Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет101/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   131

44-1-кесте Таблица 44-1

МҮГЕДЕК БАЛАЛАР

ДЕТИ ИНВАЛИДЫ
Есепте мүгедектігі бойынша тұрғандар саны

Состоит на учете по инвалидности
Барлығы 16 жасқа дейінгі

Всего до 16 лет

оның ішінде 3 жасқа дейінгі

в т.ч. до 3-х лет2013

Қазақстан Республикасы

50816

53955

6784

7132

Pеспублика Казахстан

Ақмола

1332

1992

147

231

Акмолинская

Ақтөбе

1965

2051

280

286

Актюбинская

Алматы

5358

6328

754

616

Алматинская

Атырау

2118

2211

296

300

Атырауская

Б.Қазақстан

2083

2150

198

197

З-Казахстанская

Жамбыл

3673

3881

429

456

Жамбылская

Қарағанды

3885

3992

407

397

Карагандинская

Қостанай

1896

2069

157

195

Костанайская

Қызылорда

2560

2642

372

454

Кызылординская

Маңғыстау

2486

2537

456

553

Мангыстауская

О.Қазақстан

10533

10402

1618

1562

Ю-Казахстанская

Павлодар

2190

2209

346

331

Павлодарская

С.Қазақстан

1856

1882

163

134

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

3660

3752

359

354

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

2096

2501

458

638

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

3125

3356

344

428

г.а. Алматы


IX
ЖҮКТІ, БОСАНАТЫН ЖӘНЕ БОСАНҒАН

ӘЙЕЛДЕРГЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ,

РОЖЕНИЦАМ И РОДИЛЬНИЦАМ

45-кесте Таблица 45

ХАЛЫҚТЫҢ АКУШЕРИЯЛЫҚ-ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

ДСМ жүйесі Система МЗ
Әйелдер консультациясы және акушериялық-гинекологиялық кабинеттері бар ұйымдардың саны

Число организаций, имеющих женские консультации и акушерско-гинекологические кабинеты

1 000 тірі және өлі туған нәрестелерге

шаққандағы қамтылуы

Обеспеченность на 1 000 родившихся

живыми и мертвыми
Акушер-гинеколог дәрігерлермен

Врачами акушер-гинекологами

Жүкті, босанатын және жаңа босанған әйелдерге арналған төсек-орындармен (жүкті әйелдер патологиясын қосқанда)

Койками для беременных, рожениц и родильниц (включая патологии беременных)2013

Қазақстан Республикасы

840

855

10.3

10.4

25.0

24.1

Pеспублика Казахстан

Ақмола

54

62

12.2

13.2

30.6

31.0

Акмолинская

Ақтөбе

37

39

9.1

9.3

23.7

21.1

Актюбинская

Алматы

134

134

6.7

7.3

23.0

22.1

Алматинская

Атырау

33

33

6.7

6.5

25.7

24.6

Атырауская

Б.Қазақстан

40

44

8.4

8.4

28.6

27.8

З-Казахстанская

Жамбыл

49

45

8.6

8.1

24.1

21.4

Жамбылская

Қарағанды

90

90

14.0

14.0

29.3

28.1

Карагандинская

Қостанай

41

42

10.6

10.7

37.6

35.5

Костанайская

Қызылорда

30

30

8.0

9.6

27.5

26.9

Кызылординская

Маңғыстау

40

38

4.9

7.1

20.2

20.1

Мангыстауская

О.Қазақстан

63

63

9.1

8.3

21.6

21.3

Ю-Казахстанская

Павлодар

32

33

14.1

14.4

24.8

24.9

Павлодарская

С.Қазақстан

22

21

13.4

13.5

34.0

34.8

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

81

80

10.9

11.0

34.7

32.8

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

30

34

19.0

19.0

18.7

16.7

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

64

67

13.4

13.4

22.7

22.7

г.а. Алматы


46-кесте Таблица 46

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.

ӘЙЕЛДЕР КОНСУЛЬТАЦИЯСЫНЫҢ БАҚЫЛАУЫНДАҒЫ ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ТҮСУ МЕРЗІМІ

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ.

СРОКИ ПОСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Барлық ведомстволар Все ведомства
Әйелдер консультациясының бақылауына түскен жүкті әйелдердің саны

Число беременных, поступивших под наблюдение женских консультаций – всего

Олардың ішінде

жүктілік мерзімнің

12 аптасына дейін ( %)

Из них со сроком беременности до

12 недель

(в %)

Жүктілігі аяқталғандар ішіндегі терапевтің тексеруінен өткендер ( %)

Из числа закончивших беременность,

осмотрено терапевтом

(в %)


2013

Қазақстан Республикасы

381884

395940

72.9

75.1

91.2

94.0

Pеспублика Казахстан

Ақмола

13340

11556

71.2

72.7

65.1

98.1

Акмолинская

Ақтөбе

17065

18148

73.0

78.3

98.9

99.6

Актюбинская

Алматы

39418

41786

70.0

67.9

88.6

93.7

Алматинская

Атырау

16577

16820

69.6

76.0

92.8

95.3

Атырауская

Б.Қазақстан

11983

12498

73.4

78.2

93.9

95.5

З-Казахстанская

Жамбыл

24663

25635

75.2

83.7

98.3

98.9

Жамбылская

Қарағанды

23505

25063

83.4

84.8

98.4

98.1

Карагандинская

Қостанай

12617

12612

76.5

79.7

74.2

92.8

Костанайская

Қызылорда

18893

19167

72.0

74.3

99.5

95.8

Кызылординская

Маңғыстау

17987

19366

68.8

74.5

100.0

89.6

Мангыстауская

О.Қазақстан

79997

81711

71.5

75.6

94.3

96.8

Ю-Казахстанская

Павлодар

13150

13679

74.6

78.6

99.1

99.0

Павлодарская

С.Қазақстан

8697

8858

76.6

75.3

82.2

92.5

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

21478

22633

75.1

82.3

89.9

96.2

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

23745

26078

72.6

73.1

91.2

87.1

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

38769

40330

70.9

62.8

80.2

80.5

г.а. Алматы46-кесте (жалғасы) Таблица 46 (продолжение)

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.

ЖҮКТІЛІК КЕЗЕҢІНДЕГІ АСҚЫНУЛАРДЫҢ ҮЛЕС САЛМАҒЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Барлық ведомстволар Все ведомства
Ісіктер, протеинуриялық және гипертензиялық жағдайлар

Отеки, протеинурия и гипертензивные состояния

Жүрек-тамыр аурулары

Сердечно-сосудистые заболевания


Анемия

Анемия


2013

Қазақстан Республикасы

5.4

4.4

3.5

3.4

35.5

30.3

Pеспублика Казахстан

Ақмола

5.1

4.2

1.7

3.5

26.7

25.3

Акмолинская

Ақтөбе

2.0

1.7

2.2

1.0

46.5

34.3

Актюбинская

Алматы

5.8

5.1

2.0

2.9

36.8

3.4

Алматинская

Атырау

5.5

5.6

3.3

3.5

36.5

40.3

Атырауская

Б.Қазақстан

7.3

6.6

2.1

2.0

33.5

49.0

З-Казахстанская

Жамбыл

8.1

6.7

6.1

5.9

64.3

58.2

Жамбылская

Қарағанды

3.7

3.5

2.0

2.1

25.4

24.5

Карагандинская

Қостанай

6.7

7.1

1.5

2.5

33.5

31.2

Костанайская

Қызылорда

11.1

4.2

2.8

2.8

73.2

60.2

Кызылординская

Маңғыстау

3.8

6.3

2.4

4.4

25.2

40.9

Мангыстауская

О.Қазақстан

1.3

1.7

2.5

2.6

19.7

16.5

Ю-Казахстанская

Павлодар

7.2

6.2

2.8

2.4

48.3

43.2

Павлодарская

С.Қазақстан

10.0

9.7

3.0

4.5

38.2

38.2

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

7.8

5.4

6.1

5.8

45.3

40.0

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

5.7

5.6

9.3

6.3

35.6

30.9

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

7.7

3.9

4.6

3.4

28.2

26.9

г.а. Алматы
Денсаулық сақтау министрлігі
Демографиялық көрсеткіштер
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Топтары бойынша өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны
Барлық ведомств
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда
Ауыл халқы сельское население
Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың
Отан соғысы мүгедектеріне медициналық көмек көрсету
Денсаулық сақтау желісі
Атауы наименование
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету
Кадрлар кадры
Медицина кадрлары
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары
Ауыл халқы сельское
Ауыл халқы сельское население
Төсек-орын қоры
Төсек - орын қоры
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Жекелеген аурулар бойынша стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс
Операциядан кейінгі өлім-жітім
Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни
Аурухана ұйымдарында
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобында кездесетін урогениталдық хламидия жұқпасы
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Смертность от злокачественных новообразований *)
Халықты наркологиялық көмекпен қамту
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Xvi фармацевтикалық қызметпен
Xix салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   131


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу