1. «Басқару бұл, бәрінен бұрын, заңның формальды орындалуы және оның сақталуы » анықтамасы кімге жатады?Дата19.03.2022
өлшемі69,62 Kb.
#136238
Байланысты:
тест менедж
Байкенжин Жаза, мнг, a64a953a diab. komy, Фтиз рубеж новый.docx, Дәлелдеу және бекерлеу. Дінмұхаммед

Тест сұрақтары
1. «Басқару – бұл, бәрінен бұрын, заңның формальды орындалуы және оның сақталуы...» анықтамасы кімге жатады?
A) В.Г. Афанасьев;
B) Г.Гегель;
C) А.В. Филипов;
D) Л.П. Буева;
E) М.Марков.
2. «Менеджмент және мектеп ішіндегі басқару» тұжырымдамасын кім өңдеді?
A) В.П. Симонов;
B) Ю.А. Конаржевский;
C) В.Г. Афанасьев;
D) Т.М. Баймолдаев;
E) М. Марков.
3. Басқару заңдылықтарының үйлесімділігі қалай айтылады:
A) іс-әрекет және мақсаттың жетістікке жетудегі ара-арақатынасы;
B) нәтижелер арасындағы ара-қатынас, яғни басқару мақсаты, және оның жетістікке жетудегі шығыны;
C) басқару жүйесінің әртүрлігі басқарылған жүйенің әртүрлілігіне сай келеді
D) басқару және басқарылған жүйенің белгісі, іс-әрекет жағдайы және құрылымы сай келуін қамтамасыз ету;
E) барлық жауап дұрыс.
4. Тиімділігін жоғарылатуға бағытталған, оқу-тәрбиелік және оқу-танымдық процесті басқарудың технологиялық әдісі, ұйымдастырушылық түрі, әдістері және принциптер кешені – бұл:
A) педагогикалық инноватика;
B) педагогикалық процесс;
C) педагогикалық менеджмент;
D) педагогикалық мониторинг;
E) барлық жауап дұрыс.
5. Педагогикалық менеджмент – бұл:
A) оқытуға, тәрбиелеуге және тұлғаны дамытуға оқу-тәрбиелік және оқу-танымдық үрдістің ұйымдасқан жолымен бұл тұлғаның өздігімен білім алуына мақсатталған іс-әрекет, білім, шеберлік және дағдыны мемелекеттік білім стандартынан кем емес деңгейде меңгеруі;
B) жинақтың компьютерлік технологиясы мен ол туралы алынған ақпараттың өндеуі негізінде, білім процесінің тиімділігі және нәтижесі жүрісін үздіксіз бақылау;
C) оқу-тәрбиелік немесе оқу-танымдық менеджерінің пәні және еңбегінің жемісі;
D) тиімділігін жоғарылатуға бағытталған, оқу-тәрбиелік процесті басқарудың технологиялық әдісі, ұйымдастыру түрі, әдістері, принциптер кешені;
E) қабылданған ккитерилермен сәйкестіктің дамуы және оның қызметінің жақсаруына бастайтын, объектіге мақсатталған әрекет.
6. Синергетика – бұл:
A) жабықтан (ішкі ведомствада тұйық) ашық (қоғаммен әрекетке түсуге болатын) білім жүйесіне ауысу;
B) жүйенің тепе-теңдіктен кездейсоқ ауытқуы;
C)  «хаос» аймағы және тәртіп аймағы;
D) сызықты емес, ашық, тепе-теңдігі жоқ және өзіндік даму жүйесі туралы ғылым;
E) әлеуметтік жүйені басқару өнері.
7. Басқару объектісіне мақсатталған іс-әрекетті қамтамасыз ету үшін объективті міндетті, басқарушылық іс-әрекеттің анықталған түрі – бұл:
A) басқару принципі;
B) басқару заңдылықтары;
C) басқару функциясы;
D) басқару әдісі;
E)  барлық жауаптар дұрыс
8. Басқару функциясына жатады:
A) мақсатқа бағыттылық, оптимальдық, басқарушылық;
B) жоспарлаушылық, ұйымдастырушылық, бақылау;
C) гуманизациялау, менеджмент субъектісінің аналитикалық іс-әрекеті, еңбекті біріктіру және бөлу, кешендік, өзін-өзі жетілдіру;
D) басқарылған және басқарылатын жүйенің сәйкес келуі, басқару және өндірістің пропорционалдығы;
E) барлық жауаптар дұрыс.
9. Басқа да шешімдерді және жоспарды орындауды қамтамасыз ететін басқарылған жүйені ережеде сақтау – бұл:
A) жоспарлау функциясы;
B) реттеу функциясы;
C) қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;
D) белсенділік функциясы (ынталандыру);
E) қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.
10. Жүйенің болашақтағы іс-әрекетінің кешендік шешімін көрсететін және жоспарды құру процесі – бұл:
A) жоспарлау функциясы;
B) реттеу функциясы;
C) қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;
D) белсенділік функциясы (ынталандыру);
E) қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.
11. Қабылданған шешімді орындалуға дейін жеткізу; берілген шешімді орындау мүмкіндігін материалдық-техикалық қамтамасыз ету; берілген жоспармен жеке орындаушының талабы және қондырғысының сәйкес келуі – бұл:
A) жоспарлау функциясы;
B) реттеу функциясы;
C) қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;
D) белсенділік функциясы (ынталандыру);
E) қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.
12. Процесс жүрісінде мақсат менеджердің ішкі мақсатынан өзінің себебіне айналады – осы менеджердің фактілік тәртібі, жүріс мақсатында қалыптасатын сол немесе басқа соңғы нәтиже – бұл:
A) мақсатты болжау;
B) мақсатты жүзеге асыру;
C) басқару;
D) жоспарлау;
E) бақылау.
13. Объектінің жағдайы туралы мағлұматты қосып алған, қабілет, тәсіл, әдіс жиынтықтарының көмегімен бақыланушы және зерттелуші объектінің жағдайы туралы ақпарат алу үрдісі, оның ережесіне дәреженің сәйкес келуі, оның қозғалысының тенденциясы, дамуы – бұл:
A) педагогикалық мониторинг;
B) педагогикалық экспертиза;
C) педагогикалық диагностика;
D) педагогикалық аттестация
E) барлық жауаптар дұрыс.
14. Қабылданған шешіммен, ережемен басқару объектісінің іс-әрекеті және жағдайының қалыптасқан процеспен сай келу дәрежесі – бұл:
A) есеп беру функциясы;
B) бақылау функциясы;
C) қабылданған шешімнің функциясы;
D) жоспарлау функциясы;
E) ұйымдастырушылық функциясы.
15. Оқушылар мен оқытушылардың бірлескен іс-әрекетінің сол немесе басқа нәтижесінің белгісі туралы білім алу қабілеті – бұл:
A) оқу процесін бақылау;
B) оқу процесін реттеу;
C) оқу процесін талдау;
D) оқу процесінің жоспарын іске асыру;
E) оқу процесі субъектісінің белсенділігін арттыру (ынталандыру).
16. Басқа шешімдер мен жоспардың орындалуын қамтамасыз етуге баытталған, шығармашылық белсенділікті және еңбекті жоғарылату мақсатында әрекет ету, өндірістік еңбектің өсуі, еңбек пәндерінің талабын қадағалау – бұл:
A) жоспарлау функциясы;
B) реттеу функциясы;
C) қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;
D) белсенділік функциясы (ынталандыру);
E) қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.
17. Басқарудың технологиялық процедураларын орындаудың логикалық жүйелілігі нені жорамалдайды?
A) бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарын өңдеу, басқарушылық шешімдерді қабылдау, шешім варианттарымен келісім, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы;
B) бастапқы мәліметтер жинағы, шешім варианттарын өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы;
C) бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарын өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау, қабылданған шешімнің бағасы, шешімді орындалуға дейін жеткізу;
D) бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарын өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы;
E) бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау, шешім варианттарын өңдеу, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы.
18. Педагогтың ғылыми-әдістемелік іс-әрекетін қостау және оқушының іс-әрекетінің нәтижесін бақылаудың психологиялық-педагогикалық жүйесі – бұл:
A) педагогикалық экзпертиза;
B) педагогикалық диагностика;
C) педагогикалық мониторинг;
D) педагогикалық аттестация;
E) барлық жауаптар дұрыс.
19. Білікті категориялардың біреуін иелену және қызмет орынына сай қалыптастыру мақсатымен, сонымен бірге шығармашылық кәсіби іс-әрекетінінің белсенділігін арттыру мақсатымен, үздіксіз кәсіби білімді ынталандыру, педагогтардың сапалы еңбектерінің мотивациясын жоғарылату, оқыту және тәрбиелеу нәтижелеріне кәсіби жауапкершілікті педагогтардың зерттеуі – бұл:
A) педагогикалық экспертиза;
B) педагогикалық диагностика;
C) педагогикалық мониторинг;
D) педагогикалық аттестация;
E) барлық жауаптар дұрыс.
20. Басқарудың жалпы заңдылықтарына қайсысы жақынырақ келеді:
A) гуманизациялау, менеджмент субъектісінің аналитикалық іс-әрекеті, еңбекті біріктіру және бөлу, комплекстілік, өзін-өзі жетілдіру;
B) қабылданған шешім, бақылау және есеп;
C) мақсатқа бағыттылық, оптимальдық, басқарушылық, басқарылған және басқарылатын жүйенің сәйкес келуі, басқару және өндірістің пропорционалдығы;
D) жоспарлаушылық, жоспардың іске асуын реттеу, қол жеткізген нәтижелерді бағалау және талдау;
E) барлық жауаптар дұрыс.
21. .... – белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі қалай аталады?
A) басқару;
B) жоспарлау;
C) іс жүргізу;
D) білім беру;
E) міндеттеме.
22. .... – шаруашылықты жүргізуде экономикалық заңдарды қолдануының негізгі құралы ретінде басқарудың экономикалық әдістерінің бipi болып табылады.
A) басқару;
B) жоспарлау;
C) іс жүргізу;
D) білім беру;
E) міндеттеме.
23. Басқарудың неше қызметі бар?
A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.
24. Бақылаудың неше түрі бар?
A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.
25. Ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жургізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардың қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту қалай аталады?
A) басқару;
B) жоспарлау;
C) іс жүргізу;
D) білім беру;
E) міндеттеме.
26. .... – өндірістік объект және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауы
A) басқару;
B) жоспарлау;
C) іс жүргізу;
D) білім беру;
E) ұйымдастыру.
27. Басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы – бұл...
A) басқару;
B) жоспарлау;
C) басқару әдістері;
D) білім беру;
E) ұйымдастыру.
28. Жалпы ғылыми және өзіндік ерекшелігі бар (жеке) әдістерін олардың білім салаларында қолданылу критерий бойынша топқа бөлу қалай аталады?
A) жіктеудің жалпы тәсілдерінің бірі;
B) басқарудың экономикалық әдістері;
C) басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері;
D) білім беру;
E) басқарудың ұйымдастыру-басқарушылық әдістері.
29. Құқық дегеніміз не?
A) бұл жалпы ғылыми және өзіндік ерекшелігі бар (жеке) әдістерін олардың білім салаларында қолданылу критерий бойынша топқа бөлу болып табылады;
B) шаруашылықты жүргізуде қоғамның экономикалық заңдарды қолдануының негізгі құралы ретінде басқарудың экономикалық әдістерінің бipi болып табылады;
C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;
D) ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жургізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардьщ қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту;
E) қоғам мүшелері арасында еңбекті бөлу мен өнім бөлуді реттеуші (анықтаушы) ретінде қолданылады.
30. Қоғамның пайдасы үшін бірігіп қызмет ететін, ортақ мақсат, ортақ мүдде бастарын біріктірген, бәрі біреу үшін, біреуі бәрі үшін жауап беретін, бір ұйымға жұмыс істейтін адамдардың жиынтығы қалай аталады?
A) басқару;
B) өндіріс ұжымы;
C) іс жүргізу;
D) білім беру;
E) міндеттеме.
31. Ұйымдастыру – бұл...
A) бұл жалпы ғылыми және өзіндік ерекшелігі бар (жеке) әдістерін олардың білім салаларында қолданылу критерий бойынша топқа бөлу болып табылады;
B) басқарушылық әдістерін қолдану тетігі ұйымдастыру қатынастарының мәні болып табылады;
C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;
D) ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жургізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардьщ қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту;
E) қоғам мүшелері арасында еңбекті бөлу мен өнім бөлуді реттеуші (анықтаушы) ретінде қолданылады.
32. Басқарушылар үшін толығымен белгілі ережелер әсер етеді және қол астындағы қызметкерлері істегенді қайталамау, оларға сенім білдіруі арқылы оларға тапсырылған жұмыста жауапкершілігін арттырады деп кім айтқан?
A) Л.К.Гребенкина мен Н.С.Анциперова;
B) В.Г.Шипунов пен Е.Н.Кишкель;
C) В.М.Лизинский;
D) А.Н.Леонтьев;
E) В.Я.Квитко мен Л.Б.Полингер.
33. В.М.Лизинский басқарудың анықтамасын қалай анықтаған?
A) басқарушылар үшін толығымен белгілі ережелер әсер етеді және қол астындағы қызметкерлері істегенді қайталамау, оларға сенім білдіруі арқылы оларға тапсырылған жұмыста жауапкершілігін арттырады;
B) бұл өндіріс процесінде неғұрлым төмен шығындар мен табысты нәтижелерге жету мақсатында адамдар ұжымының қызметін ұйымдастыру үшін оларға әсер етудің үздіксіз процесі;
C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;
D) бұл кейбір қызметтің табысты орындалуына себеп болатын тұлға қасиеттерінің жиынтығы;
E) өндірістік объект құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауы.
34. «...мәдениет – саналы түрде бағыт алмай, стихиялы дамитын болса... ол бос кеңістік қана болып қалады... » деген сөзді кім айтқан?
A) Л.К.Гребенкина;
B) В.Г.Шипунов;
C) В.М.Лизинский;
D) А.Н. Леонтьев;
E) К. Маркс.
35. Формализм – бұл ....
A) адам іс-әрекетінің әртүрлі санасының мазмұны алдындағы формаға берілетін құрмет;
B) бұл өндіріс процесінде неғұрлым төмен шығындар мен табысты нәтижелерге жету мақсатында адамдар ұжымының қызметін ұйымдастыру үшін оларға әсер етудің үздіксіз процесі;
C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;
D) бұл кейбір қызметтің табысты орындалуына себеп болатын тұлға қасиеттерінің жиынтығы;
E) өндірістік объект құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауы.
36. Шаруашылықты жүргізуде қоғамның экономикалық заңдарды қолдануының негізгі құралы ретінде басқарудың экономикалық әдістерінің бipi
A) жоспарлау;
B) бақылау;
C) аттестациялау;
D) ұйымдастыру;
E) дұрыс жауабы жоқ.
 
37. Жоспарлаудың негізгі әдістері:
A) дамуды жоспарлау, дамуды ұйымдастыру;
B) байланыстық, нормативтік;
C) ішінара, кезектеп;
D) білімдер, норматив;
E) байланыстық, басқарушы.
 
38. Ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жүргізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардьщ қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту.
A) байланыстыру;
B) ұйымдастыру;
C) іс жүргізу;
D) жетілдіру;
E) білім.
 
39. Белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер ету
A) жоспарлау;
B) бақылау;
C) аттестациялау;
D) басқару;
E) ұйымдастыру.
 
40. Дамуды жоспарлау, дамуды ұйымдастыру, дамуды басқару, дамуды бақылау басқарудың қайсысына жатады?
A) әдістері;
B) түрлері;
C) байланыстары;
D) жолдары;
E) қызметтері.
 
41. «...мен егер педагогтар ұжымы болмаса, балалар ұжымын тәрбиелеу мүмкіндігін көргенім жоқ, көре алмай да отырмын», - деп жазған кім?
A) А.С.Макаренко;
B) Ломоносов;
C) В.Конт;
D) В.Г. Шипунов;
E) К. Ж. Каракулов.
42. Жалпы білім беретін мектептерді демократизациялаудың маңызды принципі
A) ғылымилық;
B) тәрбиелік әсер ету принципі;
C) нақтылық;
D) оперативтік;
E) таным.
 
43. Субъектідегі бар білім дағдылармен жасалатын іс-әрекеттерді мақсатты бағытта реттеу үшін қажетті психологиялық және практикалық іс-әрекеттің күрделі жүйесін иемденуді білдіретін термин қайсы?
A) нақтылық;
B) оперативтік;
C) іскерлік;
D) ғылымилық;
E) қабілеттілік.
44. Жеке адамның мұғалім ролінде балаларды оқытуда және тәрбиелеуде жоғары көрсеткіштерге жету шарты болып табылатын белгілі психологиялық ерекшеліктер.
A) педагогтық талаптар;
B) қабылдау;
C) бақылау;
D) педагогтық қабілеттер;
E) оперативтік.
 
45. Педагогикалық технологияны оқу процесіне белгілі бір мақсат көздей, әсер ететін педагогикалық ықпал деп қайсысы түсіндіреді.
A) А.С.Макаренко;
B) Ломоносов;
C) В.Конт;
D) В.Г. Шипунов;
E) Б.Т Лихачев.
46. Қандай да болсын істеген істің, шеберліктің, өнердегі амалдардың жиынтығы қалай аталады?
A) технология;
B) қабілет;
C) бақылау;
D) әдіс-тәсілдер;
E) басқару.
 
47. Алдын-ала, ағымдағы, ішінара, кезектеп, қорытынды, нақты, құжаттық деп төмендегілердің қайсысы бөлінеді?
A) технология;
B) бақылаудың түрлері;
C) бақылаудың қызметтері;
D) бақылауды жоспарлау;
E) басқару.
 
48. Дамуды жоспарлау, дамуды ұйымдастыру, дамуды басқару, дамуды бақылау бұл аталғандардың қайсысына жатады?
A) технология;
B) бақылаудың түрлері;
C) бақылаудың қызметтері;
D) бақылауды жоспарлау;
E) басқару әдістері.
 
49. Үздіксіз теория мен практиканың байланысын басқарудың жетекші принципі қандай?
A) нақтылық;
B) оперативтік;
C) іскерлік;
D) ғылымилық;
E) қабілеттілік.
 
50. Қоғамдық мамандықты қалыптастыру барлық әсер етуші факторлардың жиынтығында қарастырылып, олардың әрқайсысының қоғамдық жүйеде алатын орны мен маңызын анықтап, барлық көп қырлы басқару міндеттерін жетістікпеншешуге мүмкіндік беретін негізгі міндеттерді анықтап көрсететін қандай принцип?
A) нақтылық;
B) оперативтік;
C) іскерлік;
D) ғылымилық;
E) коплекстік.
 
51. Қандайда болмасын құбылысты басқалардан оқшау, жеке қарастыруға болмайтын қандай принцип?
A) бірізділік;
B) оперативтік;
C) іскерлік;
D) ғылымилық;
E) кешендік.
 
52. Алдын-ала қабылданған және бекітілген көрсеткіштерге сәйкес кәсіпорынның даму сәйкестілігін тексеру, қадағалау, сараптамалау және есептеу жүйесі дегеніміз не?
A) жоспарлау;
B) бақылау;
C) аттестациялау;
D) ұйымдастыру;
E) дұрыс жауабы жоқ.
53. Директор іс-әрекетінің құрылымында мектепті басқару субъектісі ретінде басты блок қайсысы?
A) жоспарлау, бақылау, ұйымдастыру;
B) жетекшілік, педагогикалық, коммуникативтік, ұйымдастыру;
C) жетекшілік, педагогикалық, коммуникативтік, зерттеуші;
D) ұйымдастыру, коммуникативтік, зерттеуші;
E) дұрыс жауабы жоқ.
 
54. Байланыстық және нормативтік қайсысының негізгі әдістері?
A) аттестациялаудың;
B) басқарудың;
C) қызметтің;
D) жоспарлаудың;
E) бақылаудың.
 
55. Басқару жүйесінің жай-күйі туралы ақпараттарды өңдеу, талдау мен оларды жинақтау дегеніміз не?
A) шешім қабылдау;
B) бақылау;
C) ұйымдастыру;
D) аттестациялау;
E) мақсатты анықтау. 
56. Педагогикалық менеджмент дегеніміз не?
A) оқу-тәрбие үрдісін басқару тиімділігін көтеруге бағытталған принциптер, әдістер, ұйымдастыру формалары мен психологиялық тәсілдер кешені;
B) оқу-тәрбиелік, оқу-танымдық үрдістегі менеджердің еңбегінің жемісі және пәні;
C) іс-әрекет мазмұны (оқу, басқару және басқа да ақпараттар);
D) бұл мақсаттылық әсер үрдісі немесе ұйым;
E) кез-келген процесті басқару.
57. «Менеджмент» ұғымының мәні мен мазмұны қандай түсінікке ұқсас боп келеді?
A) басқару;
B) түсіну;
C) үйлестіру;
D) ұйымдастыру;
E) ынталандыру.
58. Қазіргі заманда менеджмент неше қызметті атқарады?
A) 7;
B) 5;
C) 2;
D) 3;
E) 4.
59. Ғылыми менеджменттің негізін салушы белгілі ағылшын ғалымы кім?
A) А. Смит;
B) Ф.У. Тэйлор;
C) Ж.Б. Сэй;
D) Д. Шумпетер;
E) Ф.Файоль.
60. Ф.У. Тэйлор еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару жүйесі қай ғасырларда пайдалана бастады?
A) 18-19ғ;
B) 19ғ;
C) 20ғ аяғында;
D) 19-20ғ;
E) 20ғ ортасында.
61. Менеджменттің пайда болуы қандай кәсіпкерліктің дамуына байланысты?
A) инвестор;
B) бизнес-жоспар;
C) акционер;
D) нарық экономика;
E) корпоративтік.
62. А. Файоль бойынша менеджменттің неше міндеті бар?
A) 4;
B) 2;
C) 5;
D) 6;
E) 3.
63. Кәсіби функцияларды орындау дайындығы, әлеуметтік құрылғы және психологиялық-педагогикалық дайындықтарының үйлесімді бірлігі, сонымен қатар пәнді білу мен эрудиция қалай аталады?
A) оқытушы құзыреттілігі;
B) педагогикалық шеберлік;
C) педагогикалық менеджмент;
D) басқару;
E) оқытушының кәсіби қабілеттері.
64. Оқушылардың жас және дербес ерекшеліктерін ескере отырып, оқу пәнін беру барысында шығармашылықты пайдалана отырып теория мен практиканы ұштастыра алу, оқу, тәрбие және даму ісіндегі кәсіби білік және дағды деңгейімен қайсысы сипатталады?
A) оқытушы құзыреттілігі;
B) педагогикалық шеберлік;
C) педагогикалық-психологиялық қасиеттері;
D) басқару қабілеттері;
E) жеке тұлғалық қасиеттер.
65. Формализм қандай процестерде көрінеді?
A) басқару, түсіндіру;
B) тәрбиелеу, басқару;
C) ұйымдастыру, басқару;
D) оқыту, тәрбиелеу, басқару;
E) оқыту, дәлелдеу.
66. Оқыту іс-әрекетін басқару, адам тұлғасын және оның басқа да қасиеттерін қалыптастыруды басқару процесі ретінде қалай қарастыруға болады?
A) басқару;
B) оқыту және тәрбиелеу;
C) кәсіпкерлік қызмет;
D) педагогикалық шеберлік;
E) педагогикалық менеджмент.
67. Қай жылы орта мектептің білім құралында «Бастық жоқ, мектеп меңгерушісі жоқ, сынып жетекшісі жоқ, тек қана мектептің барлық өміріне ұжыммен жауап беретін, бір-бірімен тең дәрежедегі мектеп жұмыскерлері ғана бар»,- деп көрсетілген?
A) 1921 ж.
B) 1918 ж.
C) 1920 ж.
D) 1925 ж.
E) 1927 ж.
68. Қай жылы жылы мектеп кеңестерінде өз басқару күшін көрсететін меңгеруші дәрежесі пайда болды?
A) 1921 ж.
B) 1923 ж.
C) 1919 ж.
D) 1929 ж.
E) 1924 ж.
69. Қай жылы «СССР бастауыш және орта мектебінің құрылысы туралы» құрылымы жарыққа шығады?
A) 1932 ж.
B) 1936 ж.
C) 1935 ж.
D) 1934 ж.
E) 1931 ж.
70. Қай жылдары алғаш рет «жетекшілік пен бақылау» термині пайда болды?
A) 30 ж. Ортасында;
B) 40-50 жж.;
C) 40 ж.;
D) 20 ж. басында;
E) 20-30 жж.
71. Қай жылдары «мектепті басқару», «мектеп ішіндегі басқару» терминдері пайда бола бастады?
A) 50 ж. аяғында;
B) 60 ж.;
C) 40 ж. басында;
D) 30-40 жж.;
E) 20-30 жж.
72. Қай жылдары ғалымдардың мектеп ішіндегі басқару проблемасын зерттеу жүйесін кең түрде қолдану әрекеті сипатталады?
A) 70-80 жж.
B) 60-70 жж.
C) 50-70 жж.
D) 30-40 жж.
E) 50-60 жж.
73. Қай жылдары «жетекшілік және бақылау» терминін біржолата ығыстырды?
A) 70 ж.
B) 60 ж.
C) 40 ж.
D) 80 ж.
E) 50 ж.
74. «Басқару – бұл мақсаттылық әсер үрдісі немесе ұйым» деп өз пікірін айтқан кім?
A) М.Марков;
B) А.В.Филипов;
C) Л.Б.Буева;
D) В.И.Каган;
E) Ж.Б.Сэй.
75. «Басқару – бұл нәтижесінде алдын-ала дайындалған мақсатқа жететін әсердің жиынтығы» деп өз пікірін айтқан кім?
A) М.Марков;
B) А.В.Филипов;
C) Л.Б.Ительсон;
D) В.И.Каган;
E) Г.Гегель.
76. Ағылшын тіліндегі «Оксфорд сөздігінде» менеджмент ұғымы қалай анықталады?
A) адамдармен қарым-қатынас жасау тәсілі және тәртібі;
B) басқару билігі мен өнері;
C) әкімшілік дағдылар мен іскерліктер;
D) басқару орган;
E) барлығы дұрыс.
77. Шет тілдер сөздігінде «менеджмент» ұғымы қалай анықталады?
A) оқыту іс-әрекетін басқару, адам тұлғасын және оның басқа да қасиеттерін қалыптастыруды басқару процесі ретінде;
B) өндірісті басқару әдіс-тәсілдері, принциптері, құралдары мен формаларының жиынтығы ретінде және оның тиімділігі мен табыстылығын жоғарылату мақсатымен өндірісті басқару;
C) Кәсіби функцияларды орындау дайындығы, әлеуметтік құрылғы және психологиялық-педагогикалық дайындықтарының үйлесімді бірлігі, сонымен қатар пәнді білу мен эрудиция;
D) оқу-тәрбие үрдісін басқару тиімділігін көтеруге бағытталған принциптер, әдістер, ұйымдастыру формалары мен психологиялық тәсілдер кешені;
E) субъектідегі бар білім дағдылармен жасалатын іс-әрекеттерді мақсатты бағытта реттеу үшін қажетті психологиялық және практикалық іс-әрекеттің күрделі жүйесін иемденуді білдіретін термин.
78. Жүйе дегеніміз не?
A) оқыту үрдісін жүйе ретінде сипаттау үшін осы жүйенің динамикасын, оның құрамындағы элементтер, құрылысының функцияларына сай өзгеруі;
B) кез-келген білім беру мекемелері әлеуметтік ортаның бір бөлігі бола отырып, өзімен өзгермелі әлеуметтік-педагогикалық жүйені бейнелеуі;
C) білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына бағытталған, өзара байланысты құрамдас бөліктер ретінде анықтау;
D) жалпы қызмет ету мақсатымен және басқару бірізділігімен біріктірілген, ортамен өзара әрекеттесетін біртұтас құбылыс ретінде болатын нақты қасиеттер негізінде ерекшеленген өзара байланысты элементтер;
E) қоғамда белгілі бір ақпаратты жеке тұлғаның игеруі үшін құрылатын оқу және ғылыми ақпараттардың жиналуы, оларды меңгеруі.
79. Педагогикалық жүйенің құрамдас бөліктері дегеніміз не?
A) бұл оның басқа жүйелерден айырмашылығын көрсететін педагогикалық жүйенің басты сипаттамасы;
B) жалпы қызмет ету мақсатымен және басқару бірізділігімен біріктірілген, ортамен өзара әрекеттесетін біртұтас құбылыс ретінде болатын нақты қасиеттер негізінде ерекшеленген өзара байланысты элементтер;
C) оқыту үрдісін жүйе ретінде сипаттау үшін осы жүйенің динамикасын, оның құрамындағы элементтер;
D) қойылған мақсатқа жету тәсілдері, педагогикалық әсер ету құралдары, формалары мен әдістері;
E) педагогикалық жүйенің оқыту мен тәрбиелеуге қатысты барлық компоненттері.
80. Педагогикалық жүйе дегеніміз не?
A) қызмет ету мақсатымен және басқару бірізділігімен біріктірілген, ортамен өзара әрекеттесетін біртұтас құбылыс;
B) қойылған мақсатқа жету тәсілдері, педагогикалық әсер ету құралдары, формалары мен әдістері табылғанда және анықталғанда ғана пайда болады;
C) бұл білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына бағытталған, өзара байланысты құрамдас бөліктер ретінде анықтау;
D) білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына бағытталған, өзара байланысты құрамдас бөліктер ретінде анықтау;
E) субъектідегі бар білім дағдылармен жасалатын іс-әрекеттерді мақсатты бағытта реттеу үшін қажетті психологиялық және практикалық іс-әрекеттің күрделі жүйесін иемденуді білдіретін термин.
81. Білім беру мазмұнының үйлесімділігін құрайтын және қойылған мақсатқа жету үшін қажетті құзыреттердің жиынтығы қайсысын анықтайды?
А) білім беру мекемесінің уставы;
В) білім беру мекемесінің паспорты;
С) білім беру қызметтерін жүзеге асыру құқықтары берілген лицензия;
D) сертификат;
E) мемлекеттік білім беру стандарты.
82. Мемлекеттік емес білім беру мекемелерін құру
А) орталықтанған басқару;
В) басқарудың кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыру;
С) жобалау;
D) білім беру жүйелерін бір реттік мемлекеттендіру;
E) басқару стратегиясы.
83. Жергілікті мекемелер жоғары тұрған ұйымдарға бағынуы, өз кезегінде бір ғана орталықтан басқарылатын басқарудың түрі қалай аталады?
А) жобалау;
В) басқарудың кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыру;
С) орталықтанған басқару;
D) білім беру жүйелерін бір реттік мемлекеттендіру;
E) басқару стратегиясы.
84. Білім беру мекемелерінің үйлесімді қызмет етуі мен дамуын тұрақтандыру, қамтамасыз етуге бағытталған, барлық субъекттердің мақсатты бағытталған іс-әрекеті қалай аталады?
А) басқару;
В) жоспарлау;
С) жобалау;
D) басқару стратегиясы;
E) ынтымақтасу.
85. Басқарылатын жүйе мен басқарушы арасындағы өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін және бағынушылықты талап ететін басқару звеноларының жиынтығы
А) педагогикалық жүйе;
В) басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы;
С) басқару стратегиясы;
D) басқарудағы ұжымдық;
E) басқаруды орталықтандыру.
86. Ұзақ мерзімді жобалау мен белгілі бір ережелерге негізделген басқаруды жоспарлау өнері қалай аталады?
А) орталықтанған басқару;
В) басқарудың кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыру;
С) жобалау;
D) білім беру жүйелерін бір реттік мемлекеттендіру;
E) басқару стратегиясы.
87. Нақты шешімдерді орындаушылардың, әр түрлі деңгейдегі басқарушылардың пікірі негізінде ұжымдық шешім қабылдауды өңдеу процесі
А) бірыңғайлық;
В) басқару стратегиясы;
С) басқарудағы ұжымдық;
D) орталықтанған басқару;
E) топтық басқару.
88. Философия, экономика, педагогика, психология, әлеуметтану, құқық, техника, технология бойынша білімдерді жүйелеуді білдіретін және теориялық әрекеттердің әдістер жүйесі ретінде алға шығатын басқару мақсатының аспектісі
А) экономикалық;
В) педагогикалық;
С) практикалық;
D) әдіснамалық;
E) теориялық-танымдық.
89. Педагогикалық жүйе қандай компоненттен басталады?
А) мақсат қоюдан;
В) мақсат пен міндеттерді анықтаудан;
С) мазмұнын сипаттаудан;
D) деңгейін айқындаудан;
E) шарттарды сипаттаудан.
90. Педагогикалық жүйенің мақсаты нені анықтайды?
А) оқу процесінде педагогикалық жүйенің әрекеттік негізде ықпал етуін;
В) жүйе алдында тұрған міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді;
С) педагогикалық әрекеттің соңғы нәтижесінің көрінісі ретінде мақсатқа бағытталған әрекеттер жиынтығын;
D) педагогикалық жүйенің нәтижелі әрекетін сипаттайды;
E) оқыту немесе тәрбиелеу және оларды даярлауға қажеттілік айқындалғанда құрылады.
91. Педагогикалық жүйенің мақсатын анықтаған соң, нені айқындау қажет?
А) компоненттер;
В) міндеттер;
С) шарттар;
D) мақсат;
E) деңгейлер.
92. Оқу процесіндегі барлық міндеттер қалай шешіледі?
А) жүйенің компоненттерін толық сипаттаумен шешіледі;
В) педагогикалық шарттарды анықтаумен шешіледі;
С) мектеп педагогикалық жүйесінің құрылымдық компоненттерін айқындаумен;
D) педагогикалық әрекеттің соңғы нәтижесін көрсету мақсатына бағытталған әрекеттер жиынтығын анықтаумен;
E) педагогикалық жүйенің әрекеттік негізде ықпал етуімен шешіледі.
93. Мектепті басқару шарттары нешеге бөлінеді?
А) 3;
В) 5;
С) 6;
D) 2;
E) 4.
94. Мектепті басқарудың шарттарын атаңыз
А) жалпы және арнайы;
В) арнайы және әдістемелік;
С) педагогикалық және экономикалық;
D) жалпы және мақсаттық;
E) әдістемелік және арнайы.
95. Мектепті басқарудың жалпы шарттарына қайсысын жатқызуға болады?
А) педагогикалық және экономикалық;
В) психологиялық, педагогикалық, әдістемелік;
С) әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ұлттық, географиялық;
D) басқару шарттары;
E) экономикалық және географиялық.
96. Оқушылардың әлеуметтік-демографиялық құрамы, мектептің орналасқан жері, мектептің материалдық мүмкіндігі, қоршаған ортаның тәрбиелік мүмкіндігі сияқты компоненттерден тұратын шарттың қай түрі?
А) жалпы;
В) арнайы;
С) әдістемелік;
D) педагогикалық;
E) басқару.
97. Мектепті басқарудың арнайы шарттарына қайсысы жатады?
А) әлеуметтік-педагогикалық шарттар;
В) тұлға қасиетінің ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық, еңбек, экологиялық, құқықтық және басқа мәдениетін қалыптастыру;
С) әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ұлттық, географиялық шарттар;
D) оқушылардың әлеуметтік-демографиялық құрамы, мектептің орналасқан жері, материалдық мүмкіндігі, қоршаған ортаның тәрбиелік мүмкіндігі сияқты компоненттер;
E) жеке тұлғаның белгілі бір жеке қасиеттерін қалыптастыру мен қарым-қатынасын тәрбиелеу.
98. Мектепті басқару жүйесінің құрылымы неше деңгейден тұрады?
А) 4;
В) 2;
С) 7;
D) 3;
E) 5.
99. Мектеп педагогикалық жүйесінің құрылымдық компоненттеріне не жатады?
А) білім беру мекемелеріндегі педагогикалық және оқушылар ұжымының оқу-тәрбие процесі;
В) мұғалімдер ұжымы, оқушылар, ата-аналар іс-әрекеттері;
С) басқарушының құқығы мен атқаратын функциялары;
D) оқушылардың білімі, білігі және дағдысы;
E) педагогикалық ұжым мен басшының іс-әрекеттері.
100. Білім беру мекемелеріндегі педагогикалық және оқушылар ұжымының оқу-тәрбие процесі мазмұнының өзгеруі қалайша реттеледі?
А) типтік жоспарлармен;
В) оқу бағдарламаларымен;
С) мемлекеттік білім беру стандарттарымен;
D) күнтізбелік жоспармен;
E) тақырыптық жоспармен.
101. Педагогикалық процесті ұйымдастыратын кім?
А) үйірме жетекшісі;
В) педагог;
С) басқарушы;
D) басқарушы орынбасарлары;
E) педагогикалық ұжым.
102. Педагогикалық процесс дегеніміз не?
А) жалпы оқыту процесі;
В) оқу-тәрбие процестерінің өзара байланысы;
С) басқару әдіс-тәсілдері;
D) тәлім тәрбиелік қарым-қатынастарды ұйымдастыру тәсілі;
E) басқару функцияларын жүзеге асыру.
103. Педагогикалық процестің құрылымы қандай?
А) педагогикалық, әдістемелік және психологиялық;
В) педагогикалық-психологиялық;
С) әдістемелік және педагогикалық;
D) зерттеу, болжау, жобалау, басқару;
E) экономикалық, психологиялық-педагогикалық.
104. Педагогикалық процестің неше құрылымы болады?
А) 4;
В) 2;
С) 3;
D) 6;
E) 5.
105. Педагогикалық процестің педагогикалық құрылымы қалайша анықталады?
А) мақсат – мазмұн – әдістер – құралдар;
В) мақсат – міндеттер – мазмұн – әдістер – шарттар;
С) мақсат – принциптер – мазмұн – әдістер;
D) мақсат – заңдылықтар – мазмұн – шарттар – құралдар;
E) мақсат – принциптер – мазмұн – әдістер – құралдар.
106. Педагогикалық процестің мақсаты қалай анықталады?
А) басқарушы мен педагогикалық ұжымның өзара әрекеттесуі;
В) мұғалім мен оқушы арасындағы педагогикалық қатынастардың нәтижесі;
С) педагогикалық ұжымның іс-әрекеттері, қарым-қатынастары;
D) оқушылардың өзара әрекеттесуі мен қатынасуы;
E) басшы мен жекелеген педагог арасындағы қарым-қатынас.
107. Педагогикалық процестің принциптері нені анықтайды?
А) мақсат пен міндеттерді анықтау;
В) педагогикалық шарттарды сипаттау;
С) оқыту мазмұнын айқындау;
D) мақсатқа жету жолдарын;
E) педагогикалық заңдылықтар.
108. Педагогикалық процестің әдістемелік құрылымы қалай анықталады?
А) мұғалім мен оқушы іс-әрекеттерінің кезеңдерін анықтау арқылы;
В) педагог пен басқару әрекеттерін сипаттау арқылы;
С) оқу мазмұнын жетілдіру мен қабылдауға арналған іс-әрекеттері арқылы;
D) оқу мазмұнын айқындау арқылы;
E) оқу материалының мазмұны мен әдістерін, құралдарын анықтау арқылы.
109. Педагогикалық процестің әдістері
А) мақсатқа жету жолында оқушыларға берілетін тұлғалар тәжірибесінің бөлігі;
В) мұғалім мен оқушы арасындағы педагогикалық қатынастардың нәтижесі;
С) мұғалім мен оқушының мазмұнды жетілдіру мен қабылдауға арналған іс-әрекеттері;
D) мақсатқа жету жолдарын анықтайды;
E) мазмұнмен жұмыс жасайтын материалдық тәсілдер мен әдістер.
110. Педагогикалық процестің құралдары
А) мақсатқа жету жолында оқушыларға берілетін тұлғалар тәжірибесінің бөлігі;
В) мұғалім мен оқушы арасындағы педагогикалық қатынастардың нәтижесі;
С) мұғалім мен оқушының мазмұнды жетілдіру мен қабылдауға арналған іс-әрекеттері;
D) мақсатқа жету жолдарын анықтайды;
E) мазмұнмен жұмыс жасайтын материалдық тәсілдер мен әдістер.
111. Педагогикалық процестің психологиялық құрылымы нені анықтайды?
А) ақпаратты қабылдау, ойлау, есте сақтау, оқуға қызығушылық қабілеттері;
В) танымдық процестер, оқуға деген қызығушылық, қуат, белсенділік, еңбекқорлық не шаршау;
С) танымдық процестер, оқуға қызығушылық;
D) қабілет пен ынтаны анықтау, белсенділік пен еңбекқорлық;
E) ақпаратты қабылдау, ойлау, есте сақтау, көтеріңкі не түсіңкі дене мен жан күш қуаты, белсенділік немесе шаршау.
112. Мақсат – принциптер – мазмұн – әдістер – құралдар педагогикалық процестің қандай құрылымын сипаттайды?
А) педагогикалық;
В) психологиялық;
С) әдістемелік;
D) мазмұндық, әдістемелік;
E) психологиялық-педагогикалық.
113. Танымдық процестер, оқуға қызығушылық, қуат педагогикалық процестің қандай құрылымын сипаттайды?
А) педагогикалық;
В) мазмұндық, әдістемелік;
С) әдістемелік;
D) психологиялық;
E) психологиялық-педагогикалық.
114. Мектепішілік басқару дегеніміз не?
А) жалпы басқарудың принциптері, әдістері, функциялары;
В) педагогикалық процеске қатысушылардың сапалы өзара әрекеттесуі;
С) біртұтас педагогикалық процеске қатыстылардың бәрін жоғары нәтижеге жетуін көздейді және сапалы өзара әрекеттесуі;
D) шешім қабылдауға бағытталған, белгіленген мақсатқа сәйкес басқару нысанын ұйымдастыру, қадағалау, реттеу әрекеттері;
E) алынған шынайы ақпарат негізінде талдау жасап, нәтижесінің қорытындысын шығару әрекеті.
115. Басқару жүйесінің жұмысы ненің негізінде жүзеге асады?
А) басқару әдістерінің;
В) басқару принциптерінің;
С) басқару заңдылықтарының;
D) басқару құралдарының;
E) басқару функциясын атқару.
116. Мектепішілік басқару теориясы қалай ерекшеленеді?
А) басшы қызметінің өзара құрметке, қарамағындағы қызметкерлерге сенім білдіруді, олардың табысты еңбек етуіне қолайлы жағдай туғызуымен;
В) жоғары нәтижеге жетуін көздейді және педагог пен оқушылардың өзара әрекеттесуі;
С) жалпы басқарудың принциптері, әдістері, функциялары;
D) шешім қабылдауға бағытталған, белгіленген мақсатқа сәйкес басқару нысанын ұйымдастыру, қадағалау, реттеу әрекеттері;
E) алынған шынайы ақпарат негізінде талдау жасап, нәтижесінің қорытындысын шығару әрекеті.
117. Басқару мазмұнының толықтығымен, яғни нәтиженің барлық сипаттамаларын анықтау, күтілетін нәтижені бақылау, шынайылығы және түрткі болуымен не сипатталады?
А) басқару принциптері;
В) басқару әдістері;
С) басқару міндеті;
D) басқару мақсаты;
E) басқару құралдары.
118. Білім беру мекемелері өзіне қатысты неше функцияны атқарады?
А) 4;
В) 2;
С) 7;
D) 5;
E) 3.
119. Кез-келген педагогикалық процесті басқару төменеде аталған функцияның қай түрінен басталады?
А) ұйымдастыру;
В) үйлестіру және реттеу;
С) мақсаттылық пен жоспарлау;
D) мекеменің жұмысын есепке алу;
E) жұмысты бақылау және талдау жасау.
120. Жоспарлау процесінде қойылған мақсатқа жету үшін қандай нақты міндеттер шешіледі?
А) оқиғалардың дамуын болжау;
В) үлгілеу;
С) бағдарламалау;
D) жоспарлау;
E) барлығы дұрыс.
121. Басқару қызметінің мақсаты не?
А) жұмыс түрлері мен тәсілдерін, оның жалпы бағыттарын анықтау;
В) басқару процесінде дамудың негізгі бағыттарын айқындау;
С) дамуға байланысты мақсат қою мен жоспарлауды жетілдіріп отыру;
D) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру;
E) қабылданған шешімдерді іске асыру.
122. Ұйымдастыру функциясының мәні неде?
А) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру;
В) жұмыс түрлері мен тәсілдерін, оның жалпы бағыттарын анықтау;
С) белгілі бір жағдайларда басқарылатын объекттердің іс-әрекеттерін басқару;
D) өндірістік объект құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауға байланысты;
E) қабылданған шешімдерді іске асыру.
123. Үйлестіру және реттеу функциясы нені қарастырады?
А) қабылданған шешімдерді іске асыруды;
В) педагогикалық ұжымның, жеке жұмыскерлер мен қоғамдық ұйымдардың әрекеттерін қиыстыруды;
С) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру, үйлестіру және оларды реттеуді;
D) өзінің табиғатынан нақты жағдайда психологиялық-педагогикалық білімдерді шұғыл қолдана алуға негізделген қызметті;
E) алдын-ала құрылған жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындайтын қызметті.
124. Алдын-ала құрылған жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындаудың сандық және сапалық көрсеткіштері басқарудың қай функциясында ескеріледі?
А) ұйымдастыру;
В) үйлестіру және реттеу;
С) мақсаттылық пен жоспарлау;
D) жұмысты бақылау мен талдау жасау;
E) мекеменің жұмысын есепке алу.
125. Жұмысты бақылау мен талдау жасау функциясына не жатады?
А) ұжымның барлық аспекттеріндегі әрекет жағдайы мен нәтижелерін бақылау және бағалау;
В) құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау;
С) ұжымның барлық аспекттеріндегі әрекет жағдайы мен нәтижелерін, қабылданған шешім мен ұсыныстардың, құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау;
D) білім берудің ұйымдық-педагогикалық мәселелерін орындау;
E) оқу бағдарламалары мен мемлекеттік білім стандартының орындалу барысы және сапасын бақылау мен бағалау.
126. Білім беру мекемелерін басқарудағы ұйымдастыру функциясы қандай қызмет түрі ретінде сипатталады?
А) өзінің табиғатынан нақты жағдайда психологиялық-педагогикалық білімдерді шұғыл қолдана алуға негізделген практикалық қызмет түрі;
В) педагогикалық ұжымның, жеке жұмыскерлер мен қоғамдық ұйымдардың әрекеттерін қиыстыруды қарастыратын қызмет;
С) алдын-ала құрылған жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындайтын қызмет түрі;
D) ұжымның барлық аспекттеріндегі әрекет жағдайы мен нәтижелерін сипаттайтын қызмет;
E) құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау.
127. Үйлестіру және реттеу функциясының міндеті не?
А) мұғалімдерді қорқытып, үркіту;
В) жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындау;
С) құжаттардың орындалуын реттеп отыру;
D) педагогикалық қызметті ынталандырып, оның жағдайына әділ баға беріп, қолдап және әдістемелік көмек беру;
E) басқару объектісінің жай-күйі және оның іс-әрекетінің нәтижелері, қоршаған орта туралы мәліметтерді жинау және тіркеу.
128. Ұйымдастыру қызметі неге бағытталады?
А) оқиғалардың дамуын болжау;
В) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру;
С) жобалау мен басқару;
D) құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау;
E) қабылданған шешімдерді іске асыру.
129. Бір-бірімен өзара байланысқан функциялар неден басталып, немен аяқталады?
А) талдаудан басталып, талдаумен аяқталады;
В) басқарудан басталып, басқарумен аяқталады;
С) басқарудан басталып, талдаумен аяқталады;
D) талдаудан басталып, бағалаумен аяқталады;
E) басқарудан басталып, бақылаумен аяқталады.
130. Жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және реттеу функцияларына талдау жасалмаса не болады?
А) қорытындысы шығарылмайды;
В) нәтиже бермейді;
С) логикалық қорытындыға жете алмайды;
D) мақсаттары орындалмайды;
E) қабылданған шешімдері іске аспайды.
131.Әдіс дегеніміз не?
А) басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар;
В) қандай да басқару мақсатына жетуге қабілеті бар және басқаруға сәйкес әрекеттің түрін немесе бейнесін білдіреді;
С) нақты ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру;
D) басқару процесін қалыптастыратын жекелеген операцияларды, процедураларды, жұмысты орындау тәсілі;
E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.
132. Басқару әдістері дегеніміз не?
А) басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар;
В) қандай да басқару мақсатына жетуге қабілеті бар және басқаруға сәйкес әрекеттің түрін немесе бейнесін білдіреді;
С) нақты ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру;
D) басқару процесін қалыптастыратын жекелеген операцияларды, процедураларды, жұмысты орындау тәсілі;
E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.
133. Басқару әдістерінің мазмұны бойынша қалай бөледі?
А) ұйымдастырушылық, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық;
В) әлеуметтік-психологиялық, педагогикалық;
С) экономикалық, педагогикалық-психологиялық;
D) ұйымдастырушылық, әлеуметтік-психологиялық;
E) ұйымдастырушылық, экономикалық.
134. Жалпы ғылыми әдістеріне қайсысы жатады?
А) зерделенетін құбылыстардың тарихи тәсілдері;
В) үлгілеу, эксперименттеу;
С) экономикалық-математикалық алгоритмдерді пайдалану;
D) әлеуметтік зерттеулер;
E) барлығы.
135. Басқарудың экономикалық әдістері нені айқындайды?
А) ұжымды қалыптастыру мен дамыту процесіне, олардың арасындағы педагогикалық процестерге ықпал етудің нақты амалдары мен тәсілдері;
В) басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалады;
С) адамдардың экономикалық қатынастары мен олардың экономикалық мүделлерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістері;
D) қандайда болсын басқару дәрежесін, өндірістік-шаруашылық міндеттерін сәтті шешу үшін қолданылатын әдістер;
E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.
136. Басқару процесінің әдістеріне төмендегілердің қайсысы жатады?
А) мақсаттарды анықтаудың ережесі;
В) басқару шешімдерін әзірлеу мен оңтайландыру әдістері;
С) нақты ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру;
D) жекелеген міндетті істерді орындау әдістері;
E) барлығы.
137. Басқарудың психологиялық-педагогикалық әдістері қалай анықталады?
А) ұжымды қалыптастыру мен дамыту процесіне, олардың арасындағы педагогикалық процестерге ықпал етудің нақты амалдары мен тәсілдері;
В) басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалады;
С) адамдардың экономикалық қатынастары мен олардың экономикалық мүделлерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістері;
D) қандайда болсын басқару дәрежесін, өндірістік-шаруашылық міндеттерін сәтті шешу үшін қолданылатын әдістер;
E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.
138. Басқару әдістерін мотивациялық көрсеткіші бойынша қалай жіктейді?
А) мотивацияның материалдық әдістері;
В) мотивацияның пайда болуы мен себептері;
С) ұйымдастырушылық, әлеуметтік-психологиялық тәсілдері;
D) мотивацияның материалдық, моральдық және мәжбүрлеу әдістері;
E) экономикалық және әлеуметтік-психологиялық тәсілдері.
139. Жекеше, ұжымдық және алқалық (коллегиальные) болып бөлінетін басқару әдістерінің қай түрі?
А) басқару әдістерінің мазмұны бойынша жіктеу;
В) ұйымдастыру формалары бойынша басқару әдістері;
С) мотивациялық көрсеткіштері бойынша;
D) қолданылатын салалары бойынша;
E) басқару әдістерінің жалпы түрлері.
140. Басқарудың экономикалық әдістерінің арасынан өндірістің тиімділігін арттыра алатын әдістер ретінде төмендегілерден қайсысын жатқызуға болады?
А) экономикалық ынталандыру;
В) экономикалық тетікті шаруашылық есепке көшіру;
С) баға және баға белгілеу;
D) фирмалардың қаржылық саясаты;
E) барлығы дұрыс.
141. Жалпы түрде (барлық жүйеге қатысты) және тұжырымды түрде оның жекелеген бөлімдерін қолдану басқарудың қай әдісіне жатады?
А) басқару әдістерінің мазмұны бойынша жіктеу;
В) ұйымдастыру формалары бойынша басқару әдістері;
С) мотивациялық көрсеткіштері бойынша;
D) қолданылатын салалары бойынша;
E) басқару әдістерінің жалпы түрлері.
142. Басқарудың психологиялық-педагогикалық әдістері қалай анықталады?
А) басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалады;
В) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы;
С) ұжымды қалыптастыру мен дамыту процесіне, олардың арасындағы педагогикалық процестерге ықпал етудің нақты амалдары мен тәсілдері;
D) адамдардың экономикалық қатынастары мен олардың экономикалық мүделлерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістері;
E) қандайда болсын басқару дәрежесін, өндірістік-шаруашылық міндеттерін сәтті шешу үшін қолданылатын әдістер.
143. Басқарудың психологиялық-педагогикалық әдісінің мақсаты не?
А) адамдардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру, олардың жан-жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету, осылардың негізінде жеке тұлғаның еңбекке деген құлшынысын, ұжымдардың тиімді еңбек етуін арттыру;
В) жеке тұлғаның еңбекке деген құлшынысын, ұжымдардың тиімді еңбек етуін арттыру;
С) әлеуметтік мәселерді шешу, еңбекке деген дұрыс қатынасын (көзқарасын) дамыту;
D) басқару жүйесіне ықпал ететін экономикалық реформаның, экономикалық өмірдің ерекшеліктерін ескеру;
E) адамдардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру негізінде жан-жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету.
144. Басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалатын басқару тетігі ашық көрсетілетін әдіс қайсы?
А) жалпы басқару әдістері;
В) басқарудың экономикалық әдістері;
С) басқарудың психологиялық-педагогикалық әдістері;
D) басқарудың құқықтық әдістері;
E) басқарудың ұйымдастыру-ұйғарымдық әдістері.
145. Жұмыс барысындағы педагогтың жеке қызығушылықтарын қамтамасыз етіп, ұжым мен жалпы білім беру мекемесінің алдында белгілі бір міндеттерді қабылдауға әсер ететін басқарудың қай принципі?
А) ынталандыру принципі;
В) ұжыммен шешім қабылдау принципі;
С) мақсатты үйлесімділік принципі;
D) басқаруды автоматтандыру принципі;
E) педагог жұмысын байыту және сапаландыру принципі.
146. Басқару принциптері дегеніміз не?
А) алға қойған мақсат пен міндеттерді жүзеге асыру;
В) басқару заңдылықтарымен сипатталуы;
С) басқару функцияларын жүзеге асыру бойынша идеяның негізін салушы;
D) белгілі бір ережелерді сақтауға негізделуі;
E) басқару әдістерінің көмегімен іске асуы.
147. Білім беру мекемелерінің стратегиялық даму жоспарын өңдеу неге байланысты?
А) сыртқы ортаға және білім беру мекемесінің потенциалына;
В) басқару мақсаты мен міндеттеріне;
С) білім беру мекемесімен алдын-ала өңделген жоспарға;
D) басқару әдістері мен принциптеріне;
E) басқару қағидалары мен заңдылықтарына.
148. Педагогикалық ұжымды басқаруда әрбір педагогтың басқалармен салыстырғанда бірдей жағдайда болуын қарастыратын принцип қайсы?
А) басқарудағы жеке тұрғы принципі;
В) ынталандыру принципі;
С) мақсатты үйлесімділік принципі;
D) әлеуметтік әділеттілік принципі;
E) әр уақытта жаңарту принципі.
149. Білім беру мекемелерінің стратегиялық даму жоспарын өңдеуге не ықпал етеді?
А) жоспар құру;
В) маркетингтік зерттеулер;
С) болжау;
D) кешенді жоспар түрін бейнелеу;
E) жоспар бағытын нақтылау.
150. Педагогикалық менеджмент тұрғысынан басқару принциптерін кім көрсетті?
А) В.П.Симонов;
В) М.Марков;
С) Л.Б.Ительсон;
D) Г.Гегель;
E) Ю.А.Конаржевский.
151. Маркетингтік зерттеулер дегеніміз не?
А) шешімді қабылдаумен байланысты функция;
В) ақпараттарды жинақтаумен, өңдеумен байланысты функция түрі;
С) рынокпен, тұтынушылармен, бәсекешілермен, қоршаған ортаның барлық элементтерімен ақпарат арқылы байланыстыратын функция;
D) жаңа өнімнің потенциалын зерттеу;
E) бағаның құрылуын талдау.
152. Басқарудың көлденең байланыс принципі нені анықтайды?
А) педагогикалық ұжымдағы әрбір мүшенің арасындағы байланысты орнатумен, ақпаратпен және тәжірибемен алмасумен тығыз байланысты;
В) басқаруды демократизацияландырудың маңызды құралдарының бірі болып табылады;
С) білім беру мекемелерін қызмет ету режимінен даму режиміне ауысуын қамтамасыз етеді;
D) басқаруды демократизациялаудың құралы ретінде алға шығады;
E) әрбір педагогтың сенім артуында көрсетілген, оның тәртібін және барлық педагогикалық ұжымның өмірлік әрекетін тереңінен сипаттайды.
154. Маркетингтік зерттеудің неше көзі бар?
А) 4;
В) 3;
С) 7;
D) 2;
E) 5.
155. Білім беру мекемелерін қызмет ету режимінен даму режиміне ауысуын қамтамасыз ететін басқарудың қай принципі?
А) ынталандыру принципі;
В) басқаруды автоматтандыру принципі;
С) әр уақытта жаңарту принципі;
D) көлденең байланыс принципі;
E) педагог жұмысын байыту және сапаландыру принципі.
156. Ақпарат дегеніміз не?
А) адаммен немесе арнайы құрылғымен меңгерілетін, қоршаған орта мен жүйенің жағдайы туралы мәліметтер;
В) жалпы мағлұматтар;
С) бір нәрсені білу;
D) қоршаған орта туралы мәліметтер;
E) мәліметтер беретін хабарлама.
157. Басқару ақпараттары қандай белгілері бойынша бөлінуі мүмкін?
А) уақыт бойынша;
В) басқару функциясы бойынша;
С) ақпараттың түсу көздері бойынша;
D) мақсатты арналуы бойынша;
E) барлығы дұрыс.
158. Педагогтың кәсіби қызығушылықтарын ояту және оның кәсіби сенімділігін қолдау арқылы әрбір педагогтың кәсіби әрекетін түрлендіруге басқарушының тырысуымен сипатталатын қай принцип?
А) педагог жұмысын байыту және сапаландыру принципі;
В) ынталандыру принципі;
С) мақсатты үйлесімділік принципі;
D) әлеуметтік әділеттілік принципі;
E) әр уақытта жаңарту принципі.
159. Талдау, бағалау, құрастыру және ұйымдастыру басқару ақпаратының қай белгісі бойынша жіктелген?
А) уақыт бойынша;
В) ақпараттың түсу көздері бойынша;
С) басқару функциясы бойынша;
D) мақсатты арналуы бойынша;
E) басқару әдістері бойынша.
160. Басқарудағы ақпараттық қажеттілік дегеніміз не?
А) философияда ежелден пайдаланып келе жатқан ұғым;
В) алға қойылған міндеттерді шешу үшін қажеттілік ретінде анықталатын белгілі бір ақпаратқа мамандар қарым-қатынасының формасы;
С) бір нәрсе туралы хабарлама;
D) сақтау, өңдеу және жеткізудің нысаны ретіндегі мағлұматтар;
E) қоршаған орта мен жүйенің жағдайы туралы мәліметтер.
161. Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты не?
А) ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының негізінде жүзеге асырылатын хабарларды жинау, ақпараттарды өңдеу;
В) ақпараттарды өңдеу, олардың қорын жасау, сақтау мен оларды тарату;
С) ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізінде қолданыс табатын, оқу құралдарының жаңа түрлерінің пайда болуы;
D) оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру болып табылады;
E) ақпараттарды компьютерлер арқылы беру.
162. Әлеуметтік-психологиялық климаттың негізгі қызметтері қандай?
А) топтастырушылық қызмет;
В) ынталандырушылық қызмет;
С) тұрақтандырушылық қызмет;
D) реттеушілік қызмет;
E) барлығы дұрыс.
163. Жағымсыз әлеуметтік-психологиялық климатқа қайсысы жатады?
А) немқұрайлылық, селқостық;
В) қысым көрсету, үстемдік ету;
С) дау-жанжалдың пайда болуы;
D) кәсіптік қызметінің төмендеуі;
E) барлығы дұрыс.
164. Білім беруді ақпараттандыру процесіне тән ерекшеліктің бірі
А) ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының негізінде жүзеге асырылатын хабарларды жинау, ақпараттарды өңдеу;
В) ақпараттарды компьютерлер арқылы беру;
С) оқу процесіне ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізінде қолданыс табатын, оқу құралдарының жаңа түрлерінің пайда болуы және оларды қолданысқа енгізу;
D) оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру болып табылады;
E) ақпараттарды өңдеу, олардың қорын жасау, сақтау мен оларды тарату.
165. Ұжым мүшелерінің оқу-тәрбие міндеттерін шешу кезінде ұжымдық күш-жігерді біріктіру әлеуметтік-психологиялық климаттың қандай қызметін атқарады?
А) ынталандырушылық қызмет;
В) тұрақтандырушылық қызмет;
С) реттеушілік қызмет;
D) топтастырушылық қызмет;
E) барлығы.
166. «Ақпараттық технология» ұғымын алғаш рет қолданысқа енгізген кім?
А) В.Апатова;
В) В.Глушков;
С) Г.М.Коджаспирова;
D) К.В.Петров;
E) Ж.Б.Оспанова.
167. Әлеуметтік-психологиялық климаттың реттеушілік қызметі қалай көрінеді?
А) өзара қатынас нормаларын нығайтуда, ұжым мүшелерінің тәртібіне баға беруде;
В) ұжым ішіндегі тұрақтылықты қамтамасыз етіп, ұжымға жаңа мүшелердің енуінде;
С) педагогикалық әрекеттің қолдануына қажетті ұжымның эмоционалдық күш-қуатын қалыптастыруында;
D) ұжым мүшелерінің оқу-тәрбие міндеттерін шешу кезінде ұжымдық күш-жігерді топтастыруын, бірігуін іске асырғанда;
E) барлығы дұрыс.
168. Білім беру мекемелері – бұл ....
А) әлеуметтік институттар;
В) өзара әрекеттесетін ашық әлеуметтік-педагогикалық жүйе;
С) әлеуметтік-мәдени жүйе;
D) әр түрлі әлеуметтік институттармен өзара әрекеттесетін ашық әлеуметтік-педагогикалық жүйе;
E) педагогикалық жүйе.
169. Білім беру мекемелерінің имиджін қалыптастыру мәселесі қандай компоненттерден тұрады?
А) мақсатты-мотивациялық және технологиялық;
В) әдістемелік, мазмұндық және технологиялық;
С) мақсатты-мотивациялық, мазмұндық және технологиялық;
D) мазмұндық және технологиялық;
E) әдістемелік және мазмұндық.
170. Білім беру мекемесінің имиджі – бұл ...
А) ЖОО-ның әр түрлі әрекеттерін сипаттайтын мақсатты аудиторияның әр түрлі топтар көрінісі мен оларды бағалау жүйесі;
В) жоғары кәсіби білім беру мекемелерінің бәсекеге қабілеттілік факторы;
С) қоғамның әр түрлі топтарын ұйымдастыру бейнесін немесе ұйымдастыру имиджін анықтайды;
D) ұйымдастыру имиджін анықтайды;
E) белгілі бір бағыттағы жалпы білім беру мекемелерінің әлеуметтік қоршаған нақты топтарына психологиялық әсер ету және мақсатты бағытталған сипаттамаларға ие болатын эмоционалды боялған сыртқы бейнесі.
171. Білім беру процесіндегі менеджердің еңбек пәні не?
А) ақпарат;
В) басқарылатын субъекттің әрекеті;
С) сөз, тіл, қарым-қатынас жасау;
D) менеджменттің екінші субъекті;
E) оқушылардың оқығандығы, тәрбиеленуі мен даму дәрежесі.
172. Білім беру мекемелерінің имиджін қалыптастырудағы мазмұндық компонент қалай анықталады?
А) мектеп имиджін қалыптастыратын педагогикалық тәжірибенің барлық субъекттерінің қажеттіліктерін оқуды қарастырады;
В) алда тұрған жұмысқа қатысуға психологиялық даярлығы мен бар тәжірибені оқуды зерттейді;
С) берілген басқару жаңалығының мақсаты мен міндеттерін анықтауды, оны енгізу нәтижелерін қарастырады;
D) «білім беру мекемелерінің имиджі» түсінігінің мәнін, оның құрылымдық элементтерін, сипаттамаларын, ақпараттық материалдардың мазмұнын таңдау мен оларды рәсімдеуді сипаттайды;
E) берілген жаңалықты жүзеге асыру кезеңдерінің реттілігін, субъекттердің іс-әрекетке технологиялық даярлығын, оларды қолдану нұсқауларды өңдеуді жобалайды.
173. Білім беру менеджері дегеніміз кім?
А) мемлекетке қажетті маңызды жұмысты орындаушы;
В) адамзат өмірінің жоғары моральдық және этикалық жақтарын сипаттайтын бизнеспен айналысушы;
С) қоғамдық пікірді қалыптастыратын адам;
D) барлық әрекет ету аймағында сыйлы және табысты қызметкер;
E) барлығы дұрыс.
174. Төменде аталған сипаттмалардың қайсысы білім беру мекемелерінің имиджін қалыптастырудағы мақсатты-мотивациялық компонентті анықтайды?
А) мектеп имиджін қалыптастыратын педагогикалық тәжірибенің барлық субъекттерінің қажеттіліктерін оқу;
В) алда тұрған жұмысқа қатысуға психологиялық даярлығы;
С) бар тәжірибені оқу;
D) берілген басқару жаңалығының мақсаты мен міндеттерін анықтау, оны енгізу нәтижелері;
E) барлығы дұрыс.
175. Мәдениет мазмұнын меңгерудегі басты элемент қайсысы?
А) қалау;
В) білу;
С) істей білу;
D) жасап шығару;
E) барлығы.
176. Инженер-педагогтың кәсіби қызметіндегі басты мақсат не?
А) оқыту мен тәрбиелеу;
В) дамыту;
С) жеке тұлғаның қасиеттерін қалыптастыру;
D) кәсіпке оқыту және жұмысшы жеке тұлғасын қалыптастыру;
E) оқыту, тәрбиелеу, дамыту.
177. Менеджердің кәсіби білім беру процесі өзіне қандай басты процестерді қосады?
А) тану;
В) оқу;
С) даму;
D) тәрбиелеу;
E) барлығын.
178. Инженер-педагог кадрларының мақсатты қызмет түрлеріне қандай функциялар жатады?
А) оқыту, тәрбиелеу, дамыту;
В) құрастыру, жобалау;
С) оқыту, тәрбиелеу, дамыту, дәлелдеу;
D) ұйымдастыру, қарым-қатынас жасау;
E) өндірістік-технологиялық.
179. Инженерлік функцияларға қайсысы жатады?
А) оқыту, тәрбиелеу, дамыту;
В) құрастыру-зерттеу, кәсіпшілік, өндірістік-технологиялық;
С) дәлелдеу;
D) жобалау және құрастыру-зерттеу;
E) барлығы да жатады.
180. Құрастыру функциясы нені сипаттайды?
А) таңдау әрекеті бойынша курс мазмұнын құру, әрбір пайда болған педагогикалық міндеттерді шеше отырып, сабақ жүргізудің әдіс-тәсілдерін құру, өзінің іс-әрекетінде өзгерістер енгізу іскерлігі және оның қорытындысын болжау;
В) жоспарланғанды жүзеге асыру міндеттерін шешу, оқу және кез-келген іс-әрекет барысында оқушылар мен өздерінің күштерін үлестіру, белгілі еңбек ережелеріне бағыну, жауапкершілікті анықтау, тексеру, бақылау;
С) берілген курстың мақсатын және оған жету жолдарын, нәтижелілігін жобалау;
D) педагогикалық жүйенің заңдары мен механизмі жайында жаңа білімдер алумен, оны жинақтаумен, ғылыми білімді жүйелеу және жалпылау, ғылыми білімдерді оқытумен байланысты;
E) оқушы жеке тұлғасының ішкі қажеттілік себептерінің қалыптасуымен байланысты.
181. Конфликт сөзі қай тілден енген?
А) ағылшын;
В) латын;
С) түрік;
D) орыс;
E) грек.
182. Ең көп тараған қақтығыстың түрі қайсы?
А) функционалды;
В) ұжымдық;
С) тұлғааралық;
D) параллельді;
E) барлығы.
183. Қақтығыс дегеніміз не?
А) екі не одан да көп адамдар арасындағы түсініспеушіліктен немесе ойларының түйіспеу салдарынан туындайтын жағыдай;
В) жеке тұлғаның бойындағы дамып отыратын фактор;
С) ұжым арасындағы әлеуметтік мәселелерді талқылау;
D) адамдар арасындағы шешілген мәселені жоққа шығару;
E) дұрыс жауап жоқ.
184. Жұмысына қанағаттанбайтын, ұйымда өзін ыңғайсыз сезінентін және стрестік жағдайда пайда болатын қақтығыстың түрі қайсы?
А) тұлғааралық;
В) тұлға мен топ арасындағы;
С) топтар арасындағы;
D) тұлға бойындағы;
E) ұжымдар арасындағы.
185. Кәсіби бейімделудің түпкі мақсаты не?
А) пәнге деген қызығушылығы артуы;
В) таңдаған кәсібіне оң пікірінің пайда болуы;
С) жоғары мектепте алғаш оқыған күндерден бастап, оларды оқушылық бағыттан болашақ педагог бағытына көшіру;
D) өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби өз бетімен білім алу жұмысы;
E) кәсіби іс-әрекетінің қажеттілігі және оған дайындығы.
186. Кәсіби бағыттылық нені анықтайды?
А) педагог мамандығына кәсіби бейімделуі барысында олардың белсенділігін, мақсатты әрекетін, жоғары мектептің оқу-тәрбие үрдісінің шығармашылық сипаты;
В) кәсіби іс-әрекетінің қажеттілігі және оған дайындығы, сонымен қатар мамандығына қарым-қатынасын анықтайтын жеке тұлғаның интегралды қасиеті;
С) жоғары мектепте алғаш оқыған күндерден бастап, оларды оқушылық бағыттан болашақ педагог бағытына көшіру;
D) пәнге деген қызығушылығы артуы, таңдаған кәсібіне оң пікірінің пайда болуы;
E) кәсіби іс-әрекетінің қажеттілігі және оған дайындығы.
187. Инженер-педагог кадрларының кәсіби қызметтерін жүзеге асыру оның құрылымының қалыптасуына ықпал етеді, ал олар қандай топтарға бөлінеді?
А) кәсіби бейімделу;
В) кәсіби бағыттылық;
С) кәсіби біліктілік;
D) кәсіби іскерлік қасиеттер;
E) барлығы.
188. Шектелген ресустар, капитал немесе жұмыс күші үшін күресуде басқарушылар арсындағы пайда болатын қақтығыстың түрі қандай?
А) тұлға бойындағы;
В) тұлға мен топ арасындағы;
С) топтар арасындағы;
D) тұлғааралық;
E) функционалды.
189. Кәсіби одақ пен басқарушылардың арасында болатын қақтығыс түрі
А) топтар арасындағы;
В) тұлғааралық;
С) тұлға бойындағы;
D) тұлға мен топ арасындағы;
E) функционалды.
190. Кәсіби бағыттылық қандай психикалық қасиеттерді жұмылдырады және нақты мамандық бойынша белгілі бір пәннің қызығушылығына байланысты олардың дамуын қамтамасыз етеді?
А) қабылдау;
В) ойлау;
С) қиялдау;
D) есте сақтау;
E) барлығы.
191. Жеке тұлғаның кәсіби бағыттылығын сипаттайтын қасиеттерге келесілерден қайсыларын жатқызуға болады?
А) кәсіби позиция, кәсіби құндылыққа бейімделуі;
В) қоғамдық белсенділігі, әлеуметтік оптимизм;
С) себеп-салдар мен дәлелдер;
D) педагогикалық іс-әрекетке қабілеттігі;
E) барлығын.
192. Ұйымдар арсында әсерлесуді жоғарылататын конфликт түрі
А) тұлғааралық;
В) тұлға бойындағы;
С) тұлға мен топ арасындағы;
D) функционалды;
E) топтар арасындағы.
193. Кәсіби маңызды қасиеттер дегеніміз не?
А) педагогикалық қабілеттер мен жалпы қасиеттер;
В) іскерліктер мен дағдылар;
С) кәсіби іс-әрекетті ойдағыдай табысты етіп орындау мүмкіндігін тудыратын жеке тұлғаның тұрақты қасиеттер жүйесі;
D) психикалық қасиеттер;
E) педагогтың жеке тұлғалық қасиеттері.
194. Ұйым ішінде мәселені бірге талқылап және ақпаратты бірдей тарата отырып қақтығыстың алдын алатын әдіс қайсы?
А) тұлғааралық;
В) құрылымдық;
С) жинақтау;
D) координациялық;
E) функционалдық.
195. Инженер-педагогтың кәсіби біліктілігін сипаттайтын қандай қасиеттер жатады?
А) беделі мен абыройы;
В) хабардар болу деңгейі;
С) оқыту-тәрбиелеу мәселелерін тиімді шешуге көмектесетін қасиеттер;
D) басқа адамды жеке тұлға ретінде қалыптастыруда көмек беретін қасиеттер;
E) барлығы.
196. Табысқа жетудің классикалық үлгісін ұсынған кім?
А) У.Джеймс;
В) Э.Фром;
С) А.П.Сейтешев;
D) К.М.Гуревич;
E) Б.К.Момынбаев.
197. Жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерінің әлеуметтік тобына төмендегілердің қайсылары жатады?
А) балаларға деген махаббат сезімінің болуы;
В) гуманизм, демократизм, жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне жауапкершілікпен қарау, патриотизм, қоғамдық парызды сезіну;
С) байланыс жасай білу іскерлігі, өзін басқа адмның орнына қоя білу, әңгімелесушіні тыңдай білу;
D) ұйымшылдық, нақтылық, жүйелілік, сөз бен істің бірлігі, жаңаны көре білу іскерлігі, табандылық, қайраттылық, шапшаңдық;
E) барлығы.
198. Инженер-педагог іс-әрекетінің табысты болуы қандай іскерліктер арқылы жүзеге асады?
А) өзін көрсете білу іскерлігі;
В) кез-келген кедергілер мен қиыншылықтарды жеңе білу іскерлігі;
С) үрдістен мақсатына жетуде қанағаттану іскерлігі;
D) өзіне баға беру және өзінің дамуына көмектесетін бағдарлама құра білу іскерлігі;
E) барлығы.
199. Жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерінің іскерлік тобына төмендегілердің қайсылары жатады?
А) балаларға деген махаббат сезімінің болуы, өзін және қоршағандарды сыйлай білу, еңбексүйгіштік, шыншылдық, адалниеттілік;
В) байланыс жасай білу, өзін басқа адмның орнына қоя білу, әңгімелесушіні тыңдай білу, қарым-қатынас жасауда әдепті, биязы болу, педагогикалық такт;
С) ұйымшылдық, нақтылық, жүйелілік, сөз бен істің бірлігі, жаңаны көре білу іскерлігі, табандылық, қайраттылық, шапшаңдық, шешімді дұрыс қабылдай білу және оның салдарын алдын-ала болжай білу, шығармашылық және кәсіби бағыттылығы, болашағын көре білу қабілеті;
D) гуманизм, демократизм, жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне жауапкершілікпен қарау, патриотизм, қоғамдық парызды сезіну;
E) барлығы.
200. Берілген жоспарды жүзеге асыруда кедергі жасайтын қасиеттерге қайсысы жатады?
А) ұялшақтық; батылсыздық, тартыншақтық;
В) арнайы білімдердің жетіспеуі; жүрексіздену;
С) дәлелдей алмау, жалқаулық;
D) өз-өзін төмен бағалау қасиеті; өз-өзіне сенімсіз болу;
E) барлығы.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет