Варианты да дурысбет1/3
Дата04.08.2022
өлшемі0,66 Mb.
#147941
  1   2   3
Байланысты:
ТОЭ РК2 озимиз
Еркін ойлау мен т?жірибеге с?йенетін білім
А варианты да дурыс


С варианты дурыс
В жауабы дурыс


Д жауабы дурыс

 1. Тұрақты кернеуге қосылған сұлбаның кілт қосылған кездегі тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер Е=12 В, R1=4 Ом, R2=2 Ом, L=10 мГн.A) 𝑖𝐿(0) = 0
B) А 𝑖𝐿(0) = 4𝐴
C) 𝑖𝐿(0) = 6𝐴
D) 𝑖𝐿(0) = 3𝐴

 1. Кілт ажыратылған кездегі тізбектің өтпелі үдеріс кезіндегі тоқты анықтаңыз, егер Е=4 В, R=2 Ом, L=100 мГн.A) 𝑖 = 2 + 2𝑒−20𝑡, 𝐴
B) 𝑖 = 2 + 4𝑒−2000𝑡, 𝐴
C) 𝑖 = 1 − 2𝑒20𝑡, 𝐴
D) i  2,  1. Тұрақты кернеуге қосылған сұлбаның кілт қосылған кездегі тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер Е=10 В, R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=2 Ом, L=1 Гн, С=1мкФ.A) iL (0) 0, uc (0) 10

B) iL (0)  5,
C) iL (0)  2,
D) iL (0)  1,4,
uc (0)  10 uc (0)  5 uc  3
 1. Кілт қосылғаннан кейінгі тізбектің өтпелі үдеріс тоғын анықтаңыз, егер Е=10 В, R=5 Ом, L=0,1 Гн.A) i 2 2e50t ,
B) i  2e50t , 
C) i  5  3e0,1t , 
D) i  2 1. Келтірілген электр тізбегінің үақыт тұрақтысы 𝜏 анықтаңыз? Егер Е=16 В, R=8 Ом, L=0,16 Гн.


A) 0,01 с

  1. 80 с

  2. 0,5 с

D) 1,28 с

 1. Кілт қосылғаннан кейінгі тізбектің өтпелі үдеріс тоғын анықтаңыз, егер Е=10 В, R=10 Ом, L=0,01 Гн.A) i 1 0,5e1000t ,
B) i  1  1e10t , 
C) i  0,5
D) i  1 1. Келтірілген электр тізбегінің уақыт тұрақтысы 𝑟 қалай анықталады? Егер Е=20 В, R1=R2=20 Ом, L=0,02 Гн.A) 𝑟 = 2 10−3
B) 𝑟 = 200 c
C) 𝑟 = 2 ∙ 10−6 c
D) 𝑟 = 2 ∙ 10−4 c

 1. Тұйықталған R L C контурдағы конденсатор разриатталған кездегі өтпелі үдеріс тоғының өзгеріс заңдылыған анықтаңыз? Егер R=800 Ом, L=0,08Гн, С=2мкФ.
A)
i U 0


 1. 1
  L( P2 P1 )

e P t

 1. i Ime t

i U0 te Pt
sin(0t   )

 1. L
 1. Тұйықталған R L C контурдағы критикалық кедергіні анықтаңыз? Егер R=600 Ом, L=0,04Гн, С=1мкФ.
 1. Rк р 400 Ом

 2. Rк р  200 Ом

 3. Rк р  1000 Ом

 4. 𝑅кр = 100 Ом
 1. Коммутацияның бірінші заңы:


 1. Индуктивті элементі бар тармақтағы ток секірмелі өзгермейді.

 2. Конденсаторы бар тармақтағы ток секірмелі өзгермейді.

 3. Индуктивті элементтегі кернеу секірмелі өзгермейді.

 4. Конденсатордағы кернеу секірмелі өзгермейді.
 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер Е=6В; R=1Ом.

 1. uc(0)=6В

 2. uc(0)=3В

 3. uc(0)=1В

 4. uc(0)=2В
 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер Е=5В; R=1Ом.A) iL(0)=2,5A

 1. iL(0)=2A

 2. iL(0)=1A

 3. iL(0)=5A
 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=10B; R1=2Ом; R2=3Ом.A) uc(0)=10В
B) uc(0)=4В
C) uc(0)=6В
D) uc(0)=0

 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : Е=15 В, R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=1 Ом.A) iL(0)=3 A
B) iL(0)=15 A
C) iL(0)=0
D) iL(0)=5 A 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=6 B; R=1 Ом.A) uc(0)=1,5 B
B) uc(0)=4 B
C) uc(0)=6 B
D) uc(0)=0 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=18 B; R=1 Ом.A) iL(0)=18A
B) iL(0)=9A
C) iL(0)=12A
D) iL(0)=0 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=8 B; R=1Ом.A) uc(0)=4 B B) uc(0)=0

 1. uc(0)=6 B

 2. uc(0)=8 B
 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=12 B; R=2 Ом.A) iL(0)=1,5A

 1. iL(0)=2A

 2. iL(0)=3A

 3. iL(0)=4A
 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=6 B; R=1 Ом.A) iL(0)=0
B) iL(0)=1,5A

 1. iL(0)=2A

 2. iL(0)=3A
 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=10 B; R=2 Ом.A) uc(0)=0 B B) uc(0)=10 В
C) uc(0)=5 B
D) uc(0)=6,5 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=20 B; R1= R3=1 Ом; R2=3 Ом.A) iL(0)=4 A; uc(0)=4 В
B) iL(0)=2 A; uc(0)=4 B
C) iL(0)=1 A; uc(0)=2 B
D) iL(0)=4 A; uc(0)=4 В 1. Сұлбаның өтпелі үдеріс уақыты t=0 болғанда тәуелсіз бастапқы шартын анықтаңыз, егер : E=10 B; R=1 Ом.


A) iL(0)=0; uc(0)=10 B
B) iL(0)=6 А; uc(0)=5 B
C) iL(0)=3,3 А; uc(0)=0
D) iL(0)=5 А; uc(0)=0 1. Коммутацияның екінші заңы:


 1. Конденсаторы бар тармақтағы кернеу секірмелі өзгермейді.

 2. Электр тізбегіндегі токтар секірмелі өзгермейді.

 3. Индуктивті элементі бар тармақтағы ток секірмелі өзгермейді.

 4. Индуктивті элементтегі кернеу секірмелі өзгермейді.
 1. Коммутацияның бірінші заңы математикалық түрде қалай жазылады?


A) 𝑖𝐿(0+) = 𝑖𝐿(0).

B) 𝑖𝐶(0+) = 𝑖𝐶(0).


C) 𝑢𝐶(0+) = 𝑢𝐶(0).
D) 𝑢𝑅(0+) = 𝑢𝑅(0). 1. Коммутацияның екінші заңы математикалық түрде қалай жазылады?

A) 𝑢𝐶(0+) = 𝑢𝐶(0).
B) 𝑖𝐶(0+) = 𝑖𝐶(0).
C) 𝑖𝐿(0+) = 𝑖𝐿(0).
D) 𝑢𝑅(0+) = 𝑢𝑅(0). 1. Егер тізбектегі өтпелі процестің сипаты тербелісті болса, сипаттамалық теңдеудің түбірі қандай болады?


 1. Нақты бөлігі бірдей теріс жорамал бөлігі өзара қарама-қарсы.

 2. нақты оң бірдей.

 3. комплексті.

 4. комплексті-түйіндес.

 1. Егер сипаттамалық теңдеудің тең екі түбірі𝑝1,2 = −𝛼 болса, конденсатордағы кернеудің ерікті құрамы қалай жазады?

 1. 𝑢𝐶св

 2. 𝑢𝐶св

 3. 𝑢𝐶св

= 𝐴 ⋅ 𝑒−𝛼𝑡.
= 𝐴 ⋅ 𝑒𝛼𝑡.
= 𝐴 ⋅ 𝑒−𝛼𝑡 ⋅ 𝑡.
 1. Егер сипаттамалық теңдеудің екі әртүрлі теріс түбірі𝑝1 = −𝛼1, 𝑝2 = −𝛼2 болса, конденсатордағы кернеудің ерікті құрамын қалай жазады?

 1. 𝑢𝐶св

 2. 𝑢𝐶св

 3. 𝑢𝐶св

= 𝐴 ⋅ 𝑒−𝛼𝑡 ⋅ 𝑡.
= 𝐴 ⋅ 𝑒𝛼𝑡.
= (𝐴 + 𝐵 ⋅ 𝑡)𝑒−𝛼 𝑡.
 1. Келтірілген электр тізбегінің уақыт тұрақтысы 𝑟 қалай анықталады?A) 𝑟 = 𝑅 𝐶.
B) 𝑟 = 𝑅.
𝐶
C) 𝑟 = 𝑅𝐿𝐶.
D) 𝑟 = 0. 1. Тізбектің сипаттамалық теңдеуінің дәрежесі неге тең болады?
 1. бесінші

 2. екінші

 3. үшінші

 4. төртінші

 1. Тізбектің сипаттамалық теңдеуінің дәрежесі неге тең болады?
 1. бесінші

 2. екінші

 3. үшінші

 4. төртінші
 1. Өтпелі процес кезіндегі конденсатордағы кернеуді анықтау үшін жазылған өрнекті көрсетіңдер.
1


𝑡
B) 𝑢с = −𝑈 ⋅ 𝑒𝑅𝐶 .
1 ⋅𝑡

C) 𝑢с = 𝑈 ⋅ 𝑒
𝑅𝐶 .

D) 𝑢с = −𝑈(1 − 𝑒−𝑅𝐶𝑡). 1. Егер сипаттамалық теңдеудің түбірі комплексті-түйіндес 𝑝1,2 = −𝛼 ± 𝑗𝜔 болса , индуктивті элементтегі токтың ерікті құрамы қалай жазылады?

 1. 𝑖𝐿св

 2. 𝑖𝐿св

 3. 𝑖𝐿св

= 𝐴 ⋅ 𝑒𝛼⋅𝑡 + 𝐵 ⋅ 𝑒𝛽⋅𝑡.
= 𝐴 ⋅ 𝑒−𝛼𝑡 ⋅ 𝑡.
= 𝐴 ⋅ 𝑒−𝛼⋅𝑡 + 𝐵 ⋅ 𝑒−𝛽⋅𝑡.


 1. Берілген электр тізбегі үшін конденсатордағы бастапқы мәні UC 0 неге тең болады, егерДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет