В калий хроматыДата22.11.2023
өлшемі21,5 Kb.
#193054
Байланысты:
Әбілова Ғазиза Аналитика 11 апта


Әбілова Ғазиза Ғабидоллақызы
Тобы:22-010
Тест тапсырмалары
1. Мор әдісіндегі индикатор:
А) флуоресцеин
В) калий хроматы
С) темір (III) тұзы
D) метил қызылсары
Е) индикаторсыз 
2. Флуоресцеин қандай индикаторлар типіне жатады: 
A) қышқылдық-негіздік
B) редокс
C) тұндыру
D) металлохромды
E) адсорбциялық
3. Тұндыру титрлеуінде эквиваленттік нүктені табады:
A) индикатормен
B) индикаторсыз
C) индикатормен, индикаторсыз
D) крахмалмен
E) с метил қызылмен
4. Металлохромды индикатор:
A) мурексид
B) метилқызыл
C) фенолфталеин
D) дифениламин
E) әмбебап
5. Қара эриохром индикаторын қолданып, магнийді комплексонометриялық анықтау кезінде бояудың өтуі:
A) шарап-қызыл –көк
B) қара –көк
C) сары-қызыл-күлгін
D) шарап-қызыл–қызылсары
E) қызыл- күлгін
6. Трилон Бнемесе комплексон III бұл:
А) этилендиаминтетрасіркеқышқылының динатрий тұзы
В) этилендиаминтетрасіркеқышқылының натрий тұзы
С) этилендиаминтетрасіркеқышқылының тринатрий тұзы
Д) этилендиаминтетрасіркеқышқылының тетранатрий тұзы
Е) аминосірке қышқылы
7. Титрант ретінде мына зат қолданылатын әдіс комплексонометрия болып табылады:
А) анықталатын компонентпен берік комлпексті қосылыс түзетін зат
В) сілтінің стандартты ерітіндісі
С) қышқылдың стандартты ерітіндісі
Д) трилон Б (комплексон III) тұзының стандартты ерітіндісі
С)K4[Fe(CN)6] стандартты ерітіндісі
8. 100 мл эквиваленттік молярлық концентрациясы 0,1 моль/л хлорсутек қышқылын бірдей концентрациялы натрий гидроксидімен титрлеу кезіндегі бастапқы нүктедегі ерітіндінің рН мәні
А) 1
В) 2
С) 7
D) 8
Е) 13 
9. 100 мл эквиваленттік молярлық концентрациясы 0,1 моль/л хлорсутек қышқылын бірдей концентрациялы натрий гидроксидімен титрлеу кезіндегі эквиваленттік нүктедегі сутегі ионының концентрациясы
A) 10-1
B) 10-3
C) 10-7
D) 10-8
Е) 10-10 
10. Бейтараптану әдісінде эквиваленттену нүктесінде заттар қалай
әрекеттеседі 
A) массалардың қатынасы 1:10
B) көлемдердің қатынасы 1:10
C) көлемдердің қатынасы 1:1
D) массалардың қатынасы 1:1
Е) эквиваленттер мөлшерінің қатынасы 1:1

Глоссарий


1.Тұндыру титрлеу- титрант пен анықталатын компонент арасындағы ион-алмасу реакциялары нәтижесінде нашар еритін қосылыстар түзілу процестеріне негізделген тәсіл.
Осадительное титрование – метод, основанный на образовании малорастворимых соединений результате ионообменных реакций между титрантом и определяемым компонентом.
Precipitation titration is a method based on the formation of poorly soluble compounds as a result of ion exchange reactions between the titrant and the component being determined.
2. Аргентометрия – күміс катиондарымен нашар еритін қосылыстар немесе тұрақты комплекстер түзетін аниондарды сандық талдауға арналған титриметриялық әдіс.
Аргентометрия — титриметрический метод количественного анализа анионов, образующих малорастворимые соединения или устойчивые комплексы с катионами серебра.
Argentometry is a titrimetric method for the quantitative analysis of anions that form poorly soluble compounds or stable complexes with silver cations
3. Комплексонометрия-полидентантты органикалық лигандаларды қолданып титрлеу.
Комплексонометрия-титрование с использованием полидентатных органических лигандов.
Complexometry-titration using polydentate organic ligands.
4. Диатрий этилендиаминтетрасірке қышқылы - органикалық қосылыс, этилендиаминтетрасірке қышқылының натрий тұзы, ақ кристалды ұнтақ немесе ақ кристалдар.
Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислотыорганическое соединение, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета.
Disodium ethylenediaminetetraacetic acid - an organic compound, sodium salt of ethylenediaminetetraacetic acid, is a white crystalline powder or white crystals.
5. Индикаторлар дегеніміз эквиваленттік нүктеде не оған жақын нүктеде өзінің түсін өзгертетін әлсіз органикалық қышқылдар.
Индикаторы – это слабые органические кислоты, меняющие цвет в точке эквивалентности или вблизи нее.
Indicators are weak organic acids that change color at or near the equivalence point.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет