Гигиена бұл туралы ғылым:// Біріншілік профилактиканың негізгі мақсатыДата26.05.2023
өлшемі31,98 Kb.
#177788
Байланысты:
гигиена 99% (3)
хирургия сессия 1. Гигиена – бұл ... туралы ғылым://

 2. Біріншілік профилактиканың негізгі мақсаты://

 3. Екіншілік профилактиканың негізгі мақсаты://

 4. Үшіншілік профилактиканың негізгі мақсаты://

 5. Қоршаған ортаны сауықтырудың бір жолы://

 6. Қоршаған ортаның адам ағзасына және денсаулығына әсерін зерттеу әдістері://

 7. Гигиена ғылымының негізгі міндеттерінің бірі://

 8. Гигиенаның негізгі заңдарының бірі://

 9. Гигиеналық нормалау принциптерінің бірі://

 10. Гигиеналық нормативтерді әзірлеу және негіздеу кезінде жүргізілуі қажет зерттеулер түрлері://

 11. Санитария -бұл://

 12. Гигиенаның негізгі міндеттері://

 13. Ағымдағы санитариялық қадағалауға жататын іс-шара://

 14. Антропогендік физикалық факторлар://

 15. Санитарлық – физикалық зерттеу әдісі://

 16. Санитарлық – статистикалық зерттеу әдісі://

 17. Организмнің биологиялық жауабының түрі.//

 18. Шектеулі рұқсат етілген концентрация ненің мөлшерін есептеу үшін құрастырылады?//

 19. Санитарлық – статистикалық зерттеу әдісі://

 20. Ағымды санитарлық қадағалау міндетіне кіреді://

 21. Атмосфералық ауа құрамын көрсетіңіз://

 22. Тұрғын жерлердегі атмосфералық ауа ластаушыларының көздерін атаңыз, біреуінен басқасы://

 23. Жабық бөлмелер ауасының антропотоксиндермен ластануының жанама көрсеткіші болатын химиялық қосылыс://

 24. «Ауа-райы» анықтамасының қайсысы дұрыс://

 25. «Климат» түсінігінің қайсысы дұрыс://

 26. Ылғалдылық түрлері://

 27. Ауаның қозғалыс жылдамдығын өлшейді://

 28. Ауаның ылғалдылығын бағалау үшін қолданылатын құрал://

 29. Микроклиматты анықтайтын факторлар, біреуінен басқа://

 30. Тұрғын бөлмелердегі салыстырмалы ылғалдылықтың қолайлы мөлшері://

 31. Адам ағзасына ылғалдылық қалай әсер етеді://

 32. Биіктік ауруының себебі болатын қоршаған орта факторы://

 33. Жабық бөлмелер жарықтандыру жағдайын кешенді гигиеналық бағалау үшін анықтау қажет болмайды://

 34. Атмосфералық ауаны санитарлық қорғау бойынша жоспарлық шараларға жатады://

 35. Қандай жағдайда ауадағы азот ағза үшін қауіпті болады?//

 36. Атмосфералық ауаны санитарлық қорғау бойынша технологиялық шараларға жатады://

 37. Ауа ортасын бағалау кезінде ескеру қажет?//

 38. Жылу жоғалтудың шамасына терлеумен айтарлықтай әсер ететін көрсеткіш//

 39. Атмосфералық ауаны санитарлық қорғау бойынша технологиялық шаралар тізбесін жасап шығаруда есепке алынады://

 40. Ауаны санациялау не үшін жүргізіледі://

 41. Ауаның физикалық қасиеттеріне қайсысы жатады //

 42. Жеткіліксіз деңгейде ауа алмасуы жүргізілетін оқу бөлмесіндегі оқушылардың дискомфортты жағдайы төмендегі жағдайлардың біреуінен басқасымен анықталады://

 43. Жабық үй-жайлар ауасының санитариялық жай-күйінің жанама көрсеткіші://

 44. Есептеу әдістерімен қандай көрсеткішті анықтауға болады?//

 45. Бөлме ауасының химиялық құрамының сапасы бағаланады? //

 46. Бөлмедегі ауа алмасуды нормалау критериі болатын көрсеткіш://

 47. Жабық бөлменің ауа ортасының физикалық қасиеттерін зерттеу мына әдістермен жүзеге асырылады? //

 48. Үй-жайлардағы ауа қозғалысының жылдамдығын анықтау үшін қандай құрал қолданылады? //

 49. Төменде аталған факторлардың қайсысы физикалық болып табылады? //

 50. Қай қалада хром мен бордың көп мөлшері атмосфераға тасталады?//

 51. Тұрғылықты жердегі канализациялық жүйедегі сұйық қалдықтарды тазарту үшін қолданылады//

 52. Топырақтағы зиянды заттардың ШРЕК негіздемесіне негізделген зияндылықтың негізгі көрсеткіштерін таңдаңыз://

 53. Ластанған топырақ адамның жарасына түссе, ол келесі аурудың дамуына себеп болуы мүмкін://

 54. Топырақтың санитарлық жағдайының көрсеткіштері://

 55. Топырақта химиялық элементтердің жетіспеушілігі немесе артық мөлшерде болуына байланысты туындайтын ауру.//

 56. Топырақтың ластануының негізгі көздері болып табылады//

 57. Ағзаға фтортың жетіспеуінің салдарынан туындайтын ауру://

 58. Ағзаға фтордың мөлшерінің шамадан тыс жоғары түсуі салдарынан туындайтын ауру//

 59. Топырақты санитарлық қорғау жөніндегі технологиялық шаралар тобына кіретін іс-шаралар://

 60. Биосферадағы табиғи йод жетіспеушілігі салдарынан организмдегі йод тапшылығы келесідей аурулар туындауына әкеліп соғады.//

 61. Минералды макро тыңайтқыштар тобына кайсысы жатады://

 62. Климаттүзуші фактор ретінде топырақтың рөлі.//

 63. Топырақтың негізгі механикалық қасиеті//

 64. Жер үсті суларының антропогендік ластану көздері://

 65. Аммиак анықталған жағдайда топырақтың органикалық заттармен ластануының мерзімін бағалаңыз//

 66. Топырақтың ауыр металдармен ластану себебі қандай химиялық заттың топыраққа шамадан тыс енуі әсерінен болуы мүмкін?//

 67. Қалдықтарды залалсыздандыру үшін пайдаланылады://

 68. Су арқылы берілуі мүмкін, біреуінен басқасы://

 69. Суды зарарсыздандыру әдістері қандай?//

 70. Жер үсті су айдындарының суының қабатаралық сулардан айырмашылығы неде?//

 71. Су факторымен байланысты аурулардың алдын алуды қамтиды://

 72. Берілгендердің біреуінен басқасы судың органолептикалық қасиеттерінің көрсеткішіне жатады://

 73. Біреуінен басқасы физикалық-химиялық қасиеттерін сипаттайтын су көрсеткіштеріне жатады://

 74. Су құбыры суының лайлығын көрсететін өлшем бірлік-бұл://

 75. Су құбыры суының жалпы альфа-радиоактивтілік көрсеткішін көрсетіңіз://

 76. Су құбыры суының жалпы бета-радиоактивтілік көрсеткішін көрсетіңіз://

 77. Судың құрғақ қалдығын анықтау әдістемесін көрсетіңіз://

 78. Ауыз суда жоғары мөлшерде нитраттардың болуы нәтижесінде дамиды: //

 79. Ауыз суда жоғары мөлшерде колифагтардың болуы://

 80. Органикалық ластану жағдайында суда аммиактың жоғары мөлшерде болуы көрсетеді://

 81. Судың органолептикалық қасиеттерін жақсарту әдістерін көрсетіңіз, біреуінен басқа://

 82. Судың химиялық құрамын түзетуге қандай әдістердің көмегімен қол жеткізіледі://

 83. Суды жарықтандыру әдісін көрсетіңіз://

 84. Су сапасын жақсарту үшін қолданылады, біреуінен басқа://

 85. Су сапасын жақсартудың негізгі тәсілдері, біреуінен басқа://

 86. Суды түссіздендіру дегеніміз://

 87. Қандай химиялық заттардың болуы судың жойылатын кермектілігін тудырады://

 88. Су сапасына коагулянттар қалай әсер етеді://

 89. Хлор мен хлорлы әктің судағы бактерицидті әсерінің механизмі://

 90. «Қалыпты дозалармен» хлорлау тәсілімен зарарсыздандыру нәтижесін бағалау көрсеткіші болып табылады://

 91. Суды зарарсыздандырудың физикалық әдістеріне қандай әдістер жатады?//

 92. Суды зарарсыздандырудың химиялық әдістеріне қандай әдістер жатады?//

 93. Суда сынап жоғары болғанда қандай ауру пайда болады://

 94. Су арқылы берілуі мүмкін протозойлы ауруды көрсетіңіз://

 95. Ауыз су сапасының бактериологиялық нормативін көрсетіңіз://

 96. Су факторымен байланысты аурулардың алдын алуды қамтиды://

 97. Суды зерттеу кезінде келесі нәтижелер алынды: түсі-150, иісі-1 балл, мөлдірлігі-30см, аммиак іздері, фтор - 0,9 мг / л, микробтық саны – 50. Судың сапасына баға беріңіз://

 98. Судың фекальды ластануын көрсетеді://

 99. Қандай су ең көп минералдануы мүмкін?//

 100. Су вирустық ауру қоздырғышының берілу факторы болып табылады://

 101. Орталықтандырылған сумен жабдықтау суының микробтық саны (колониялардың саны 1 мл)://

 102. Ел өміріндегі қалалардың рөлін арттыру және олардағы халық санының өсуі аталады://

 103. Табиғи шу фоны құрайды://

 104. 130 децибелдегі дыбыс адам ағзасына қалай әсер етеді?//

 105. Адам ағзасына 170 децибелдегі дыбыс қалай әсер етеді?//

 106. Көрсетілген Шу көздерінің қайсысы 70-90 дБА мөлшеріндегі шу тудырады?//

 107. Тыныш әңгімелесу қандай деңгейде шу тудырады?//

 108. Көрсетілген шу көздерінің қайсысы 100 дБА деңгейде шу тудырады?//

 109. Ірі қалалар мынадай қолайсыз факторлармен сипатталады, біреуінен басқа://

 110. ТЖК – көрсеткіші болып табылады://

 111. Аралас жарықтандыру-бұл://

 112. Микроклимат параметрлерін қандай аспаптармен анықтайды? //

 113. Бөлмедегі ауа алмасуды нормалау критериі болатын көрсеткіш://

 114. Тұрғын үй-жайлардағы микроклимат көрсеткіштерінің нормалары//

 115. Желдету көлемі-бұл //

 116. Жылытудың оңтайлы түрі болып саналады://

 117. Тұрғын үй ғимараттарын инсоляциялаудың ең оңтайлы шарттары ретінде терезелерді бағыттаудың қандай түрлері қарастырылады://

 118. Қалалардың құрылысы үшін жер учаскесін таңдау кезінде мынадай факторларды ескеру қажет, біреуінен басқа://

 119. Азық-түліктің энергетикалық құндылығының төмендеуі қандай қоректік заттарға байланысты://

 120. Тағамдық рационда нормаланбайтын тағамдық заттардың көздерін көрсетіңіз//

 121. Тағамдық рациондағы жануар текті ақуыздардың мөлшері (ақуыздардың тәуліктік тұтыну қажеттілігі, пайыздық мөлшермен есептегенде )://

 122. Ересек адамның күнделікті энергия шығынының қанша пайызын маймен толтыру керек?//

 123. Күнделікті тағамдық рационның энергетикалық құндылығының қанша пайызын қанықпаған май қышқылдары құрайды? //

 124. Күнделікті тағамдық рационның энергетикалық құндылығының қанша пайызын омега-6 полиқанықпаған май қышқылдары құрайды?//

 125. Күнделікті тағамдық рационның энергетикалық құндылығының қанша пайызын омега-3 полиқанықпаған май қышқылдары құрайды?//

 126. Тағаммен бірге түсетін омега-6 және омега-3 полиқанықпаған май қышқылдарының арасындағы оңтайлы ара қатынасы://

 127. Ересек адамдағы тағамдық талшықтардың физиологиялық қажеттілігі, тәулігіне г://

 128. Балық консервілері сақталуы керек режим://

 129. Ересек адам үшін ақуызды тұтынудың тәуліктік мөлшері (дене салмағының әр килограмына г)?//

 130. Суда еритін дәрумендердің негізгі функционалды рөлі://

 131. Күніне үш мезгіл тамақтанумен бірге пайыздық мөлшерде жалпы тамақтанудың калориялық қатынасын оңтайлы етіп бөліңіз://

 132. Азық-түліктің балласты заттары (тамақтық талшық) ағзаға қажет://

 133. Күніне төрт мезгіл тамақтану кезінде тағам рационының каллориялық қатынасын келесідей бөлу ұсынылады://

 134. Ересек адамның рационындағы кальций мен фосфор тұздарының арасындағы ең қолайлы ара қатынасы://

 135. Еңбекке қабілетті ересек тұрғындардың тамақтану рационындағы ақуыз, май, көмірсулардың энергетикалық құндылықтарының оңтайлы ара қатынасы//

 136. Ересек тұрғындардың тағамдық рационында жалпы ақуызды тұтыну мөлшерінен жануар текті ақуыздың тұтыну мөлшері://

 137. Жалпы тәуліктік энергия шығынының негізгі көзі келесі энергия шығынынан құралады://

 138. І топтағы ер адамдарға (физикалық белсенділігі өте төмен) ұсынылатын тәуліктік энергия қажеттілігі://

 139. II топтағы ер адамдарға (физикалық белсенділігі төмен) ұсынылатын тәуліктік энергия қажеттілігі://

 140. III топтағы ер адамдарға (дене белсенділігі орташа) ұсынылатын тәуліктік энергия қажеттілігі://

 141. IV топтағы ер адамдарға (физикалық белсенділігі жоғары) ұсынылатын тәуліктік энергия қажеттілігі://

 142. V тобындағы ер адамдарға (физикалық белсенділігі өте жоғары) ұсынылатын тәуліктік энергия қажеттілігі://

 143. II топтағы әйел адамдарға (физикалық белсенділігі төмен) ұсынылатын тәуліктік энергия қажеттілігі://

 144. IV топтағы әйел адамдарға (жоғары физикалық белсенділік) ұсынылатын тәуліктік энергия қажеттілігі://

 145. І топқа тән физикалық белсенділік коэффициенті (физикалық белсенділік өте төмен)://

 146. III топқа тән дене белсенділігінің коэффициенті (дене белсенділігі орташа)://

 147. IV топқа тән физикалық белсенділік коэффициенті (физикалық белсенділігі жоғары)://

 148. V топқа тән физикалық белсенділік коэффициенті (физикалық белсенділігі өте жоғары)://

 149. Тамақтанудағы ақуыздардың есептік энергетикалық мәні, граммға ккал://

 150. Тамақтанудағы майдың есептік энергетикалық құндылығы, граммға ккал://

 151. Тамақтанудағы көмірсулардың есептік энергетикалық құндылығы, граммға ккал://

 152. Тамақтанудағы этил спиртінің есептік энергетикалық құндылығы, граммға ккал://

 153. Энергетикалық функцияны атқаратын тағам компоненттері://

 154. Ақуыз жетіспеушілігімен байланысты ауруларды көрсетіңіз://

 155. Ағзада қай негізгі дәрумен жетіспеушілігі салдарынан қатерлі макроциттік мегалобластты анемия дамиды?//

 156. Денедегі кальций мен фосфор алмасуының бұзылуы қай дәруменнің жетіспеушілігінен туындайды?//

 157. Қай ауру алиментарлық ауруларға жатады?//

 158. Гипопротеинемия қандай алиментарлық ауруларда жалпыланған ісінудің пайда болуымен жүреді?//

 159. Розол қышқылының оң сынағы бар сүт қандай өнім болып табылады://

 160. Тырысқақ тәрізді клиникалық көрініспен сипатталатын табиғаты микробтық емес тамақтан улану://

 161. Табиғаттағы улы өнімдермен уланудың алдын-алу кезінде жетекші бағыт://

 162. Банкідегі консервілердің микробиологиялық бомбаждалуының себеп факторлары://

 163. Микроорганизмдер - тамақ интоксикациясының қоздырғыштары://

 164. Амигдалин ненің құрамында кездеседі?//

 165. Соланин ненің құрамында кездеседі?//

 166. Staphylococcus aureus сипатталады://

 167. Сүт қышқылдылығының бірлігін көрсетіңіз://

 168. Негізінен омега-6 полиқанықпаған май қышқылдарының көзі болып табылатын өнімдер//

 169. Негізінен омега-3 полиқанықпаған май қышқылдарының көзі болып табылатын өнімдер.//

 170. D дәруменінің ең көп үлесі (көзі) қай азық-түліктерде кездеседі?//

 171. Сиыр сүтінің химиялық құрамы://

 172. Ақуыз мөлшері (ақуыз 20%) жоғары болатын азық – түліктер://

 173. Асқазан ойық жарасы ауруында тағайындалатын емдік тамақтану рационының нұсқасын көрсетіңіз://

 174. Балалардың физикалық дамуы мен денсаулық жағдайын бағалау үшін қолданылатын статистикалық талдау әдістерін таңдаңыз//

 175. Балалар мен жасөспірімдерде миопияның дамуына ықпал ететін жағдай://

 176. Бес күндік оқу аптасы енгізілген мектептерде оқу сабақтары кестесіндегі аптаның жеңілдетілген күні қай күн://

 177. Морфофункционалды ауытқулары бар дені сау балалар қандай денсаулық тобын жатады?//

 178. Декомпенсация сатысындағы созылмалы аурулары бар науқас балалар қандай денсаулық тобына жатады?//

 179. Оқушының денсаулық жағдайына байланысты дене тәрбиесін қандай топтарға бөледі?//

 180. Жалпы білім беретін мектеп мекемелерінде жер телімі қандай аймақтарға бөлінеді?//

 181. Жалпы білім беретін оқу орындары орналастырылуына тиім салынатын аумақ://

 182. Мектепке дейінгі балалар оқу орындарында топтық оқшаулау принципі сақталады://

 183. Ультракүлгін сәулеленісінің спецификалық қызметі://

 184. Жасанды ультракүлгін сәулесімен сәулеленуге көрсеткіш://

 185. 7-10 жастағы балаларда белсенді зейін болуының ұзақтығы://

 186. Бастауыш мектептегі сабақ кестесін құру ерекшелігі://

 187. Компенсация сатысындағы созылмалы ауруы бар балалар денсаулықтың қай тобына жатқызылады://

 188. Өсіп келе жатқан ағзаның физикалық дамуын бағалайтын тиімді әдіс://

 189. Қалалық жалпы білім беретін оқу орындарының оптимальды сыйымдылығы://

 190. Оқушының денсаулық жағдайына байланысты физикалық тәрбиенің қандай топтарын ажыратады? //

 191. Биологиялық жас дегеніміз://

 192. Баланың өсуі мен дамуына қауіпті әлеуметтік-гигиеналық факторларды көрсетіңіз://

 193. Дене шынықтыру бойынша медициналық топтарды атаңыз://

 194. Төменде келтірілген тұжырымдаманың қайсысы дұрыс екенін көрсетіңіз://

 195. Математика пәнінен өткізілуі керек бақылауды аптаның қай күні және қай сабақтардың арасында өткізу керек://

 196. Акселерация түсінігі://

 197. «Мектеп» ауруларына жатады://

 198. Баланың морфофункционалды статусын бағалау үшін келесі топ көрсеткіштері қолданылады://

 199. Баланың физикалық дамуын комплексті түрде бағалау үшін қолданылатын антропометриялық көрсеткіштер://

 200. Баланың физикалық дамуын комплексті түрде бағалау үшін қолданылатын физиометриялық көрсеткіштер://

 201. Баланың физикалық дамуын комплексті түрде бағалау үшін қолданылатын соматоскопиялық көрсеткіштер://

 202. Қазіргі замандағы жағдайларға байланысты физикалық дамудың ерекшеліктері://

 203. Балалардың сүйек бұлшықет жүйесіне тән анатомо- физиологиялық ерекшеліктері://

 204. Баланың тез тоңуына немесе тез қызып кетуіне әсер ететін анатомо- функционалды және функционалды ерекшеліктері://

 205. Балалардағы тірек қимыл аппаратының ауруларының көбеюінің себептері://

 206. Қоршаған ортаның қай факторы балалардағы аномальды рефракцияның туындауында шешуші рөлге ие://

 207. Оқу жүйесінің ұйымдастырылуындағы басты гигиеналық талаптар://

 208. Баланың мектепке даярлығын анықтаудағы Керн Ирасек тесті бойынша бала 9 балл алды және сөйлеуінде ешқандай дефект анықталмады. Оның оқуға даярлығын бағалаңыз://

 209. Балалар бас миының қыртысында индукция ошағы тез пайда болады, сондықтан олар тез және оңай бір нәрсеге зер салып, есте сақтай алады://

 210. Балада еңбек өнімділігі төмендеген, қателіктері көбеюде, сөйлеудің тежелуі байқалуда. Қорытындылаңыз://

 211. Балада бірінші сабақтан бастап еңбек өнімділігі төмендеген, сабағында қателіктері көбеюде, сөйлеудің тежелуі байқалуда. Қорытындылаңыз://

 212. Оқушыларды негізгі, дайындық, арнайы топтарға бөлу ненің негізінде жүзеге асады://

 213. Мектепке дейінгі балалардың қимыл белсенділігінің гигиеналық нормасы://

 214. Заманауи жағдайда, балаларда қозғалыс дефицитін, гипокинезияны туындататын себептер://

 215. Мектепке дейінгі оқу орындарының басты принципі бұл-топтық оқшаулау дегенмен келісесіз бе?//

 216. Мектепке дейінгі оқу орындарындағы ауа ылғалдылығы мен температурасының оңтайлы мәнін көрсетініз://

 217. Мектептегі әртүрлі бөлмелердегі ауа ылғалдылығы мен температурасының оңтайлы мәнін көрсетініз://

 218. Мектептің оқу бөлмелерінде жарықтану режимінің нормаға сай мөлшері://

 219. Оқушының көмпьютермен жұмыс жасау барысында мынадай шарттар орындалуы тиіс://

 220. Баланың партада дұрыс отырмауы келесідей бұзылыстарға алып келеді://

 221. Мектеп жасындағы балалар үшін оңтайлы инсолляциялық режимді ата://

 222. Оңтайлы емдік қорғаныс режимін қамтамасыз ететін, ауруханаішілік инфекцияның эффективті профилактикасын жүзеге асыратын, науқастармен аурухана саябағын қолдануға мүмкіндік беретін аурухана түрін атаныз://

 223. Терапиялық бөлімшедегі бір палаталық секция қамтиды://

 224. Жақсы табиғи вентиляция мен жарықтануды палаталық секцияның ішкі жоспарлануы қамтамасыз етеді://

 225. Терапия бөлімшесіндегі палаталар үшін микроклиматтың оңтайлы көрсеткіштері://

 226. Максималды инсолляционды режим ұсынылады://

 227. Операция бөлмесіндегі терезе орналасуы тиіс оңтайлы бағыты://

 228. Аурухана палаталарындағы ауада болуға рұқсат етілген көмірсу диоксидінің мөлшері://

 229. Операция блогын орналастыру оңтайлы://

 230. Хирургия және терапия бөлімшелері үшін жалпы қабылдау бөлімінің құралуы//

 231. Көп керуетті ауруханалардағы инфекционды бөлімше орналасуы тиіс://

 232. Бокстың жартылай бокстан айырмашылығы://

 233. Жұқпалы емес науқастарды қабылдауға арналған бөлмені науқастарды ауруханадан шығаратын (выписка) бөлме ретінде қолдану://

 234. Босанудан кейінгі қай бөлімдерде анасы мен нәрестені бірге орналастыруға болады?//

 235. Аурухананы салу жүйесі://

 236. Құрылыстың аралас жүйесінде бөлек корпусқа орналастырылуы керек бөлімдер:

 237. Ересектер үшін палаталық секциядағы керует саны//

 238. Перзентхана құрамындағы обсервация бөлімшесін орналастыру керек://

 239. Бокстың құрамы//

 240. Жартылай бокстың құрамы//

 241. Ауруханалардағы өз бетімен (тәуелсіз) жұмыс жасайтын ағынды-сорғылы желдету жүйесі төмендегі қай палаталарға қарастырылған://

 242. Оқшауланған қабылдау бөлмелері болуы керек аурухананың бөлімдері://

 243. Босанған әйелдерде ауруханаішілік инфекцияның алдын алуға ықпал ететін акушерлік бөлімнің ішкі орналасу ерекшеліктері://

 244. Медициналық алдын – алу мекемелерде зарасыздандыру мақсатында келесілер қолданылады://

 245. Жұқпалы ауруханалардың орталықтандырылмаған жүйесі://

 246. Ауруханалардың орталықтандырылмаған жүйесі://

 247. Аурухананың орталықтандырылған жүйесі: //

 248. «D» класының қалдықтары емдеу алдын алу мекемелерінің келесі құрылымдық бөлімдерінде түзіледі://

 249. «В» класының қалдықтары емдеу алдын алу мекемелерінің келесі құрылымдық бөлімдеріне түзіледі://

 250. «А» класына жататын қалдықтар://

 251. «Г» класына жататын қалдықтар://

 252. Аурухананың психоневрологиялық бөліміндегі емделуші 38 жастағы Н., науқаста ауруханаға жатқызылғаннан кейін 15 –ші күні ауыз жұтқыншақ дифтериясы диагнозы анықталған. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз://

 253. Емшара жүргізу бөлмесін бас (генеральды) тазарту қандай жағдайда жүргізілуі керек://

 254. Ауруханаішілік инфекциялардың өсуі келесілермен байланысты, біреуінен басқасы//

 255. Ауруханаішілік инфекциялардың потенциалды қоздырғыштары, біреуінен басқасы//

 256. Ауруханаішілік инфекциялардың пайда болу қаупі факторы бола алмайды://

 257. Келесі жағдайлардың қайсысын ауруханаішілік инфекция деп түсіндіруге болады://

 258. Қандай бөлімде ауруханаішілік инфекцияның даму қаупі жоғары? //

 259. Ауруханаішілік инфекция кезінде қандай қоздырғыштар ауа – тамшылы жолмен берілуі мүмкін?//

 260. Ауруханаішілік инфекцияға жататындар, біреуінен басқасы//

 261. Гигиеналық нормалаудағы медициналық маңыздылық принципі дегеніміз не?//

 262. Гигиеналық реттеудегі ілгерілеу принципінің мәні неде? //

 263. Зиянды әсердің табалдырығы қағидасы нені білдіреді? //

 264. Заттың уыттылық дәрежесін қандай параметрлер сипаттайды? //

 265. Әдетте тері әсерін анықтау үшін қандай эксперименталды жануарлар қолданылады? //

 266. ЗБҚД (ОБУВ) ұғымына анықтама беріңіз? //

 267. Шекті рұқсат етілген деңгей ұғымына анықтама беріңіз //

 268. Кәсіби зияндылық ұғымына анықтама беріңіз. //

 269. Өнеркәсіптік улардың зиянды әсерінің алыс зардаптарына не жатады?

 270. Кәсіби қауіптілік ұғымына анықтама беріңіз //

 271. Ең аз рұқсат етілген деңгей дегеніміз не? //

 272. Кумуляция түрлерін атаңыз //

 273. Өндірістік үй-жайлардың ауасындағы заттың ШРЕК (ПДК) негіздемесінің ұзақтығы //

 274. Заттың фиброгенді әсерін қалай анықтайды?

 275. Зиянды заттардың ағзаға әсер ету дәрежесі бойынша қауіптілік сыныптарын атаңыз//

 276. Акустикалық тербелістер жиілігі: //

 277. Шу дегеніміз не? //

 278. Гигиеналық тұрғыдан маңызды тербелмелі қозғалыстардың негізгі сипаттамаларын атаңыз //

 279. Спектр бойынша Шу қандай топтарға бөлінеді? //

 280. Төмен жиілікті шуға жатады? //

 281. 350-ден 800 герц-ке дейінгі жиіліктегі дыбыстар қандай шуылға жатады? //

 282. Адамның есту органы қабылдайтын дыбыстық тербелістер қандай жиіліктік диапазонда орналасқан?//

 283. Дыбыс күшінің деңгейі қандай бірліктерде өлшенеді? //

 284. Дыбыс қаттылығы қандай бірліктерде өлшенеді? //

 285. Дыбыс тербелісінің жиілігі қандай бірліктерде өлшенеді? //

 286. Өндірістік шудың әсерінің ұзақ уақыт бойы өзгерісінен болатын ағзаның негізгі жүйелерін атаңыз//

 287. Қандай шулар спектрі үшін төменгі шекті рұқсат етілген деңгейі орнатылған? //

 288. Шудан жеке қорғану құралы ретінде

 289. Радиобелсенділік дегеніміз не?//

 290. Ионданушы сәулелену дегеніміз не? //

 291. Радиоактивті көзден сәуле шығару қандай бағытта жүреді?//

 292. Иондаушы сәулелердің негізгі түрлерін атаңыз?//

 293. Бета-сәулелену дегеніміз не?//

 294. Гамма-сәулелену дегеніміз не?//

 295. Альфа-сәулелену дегеніміз не?//

 296. Рентген сәулесінің физикалық мәні қандай?//

 297. Табиғи радиациялық фон дегеніміз не?//

 298. Радиобелсенділік қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?//

 299. 1 кюри (Ки) неге тең?//

 300. "Зиверт" дегеніміз не?//

 301. Радиобелсенді заттарды қандай түрде қолдануға болады?//

 302. Медициналық диагностикада иондаушы сәулелену және радиоактивті заттар қолданылады://

 303. Медицинада иондаушы сәуле шығару және радиоактивті заттарды емдеу мақсатында қолданылады://

 304. Медицинада ғылыми-зерттеу мақсатындағы иондаушы сәулелер мен радиоактивті заттар қолданылады://

 305. Изотоптар деп аталады, элементтер: //

 306. Альфа-сәулеленудің ауада және адам тіндерінде өту қабілеті қандай?//

 307. Бета-сәулеленудің ауада және адам тіндерінде өту қабілеті қандай?//

 308. Сыртқы сәулеленуде ең қатерлі сәулелену түрі қайсы: альфа, бета немесе гамма? Неліктен?//

 309. Сыртқы сәулелену дозасын өлшеу үшін дозиметрлер қолданылады://

 310. Жалпы алғанда судың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін радиоактивтілік қандай болуы керек? //

 311. Радиациялық қауіпсіздік қағидалары қандай?//

 312. Радиациялық зақымданулардың алдын алу қалай жүзеге асырылады?//

 313. Иондаушы сәулеленудің ықтимал әсері жағдайында жұмыс істейтін жұмысшылар үшін тиімді дозаның шегі қандай?//

 314. Арнайы киімнің сыртқы гамма-сәулеленуінен қорғау орынды ма? Неліктен?//

 315. Аса жоғары ену қасиеті бар сәуелену түрі://

 316. Әскери бөлімдерде әскери қызметшілерді тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін қарастырылады://

 317. Тамақ қабылдау бойынша үш ретттік тамақтану кезінде паектың энергетикалық құндылығы былайша бөлінеді://

 318. Тамақтану рационындағы белоктардың, майлардың, көмірсулардың оңтайлы арақатынасы://

 319. Ас мәзір құрастырылады: //

 320. Бір күн және апта бойы тағамдардың рұқсат етілген қайталануы://

 321. Тамақтануға байланысты әскери қызметшілердің физикалық денсаулық жағдайының көрсеткіші қандай? //

 322. Батальондық азық-түлік пункті жабдықталған: //

 323. Ет, шұжық дезактивацияланады: //

 324. Көкөніс дезактивацияланады: //

 325. Азық-түлік қызметінің міндеттері://

 326. Әскери бөлім жағдайында тамақтану құрамын ұйымдастыру және бақылау жүргізіледі: //

 327. Азық-түлік қызметі басшысының міндеттері://

 328. Дала жағдайындағы тамақтану ерекшеліктеріне жатады: //

 329. Аралас тамақтанудың ерекшеліктерін көрсетіңіз: //

 330. Әскери қызметшілерді тамақтандыру мынадай түрде жүзеге асырылады://

 331. Құрғақ рацион тағайындау://

 332. Қосымша емдеу-алдын алу тағамдарын тағайындау:

 333. Құрғақ армиялық өнімдерді жинақтау үшін қандай өнімдер қолданылады://

 334. Әскерлердің суға қажеттілігі байланысты: //

 335. Дала жағдайында шаруашылық-ауыз су қажеттілігі үшін су тұтынудың ең төменгі нормалары://

 336. Әскери объектілерде сумен жабдықтау жүйелері пайдаланылады://

 337. Инженерлік қызмет басшысы міндетті://

 338. Медициналық қызмет бастығы://

 339. Далалық жағдайда суларды хлорлау қалай жүзеге асырылады?//

 340. Өзендер мен көлдерден мөлдір және түссіз суды зарарсыздандыру үшін қажетті 20% белсенді хлор бар кезде хлорлы әктің мөлшерін көрсетіңіз://

 341. Өзендер мен көлдердің лайланған және елеулі боялған суын зарарсыздандыру үшін қажетті 20% Белсенді хлор болған кезде хлорлы әктің мөлшерін көрсетіңіз: //

 342. Буланған тоғандардың суын зарарсыздандыру үшін қажетті 20% белсенді хлор бар кезде хлорлы әктің мөлшерін көрсетіңіз: //

 343. Қалдық хлордың үлкен мөлшерін бейтараптандыру жүргізіледі://

 344. Судың жеке қорын зарарсыздандыруға қажетті заттарға мыналар жатады://

 345. Дала жағдайында суды хлорлау жүргізіледі: //

 346. Сенімді дезинфекцияны көрсететін хлордың қалдық мөлшері:

 347. Пантоцид таблеткасында белсенді хлордың мөлшерін көрсетіңіз://

 348. Әскерлердің шаруашылық-ауыз су қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін: //

 349. Автомобиль сүзгіш станциясы үшін арналған: //

 350. Суды тұщыту үшін қолданылады://

 351. Суды көтерудің тиімді құралдарына жатады: //

 352. ТУФ-200 жиынтығының құрамына кіреді//

 353. Су сапасын жақсартудың тиімсіз құралдарына жатады (әскери бөлім үшін): //

 354. Канализацияланған емес аудандардан сұйық қалдықтарды жою қалай жүзеге асырылады?//

 355. Тұрғындардан шығарылатын қалдықтар қалай аталады? //

 356. Бөлме микроклиматтының нормалану параметрлері немен анықталады? //

 357. Өндірістік үй-жайларды жарықтандыру деңгейінің нормативтері неге байланысты? //

 358. Антропотоксиндер дегеніміз не? //

 359. «Қажетті желдету көлемі» дегеніміз не?//

 360. Зиянды бу және газдармен жұмыс істеу үшін қандай желдету ең оңтайлы болып табылады? //


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет