Курстық жұмысты жазу үлкен мәселеге айналады. Тақырыбыңыз жақсы таңдалса да, жұмыстың жазылу сапасы жақсы болса да сізге «курстық жұмыстың безендірілуі дұрыс емес»Дата23.12.2021
өлшемі77,08 Kb.
#128330
Байланысты:
курстық жұмыс талаптар
Genetics lab

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі

Тақырыбы: Курстық жұмысты безердіруге қойылатын талаптар

Орындаған: Оралханова Ә.Ш.

 • Сессия мен емтиханның уақыты жақындап қалғанда, курстық жұмысты жазу үлкен мәселеге айналады. Тақырыбыңыз жақсы таңдалса да, жұмыстың жазылу сапасы жақсы болса да сізге «курстық жұмыстың безендірілуі дұрыс емес» —  деп, қанағаттанарлықсыз баға қоюы мүмкін. Сондықтанда оқудың кез келген кезеңінде де курстық жұмыстың жазылу және безендірілу жолдарын білу керек.
 • Алдымен курстық жұмысты тексеріп алуымыз керек. Егер курстық жұмыстың кейбір бөлімдері жазылмай қалған жағдай болса, барлығын түзету міндетті.
 • Курстық жұмыс титул бетінен басталуы керек. Титул бетінде оқу орнының толық атауы, сіз білім алып жатқан факультет, кафера жазылады. Әрбір жазылған атау бір жолға жазылады және соңында ешқандай тыныс белгісі қойылмайды.Ары қарай, жол тастап, сіздің толық аты-жөніңіз. Тағы жол тастап курстық жұмыстыңтақырыбын жазуыңыз керек.  Осының барлығын ортаға жинақтайсыз. Титул бетінің ең соңғы жолына қалаңызды және курстық жұмысты жазып отырған жылды жазасыз(барлығын ортаға жинақтайсыз). Жол соңында нүкте қойылмайды.
 • КІРІСПЕ
 • Курстық жұмыс қандай да бір арнайы пәннің мәселелерін жазбаша түрдегі студенттердің өз бетінше жасалған жұмысы. Шығармашылық өрісін және тәжірибелік  қабілеттілігін жүйелі, теориялық, тәжірибелік  ақпараттарды терең игеру сәйкесінше оқу жоспары бойынша студент курстық жұмысты орындайды.
 • Курстық жұмыстың жазылуының негізгі мақсаты таңдалған тақырыпты зерттеудегі мақсаттылығы мен тереңділігі болып табылады. Курстық жұмыстың орындауының міндеттері келесідей:
 • Мамандық бойынша теориялық білімнің ауқымдылылығы, қорытындылылығы және жүйелілігі;
 • Әдеби көздер мен методикалық, инструктивтік, анықтама – нормативтік және басқа материалдармен жұмыс жасауын терең игеру;
 • Жалпы материалды дұрыс жүйеленген ғылыми негізгі нәтижелер және нақты экономикалық көрсеткіштердің ұсынысы бойынша іс-әрекеттерін байланыстыра білу;
 • Студенттің курстық жұмыспеншұғылдануы жеке этаптардан тұрады олардың маңыздылығы мыналар:
 • Тақырып таңдау;
 • Қажетті әдебиетті таңдап оқу;
 • Жұмыстың жоспарын жасау;
 • Жұмыстың қағаз түрінде дайындалуы;
 • Сонымен қатар келесі факторлар ескерілуі қажет:
 • Бір мәселеге қызығушылығының болуы;
 • Мәселенің болуы;
 • Жүйелі ақпараттардың басқа да объективтік және субъетивті кезеңдерді қабылдауына байланысты.
 • Студенттердің өзі курстық жұмыстың жоспарын жасап безендіреді. Дұрыс құрастырылған жұмыстың жоспары бланкілі деңгейде студенттерге түсінік тақырыптарға жалпы алғанда және ішкі қарым – қатынасты байланыстыра білу. Оқытушыдан кеңес алуға мүмкіндік береді. Курстық жұмыстыдайындаған кезде және жазған кезде студенттер арнайы және периодтық деректерді терең зерттейді, статистикалық ақпараттарды теоретикалық ақпараттарды шығармашылық жағынан қабылдауды үйренеді және оның негізінде ғылыми негізделген қорытынды жасауды үйренеді. Бұның барлығы студенттерге ғылыми зерттеу және практикалық негіздерді алуға мүмкіндік береді және мазмұнын белгілі тақырыпқа жазуды үйренеді.
 • Жоспарға сәйкес тақырыптың мазмұнын міндетті түрде логикалық ашу керек. Бұл жағдайда ақпаратты үстіртін құрастырудан аулақ болу керек, яғни кітап сөзімен, Пайдаланылған  деректерді дәл көшірмеу керек. Өйткені курстық жұмысты орындау кезіндегі шығармашылық қасиеті жоғалады. Мәтіннің жұмысын құрастыра отырып, бөлек қаулыларды декларациялаумен шектелуге болмайлы, олардың әрқайсысын дәлелдеу және нақты фактылық ақпаратпен бекіту.
 • Курстық жұмыстың элементтерінің құрылымы мыналар болады:
 • Бастапқы бет (титулды парақ)
 • Курстық жұмыстың жоспары
 • Кіріспе
 • Негізгі бөлім
 • Қорытынды
 • Пайдалынылган деректердің тізімі
 • Титулды бет
 • Титулды бет курстық жұмыстыңбірінші парағы болып табылады және ақпарат жүйесіне қызмет етеді, қайта қарау және ізденіс құжаттарымен қамтамасыз етеді.
 • Титулды бет курстық жұмыстыңжалпы беттерінің нөмірлерін көрсетеді. Беттің нөмірі титулды параққа қойылмайды.
 • Курстық жұмыстың мазмұны.
 • Курстық жұмыстың жоспарын кіріспе, нөмірлердің тәртібі және барлық бөлімдердің және параграфтардың аты, қорытынды, Пайдаланылған деректердің тізімі, беттердің нөмірлері мен көрсету және бұдан жұмыстық элементтердің құрылымы басталады.
 • Кіріспе
 • Кіріспеде таңдалған тақырыптың өзектілігі, мақсаты, зерттеу есебі, зерттеудің пәні және объектісі, курстық жұмыстың құрылымы көрсетіледі. Кіріспенің көлемі 3-5 бетті құрайды.
 • Негізгі бөлім
 • Негізгі бөлім мәселенің мазмұнын, орындалған жұмыстың қорытындысын және әдістерін көрсету қажет. Әрбір параграфта ақпараттың қорытындысы болуы тиіс.
 • Пайдаланылған  деректер тізімі. Тізім курстық жұмысты жазу барысында алынған ақпараттардың тізімін қамту керек. Пайдаланылған деректер тізімін жазғанда, мынандай кезектілікті сақтау керек:
 • Заң шығарушы және нормативтік актілер
 • Жалпы теориялық деректер
 • Арнайы деректер
 • Статистикалық көрсеткіштер мәліметі
 • Периодтық деректер
 • Әдістемелік ақпарат.
 • Деректер тізімі алфавит бойынша, фамилиясы, автордың аты-жөні, шығарылған жылы, орны көрсетіледі.
 • Курстық жұмысты безендіру ережесі
 • Курстық жұмыстың беті, тексті, кестесі, иллюстрациясы А4 форматына сәйкес келуі керек. Терілген мәліметтер ЭВМ-нің (Microsoft Word редакторы, шрифті «Times New Roman» , кегль №14) бірлік интревалда болуы керек.
 • Курстық жұмысты шығарғанда келесі размерге сүйену керек: сол жақ – 30мм. кем емес, оң жақ – 15 мм. кем емес, төменгі жақ – 20 мм. кем емес, жоғарғы жақ – 20 мм. кем емес. 
 • Курстық жұмыс жазғанда нақтылық, біркелкілік болуы керек.
 • Курстық жұмыстың құрылымдық  элементтерінің аттары: “Мазмұны”, “Кіріспе”,”Қорытынды”,”Пайдаланылған деректер тізімі” жұмыстың құрылымдық элементтері.
 • Курстық жұмыста негізгі бөлімге және параграфқа бөлу керек. Осы бөлімдердің аттары нақты және қысқа мазмұнын қамту керек.
 • Негізгі бөлімді және параграфты жаңа жолдан бас әріппен, асты сызылмай жазылуы тиіс.
 • Егер бөлімдердің атаулары бірнеше сөйлемнен тұрса, олар нүкте арқылы жазылады. Әрбір бөлім жаңа беттен бастауы керек.
 • Курстық жұмыстың беттері араб цифрларымен нөмірленеді, оны барлық бетке бірдей қолдануы керек. Беттің нөмірі төменгі оң жақ  бөлімді нүктесіз жазылуы керек. Кіріспе және қорытынды нөмірленбейді.
 • Иллюстрацияларды ( сызбалар, графиктер, схемалар, диаграммалар) жазылған мәтіннің соңына түсіруі керек.
 • Иллюстрациялар әртүрлі түсте, компьютердің болуы мүмкін. Әрбір иллюстрациялар жұмыста ссылка берілуі тиіс. Қажетті болған жағдайда иллюстрацияларға арнайы атаулар берілуі мүмкін.
 • Иллюстрациялар араб цифрымен нөмірленеді және барлық жұмысқа бірдей қолданылады.
 • Кесте. Цифрлы ақпарат кесте түрінде көркемделеді. Кесте міндетті түрде айтылған мәтіннің соңына немесе келесі бетке түсіріледі. Кестелерді араб цифрларымен нөмірлеп, бүкіл жұмысқа қолдану керек. Кесте атауын жоғары сол жаққа, абзацзыз сызықша арқылы жазу керек. Кесте атауы оның мазмұнын нақты, дәл көрсету керек. Жұмыстың барлық кестесіне ссылка берілуі керек. Ссылкада оның нөмірі және Кесте деген жазу көрсетілуі керек.
 • Кестенің бағаналары мен жолдарының тақырыптары бірінші жақта жазылуы керек, ал тақырыпшалары кіші әріппен жазылуы керек, егер олар бір сөйлемнен тұрса немесе бас әріппен егер ол өз мағынасына ие болса. Тақырып және тақырыпшалар соңында нүкте қойылмайды.
 • Ссылка. Ссылканы реттілік нөмірмен, екі тырнақшаға ала отырып жазу керек.
 • Курстық жұмыстың ең соңғы бетінде студенттік қол және жұмыстың орындалған уақыты жазылуы керек.

МодульДостарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет