1. Жұмыс тәуелді: a дененің формасынаДата10.04.2020
өлшемі61.47 Kb.
Энергия

1. Жұмыс тәуелді:A) Дененің формасына

B) ауа райына

C) Әсер етуші күшке

D) температураға

E) Орын ауыстыруға

F) зарядқа

G) ауа қысымына

H) Күш бағыты мен орын ауыстыру арасындағы бұрышқа{Дұрыс жауап}=С,E,H

{Кезең}=02

{Деңгей}=A

2. Энергия түрлерін сипаттайтын формула(-лар):A) ʋ·t

B)

C) ʋ0·t +

D) ʋ02 + 2aS

E) mgh

F)

G)

H) ʋ02 - 2aS
{Дұрыс жауап}=B,Е,G

{Кезең}=02

{Деңгей}=A

3. Энергияның өлшем бірлігі(-тері):A) Дж

B) Н·м


C) м/с

D) кг·м/с

E) кг·м/с2

F) кг·м22

G) Н/м

H) Н·кг


{Дұрыс жауап}=A, В, F

{Кезең}=02

{Деңгей}=A


4. Горизонталь жазықтық бойымен қозғалып бара жатқан дененің үдеуі келесі шамаға (-ларға) тәуелді:

A) еркін түсу үдеуіне

B) температураға

C) қысымға

D) уақытқа

E) дененің формасына

F) массаға

G) зарядқа

H) үйкеліс коэффициентіне{Дұрыс жауап}=A,F,H

{Кезең}=02

{Деңгей}=A

5. Жер бетінен 10 м биіктікте 10 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 1 кг дененің энергиясы(-лары)A) Кинетикалық энергиясы 50 Дж

B) Кинетикалық энергиясы 100 Дж

C) Толық механикалық энергиясы 200 Дж

D) Потенциалдық энергиясы 100 Дж

E) Потенциалдық энергиясы 50 Дж

F) Потенциалдық энергиясы 150 Дж

G) Толық механикалық энергиясы 150 Дж

H) Кинетикалық энергиясы 150 Дж{Дұрыс жауап}=А,D,G

{Кезең}=02

{Деңгей}=A

6. Векторлық шама(-лар):A) үйкеліс коэффициенті

B) жылдамдық

C) энергия

D) күш


E) импульс

F) масса


G) Жұмыс

H) серіппе қатаңдығы{Дұрыс жауап}=В,D,Е

{Кезең}=02

{Деңгей}=A

7. Массасы 1 кг дене 20 Н күштің әсерінен жоғары көтеріліп барады. 5 м биіктікке көтерілгенде:A) дененің кинетикалық энергиясы 100 Дж

B) дененің потенциалдық энергиясы 100 Дж

C) дененің кинетикалық энергиясы 50 Дж

D) Күштің атқарған жұмысы 200 Дж

E) жылдамдығы 5 м/с

F) дененің потенциалдық энергиясы 50 Дж

G) жылдамдығы 14 м/с

H) Күштің атқарған жұмысы 100 Дж{Дұрыс жауап}=С,F,H

{Кезең}=02

{Деңгей}=B

8. 10 м биіктіктен еркін құлаған массасы 2 кг дененің 5 м биіктіктегі:A) потенциалдық энергиясы 200 Дж

B) толық механикалық энергиясы 100 Дж

C) потенциалдық энергиясы 100 Дж

D) кинетикалық энергиясы 100 Дж

E) толық механикалық энергиясы 150 Дж

F) жылдамдығы 10 м/с

G) кинетикалық энергиясы 50 Дж

H) жылдамдығы 100 м/с{Дұрыс жауап}=С,D,F

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

9. Белгілі бір жылдамдықпен қозғалған оқ қабырғаға 1 см еніп, тоқтайды. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңізA) жылдамдығы 2 есе көп болса, оқ қабырғаға 2 см еніп, тоқтайды

B) жылдамдығы 3 есе көп болса, оқ қабырғаға 3 см еніп, тоқтайды

C) жылдамдығы 4 есе көп болса, оқ қабырғаға 8 см еніп, тоқтайды

D) жылдамдығы 5 есе көп болса, оқ қабырғаға 25 см еніп, тоқтайды

E) жылдамдығы 6 есе көп болса, оқ қабырғаға 6 см еніп, тоқтайды

F) жылдамдығы 7 есе көп болса, оқ қабырғаға 14 см еніп, тоқтайды

G) жылдамдығы 8 есе көп болса, оқ қабырғаға 64 см еніп, тоқтайды

H) жылдамдығы 9 есе көп болса, оқ қабырғаға 81 см еніп, тоқтайды{Дұрыс жауап}=D,G, Н

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

10. Массасы 2 кг шар 5 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы 3 кг шарды абсолютті серпімсіз соғады. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:A) соқтығыстан кейін екінші дененің жылдамдығы 5 м/с

B) соқтығыстан кейін екінші дененің жылдамдығы 2 м/с

C) соқтығыстан кейін бірінші дененің жылдамдығы 2 м/с

D) соқтығыстан кейін бірінші дененің жылдамдығы 5 м/с

E) бірінші дененің соқтығысқа дейінгі энергиясы 25 Дж

F) бірінші дененің соқтығысқа дейінгі энергиясы 12,5 Дж

G) екінші дененің соқтығыстан кейінгі энергиясы 25 Дж

H) бірінші дененің соқтығыстан кейінгі энергиясы 12,5 Дж{Дұрыс жауап}=В,C,E

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

11. Массасы 5 кг шар 2 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы 5 кг шарды абсолютті серпімді соғады. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:A) соқтығыстан кейін екінші дененің жылдамдығы 1 м/с

B) соқтығыстан кейін екінші дененің жылдамдығы 2 м/с

C) соқтығыстан кейін бірінші дененің жылдамдығы 1 м/с

D) соқтығыстан кейін бірінші дененің жылдамдығы 0 м/с

E) бірінші дененің соқтығысқа дейінгі энергиясы 10 Дж

F) бірінші дененің соқтығысқа дейінгі энергиясы 5 Дж

G) екінші дененің соқтығыстан кейінгі энергиясы 10 Дж

H) бірінші дененің соқтығыстан кейінгі энергиясы 0 Дж{Дұрыс жауап}=В,D,H

{Кезең}=02

{Деңгей}=C

12. Массасы 10 кг денені горизонтқа 370 бұрыш жасай 100 Н күшпен 5 метрге жылжытты. Үйкеліс коэффициенті 0,5. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз (co370=0.8, sin370=0.6):A) Әсер етуші күштің жұмысы 400 Дж

B) Әсер етуші күштің жұмысы 500 Дж

C) Әсер етуші күштің жұмысы 300 Дж

D) Үйкеліс күшінің жұмысы 50 Дж

E) Үйкеліс күшінің жұмысы 100 Дж

F) Үйкеліс күшінің жұмысы 250 Дж

G) Үйкеліс күші 10 Н

H) Үйкеліс күші 20 Н{Дұрыс жауап}=А,E,Н

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

13. Механикалық энергияның түрі(-лері):A) Айналмалы энергия

B) Кинетикалық энергия

C) Кедергі энергиясы

D) Термодинамикалық энергия

E) Потенциалдық энергия

F) Толқын энергиясы

G) Күш энергиясы

H) Жел энергиясы{Дұрыс жауап}=В,Е

{Кезең}=02

{Деңгей}=А

14. Дененің массасы 2 кг, жылдамдығы 10 м/с. Егер жылдамдығы 2 есе кемісе, онда:A) кинетикалық энергиясы 2 есе кемиді

B) кинетикалық энергиясы 4 есе кемиді

C) кинетикалық энергиясы 2 есе артады

D) кинетикалық энергиясы 4 есе артады

E) кинетикалық энергиясы 50 Дж

F) кинетикалық энергиясы 25 Дж

G) кинетикалық энергиясы 200 Дж

H) кинетикалық энергиясы 400 Дж{Дұрыс жауап}=В,F

{Кезең}=02

{Деңгей}=А

15. Массасы 4 кг дене 7 м биіктіктен құлады. 2 м биіктікке келгенде:A) жылдамдығы 10 м/с

B) кинетикалық энергиясы 40 Дж

C) потенциалдық энергиясы 40 Дж

D) толық механикалық энергиясы 80 Дж

E) толық механикалық энергиясы 280 Дж

F) жылдамдығы 6,3 м/с

G) жылдамдығы 100 м/с

H) жылдамдығы 12 м/с{Дұрыс жауап}=A,Е

{Кезең}=02

{Деңгей}=B

16. Массасы 10 грамм, 400 м/с жылдамдықпен қозғалған оқ қабырғадан өткеннен кейін жылдамдығының 40%-ын жоғалтады. Қабырғадан шыққан кезде:A) Энергиясы 64 Джоульға кемиді

B) Энергиясы 128 Джоульға артады

C) Энергиясы 64 Джоульға артады

D) Кинетикалық энергиясы 128 Дж

E) Кинетикалық энергиясы 800 Дж

F) жылдамдығы 240 м/с

G) Кинетикалық энергиясы

H) Энергиясы 128 Джоульға кемиді{Дұрыс жауап}=F,H

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

17. 200 Н күштің әсерінен серіппе 20 см-ге ұзарды. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:

A) серіппенің қатаңдығы 500 Н/м

B) серіппенің потенциалдық энергиясы 10 Дж

C) серіппенің қатаңдығы 100 Н/м

D) серіппенің қатаңдығы 40 Н/м

E) серіппенің потенциалдық энергиясы 8 Дж

F) серіппенің қатаңдығы 1000 Н/м

G) серіппенің потенциалдық энергиясы 20 Дж

H) серіппенің қатаңдығы 4000 Н/м{Дұрыс жауап}=F, G

{Кезең}=02

{Деңгей}=C

18. Қозғалысты тыныштық күйден бастаған автокөліктің жылдамдығы 100 метр жолдан кейін 36 км/сағ болды. Автокөлік бірқалыпты үдеумен қозғалды. Үйкеліс коэффициенті 0.1, массасы 2000 кг. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:

A) Тарту қуаты 10кВт

B) Тарту қуаты 15кВт

C) Тарту қуаты 20кВт

D) 20 секундтан кейінгі кинетикалық энергиясы 200 кДж

E) 2 секундтан кейінгі кинетикалық энергиясы 2 кДж

F) 10 секундтан кейінгі кинетикалық энергиясы 25 кДж

G) Жылуға айналған энергия 200 кДж

H) Үйкеліс күшінің жұмысы 100 кДж{Дұрыс жауап}=В, G

{Кезең}=02

{Деңгей}=C

19. Массасы 2 кг, жылдамдығы 5 м/с дене қарама-қарсы қозғалып келе жатқан массасы 1 кг, жылдамдығы 1 м/с денемен абсолютті серпімсіз соқтығысады. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:

A) соқтығыстан кейінгі 1 кг дененің жылдамдығы 2 м/с

B) соқтығыстан кейінгі 2 кг дененің жылдамдығы 2 м/с

C) соқтығыстан кейінгі 1 кг дененің кинетикалық энергиясы 4,5 Дж

D) соқтығыстан кейінгі 2 кг дененің кинетикалық энергиясы 9 Дж

E) жылуға айналған энергия 12 Дж

F) жылуға айналған энергия 13,5 Дж

G) жылуға айналған энергия 6 Дж

H) жылуға айналған энергия 9 дж{Дұрыс жауап}=С,Е

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

20. Массасы 30 кг құмға толтырылған қап жіпке ілініп тұр. Осы қапқа массасы 20 грамм, жылдамдығы 1200 м/с оқ тиіп ішінде қалып қояды. Жіптің ұзындығы 6,4 см. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:A) Қап 3,2 см-ге көтеріледі

B) Қап 0,8 см-ге көтеріледі

C) Қап 1,6 см-ге көтеріледі

D) Қап 6,4 см-ге көтеріледі

E) Қап вертикальдан 600-қа ауытқиды

F) Қап вертикальдан 300-қа ауытқиды

G) Қап вертикальдан 370-қа ауытқиды

H) Қап вертикальдан 300-қа ауытқиды{Дұрыс жауап}=A,E

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

21. Ұзындығы 10 м горизонтпен 300 бұрыш жасайтын көлбеу жазықтан массасы 2 кг дене сырғанай бастайды. Үйкеліс коэффициенті 0,35 (sin300=0.5, cos300=0.86). Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:

A) Бастапқы уақыттағы потенциалдық энергиясы 200 Дж

B) Көлбеу жазықтың соңында дене жылдамдығы м/с

C) 9 м жол жүргеннен кейінгі жылдамдығы 5 м/с

D) 4 м жол жүргеннен кейінгі жылдамдығы 2 м/с

E) 10 м жолдағы үйкеліс күшінің жұмысы 60,2 Дж

F) Көлбеу жазықтың соңында дене жылдамдығы м/с

G) 5 м жолдағы үйкеліс күшінің жұмысы 60,2 Дж

H) Көлбеу жазықтың соңында дене жылдамдығы м/с{Дұрыс жауап}=B, Е

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

22. Ұзындығы 15 см, қалыңдығы 2 см, массасы 400 грамм кітапты тік тұрғызған кезде:

A) Потенциалдық энергиясы кемиді

B) Жұмыс жасалмайды

C) Жасалған жұмыс 0,56 Дж

D) Потенциалдық энергиясы 0,6 Дж

E) Жұмыс 0-ге тең

F) Жасалған жұмыс 0,6 Дж

G) Потенциалдық энергиясы 0,56 Дж-ға кемиді

H) Потенциалдық энергиясы 0,56 Дж-ға артады

{Дұрыс жауап}=C,Н

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

23. Вертикаль тұрған серіппеге массасы 1 кг денені қойсақ, серіппе 10 см-ге қысқарады. Серіппеге 2 кг денені қойсақ:

A) серіппе ұзарады

B) ешнәрсе өзгермейді

C) серіппе 15 см-ге дейін қысқарады

D) серіппе 20 см-ге дейін қысқарады

E) Серіппенің потенциалдық энергиясы 2 Дж

F) Серіппенің потенциалдық энергиясы 4 Дж

G) Серіппенің қатаңдығы 50 Н/м

H) Серіппенің қатаңдығы 10 Н/м

{Дұрыс жауап}=D, Е

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

24. Ұзындығы 100 м болатын жолдың басында массасы 1 кг дененің жылдамдығы 10 м/с болса, ал жол соңында жылдамдығы 4 м/с болған кезде:

A) Үйкеліс күші 0,21 Н

B) Үйкеліс күшінің жұмысы 21 Дж

C) Үйкеліс күші 0,42 Н

D) Үйкеліс күшінің жұмысы 4,2 Дж

E) Үйкеліс күшінің жұмысы 42 Дж

F) Үйкеліс күші 1 Н

G) Үйкеліс күші 2,1 Н

H) Үйкеліс күшінің жұмысы 210 Дж

{Дұрыс жауап}=С,E

{Кезең}=02

{Деңгей}=В

25. 5 м биіктіктен еденге еркін құлаған дене абсолютті серпімді соқтығысады. Соқтығысу уақыты 0.1 с, ал дененің массасы 1 кг. Дұрыс жауапты(-тарды) көрсетіңіз:

A) орташа соқтығысу күші 100 Н

B) еденге соқтығысатын жылдамдығы 10 м/с

C) 1 м биіктіктегі жылдамдығы 5 м/с

D) толық механикалық энергиясы 0 Дж

E) толық механикалық энергиясы 25 Дж

F) еденге соқтығысатын жылдамдығы 5м/с

G) орташа соқтығысу күші 200 Н

H) толық механикалық энергиясы азаяды

{Дұрыс жауап}=В,G

{Кезең}=02

{Деңгей}=С

Шамалар мен олардың өлшем бірліктерін сәйкестендіріңізШамалар

Өлшем бірліктер

26. күш

A) Н·кг

27. энергия

B) кг·м/с

28. импульс

C) кг2·с
D) Н·м/с
E) Н
F) Дж

{Дұрыс жауап}=26E, 27F, 28B

{Кезең}=03

{Деңгей}=A

Энергиялар мен олардың формулаларын сәйкестендіріңізЭнергия

Формулалар

29. кинетикалық энергия

A) kΔx2/2

30. потенциалдық энергия

B) mʋ

31. серіппенің потенциалдық энергиясы

C) mʋ2/2
D) G/r2
E) mgh
F) σS

{Дұрыс жауап}=29C, 30Е, 31А

{Кезең}=03

{Деңгей}=A

Шамалар мен олардың өлшем бірліктерін сәйкестендіріңізШамалар

Өлшем бірліктер

32. импульс

A) рад/с

33. жұмыс

B) Дж/с

34. қуат

C) м/с2
D) Н·с
E) Н
F) Н·м

{Дұрыс жауап}=32D, 33F, 34B

{Кезең}=03

{Деңгей}=A

Шамалар мен олардың формуласын сәйкестендіріңізШамалар

Формулалар

35. қуат

A) N·t

36. дене импульсы

B) - kΔx

37. жұмыс

C) ⍵·
D) mʋ
E)
F) mʋ2/R

{Дұрыс жауап}=35E, 36D, 37A

{Кезең}=03

{Деңгей}=A

Стол бетінде жатқан денеге горизонталь бағытта күш әсер етуде. Осы денеге жасалатын жұмыс пен орын ауыстыруды сәйкестендіріңіз

m

𝞵=0 m F=20 HЖұмыс, Дж

Орын ауыстыру, м

38. 100

A) 5

39. 200

B) 4

40. 80

C) 10
D) 2,5
E) 2
F) 1

{Дұрыс жауап}=38A, 39C, 40B

{Кезең}=03

{Деңгей}=A

Горизонталь жазықтық бойымен жоғары 300 бұрыш жасай әсер ететін 100 Н күштің әсерінен массасы 10 кг дене қозғала бастайды. Үйкеліс күші жоқ. Осы дененің орын ауыстыруы мен кинетикалық энергиясын сәйкестендіріңіз (sin300=0.5, cos300=0.86)Орын ауыстыру, м

Кинетикалық энергия, Дж

41. 2

A) 344

42. 1

B) 44

43. 4

C) 22
D) 86
E) 11
F) 172

{Дұрыс жауап}=41F, 42D, 43A

{Кезең}=03

{Деңгей}=В

Қатаңдығы 100 Н/м серіппе горизонталь жазықтықта қабырғаға бекітілген. Осы серіппеге келіп тиетін массасы 1 кг дененің жылдамдығы мен серіппенің қысқаруын сәйкестендіріңізЖылдамдық, м/с

Серіппенің қысқаруы, см

44. 0,8

A) 40

45. 1

B) 8

46. 2

C) 10
D) 80
E) 0,1
F) 20

{Дұрыс жауап}=44B, 45C, 46F

{Кезең}=03

{Деңгей}=A

Массасы 2 кг дене горизонталь жазықтықта өозғалып бара жатыр. Осы дененің жылдамдығы мен кинетикалық энергиясын сәйкестендіріңізЖылдамдық, м/с

Кинетикалық энергия, Дж

47. 2

A) 25

48. 4

B) 10

49. 5

C) 8
D) 4
E) 16
F) 20

{Дұрыс жауап}=47D, 48E, 49A

{Кезең}=03

{Деңгей}=B

Массасы 3 кг еркін құлап бара жатқан дененің биіктігі мен потенциалдық энергиясын сәйкестендіріңізБиіктік, м

Потенциалдық энергия, Дж

50. 5

A) 120

51. 4

B) 30

52. 2

C) 60
D) 75
E) 150
F) 300

{Дұрыс жауап}=50E, 51A, 52C

{Кезең}=03

{Деңгей}=А

Тік жоғары лақтырылған массасы 2 кг дененің бастапқы жылдамдығы мен дененің максимал потенциалдық энергиясын сәйкестендіріңізЖылдамдық, м/с

Потенциалдық энергия, Дж

53. 10

A) 200

54. 5

B) 400

55. 20

C) 100
D) 25
E) 50
F) 800

{Дұрыс жауап}=53С, 54D, 55B

{Кезең}=03

{Деңгей}=В

Салмағы 50 Н тақтайдың ұзындығы мен оны тік жоғары тұрғызып қою үшін қажет жұмысты сәйкестендіріңізҰзындық, м

Жұмыс, Дж

56. 1

A) 100

57. 2

B) 25

58. 6

C) 200
D) 50
E) 300
F) 150

{Дұрыс жауап}=56В, 57D, 58F

{Кезең}=03

{Деңгей}=B

Бастапқыда 10 м/с жылдамдықпен қозғала бастаған массасы 200 тонна поездың жылдамдығы мен осы поездға жасалатын жұмысты сәйкестендіріңізЖылдамдық, м/с

Жұмыс, Дж

59. 20

A) 3*107

60. 30

B) 3*108

61. 40

C) 8*107
D) 6*107
E) 1,6*108
F) 1,5*108

{Дұрыс жауап}=59А, 60С, 61F

{Кезең}=03

{Деңгей}=C

Еркін құлаған дененің құлау биіктігі мен кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия тең болатын кездегі жылдамдықты сәйкестендіріңізБиіктік, м

Жылдамдық, м/с

62. 10

A) 20

63. 90

B) 25

64. 62,5

C) 15
D) 30
E) 12,5
F) 10

{Дұрыс жауап}=62F, 63D, 64B

{Кезең}=03

{Деңгей}=С

Тыныш тұрған массасы 2 кг денеге массасы 4 кг дене келіп абсолютті серпімді соқтығысады. 2-ші дененің бастапқы жылдамдығы мен соқтығыстан кейінгі 1-ші дененің соңғы жылдамдығын сәйкестендіріңіз (үйкеліс күші жоқ)2-ші дененің бастапқы жылдамдығы, м/с

1-ші дененің соңғы жылдамдығы, м/с

65. 3

A) 8

66. 6

B) 2

67. 12

C) 4
D) 6
E) 12
F) 16

{Дұрыс жауап}=65C, 66A, 67F

{Кезең}=03

{Деңгей}=С

Тыныш тұрған массасы 3 кг денеге массасы 1 кг дене келіп абсолютті серпімсіз соқтығысады. 2-ші дененің бастапқы жылдамдығы мен соқтығыстан кейінгі 2-ші дененің соңғы жылдамдығын сәйкестендіріңіз (үйкеліс күші жоқ)2-ші дененің бастапқы жылдамдығы, м/с

2-ші дененің соңғы жылдамдығы, м/с

68. 4

A) 1

69. 8

B) 16

70. 16

C) 8
D) 6
E) 2
F) 4

{Дұрыс жауап}=68A, 69E, 70F

{Кезең}=03

{Деңгей}=С

Құдықтың түбінде жатқан 10 кг денені арқанмен тартып шығару үшін қажет жұмыс пен құдықтың тереңдігін сәйкестендіріңізЖұмыс, Дж

Тереңдік, м

71. 100

A) 3

72. 200

B) 1

73. 300

C) 4
D) 2
E) 6
F) 5

{Дұрыс жауап}=71B, 72D, 73A

{Кезең}=03

{Деңгей}=В

Ауыр атлетшінің массасы 200 кг болатын штанганы 2 м биіктікке көтеруге кететін уақыты мен қуатын сәйкестендіріңіз

F

m


Уақыт, с

Қуат, кВт

74. 2

A) 1

75. 4

B) 1,6

76. 5

C) 0,8
D) 4
E) 2
F) 5

{Дұрыс жауап}=74E, 75A, 76C

{Кезең}=03

{Деңгей}=В

Массасы 4 кг денеге 4 с бойы әсер ететін күш пен дене жылдамдығының өзгерісін сәйкестендіріңізКүш, Н

Жылдамдық өзгерісі, м/с

77. 20

A) 40

78. 25

B) 20

79. 30

C) 50
D) 25
E) 60
F) 30

{Дұрыс жауап}=77B, 78D, 79F

{Кезең}=03

{Деңгей}=B

Жерден тік жоғары лақтырылған дененің бастапқы жылдамдығы мен потенциалдық энергиясы кинетикалық энергиясынан 3 есе көп болатын биіктікті сәйкестендіріңізЖылдамдық, м/с

Биіктік, м

80. 20

A) 80

81. 10

B) 40

82. 40

C) 5
D) 1,25
E) 20
F) 10

{Дұрыс жауап}=80C, 81D, 82E

{Кезең}=03

{Деңгей}=С

80 м биіктікте тыныштықта тұрған дене екі бөлікке жарылып, бірінші бөлік 4 м ұзақтыққа, екінші бөлік 2 м ұзақтыққа түседі. Осы кездегі 1-ші бөліктің массасымен 2ші бөліктің массасын сәйкестендіріңіз (дене бөліктері жарылыстан кейін горизонталь бағытта қозғалады)1-ші бөліктің массасы, кг

2-ші бөліктің массасы, кг

83. 1

A) 6

84. 2

B) 1

85. 3

C) 3
D) 2
E) 5
F) 4

{Дұрыс жауап}=83D, 84F, 85A

{Кезең}=03

{Деңгей}=C

Бастапқыда тыныштықта тұрған массасы 2 кг денеге 10 Н күш әсер ете бастайды. Күштің әсер ету уақыты мен дененің жылдамдығын сәйкестендіріңізУақыт, с

Жылдамдық, м/с

86. 2

A) 5

87. 4

B) 10

88. 6

C) 30
D) 15
E) 25
F) 20

{Дұрыс жауап}=86B, 87F, 88C

{Кезең}=03

{Деңгей}=B

Жіпке ілініп тұрған массасы 10 кг қапқа массасы 100 грамм оқ ұшып келіп қаптың ішінде қалып қояды. Оқтың бастапқы жылдамдығы мен қаптың көтерілу биіктігін сәйкестендіріңіз (g=10 м/с2)Жылдамдық, м/с

Биіктік, см

89. 100

A) 5

90. 200

B) 10

91. 300

C) 15
D) 45
E) 25
F) 20

{Дұрыс жауап}=89A, 90F, 91D

{Кезең}=03

{Деңгей}=C

Массасы 4 кг денені 10 м биіктіктен тік төмен 10 м/с жылдамдықпен лақтырады. Дененің жерге құлау жылдамдығы мен ауа кедергісінің жұмысын сәйкестендіріңізЖылдамдық, м/с

Жұмыс, Дж

92. 12

A) 88

93. 15

B) 150

94. 16

C) 144
D) 225
E) 256
F) 312

{Дұрыс жауап}=92F, 93B, 94A

{Кезең}=03

{Деңгей}=C

Үстел үстінде тыныштықта жатқан массасы 5 кг денеге 2 с бойы күш әсер етуде. Денеге әсер ететін күш пен дене жылдамдығын сәйкестендіріңізКүш, Н

Жылдамдық, м/с

95. 20

A) 20

96. 30

B) 4

97. 50

C) 8
D) 10
E) 12
F) 15

{Дұрыс жауап}=95C, 96E, 97A

{Кезең}=03

{Деңгей}=B

Қабырғаға абсолютті соқтығысатын дененің бастапқы жылдамдығы мен жылдамдық өзгерісін сәйкестендіріңізДененің бастапқы жылдамдығы, м/с

Жылдамдық өзгерісі, м/с

98. 10

A) 60

99. 20

B) 5

100. 30

C) 10
D) 20
E) 15
F) 40

{Дұрыс жауап}=98D, 99F, 100A

{Кезең}=03

{Деңгей}=В

(101-110 есептер үшін)Көлік түрі

Массасы, тонна

Максимал жылдамдығы, км/сағ

Қуаты, кВт

Toyota Camry

1.570

210

126

BMW

1.485

250

96

Камаз

10.300

165

750

Газель

1.800

115

84

Ferrari

1.365

350

490

101. Toyota Camry-дің 10 секундтан кейінгі жылдамдығы:

A) 10 м/с

B) 20 м/с

C) 30 м/с

D) 40 м/с

E) 50 м/с

{Дұрыс жауап}=D

{Кезең}=04

{Деңгей}=А

102. Газель бір орыннан қозғала отырып жылдамдығын 108 км/сағ-қа дейін қанша уақытта жеткізеді?

A) 4,8 с

B) 12,4 с

C) 16,2 с

D) 20 с


E) 9,6 с

{Дұрыс жауап}=Е

{Кезең}=04

{Деңгей}=А

103. BMW мен Камаз бір-біріне қарама-қарсы 10 м/с және 20 м/с жылдамдықпен қозғалып абсолютті серпімсіз соқтығысса, Камаздың соқтығыстан кейінгі жылдамдығы қандай болады?

A) 8 м/с


B) 16 м/с

C) 4 м/с


D) 2 м/с

E) 10 м/с

{Дұрыс жауап}=B

{Кезең}=04

{Деңгей}=В

104. BMW мен Камаз бір-біріне қарама-қарсы 10 м/с және 20 м/с жылдамдықпен қозғалып абсолютті серпімсіз соқтығысса, энергияның қандай бөлігі екі автокөлік корпусының балқуына кетеді?

A) 626 кДж

B) 313 кДж

C) 1052 кДж

D) 157 кДж

E) 100 кДж

{Дұрыс жауап}=А

{Кезең}=04

{Деңгей}=С

105. BMW-ның 20 секундтан кейінгі жылдамдығына Ferrari қанша уақытта жетеді (теңестіреді)?

A) 1,8 с


B) 7,2 с

C) 3,6 с


D) 0,9 с

E) 10 с


{Дұрыс жауап}=С

{Кезең}=04

{Деңгей}=С

106. Toyota Camry 10с ішінде жылдамдығын 10 м/с-тан 30 м/с-қа арттыратын болса, онда оның тарту күші қандай?

A) 4,71 кН

B) 6,28 кН

C) 1,57 кН

D) 1 кН


E) 3,14 кН

{Дұрыс жауап}=Е

{Кезең}=04

{Деңгей}=В

107. Қай автокөлік өзінің максимал жылдамдығына ең аз уақытта жетеді?

A) Toyota Camry

B) BMW

C) Камаз


D) Газель

E) Ferrari

{Дұрыс жауап}=Е

{Кезең}=04

{Деңгей}=В

108. Ferrari өзінің максимал жылдамдығына 25 секундта жететін болса, оның тарту күші қандай?

A) 2,7 кН

B) 5,3 кН

C) 6,4 кН

D) 10,6 кН

E) 12,8 кН

{Дұрыс жауап}=В

{Кезең}=04

{Деңгей}=В

109. Максимал жылдамдықта қозғалып бара жатқан Камаздың импульсы қандай?

A) 2,36*105 кг·м/с

B) 9,44*105 кг·м/с

C) 1,18*105 кг·м/с

D) 4,72*105 кг·м/с

E) 0,59*105 кг·м/с

{Дұрыс жауап}=D

{Кезең}=04

{Деңгей}=В

110. BMW биіктігі 80 м тауға шығу үшін, бастапқы жылдамдығы қандай болу керек(двигателі өшірулі)?

A) 72 км/сағ

B) 108 км/сағ

C) 36 км/сағ

D) 180 км/сағ

E) 144 км/сағ

{Дұрыс жауап}=Е{Кезең}=04

{Деңгей}=А

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет