Еркін ойлау мен тәжірибеге сүйенетін білімДата04.08.2022
өлшемі38,63 Kb.
#147940
Байланысты:
Еркін ойлау мен т?жірибеге с?йенетін білім
ТОЭ РК2 озимиз
 1. Еркін ойлау мен тәжірибеге сүйенетін білім:

 1. Философия

 2. Дін

 3. Мәдениет

 4. Өнер

 5. Саясат
 1. Үрей метафизикасын» пайымдауға тырысқан алғашқы философ

 1. Шопенгауэр

 2. Бергсон

 3. Фромм

 4. Фрейд

 5. Ницше
 1. «Абсурд(Сандырақ)» философиясының авторы:

 1. Камю

 2. Ясперс

 3. Бубер, Бахтин

 4. Хайдеггер

 5. Леви-Стросс
 1. Қоғамның мәнін ашатын қатынастар:

 1. Әлеуметтік

 2. Техникалық

 3. конфессия аралық

 4. мемлекетаралық

 5. этникалық
 1. Адамзат баласын сұлулыққа, мәдениеттілікке образдар арқылы баулу

 1. эстетикалық сана

 2. діни сана

 3. саяси сана

 4. праволық сана

 5. моральдық сана
 1. Қазақ, дүниетанымының «дүние» категориясының философиялық мағынасы:

 1. Болмыс, өмір, әлем

 2. Өнер.

 3. Материалдық байлық\

 4. Дін.

 5. Өмір сүру.
 1. О. Шпенглер бойынша құлдыраған мәдениет ол —

 1. Өркениет

 2. Экокомика

 3. Саяса

 4. Өнер

 5. Ғылым 1. Аксиологияның негізігі сұрағы не болып келеді?

 1. «игілік деген не?»

 2. «не әсем?»

 3. «Құдай бар ма?»

 4. «алғашқы не?»

 5. «ар-ұждан деген не?»
 1. Ф.Ницше өзінің «билеуге ерік» идеясына сай билікті кажетсіну үшін қандай жаңа адамды қалыптастырды?

 1. “Ғажайып адам”.

 2. «Қоғамдық адам».

 3. «Бүлікші адам».

 4. «Рухани адам».

 5. «Ақылды адам».
 1. Философиялық пайымдауды көрсетіңіз:

 1. Барлық құбылыс себепті — байланыстар

 2. Физкультура денені шынықтырады

 3. Өмір ақуыз денелердің өмір сүру тәсілі

 4. Атом ядро мен электроннан тұрады

 5. Мәңгі козғаушы күштің болуы мүмкін емсс
 1. Жалқыдан жалпыға, белгіліден белгісізге қарай өту тәсілі:

 1. Индукция

 2. Дедукция

 3. Гомоморфизм

 4. Гилозоизм

 5. Изоморфизм
 1. Сана құрылымының өзегін құрайтын бөліктерін көрсетіңіз:

 1. түйсік, қабылдау, түсінік, ұғым, ойлау

 2. сезім, эмоциялар

 3. инстинкт

 4. ес

 5. ілтипат, назар
 1. «Адам деген не?» — бұл сұрақты қоятын …

 1. Антропология

 2. Гносеология

 3. Онтология

 4. Диалектика

 5. Аксиология
 1. Адамды ең жоғарғы — рухани байлық деп бағалаған бағыт

 1. Персонализм

 2. Экзистенциализм

 3. Неотомизм

 4. идеалистік философия

 5. позитивизм
 1. «Нигилизм» терминінің мағынасы қандай?

 1. Мәденниеттің құндылықтарын түгелдей дерлік жоққа шығару

 2. Түкке тұрмастық

 3. Мағынасыздық

 4. Бос орын

 5. Ештеңе еместік
 1. Шындықты мақсатты және жалпы түрде бейнелейтін, тек адамға тән және тілмен байланысты мидың жоғарғы қызметі:

 1. Сана

 2. Бейсаналық

 3. Рух

 4. Психикалык

 5. жан
 1. Философиялық танымның ерекшелігі:

 1. Жалпылылығында, әмбебаптылығында, өмірмәндік толыққандылығында.

 2. Практика кажеттерінен алыстығында жэне қиялилығында.

 3. Абстрактылы теориялығында.

 4. Сезімдік-эмоционалдық нақтылығында.

 5. Реалдықты объективті түрде бейнелеуінде.
 1. Аристотельдің пікірінше, мемлекеттің басты мақсаты:

 1. Өз азаматтарын асыл қасиетке тәрбиелеу.

 2. Азаматтарға жақсы білім беру.

 3. Философиялық білімді тарату.

 4. Халықты байлыққа ұмтылдыру.

 5. Адамдарды баспанамен,тамақпен қамтамасыз ету.
 1. Диалектиканың заңдары бөлінеді.

 1. Үшке.

 2. Тертке.

 3. Екіге.

 4. Беске.

 5. Алтыға
 1. Зар заман деп аталатын философиялық толғаудың авторы:

 1. Мұрат Мөңкеұлы

 2. Бұқар жырау

 3. Махамед Өтемісұлы

 4. Шалкиіз жыау

 5. Ақтамберді
 1. Азаматтық қоғам — ол…

 1. Жеке меншік пен құқыққа сүйенген (негізделген) қоғамдық қатынастар жүйесі

 2. Қоғамдық маңызды міндеттерді атқарып, мақсаттарға жетуін қамтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылымдар

 3. Адамдардың бір әлеуметтік топтардан басқаларға ауысуы

 4. Дәстүрлі қоғамның жаңғыруы

 5. Тіршілік әрекеті жағдайларымен байланыстыадамдардың әлеуметтік топтары мен бірлестіктері түсетін қатынастар мен байланыстар жиынтығы
 1. «Экзистенциализм» термині қалай аударылады?

 1. өмір сүру философиясы

 2. мән философиясы

 3. махаббат философиясы

 4. ғылым философиясы

 5. болмыс философиясы
 1. Сананың абстрактілі ойлауды, есті, логикалық ойлауды білдіретін бөлігі:

 1. Рационалдық

 2. Эстетикалық

 3. Этикалық

 4. Эмоциялық

 5. мифологиялық
 1. Көне қазақтардың алғашқы ойшыл философы, мәңгілік өшпес өмірді іздеп, дүниенің төрт бұрышын аралап шыкқан, ол кім?

 1. Қорқыт-ата

 2. Қыдыр-ата

 3. Асан-қайғы

 4. Будда

 5. Диоген
 1. Өмір мәнін аскетизм тұрғысынан түсіну:

 1. Өмір — әлемнен бас тарту, күнәдан арылу үшін тән рахатынан бас тарту

 2. Өмір сүру дегеніміз ләззат алу

 3. Өмір — өзін-өзі құрбан ету, альтруизм

 4. Өмір мақсаты оған жетудің барлық тәсілін қолдайды

 5. Өмір қасірет
 1. Агностицизмнің өкілдерін анықта:

 1. Юм, Кант

 2. Платон, Гегель

 3. Кант, Гегель

 4. Кант, Платон

 5. Пифагор, Платон
 1. Филасофияның пәні мен объектісін анықтаңыз:

 1. Дүние- біртүтас, әлем.

 2. Адам және оның әлемдегі орны.

 3. Табиғат және оның заңдары.

 4. Қоғамдық-тарихи процестер.

 5. Әмбебап заңдар мен принціптер.
 1. Әл-фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары.

 1. ерекше жаралған дене қүрлысы жан құмарлықтары, ой-парасаты

 2. ерекше жаралған дене құрлысы

 3. рухани байлығы

 4. ықыластылығы, тән құмарлығы

 5. жан құмарлығы саналылығы
 1. Философияның негізгі сұрағы:

 1. Дүние мен адамның, материя мен санының ара қатынасы туралы мәселеме

 2. Экологиялық мәселенің себептері неде?

 3. Жерден тысқары өркениет бар ма?

 4. Өмірдің мәнісі неде?

 5. Әлем қандай құрылған?
 1. Өзіндік мақсат, мүмкіндікті өмір шындығына айналдыратын:

 1. Эгоцентризм

 2. Эллиннизм

 3. Энтелехия

 4. Эпикуреизм

 5. Эмпиризм
 1. Ф. Ницше бойынша волюнтаризмнің негізгі мәні:

 1. билікке ұмтылу;

 2. өмірге ұмтылыс;

 3. жеңіске ұмтылыс;

 4. бостандыққа ұмтылу;

 5. атаққа ұмтылу;
 1. Өмірді бостандыққа шығару үшін Ницшенің ойынша нені жоюымыз қажет?

 1. моральді;

 2. саясатты;

 3. білімді;

 4. ақылды;

 5. дінді;
 1. А. Шопенгауэр ойынша адам бақытты болуы мүмкін бе?

 1. бақытты болу мүмкін емес, себебі орындалмаған тілек ауыртады, ал жетістік тояттық туғызады;

 2. бақытты болу мүмкін, тек ол қойылған мақсаттарға байланысты;

 3. бақытты болу махаббатқа байланысты;

 4. бақытты болу мүмкін емес, себебі дүние адамшы жалған, бәрі де тұрақсыз;

 5. бұл дүниеде бақыт жоқ, тек о дүниеде не жұмаққа, не тозаққа барамыз;
 1. «Азия» кітабінің авторы кім?

 1. О. Сүлейменов;

 2. А. Байтұрсынов;

 3. Г. Есенберлин;

 4. А. Қасымжанов;

 5. Ә. Әлімжанов;
 1. «Түсіну» - қандай философиялық ағымның басты ұғымы?

 1. герменевтика;

 2. плюрализм;

 3. кумулятивизм;

 4. неомарксизм;

 5. персонализм;
 1. «Миф о сизифе» - деген кітаптың авторы кім?

 1. Камю;

 2. О. Шпенглер;

 3. З. Фрейд;

 4. К. Ясперс;

 5. М. Хайдеггер;
 1. Ғылыми – техникалық прогресті жақтаушы және даттаушы философиялық ағымдар:

 1. сциентизм және антисциентизм;

 2. позитивизм және неопозитивизм;

 3. фанатизм және волюнтаризм;

 4. монизм және плюрализм;

 5. структурализм және постструктурализм;
 1. «Ұжымдық – бейсаналықтық бейнелерді» - К. Юнг атаған:

 1. архетиптер;

 2. эрос;

 3. дәстүр;

 4. мәдениет;

 5. либидо;
 1. О. Шпенглер мәдениеті былай қарастырады:

 1. өркениет аналогиясы;

 2. өндірістік қатынастар жиынтығы;

 3. ерекшеленген организм;

 4. дәстүрлі механизм;

 5. ғылыми жетістік;
 1. байдың ойынша, қазақтың жаманшылыққа үйір бола қалатын себебі:

 1. жұмысы жоқтығы;

 2. қарын тоқтығы;

 3. береке – бір лік жоқтығы;

 4. надандығы;

 5. имансыздығы;
 1. Абай адамның мәніне қандай анықтама берген?

 1. махаббат, ғаділет, сезім;

 2. махаббат, ғаділет, күш;

 3. ақыл және парасат;

 4. білім және парасат;

 5. мейірім және ақыл;
 1. Абай адам баласының ең жаманы қандай кемшілігімен көрінеді деген?

 1. талапсыз;

 2. білімсіз;

 3. имансыз;

 4. ұятсыз;

 5. намыссыз;
 1. Философия мен дінге не ортақ

 1. Әлемді түсінудің ұқсастық міндеттері

 2. Әртүрлі тарихи деректер

 3. Жағымсыз мақсаттар мен қондырғылар

 4. Жаратылыстан тыс күшке сенім және таңғажайып

 5. Ақыл-ойға сенім және адамның ой-өрісі
 1. Философтардың ішінен кім және қай жұмысында философияның негізгі мәселелерін тұжырымдаған?

 1. Ф.Энгельс "Людвиг Фейербах және классикалық неміс философиясының соңы" еңбегінде

 2. Платон "Мемлекет" еңбегінде

 3. Аристотель "Никомахова этика" еңбегінде

 4. И.Кант "Таза ақыл сыны" еңбегінде

 5. П.Гольбах "Табиғат жүйелері" еңбегінде
 1. Рухтан, санадан, идеядан шығатын, әлем түсіндіретін философиялық позиция қалай аталады?

 1. Идеализм

 2. Гедонизм

 3. Эмпиризм

 4. Оптимизм

 5. Материализм
 1. Дүниетаным негрізні материя мен табиғат құрайды деген философиялық позиция қалай аталады.

 1. Материализм

 2. Суфизм

 3. Скептицизм

 4. Догматизм

 5. Субъективтік идеализм
 1. Діни көзқарастың негізін не құрайды?

 1. Табиғаттан тыс күштің өмір сүруіне сенім

 2. Ғылыми дәлел және тәжірибе

 3. Сезімдік таным

 4. Дерексіз ойлау және ақыл

 5. Адамның өзіндік дамуының өнегелігі 1. Философияның екі негізгі әдісін атаңыз.

 1. Диалектика және метафизика

 2. Бөлу және көбейту

 3. Герменевтика және силлогистика

 4. Эклектика және бірігу

 5. Ыдырау және қауымдастық
 1. Философия қандай үш негізгі қызмет атқарады?

 1. Дүнистанымдық, әдіснамалық, гносеологиялық (танымдылық)

 2. Өндірістік, гедонистикалық

 3. Экономикалық

 4. Техникалық, индустриалдық, кибернетикалық

 5. Урбанистік, пессимистік
 1. Көне Шығыстың философиясы мен мәдениетінің ортақ мәселесі

 1. Адам мәселесі

 2. Техника мәселесі

 3. "Өркениет" ұғымын талдау

 4. Бір құдайға сену

 5. Тұрмыс туралы ілім
 1. Антропология не туралы ілім:

 1. Адам туралы

 2. Болмыс туралы

 3. Қоғам туралы

 4. Таным туралы

 5. Табиғат туралы
 1. Рационалдық танымның негізгі формасы:

 1. Ұғым

 2. Сезім

 3. Қабылдау

 4. Елестету

 5. Көру
 1. Дүниеде бәрі де салыстырмалы” дейтіндер:

 1. Релятивистер

 2. Материалистер

 3. Идеалистер

 4. Рационалистер

 5. Атомистер
 1. Бәрі де өтеді” деген пікір қай философтың дүниедегі жалпы өзгеріс, қозғалысқа деген сенімін білдірген:

 1. Гераклит

 2. Фалес

 3. Сократ

 4. Платон

 5. Аристотель
 1. Гносеология – мынау туралы ілім:

 1. Таным туралы

 2. Болмыс туралы

 3. Адам туралы

 4. Қоғам туралы

 5. Табиғат туралы
 1. Дін – мынаған негізделген дүниетаным формасы:

 1. Сенімге

 2. Ақылға

 3. Сезімге

 4. Білімге

 5. Ойға
 1. Философияның “негізгі сұрағы” мынау:

 1. Не бірінші: материя әлде рух?

 2. Дүниенің материалдық бірлігін қалай дәлелдеуге болады?

 3. Философия дегеніміз не?

 4. Көзқарас қалай қалыптасқан?

 5. Өмір деген не?
 1. Ең бір ақиқат нәрсе пенделердің ақымақтығы” - деген кім?

 1. Пифагор

 2. Фалес

 3. Демокрит

 4. Платон

 5. Аристотель
 1. Философия мынаған негізделген көзқарас формасы:

 1. Ақыл және ойлауға

 2. Сезімдер мен елестерге

 3. Құдіретті күштерге, сенімге

 4. Көңіл күйі және сезімдерге

 5. Ой мен рухқа
 1. Философияның “негізгі сұрағына” жауап философтарды мынандай түрге бөледі:

 1. Материалистер және идеалистер

 2. Номиналистер және реалистер

 3. Рационалистер және иррационалистер

 4. Эмпириктер және сенсуалистер

 5. Софистер мен атомистер


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет