосу.

6100Рабат О.Ж., Сабралиев Н.С.

Автомобильдердің құрлыстары мен функционалдық қасиеттері

388

Оку кұралы

2019

Ұсынылып отырған «Автомобильдердің құрлыстары мен функционалдық қасиеттері» оқу құралында автомобилдердің жалпы құрылысы, қызметі, әрекеттік қағидалары, автомобилдердің механизмдері мен жүйелерінің түрлі конструкциясының негізгі жұмыс істеу қағидалары, көлік жүргізушілерін дайындау кезінде жол апаттарынан сақтандыратын әдістемелік тәсілдері қарастырылған.«Автомобильдердің құрылыстары мен функционалдық қасиеттері» оқу құралы: 5В071300- «Көлік, көлік техникасы және технологиясы» және 5В090100-«Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану» саласында дайындалатын жоғарғы оқу орырндарының студентері мен мекеме қызметкерлеріне және кәсіби оқырмандарға арналған оқулық құрал.Сондықтанда, ұсынылып отырған оқу құралының мақсаты - студенттер мен өндіріс мамандарын заманауи автомобильдердің құрлыстарымен, механизмдерінің түбегейлі жұмыс қағидаларымен, конструкцияға қойылатын талаптармен, заңнамалық шектеулермен, автомобильдердің: функционалдық қасиеттерімен, белсенді және пассивті қауіпсіздік қасиеттерімен, жіктелуімен, түрлі құрастырмалардың артықшылықтарымен олқылықтарын таныстырып, тұрғын аймақтардың экологиялық мәселелерін жақсартуға қомақты үлесін қосу

6500Ракаева А.Н., Аханова Н.Е.

Қоршаған ортаны қорғау статистикасы

148

монография

2019

Монографияда қоршаған ортаны қорғау саласындағы статистикалық көрсеткіштер мен индикаторлардың жүйесі қарастырылады. Авторлармен қоршаған табиғи орта және оның компонеттері жағдайының статистикалық көрсеткіштері жүйесін қалыптастыру бойынша орындалған қазақстандық және халықаралық зерттеулер аясында алынған айтарлықтай маңызды нәтижелер зерттелінген және жинақталынған. Статистикалық ақпараттарды тиімді пайдалану үшін қоршаған ортаны қорғау бойынша кәсіпорынның статистикалық есептілігінің нысандарын ұсыну тетігін жетілдіру бойынша іс-шаралар ұсынылған. Қоршаған ортаны қорғау аумағында зерттеулер жүргізетін ғылыми қызметкерлер, мамандар үшін.

5200Рахимжанова С.К.

Математический анализ 1

184

Учебно-методическое пособие

2019

Данное учебно – методическое пособие предназначено для студентов специальностей «5В060100 – Математика» . Содержит все составляющие учебно – методического комплекса дисциплины и может быть использовано на занятиях по математическому анализу 1 как в аудитории так и для самостоятельного изучения

5400Рахимжанова С.К., Каратаева Д.С.

Учебно-методическое пособие по теории вероятностей и математической статистике

192

Учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие на казахском и русском языках предназначено для студентов специальности «5В060100-Математика». Оно может быть также полезно преподавателям при подготовке и организации учебного процесса. Пособие состоит из следующих разделов: силлабус, глоссарий, краткий конспект лекций с мультимедийным сопровожением, план проведения практических занятий, план проведения самостоятельной работы обучающихся, материалы текущего, рубежного и итогового контроля5700Рахимжанова С.К., Каратаева Д.С.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәнінен оқу-әдістемелік құрал

188

оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құрал қазақ және орыс тілдерінде «5В060100-Математика» мамандығының студенттеріне арналған. Сонымен қатар, оқытушыларға оқу үрдісінде дайындауда және ұйымдастыруда тигізер көмегі көп. Оқу-әдістемелік құрал төмендегі негізгі әдістемелік бөлімдерден тұрады: силлабус, оқу пәні бойынша глоссарий, мультимедиялық қосымшасы бар дәрістердің қысқаша конспекті, тәжірибелік сабақтарды өткізу жоспары, студенттердің өздік жұмыс жасау жоспары, ағымдық, аралық және қорытынды бақылауға арналған материалдар кіреді

5700Рахметулина Ж. /Zh. Rakhmetulina, Т.Abylaykhanova, G.Urazbayeva

Еconomic theory and practice

256

 

2019

The course of lectures contains all sections of «Еconomic theory and practice» discipline. It is intended first of all for students of Programs 5В050600 «Еconomics», teachers of economic disciplines and all others who are interested in theoretical bases of functioning of economy. It is recommended for publication by the educational-methodical association of the Republican educational-methodical council of the Ministry of Education and Science, the protocol number 2 from 01.07.2016 y.

6000Рахымбек Д., Дуйсебаева П.С., Бекмолдаева Р.Б.

Тендеулер мен теңсіздіктерді шешу

320

учебное пособие

2019

Оқу құралында теңдеулер мен теңсіздіктерді, теңсіздіктер жүйелерін шешу қарастырылады. Әрбір тақырыпқа қысқаша теориялық негіздемелер жасалынып, есептер шығару үлгілері көрсетілген. Студенттердің сабақта немесе үйде өз бетінше шығаруына арнап есептер топталған. Құрал күндіз және сырттай оқитын студенттерге арналады.
Оқу құралы 5В010900-«Математика» мамандығы студенттері үшін арналған.

6200Рахымбеков А.Ж., Нурбосынова Г.С.

Супериониктің электрофизикалық қасиеттерін зерттеу

65

Монография

2019

Монографияда авторлар өздерінің ғылыми жолындағы өзекті тақырыптағы қатты тотықты суперионды өткізгіштердің теориялық негіздемесін және олардың электрофизикалық қасиеттерін , сонымен қатар супериониктердің феноменалдық қасиеттерін іс жүзінде қолдану мүмкіндіктерін ашып көрсетуге тырысқан. Авторлар супериониктердің осы уақытқа дейін құпия болып келген қасиеттерін электротехника және радиотехника саласында өте маңызды және тиімді қолданылатын екі тотықты ванадийдің жартылай өткізгіш кристаллдарын жаңа әдіспен алу жолдарында қолданатындығын бірінші рет көрсетіп, теориялық және иллюстративті түрде көрнеки жазған. Монографияда ЖОО кәсіптік оқыту, физика және техникалық пәндер мамандықтарында оқылатын арнайы курстарға арналған ғылыми – ізденіске білімгерлерді қызықтырып тартатын әдістемелік нұсқаулықтар үлгілері берілген. Монография мектепте қызмет ететін педагогтарға, әдіскерлерге, магистранттарға, ең бастысы ЖОО өз бетімен ғылыммен айналысамын деген үміткер білімгерлерге арналған.

4300Ребезов М.Б., Топурия Г.М., Стадникова С.В., Дюсембаев С.Т., Бакирова Л.С.

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения

268

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены современные органолептические и лабораторные методы ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства. Представлены тестовые задания по курсу «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; технология перерабатывающих производств; пищевая безопасность.

5800Ребезов М.Б., Хайруллин М.Ф., Зинина О.В., Асенова Б.К.

Использование биоактиваторов в производстве мясных снеков и их товароведная оценка

148

монография

2019

Производство мясных продуктов специализированной и функциональной направленности расширяет ассортимент и позволяет выпускать изделия с заданными свойствами.
Пищевая промышленность является системообразующей сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность. Важнейшим условием успешного развития пищевой промышленности является преодоление ряда существующих системных проблем, в том числе рациональное использование ресурсосберегающих технологии. В монографии представлены результаты научных исследований по теме «Использование биоактиваторов в производстве мясных снеков и их товароведная оценка».

 Ребезов М.Б., Чупракова А.М., Зинина О.В., Максимюк Н.Н., Абуова А.Б.

Оценка методов исследования ксенобиотиков

204

монография

2019

В монографии рассмотрены методы инверсионной вольтамперометрии, атомно-абсорбционного и фотометрического анализа токсичных элементов в продовольственном сырье и пищевых продуктах.
Авторами представлены принципы данных методов, приведен мониторинг по определению свинца, кадмия, мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах в разных диапазонах измеряемых концентраций, проведена оценка эффективности внедрения нового оборудования в аккредитованных испытательных центрах.

6100Рустенов А.

Геномика с основами генетической инженерии

304

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено докторантам, магистрантам и студентам по специальностям: 5В070100 «Биотехнология», 5В011300, 6М011300 «Биология», 5В080100 «Агрономия», 5В080200 «Технология производства животноводческой продукции». Может быть, полезен преподавателям колледжей и средних школ с углубленным изучением биологии. В учебном пособии обширно рассмотрены актуальные проблемы современной генетики – изучению и расшифровки живых организмов, включая геном человека. В первой части учебного пособия анализированы массив данных по геномике разных организмов – от вирусов до человека. Приведены базы данных по геномам, охарактеризованы основные направления геномных исследований в начавшейся постгеномной эпохе. Во второй части приведены механизмы и принципы получения рекомбинанттных ДНК, расщепление ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот, определение нуклеотидных последовательностей.

6100Рустенов А., Елеугалиева Н.Ж.

Ген инженериясы

228

Оқу құралы

2019

Оқу құралында ген және геном түсініктері, ДНҚ және РНҚ құрылымдары мен айырмашылықтары, ген инженериясының әдістерінің түрлері, нуклеин қышқылдарының будандарын алу жолдары, ДНҚ рекомбинантты технологиялары, нуклеин қышқылдарының кезектестіктерін анықтау жолдары, генді химиялық синтездеу, векторлар түрлері, ген инженериясында қолданылатын ферменттер, жасуша инженериясы мен оларды қолданулардағы жетістіктер келтірілген. Оқу құралы «Биология», «Биотехнология», «Агрономия», «Зоотехния» мамандықтарын игеруші докторанттар, магистранттар мен студенттерге арналған.

5600Рустенов А., Елеугалиева Н.Ж.

Генетика практикумы

272

Практикум

2019

Генетика практикумы» жоғарғы оқу орнының студентері, магистранттары, мектеп, гимназия, колледж ұстаздарына да арналған. Практикумда генетиканың барлық бөлімдері мен тақырыптары қамтылған «Сарамандық», «Зертханалық» және «Адам гентикасы» бойынша қысқаша теориялық мәліметтер, жұмыстардың орындалуы және оларды бекітуге арналған есептердің шешімдері көрсетілген, өзіндік шығаруға араналған есептер берілген, тапсырмалар және терминдер келтірілген.

5900Рыспекова М.О.

Основы предпринимательства

232

Учебное пособие

2019

Учебное пособие «Основы предпринимательства» охватывает основные теоретические аспекты, которые необходимо знать будущему предпринимателю в своей работе. Учебное пособие рассматривает основные понятия экономических, хозяйственных решений предприятий, их признаки, ресурсы, проблемные вопросы хозяйствования в предпринимательской деятельности и рассчитано для обучающихся неэкономических специальностей. Изучение курса «Основы предпринимательства» дает возможность студентам получить неоценимые знания рыночного механизма функционирования предпринимательства в современных условиях.

5700Сабралиев Н.С.

Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах Казахстана

184

Учебно-методическое пособие

2019

В учебно-методическом пособии содержатся результаты исследования и сведения, необходимые для сокращения выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах Казахстана на примере города Алматы. В нем обобщен значительный материал по названным направлениям. Подробно изложены существующие проблемы и варианты организации и управления городским автомобильным транспортом. Пособие предназначено для студентов бакалавров специальности 5В09100-«Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» и магистрантов высших учебных заведений специальности 6М090100- «Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» а также, представляет интерес для широкого круга читателей и специалистов производства

5400Садвокасова К.Ж.

Совершенствование банковского регулирования и надзора в Республике Казахстан (теория и практика)

380

монография

2019

Актуальным как в теоретическом, так и практическом плане является исследование системы банковского регулирования и надзора при разных моделях организации банковского дела, в том числе в условиях трансформации банковской деятельности, а также в кризисный и посткризисный периоды.С одной стороны, дальнейшая интернационализация банковского бизнеса и финансовая глобализация существенно изменили саму природу банковской деятельности, превратив ее в многоотраслевой банковский бизнес, с другой стороны, стали отчасти причинами ее современной нестабильности. Подтверждением тому стал недавний глобальный финансовый кризис, выявивший множество проблем в области банковского регулирования и надзора, одной из причин которых является ослабление и неэффективность государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью банков второго уровня. В данной монографии рассматриваются вопросы о создании национальной системы банковского регулирования и надзора с учетом мирового опыта.Монография предназначена для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также и практических работников

6000Садвокасова К.Ж., Блохина Т.К., Кучукова Н.К., Есымханова З.К., Алпысбаева А.К.

Финансовые рынки и посредники

420

Учебное пособие

2019

Учебное пособие раскрывает теоретические основы и практические аспекты функционирования субъектов финансового рынка и финансовых посредников. В данном учебном пособии рассмотрены особенности развития и состояния финансового рынка, в частности денежного рынка, депозитного рынка, кредитного рынка, валютного рынка, страхового рынка, рынка ценных бумаг, пенсионной накопительной системы, мировых финансовых рынков и различных финансовых посредников.Учебное пособие предназначено для обучающихся по финансово-экономическим специальностям, а также может представлять определенный интерес для преподавателей, ученых-экономистов, специалистов-практиков, специализирующихся на изучении финансового рынка и другим интересующихся деятельностью субъектов финансового рынка и финансовых посредников

6000Садвокасова К.Ж., Парусимова Н.И.

Денежно-кредитная политика

128

Учебное пособие

2019

Денежно-кредитная политика Казахстана в своем развитии прошла ряд важнейших этапов, отражающих ключевые макроэкономические тенденции за прошедшие двадцать лет. В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы денежно-кредитного регулирования и направления денежно-кредитной политики Казахстана в зависимости от этапов развития экономики и влияния внешних и внутренних факторов.Предназначено для обучающихся по экономическим и финансовым специальностям, а также практических работников

5500Садыков А.А., Д.Ж.Сатыбалдина, Н.Н.Ташатов

VHDL тілінің негіздері

144

Оқу әдістемелік құрал

2019

Бұл оку-әдістемелік құралы VHDL бағдарламалау және дамыту дағдыларын FPGA бағдарламалау тілінде танысуға арналған. Құралда теориялық сипаттамасын және пән бойынша практикалық жұмыс істеу үшін қажетті негізді деректерді қорытындылайды. Практикалық бөлігінде тиісті скриншотов мысалдармен, егжей-тегжейлі жұмыстарын жүргізу тәртібін сипаттайды. Сонымен қатар, жеке тапсырмалар опцияларын берілген.
Аталған өзекті бағытқа сай оку-әдістемелік құрал «Есептеу техникасы», «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» және «Автоматандыру және басқару» мамандықтарының студентеріне арналған.

5100Садыков Т.У.

Информационная экономика

184

монография

2019

В монографии проводится исследование актуальных методологических проблем современной информационной экономики в области предпринимательства и цифровитизации. Обоснование предложенного категориального аппарата впервые осуществляется на базе единой совокупности таких методов как: противоречие, адаптация, формообразование, организация, самоорганизация и информация (ПАФОСИ). Монография предназначена для учёных, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и всех, кто интересуется новой информационной экономикой и методологией её исследования

5400Сайымова М.Д.

Повышение эффективности деятельности государственных служащих

92

учебное пособие

2019

 

4800Сактаганова И.С.

Қазақстан Республикасының бюджет құқығы казустық технологиясы бойынша

408

Оқу құралы

2019

Аталған оқу құралында мемлекеттің бюджеттік жүйесінің негіздері қарастырылып, бюджет құқығының, оның әдістері, пәні мен жүйесіне түсініктеме беріліп, бюджеттік құқықтық нормалар мен бюджеттік құқықтық қатынастардың мазмұны ашылып, оның жалпы және ерекше бөлімдеріне кіретін бюджеттік құқықтық институттары зерделінген. Оқулық жоғары заң оқу орындары мен факультеттерінің студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына, қаржы органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік билік органдарына, тәжірибемен айналысатын заңгерлерге, экономистер мен кәсіпкерлерге, жалпы бюджет құқығы жөнінде мемлекеттік тілде ақпараттар алуға қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған

6500Сактаганова И.С.

Қазақстан Республикасының бюджеттік бақылаудың құқықтық негіздері

148

Оқу құралы

2019

Аталған оқу құралында мемлекеттегі бюджеттік бақылаудың құқықтық негіздері қарастырылып, бюджеттік бақылау институтының түсінігі, тарихы және принциптеріне түсініктеме беріліп, Қазақстан Республикасындағы бюджеттік бақылауды жүзеге асырушы органдардың құқықтық мәртебесі және шет мемлекеттердегі бюджеттік бақылаудың ерекшеліктері қарастырылған. Оқулық жоғары заң оқу орындары мен факультеттерінің студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына, қаржы органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік билік органдарына, тәжірибемен айналысатын заңгерлерге, экономистер мен кәсіпкерлерге, жалпы бюджет құқығы жөнінде мемлекеттік тілде ақпараттар алуға қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған

5500Сактаганова И.С., Қыргызбай Н.Е.

Қазақстан Республикасының бюджеттік жоспарлаудың құқықтық негіздері

144

Оқу құралы

2019

Аталған оқу құралында мемлекеттегі бюджеттік жоспарлаудың теориялық-құқықтық негіздері қарастырылып, бюджеттік жоспарлау институтының түсінігі, оның экономикалық мазмұны және принциптеріне түсініктеме беріліп, Қазақстан Республикасындағы бюджеттік жоспарлауды жүзеге асырушы органдардың құқықтық мәртебесі және шет мемлекеттердегі бюджеттік жоспарлаудың ерекшеліктері қарастырылған.Оқулық жоғары заң оқу орындары мен факультеттерінің студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына, қаржы органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік билік органдарына, тәжірибемен айналысатын заңгерлерге, экономистер мен кәсіпкерлерге, жалпы бюджет құқығы жөнінде мемлекеттік тілде ақпараттар алуға қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған

5500Сактаганова И.С., Сактаганова Г.С.

Құқық негіздері казустық технологиясы бойынша

352

Оқу құралы

2019

Аталған оқу құралы барлық мамандық студенттері үшін міндетті оқу пәні болып табылады, себебі, әрбір азаматтың бойына құқықтық сананы орнықтырады. Сонымен қатар, құқықтық мемлекет қалыптастыру үшін барша азаматтар өзінің құқықтары, бостандықтары мен міндеттерін, елдегі конституциялық құрылыстың негізгі сипатын және қоғам өмірінің көптеген саласын реттейтін құқық салаларын немесе кодекстер мен заңдар туралы жалпы мәлімет пен түсінікке ие болулары керек. Оқулық жоғары оқу орындары мен факультеттерінің студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына, жалпы құқық негіздері жөнінде мемлекеттік тілде ақпараттар алуға қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған

6000Сақыпова Ш.Е.

Физикалық практикум

244

Оқу құралы

2019

Оқу құралы жоғары оқу орнындарының агроинженерлік және инженер-техникалық мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін арналған. Оқу құралында физика курсының бағдарламасына сәйкес механика, молекулалық физика және термодинамика, электрмагнетизм, оптика бөлімдері бойынша зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемелерінің сипаттамалары берілген. Механика бөлімінің жұмыстары FPM қондырғыларына негізделген. Электрмагнетизм және оптика бөлімдері ЭМК және ОТТ құралдарына негізделген.Оқу құралында барлық зертханалық жұмыстардың келтірілуі біркелкі: қысқаша теориялық кіріспе, қондырғының, өткізу әдістемесінің сипаттамасы, жұмыс теңдеуі, кестелер мен бақылау сұрақтарынан тұрады. Әрбір зертханалық жұмыстың мақсаты мен керекті құрал-жабдықтары, орындау тәртібі, керек кезде электр сұлбасы мен өлшеу нәтижелері мен тұрақтылардың кестесі бар. Оқу құралында болашақ инженерлер қазіргі заманның талабына сай ғылыми-зертханалық эксперименттің методикасын меңгеру үшін, заманауи өлшеу техникалық құралдарымен жұмыс жасап үйренуіне, физикалық шамаларды өлшеу принциптері мен жұмысты істеу методикасын игеруіне, өлшеу қателіктерін есептеп, нәтижелерді математикалық өңдеп жатықтануына негізгі назар бөлінген.Оқу құралы физикалық практикумның жүргізу барысын жеңілдетеді, оның оқу-әдістемелік жабдықталуын жоғарылатады және зертханалық жұмыстардың физикалық теориясын оқып-үйреніп, қайталауға мүмкіндік жасайды.

5700Салиходжа Ж.М.

Молекулалық физика практикумы

87

Оқу-әдістемелік құралы

2019

«Молекулалық физика практикумы» оқу-әдістемелік құралында «Техникалық физика», «Физика», «Ядролық физика» мамандықтарының студенттері «Физика II» немесе «Молекулалық физика» пәндерінің мазмұнына сәйкес зертханалық сабақтарда игеруі тиіс зертханалық жұмыстар берілген. Зертханалық жұмыстар молекулалық физика пәнінің барлық бөлімдерін қамтиды. «Молекулалық физика практикумы» оқу-әдістемелік құралы университеттердің студенттеріне және оқытушыларына арналған

4900Салиходжа Ж.М.

Практикум по молекулярной физике

87

Учебно-методическое пособие

2019

В учебно-методическом пособии «Практикум по молекулярной физике» описаны лабораторные работы которые должны освоить студенты специальностей «Техническая физика», «Физика» и «Ядерная физика» при изучении дисциплин «Физика II» или «Молекулярная физика». Лабораторные работы охватывают все разделы дисциплины Молекулярная физика. Учебно-методическое пособие «Практикум по молекулярной физике» посвящено для студентов и преподавателей университетов

4900Салхожаева Г.М.

Микробиология

124

Оқу құралы

2019

Оқу құралы 5В070100-биотехнология және 5В060100 – биология мамандығына арналған микробиология пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Бұл оқу құралын жоғары оқу орындарындағы жаратылыстану факультетінің биотехнология бөлімінде оқитын студенттер, сондай-ақ микробиологиялық және биотехнологиялық зертханада зерттеу жұмыстарын жүргізетін ғылыми қызметкерлер пайдалана алады.

5100Салхожаева Г.М.

Микроорганизмдер биотехнологиясы

280

дәріс жинағы

2019

5В070100 Биотехнология мамандығының студенттеріне арналған «Микроорганизмдер биотехнологиясы» пәнінен дәрістер жинағы ҚР Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес типтік оқу бағдарламасы бойынша құрастырылған.
Дәрістер жинағында биотехнология ғылымының дамуы, өндірістік биотехнологияда қолданылатын әдістер, биопрепараттар алуда технологиялық сатылар, микроорганизмдер алуда қолданылатын шикізат түрлері, өсіру жағдайлары, өндірістік микроорганизмдердің жоғары өнімді штамдарын алу, ферментация процестері, микробиологиялық синтездеу жолымен алынатын дайын өнімдердің технологиялық сызбанұсқалары қарастырылады.

5900Салькеева А.К., Сембаева Г.Н. Туребаева Г.Б.

Электр теориясы мен есептері

65

оқу құралы

2019

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқау барлық мамандықтар бойынша кредиттік технологиямен оқитын бакалавриаттарымен физика курсының бөлімі болып табылады. Бұл оқу құралы сабаққа дайындалу барысында студенттерге, әрі физика пәнінің жас оқытушыларына көмегін тигізеді.

4700Сапарбекова /Saparbekova A.A.

Microbiology аnd Virology

188

Study guide

2019

Educational manual was written in accordance with State Education Standard of the Republic of Kazakhstan.
Microbiology and virology, the study of microscopic organisms, which are very small and cannot be seen by unaided eye. Microorganisms are present everywhere on the bodies of animals and humans, on plant surfaces, in the air, water, dust, soil, and even inside the intestinal canal of all insects, birds, animals and human beings.
The purpose of discipline - to show a positive and negative role of microorganisms in human life, possibility use in perspective technologies of industry.
The basic tasks are:
The first task - to study variety of microorganisms to consider their morphology, structure, reproduction, classification.
The second task - to investigate physiology of microorganisms, exchange of substances, heredity and variability;
The third task - to determine a positive and negative role in life of the man.
In a course of discipline the student study the theoretical and practical bases of microbiology, morphology and physiology of microorganisms and major biochemical processes used in industry.

5500Сапаров О.

Машина агрегаттау және машина – трактор паркін өндірістік пайдалану

308

Оқулық

2019

Оқулық «Машина пайдалану» пәнінің үлгілік бағдарламасына сәйкес 5В080600- «Аграрлық техника және технология» мамандығында оқитын бакалавр және сабақтас мамандықтар студенттеріне арналған. Мұнда машиналарды, машина-трактор агрегаттарын және машина-трактор паркін пайдаланудың теориялық негіздері, ауылшаруашылық дақылдарын өндірудегі индустриалдық технологияларын, механика-ландырылған жұмыстардың операциялық технологиясын, агрегат-тардың жұмыс бабын оңтайландыру, машина-трактор паркі құрамын негіздеу, жұмысын есепке алу және талдау мәселелері және машина-трактор агрегаттарын, машина – трактор паркін пайдаланумен байлан-ысты басқада мәселелер қарастырылған. Бұл оқулықтың тағы бір ерекшілігі - 5В080600 - «Аграрлық техника және технология» маман-дығында оқитын бакалаврлардың оқу жоспарында ешқандай оқулық, оқулық құралдармен қамтамасыз етілмеген «Машина-трактор паркін өндірістік пайдалану» пәні енгізілген. Сондықтан бұл оқулық осы пәнге де қолдануға арналған. Сонымен қатар бұл оқулықтың кейбір тараулары 6М080600 «Аграрлық техника және технология» мамандығында оқитын магистранттарға да пайдалы болуы мүмкін

6100Саржанова К.Ш.

Тамақ өндірісі өнімдерінің микробиологиясы

133

Оқу құралы

2019

Оқу құралы қазіргі кезде кең тараған орыс және мемлекеттік тілдерде басылған белгілі оқуқұралдарына және оқу бағдарламалары мен жоспарларына негізделіп, сәйкестендіріліп жазылған. Оқу құралының мақсаты – тамақ өнімдері микробиологиясының қазіргі кездегі күйі туралы ақпараттардың өте жылдам дамуын ескере отырып, бекітілген бағдарламаға сәйкес студенттердің қажетті деңгейдегі дайындығын қамтамасыз ету.Оқу құралының кейбір бөлімдері тамақ өнеркәсібі саласы мамандарының және тамақ өнімдері сапасын сараптау жұмыстарымен айналысатын мамандардың қызығушылығын тудыруы мүмкін және микроорганизмдердің биосфераны қалыптастырудағы және тұрақтылығын сақтаудағы, адамның өміріндегі және халық шаруашылығындағы ролі туралы олардың білім шеңберінің кеңейе түсуіне мүмкіндік жасайды.Автор оқу құралын дайындау және жазудың өте күрделі де жауапты іс екенін жақсы түсінеді. Онда әртүрлі ескерілмей қалған кемшіліктердің болатыны сөзсіз, сондықтан осы оқу құралының мазмұны бойынша айтылатын сын пікірлеріңізге алдын-ала ризашылығын білдіреді.

5000Саринова А. Ж.

Алгоритмизация и основы программирования

180

Учебно-методическое пособие

2019

В учебно-методическом пособии изложены основы алгоритмизации и программирования на языке С++ в программной среде Visual Studio. Материал проиллюстрирован большим числом примеров и задач. Также составлены тестовые задания с ответами. Учебно-методическое пособие рекомендуется студентам технических и инженерных специальностей

5300Саринова А. Ж.

Автоматтандырылған жүйелер бақылаудың базалық берілгендері жобалауы

89

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құралында «Автоматтандырылған жүйелер бақылаудың базалық берілгендері жобалауы» пәнінің теориялық шолу SQL бағдаламалау тілінің негізінде баяндалған. Әрбір тақырыбы қоса беру тәжірибелік тапсырмалармен, студенттердің кәсібі компетенцияларын дамуына бағытталған. Оқу-әдістемелік құрал автоматизация және бақылау мамандығының студенттеріне арналған

4800Сарлыбаева Л. М., Аскарова Ш.К., Ахметова Н.К., Абимульдина С.Т.

Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы

154

оқу құралы

2019

Оқу құралы технологиялық мамандықтарының студенттеріне арналған.

5600Сарлыбаева Л.М.

Коғамдық тамақтану кәсіпорындарын жобалау

204

оқу құралы

2019

Технологиялық мамандығы бойынша тамақ және өңдеу өндірістеріндегі барлық оқу түрлеріндегі студенттердің бітіру жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік құралы.
Жұмыстың түсініктеме хатының және сызба бөлімінің мазмұны, оларды құрастыру бойынша кепілдеме баяндалған.
Әдістемелік құралын магистранттар сонымен қатар оқытушылық қызметті жүргізу барысында оқытушылар да қолдана алады.

5900Сарлыбаева Л.М.

Курсовое и дипломное проектирование зерновых элеваторов

60

учебное пособие

2019

В учебном пособии даны основные расчетные положения, касающиеся функционирования всех участков элеватора, составляющие основу технологической схемы и генерального плана, принципы размещения оборудования в рабочем здании элеватора, позволяющие использовать их при курсовом и дипломном проектировании студентами специальности 5В072800 «Технология перерабатывающих производств»

4800Сарлыбаева Л.М.

Курсовое и дипломное проектирование предприятий общественного питания

192

учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для курсового и дипломного проектирования по технологии общественного питания для студентов, обучающихся по специальности 5В072700 – «Технология продовольственных продуктов»
В пособии изложены общие требования по компоновке, расстановке оборудования, представлены методики расчетов.
Приведены учебно-методические материалы, приложения, необходимые студентам для работы над выпускной работой.

5800Сарлыбаева Л.М.

Технология переработки пищевых продуктов

98

учебное пособие

2019

В учебном пособии показана роль отдельных пищевых веществ в жизнедеятельности орга¬низма, приведены научные основы технологических и биотехнологических процессов. Особое внимание обращено на способы сокращения про¬изводственных потерь, рациональное использование вторичных материаль¬ных ресурсов, комплексную переработку сырья.
Учебное пособие рекомендуется студентам биотехнологических специальностей высших учебных заведений.

5300Сарлыбаева Л.М.

Элеватор өнеркәсібінің технологиясы

59

оқу құралы

2019

Технологиялық мамандығы бойынша өңдеу өндірістеріндегі барлық оқу түрлеріндегі студенттердің бітіру жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік құралы.
Жұмыстың түсініктеме хатының және сызба бөлімінің мазмұны, оларды құрастыру бойынша кепілдеме баяндалған.
Әдістемелік құралын магистранттар сонымен қатар оқытушылық қызметті жүргізу барысында оқытушылар да қолдана алады.

5000Сарлыбаева Л.М., Аралбаева А.Н.

Теоретические основы обработки пищевого сырья

254

учебное пособие

2019

Сегодняшний рынок пищевой продукции предоставляет большой ассортимент товаров, и их общность состоит в том, что разные виды продуктов питания изготавливают из одних и тех же видов сырья и зачастую по схожей технологии. Основной сырьевой базой продовольственных продуктов являются биологические объекты, для которых характерно течение тех или иных биохимических, микробиологических, физических и химических изменений. Поэтому, глубокое понимание теоретических основ процессов имеющих место при получении конечной продукции из растительного или животного сырья, несомненно, представляет большую важность при подготовке студентов по специальностям 5В070100 – «Биотехнология», 5В072700 – «Технология продовольственных продуктов». Учебное пособие «Теоретические основы обработки пищевого сырья» составлено в соответствии с рабочими программами дисциплин «Теоретические основы пищевых продуктов» и «Консервирование».

6000Сарсембаев Б.Ш., Сейтхожин Б.У., Тусбаев Г.Т.

Юридическая психиатрия

113

Краткий курс лекций

2019

В представленном учебном пособии изложены организационные и правовые аспекты судебно-психиатрической экспертизы, а также ее виды. Рассмотрены проблемы нарушения здоровья при наркомании и токсикомании, судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. Обсуждены принудительные меры медицинского характера у психических пациентов и больных, страдающих от алкоголизма, наркомании и токсикомании, а также прогнозирование общественной опасности психически больных и социально-трудовая их реабилитация. Представлен закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, а также медицинская диагностика в судебной психиатрии и психические расстройства у несовершеннолетних и их судебно-психиатрической экспертизы. Кроме того, разобраны вопросы симуляции, аггравации, диссимуляции психических расстройств и другие проблемы. Краткий курс лекций написан в соответствии с программой по юридической психиатрии и предназначен для студентов юридических и медицинских вузов, а также работников правоохранительных органов

5100Сарсембаев М.А.

Актуальные проблемы науки и практики международного публичного права (участие Казахстана в их решении)

360

учебное пособие

2019

В этой книге-учебном пособии для докторантов, написанной на английском языке, сформулированы общие и отраслевые проблемы науки и практики современного международного публичного права. В каждой теме этого учебного пособия каждая международно-правовая проблема, каждый многосторонний, региональный международный договор увязаны с договорными и законодательными проблемами казахстанского государства – Республики Казахстан. По каждой проблеме дано авторское видение и предложены способы его решения. В данной книге проанализированы международно-правовые проблемы, имеющие непосредственное отношение к Казахстану: международное право в истории Казахстана, взгляд Казахстана на деятельность ООН и других международных организаций, правовой статус внутриконтинентальных государств, статус Каспийского моря, научные проблемы вхождения Казахстана в ОЭСР и его нахождения в ВТО. Универсальные международно-правовые проблемы во взаимодействии с казахстанским правом исследованы в книге в 27 главах.

6400Сарсембаев М.А. /Sarsembayev M.A.

Actual problems of the science and practice of international public law (participation of Kazakhstan in their solution)»

308

textbook

2019

In this book, in this textbook for doctoral students written in English, general and branch problems of science and practice of modern international public law are formulated. In each topic of this training manual, each international legal problem, each multilateral, regional international treaty is linked with the contractual and legislative problems of the Kazakhstani state - the Republic of Kazakhstan. For each problem, an author's vision is given and ways of solving of it are proposed. This book analyzes international legal problems directly related to Kazakhstan: international law in the history of Kazakhstan, Kazakhstan's view on the activities of the UN and other international organizations, the legal status of the inland states, the status of the Caspian Sea, the scientific problems of Kazakhstan's entry into the OECD and of its being in the WTO. Universal international legal problems in interaction with the Kazakhstan law are explored in the book in 27 chapters.

6100Сарсенбеков Н.Ж.

Құқық негіздері (кесте түрінде)

86

Оқу құралы

2019

Құқық негіздері пәнінің бағдарламаға сәйкес тақырыптарына орай құрастырылған бұл кесте түріндегі оқу құралы студенттердің пәнді кеңірек білуге, жүйелі түрде жұмыс жасауына көмекші құрал ретінде пайдаланылады. Құқық негіздері пәні бойынша қарастырылатын тақырыптардың барлығы жүйеленіп, қысқартылған нұсқамен кесте түрінде берілген. Мемлекет және құқық теориясы мәселесі, оның ішінде мемлекеттік билік, оның тармақтары, құқық қорғау органдары және т.б. мәселелер жөнінде көрсетіледі. Кесте түріндегі оқу құралы жаңа инновациялық және кредиттік оқыту, білім беру бағдарламасына сәйкес жазылып, барлық мамандық бойынша оқитын студенттерге арналған.

5000Сартаева К.Р.

Принципы финансового права Республики Казахстан

132

Монография

2019

В монографии комплексно рассматриваются основные теоретические проблемы становления, развития и действия принципов финансового права Республики Казахстан. На основе анализа теоретических разработок по финансовому праву, а также практики применения норм финансового законодательства определено место принципов финансового права в системе принципов действующего права Республики Казахстан. Комплексно исследованы принципы, на которых основаны финансовые отношения, методы финансово-правового регулирования, действия субъектов финансово-правовых отношений. В результате анализа механизма реализации принципов финансового права в современных условиях развития Республики Казахстан выявлены проблемы применения финансового законодательства и выработаны рекомендации по совершенствованию финансового законодательства. Выводы и предложения, содержащиеся в монографии, могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной практике. Монография предназначена для специалистов, участвующих при разработке нормативных правовых актов, в работе по совершенствованию законодательства в Казахстане, а также в преподавании дисциплины «Финансовое право», при чтении спецкурсов, а также при создании учебников и учебных пособий.

5400Саспугаева Г.Е./ Saspugayeva G.Y.

Basics of ecology and nature protection

216

Textbook / учебник

2019

The textbook material is presented about bases of ecology as autecology, synecology, demecology and environmental sciences. The textbook has some information about the impact of anthropogenic factors on the condition and quality of natural factors: soil, water, atmosphere, flora and fauna. This textbook is devoted for the students of higher educational institutions of biology and environmental trends, researchers, young scientists, experts in the field of agroecology, wildlife management, environmental protection, as well as for a wide range of specializations: ecology, hydrobiology, ecological management

5600Саттинова З.К., Достияров А.М., Рамазанова Г., Өмірбаева А.Ө.

Техникалық тернодинамика

315

окулық

2019

Оқулық термодинамиканың заңдарын, Карноның тура және қайтымды циклдарын, сипаттаушы функциялар мен термодинамикалық потенциалдар, су буы және оның қасиеті, жылулық машина-іштен жану двигателінің, газтурбиналы циклдары, бу қондырғыларын, газ ағыны термодинамикасын, компрессорлық, мұздатқыш машиналары, химиялық термодинамика элементтерін, плазма термодинамикасын қарастыратын 12 тараудан тұрады.Оқулық «жылуэнергетика» мамандығы студенттеріне техникалық термодинамика курсын терең меңгеру үшін арналаған

6000Сатыбалдина Д.Ж., Ташатов Н.Н., Исайнова А.Н.

Программные средства коррекции ошибок в телекоммуникационных системах

160

Монография

2019

Для современных сетей цифровой связи характерны требования высокой пропускной способности и достоверности информации. Разработка высокоскоростных надежных цифровых телекоммуникационных систем требует решения целого комплекса научно-технических проблем, связанных с теорией и практикой цифровой обработки сигналов и помехоустойчивого кодирования. В этой связи результаты исследований по разработке, исследованию и программной реализации алгоритмов кодирования двоичных и недвоичных кодов и их декодирования, представленные в монографии, являются актуальными и практически важными.

5200Сатыбалды С. С.

Система маркетинга: взаимодействие хозяйствующих субъектов промышленных отраслей и рынков

204

монография

2019

Система маркетинга – базовая концепция маркетингового управления взаимодействием субъектов рынка. Автор обосновывает, что система маркетинга охватывает рынок поставки ресурсов на входе и рынок сбыта готовой продукции на выходе, и доказывает двойственную роль и функции промышленного предприятия. В результате длительного теоретико-прикладного исследования впервые сформулированы научное определение системы маркетинга и алгоритм построения ее графической модели. Показаны общая цель глобальной системы маркетинга, частные цели функционирования хозяйствующих субъектов, трансформация глобальной системы на локальные. На основе сравнительно-критического анализа публикаций известных ученых и специалистов доказано, что маркетинг является самостоятельной наукой.С помощью приемов аналогии и научной интерпретации проведено глубокое исследование феномена «взаимодействие». Раскрыты внутреннее и внешнее взаимодействие в границах системы; их связи с маркетинговыми стратегиями и политикой; признак системы как принцип системности, т.е. установление и поддержание взаимодействия.В качестве инструментария системы маркетинга разработан механизм маркетингового управления эффективностью: методологические основы; механизм управления маркетингом, качеством продукции; методика управления переменными (факторами) целевых функций и взаимодействием по факторам; управляющая матрица факторами и взаимодействием.Автор раскрывает основополагающее значение системы маркетинга в теории и ее логической схемы (графической модели) в практике маркетингового управления предприятиями. Приводятся примеры решений различных ситуаций с применением SWOT- и STEP- анализов, приемов сбалансированного управления при рациональном взаимодействии всех субъектов рынка.

5500Сатыбалды С.С.

Промышленный маркетинг

372

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются стратегическое управление на промышленных предприятиях посредством сегментирования рынка и позиционирования продукции, маркетинговые стратегии и программы, управление рисками, качеством и конкурентоспособностью продукции. Большое внимание уделено вопросам товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики предприятий. Показаны стратегии выхода на рынок предприятий на основе анализа и оценки конкурентной среды, рассмотрены вопросы организации и контроля маркетинговый деятельности. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, руководителей и специалистов предприятий отраслей промышленности, слушателей системы повышения квалификации, а также для всех, интересующихся и изучающих проблемы рыночной экономики, маркетинга и менеджмента

6400Сатыбалды С.С. , Сакибаева Қ.С.

Өнеркәсіптік маркетинг

275

Оқу құралы

2019

Жүйелік тұрғыдан кәсіпорынның тыныс-тіршілік етуі жабдықтау рыногында және өткізу рыногындада жұмыс істеуді талап етеді. Ұсынылып отырған оқулық құрал екі бөлімнен тұрады. «Өнеркәсіптік кәсіпорындар тауарлары маркетингі» атаулы бірінші бөлім онүш тақырыптан тұрады: алғашқы алтауы кәсіпорын маркетингін басқарудың стратегиялық аспектілерін қарастырады. Келесі төртеуі оперативті маркетингтің мәселелерін ашады. Соңғы үш тақырыптарда бәсекелестік орта, бәсекелестік стратегиялар, маркетингті жоспарлау және бақылау талқыланады.Нағыз жаңа «Сатып алу маркетингі» атаулы екінші бөлім бес тақырыптан тұрады.Өнеркәсіптік рынокты жүйелі тұрғыдан қабылдау негізінде тауарларға сұраныс және ұсыныстың мән-жайы, кәсіпорынның қызметтері, субьекттердің өзара әрекеттесуі көрсетіледі. Ұйым тұтынушы ретінде қарастырылған: сатып алу шешімдері, критерийлері пайымдалады. Сатып алудың мазмұны жан-жақты көрсетілген- сатып алудың пәні, моделі; жабдықтаушыны таңдау мәселелері, өнеркәсіптік тұтынушылардың іс-құлығы.Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, өнеркәсіп кәсіпорындарының мамандарына, сондай-ақ, маркетингтік басқару мәселелерімен шұғылданушыларға арналған

6000Сатымбекова К. Б.

Ұйымдағы өзгерістерді басқару

380

Оқу құралы

2019

Ұсынылып отырған оқу құралы экономика саласы бойынша студенттер мен магистранттарға арналған.«Ұйымдағы өзгерістерді басқару» оқу құралы қазіргі заманғы менеджменттің әртүрлі бағыттардағы стратегиялық әрекеттерінің теориялық және тәжірибелік аспекттерін қамтиды. Қазіргі менеджменттің ерекшелігі, ұйымның өмір сүру кезеңдерін ескере отырып,ондағы өзгерістерді басқару.

6500Сейлханов Т.М.

ЯМР-спектроскопия циклодекстриновых комплексов включения

155

монография

2019

Монография посвящена одной из интенсивно развивающейся области современной супрамолекулярной химии – исследованиям методом ЯМР-спектроскопии циклодекстриновых комплексов включения. Спектроскопия ЯМР является на сегодняшний день одним из самых информативных методов исследования строения и межмолекулярных взаимодействий в комплексах включения. Исключительная роль метода ЯМР в химических исследованиях, в особенности комплексообразования, определяется тем, что он оказывается весьма полезным, а часто незаменимым источником информации на всех стадиях исследования – от изучения состава сложных реакционных смесей до установления строения и динамических характеристик сложных соединений, распределения электронной плотности в них и межмолекулярных взаимодействий. Успех ЯМР-спектроскопии обусловлен возможностью её определять стехиометрию, константы ассоциации и конформации молекулярных комплексов, а также предоставить информацию о симметрии молекулярных ансамблей. Все это привлекает к данному направлению все более пристальное внимание исследователей и промышленников.Для научных и инженерно-технических работников широкого круга специальностей, преподавателей, докторантов, магистров и студентов химических, технологических, медицинских и биологических специальностей ВУЗов.

5200Сейлханов Т.М.

Специальный учебный практикум по химии высокомолекулярных соединений. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы пәні бойынша арнайы оқу практикумы. Special training workshop on the chemistry of high-molecular compounds

165

методическое пособие

2019

В пособии приведены методические указания к выполнению специального практикума по «Химии высокомолекулярных соединений» с описанием методики синтеза некоторых высокомолекулярных соединений, получаемых методами полимеризации, поликонденсации и полимераналогичных превращений в цепях полимеров. Изложены основные сведения по определению физико-химических характеристик полимеров. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по химическим и химико-технологическим специальностям. Библиогр. 20 назв. Табл. 11.Әдістемелік құралда «Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы» пәні бойынша арнайы оқу практикумын орындауға әдістемелік нұсқаулар келтірілген. Жоғары молекулалық қосылыстарды полимерлеу, поликонденсациялау алу әдістері және полимерлердің тізбектерін түрлендіру жолдары көрсетілген. Полимерлердің кейбір негізгі физико-химиялық қасиеттерін анықтау әдістері қарастырылған. Жоғары оқу орындарының химиялық және химия-технологиялық мамандықтары бойынша оқитын студенттеріне арналған. Әдеб. 22 атау. Кесте 11.The manual provides guidance for the implementation of a special workshop on "Chemistry of high-molecular compounds" describing the synthesis of some high-molecular compounds obtained by polymerization, polycondensation and polymer-analogous transformations in polymeric chains. Basic information on the determination of the physico-chemical characteristics of polymers is presented.It is intended for students of higher educational institutions studying in specialty Chemistry and Chemical Technology. Bibliogr. 20 names. Table. eleven.

5250Сейтбаев Қ.Ж., Қанаев А.Т.

Тоған шаруашылығы

384

Оқу құралы

2019

Оқу құралында балық өнімдерін молайту, балық өсіру мүмкіндігін қолға алу тоғандарда балық өсірудің қарқынды үдерістерін қолдану тәсілдері мен технологиялары жоғары оқу және кәсіптік білім беру орындарының «Балық шаруашылығы (түрлер бойынша)», мамандығының студенттеріне қажетті оқу-әдістемелік құрал ретінде жасалынған. Оқу құралы, жоғары және орта арнаулы оқу орнының биология, балық шаруашылығы, ихтиология, экология, табиғатты қорғау мамандықтарына, жоғары оқу орындарының типтік бағдарламасы негізінде жасалынған

6500Сейтбаев Қ.Ж., Тулеубаев Ж.С.

Қолданбалы биология және топырақтану негіздері пәнінен практикум

304

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құралында «Биология» және «Агрономия» мамандықтары бойынша оқитын студенттерді ауылшаруашылық өндірісінің салаларымен таныстырып теориялық және практикалық білім беру. Сонымен қатар ауылшаруашылығының технологиялық процестері және басқа ғылым салаларымен байланысын туралы түсініктемелер ашып көрсетілген «Қолданбалы биология және топырақтану негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындау және жүргізу бойынша дайындалған бұл оқу-әдістемелік құрал 5В060700-Биология және 5B080100 - Агрономия ауылшаруашылығы мамандығындағы студенттерге арналған.

6000Сеитов З.

Биохимия. 1том. (издание дополненное и переработанное)

260

учебник

2019

Книга характеризуется современным научным содержанием, ясным и точным изложением сложных биохимических процессов в живой материи.
Предназначена для студентов университетов и других высших учебных заведений, изучающих биохимию. Она может быть полезна аспирантам, преподавателям, работникам биологических, химических и медицинских учебных и научных заведений.

5800Сеитов З.

Биохимия. 2том. (издание дополненное и переработанное)

288

учебник

2019

Книга характеризуется современным научным содержанием, ясным и точным изложением сложных биохимических процессов в живой материи.
Предназначена для студентов университетов и других высших учебных заведений, изучающих биохимию. Она может быть полезна аспирантам, преподавателям, работникам биологических, химических и медицинских учебных и научных заведений.

5800Сеитов З.

Биохимия. 3том. (издание дополненное и переработанное)

252

учебник

2019

Книга характеризуется современным научным содержанием, ясным и точным изложением сложных биохимических процессов в живой материи.
Предназначена для студентов университетов и других высших учебных заведений, изучающих биохимию. Она может быть полезна аспирантам, преподавателям, работникам биологических, химических и медицинских учебных и научных заведений.

5800Сеитов З.С.

Биохимия. 1том. (Өзгертіліп, толықтырылып үшінші рет басылып шығуы)

264

Оқулық

2019

Ең жаңа мәліметтерге сүйене отырып, жатық тілмен баяндалған оқулық. Құрылымы және мазмұны бойынша халықаралық оқулықтарға сәйкес жазылған.
Университеттердің және басқа жоғары оқу орнындағы медицина, медико-биология, ветеринария, биология және фармация мамандықтарының студенттеріне арналған. Аспиранттарға, ғылыми қызметкерлерге, дәрігерлерге, фармацевтерге биохимия саласынан көмекші бола алады

5800Сеитов З.С.

Биохимия. 2том. (Өзгертіліп, толықтырылып үшінші рет басылып шығуы)

312

Оқулық

2019

Ең жаңа мәліметтерге сүйене отырып, жатық тілмен баяндалған оқулық. Құрылымы және мазмұны бойынша халықаралық оқулықтарға сәйкес жазылған.
Университеттердің және басқа жоғары оқу орнындағы медицина, медико-биология, ветеринария, биология және фармация мамандықтарының студенттеріне арналған. Аспиранттарға, ғылыми қызметкерлерге, дәрігерлерге, фармацевтерге биохимия саласынан көмекші бола алады.

5800Сейтхожин Б.У, Б.Ш. Сарсембаев, А.Х. Феткулов

Квалификация коррупционных преступлений: теория и практика применения

160

учебное пособие

2019

В учебном пособии «Квалификация коррупционных преступлений: теория и практика применения» рассматривается казахстанское законодательство в области противодействия коррупционным преступлениям. Авторами приводится уголовно-правовая характеристика всех составов коррупционных преступлений, предусмотренных пунктом 29 статьи 3 Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г. (с изм. и доп.). Учебное пособие предназначено студентам, магистрантам, докторантам и преподавателям юридических вузов, практическим работникам правоохранительных органов, практикующим юристам.

5300Сейтхожин Б. У., Феткулов А.Х.

Уголовно-правовая характеристика экологических уголовных правонарушений

119

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются вопросы о формах соучастия в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Дается понятие наркотизма и наркобизнеса, а также криминалистическая характеристика наркобизнеса. Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями раскрытия и расследования уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых преступными группами. Раскрываются вопросы, связанные с взаимодействием органов предварительного следствия и дознания и их правовая регламентация, а также формы взаимодействия, осуществляемые с целью раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Рассматриваются важнейшие направления международного сотрудничества правоохранительных органов Казахстана в борьбе с наркобизнесом
Учебное пособие предназначено для студентов, научных работников, преподавателей, магистрантов, докторантов, для работников правоохранительных органов и суда.

5000Сейтхожин Б.У.

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

209

Учебное пособие

2019

В учебном пособии «Уголовно-правовая характеристика преступле-ний в сфере экономической деятельности» рассматривается развитие казахстанского законодательства в области экономических преступле-ний. Основная часть работы содержит характеристику действующего уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Автор использует законодательство, регулирующее поведение субъектов экономической деятельности, анализирует признаки всех составов преступлений, включенных в главу 7 Особенной части Уголовного кодекса РК 1997 г.
Учебное пособие предназначено студентам, магистрантам, докторантам и преподавателям юридических вузов, практическим работникам правоохранительных органов, практикующим юристам и экономистам, а также всем, кто интересуется законодательством в сфере экономической деятельности

5000Сейтхожин Б.У.

Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, ответственность

178

Монография

2019

В монографии на основе изучения действующего законодательства Республики Казахстан, юридической литературы и судебно-следственной практики освещаются вопросы квалификации преступлений, предусмотренных главой 7 Особенной части УК «Преступления в сфере экономической деятельности».
Пособие предназначено для студентов юридических вузов, практических работ-ников правоохранительных органов, а также может быть использовано адъюнктами и соискателями учебных заведений МВД Республики Казахстан.

4900Сейтхожин Б.У., Шаймуханов А.Д., Сарсембаев Б.Ш.

Проблемы квалификации уголовных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

139

учебное пособие

2019

В учебном пособии «Уголовно-правовая характеристика экологических уголовных правонарушений» рассматриваются вопросы квалификации экологических уголовных правонарушений, на основе положений нового Уголовного кодекса Республики Казахстан, вступившего в законную силу с 1 января 2015 года. Основная часть работы содержит уголовно-правовую характеристику экологических уголовных правонарушений, предусмотренных главой 13 Особенной части УК РК. В учебном пособии приводится также перечень действующих нормативных правовых актов по экологии (по состоянию законодательства на 1 июля 2015г.). Учебное пособие предназначено студентам, магистрантам, докторантам и преподавателям юридических вузов, практическим работникам правоохранительных и природоохранных органов, практикующим юристам.

5200Сейтхожина Д.А.

Государственное регулирование экономики

272

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические аспекты государственного регулирования экономики с учетом современных тенденций развития Республики Казахстан. В доступной форме изложены научно-методические и прикладные основы государственного регулирования экономики. Для обучающихся экономических специальностей и преподавателей вузов

6000Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж, Шиганбаева Н.Б.

Автоматизированная информационная система земельного кадастра

64

Учебное пособие

2019

Рассмотрены теория и методология формирования автоматизированной информационной системы земельного кадастра, даны ее методологические па-раметры. Учебное пособие содержит основы сведений об аппаратно-программных средствах современных ГИС, методах создания цифровой топографической основы для информационных систем кадастра.
Учебное пособие соответствует требованиям ГОСО и типового учебного плана специальности 4405002 - землеустройства и кадастра, 050903 –землеустройство и 050907 - кадастр и предназначен для специалистов системы Агентства по управлению земельными ресурсами РК, преподавателей, студен-тов колледжей и вузов.

4700Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж, Шиганбаева Н.Б.

Управление земельными ресурсами Республики Казахстан

112

Учебное пособие

2019

Рассмотрены теория и методология формирования системы управления земельными ресурсами, его правового и экономического механизма, основанного на современной системе земельного кадастра, оценке и налогообложении земли. Проведен исторический анализ развития земельных отношений в Казахстане и за рубежом, развития земельно-кадастровых систем управления земельными ресурсами, формирования современных автоматизированных многоцелевых информационно-вычислительных систем земельного кадастра. Анализируются методические особенности оценки земли, налогообложения, даются предложения по их совершенствованию. Даются предложения по регулированию развития земельных отношений, совершенствованию законодательной базы реформы, развитию рынка земли. Подробно рассмотрены методология формирования современной автоматизированной системы ГЗК в Казахстане, даны методологические параметры. Даны предложения по формированию системы управления земельными ресурсами, ее организационным структурам, их функциям и задачам.
Учебник предназначен для работников государственных органов управления, специалистов Агентства (МСХ) по управлению земельными ресурсами РК, ГосНПЦзем, преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов вузов.

5000Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж, Шиганбаева Н.Б.

Экономико-правовой механизм управления земельными ресурсами

84

Учебное пособие

2019

Рассмотрены теория и методология формирования правового и экономического механизма системы управления земельными ресурсами в РК. Излагается предложения по развитию земельных отношений, совершенствованию законодательной базы и развитию рынка земли.
Учебник предназначен для специалистов системы Министерства сельского хозяйства РК, Агентства по управлению земельными ресурсами РК, ГосНПЦзем РК, преподавателей, магистрантов и студентов вузов по специальностям 5В090300 «Землеустройство», 5В090700 «Кадастр». 5В090800 «Оценка».

4900Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж.

Жер мониторингтің әдістерінің ғылымі негіздері

70

Оқу құралы

2019

«Жер мониторінгтің әдістерінің ғылымі негіздері» оқу құралы бакалаврдың 05090300, 05090700 - Жерге орналастыру және кадастр мамандығы бойынша мемлекеттік стандартқа және пәннің типтік оқу бағдарламаға сәйкес дайындалған және республикада тұңғыш рет шығарылып отыр. Оқулықта Қазақстандағы жер қатынастарының, жер реформасының жүйелілігі мен мазмұны, республика жер қорының құрамы мен жағдайы туралы айтылады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік жер кадастры жаңа автоматтырылған жүйесінің ғылыми-әдістемелік негіздері баяндалады. Қазіргі заманғы нарықтық жағдайда жерді есептеу, кадастрлық аймақтау, бағалау және жер учаскелерін мониторинг арқылы пайдалануының бақылауын жүргізу мен жылдық есебін дайындаулар әдістері, автоматтырылған жаңа қүрылыпжатқан жер кадастрдың жүйесінің мәселелері және жерлерді бақылау арқылы, қорғауды күшейту әдістері баяндалған. Жерлерді саннаттарға бөлінуы, және топырақтар мен өсімдіктердің түрлеріне байланысты әртүрлі мониторингтің әдістерін оқу құралында толық көрсетілген.

4800Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж.

Жер телімдерін тіркеу және жерді есепке алу

140

Оқу құралы

2019

«Жер телімдерін тіркеу және жерді есепке алу« оқулығы 5В090300-Жерге орналастыру және 5В090700-Кадастр мамандықтары бакалаврларына мемлекеттік стандартқа және типтік оқу бағдарламаға сәйкес дайындалған және республикада тұңғыш рет шығарылып отыр. Оқу құралында Қазақстандағы жер қатынастарының тарихи, құқықтық және экономикалық даму негіздері, жер реформасының жүйелілігі мен мазмұны, республика жер қорының құрамы мен жағдайы қарастырылған. Сонымен қатар оқу құралында Қазақстан Республикасы мемлекеттік жер кадастры жаңа автоматтандырылған жүйесінің ғылыми-әдістемелік негіздері, қазіргі заманғы нарықтық жағдайда жерді есептеу, кадастрлық аймақтау, бағалау, салық салу және жер телімдерін мемлекеттік тіркеуді жүргізу мен мемлекеттік жылдық жер есебін дайындау әдістері, автоматтандырылған, жаңа құрылып жатқан жер кадастры жүйесінің мақсаттары мен мәселелері, объектісі, қағидалары және құрамды бөліктері баяндалады.

5400Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж.

Жерді қадастрлық аймақтау, бағалау және жер салығын салу

130

Оқу құралы

2019

«Жерді кадастрлық аймақтау, бағалау және жер салығын салу« оқулығы мамандық бойынша мемлекеттік стандартқа және типтік бағдарламаға сәйкес дайындалған және республикада тұңғыш рет шығарылып отыр. Оқулықта Қазақстан Республикасы мемлекеттік жер кадастры жаңа жүйесінің ғылыми-әдістемелік негіздері баяндалады. Онда Қазақстандағы жер қатынастарының тарихи, құқықтық және экономикалық даму негіздері, жер реформасының жүйелілігі мен мазмұны, республика жер қорының құрамы мен жағдайы туралы айтылады. Қазіргі заманғы нарықтық жағдайда автоматтырылған жаңа қүрылыпжатқан жер кадастрдың жүйесінің мақсаттары мен мәселелері, объектісі, принциптері және құрамды бөліктері, жерді есептеу, кадастрлық аймақтау,бағалау, салықтандыру және жер учаскелерін мемлекеттік тіркеуді жүргізу мен мемлекеттік жылдық жер есебін дайындаулар әдістері баяндалған. Жер кадастрының автоматтандырылған ақпаратты жүйесі /ААЖ/ және жер нарқының құрылуына, жер учаскелерімен нарықтық операциялар жүргізуге үлкен орын бөлінген.

5400Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж.

Земельный кадастр: автоматизированные технологии кадастровых работ

230

Учебное пособие

2019

Рассмотрена технология автоматизированной земельно-информационной системы, на которой базируется ведение единого государственного регистра земель (ЕГЗР) и выполнение всех кадастровых работ в системе государственного земельного кадастра Республики Казахстан. Учебное пособие содержит методические основы ведения работ по государственной регистрации и учету земельных участков, их бонитировке и кадастровой оценке, составления годовых земельных отчетов, сведения об аппаратно-программных средствах современных ГИС и АИС ГЗК, методах создания цифровой картографической основы для информационных систем кадастра, ГИС-технологиях и управлении базами данных.
Учебное пособие соответствует требованиям ГОСО и типового учебного плана специальностей 050903 –землеустройство и 050907 – кадастр, рабочим учебным программам дисциплины «земельный кадастр» и предназначено для преподавателей, магистрантов, студентов вузов, специалистов системы комитета МСХ РК по управлению земельными ресурсами и ГосНПЦзем РК.

5700Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж.

Қазақстанның жер кадастры

240

Оқу құралы

2019

«Қазақстанның жер кадастры» оқулығы бакалаврдың 050903, 050907 Жерге орналастыру жэне кадастр мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламаға сәйкес дайындалған және республикада тұңғыш рет шығарылып отыр. Оқулықта Қазақстан Республикасы мемлекеттік жер кадастры жаңа жүйесінің ғылыми-әдістемелік негіздері баяндалады. Онда Қазақстандағы жер қатынастарының тарихи, құқықтық және экономикалық даму негіздері, жер реформасының жүйелілігі мен мазмұны, республика жер қорының құрамы мен жағдайы туралы айтылады. Қазіргі заманғы жер кадастрының мақсаттары мен мәселелері, объектісі, принциптері және құрамды бөліктері, жерді есепке алу, кадастрлық аймақтау, бағалау, салықтандыру және жер учаскелерін мемлекеттік тіркеуді жүргізу мен мемлекеттік жылдық жер есебін дайындаулар әдістері баяндалған. Жер кадастрының автоматтандырылған көп мақсаттық ақпаратты жүйесі /ААЖ/республикада дамуы және жер нарқының құрылуына, жер учаскелерімен нарықтық операциялар жүргізуге үлкен орын бөлінген.

6500Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж.

Особенности землеустройства в сельском хозяйстве

140

Учебное пособие

2019

В учебнике изложены теоретические и методические основы и особенности землеустройства в сельском хозяйстве. Рассмотрены особенности ведения внутрихозяйственного землеустройства, а в рыночных условиях это землеустройство аграрных формирований, основа которого, разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства крестьянских, фермерских хозяйств, кооперативов, хозяйственных товариществ, акционерных предприятий. Приведены примеры разработки проектов, рассмотрены методические особенности проектирования внутрихозяйственного землеустройства агроформирований разных регионов. Учебное пособие предназначено для студентов колледжей и вузов, обучающихся по специальностям землеустройства и земельного кадастра (050903, 050907), магистрантов, докторантов и специалистов системы комитета МСХ РК по управлению земельными ресурсами, областных, городских и районных отделений АИС ГЗК.

5400Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж.

Мемлекеттік жер кадастрының жаңа технологиясы

250

Оқу құралы

2019

«Мемлекеттік жер кадастрының жаңа технологиясы» оқу құралы 050903-«Жерге орналастыру», 050907-«Кадастр», 050908-«Бағалау» мамандықтары бойынша мемлекеттік стандартқа және типтік бағдарламаға сәйкес дайындалған. Оқу құралында жер қатынастарының тарихи даму негіздері, жер қорының жағдайы туралы айтылады. Жер кадастырының мақсаттары мен принциптері, мазмұны және жерді кадастрлық есепке алу, бағалау, жер учаскелерін мемлекеттік тіркеуді жүргізу баяндалған. Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі /ААЖ/ құрылуының негіздері, жер учаскелерімен операциялар жүргізу әдістері берілген. Нарықтық жағдайда жер учаскелерін жылжымайтын мүліктің біріккен объектілерімен бірге бағалау әдістері көрсетілген. Дәрістер, сұрақтар, терминдер «Жер кадастры» пәнінің жұмыс оқу жоспарларына 050903 – «Жерге орналастыру», 050907 – «Кадастр», 050908-«Бағалау» мамандықтары бойынша сәйкес берілген.

6000Сембиева /L.M. Sembiyeva, D. Mukhiyayeva

Monetary and credit regulation of economy

416

Textbook

2019

This training manual is devoted to topical issues of monetary regulation and directly the activities of central banks. The manual consists of 15 chapters, which highlight the main theoretical issues of the topics presented, the world and domestic practice of monetary and credit regulation of the economy. Particular attention should be paid to new topics on the regimes of monetary regulation, inflation targeting, unconventional monetary policy, and the "qualitative and quantitative easing" policy. To each topic are attached control questions. A glossary and a list of recommended literature are offered to help the students. The textbook is intended for teachers, students and undergraduates of universities, as well as financial workers.

6500Сембиева Л.М.

Теория и практика инфляции: современные подходы к оценке и регулированию в условиях глобализации

250

Монография

2019

В представленной монографии рассматриваются теоретические, методологические и практические аспекты инфляции и антиинфляционной политики. Освещены основы инфляционных процессов и модели регулирования с акцентом на денежно-кредитную политику, ее институциональные аспекты, а также международный опыт реализации различных методов борьбы с инфляцией. Особое внимание уделено монетарным аспектам инфляции, роли, значению и взаимодействию монетарных факторов с инфляционной экономикой. Теоретические основы сочетаются с мировым опытом и анализом ситуации в экономике Казахстана. Монография предназначена научным и практическим работникам финансово-кредитной сферы, студентам и преподавателям экономических вузов.

5500Сембиева Л.М.

Денежно-кредитное регулирование экономики 1 том

320

Учебное пособие

2019

Настоящее учебное пособие посвящено актуальным вопросам денежно-кредитного регулированию и непосредственно деятельности центральных банков. Учебное пособие состоит из 15 глав, в которых освещены основные теоретические вопросы представленных тем, мировая и отечественная практика денежно-кредитного регулирования экономики. Особое внимание заслуживают новые темы, посвященные вопросам режимов денежно-кредитного регулирования, инфляционному таргетированию, нетрадиционной монетарной политике, политике «качественного и количественного смягчения». К каждой теме прилагаются контрольные вопросы. В помощь обучающимся предлагается глоссарий и список рекомендуемой литературы.
Учебник предназначен преподавателям, студентам и магистрантам вузов, а также финансовым работникам.

5800Сембиева Л.М.

Денежно-кредитное регулирование экономики 2 том

320

Учебное пособие

2019

Настоящее учебное пособие посвящено актуальным вопросам денежно-кредитного регулированию и непосредственно деятельности центральных банков. Учебное пособие состоит из 15 глав, в которых освещены основные теоретические вопросы представленных тем, мировая и отечественная практика денежно-кредитного регулирования экономики. Особое внимание заслуживают новые темы, посвященные вопросам режимов денежно-кредитного регулирования, инфляционному таргетированию, нетрадиционной монетарной политике, политике «качественного и количественного смягчения». К каждой теме прилагаются контрольные вопросы. В помощь обучающимся предлагается глоссарий и список рекомендуемой литературы.
Учебник предназначен преподавателям, студентам и магистрантам вузов, а также финансовым работникам.

5800Сембиева Л.М., Бұлақбай Ж.М.

Экономиканы ақша-несиелік реттеу. 1 том

230

оқу құралы

2019

Оқу құралы ақша- несиелік реттеудің және орталық банктің тікелей қызметінің өзекті мәселелеріне арналған. Оқу құралы ұсынылған тақырыптардың негізгі теориялық сұрақтары, экономиканы ақша- несиелік реттеудің әлемдік және отандық тәжірибелері қарастырылған 15 тараудан құралған. Ақша- несиелік реттеу, инфляциялық таргеттеу, дәстүрлі емес монетарлық саясат, «сапалық және сандық жұмсарту» саясаты туралы жаңа тақырыптар ерекше назар аударуға лайықты. Әрбір тақырып бойынша бақылау сұрақтары қарастырылған. Білім алушыларға көмек ретінде глоссарий мен ұсынылатын әдебиеттер тізімі берілген. Оқу құралы ЖОО-ның оқытушыларына, студенттеріне, магистранттарына, сонымен қатар қаржы қызметкерлеріне арналған.

5700Сембиева Л.М., Бұлақбай Ж.М.

Экономиканы ақша-несиелік реттеу. 2 том

230

оқу құралы

2019

Оқу құралы ақша- несиелік реттеудің және орталық банктің тікелей қызметінің өзекті мәселелеріне арналған. Оқу құралы ұсынылған тақырыптардың негізгі теориялық сұрақтары, экономиканы ақша- несиелік реттеудің әлемдік және отандық тәжірибелері қарастырылған 15 тараудан құралған. Ақша- несиелік реттеу, инфляциялық таргеттеу, дәстүрлі емес монетарлық саясат, «сапалық және сандық жұмсарту» саясаты туралы жаңа тақырыптар ерекше назар аударуға лайықты. Әрбір тақырып бойынша бақылау сұрақтары қарастырылған. Білім алушыларға көмек ретінде глоссарий мен ұсынылатын әдебиеттер тізімі берілген. Оқу құралы ЖОО-ның оқытушыларына, студенттеріне, магистранттарына, сонымен қатар қаржы қызметкерлеріне арналған.

5700Серік М., Садвакасова А.К.

Бұлттық технологиялар негіздері

124

оқу құралы

2019

Оқу құралы жоғары оқу орындарының информатика саласы мамандықтарының студенттері мен магистранттарына арналған, сонымен қатар бұлттық технологиялармен айналысатын мамандарға кәсіби қызметтерінде қолдануға болады.

5100Серкебаев С.К.

Атом және атом ядросының физикасы

252

Оқу құралы

2019

Оқу құралы физика мамандығы студенттеріне арналған. Оқу құралында атом, атом ядросының және қарапайым бөлшектер физикасының даму кезеңдері, кванттық механиканың негізгі ұғымдары, атом ядросының физикасы, ядролық физиканың және физика ғылымының қазіргі кезеңдері жетістіктері мен өзекті мәселелері жайлы материалдар қамтылған. Жалпы оқу құралы жаратылыстану-педагогикалық университеттердің студенттеріне және физика ғылымына қызығушы оқырмандарға арналған.

5800Серкебаев С.К.

Орта мектепте физикадан демонстрациялық эксперименттер

225

Оқу құралы

2019

Оқу құралы физика мамандықтары студенттеріне арналған. Онда орта мектепте физикадан демонстрациялық эксперименттер, зертханалық жұмыстар және оның түрлері, эксперименттің әдістемелері, нұсқаулары, зертханалық сабақтың орындалу тәсілдері жан-жақты қамтылған. Оқу құралы жаратылыстану педагогикалық университеттердің студенттеріне, физика пәні оқытушыларына арналған.

5700Серкебаев С.К.

Физикадан есептер шығарудың әдістемесі

206

Оқу құралы

2019

Оқу құралы физика мамандығы студенттеріне арналған. Онда физикадан есеп шығарудың үйретудің әдістемесі, теориялық негіздері, физика есептерінің түрлері және оларды шешу әдістері, физика курсы бойынша есептер шығарудың әдістемелік тәсілдері берілген. Оқу құралы жаратылыстану педагогикалық бағыттағы оқу орындарының студенттеріне, болашақ физика пәнінің мұғалімдеріне және оқытушыларға арналған.

5500Серкебаев С.К.

Астрономия

180

Оқу құралы

2019

Оқу құралы физика мамандығы студенттеріне арналған. Онда Астрономия ғылымының теориялық негіздері, аспан денелері, аспан денелерін зерттеу әдістері, ғаламшарлар, күн, жұлдыздар және әлемнің эволюциялық дамуы жөнінде мәселелер қамтылған. Оқу құралы жаратылыстану педагогикалық университеттердің студенттеріне және физика пәні оқытушыларына арналған.

5400Серкебаев С.К.

Заманауи технологияның физикалық негіздері

160

Оқу құралы

2019

Оқу құралы 5B0110006 5В060400- физика мамандығы студенттеріне арналған. Онда заманауи технологияның физикалық негіздері, физика және техникалық прогресс, энергетика жәнетехнологиялық қондырғылар қамтылған . Оқу құралы жаратылыстану педагогикалық университеттердің студенттеріне және физика пәні оқытушыларына арналған

5300Серкебаев С.К.

Өлшеудің жалпы теориясы (Физика мамандығы студенттеріне арналған)

122

Оқу құралы

2019

Оқу құралы 5В011000, 5В060400- физика мамандығы студенттеріне арналған. Онда өлшеудің жалпы теориясының негіздері, өлшеудің түрлері, физикалық шамалардың өлшеу әдістері жөнінде мәселелер қамтылған. Оқу құралы жаратылыстану педагогикалық университеттердің студенттеріне және физика пәні оқытушыларына арналған.

5100Серкебаев С.К., Орынбаева Г.С

Физикадағы ақпараттық технологиялар

246

Оқу құралы

2019

Оқу құралы физика мамандығы студенттеріне арналған. Онда физикадан ақпараттық құралдар, ақпараттық құралдардың түрлері, компьютерлік оқытудың әдістемелері, интерактивті тақтаны оқу үрдісінде қолдану , қашықтықтан оқыту мәселелері жан-жақты қамтылған. Оқу құралы жаратылыстану педагогикалық университеттердің студенттеріне және физика пәні оқытушыларына арналған.

5800Сихимбаев М.Р., Д.Р. Сихимбаева, Ю.И. Осик, К.С. Айнабек

Развитие методологических подходов к научно-исследовательской деятельности

196

учебное пособие

2019

В монографии рассмотрены основные положения теоретико-методологические основ научных исследований, главные элементы их организации, их применение в планировании и реализации НИР по экономическому циклу дисциплин. Особое внимание уделено новым методологическим подходам к теоретическим исследованиям в сфере теоретической экономики и менеджмента.
Монография рекомендуется для преподавателей и научных работников вузов и НИИ, магистрантов, аспирантов и докторантов, обучающимся по экономическим специальностям.

5500Слепченко Г.Б., Гиндуллина Т.М.,Бакибаев А.А.; Зайцев Н.К., Газалиев А.М., Кабиева С.К.

Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарственных средств

220

учебное пособие

2019

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины и предназначено для обучения студентов по направлению «Химическая технология» по профилям: «Инжиниринг в биотехнологических и фармацевтических производствах» и «Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств».Представлены практически все физико-химические методы анализа: экстракционные, хроматографические, оптические и электрохимические методы. Показано современное развитие этих методов в контроле лекарственных средств и биологически активных веществ. В конце пособия приведена рекомендуемая литература

5700Смагулов А.К., Дуйсенбекова О.О., Искакова Ж.А., Мыржыкбаева А.Д.

Метрологиялық қадағалау

228

Оқулық

2019

Оқулықта метрология саласына арналған ғылыми, әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарын қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыруды, өлшем бірыңғайлығын және өлшем дәлдігін талап ететін әдістер мен құралдар жетістіктері көрсетілген. Оқулықта кесте, сұлба және тапсырмалар ретінде көптеген мысалдар мен анықтамалық мәліметтер берілген. Оқулық «Метрология, стандарттау және сертификаттау» бағыты бойынша және «Метрология» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне және колледж оқушыларына арналған. Сонымен қатар, магистранттар мен өндіріс мамандарына да қызығушылық туғыза алады.

5600Смаилова И.Е.

Семейное право Республики Казахстан

97

Учебное пособие

2019

В учебном пособии в доступной форме освещены теоретические и практические вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений вРеспублике Казахстан, раскрыты общие положения семейного права, правовое регулирование заключения и прекращения брака, семейные правоотношения между родителями и детьми, проблемные аспекты алиментных обязательств, особенности отдельных видов форм принятия детей на воспитание в семью и другое. В конце разделов приводится дополнительный материал, для закрепления пройденного материала, который может быть использован и для углубления знаний обучающихся. Учебное пособие рассчитано на студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также практикующих юристов.

4400Смирнов И.Н.

Легкая атлетика

80

УМКД

2019

В данном учебно-методическом комплексе раскрываются основные теории легкой атлетики, а также методики преподавания, овладение студентами современными знаниями о месте и значении легкой атлетики, технике легкоатлетических видов и методике обучения. Курс «Легкая атлетика» является основополагающим курсом, позволяющим студентам освоить научные и практические основы. Кроме того, в него включены необходимые материалы для проведения практических занятий, СРС, СРСП, которые окажут помощь в успешном усвоении материала и дальнейшем совершенствовании ЗУН в овладении таких дисциплин «Методика преподавания легкой атлетики», «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Специализация (легкая атлетика)». УМКД предназначен и будет полезен для студентов специальности 5В010800 «Физическая культура и спорт».

4800Смирнов И.Н.

Лыжный спорт

80

УМКД

2019

В данном учебно-методическом комплексе раскрываются основные теории лыжного спорта, а также методики преподавания, овладение студентами современными знаниями о месте и значении лыж, технике спортивных способов на лыжах и методике обучения. Курс «Лыжный спорт» является основополагающим курсом, позволяющим студентам освоить научные и практические основы лыжного спорта. Кроме того, в него включены необходимые материалы для проведения практических занятий, СРС, СРСП, которые окажут помощь в успешном усвоении материала и дальнейшем совершенствовании ЗУН в овладении таких дисциплин «Методика преподавания лыжного спорта», «Лыжный спорт с методикой преподавания», «Специализация (лыжный спорт)». УМКД предназначен и будет полезен для студентов специальности 5В010800 «Физическая культура и спорт».

4800Смирнов И.Н.

Плавание с методикой преподавания

80

УМКД

2019

В данном учебно-методическом комплексе раскрываются основные теории плавания, а также методики преподавания плавания, овладение студентами современными знаниями о месте и значении плавания, технике спортивных способов плавания и методике обучения в плавании. Курс «Плавание с методикой преподавания» является основополагающим курсом, позволяющим студентам освоить научные и практические основы плавания. Кроме того, в него включены необходимые материалы для проведения практических занятий, СРС, СРСП, которые окажут помощь в успешном усвоении материала. УМКД предназначен и будет полезен для студентов специальности 5В010800 «Физическая культура и спорт».

4800Смирнов И.Н.

Методика преподавания лыжного спорта

127

Учебно пособие

2019

Настоящее учебное пособие является составной частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Лыжный спорт», «Методика преподавания лыжного спорта». В нём изложены основные вопросы истории возникновения и развития лыж и лыжного спорта, техника и методика обучения способам передвижения на лыжах, организация и проведение соревнований по лыжным гонкам, основы методики тренировки в лыжном спорте и т д. Учебное пособие может быть использовано тренерами ДЮСШ, студентами и преподавателями средних и высших учебных заведений.

5000Смирнова Н.С.

Анатомия, физиология и школьная гигиена

120

Учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие предназначено для дидактической поддержки учащихся по специальностям «Начальное образование», «Дошкольное воспитание и обучение» Сборник предназначен для обучающихся специальности «Дошкольное воспитание и обучение», «Начальное образование». Пособие представляет собой систематизированный набор различных видов заданий. Создание данного сборника обусловлено необходимостью для проведения систематической проверки и оценки качества образования, что является одним из условий, обеспечивающих освоение учащимися знаний. Предложенные задания могут использоваться для самостоятельной тренировки знаний на занятиях и в домашних условиях. Сборник можно использовать для выполнения самостоятельной работы на занятиях, домашнего задания при подготовке к предметной олимпиаде. Вопросы и задания, составлены таким образом, чтобы исключить оценку «зазубренного» материала учебника, углубить понимание основ анатомии и физиологии человеческого организма.

5000Смольникова Ф.Х.

Технология детских молочных продуктов

116

Лабораторный практикум

2019

В лабораторном практикуме рассмотрены вопросы технологии продуктов детского питания, методы контроля качества детских продуктов – сухих, пастообразных, жидких. В каждом разделе имеются вопросы для контроля знаний обучающихся

5100Смольникова Ф.Х., Амирханов К.Ж., Асенова Б.К., Нургазезова А.Н., Нурымхан Г.Н., Касымов С.К., Игенбаев А.К.

Теоретические основы
перерабатывающих производств

220

учебное пособие

2019

В учебном пособии «Теоретические основы перерабатывающих производств» приводится вопросы переработки зерна, характеристика зерновых культур, современные способы хранения зерна, муки, комбикормов, процессы перерабатывающих производств, сырье и материалы.
В учебном пособии представлен теоретический материал и тестовые задания к теоретическому материалу. В теоретической части учебного пособия «Теоретические основы перерабатывающих производств» рассматриваются такие вопросы как физические свойств зерновой массы, строение зерновки, зерна. Основные требования, предъявляемые к зерну, как к сырью. Характеристика зерновых культур, характеристика различных видов муки, технология производства дрожжей, процессы брожения теста.

5600Смольникова Ф.Х., Амирханов К.Ж., Асенова Б.К., Ребезов М.Б., Нургазезова А.Н., Нурымхан Г.Н.

Кухня народов мира

224

учебное пособие

2019

Учебное пособие «Кухня народов мира» состоит из теоретической части и тестовых вопросов. В теоретической части учебного пособия «Кухня народов мира» приводятся традиции, режим питания, особенности кухни и кулинарные предпочтения. Холодные блюда и закуски. Горячие закуски. Супы. Вторые блюда. Сладкие блюда (десерты). Кондитерские изделия. Напитки (безалкогольные и алкогольные).

5700Смольникова Ф.Х., Асенова Б.К., Нурымхан Г.Н., Касымов С.К.

Обработка и хранение продукции растениеводства

252

учебное пособие

2019

В учебном пособии «Обработка и хранение продукции растеиневодства» рассмотрены вопросы переработки зерна, арактеристика зерновых культур, современные способы хранения зерна. В учебном пособии представлен теоретический материал и тестовые задания к теоретическому материалу. В теоретической части учебного пособия «Обработка и хранение продукции растениеводства» рассматриваются такие вопросы как физические свойств зерновой массы, строение зерновки, зерна. Основные требования, предъявляемые к зерну, как к сырью. Фазы формирования пищевой ценности зерна. Характеристика зерновых культур, характеристика различных видов муки. Рассмотрены вопросы хранение зерна в металлических силосах, пластиковых рукавах.

5700Смольникова Ф.Х., Асенова Б.К., Туменова Г.Т., Кажибаева Г.Т., Нурымхан Г.Н.

Основы физиологии, гигиены и санитарии питания. 1 том

232

учебное пособие

2019

В книге изложены и обобщены вопросы физиологии, санитарии и гигиены питания, основанные на современных достижениях микробиологии, биологии, продовольственной безопасности, рассмотрены вопросы производственной гигиены, контроля качества сырья и готовой про-дукции.

5600Смольникова Ф.Х., Асенова Б.К., Туменова Г.Т., Кажибаева Г.Т., Нурымхан Г.Н.

Основы физиологии, гигиены и санитарии питания. 2 том

220

учебное пособие

2019

В книге изложены и обобщены вопросы физиологии, санитарии и гигиены питания, основанные на современных достижениях микробиологии, биологии, продовольственной безопасности, рассмотрены вопросы производственной гигиены, контроля качества сырья и готовой про-дукции.

5600Солодовникова И.В. , Клюева Е.Г.

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу

136

Оқу құралы

2019

Оқу құралының мақсаты – жалпы алғанда ПҚ инженериясына күрделі программалық жүйелерді құру әдістерін қарастыратын инженерлік пән ретінде енгізу және ПҚ әзірлеудің қазіргі заманғы технологияларын енгізу. Пәндік салаларды және талаптарды, ПҚ сапасын қамтамасыз ету, ПҚ құрылымын және жеке компоненттерді әзірлеу, пайдаланушы интерфейсін әзірлеу және ПҚ әзірлеу жобаларын басқару проблемаларымен байланысты қызметтің тұтас ПҚ өмірлік цикліндегі модельдері қарастырылады. Материалдар программалық қамтамасыз етудің негізгі кезеңдеріне сәйкес баяндалады. Оқу құралында сипатталған программалық қамтамасыз ету технологиялары ПҚ жобалау, тестілеу, сенімділігін болжау және сапасын бағалау деңгейін арттыруға бағытталған. Қолданыстағы әдістемелер мен стандарттарды толық сипаттау арқылы толықтырылған программалық жүйе теориясы мен практикасын айқын баяндау қарастырылған, бұл оқу құралы студенттер үшін де және тәжірибелі мамандар үшін де пайдалы анықтамалық ретінде көмек көрсетеді. Оқу құралы 5В070400 «Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету», 5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері», 5В060200 «Информатика» және тағы басқа мамандықтардағы студенттеріне, магистранттарға арналған.

5300Спирина Е. А.

Технология разработки и использования мультимедийной учебной презентации

140

Учебное пособие

2019

Знание основ методически грамотного использования мультимедийной презентации в учебном процессе является важ­ной составляющей педагогического мастерства работников сферы образования.В учебном пособии рассматривается технология разработки мультимедийной презентации PowerPoint. Подробно обсуждаются основные принципы создания презентации и весь технологический цикл работы над учебной презентацией. Предлагаются алгоритмы эффективного проектирования и создания мультимедийной презентации. Рассмотрение выделенных этапов разработки учебной презентации поясняется иллюстрациями и примерами. Большое внимание уделяется вопросам эффективной демонстрации мультимедийной презентации на учебных занятиях.Учебное пособие предназначено для преподавателей колледжей и высших учебных заведений, студентов педагогических специальностей, а также может быть использовано в рамках системы повышения квалификации и переподготовки преподавателей

5400Стадникова С.В., Ребезов М.Б., Романко М.Д., Зинина О.В., Игенбаев А.К.

Общая технология отрасли. Технология мяса и мясопродуктов

220

учебное пособие

2019

В учебном пособии описаны технологические инструкции по переработке мяса и мясных продуктов. Учебное пособие предназначено для студентов высшего профессионального образования по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология; технология перерабатывающих производств.

6000Сулейменова Н.Ш., Махамедова Б.Ж., Филипова М.В.

Окружающая среда и человек

284

Учебник

2019

В данном учебнике изложены теоретические аспекты проблем окружающей среды, основные понятия и законы экологии, рассмотрены проблемы сохранения среды обитания и ее влияние на здоровье человека. Раскрыты механизм устойчивости биосферы, жизненные циклы экосистемы, флоры и фауны, экологические проблемы урбанизации, сельского хозяйства, сохранения атмосферы, водных запасов планеты и почвы. Описаны современные экологические проблемы окружающей среды и пути рационального использования природных ресурсов Казахстана. Обоснованы принципы принятия решений и методы регулирования охраны окружающей среды. Учебник написан в соответствии с требованиями ГОСО РК 5.04.034 – 2011 и действующей рабочей программы дисциплины и предназначен для PhD докторантов, магистрантов и преподавателей вузов, а также широкого круга научных работников, занимающихся вопросами охраны окру¬жающей среды и рационального природопользования.
Рекомендован в печать учебно-методическим советом КазНАУ

5800Сұраншиев Ж.Ә., Кухар Е.В.

«Микроорганизмдер биотехнологиясы» пәнінен биология және ветеринария мамандықтарында оқитын студенттерінің лабораториялық-практикалық сабақтарына арналған жұмыс дәптері

64

Жұмыс дәптері

2019

«Микроорганизмдер биотехнологиясы» пәні бойынша әдістемелік нұсқау мен тапсырмалар биотехнология мамамандарына арналған талаптарға және қазіргі уақытта қолданылып жүрген оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған. Студенттер алынған теориялық білімдеріне сүйене отырып, лабораториялық-практикалық сабақтарды орындау барысында, іс жүзінде кездесетін маңызды сұрақтарды шешуді және тәжірибеде кездесетін нақты жұмыстарды меңгере алулары керек.

4700Сыздыкова Л.С.

Көкөніс негізінде дайындалған құрғақ ас технологиясын жетілдіру

160

Монография

2019

Монографияда құрғақ ас өндірісінің соңғы кездегі дамуы мен оның өндіру технологиясының ерекшеліктері, құрғақ таңертеңгілік астарды өңдеу және сақтаудың технологиялық процестері, өндіру технологиясын теориялық жетілдіру және сол арқылы әртүрлі көкөністерді қолдану арқылы құрғақ таңертеңгілік ас ассортиментін кеңейту, сондай-ақ шикізат пен дайын өнімдердің сапасын зерттеу нәтижелері қарастырылған.
Ғылыми еңбек тамақ өнеркәсібі саласында, сондай-ақ консерві және тағамдық концентрат өндіру кәсіпорындарының қызметкерлері, «Азық түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы және ЖОО ның басқа да технологиялық мамандықтар бойынша білім алатын бакалавр магистранттар, докторанттар, оқытушылар мен ғалымдарға арналған.

5300Сыздыкова Э.Ж., А.К.Атабаева, Бердиходжаева М.С.

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық технологиялар

256

Оқұ құралы

2019

Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары оқу орындарына арналған «Бухгалтерлік есептегі ақпараттық технологиялар» курсының бағдарламасына сәйкес дайындалған. Берілген құралда дәрістер курсы түріндегі негізгі теориялық материал, қарастырылатын тақырыптар бойынша бақылау сұрақтары, сонымен қатар алынған білімді тексеруге арналған тестілік тапсырмалар ұсынылады.
Экономика факультетінің студенттеріне, оқытушыларына, сонымен қатар бухгалтерлік есептегі ақпараттық технологиялар сұрақтары қызықтыратын тұлғаларға ұсынылады.

5800Тагиров Х.Х., Ребезов М.Б., Асенова Б.К., Зубаирова Л.А., Зинина О.В.

Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных продуктов

240

учебное пособие

2019

В учебном пособии освещаются теоретические основы современных представлений о химическом составе, строении, свойствах и механизмах превращения мясного сырья при хранении и переработке; общие рекомендации по выполнению лабораторных работ; тестовые задания и примерные экзаменационные вопросы по дисциплине «Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных продуктов»
Данное учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов дневной и заочной форм обучения по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология, технология перерабатывающих производств.

5700Таева А.М., Узаков Я.М.

Инновационные технологии производства казахских национальных
мясных продуктов

206

Монография

2019

В условиях жесткой конкуренции и большого выбора ассортимента, развитие мясоперерабатывающей промышленности должно быть на высоком уровне. С давних пор и по сегодняшний день мы все знаем о знаменитых немецких сосисках, или же традиционных чешских колбасках которые пользуются огромным спросом среди населения. Но ведь культура и традиции нашего народа тоже богата своими оригинальными традиционными мясными продуктами. Это: и казы, шужык, карта, жая, сур ет и т.д. именно эти национальные мясные продукты могут стать отличительной особенностью нашей страны и составят достойную конкуренцию другим видам мясных деликатесов. В этой связи разработка и усовершенствование технологии производства национальных мясных продуктов из конины, верблюжатины, говядины и баранины представляется очень актуальной.
Так как, некоторые виды мясного сырья содержат небольшое количество макро и микроэлементов, различаются по жирнокислотному и аминокислотному составу, было решено обогатить их за счет растительного сырья. Органолептические, структурно-механические показатели улучшить за счет правильно обоснованной механической и тепловой обработки.
Монография предназначена для специалистов, работающих в мясоперерабатывающей промышленности, а также для ученых, преподователей, докторантов, магистрантов и бакалавров, обучающихся по специальностям «Технология продовольственных продуктов» и «Биотехнология».

5800Таева Айгуль Маратовна

Научно-практические основы технологии переработки верблюжатины

200

Монография

2019

В монографии исследован рынок мясного сырья в Казахстане. Изучены процессы, происходящие при автолизе мяса веблюдов, для улучшения качества верблюжатины использован механический способ массирования.
Проведены научные эксперименты и исследования мясного сырья веблюдов: изучен морфологический состав туш веблюдов, пищевая и биологическая ценность мяса и продуктов переработки веблюдов
Изучены закономерности физико-химических и функционально-технологических характеристик мясного сырья при автолизе, химических и биохимических реакций в процессе технологической обработки мясного сырья в условиях мясоперерабатывающего предприятия. На основе изученных закономерностей созданы научно-практические основы технологий переработки верблюжатины переработки верблюжатины и дана оценка качества мяса верблюдов и готовых продуктов.
Монография предназначена для специалистов, работающих в мясоперерабатывающей промышленности, а также для ученых, преподователей, докторантов, магистрантов и бакалавров технологических специальностей ВУЗов, обучающихся по специальностям «Технология продовольственных продуктов» и «Биотехнология».

5800Тажгарина Б.К.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі бойынша белсенді семинарлар)

208

оқу - әдістемелік құралда

2019

Оқу – әдістемелік құралдың негізгі мақсаты – жоғарғы оқу орындарында пән және арнаулы курс ретінде белсенді семинар өткізуде көмекші құрал ретінде ұсынылады. Студенттердің қылмыстық құқықтың әлеуметтік маңызын, оның қылмыстылықты алдын алудағы ерекше әдістері мен тәсілдерін, бұл феноменмен күресуді ұйымдастырудың мәселелерін жетік меңгеру және оның маңызы жөнінде түсінік береді.Еңбек жоғарғы оқу орындары, колледж студенттеріне арналған

5800Тажгарина Б.К.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі бойынша белсенді семинарлар)

224

оқу - әдістемелік құралда

2019

Оқу – әдістемелік құралдың негізгі мақсаты – жоғарғы оқу орындарында пән және арнаулы курс ретінде белсенді семинар өткізуде көмекші құрал ретінде ұсынылады. Студенттердің қылмыстық құқықтың әлеуметтік маңызын, оның қылмыстылықты алдын алудағы ерекше әдістері мен тәсілдерін, бұл феноменмен күресуді ұйымдастырудың мәселелерін жетік меңгеру және оның маңызы жөнінде түсінік береді.Еңбек жоғарғы оқу орындары, колледж студенттеріне арналған

5800Тажгарина Б.Қ., Салихова А.А.

Қылмыстық процестен тесттер жинағы

304

оқу - әдістемелік құралда

2019

Оқу-әдістемелік құралында Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығының жалпы және ерекше бөлімдер институтының қағидалары негізінде жаңа қабылданып отырған Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі негізінде жасақталып, оқу-әдістемелік құралы ретінде ұсынылған. Бұдан басқа, оқу-әдістемелік құралында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының мәтіндері және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің көрсетілген баптары бойынша тест тапсырмалары ұсынылған.Оқу - әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, ғылыми ізденушілерге, оқытушыларына, колледж оқушыларына, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, семинарлық, дәріс сабақтарында пайдалануға, сонымен қатар қылмыстық іс жүргізу мәселелеріне қызығушылық танытатын барлық оқырмандарға арналған

6000Тажибекова К.Б.

Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі

112

Оқу құралы

2019

Оқу құралы жоғары мектеп жүйесінде кредиттік оқу жағдайында экономикалық пәндерді оқыту әдістер мен тәсілдерді оқу процесінде қолдану мәселесін қарастырады. Құралда интербелсенді оқу мен оқытудың философиялық және методологиялық негіздемесі келтіріліп, көптеген интербелсенді әдістер (интербелсенді лекциялар мен семинарлар, пікірталастар, сase-study, рөлдік және іскерлік ойындар, тренингтер) практикалық тұрғыдан сипатталып, студенттердің білімін бағалаудың әртүрлі тәсілдері ұсынылады (жазба жұмыстары, портфолио, рубрикалар, өзін-өзі бағалау, тестер). Оқу құралы жоғары оқу орындарының оқытушылары мен экономикалық мамандықтардың магистранттарына арналған

5000Тазабеков Т., Қалдыбаев С., Мұхамедкәрімов Ғ., Көбенқұлов Қ., Елемесов Ж.

Жалпы топырақтану

212

Оқулық

2019

Оқулық жоғары оқу орындары - университтерде био педагогикалық институтарда - география-жаратылыстану, ауылшаруашылық институттарда - агрономия және агрохимия-топырақтану факультетері студенттеріне арналған

5700Тайжанов С.

Баскетбол

128

Оқу құралы

2019

Дене тәрбиесі мұғалімдері мен баскетбол жаттықырушыларына көмекші құрал міндетін атқара алар деп ұсынылып отырылған әдістемелік құрал мектеп бағдарламасы бойынша дене тәрбиесі сабақтарында, секциялық сағаттарда, балалар – жас өспірімдер спорт мектептеріндегі баскетбол бөлімінде өтілуге тиісті негізгі мәселелерді қамтыған. Осы спорт түрінің жеке ерекшеліктері мен оларды өткізу әдістеріне, сондай-ақ спорт ойындарының барлық түрлері үшін өте қажет болатын техникалық тәсілдер мен тактикалық даярлыққа авторлар біршама тоқталған

5100Тайжанов С.

Кәсіби-қолданбалы және күш дайындығы

132

әдістемелік құрал

2019

Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдері мен оқытушыларына және осы саланың мамандарына көмек ретінде ұсынылып отырылған әдістемелік құралда негізінен оқушы жастардың кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, күшті қалыптастыру әдістері, әскер қатарына шақырылуға дейінгі дайындық мәселелері қамтылған

5100Тайжанов С., Қарақов А., Қарақов С.Б.

Мектептің спорт алаңы, санитарлық – гигиеналық нормалар және қауіпсіздік ережелері

88

Әдістемелік ұсыныстар

2019

Әдістемелік ұсыныс дене тәрбиесі мұғалімдеріне, осы саланың мамандарына және оқу орындарының басшыларына арналған. Әдістемелік ұсыныста жалпы мектептің спорт алаңдары, оның ішінде жеңіл атлетика алаңы және оны жабдықтау, спорт ойындары алаңдарын даярлау, шаңғы дайындығы сабақтарын өткізетін алаң, мұз айдынын даярлау және т.б. мұғалімнің спорт алаңын жабдықтауға қатысты атқаратын жұмыстары баяндалған.

4900Таймасов Б., Альжанова А.Ж.

Цементология: цементтердің құрылымын, қасиеттерін және технологиялық процестерін оңтайландыру

270

Учебник

2019

Оқулықта портландцемент өндірісінің химия-технологиялық негіздері, қасиеті, құрамы, негізгі шикізат материалдарын таңдау, шикізат қоспаның, клинкердің, цементтің құрамын оңтайландыру, цемент өндіру технологиялық процестерін оңтайландырып жүргізу жолдары көрсетілген. Шикізат компонентерін сақтау және біртектілеу, дайындау тәсілдері көрсетілген.
Өндірістің құрғақ тәсіліндегі шикізатты ұнтақтау процесстері, тік орналасқан диірмендер, роллер-пресстер, көмірді кептірудің және ұнтақтаудың заманауи жүйелері, отынды жағудың оңтайландыру процесстері, цемент өндірісінің энергия үнемдеуді жоғарылату және оңтайландыру жолдары туралы жазылған. Құрғақ тәсілдегі пеш жүйесіндегі физика-химиялық процестер, декорбонизаторлы пеш жүйесінің жұмыс істеу ерекшеліктері, футеровканың ұзақ сақталуын жоғарылату тәсілдері келтірілген.
Клинкерді күйдіру процесінің технологиялық ақаулықтарын жою жолдары, олардың белсенділігін жоғарылату, күйдіру процесін оңтайландыру, отынды үнемдеу тәсілдері мен әдістері көрсетілген. Цементтердің және тұтастырғыштардың құрамы мен қасиеттері және су қажеттілігі, олардың құрылымдарының түзілуі мен механизмдері көрсетілген. Оқулық 6М075300 – Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы мамандығының индустриалды-иннавациялық дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы -2 бойынша білім алатын магистранттарына арналған (ИИДМБ-2)

5900Талипов С. Н.

Современное визуальное программирование на Java в среде NetBeans

193

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются вопросы создания кроссплатформенных программ с графическим интерфейсом на современном языке программирования Java в среде разработки NetBeans.Учебное пособие представляет интерес для студентов специальностей «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Информационные системы», «Информатика», а также для всех желающих, которые хотят войти в профессиональный мир программирования на Java.

5500Телеуғали Т.М.

Балық өсіру

248

Оқу құралы

2019

Кітапта ішкі су қоймаларында балық өсірудің қыры мен сыры кеңінен сөз болады. Еліміздің Азық-түлік программасына орай бұл істі ғылыми негізде жүргізу, қосалқы шаруашылықтарда шағын су қоймаларын, тоғандар жасап, оны тиімді пайдалан жауы әңгімеленеді, сондай-ақ балық аурулары мен оны емдеу жолдары, биологиялық-санитарлық экспертиза мәселелері жан-жақты қамтылған. Кітап агроөнеркәсіп мамандарына, қосалқы шаруашылық басшыларына, мал дәрігерлері мен зооинженерлерге, ихтиологтарға, ихтиопатологтарға, жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

5800Телеуғали Т.М., Қырықбайұлы С.

Мал дәрігерлік-санитарлық сараптау және мал шаруашылығы өнімдерінің технологиясы мен стандарттау негіздері

168

Оқулық

2019

Оқулықта ет-сүт, жұмыртқа, балық, бал және басқа тағамдық өнімдерді мал дәрігерлік-санитарлық сараптан өткізу тәртібі, оларды өңдеу технологиясының негіздері мен мемлекеттік сатндарт талаптары пән бағдарламасына сәйкес жазылған. Малды тасымалдау ережесі, сою, өңдеу, ұша мен ағзаларды тексеру әдістері және ауру малдардың сойыс өнімдеріне мал дәрігерлік-санитарлық баға беру мәселесі егжей-тегжейлі әңгімеленген. "Ветеринария" мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне мамандарға арналған.

5300Темербаева М.В.

Безопасность пищевых продуктов

312

Учебное пособие

2019

В учебном пособии освещаются вопросы безопасности пищевых продук-тов. Разделы посвящены рассмотрению потенциально опасных веществ пи-щи, включая антиалиментарные факторы питания (токсичные компоненты пищевых продуктов), а также особенности использования и контроля транс-генного сырья. Подробно описаны различные виды чужеродных веществ: токсины микроорганизмов, микотоксины, токсические элементы, антибиотики, гормональные препараты, регуляторы роста растений, пестициды, удобрения, радионуклиды, пищевые добавки. Информация, представленная во всех главах учебного пособия, дана в соответствии с современным уровнем знаний в этих областях. Пособие содержит схемы, рисунки, таблицы, словарь терминов. Пособие предназначено для обучающихся ВУЗов по специальностям «Биотехнология», «Технология продовольственных продуктов», «Технология производства продуктов животноводства».

5800Темербаева М.В.

Биотехнология в пищевой промышленности

424

Учебное пособие

2019

В учебном пособии изложены основы биотехнологии в пищевой промышленности. Материал проиллюстрирован большим количеством таблиц, схем, рисунков. Пособие предназначено для обучающихся ВУЗов по специальностям «Биотехнология» и «Технология продовольственных продуктов».

5800Темербаева М.В.

Санитария и гигиена пищевых производств

360

Учебное пособие

2019

В учебном пособии освещаются вопросы санитарии и гигиены пищевых производств. Разделы посвящены структуре и функциям санитарно-эпидемиологического надзора РК, санитарно-гигиенической экспертизе пищевых продуктов, а также санитарно-гигиеническим требованиям к технологическим процессам производства, оборудованию, транспортировке, личной гигиене сотрудников пищевых производств, профилактике пищевых отравлений. Информация, представленная во всех главах учебного пособия, дана в соответствии с современным уровнем знаний в этих областях. Пособие содержит схемы, рисунки, таблицы, словарь терминов.
Пособие предназначено для обучающихся ВУЗов по специальностям «Биотехнология», «Технология продовольственных продуктов», «Технология производства продуктов животноводства».

5800Темербаева М.В., Ребезов М.Б.

Теоретические и практические аспекты создания комбинированных пищевых продуктов специального назначения

160

монография

2019

В монографии изложены научные принципы создания комбинированных пищевых продуктов. Подробно рассмотрены актуальные направления в производстве пищевых продуктов функционального, детского, геродиетического, лечебно-профилактического, диетического, спортивного назначения. Монография представляет интерес для преподавателей, обучающихся ВУЗов по специальностям «Биотехнология» и «Технология продовольственных продуктов», а также для работников пищевых производств.

5300Темирбеков Е.С., Бостанов Б.О.

Теоретические основы комбинированного вибровозбудителя с беговой дорожкой непрерывной кривизны

160

Учебное пособие

2019

Рассмотрены вопросы механики асимметричных планетарных вибровозбудителей с комбинированной беговой дорожкой непрерывной кривизны. Исследованы переходные участки, удовлетворяющие заданным условиям непрерывности, касания и равенства радиусов кривизны. Приведена методика плавного соединения двух конических дуг. Исследовано влияние инерционных сил на бегунок вибровозбудителя, движущегося по различной беговой дорожке в форме коник. Определена в общем виде вынуждающая сила вибровозбудителей с указанными типами беговых дорожек. Изложены разработанные авторами вопросы теории и особенности расчета планетарных вировозбудителей с различной формой беговой дорожки.
Книга предназначена для студентов инженерных специальностей, докторантов, научно-технических работников и инженеров, занимающихся исследованиями, разработками, производством и испытанием новой высокоэффективной вибрационной и дорожной техники техники. Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов машиностроительных специальностей.

5200Тенлибаева А.С., Абдуалиева А.

Қой мен ешкіні азықтандыру

192

Оқулық

2019

Оқулықта қой мен ешкінің барлық жыныстық жас топтарына сәйкес мөлшерлеп азықтандыру негіздері, қой және ешкi шаруашылығында қолданылатын малазықтықтары, зат алмасу мен ас қорыту процестерiне арналған мәліметтер, қуаттың, қоректік және биологиялық активтi заттардың малдарды азықтандыруда атқаратын ролі қарастырылған. Малазықтарының құрамы және қоректілігі, қой мен ешкіні азықтандыру бойынша ұсыныстар көрсетілген.

5700Тәжібаева Ж.О. (Тажибаева Ж.О)

Кәсіпорын қызметінің кешендік диагностикасы

168

оқу құралы

2019

Оқу құралы білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау, тәжірибе және семинар сабақтарын өткізу кезінде қолданылу мүмкін. Оқу құралында кәсіпорын қызметінің кешендік диагностикасын жүргізудің теориялық және тәжірибелік негіздері жан

Каталог: new -> wp-content -> uploads -> 2019
new -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
new -> Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері
new -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
new -> Исатай Кенжалиев
new -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
new -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
new -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
new -> Құрастырғандар
2019 -> Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, к


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет