Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет51/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   121

17-кесте Таблица 17


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯҰйымдардың аталуы

Наименование организации

Төсек-орындар саны

Число коек

Бюджеттік төсек-орындардың жұмысы

Занятость бюджетных

коек

Сырқаттың бюджеттік төсек-орында емделген орташа күн саны

Среднее число дней

пребывания больного

на бюджетной койке

Стационар-

ларға түскен ауыл тұрғындары-

ның %

% сельских жителей,

поступивших в стационары


бюджеттік

бюджетных

шаруашы-

лық- есепті

хозрасчетных

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-

практикалық орталығы

Республиканский научно - практический центр психиатрии,

психотерапии и наркологии240

240

0

0

291

307

30.2

29.7

29.6

36.1

«Кұрмет белгісі» орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты

Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский

институт глазных болезней


170

170

20

30

308

299

9.8

9.8

31.1

29.1

Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты

Научно – исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней180

180

60

60

274

290

13.6

13.1

31.6

35.7

Қазақстан Республикасының туберкулез проблемалары ұлттық орталығы

Национальный центр проблем туберкулеза Республики Казахстан335

30

0

0

338

334

85.0

82.3

29.8

36.7

Педиатрия және балалар хирургия ғылыми орталығы

Научный центр педиатрии и детской хирургии200

200

15

0

325

309

22.0

20.4

38.3

41.1

Тері-венерология аурулары ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский кожно-венерологический институт75

75

0

0

317

315

27.0

21.4

30.0

25.3

Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы

Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова130

130

60

60

330

319

15.3

12.9

33.8

33.5

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии400

380

0

0

308

373

18.7

18.5

31.3

32.7

А.Н.Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығы

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова185

170

30

30

273

248

16.1

15.0

31.3

41.8

Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии147

147

45

40

295

341

12.0

14.8

17.6

29.0

Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь

Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны90

90


0

0

338

329

13.2

13.4

34.6

30.5

Отан соғысының мүгедектеріне арналған орталық клиникалық госпиталь

Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны80

70

0

0

357

321

12.4

12.2

12.4

20.5

«Ақсай» республикалық балалар клиникалық ауруханасы

Республиканская детская клиническая больница «Аксай»440

440

0

0

276

223

24.8

19.7

47.2

50.9

«Балбулақ» республикалық балаларды оңалту орталығы

Республиканский детский реабилитационный центр «Балбулак »75

75

0

0

299

235

23.1

22.6

30.5

27.0

Республикалық жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық аурухана

Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением860

8600

0

361

354

2220

230830.0

37.1

Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии380

350

27

0

304

343

13.6

12.6

12.4

12.1

Қазақ Республикалық лепрозориі

Казахский Республиканский лепрозорий90

90

0

0

300

294

86.9

84.1

9.6

9.8

Ұлттық ғылыми медициналық орталық (ҰҒМО) Астана қ.

Национальный научный медицинский центр (РКБ) г. Астана262

262

48

44

318

299

9.7

9.5

19.7

19.7

Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары республикалық ғылыми-практикалық орталығы Павлодар қ.

Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании г. Павлодар140

140

0

0

308

305

64.0

53.6

11.0

6.6

Марат Оспанов атындағы Б-Қазақстан клиникалық медицина орталығы

Центр клинической медицины ЗКГМА им. Марата Оспанова450

437

80

60

360

353

11.6

11.2

33.2

30.1

Енбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы Қарағанды қ.

Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний г. Караганда100

80

0

0

268

246

13.9

11.6

0.0

8.6

Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығының Б-Қазақстан облыстық филиалы

Западно-Казахстанский филиал «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Актюбинская область16

16

0

0

213

186

12.6

11.3

23.8

26.1

Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығының Ш-Қазақстан облыстық филиалы

Восточно-Казахстанский филиал «Научный центр гигиены, труда и профессиональных заболеваний»106

60

0

0

237

219

12.7

10.7

29.6

21.1

Семей қаласындағы радиологиялық медицина және экологиялық ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии г. Семипалатинск42

35

0

0

231

239

10.3

9.9

34.5

32.3

СММА-ның медициналық орталығы

Медицинский центр СГМА530

530

5

5

346

340

10.8

12.1

19.4

21.7

Республикалық балаларды оңалту орталығы Астана қ.

Республиканский детский реабилитационный центр г.Астана215

300

6

6

349

333

23.6

23.5

17.8

26.4

Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы

Национальный научный центр материнства и детства430

430

70

70

271

322

10.7

11.9

18.9

23.7

Республикалық нейрохирургиялық ғылыми орталығы

Республиканский научный центр нейрохирургии145

145

15

15

347

346

12.7

12.9

15.5

16.9

Республикалық шұғыл медициналық көмек ғылыми орталығы Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи

235

240

0

12

343

400

9.3

10.6

3.0

3.0

Білім беру клиникалық орталығы ҰМУ

Образовательно-клинический центр НМУ30

20

0

0

60

102

5.6

7.6

2.2

12.0

Кардиохирургический центр

-

194

-

6

-

185

-

9.3

-

20.5


18-кесте Таблица 18

МЕДИЦИНА КАДРЛАРЫ

(тиісті халықты 10 000 адамға шаққандағы қамтылуы)

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

(обеспеченность на 10 000 человек соответствующего населения)

Барлық_ведомстволар__Все_ведомства__оның_ішінде__ДСМ_жүйесі__в_т.ч._система_МЗ'>Барлық ведомстволар Все ведомства
Барлық мамандық бойынша дәрігерлер саны (тіс дәрігерлерін қоспағанда)

Численность врачей всех специальностей (без зубных)
абсолюттік саны

абсолютные числа

10 000 адамға шаққанда

на 10 000 человек населения

Барлық ведомстволар

Все ведомства

оның ішінде

ДСМ жүйесі

в т.ч. система МЗ

Барлық

ведомстволар

Все ведомства

оның ішінде

ДСМ жүйесі

в т.ч. система МЗ2011

Қазақстан Республикасы

63855

65111

51275

52301

38.8

39.0

31.2

31.4

Республика Казахстан

Ақмола

2165

2202

1922

1896

29.5

30.1

26.2

25.9

Акмолинская

Ақтөбе

3586

3627

2852

2882

46.1

46.1

36.7

36.6

Актюбинская

Алматы

3898

4031

3559

3584

20.8

21.1

19.0

18.8

Алматинская

Атырау

1622

1609

1357

1355

30.5

29.6

25.5

25.0

Атырауская

Ш.Қазақстан

5814

5828

4440

4434

41.6

41.8

31.8

31.8

В-Казахстанская

Жамбыл

2770

2840

2423

2486

26.5

26.9

23.2

23.5

Жамбылская

Б.Қазақстан

1892

1836

1630

1638

31.1

30.0

26.8

26.7

З-Казахстанская

Қарағанды

6404

6354

4795

4757

47.4

46.8

35.5

35.0

Карагандинская

Қостанай

2347

2370

1958

1974

26.6

26.9

22.2

22.4

Костанайская

Қызылорда

2208

2131

2013

1993

31.5

29.9

28.7

28.0

Кызылординская

Маңғыстау

1687

1703

1360

1299

32.2

31.2

25.9

23.8

Мангыстауская

Павлодар

2997

3058

2404

2466

40.2

40.9

32.2

33.0

Павлодарская

С.Қазақстан

1672

1661

1482

1466

28.4

28.5

25.1

25.1

С-Казахстанская

О.Қазақстан

8039

8472

7172

7489

31.3

32.3

27.9

28.6

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

11266

11238

7474

7725

79.7

77.5

52.9

53.3

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

5488

6151

4434

4857

78.7

82.8

63.6

65.4

г.а. Астана


Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   121
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет