Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет4/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121

Қысқартулар тізімі

Список сокращений


ОАӨҚ - Орталық Азия өңірі және Қазақстан

ЦАРК - Центрально-Азиатский регион и Казахстан

ДДҰ - Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

ЕӨБ - Еуропа өңірлік бюросы

ЕРБ - Европейское региональное бюро

ТМД - Тәуелсіз мемлекеттер достастығы

СНГ - Содружество независимых государств

ЖТЖЖ – Жоғарғы тыныс жолдарының жіті жұқпалары

ОРВИ – Острые инфекции верхних дыхательных путей

ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі

МЗ - Министерство здравоохранения

ОАА - Орталық аудандық аурухана

ЦРБ - Центральная районная больница

АА - Аудандық аурухана

РБ - Районная больница

АУА - Ауылдық учаскелік аурухана

СУБ - Сельская участковая больница

АА - Ауылдық аурухана

СБ - Сельская больница

АДА – Ауылдық дәрігерлік амбулатория

СВА – Сельская врачебная амбулатория

ОДА – Отбасылық дәрігерлік амбулатория

СВА – Семейная врачебная амбулатория

СЭС – Санитарлық - эпидемиологиялық сараптама

СЭЭ – Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

МСЭҚ – Мемлекеттік санитарлық- эпидемиологиялық қадағалау

ГСЭН – Государственный сан.эпид. надзор

СЭҚК СЭС БҒЗО – Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және бақылау ғылыми зерттеу орталығы

НПЦ СЭЭ и М КСЭН – Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Комитета госсанэпиднадзора

ФАП – Фельдшерлік – акушерлік пункт

ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт

ФП – Фельдшерлік пункт

ФП – Фельдшерский пункт

МП – Медициналық пункт

МП – Медицинский пункт

МҚ – Медицина қызметкері

МР – Медицинский работник

СӨСҚ – Салауатты өмір салтын қалыптастыру

ФЗОЖ – Формирование здорового образа жизни

ЖОО – Жоғары оқу орны

ВУЗ – Высшее учебное заведение

ООО – Орта оқу орны

СУЗ – Среднее учебное заведение

АЭС – Атом электр станциясы

АЭС – Атомная электростанция

БЦСА – Балалардың церебралдық сал ауруы

ДЦП – Детский церебральный паралич

ЖІС – Жатыр ішіндегі спираль

ВМС – Внутриматочная спираль

ҒЗИ –Ғылыми-зерттеу институты

НИИ – Научно-исследовательский институт

ҒО – Ғылыми орталық

НЦ – Научный центр

& - Осы жас және жоғары

& - Данный возраст и выше

қ.ә. – Қалалық әкімдік

г.а. – Городской акимат

Алматы қ.ә. * – Алматыдағы республикалық ұйымдар енгізілді

г.а. Алматы *– Включены республиканские организации г.Алматы

АИТВ – Адам иммунитеті тапшылығының вирусы

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека

ЖПД – Жалпы практика дәрігерлері

ВОП – Врачи общей практики

ОМҚ – орта медицина қызметкерлері

СМП – средний медперсонал

АЕҰ – Амбулаториялық-емханалық ұйымдар

АПО – Амбулаторно-поликлинические организации


I

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ

САНЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ ҚОЗҒАЛЫСЫ

(Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің деректері бойынша)
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННОЕ

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(по данным Агентства Республики Казахстан

по статистике)

1-кесте Таблица 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ 2011 жылдағы

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН в 2011 году

Барлық халық (мың адам) Все население (тыс.человек)
Барлығы

Всего


18&


15-17


0-14

Ұрпақты болу кезеңі*)

Репродуктивный период*)
жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

Қазақстан Республикасы

16675.4

16558.7

11740.0

11664.5

780.2

800.9

4155.2

4093.3

4604.2

4604.9

Республика Казахстан

Ақмола

731.3

732.2

536.7

537.3

33.7

34.6

160.9

160.3

191.0

192.7

Акмолинская

Ақтөбе

786.4

781.8

559.3

555.3

38.2

40.2

188.9

186.3

229.5

230.4

Актюбинская

Алматы

1909.3

1891.3

1319.6

1307.8

89.2

91.9

500.5

491.6

520.9

520.1

Алматинская

Атырау

542.9

537.6

357.8

355.1

27.8

28.3

157.3

154.2

148.0

147.9

Атырауская

Ш.Қазақстан

1395.1

1396.4

1058.8

1060.1

57.3

59.1

279.0

277.2

372.0

375.5

В-Казахстанская

Жамбыл

1056.0

1051.3

685.1

683.2

57.1

59.0

313.8

309.1

278.5

280.6

Жамбылская

Б.Қазақстан

612.6

610.4

446.8

445.0

28.7

29.8

137.1

135.6

167.5

168.2

З-Казахстанская

Қарағанды

1358.0

1355.2

1011.6

1010.1

58.5

60.0

287.9

285.1

371.6

373.5

Карагандинская

Қостанай

879.6

880.7

677.8

678.3

35.2

36.4

166.6

166.0

241.7

244.0

Костанайская

Қызылорда

713.0

706.7

453.7

449.7

41.4

42.3

217.9

214.7

187.6

187.7

Кызылординская

Маңғыстау

545.8

535.0

350.6

343.8

28.0

28.3

167.2

162.9

150.5

148.7

Мангыстауская

Павлодар

747.1

746.8

568.3

568.2

30.1

31.1

148.7

147.5

208.4

210.3

Павлодарская

С.Қазақстан

583.5

586.4

445.9

448.1

23.9

24.9

113.7

113.4

148.0

150.1

С-Казахстанская

О.Қазақстан

2621.5

2594.6

1586.9

1571.2

157.4

159.8

877.2

863.6

684.6

683.0

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

1450.3

1432.3

1127.2

1112.9

48.2

49.5

274.9

269.9

463.7

457.6

г. Алматы

Астана қ.ә.

743.0

720.0

553.9

538.4

25.5

25.7

163.6

155.9

240.7

234.6

г.а. Астана


Қала халқы Городское население
Барлығы

Всего


18&


15-17


0-14

Ұрпақты болу кезеңі *)

Репродуктивный период*)
жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2012

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

Қазақстан Республикасы

9114.6

9038.0

6702.9

6656.5

368.9

379.9

2042.8

2001.6

2662.4

2659.6

Республика Казахстан

Ақмола

341.7

342.0

255.8

256.5

13.8

14.2

72.1

71.3

92.7

93.7

Акмолинская

Ақтөбе

484.9

481.5

355.3

352.7

20.5

22.0

109.1

106.8

149.0

149.7

Актюбинская

Алматы

443.4

440.4

311.6

310.4

19.7

20.4

112.1

109.6

122.9

123.4

Алматинская

Атырау

260.3

257.1

174.8

173.3

11.9

12.1

73.6

71.7

74.3

74.1

Атырауская

Ш.Қазақстан

811.5

809.9

636.6

636.1

28.7

29.6

146.2

144.2

231.0

232.4

В-Казахстанская

Жамбыл

410.6

410.9

277.6

278.7

20.9

21.7

112.1

110.5

114.2

116.1

Жамбылская

Б.Қазақстан

297.2

293.6

224.6

222.2

11.3

11.7

61.3

59.7

86.9

86.2

З-Казахстанская

Қарағанды

1063.4

1059.6

805.2

803.5

42.3

43.2

215.9

212.9

297.6

298.8

Карагандинская

Қостанай

446.4

444.9

354.3

353.4

15.2

15.7

76.9

75.8

127.0

127.7

Костанайская

Қызылорда

301.6

298.5

196.9

195.4

15.9

16.3

88.8

86.8

83.5

83.7

Кызылординская

Маңғыстау

282.0

278.9

188.1

186.3

13.8

14.1

80.1

78.5

80.0

80.1

Мангыстауская

Павлодар

514.4

513.1

399.3

398.6

18.8

19.4

96.3

95.1

149.0

150.1

Павлодарская

С.Қазақстан

238.3

238.6

190.7

191.3

7.1

7.5

40.5

39.8

64.9

65.6

С-Казахстанская

О.Қазақстан

1025.6

1016.7

651.0

646.8

55.3

56.8

319.3

313.1

285.0

285.8

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

1450.3

1432.3

1127.2

1112.9

48.2

49.5

274.9

269.9

463.7

457.6

г. Алматы

Астана қ.ә.

743.0

720.0

553.9

538.4

25.5

25.7

163.6

155.9

240.7

234.6

г.а. Астана


Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет