В. Бүкіл әлемдік торбет8/9
Дата31.01.2018
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

A.1:1000 – 1:100000.

B.1:500 – 1:1000.

C.1:500 – 1:200000.

D.1:100000 - 1:300000.

E.1:200000 – 1:300000
$$$ 160 D

Көпірлік триангуляцияны көбінесе бір немесе екі геодезиялық төрт бұрыш ретінде салынады. Жіберілген қателіктер бойынша базистік қабырғаолары өлшенеді. Үшбұрыш бұрыштары келесі қателікпен өлшенеді:

A.4 ".

B.3".


C.6".

D.2''.


E.5".
$$$ 161 A

Егер азимут сызығы А-В тең болса, румб қаншаға тең болады:

B.ОБ.

C.СШ.

D.СБ.

E.ОШ.


$$$ 162 B

Есептеу кезінде үшбұрыштардың ішінде қосымша диогональ сызықтарды қолданса:

A. Триангуляция әдістерін.

B.Формула эквивалентін.

C.Геометриялық нивелирлеу.

D.Полигонометрия әдістерін.

E.Теодолиттік жүріс.
$$$ 163 E

Триангуляция торындағы бұрыш өлшеудің ерешеліктері, өндірістік аландар мен қала территорияларында құрастырылатын, келесі факторлардың әсерінен пайда болады:

A.Кедергінің әсерінен, яғни қабырғаларының ұзындығын шектейтін және центр орналастру мүмкіндігі жоқ және оған қолайлы жағдайда аспап таңдаудА.

B.Қабырғалық рефракция

C.Транспорт қозғалысының әсерінен және визирлі маркалардың сілкігуі нәтижесінен аспап тұрақсыздығы

D.Жүйеге қажетті элементтер бұрыштық немесе сызықтық өлшемдер негізінде анықталады

E.Биік құрылыс ғимараттары трубалардың құрылысын салу жүмысы кезіндегі көптеген визирлі сәулелердің шағылысуы.
$$$ 164 D

Таулы аймақтарда триангуляцияның өлшеу бағытын бақылауда, теодолиттің өсінің көлбеулігіннің түзетуін ескермеу, келесі түзетуді енгізеді:

A.Теодолиттің айналу дүрбісінің өсінің көлбеулігіне әсері.

B.Теодолитті центрлеу дәлдігі

C.Триангуляциялық пункті центрлеу

D.Отвес сызығының ауытқуы

E.Теодолиттің визирмен қамтамасыз етілуі
$$$ 165 D

Х=(а12.-(i1+i2./2 – қандай өсімшені анықтау формуласы:

A.Коллимациондық қателік.

B.Нөлдік орын.

C.Нүктелер арасындағы қателіктер.

D.Цидиндрлық денгеймен нивелирлік өстің параллель еместігі.

E.Өсімше.
$$$ 166 B

Нивелирлеу кезінде «ортадан» өсімше келесідей анықталады:

A.h=i-b.
B.h=a-b.
C.h=b-a.
D.h=ГП-а.
E.h1-2=H2-H1.
$$$ 167 C

h=Sхtg+i-u+f – нивелирлеу нүктелерінің арасындағы өсімшені анықтау формуласы:

A.Гидростатикалық.

B.Механикалық.

C.Тригонометриялық.

D.Геометриялық.

E.Барометрлік.
$$$ 168 C

Жүріс кезіндегі орташа квадрадтық кездейсоқ қателік келесі түрлеріне байланысты анықталады:

A.Нивелирлік жүріс.

B.Теодолиттік жүріс.

C.Өлшеу әдісіне байланысты.

D.Полигонометриялық.

E.Триангуляциялық.
$$$ 169 D

Тахеометриялық жүрістің белгіту нүктелерінің формуласы:

A.алд. f h (мм. =10.

B.алд .f h (мм. =50.

C.алд .f h (мм. =30.

D.алд. fβ=.

E.алд. f м =60.
$$$ 170 C

к=N+n*180- бұл-соңғы сызықтың дирекционды бұрышының есептелу формуласы:

A.Тұйықталған теодолиттік жүрістің сол жақ бұрылу бұрышынана арналған

B.Тұйықталған теодолиттік жүрістің оң жақ бұрылу бұрышынана арналған

C.Ашық теодолиттік жүрістің оң жақ бұрылу бұрышынана арналған.

D.Ашық теодолиттік жүрістің сол жақ бұрылу бұрышынана арналған

E.Ілінбе (Висячего. жүріске
$$$ 171 A

=Sхсоs и Y= Sхsin бұл – есептеу формуласы:

A.Тікбұрышты координаталық өсімше.

B.Тікбұрышты координаталық.

C.Географиялық координаталар өсімшесі.

D.Географиялық координаталар.

E.Өсімше нүктелері.
$$$ 172 C

Тахеометрлік түсірістегі бұрыштық невязканың формуласы:

A.2,5n

B.3,0n


C.1,0n

D.2,0n


E.1,5n
$$$ 173 A

Берілген пункте 3 классты триангуляциялау кезінде бұрыштың орташа квадраттық қателігі мынаған тең:

A.1.5´´.

B. 2´.


C.50´´.

D.2.5°.


E.0.2´´.
$$$ 174 A

Лаплас теңдеуі қандай екі байланысты көрсетеді:

A.Геодезиялық азимут және астрономиялық азимут

B.Астрономиялық ендік және астрономиялық бойлық

C.Геодезиялық ендік және геодезиялық бойлық

D.Астрономиялық ендік және геодезиялық бойлық

E.Геодезиялық ендік және астрономиялық бойлық
$$$ 175 A

Нөлдік жұмыс орының анықтау формуласы:

A.Х=h1·d/(h1+h2..

B.Х=h2/h1d.

C.Х=(h1+h2./h1d

D.Х=h1/h2d

E.Х=d/(h1+h2..
$$$ 176 A

Бұрыш өлшеу құралы, горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеуге арналған:

А.Теодолит.

B.Нивелир.

C.Тахометр.

D.Барометр.

E.Термометр.
$$$ 177 D

Берілген геодезиялық мәліметтер бұл: құрылыс сеткасының координатасы:

A.Көктемгі күн теңесетін күн

B.Күзгі күн теңесетін күн

C.Астрономиялық координаталар

D.Берілген пункттің геодезиялық кординатасы

E.Жаңа жылдың алғашқы күні
$$$ 178 B

Трилатерация дегеніміз:

A.Барлық бұрыштары өлшенетін үшбұрыштар торы.

B.Барлық қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар торы.

C.Барлық бұрылу бұрыштары, қабырғалары өлшенетін жүріс жүйесі.

D.Барлық бұрыштары және қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар жүйесі.

E.Барлық қабырғалары өлшенетін жүрістер жүйесі.
$$$ 179 B

Геодезиялық торда бірақ қабырғаны анықтау әдісі:

A.Координаталық тор.

В.Трилатерация.

С.Полигонометрия.

D.Триангуляция.

Е.Нивелирлік тор.
$$$ 180 D

Теодолиттік жүрістерде дирекциондық бұрыштар келесі формуламен анықталады:

A..

B..

C..

D..

E..
$$$ 181 E

Қандай қателіктер бірнеше өлшеден кейін де өзгермейді, немесе белгілі заң бойынша өзгереді:

A.Кездейсоқ

B.Жеке


C.Сыртқы

D.Дөрекі


Е.Жүйелік
$$$ 182 E

Аспап горизонты - дегеніміз:

A.Аспаптың негізгі өсімен айналу өсінің арасындағы сызық

B.Аспаптың окулярымен обьективінің арасындағы сызық


C.Аспап окуляры және визирлі ось
D.Берілген нүктемен визирлі өс арасындағы сызық
E.Берілген нүктемен жазықтық арасындағы сызық
$$$ 183 A

Негізгі барлық масштабтарда бегітілетін топографиялық түсіріс:

A.Мемлекеттік нивелирлік тор.

B.Триангуляция.

C.Трилатерация.

D.Полигонометрия.

E.Гравиметриялық жұмыс.
$$$ 184 A

«тахеометр» грек тілінен:

A.Жылдам өлшеу.

B.Бұрыштарды анықтау.

C.Жорықтап өлшеу.

D.Графикалық өлшеу.

E.Өзгеретін өлшеу.
$$$ 185 C

Тікбұрышты координатаның өлшем бірлігі:

А.Пайыз, промилль.

В.Тонна, кг.

С.Км, м.

D.Градус, минут.

Е.Литр, квадрат.
$$$ 186 C

Казахстанда қабылданған, яғни геодезиялық жер бетінде өлшемдер жүргізуде элипсоид көлемін анықтауда қолданады:

A.Деламбр.
B.Бессел.
C.Красовский.
D.Жданов
E.Кларк.
$$$ 187 C

Ең жоғары дәлдікті аланды анықтау әдісі:

A.Механикалық әдіС.
B.Савич әдісі.
C.Аналитикалық әдіс.
D.Палетка әдісі.
E.Графикалық әдіс.
$$$ 188 C

Сызықтың разрядты полигонометрияда қатыссыз (непосредственный. анықталу әдісі дегеніміз:

А.Створлы-светодальномерлі

В.Қысқабазисті

С.Светодальномерлі, траверлі

D.Жарық-қысқабазисті

Е.Параллаксты, траверлі
$$$ 189 A

Горизонталь дөңгелектің орталығының лимба орталығымен сәйкес келмеуі қалай аталады:

A.Эксцентриситет.

B.Центрировка.

C.Редукция.

D.Рен.


E.Рефракция.
$$$ 190 A

Жүріс қабырғаларының орташа кездейсоқ қателігі олардың өлшеу әдісіне байланысты келесі формуламен анықталады:

Өлшеу аспатарымен өлшеу кезінде

A.m si =i .


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет