Фс қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет4/4
Дата05.11.2016
өлшемі1,96 Mb.
1   2   3   4
Пәннің аталуы

Дирижерлау 5

Қысқартылған атауы

Dir5

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.

Жомартова Ғ.Р.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Фортепиано», «Сольфеджио», «Арнайы музыкалық аспап», «Музыка тарихы», «Оркестр класы», «Оркестр партитурасын оқу», «Аспаптану».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Дирижерлау» пәнінің мақсаты – музыкалық кәсіби деңгейі жоғары, жетік білімді, озық ойлы маман иесін даярлауда. Курсты оқу барысында студенттің эстетикалық талғамы өсіп, мамандығына деген қызығушылығы мен ынтасы артады.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Сонаталық форманы талдау. Сонатаның бір бөлімін дирижерлау. Соната мазмұнымен жұмыс. Сонатаның тональдық жоспарын талдау. Сонатада кездесетін музыкалық терминдерімен жұмыс. Агогикалық өзгерістермен жұмыс. Оң қол және сол қол техникалық шеберлігін дамыту. Қазақстан композиторлардың күрделі шығармаларымен жұмыс. Шығарманың мазмұнын ашу жолдары. Музыкалық шығарманың екпіндік-ырғақтық тұтастығы. Музыкалық шығармалардағы көпырғақтылық, көпөлшемділік. Қол қимылындағы дербестік, еркіндік және мазмұндық сипаттарды дамыту жолдары. Шығарманы партитурамен дирижерлауға дағдылану. Шығармадағы кездесетін техникалық қиын тұстарымен жұмыс. Шығарманың нота үлгісін жаттау.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Оркестр класы 6

Қысқартылған атауы

OК6

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.

Жомартова Ғ.Р., Мейірбеков Б.Б.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық сабақтар-30, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Сольфеджио», «Музыка тарихы», «Арнайы музыкалық аспап», «Дирижерлау».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Оркестр класы» пәнінің негізгі мақсаты – ұлт аспаптар оркестрінің шеберлігі жоғары орындаушысын даярлау. Курсты оқу барысында студенттің эстетикалық талғамы өсіп, мамандығына деген қызығушылығы мен ынтасы артады. Ортақ іске деген ұйымшылдығы қалыптасып, жауапкершілік сезімі жоғарылайды. Оркестр класында қалыптасқан орындаушылық тәртіп, шығармашылық қарым-қатынас болашақ ұжым жетекшісінің жеке тұлғасын қалыптастыруға септігін тигізеді.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Григ Э. Фортепиано мен оркестрге арналған концерт. Аппликатура, штрих ерекшеліктері. Оркестр партияларын парақтап оқу. Құрманғазы «Серпер»-орындаушылық ерекшеліктері. Гамма, арпеджио, жаттығулар әртүрлі екпінде. Даго Е. «Вальс»-қобыз тобымен жұмыс жүргізу. Хачатурян А. «Лезгинка»-аккомпанемент жүргізетін топтарымен жұмыс. Музыкалық терминдерімен жұмыс. Шығармалардың техникалық қиын тұстарымен жұмыс жасау. Күмісбеков К. «Қорқыт туралы аңыз»-мазмұнын ашу жолдары. Ықылас «Жез киік».

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Фильмдер, роликтер, кесте, слайд, презентация, фонотекалар.
Пәннің аталуы

Оркестр партитурасын оқу2

Қысқартылған атауы

ОРО2

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.

Тлевлиева Г.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы», «Оркестрмен жұмыс жасау әдістемесі», «Арнайы музыкалық аспап», «Дирижерлау техника негіздері».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Оркестр партитурасын оқу» пәнінің мақсаты – студенттерді оркестр партитурасын фортепианода орындап көрсету әдістеріне және партитураға талдау жасау дағдыларына үйрену. Сонымен бірге оқу барысында студенттердің жалпы музыкалық мәдениетін көтеріп, қазақ және шетел композиторларының шығармаларымен таныстыру.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Оркестр партитурасын оқу пәні туралы жалпы түсінік. Партитура түрлері, партитуралық жазба. Ноталық таңбалардың ерекшеліктері. Музыкалық аспаптар және оркестр топтарына сипаттама, олардың оркестрдегі атқаратын ролі. Аспаптар мен топтардың тесбрлері, түр ерекшеліктері, регистрлерінің бөліну ауқымы. Біртекті және аралас аспаптардың партиясын партиясын талдау, фортепиано аспабында ойнап үйрену дағдысы. Оркестр партитурасындағы домбыра, қобыз, топтарына талдау; ойнау әдістері. Музыкалық жанрлар. Шығарманың музыкалық формасы. Партитура бойындағы тігінен және көлденең қалыптасқан оркестр функцияларын, әуен мен бас және сүйемелдеуші дауыстардың бір-бірімен байланыс қызметі. Оркестр партитурасындағы сырнай топтарына талдау, оркестрлік функциялары. Фактура типтері; музыкалық шығармалардың монодикалық, гомофонды-гармоникалық, аккордтық, полифониялық түрде жазылуы, фактуралық кесте ерекшеліктері. Әуен, бас функциясы, гармониялық функциялар, сүйемелдеу, оркестр педалі, контрапункт. Динамикалық жоспар. Кульминация. Аралас топты қазақ халық аспаптар оркестріне арналған шығармаларды орындаушылық дағдымен бірге, әуен сазды кейбір аспаптарға жеке соло ретінде және вокальдық партияны қоса айту дағдысы. Партитураға көз жүгіртпе жіктей оқу дағдысы. Оркестр партитурасын оқу пәні туралы жалпы түсінік. Партитура түрлері, партитуралық жазба. Ноталық таңбалардың ерекшеліктері. Музыкалық аспаптар және оркестр топтарына сипаттама, олардың оркестрдегі атқаратын ролі. Аспаптар мен топтардың тембрлері, түр ерекшеліктері, регистрлерінің бөліну ауқымы. Біртекті және аралас аспаптардың партиясын талдау, фортепиано аспабында ойнап үйрену дағдысы. Оркестр партитурасындағы домбыра, қобыз, топтарына талдау; ойнау әдістері. Музыкалық жанрлар. Шығарманың музыкалық формасы. Партитура бойындағы тігінен және көлденең қалыптасқан оркестр функцияларын, әуен мен бас және сүйемелдеуші дауыстардың бір-бірімен байланыс қызметі. Оркестр партитурасындағы сырнай топтарына талдау, оркестрлік функциялары.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Аспапқа лайықтап түсіру2

Қысқартылған атауы

ALT2

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.

Айдаркулова Н.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар-30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Фортепиано», «Музыка тарихы», «Оркестрмен жұмыс жасау әдістемесі», «Арнайы музыкалық аспап», «Оркестр класы», «Дирижерлау техника негіздері», «Аспаптану».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Аспапқа лайықтап түсіру» пәнінің негізгі мақсаты – студентті теориялық және тәжірибелік дайындықтан өтіп, аспапқа лайықтап түсіру заңдылықтарын білуге үйрету. Аспапқа лайықтап түсіру тәсілдерін тәжірибе жүзінде меңгеру, қазақ ұлт аспаптар оркестрінің репертуарын кеңейтуге және жаңартуға көмегін тигізеді. Болашақ оркестр ұжымымен жүргізетін оқу-тәрбиелік және дирижерлық-орындаушылық қызметке даярлау. Пәнді оқу барысында студенттің эстетикалық талғамы өсіп, мамандығына деген қызығушылығы мен ынтасы артады.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Гармониялық фигурация. Мелодиялық фигурация. Фигурацияны пайдалану жолдары. Әуен фукциясы. Оркестрлік фактурада әуенннің атқаратын қызметі. Оркестрлік фактурады пайдалану тәсілдері. Контрапункттің атқаратын қызметі. Контрапункт функцияларын пайдалану жолдары. Бас және контрапунктті лайықтап түсіру тәсілдері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Оркестрмен жұмыс жасау әдістемесі

Қысқартылған атауы

OZhZhA

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 6.

Оқытушының Т.А.Ә.

Балабеков Е.О.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық сабақтар-15, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Қазақ музхыкасының тарихы», «Қазақстан тарихы», «Өнер тарихы», «Музыка тарихы».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Еліміздегі алдыңғы қатарлы әуесқой және кәсіпқой оркестрлер ұжымдарының жұмысын үйреніп, зертеу барысында біз дұрыс ұйымдастырылған оқу-тәрбие және шығармашылық процестің ұжым мүшелерін орындаушылық шеберлікке баулып қана қоймай, сонымен қатар олардың өмірге деген дұрас көзқарасын, эстетикалық талғамын қалыптастырып, қоғамдық белсенділігін арттыратындығын байқаймыз. Оркестрмен жұмыс жасау әдістемесі» пәні оркестрді ұйымдастырудың, ондағы оқу-тәрбие жұмысын жүргізудің теориялық және практикалық мәселелерін қамтиды. Сонымен қатар пәнді оқыту барысырда көркемһнерді ұйымдастырудың негізгі қағидаларына сүйене отырып, халық аспаптар оркестрлері мен ансамбльдерін қазіргі өмір талабына сай, мәдениет орындары үйірмелері жанынан ұйымдастырып, олардың шығармашылық жұмыстарын жүргізу әдістері қаралады. Пәнді оқытудың мақсаты – оркестр ұжымын ұйымдастыру, онымен жұмыс жүргізудің әдістемесін студентттерге жүйелі түрде үйрету, оркестр мен ансамбльдердің жұмыс жасау ісінің ерекшеліктерімен таныстыра отырып болашақ оркестр жетекшілерін ғылыми және теориялқ біліммен қаруландыру. Кәсіби және әуесқой оркестрлер мен ансамбльдердің жұмыс жасау ерекшеліктерімен таныстыра отырып, олардың ұлттық өнерге, мәдениетке деген эстетикалық дұрыс көзқарасын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Оркестр жетекшілерін даярлау жүйесіндегі пәннің алатын орны. Халық аспаптары оркестрлерінің даму жолдары. Халық аспаптары оркестрлерінің аспаптық құрамы. Оркестр аспаптары мен аспаптық топтардың қызметі. Оркестр жетекшісі. Оның кәсіби сипаты. Оркестр ұжымындағы тәлім-тәрбие жұмыстары. Әуесқой халық аспаптары оркестрлерін ұйымдастырудың жолдары. Әуесқой оркестр ұжымымен бастапқы даму кезеңінде жұмыс жасау тәсілі. Әуесқой оркестр ұжымымен ортаңғы және жоғары даму кезеңінде жұмыс жасау тәсілдері. Кәсіпқой және әуесқой оркестлердің концерттік қызметі. Концертті жоспарлау. Оркестр жетекшісінің репетициялық жұмысқа өз бетінше дайындалуы. Қала облыс және республика көлеміндегі белгілі әуесқоә оркестр ұжымдарының жұмысына талдау жасау. Кәсібі және әуесқой оркестр ұжымдарының репертуары. Репертуар таңдаудың және қолданудың педагогикалық негізгі қағидалары. Оркестр құрамында қолданылатын музыкалық аспаптар жайлы жалпы мәліметтер. Халық аспаптық орындаушылық мектептердің қалыптасуы мен дамуы. Халық аспаптары оркестрлеріне арналған оқулық және әдістемелік әдебиеттерге шолу. Оқулық және әдістемелік әдебиеттерге сипаттама. Халық аспаптары оркестрлеріне арналған педагогикалық және концерттік репертуарға шолу. Музыкалық халық аспаптарында орындаушылық өнерге баулудың ерекшеліктері. Үрмелі, ұрмалы, сырнай және эпизоттық аспаптар тобы, оларда орындаушылық шеберлікті жетілдірудің ерекшеліктері. Халық аспаптары оркестрлерінде орындаушылық шеберлікті дамытудың негізгі мәселелері. Оркестр аспаптарының құлақ күйі. Оларды келтіруге дағдылану.

Практикалық сабақтар: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Оркестр құрамындағы музыкалық аспаптар және аспаптық топтар. Оркестр жетекшісінің кәсіби сипатына қойылатын педагогикалық талаптар. Халық аспаптар оркестрән ұйымдастыруға қажетті жағдайлар. Концерттік қызметтің сипаты, оны ұйымдастырудың негізгі жолдары. Оркестр ұжымын байқауларға, фестивальдарға және конкурстарға дайындау. Оркестр репертуары, оны түзудің дидактикалық ерекшеліктері. Музыкалық халық аспаптары, олардың түрлері, шығу тарихы, даму кезеңдері. Токпе күй және шертпе күй дәстүрле орындаушылықтарының белгілі шеберлері. Халық аспаптары оркестрлерінің тарихы мен даму кезеңдеріне байланысты әдебиеттер. Домбыра, қобыз, сыбызғы және сырнай аспаптарына арналған репертуар. Музыкалық аспаптарда ойнау шеберлігін арттырудың негізгі тәсілдері. Үрмелі ,ұрмалы және эпизодтық аспаптардың оркестр орындаушылығындағы орны. Оркестрлік орындаушылыққа баулудың басты қағидалары. Оркестрлік дыбыстың тазалығын қамтамасыз ететін факторлар, оларға баулу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Фильмдер, роликтер, кесте, слайд, презентация, фонотекалар.


4 курс

7 семестр


Пәннің аталуы

Электронды үкімет

Қысқартылған атауы

ЭҮ

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық– 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: «Математика», «Физика», «Информатика»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты ақпараттарды кең түрде қолданысқа негізделген бтліктің жергілікті органдардың және үкімет қызметтерінің механизмін зерделеу қажет.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Электрондық үкіметті қалыптастыру принциптері, электронды үкіметтерді қалыптастыруға сілтемелер, электронды үкіметті қалыптастыру ортасындағы мемлекеттік саясаттың стратегиясымен негізгі принциптері электорнды үкіметті құру бағытындағы халықаралық өзара әрекеттесу электронды үкіметті қалыптастырудың мүмкін жолдары, электронды үкіметке өтуге дайындықты бағалау

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу процессінде және емтиханды тапсыруда студент ЭҮ теорияның бастапқы түсінігін білу қажет, сонымен қатар электронды үкіметтің Web порталы үшін Интернет жүйесін пайдаланудың практикалық дағдыны меңгеру/емтихан.Пәннің аталуы

Мамандық 7

Қысқартылған атауы

Мам.7

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Сейдалиева Р.Т.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы» пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

“Мамандық”/домбыра пәні дәстүрлі аспапта орындаушылық өнеріміздің дамуына шығармашылық белсенділіктің артуына ықпал жасайды.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Шығармаға музыкалық талдау жасау. Шығармаға орындаушылық талдау жасау. Репертуар таңдау. Репертуарды толықтыру мақсатында іздену жұмыстарымен айналысу. Бағдарламамен жұмыс. Орындаушылық дәстүрдін, құрылым, екпінін, аппликатурасын меңгеру. Музыкалық шығармамен жұмыс. Репертуар таңдау. Толықтыру мақсатында репертуарды іздену жұмыстарымен айналысу. Орындаушылық деңгейі күрделі күйлер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)Пәннің аталуы

Камералық ансамбль 7

Қысқартылған атауы

КА7

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Мейірбеков Б.Б.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -15, ОСӨЖ -15, СӨЖ -15 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 45

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы», «Фортепиано», «Арнайы музыкалық аспап», «Оркестр класы», «Дирижерлау техника негіздері», «Аспаптану».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Курстың мақсаты - орындаушылық, педагогикалық, ұйымдастырушылық мiндеттерiн атқара отырып, жоғары кәсіби біліктілігін қалыптастыру, музыкалық мұраларды тек бағалап қана қоймай, сондай-ақ эстетикалық көркем тәрбие барысында жүзеге асыру. “Камералық ансамбль” пәні ансамбльдік орындаушылық өнеріміздің дамуына, шығармашылық белсенділіктің артуына ықпал жасайды.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Концерттік бағдарламамен жұмыс. Орындаушылық шеберлікті шыңдау. Орындалатын шығармалардағы орындаушылық әдіс-амалдарды меңгеру. Шығарманың көркемдік ой-өрісін аша білу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Арнайы педагогикалық дайындық

Қысқартылған атауы

APD

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7.

Оқытушының Т.А.Ә.

Аюбаева А.П.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндітті компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -15, ОСӨЖ -15, СӨЖ -15 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 45

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Бүгінгі таңда музыкалық жоғарғы оқу орынына қойылатын негізгі талап – тек кәсіпқой музыкант-орындаушыны даярлау ғана емес, музыкалық педагогикалық озық үлгілерін жалғастырып, әрі қарай дамыта алатын кәсіби дәрежесі жоғары педагог-музыкантты даярлау. Музыкалық жоғары оқу орындарын 050402- «Аспаптық орындаушылық» мамандығы бойынша бітіретін студенттердің барлығы да педагогтық қызметпен айналысады, сондықтан олар сабақ беруге жан-жақты даяр болуы қажет. Бұл істе жоғары оқу орынының оқу жүйесінде қамтылған арнайы мамандықты пәндер циклінің ішінде «Арнайы педагогикалық дайындық» пәнінің ролі ерекше. Студенттің педагогтық қызметке дайын болуы үшін оқытушылар тарапынан кәсіби тұрғыдан алғанда жоғары дәрежеде жетекшілік жасаумен оқу құжаттарын дұрыс толтыруын талап етілуі керек.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Оқушыны таңдау. Оқушының музыкалық қабілетін тексеру. Аспапты ұстап отыруға үйрету. Оқушының музыкалық қабілетіне сай репертуар таңдау. Оқушыны дыбыс шығару тәсілдерін меңгеруге үйрету жолдары. Шағын көлемді шығармамен жұмыс жасау әдістемесі. Шығарманы талдап түсіндіру және ойын тәсілдерін меңгеру. Оқушыны өз бетінше дайындалуға үйрету. Музыкалық шығармамен жұмыс. Шығарманың екпіні, дыбыс күшімен жұмыс жасау жолы. Шығармадағы агогикалық белгілермен жұмыс.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Дирижерлау 6

Қысқартылған атауы

Dir6

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Жомартова Ғ.Р.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Фортепиано», «Сольфеджио», «Арнайы музыкалық аспап», «Музыка тарихы», «Оркестр класы», «Оркестр партитурасын оқу», «Аспаптану».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Дирижерлау» пәнінің мақсаты – музыкалық кәсіби деңгейі жоғары, жетік білімді, озық ойлы маман иесін даярлауда. Курсты оқу барысында студенттің эстетикалық талғамы өсіп, мамандығына деген қызығушылығы мен ынтасы артады.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Клавирге түсірілген симфонияның бір бөлімін немесе программалық увертюраны дирижерлау. Орындаушылық жоспар жасау жолдары. Шығарманың музыкалық формасын талдау. Агогикалық өзгерістермен жұмыс. Шығармадағы кульминацияны дирижерлау тәсілдері. Шығармада кездесетін техникалық қиын тұстарымен жұмыс. Қол қимылындағы дербестік, еркіндік және мазмұндық сипаттарды ждамыту. Күрделі көлемдегі күйлерді дирижерлау. Күйді дирижерлау ерекшелігі. Күйлердің аңыщ-әңгімелерін білу. Күйдің формасын талдау жолдары. Күйдің екпіндік-ырғақтық тұтастығы. Күйлердің техникалық қиын тұстарымен жұмыс. Күйлерде кездесетін люфтпаузаны дирижерлау тәсілдері. Агогикалық өзгерістермен жұмыс.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Қазақ музыка фольклоры2

Қысқартылған атауы

KMF 2

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Балабеков Е.О.

Доцент / оқытушы:

П.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, ОСӨЖ -15, СӨЖ -15 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 45

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясының негіздері», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы». «Музыкалық аспап», «Фольклорлық аспаптарды оқып үйрену», «Фортепиано».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Қазақтың музыкалық фольклоры» - қазақ халқының көне дәуірлерден келе жатқан жәдігерлерін жинап, зерттеп, бүгінгі мәдени өмірімізге қайта ендіретін пән. Оның тарихи-ғылыми маңызымен қатар ұлттық рух, санамызды қалыптастырудағы қызметі орасан зор. Қазақ халқының рухани мәдениеті әлемінде әлі де болса толық игерілмей жатқан ұшан – теңіз байлық – музыкалық фольклор. Еліміздің өткен тарихын зерттеп – білуде музыкалық фольклордың алатын орны ерекше үлкен. Болашақ музыка пәнінің мұғалімдері өз жұмысында қазақ халқының тарихына, салт – дәстүріне байланысты мәдени іс – шараларды сапалы жүргізуі үшін қазақ музыкалық фольклорының болмысын, басты ерекшеліктерін, жанрларын, функциялық қызметі мен тәрбиелік мүмкіндіктерін білуі міндетті. Сондықтан, институт қабырғасында жүрген кезінен бастап болашақ мамандарға музыкалық этнографияны теориялық және практикалық тұрғыдан оқытып, үйрету міндетті болып есептеледі.

Мазмұны

Дәрістер: Оркестр жетекшілерін даярлауда пәннің алатын орны. Қазақ музыкалық фольклоры ұлттық рухани мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде. Қазақ музыкалық фольклоры зерттеу объектісі ретінде. Қазақ музыкалық фольклорын халық шығармашылық, мәдени-тынығу жұмыстары және көркем шығармашылық тұрғысынан зерттеу. Қазақ музыкалық фольклорының жанрлары. Қазақ музыкалық фольклорының жанрға бөлінуі мен жіктелі дәрежесі. Қазақ музыкалық фольклорындағы еңьекке байланысты әндер мен аүйлер. Қазақ музыкалық фольклорындағы тұрмыс-салтқа байланысты ән мен күйлер. Қазақ музыкалық фольклорындағы өлім-жетімге байланысты ән мен күйлер. Қазақ музыкалық фольклорындағы наным-сенімге байланысты ән мен күйлер. Ойын-сауық әндері жастардың шығармашылық өсуіне әсер етуші фактор ретінде. Сал, сері және жыршылардың қатысуымен өтетін ойын-сауық кештері. Музыкалық фольклорлық ұжымдардың болмысы, түрлері, функционалдық қызметі. Музыкалық фольклорлық ұжымдардың қазіргі таңдағы жағдайы және даму бағыттары. Музыкалық фольклорлық ұжымдардың жетекшілерін даярлауға қойылатын талаптар.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Фильмдер, роликтер, кесте, слайд, презентация, фонотекалар.
Пәннің аталуы

Оркестр класы 7

Қысқартылған атауы

OК7

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Жомартова Ғ.Р., Мейірбеков Б.Б.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық сабақтар-30, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Сольфеджио», «Музыка тарихы», «Арнайы музыкалық аспап», «Дирижерлау».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Оркестр класы» пәнінің негізгі мақсаты – ұлт аспаптар оркестрінің шеберлігі жоғары орындаушысын даярлау. Курсты оқу барысында студенттің эстетикалық талғамы өсіп, мамандығына деген қызығушылығы мен ынтасы артады. Ортақ іске деген ұйымшылдығы қалыптасып, жауапкершілік сезімі жоғарылайды. Оркестр класында қалыптасқан орындаушылық тәртіп, шығармашылық қарым-қатынас болашақ ұжым жетекшісінің жеке тұлғасын қалыптастыруға септігін тигізеді.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Мухамеджанов С. «Шаттық отаны». Шығармадағы техникалық қиын тұстарын жою жолдары. Толебаев М. «Біржан мен Сара» операсынан Би. Дәулеткерей «Топан». Шығармадағы бас топтың атқаратын ролін көрсету жолдары. Музыкалық сөйлем, үзінділер және шығармадағы кескіндермен жұмыс. Григ Э. Фортепиано мен оркестрге арналған концерт. Күйлерді орындауда орындаушылық шеберлікті жетілдіру. Фразировка, динамикамен жұмыс жасау әдісі. Жеке әнші орындаушымен жұмыс жасау ерекшеліктері. Хамиди Л. «Қазақ вальсі». Жеке аспапта орындаушылармен жұмыс. Үсенов Е. «Майра». Шығармадағы аккомпанемент орындайтын аспаптармен жұмыс. Тілендиев Н. «Сарын».

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Фильмдер, роликтер, кесте, слайд, презентация, фонотекалар.
Пәннің аталуы

Оркестр партитурасын оқу3

Қысқартылған атауы

ОРО3

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Тлевлиева Г.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы», «Оркестрмен жұмыс жасау әдістемесі», «Арнайы музыкалық аспап», «Дирижерлау техника негіздері».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Оркестр партитурасын оқу» пәнінің мақсаты – студенттерді оркестр партитурасын фортепианода орындап көрсету әдістеріне және партитураға талдау жасау дағдыларына үйрену. Сонымен бірге оқу барысында студенттердің жалпы музыкалық мәдениетін көтеріп, қазақ және шетел композиторларының шығармаларымен таныстыру.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Оркестр партитурасын оқу пәні туралы жалпы түсінік. Партитура түрлері, партитуралық жазба. Ноталық таңбалардың ерекшеліктері. Музыкалық аспаптар және оркестр топтарына сипаттама, олардың оркестрдегі атқаратын ролі. Аспаптар мен топтардың тесбрлері, түр ерекшеліктері, регистрлерінің бөліну ауқымы. Біртекті және аралас аспаптардың партиясын партиясын талдау, фортепиано аспабында ойнап үйрену дағдысы. Оркестр партитурасындағы домбыра, қобыз, топтарына талдау; ойнау әдістері. Музыкалық жанрлар. Шығарманың музыкалық формасы. Партитура бойындағы тігінен және көлденең қалыптасқан оркестр функцияларын, әуен мен бас және сүйемелдеуші дауыстардың бір-бірімен байланыс қызметі. Оркестр партитурасындағы сырнай топтарына талдау, оркестрлік функциялары. Фактура типтері; музыкалық шығармалардың монодикалық, гомофонды-гармоникалық, аккордтық, полифониялық түрде жазылуы, фактуралық кесте ерекшеліктері. Әуен, бас функциясы, гармониялық функциялар, сүйемелдеу, оркестр педалі, контрапункт. Динамикалық жоспар. Кульминация. Аралас топты қазақ халық аспаптар оркестріне арналған шығармаларды орындаушылық дағдымен бірге, әуен сазды кейбір аспаптарға жеке соло ретінде және вокальдық партияны қоса айту дағдысы. Партитураға көз жүгіртпе жіктей оқу дағдысы. Оркестр партитурасын оқу пәні туралы жалпы түсінік. Партитура түрлері, партитуралық жазба. Ноталық таңбалардың ерекшеліктері. Музыкалық аспаптар және оркестр топтарына сипаттама, олардың оркестрдегі атқаратын ролі. Аспаптар мен топтардың тембрлері, түр ерекшеліктері, регистрлерінің бөліну ауқымы. Біртекті және аралас аспаптардың партиясын талдау, фортепиано аспабында ойнап үйрену дағдысы. Оркестр партитурасындағы домбыра, қобыз, топтарына талдау; ойнау әдістері. Музыкалық жанрлар. Шығарманың музыкалық формасы. Партитура бойындағы тігінен және көлденең қалыптасқан оркестр функцияларын, әуен мен бас және сүйемелдеуші дауыстардың бір-бірімен байланыс қызметі. Оркестр партитурасындағы сырнай топтарына талдау, оркестрлік функциялары.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Аспапқа лайықтап түсіру3

Қысқартылған атауы

ALT3

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Айдаркулова Н.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар-30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Фортепиано», «Музыка тарихы», «Оркестрмен жұмыс жасау әдістемесі», «Арнайы музыкалық аспап», «Оркестр класы», «Дирижерлау техника негіздері», «Аспаптану».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Аспапқа лайықтап түсіру» пәнінің негізгі мақсаты – студентті теориялық және тәжірибелік дайындықтан өтіп, аспапқа лайықтап түсіру заңдылықтарын білуге үйрету. Аспапқа лайықтап түсіру тәсілдерін тәжірибе жүзінде меңгеру, қазақ ұлт аспаптар оркестрінің репертуарын кеңейтуге және жаңартуға көмегін тигізеді. Болашақ оркестр ұжымымен жүргізетін оқу-тәрбиелік және дирижерлық-орындаушылық қызметке даярлау. Пәнді оқу барысында студенттің эстетикалық талғамы өсіп, мамандығына деген қызығушылығы мен ынтасы артады.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Гармониялық фигурация. Мелодиялық фигурация. Фигурацияны пайдалану жолдары. Әуен фукциясы. Оркестрлік фактурада әуенннің атқаратын қызметі. Оркестрлік фактурады пайдалану тәсілдері. Контрапункттің атқаратын қызметі. Контрапункт функцияларын пайдалану жолдары. Бас және контрапунктті лайықтап түсіру тәсілдері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)


8 семестр


Пәннің аталуы

Оркестр

Қысқартылған атауы

OК1

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 8.

Оқытушының Т.А.Ә.

Жомартова Ғ.Р.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті копонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық сабақтар-30, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Сольфеджио», «Музыка тарихы», «Арнайы музыкалық аспап», «Дирижерлау».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Оркестр класы» пәнінің мақсаты – ұлт аспаптар оркестрінің шеберлігі жоғары орындаушысын даярлау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Мухамеджанов С. «Шаттық отаны». Шығармадағы техникалық қиын тұстарын жою жолдары. Толебаев М. «Біржан мен Сара» операсынан Би. Дәулеткерей «Топан» Шығармадағы бас топтың атқаратын ролін көрсету жолдары. Музыкалық сөйлем, үзінділер және шығармадағы кескіндермен жұмыс. Григ Э. Фортепиано мен оркестрге арналған концерт. Күйлерді орындауында орындаушылық шеберлікті жетілдіру. Фразировка, динамикамен жұмыс жасау әдісі. Жеке әнші орындаушымен жұмыс жасау ерекшеліктері. Хамиди Л. «Қазақ вальсі». Жеке аспапта орындаушылармен жұмыс.Үсенов Е.«Майра». Шығармадағы аккомпанемент орындайтын аспаптармен жұмыс. Тілендиев Н. «Сарын».

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Фильмдер, роликтер, кесте, слайд, презентация, фонотекалар.
Пәннің аталуы

Мамандық 8

Қысқартылған атауы

Мам.8

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 8

Оқытушының Т.А.Ә.

Сейдалиева Р.Т.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы» пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

“Мамандық”/домбыра пәні дәстүрлі аспапта орындаушылық өнеріміздің дамуына шығармашылық белсенділіктің артуына ықпал жасайды.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Шығармаға музыкалық талдау жасау. Шығармаға орындаушылық талдау жасау. Репертуар таңдау. Репертуарды толықтыру мақсатында іздену жұмыстарымен айналысу. Бағдарламамен жұмыс. Орындаушылық дәстүрдін, құрылым, екпінін, аппликатурасын меңгеру. Музыкалық шығармамен жұмыс. Репертуар таңдау. Толықтыру мақсатында репертуарды іздену жұмыстарымен айналысу. Орындаушылық деңгейі күрделі күйлер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Камералық ансамбль 8

Қысқартылған атауы

КА8

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 8

Оқытушының Т.А.Ә.

Мейірбеков Б.Б.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыка тарихы», «Фортепиано», «Арнайы музыкалық аспап», «Оркестр класы», «Дирижерлау техника негіздері», «Аспаптану».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Курстың мақсаты - орындаушылық, педагогикалық, ұйымдастырушылық мiндеттерiн атқара отырып, жоғары кәсіби біліктілігін қалыптастыру, музыкалық мұраларды тек бағалап қана қоймай, сондай-ақ эстетикалық көркем тәрбие барысында жүзеге асыру. “Камералық ансамбль” пәні ансамбльдік орындаушылық өнеріміздің дамуына, шығармашылық белсенділіктің артуына ықпал жасайды.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Концерттік бағдарламамен жұмыс. Орындаушылық шеберлікті шыңдау. Орындалатын шығармалардағы орындаушылық әдіс-амалдарды меңгеру. Шығарманың көркемдік ой-өрісін аша білу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Пәннің аталуы

Дирижерлау 7

Қысқартылған атауы

Dir7

Оқу іс – шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Жеке сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 8

Оқытушының Т.А.Ә.

Жомартова Ғ.Р.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша компанент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Жеке сабақтар -30, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30 .


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Музыка теориясы», «Фортепиано», «Сольфеджио», «Арнайы музыкалық аспап», «Музыка тарихы», «Оркестр класы», «Оркестр партитурасын оқу», «Аспаптану».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Дирижерлау» пәнінің мақсаты – музыкалық кәсіби деңгейі жоғары, жетік білімді, озық ойлы маман иесін даярлауда. Курсты оқу барысында студенттің эстетикалық талғамы өсіп, мамандығына деген қызығушылығы мен ынтасы артады.

Мазмұны

Жеке сабақтар: Клавирге түсірілген симфонияның бір бөлімін немесе программалық увертюраны дирижерлау. Орындаушылық жоспар жасау жолдары. Шығарманың музыкалық формасын талдау. Агогикалық өзгерістермен жұмыс. Шығармадағы кульминацияны дирижерлау тәсілдері. Шығармада кездесетін техникалық қиын тұстарымен жұмыс. Қол қимылындағы дербестік, еркіндік және мазмұндық сипаттарды ждамыту. Күрделі көлемдегі күйлерді дирижерлау. Күйді дирижерлау ерекшелігі. Күйлердің аңыщ-әңгімелерін білу. Күйдің формасын талдау жолдары. Күйдің екпіндік-ырғақтық тұтастығы. Күйлердің техникалық қиын тұстарымен жұмыс. Күйлерде кездесетін люфтпаузаны дирижерлау тәсілдері. Агогикалық өзгерістермен жұмыс.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Презентация, фонотекалар (аудио және видео)
Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет