Варианты да дурысбет3/3
Дата04.08.2022
өлшемі0,66 Mb.
#147941
1   2   3
Байланысты:
ТОЭ РК2 озимиз
Еркін ойлау мен т?жірибеге с?йенетін білім
1
L
RЭ
L CRC тізбегі үшін еркін құраушының теңдеуін анықтаңыз

Uce

Ae

  • Rtt rc

Ae


t /
1

2
i Ae L
Aet / r


i


et
A e p1t

  • A e p1t

р t
ic Ae 1


Ae

  • R t Lp –ға қатысты дұрыс тұжырымды табыңыз
Сипаттамалы теңдеудің түрі
өшу еселеуіші
уақыт тұрақтысын
еркін құраушыR  2
бұлАпериодикалы процесс
Тербелмелі процесс
Критикалық процесс
Барлық жауап дұрыс


R  2  бұл


Тербелмелі процесс
Апериодикалы процесс
Критикалық процесс
Барлық жауап дұрыс


R  2  бұлКритикалық процесс
Тербелмелі процесс
Апериодикалы процесс
Барлық жауап дұрыс
Сипатталы теңдеудің түбірлері болганда кандай процесс орын алады?
Апериодикалы процесс
Критикалық процесс


р1 және


р2 - теріс нақтылы сандар

Тербелмелі процесс
Ешбір процесс орын алмайды
Сипатталы теңдеудің түбірлері процесс орын алады?
Критикалық процесс
Тербелмелі процесс
Апериодикалы процесс
Ешбір процесс орын алмайды
р1 =
р2 тең болғанда кандайСипаттамалы теңдеудің түбірлері комплексті және ілестіру

р1,2
  
je
болғанда кандай процесс орын алады?Тербелмелі процесс
Апериодикалы процесс
Критикалық процесс
Ешбір процесс орын алмайды
Апериодикалы процесс үшін еркін құраушының дұрыс теңдеуін көрсетіңіз ?

u
A e p1t A
e p2tu
Cер
Cер
1


 ( A1  • A2

2

t)  e p1t


ер.
i A et  sin(  t  )


Дұрыс жауабы жоқ
Тербелмелі процесс үшін еркін құраушының дұрыс теңдеуін көрсетіңіз ?

ер.
i A et  sin(  t  )u
A e p1t A
e p2tu
Cер
Cер
1


 ( A1  • A2

2

t)  e p1t

Дұрыс жауабы жоқ
Критикалық процесс үшін еркін құраушының дұрыс теңдеуін көрсетіңіз ?

u


Cер
 ( A1

  • A2

t)  e p1t


u
A e p1t A
e p2t

Cер 1 2

ер.
i A et  sin(  t  )
Барлық жауап дұрыс
Критикалық кедергінің теңдеуін көрсетіңіз?
R КР 2
R
КР


RКР 2


RКР 4


Коммутацияның бірінші заңы:
Индуктивтілік тармақтағы ток секірмелі өзгермейді.
Электр тізбегіндегі ток секірмелі өзгермейді
Сыйымдылық тармақтағы ток секірмелі өзгермейді.
Индуктивтілік тармақтағы кернеу секірмелі өзгермейді
Уақыт моменті t=0 өтпелі кезең басталу кезінде тізбектегі ТБШ анықтау керек. Берілгені Е=6В, R=1Ом(коммутацияға дейін)


uc(0)=6В
uc(0)=0
uc(0)=3В

uc(0)=1В
Уақыт моменті t=0 өтпелі кезең басталу кезінде тізбектегі ТБШ анықтау керек. Берілгені Е=5В, R=1Ом(коммутацияға дейін)


iL(0)=2,5A
iL(0)=1A
iL(0)=2A
iL(0)=5A
Уақыт моменті t=0 өтпелі кезең басталу кезінде тізбектегі ТБШ анықтау керек. Берілгені Е=15 В, R1=2Ом, R2=3Ом, R3=1Ом(коммутацияға дейін)
iL(0)=3A
iL(0)=5A
iL(0)=15A
iL(0)=0
Уақыт моменті t=0 өтпелі кезең басталу кезінде тізбектегі ТБШ анықтау керек. Берілгені E=6 B, R=1 Ом(коммутацияға дейін)iL(0)=0
iL(0)=1,5A
iL(0)=2A
iL(0)=3A
Уақыт моменті t=0 өтпелі кезең басталу кезінде тізбектегі ТБШ анықтау керек. Берілгені E=10 B, R=1 Ом(коммутацияға дейін)


iL(0)=0; uc(0)=10 B
iL(0)=0; uc(0)=5 B
iL(0)=6 А; uc(0)=5 B
iL(0)=3,3 А; uc(0)=0
Уақыт моменті t=0 өтпелі кезең басталу кезінде тізбектегі ТБШ анықтау керек. Берілгені E=20 B, R=R2=2 Ом(коммутацияға дейін)


iL(0)=10А; uc(0)=0
iL(0)=5A; uc(0)=0
iL(0)=10A; uc(0)=10В
iL(0)=5A; uc(0)=20В
RL тізбегінің уақыт тұрақтысын анықта, егер R=10 Ом, L=10 мГн.
10-3с
100с
10с
103с
RС тізбегінің уақыт тұрақтысын анықта, егер R=100Ом, С=5мкФ.
510-4с
500с
0,05с
20с
Өтпелі токтың қалыптасқан құраушысын анықта. Берілгені: R1=20Ом, R2=30Ом, L=10мГн, U=100B(Коммутациядан кейін)


5 А
2 А
3.33 А
10 А
Коммутацияның екінші заңы:
Сыйымдылықтағы кернеу секірмелі өзгермейді.
Индуктивтілік тармақтағы ток секірмелі өзгермейді
Сыйымдылық тармақтағы ток секірмелі өзгермейді
Индуктивтілік тармақтағы кернеу секірмелі өзгермейді
Тербеленудің логарифмдік декрементің эксперименттік дұрыс теңдеуін көрсетіңіз?
( эксп.)

1 𝑙п Терк


uc (t) ,
uc (t Терк )1 𝑙п uc (t Tepk ) ,

( эксп.)
Терк uc( эксп.)
 𝑙п
uc (t) ,
u (t Т )
c

 2 1 𝑙п


ерк


uc (t) ,

( эксп.)
Терк
uc (t  2Т
ерк )

Өздік тербелу жиілігі эксперименттік  (тж) дұрыс формуласы ?2
ерк  2fерк Терк
ерк
 3f
ерк
3
Теркерк
 f
ерк

Теркерк
 4f
ерк
4
ТеркТізбектің уақыт тұрақтысын тәжірибелі қалай анықтауға болады?
Жанама жүргізу арқылы
Векторлық диаграмма арқылы
Осцилогрофтан көруге болады
Тәжірибелі табуға болмайды
iL(t) коммутацияға дейін дұрыс теңдеуін көрсетіңіз .
iL(0-)=E/R1+R2
iL(0-)=E/R1+R2+R3
iL(0-)=E/R1
iL(0-)=E/R3
uc(t) коммутациядан кейін дұрыс теңдеуін көрсетіңіз .
ucқалып=Iқалып R3
ucқалып =0
ucқалып=Iқалып R2
ucқалып=E
Еркін құраушылар деп –
Сыртқы энергия көздеріне тәуелді емес құраушыларды атаймыз .
Дифференциалды теңдеудің түбірлері
Қалыптасқан режим
Сыртқы энергия көздеріне тәуелді құраушыларды атаймыз
Екінші ретті өтпелі кезең дегеніміз не?
Электр тізбегінде екі реактивті элементтің болуы
Электр тізбегінде бір реактивті элементтің болуы
<variant>Электр тізбегінде тек активті элементтердің болуы
дұрыс жауабы жоқ
(ес) өшу еселеушіні теория жүзінде қалай анықтаймыз?
 (ес)  Rконт
2L
 (ес)  Rор
L
R
<variant> (ес) 
2L
 (ес)  2Rконт
L
(ес) өздік тербеліну жиілігін теория жүзінде қалай анықтаймыз?


О(ес)О(ес)

<variant>О(ес)


О(ес)Коммутацияның екінші заңының тұжырымдамасы?
Конденсатор тармақтағы кернеу, лезде өзгере алмайды
Индуктивтілік тармақтағы кернеу, лезде өзгере алмайды
<variant>Электр тізбегіндегі кернеу, лезде өзгере алмайды
Индуктивтіліктегі кернеу, лезде өзгере алмайды
Берілген тізбекте еркін кезеңді сипаттайтын, сипаттамалық теңдеудің n дәрежесін анықтау керек.

n=2
n=1
n=3
n=4
RLC тармақталмаған тізбегінің R=600 Ом, L=0,04Гн, С=1мкФ тең болса.
Rаум
аумалы кедергісін анықтау, егер


Rаум  400мО
Rаум  600мО
Rаум  200мО
Rаум  1000мО
Электр тізбегіндегі


iLкал

қалыптасқан ток және uСкал


қалыптасқанкернеу мәндерін анықтау, егер Е=20 В, R1=25 Ом, R2=15 Ом, R3=10 Ом, L=0,01 Гн, С=1 мкФ тең болса.iLкал  0,5 А; ucкал  7,5
iLкал  1 А; ucкал  15 
iLкал  0,4 А; ucкал  6 
iLкал  0,64 А; ucкал  9,7 
Бірінші ретті өтпелі кезең дегеніміз не?
Электр тізбегінде бір реактивті элементтің болуы
Электр тізбегінде екі реактивті элементтің болуы
<variant>Электр тізбегінде тек активті элементтердің болуы
дұрыс жауабы жоқ
Уақыт моменті t=0 өтпелі кезең басталу кезінде тізбектегі ТБШ анықтау керек. Берілгені E=10 B, R=2 Ом


iL(0)=0; uc(0)=10В
iL(0)=2,5А; uc(0)=10В
<variant>iL(0)=5A; uc(0)=0
iL(0)=0; uc(0)=5В
Сыйымдықтағы өтпелі кернеудің қалыптасқан құраушысын анықта, U=100 B, R1=20 Ом, R2=30 Ом, С=1 мкФ.


60 В
100 В
<variant>40 В
80 В
iL(0) және uC(0) ТБШ анықтау. (коммутацияға дейін)
<variant>

Индуктивтіліктегі ток пен сыйымдылықтағы кернеудің қалыптасқан құраушыларын анықтау. (коммутацияға кейін)


<variant>

iL(0) және uC(0) ТБШ анықтау. (коммутацияға дейін)
<variant>

Егер E = 120 B, R = 40 Ом болса, коммутациядан кейінгі
iқал,қалыптасқан токты анықтау керек


i қал = 1,5 A
i қал= 6 A
i қал = 2 A
i қал= 3 A
Егер E = 40 B, R = 80 Ом болса, тәелсіздіктің бастапқы шартын анықтау керек.(коммутацияға дейін)


uc(0) = 20 B
uc(0) = 40 B
uc(0) = 8 B
uc(0) = 0
Тізбектің сипаттамалық теңдеуін анықтау керек.


2pL+3R=0
2L+R=0
pL+R/2=0
pL+2R=0
Егер E = 40 B, R = 80 Ом болса, коммутациядан кейінгі ucқ
қалыптасқан кернеуді анықтау керек.


қ = 20 B
қ = 40 B
қ =8 B
қ = 0 B
Егер L = 9 мГн, С = 1,6 мкФ болғанда, тізбектелген контурдың (RLC- тізбегі) критикалық Rкр кедергісін анықтау керек.
Rкр = 150 Ом
Rкр = 50 Ом
Rкр = 141.4 Ом
Rкр = 400 Ом
Z(p) операторлық кедергіні анықтау керек.


Z p  R pL 1
pC


Z p  R pL 1


pCR  1
Z p  2R pL 1
pC
Z p  2R pLжауабы дурыс
В жауабы дурыс


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет