ПОӘК 042-18. 18. 1-21/01-2014 №2 басылымДата31.01.2018
өлшемі294.5 Kb.

ПОӘК 042-18.18.1-21/01-2014

№ 2 басылым

беттің беті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК


042-18-18.1.21/01-2014


ПОӘК

«Тарихтағы тұлға рөлі» пәнінің бағдарламасы№ 2 басылым

11.09.2014

«Тарихтағы тұлға рөлі» пәні бойынша

5В020300 - «Тарих» мамандығына арналған
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

оқытушыға арналған пән бағдарламасы

1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрыстырған : «Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы Санкайбаева П.С.

«__04__» __09__ 2014 ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 « Қазақстан тарихы» кафедрасында

Хаттама №_1__ « 04_»_09_ 2014 жыл


Кафедра меңгерушісі ____________ Н.Мухаметжанова

2.2 Экономика, заң және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама «_09_»__09_ 2014 жыл № 1
Төрағасы_________ С.Х.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және басылымға ұсынылды

Хаттама «_11_»__09__2014 жыл №1
Оқу -әдістемелік кеңестің төрайымы ________ Г.К. Искакова

Мазмұны
1 Қолдану аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ереже

4 Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны

5 Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер
  1. ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ

«Тарихтағы тұлға рөлі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені «5В020300» - «Тарих» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен маңыздылығымен, курс саясатымен, және оқу барысында алынатын дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.
  1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Тарихтағы тұлға рөлі» пәні элективтік каталог пәндері негізінде жасалған. Пәннің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру тәртібін бекітеді:

- СТУ 042- ГУ -4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастыруға және безендіруге қойылатын жалпы талаптар»

-ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны»


  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Тарихтағы тұлға рөлі» пәні элективтік каталог пәндер неізінде жасалған пәннің бірі. Әлемдік тарихтың ақтандықтарын толтыруда атқарар ролі зор. Пән әлем тарихы мен Қазақстан тарихы бойынша елеулі оқиғаларға қатысты тарихи тұлғаларды таныстыра отырып, тарихты терең білуге жетелейді. Тарихшы студенттерді даярлауда пәнінің орны ерекше.3.2 Пәнді оқытудағы мақсат:

Тарихшы студенттерді тарих саласы бойынша өзіндік орны бар тарихи тұлғалар өмірімен және күрес жолындағы батырлық істерімен, жүргізген сындарлы саясаттарының ел тарихына, орнықтырылған мемлекеттілікті құрудағы ролін баяндап, жан-жақты талдаулар жасай отырып, таныстыру. Отанын сүюге, өз елімен қатар басқа да әлем мәдениетін құрметтеуге баулу.3.3 Пәнді оқытудың міндеттері:

Тарих ғылымының ғылыми принциптерін игерту, тарихи танымдылығын қалыптастырып, біліммен қаруландыру, деректер және тарихнамалық материалдармен жұмыс жасауға баулу, тарихи зерттеулерді жаңаша көзқарастармен талдауға, және тарихи тұлғаларды бағалауды үйрету, тарихи болмысын тани отырып, талғамдар жасау, сыртқы аспектілерді саралап, тарихшы ретінде дұрыс бағалауды үйрету.3.4 Курс соңында студент білуі тиіс:

- Әлемдік тарих пен Қазақстан тарихы тенденциялары негізінде адамзаттың тарихи рухани мәдениетінің дамуының кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы.

- халық ауыз шығармашылығында, музыкалық, әдеби, философиялық, тарихи шығармаларда көрніс тапқан халықтың рухани мұрасын білу, әлем мәдениетінің мәдени эволюция заңдарын, оның өзгешілігі мен мәнін тусіну;

- өркениет, мәдениеттің әр түрлілігі туралы білімді игеру;

- бяандама жасауға және ауызша материалды дұрыс жеткізуге дағдылану, семинарларға дайындық барысында қолда бар ғылыми әдебиеттерге дербес сыни тұрғыдан қарай талдау жасауы тиіс.

- әлем халықтарының мәдениетін зерттеуге біртұтас концептуальді келуді білу.
3.5 Пәннің пререквизиттері:

«Әлем тарихы», «Қазақстан тарихы: ежелгі заманнан қазіргі кезеңге дейінгі», «Саясаттану», «Әлеуметтану», «Мәдениеттану» пәндері3.6 Пәннің постреквизиттері:

Адам және қоғам, халықаралық құқық, қазақстандық құқық негіздері, өлкетану т.б.3.7 оқу жоспарынан көшірме

Кесте-1

Курс


Сем

естр


Кре

дит саны


Дәріс (сағ.)

Семи

нар (Сағ)
МӨЖ (сағ.)

СӨЖ

(сағ.)


Бар

лығы (сағ.)Қорытынды

бақылаудың

формасы

3


5

3

30

15

22,5

67,5

135

Емтихан


4 ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу Кесте-2


Өтілетін тақырыптар мен мазмұны

Сағат саны

Қолданылатын әдебиеттер

Дәріс сабақтары

МОДУЛЬ-1. Ежелгі дәуірдегі тарихи тұлғалар- 6 сағат

№1.Ежелгі дәуір ғалымдарының тарихта алатын орны

2


Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы, 2007. — 344 бет.

"Қазақ Энциклопедиясы", 11 - том

Рахимбекова З.М. Материалдар механикасы терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша түсіндірме сөздігі

Әбішев Қ.Ә, Әбжанов Т.Ы. Аристотель философиясы, Алматы: Жазушы,  2005ж.


№2.Қазақстанның ерте заман кезеңінде ел билеген патшалары және олардың тарихи портреттері

2


Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982.

Қазақстан тарихы Алматы 1998-2000№3.Біздің заманымызға дейінгі кезеңде ғылым, білім, өнер, мәдениет салаларындағы тарихи тұлғалар

2


Әдеб.: Утченко С.Л., Цицерон и его время, М., 1972.

Дерекөзі: Аманжолова М.К., Беркінбекова А.М., Әбілқасов Ғ.М. Мәдениеттану (барлық мамандықтардың студенттеріне арналған). Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 2004. 117 б.

МОДУЛЬ 2. Ортағасырлар дәуіріндегі тарихи тұлғалар рөлі – 6 сағат

№4.Орта ғасырдағы ғалымдар, ойшылдар мен діни қызметкерлердің тарихта алатын орны

2


Аль-Фараби. О трактате великого Зенона по высшей науке // Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. Алма-Ата: Наука, 1985.

Мартин Бубер. Два образа веры. – М.,№5.Қазақстанның орта ғасырдағы ел билеген тұлғалар мен ұлы қолбасшылар

дың тарихта алатын орны2


«Родоводта» бұл тұлғаға қатысты шежіре бар: Шыңғыс хан

Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, «Атамұра» баспасы, ISBN 5-7667-2949-9

Бурлацкий. Вожди и советники М.1990 г.

Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств-А, 1999№6.Орта ғасырдағы өнер жұлдыздарының мәдениетке қосқан үлесі

2


Крамар Ф. Д. Об исследованиях Омара Хайяма и Насирэддина Туси по теории параллельных линий. — Алма-Ата, 1964.

Розенфельд Б. А., Юшкевич А. П. Омар Хайям. — М., 1965.

Розенфельд Б. А., Юшкевич А. П. Теория параллельных линий на средневековом Востоке. — М.: Наука, 1983.


МОДУЛЬ 3. Жаңа дәуірдің тұлғалары және олардың рөлі – 6 сағат

№7.Жаңа замандағы ғалымдар, философ, жазушылар

2


1.Тұрғынбаев Ә.Х «Философия» оқулық.- Алматы: «Білім», 2001ж.

2.Алтай Ж., Қасабек А., Мұхамбетали Қ. «Философия тарихы», -Алматы: «Жеті жарғы». 1999ж.

3.Сыдықов Ұ., Кішібеков Д. “Философия”. Оқулық.. Алматы “Ғылым”, 2007.


№8.Жаңа заманның билік басындағы тұлғалары

2

Наполеон Бонапарт, М., 1971

Қазақ Энциклопедиясы"Қазақ Энциклопедиясы", 6 том

История человечества, М., 2002

“Қазақ Энциклопедиясы”, II-том№9.Қазақстанның жаңа замандағы мемлекеттік өнер адамдары

2

Мәдениеттану: жоғарғы оқу орнындары мен колледж студенттеріне арнлған оқулық. Алматы: Раритет, 2005.- 416 бет. ISBN 9965-663-71-8

Драч Г.В. Культурология. — Ростов-н/Д., 1995. — С. 308)МОДУЛЬ 4. Қазіргі заманның тарихи тұлғалары- 12 сағат

№10.Қазіргі заманның ғалымдары

2

Эйнштейн о религии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2010. — 144 с. — ISBN 978-5-91671-056-4

Могильницкий Г. Введение в методологию истории. М., высшая школа 1989 г.

Культура эпохи Возрождения-М, 1988

Исторические портреты. М., 1991№11. Қазіргі заманның ел билеушілері

2

Аллан Буллок. Гитлер. Исследование тирании. — 1952.

Қазіргі Қазақстан тарихы Астана-2006№12.Қазіргі Қазақстанның өнер саңлақтары

2

Кто есть кто в мировой политике: Справочник. М., 1990 г.

Баспа сөз материаладры№13.Дүние жүзінің ХХІ ғасырдың атақты ғалымдары мен жазушылары

2

Исторические портреты. М., 1991

Жизнь знаменательных людей А, 2006№14.ХХІ ғасырдың ел билеуші тұлғалары мен саяси қайраткерлері

2

Соловьев С. М. История России с древнейших времен,- Люб. изд.

Ш.Линн. Барак Обама: Уроки лидерства / Пер. с англ. — М.: Эксмо, 2012. — 336 с. -

Конышев В.Н., Сергунин А.А. Новая военная доктрина Барака Обамы и национальные интересы России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012, №14 (155). – С.2-9.


№15.Қазақстан және ХХІ ғасырдың өнер саласындағы танымал тұлғалары

2

Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екені – 2011. 2 томдық анықтамалық. Алматы, 2011. Лондон Олимпиадасының ресми сайты

Казахстанец Илья Ильин: Если б не русские ребята, не видать мне мирового рекорда!

Олимпиада жеңімпаздарына "Отан" "Құрмет" "Барыс" ордендері табыс етілді 17 Тамыз 2012, 17:47

Нұрболат АМАНЖОЛ  «Айқын» Жансая ӘБДІМӘЛІК, екі дүркін әлем чемпионы: Бұл жеңісімді Нұрсұлтан атаның 70 жылдық мерейтойына арнаймын


Барлығы:

30

сағат
Практикалық сабақтар тақырыбы мен мазмұны

Өтілетін тақырыптар мен сұрақтар мазмұны

Сағат саны

Пайдаланатын әдебиеттер

МОДУЛЬ-1. Ежелгі дәуірдегі тарихи тұлғалар- 3 сағат

№1.Ежелгі дәуір ғалымдарының тарихта алатын орны

1


Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы, 2007. — 344 бет.

"Қазақ Энциклопедиясы", 11 - том

Рахимбекова З.М. Материалдар механикасы терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша түсіндірме сөздігі

Әбішев Қ.Ә, Әбжанов Т.Ы. Аристотель философиясы, Алматы: Жазушы,  2005ж.


№2.Қазақстанның ерте заман кезеңінде ел билеген патшалары және олардың тарихи портреттері

1


Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982.

Қазақстан тарихы Алматы 1998-2000№3.Біздің заманымызға дейінгі кезеңде ғылым, білім, өнер, мәдениет салаларындағы тарихи тұлғалар

1


Әдеб.: Утченко С.Л., Цицерон и его время, М., 1972.

Дерекөзі: Аманжолова М.К., Беркінбекова А.М., Әбілқасов Ғ.М. Мәдениеттану (барлық мамандықтардың студенттеріне арналған). Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 2004. 117 б.

МОДУЛЬ 2. Ортағасырлар дәуіріндегі тарихи тұлғалар рөлі –3 сағат

№4.Орта ғасырдағы ғалымдар, ойшылдар мен діни қызметкерлердің тарихта алатын орны

1


Аль-Фараби. О трактате великого Зенона по высшей науке // Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. Алма-Ата: Наука, 1985.

Мартин Бубер. Два образа веры. – М.,№5.Қазақстанның орта ғасырдағы ел билеген тұлғалар мен ұлы қолбасшылар

дың тарихта алатын орны1


«Родоводта» бұл тұлғаға қатысты шежіре бар: Шыңғыс хан

Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, «Атамұра» баспасы, ISBN 5-7667-2949-9

Бурлацкий. Вожди и советники М.1990 г.

Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств-А, 1999№6.Орта ғасырдағы өнер жұлдыздарының мәдениетке қосқан үлесі

1

Крамар Ф. Д. Об исследованиях Омара Хайяма и Насирэддина Туси по теории параллельных линий. — Алма-Ата, 1964.

Розенфельд Б. А., Юшкевич А. П. Омар Хайям. — М., 1965.

Розенфельд Б. А., Юшкевич А. П. Теория параллельных линий на средневековом Востоке. — М.: Наука, 1983.МОДУЛЬ 3. Жаңа дәуірдің тұлғалары және олардың рөлі – 3 сағат

№7.Жаңа замандағы ғалымдар, философ, жазушылар

1


1.Тұрғынбаев Ә.Х «Философия» оқулық.- Алматы: «Білім», 2001ж.

2.Алтай Ж., Қасабек А., Мұхамбетали Қ. «Философия тарихы», -Алматы: «Жеті жарғы». 1999ж.

3.Сыдықов Ұ., Кішібеков Д. “Философия”. Оқулық.. Алматы “Ғылым”, 2007.


№8.Жаңа заманның билік басындағы тұлғалары

1

Наполеон Бонапарт, М., 1971

Қазақ Энциклопедиясы"Қазақ Энциклопедиясы", 6 том

История человечества, М., 2002

“Қазақ Энциклопедиясы”, II-том№9.Қазақстанның жаңа замандағы мемлекеттік өнер адамдары

1

Мәдениеттану: жоғарғы оқу орнындары мен колледж студенттеріне арнлған оқулық. Алматы: Раритет, 2005.- 416 бет. ISBN 9965-663-71-8

Драч Г.В. Культурология. — Ростов-н/Д., 1995. — С. 308)МОДУЛЬ 4. Қазіргі заманның тарихи тұлғалары- 6 сағат

№10.Қазіргі заманның ғалымдары

1

Эйнштейн о религии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2010. — 144 с. — ISBN 978-5-91671-056-4

Могильницкий Г. Введение в методологию истории. М., высшая школа 1989 г.

Культура эпохи Возрождения-М, 1988

Исторические портреты. М., 1991№11. Қазіргі заманның ел билеушілері

1

Аллан Буллок. Гитлер. Исследование тирании. — 1952.

Қазіргі Қазақстан тарихы Астана-2006№12.Қазіргі Қазақстанның өнер саңлақтары

1

Кто есть кто в мировой политике: Справочник. М., 1990 г.

Баспа сөз материаладры№13.Дүние жүзінің ХХІ ғасырдың атақты ғалымдары мен жазушылары

1

Исторические портреты. М., 1991

Жизнь знаменательных людей А, 2006№14.ХХІ ғасырдың ел билеуші тұлғалары мен саяси қайраткерлері

1

Соловьев С. М. История России с древнейших времен,- Люб. изд.

Ш.Линн. Барак Обама: Уроки лидерства / Пер. с англ. — М.: Эксмо, 2012. — 336 с. -

Конышев В.Н., Сергунин А.А. Новая военная доктрина Барака Обамы и национальные интересы России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012, №14 (155). – С.2-9.


№15.Қазақстан және ХХІ ғасырдың өнер саласындағы танымал тұлғалары

1

Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екені – 2011. 2 томдық анықтамалық. Алматы, 2011. Лондон Олимпиадасының ресми сайты

Казахстанец Илья Ильин: Если б не русские ребята, не видать мне мирового рекорда!

Олимпиада жеңімпаздарына "Отан" "Құрмет" "Барыс" ордендері табыс етілді 17 Тамыз 2012, 17:47

Нұрболат АМАНЖОЛ  «Айқын» Жансая ӘБДІМӘЛІК, екі дүркін әлем чемпионы: Бұл жеңісімді Нұрсұлтан атаның 70 жылдық мерейтойына арнаймын


Барлығы:

15 сағат


5 «ТАРИХТАҒЫ ТҰЛҒАНЫҢ РӨЛІ» пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫТапсырма

Оқыту

факторы


Балл

саны


1-2

апта


Пән бойынша термин сөздіктермен және әдебиеттермен танысу

анықтамалар

жазу

3 апта

1. А.Нобель-оқымысты, жазушы, бизнесмен

2.И.В.Сталин, Ф.Рузвельт, У.Черчиль-саяси тарихи тұлғалартарихи –өмірбаян жазу

50

6 апта

1.Ресейдегі И.Грозный және Ұлы Петр: саяси портреттері

2. М.Тэтчер-темір ханымсаясаттары туралы мәселелерін көрсету

50

10 апта

1.Л.Н.Гумилев- тарихшы ғалым және тарихи еңбектері

2. Қазақ тарихындағы мемлекет басшылары саясат ұстанымдарысаяси портреттерін құру

45

14 апта

1. Отто фон Бисмарк-Германияның темір канцлері

2. Ф.Рузвельт «Жаңа бағыт» саясатытезистер жазу

55
БАРЛЫҒЫ
200


«ТАРИХТАҒЫ ТҰЛҒАНЫҢ РӨЛІ» пәні бойынша баллдардың қойылу жүйесі

Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Барлық балл

Ескертулер

1

2

3

4
Барлық дәрісханалық сабақтарға қатысу 1 және 7 апта аралығы

30
1Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

2

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20

3

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20

50


4

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20


5

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20

6

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20

50


7

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО

Аралық бақылау-

70

1 және 7 апта аралығындағы оқытудың балл нәтижесі

300


Барлық дәрісханалық сабақтарға қатысу 8 және 15 апта аралығы

30
8

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

10

9

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20

10

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20

45


11

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

20

12

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

10


13

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

10

14

Дәріс

Семинар сабақтары

СРО


-

10

55


15

Аралық бақылау жұмысы

70
8 және 15 апта аралығындағы оқытудың балл нәтижесі

300
Емтиханның балл қорытындысы

400
Академиялық аралықтағы балл қорытыныдысы

1000


  1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Тақырыптары

Әдістемелік материал

плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақтары

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Практикалық

(семинар)

сабақтары

1

2

3

4

5

МОДУЛЬ-1. Ежелгі дәуірдегі тарихи тұлғалар


Тақырып № 1. Ежелгі дәуір ғалымдарының тарихта алатын орны

Аристотель – әлем ұстазы.

Платон – ежелгі грек философы.

Қытай философы Конфуцийдің тарихи тұлғалық бейнесі.Тақырып № 1. Ежелгі дәуір ғалымдарының тарихта алатын орны

Аристотель – әлем ұстазы.

Платон – ежелгі грек философы.

Қытай философы Конфуцийдің тарихи тұлғалық бейнесі.Тарихи

деректерге анализ жасауКонспекті

леу


Сұрақ-жауап

Тақырып № 2. Қазақстанның ерте заман кезеңінде ел билеген патшалары және олардың тарихи портреттері

Сақ патшасы Томирис

Үйсін және қаңлы мемлекеттерінің ел билеушілері туралы

Мөде шанью – тарихи қолбасшы.Тақырып № 2. Қазақстанның ерте заман кезеңінде ел билеген патшалары және олардың тарихи портреттері

Сақ патшасы Томирис

Үйсін және қаңлы мемлекеттерінің ел билеушілері туралы

Мөде шанью – тарихи қолбасшыИллюстрация

лық суреттерТарихи талдаулар жасау

пысықтау

Тақырып № 3. Біздің заманымызға дейінгі кезеңде ғылым, білім, өнер, мәдениет салаларындағы тарихи тұлғалар

Цицерон – Рим қайраткері ғана емес, әлем тұлғасы.

Гомер – ежелгі ақын.

Эсхил, Апулей Луций – жазба мәдениетінде алатын орындары.


Тақырып № 3. Біздің заманымызға дейінгі кезеңде ғылым, білім, өнер, мәдениет салаларындағы тарихи тұлғалар

Цицерон – Рим қайраткері ғана емес, әлем тұлғасы.

Гомер – ежелгі ақын.

Эсхил, Апулей Луций – жазба мәдениетінде алатын орындары.Тарихи деректер

Библиографиялық тізім әзірлеу

Аннота

ция жазу, талдаулар

жасау


МОДУЛЬ 2. Ортағасырлар дәуіріндегі

тарихи тұлғалар рөлі
Тақырып №4. Орта ғасырдағы ғалымдар, ойшылдар мен діни қызметкерлердің тарихта алатын орны

Әбу На­сыр әл-Фа­раби – Әлемнің екінші ұстазы, да­ныш­пан, эн­цикло­педист ғалым.

Әбу Райхан әл-Бируни - ортаазиялық энциклопедист-ғалым

Әбу Әли Хусейн ибн Абдаллах - ортағасырлық ғалым, философ, дәрігер.Тақырып №4. Орта ғасырдағы ғалымдар, ойшылдар мен діни қызметкерлердің тарихта алатын орны

Әбу На­сыр әл-Фа­раби – Әлемнің екінші ұстазы, да­ныш­пан, эн­цикло­педист ғалым.

Әбу Райхан әл-Бируни - ортаазиялық энциклопедист-ғалым

Әбу Әли Хусейн ибн Абдаллах - ортағасырлық ғалым, философ, дәрігер.Мерзімді басылымдармен жұмыс істеу

Ғылыми еңбектер

мен талдаулар жазуКонспект жазу және

Талдау


лар жасау

Тақырып №5. Қазақстанның орта ғасырдағы ел билеген тұлғалар мен ұлы қолбасшылардың тарихта алатын орны

Шыңғыс хан - Ази­яда біртұтас мем­ле­кет құру­шы, өз за­маны­ның аса ірі әске­ри және мем­ле­кет қай­рат­кері.

Сұлтан Бейбарыс - түркі әулеті Бах­ри­ден шыққан мам­люктердің Еги­петті би­леген төртінші сұлта­ны.

Әмір Темір - Орталық Азия. жаһангері.Тақырып №5. Қазақстандағы орта ғасырдағы ел билеген тұлғалар мен ұлы қолбасшылардың тарихта алатын орны

Шыңғыс хан - Ази­яда біртұтас мем­ле­кет құру­шы, өз за­маны­ның аса ірі әске­ри және мем­ле­кет қай­рат­кері.

Сұлтан Бейбарыс - түркі әулеті Бах­ри­ден шыққан мам­люктердің Еги­петті би­леген төртінші сұлта­ны.

Әмір Темір - Орталық Азия. жаһангері.Саяси портреттерін жасау

Көркем әдебиеттер негізінде жұмыстар жасау

Баяндамалар жазу

және қорғауТақырып № 6. Орта ғасырдағы өнер жұлдыздарының мәдениетке қосқан үлесі

Әбілқасым Фирдауси — шығыс ақыны.

Омар Хайям - парсы математигі, астрономы, ақын, философы

Донато ди Николло ди Бетто Барди - атақты мүсінші


Тақырып № 6. Орта ғасырдағы өнер жұлдыздарының мәдениетке қосқан үлесі

Әбілқасым Фирдауси — шығыс ақыны.

Омар Хайям - парсы математигі, астрономы, ақын, философы

Донато ди Николло ди Бетто Барди - атақты мүсінші


Қазақ билері мен өсиеттері

Қазақ батырлары туралы толық талдаулар жасау

Реферат


МОДУЛЬ 3. Жаңа дәуірдің тұлғалары

және олардың рөлі
Тақырып № 7: Жаңа замандағы ғалымдар, философтар.

1. Жаңа Дәуір ғылымы мен философиясының жалпы сипаттамасы.

2.Жаңа Дәуір философиясындағы рационалистік және эмпиристік багыттар. Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза.

3.Дж.Локк пен Т.Гоббстың алеуметтік-философиячық концепциялары.

4. Дж. Беркли мен Д.Юмның субъективтік философиясы.


Тақырып № 7: Жаңа замандағы ғалымдар, философтары

Жаңа заман ғылымының негізгі акценттері.

Философияның өзге ғылымдарға ықпалы мен жеке тұлғалардың рөлі.

Саяси философтардың мемлекет басқару тарихына енгізген жаңашылдығы.Абылай хан суреттері мен тарихи деректер

Тарихи зерттеулер және құжаттар

мен жұмысКоллоквиум

Тақырып№ 8: Жаңа заманның билік басындағы тұлғалары

1.Т.Джефферсон- демократия атасы. АҚШ-тарының 3-ші президенті.

2.Б.Наполеон-әйгілі қолбасшы.

3. О.Бисмарк- темір канцлерТақырып № 8: Жаңа заманның билік басындағы тұлғалары

Дж.Вашингтон.

О.Бисмарк. Б.Наполеон. Т.Джефферсонның тарихы орны.


Көркем-ғылыми әдебиеттер

Ғылыми-көркем әдебиеттер

мен жұмыс, оны талдауБаяндама

лар


жазу

Тақырып № 9: Қазақстанның жаңа замандағы өнер адамдары

1.Қазақ ағартушылары Шоқан Уалиханов 2.Алғашқы ағартушы ұстаз-Ы.Алтынсарин

3.Қазақтың ойшыл ғалымы- А.Құнанбаев


Тақырып №9 Қазақстанның жаңа замандағы өнер адамдары

1.Қазақ ағартушылары Шоқан Уалиханов 2.Алғашқы ағартушы ұстаз-Ы.Алтынсарин

3.Қазақтың ойшыл ғалымы- А.ҚұнанбаевҚазақ ағартушы

ларының суреттері мен шығарма

лары


ХХ ғасыр басында

ғы

Қазақ ағартушыларының шығармаларындағы тарих мәселе

лерімен танысуконспектілеу

МОДУЛЬ 4. Қазіргі заманның тарихи тұлғалары
Тақырып № 10. Қазіргі заманның ғалымдары

Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли -әлемдік желінің негізін салушы.

Зигмунд Фрейд-психоаналитик.

Альберт Эйнштейн- Нобель сыйлығының иегері.Тақырып № 10. Қазіргі заманның ғалымдары

Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли -әлемдік желінің негізін салушы.

Зигмунд Фрейд-психоаналитик.

Альберт Эйнштейн- Нобель сыйлығының иегері.Қазақ ақын-жазушы

ларының саяси суреттері мен тарихи деректерҚазақ интелле

генциялары тура

лы сарап

тамалар


жасау

Коллок

виум


Тақырып № 11. Қазіргі заманның ел билеушілері

Хо Ши Мин - Вьетнам Демократиялық Республикасының тұңғыш президенті.

Адолф Гитлер және неміс диктатурасы.

Маргарет Хильда Тэтчер-Ұлыбритания қоғам қайраткері.Тақырып № 11. Қазіргі заманның ел билеушілері

Хо Ши Мин - Вьетнам Демократиялық Республикасының тұңғыш президенті.

Адолф Гитлер және неміс диктатурасы.

Маргарет Хильда Тэтчер-Ұлыбритания қоғам қайраткері.А.Бөкей

Ханов және Алаш партиясыСұрақтарға жауап іздеу

Тест тапсырма

ларын


орындау

Тақырып № 12. Қазіргі замандағы өнер саңлақтары

Сэр Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин- әлемдік киножұлдыз.

Пабло Пикассо және сурет өнері.

Луи Армстронг -музыкадағы джаз өнерін әлемде танытушы тұлға.Тақырып № 12. Қазіргі замандағы өнер саңлақтары

Сэр Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин- әлемдік киножұлдыз.

Пабло Пикассо және сурет өнері.

Луи Армстронг -музыкадағы джаз өнерін әлемде танытушы тұлға.Қазақ қалай орыстанды?

(тарихи зерттеулер)әдебиеттер

мен жұмысКонспекті

леу


Тақырып № 13. ХХІ ғасырдың атақты ғалымдары мен жазушылары

Жеймс Хедли Биллингтон-американдық тарихшы ғалым.

Андре Гундер Франк- халықаралық зерттеу ассоциациясының үздік ғалымы.

Дональд Редфорд -мысыртанушы,археолог ғалым.Тақырып № 13. ХХІ ғасырдың атақты ғалымдары мен жазушылары

Жеймс Хедли Биллингтон-американдық тарихшы ғалым.

Андре Гундер Франк- халықаралық зерттеу ассоциациясының үздік ғалымы.

Дональд Редфорд -мысыртанушы,археолог ғалым.Тарихи дерек

тер көзі және тарихнама

лық талдаулар мен сараптамалар


әдебиеттер

мен жұмысБаяндама

Тақырып № 14. ХХІ ғасырдың ел билеуші тұлғалары мен саяси қайраткерлері

Н.Ә. Назарбаев – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті

Барак Обама - Америка Құрама Штаттарының 44-інші сайланған президенті

Владимир Путин - четвёртый президент Российской ФедерацииТақырып № 14. ХХІ ғасырдың ел билеуші тұлғалары мен саяси қайраткерлері

Н.Ә. Назарбаев – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті

Барак Обама - Америка Құрама Штаттарының 44-інші сайланған президенті

Владимир Путин - четвёртый президент Российской ФедерацииҚазақстан

ның 50-80 жылдардағы дамуы мен саяси тарихы туралы деректер және газет материал

дары


Ғылыми әдебиеттер

мен танысу,

талдаулар жасау


Конспект

Тақырып № 15. Қазақстан және ХХІ ғасырдың спорт саласындағы танымал адамдар

Илья Ильин – әлем спорт саңлағы

Жансая Әбдімәлік – төрт дүркін әлем чемпионы, гроссмейстер

Ольга Рыпакова – елі сүйер спорт жұлдызы
Тақырып № 15.

Қазақстан және ХХІ ғасырдың спорт саласындағы танымал адамдар

Илья Ильин – әлем спорт саңлағы

Жансая Әбдімәлік – төрт дүркін әлем чемпионы, гроссмейстер

Ольга Рыпакова – елі сүйер спорт жұлдызы
Ел басы Н.Назарбаевтың ғылыми еңбектері

не сарап


тама,

қазақстан

дықтарға жолданған жолдаулары (2000-2012жж)


Баспа материал

дарымен жұмысТалдау,

Сұрақ


тарға жауап жазу, талдау, пікір

лесу


8 Әдебиеттер:

1.Айрантов А.Г., Юдин А.И. Западноевропейский и русский утопический социализм нового времени. М., 1991 г.

2.Американские президенты: 41 исторический портрет от Д.Вашингтона до Б.Клинтона.Р-на Дону 1991 г.

3.Бердяев Н.А. Смысл истории. Мысль 1990 г.

4.Бурлацкий. Вожди и советники М.1990 г.

5.Бэкон Ф. История правления короля Генриха VІІ-М., 1990

6.Выдающиеся политики ХХ века. Минск., 1999 г.

7.Галкин И.В. На пути в Белый Дом, М, 1991

8.Герои Греции в войне и мире (история Греции в биографиях Г.В. Штолля)-М, 1992

9.Гопал С.Н. Неру (биография), М., 1990

10.Деникин А.И. Очерки русской смуты-М, 1991

11.Жак ле Гофф. Цивилизация средневекого Запада. М., Прогресс 1992 г.

12.Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1990

13.Иванян Э.А. От Дж. Вашингтона до Дж. Б

14.Чубинский В.В., Бисмарк. Политическая биография. М., Мысль 1988 г.

15.Яковлев К.И. Рузвель – человек и политик. М., 1989 г.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет