1. Психикалық құбылыстардың пайда болу, және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылымДата06.07.2018
өлшемі40,27 Kb.
1. Психикалық құбылыстардың пайда болу, және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым

а) психология

в) психика

с) педагогика

д) психогенетика

2. Психикалық құбылыстар неше топқа бөлінеді?

а) 3

в) 1


с) 2

д) 4


3. Адамның түрлі көңіл-күйінің тұрақты компоненттері

а) психикалық процесс

в) психикалық қасиет

с) психикалық қалып

д) психика

4. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері

а) психикалық қасиет

в) психикалық қалып

с) психикалық процесс

д) психика

5. Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ерекшелік

а) психика

в) психикалық қалып

с) психикалық процесс

д) психикалық қасиет

6. Психология өз алдына дербес эксперименттік ғылым болып бөлініп шыққан жыл

а) 1879ж

в) 1869ж

с) 1889ж

д) 1889ж

7. Психикалық қасиеттерді ата

а) шабыт, мінез, түйсік

в) шабыт, зерігу, белсенділік

с) мінез, темперамент, қабілет

д) түйсік, қабылдау, ойлау

8. Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойына адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалау әдісі

9. а) әңгіме

в) байқау

с) эксперимент

д) тест


10. “Байқау табиғаттың ұсынғанын жинайды, ал тәжірбие табиғаттан өзінің тілегенін алады” – деп айтқан ғалым

а) И. П. Павлов

в) А.Ф.Лазурский

с) В. Вундт

д) И. М. Сеченов

11. Эксперимент әдісі психологияда бөліну саны

а) 3

в) 1


с) 2

д) 4


12. Психологияны эксперименттік жолмен зерттеудің негізін салушы

а) А. Бине

а) А. Ф. Лазурский

в) И. П. Павлов

д) В. Вундт

13. Тұңғыш рет лаборатория ашылған жыл

а) 1869ж

в) 1879ж

с) 1889ж

д) 1899ж

14. Психикалық процестердің пайда болу шапшаңдығын өлшеу құралы

а) тахистоскоп

в) эстезиометр

с) хроноскоп

д) аудиометр

15. Зейіннің көлемін анықтау құралы

а) хроноскоп

в) тахистоскоп

с) эстезиометр

д) аудиометр

16. Тері түйсігінің сезгіштігін байқау құралы

а) эргограф

в) хроноскоп

с) эстезиометр

д) тахистоскоп

17. Денедегі бұлшық еттердің жұмысын тіркеп отыру құралы

а) хроноскоп

в) эргограф

с) эстезиометр

д) тахистоскоп

18. Естуді өлшеу құралы

а) аудиометр

в) хроноскоп

с) эстезиометр

д) эргограф

19. Табиғи экспериментті психологияға тұңғыш енгізген

а) И. П. Павлов

в) В. Вундт

с) А. Ф. Лазурский

д) И. М. Сеченов

20. Адам мен техниканың қарым – қатынасынан туындайтын психологиялық мәселелерді зерттейтін психология саласы

а) педагогикалық психология

в) инженерлік психология

с) салыстырмалы психология

д) әлеуметтік психология

21. Қоғамдық тұрмыспен биологиялық факторлардың баланың психикалық дамуына тигізетін әсерін зерттейтін психологияның саласы

а) балалар психологиясы

в) педагогикалық психология

с) салыстырмалы психология

д) әлеуметтік психология

22. Жүйке жүйесінің жеке жасушалары

а) дендрит

в) аксон

с) нейрон

д) жүйке орталықтары

23. Жүйке жүйесінің ұзын тармағы

а) жүйке орталықтары

в) нейрон

с) дендрит

д) аксон

24. Жүйке жүйесінің қысқа тармағы

а) дендрит

в) аксон

с) нейрон

д) жүйке орталықтары

25. Нейрондардың тарамдала келіп, өзара түйінделіп бітетін жері

а) нейрон

в) аксон

с) жүйке орталықтары

д) дендрит

26. Орталық жүйке жүйесінің төменгі бөлігі:

а) жұлын

в) ми

с) сопақша мид) мишық

27. Сырттан немесе іштен келетін тітіркендіргіштерге ағзаның қайтаратын жауап реакциясы:

а) рецептор

в) рефлекс

с) қозу

д) тежелу

28. Рефлекс туралы алғаш айтқан

а) орыс физиологы И. М. Сеченов

в) чех ғалымы Иржи Прохаске

с) француз ғалымы Ренэ Декарт

д) орыс психологы Н. Ланге

29. Рефлекстің биологиялық сипатын көрсеткен, ғылымға ендірген

а) француз ғалымы Ренэ Декарт

в) чех ғалымы Иржи Прохаске

с) орыс физиологы И. М. Сеченов

д) орыс психологы Н. Ланге

30. Шартсыз рефлекстердің жүйке жүйесі арқылы жасалу жолы

а) рефлекс доғасы

в) рефлекс

с) қозу


с) тежелу

31. Рефлекс туралы теорияның негізгі қағидаларын нағыз ғылыми тұрғыдан тұжырымдаған

а) орыс физиологы И. М. Сеченов

в) чех ғалымы Иржи Прохаске

с) француз ғалымы Ренэ Декарт

д) орыс психологы Н Ланге

32. Әр – түрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде жүйке жүйесінің қызмет жасап тұрған күйі

а) тежелу

в) рефлекс

с) қозу


д) рефлекс доғасы

33. Динамикалық стереотип деген:

а) жүйке жүйесінің тыныштандыратын процесс;

в) үнемі қайталанып отыратын тітіркендіргіштерге ағзаның төселуі нәтижесінде ми қабығында қозу мен тежелу жүйесінің жасалуы;

с) ми қабығының алабында пайда болған тежелу;

д) дұрыс жауабы жоқ;

34. Ағзаның сыртқы ортаны түйсіне алу қабілеті

а) түйсік

в) сезгіштік

с) инстинкт

д) интеллект

35. Жануарлар психикасының негізгі түрлері:

а) инстинкт, дағды, интеллект

в) инстинкт, сезгіштік, дағды

с) инстинкт, тітіркенушілік, интеллект

д) интеллект, сезгіштік, дағды

36. Жануарлардағы ағзаның белгі тіршілік жағдайына, өскен ортасына көніккенін көрсететін мінез-құлықтың түрі.

а) интеллект

в) дағды

с) инстинкт

д) сезгіштік

37. Адам санасына әсер еткен

а) еңбек

в) ақыл


с) тіршілік

д) интеллект

38. Адамды әрекетке бағыттайтын,қажетін өтеуге талаптандыратын түрткі

а) қабілет

в) қызығушылық

с) қажеттілік

д) мотив(себеп)

39. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып,білуге бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерекшелігі

а) мотив

в) қажеттілік

с) қызығу

д) дүниетаным

40. Адамның табиғат,қоғамдық өмір туралы білімінің жүйесі

а) сенім

в) мұрат

с) дүниетаным

д) қызығу

41. Адамның қажеті мен мақсатын жөндеп сезіне алмаған жағдайы

а) бағдар

в) фрустрация

с) сенім

д) мұрат

42. Түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс

а) икем


в) дағды

с) іс-әрекет

д) ерік

43. Іс-әрекеттің түрі

а) 2

в) 1


с) 3

д) 4


44. Бір жастағы бөбектің ойынының сипаты

а) сюжеттік

в) манипуляциялық

с) ролдік

д) дұрыс жауап жоқ

45. Ойын-баланың артық энергиясын сыртқа шығаратын тәсіл” деп айтқан

а) К. Гросс

в) Г. Спенсер

с) К. Бюлер

д) Г.В.Плеханов

46. Мектеп жасындағы балалардың негізгі әрекеті:

а ) ойын

в) оқу

с) еңбекд) дұрыс жауап жоқ

47. Алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс-әрекет бөліктерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматтанылуы

а) дағды

в) икем


с) іскерлік

д) белсенділік

48. Ескі дағдының жаңа дағдыны қалыптастыруға көмектесуі

а) интерференция

в) дағдылардың тасымалы

с) автоматизм

д) тежелу

49. Адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылыс

а) зейін

в) түйсік

с) қабылдау

д) ойлау

50. Зейіннің физиологиялық негіздерін доминанта теориясы бойынша түсіндірген

а) А.А.Ухтомский

в) И.П.Павлов

с) К.Д.Ушинский

д) Г.Гельмгольц

51. Адамдардың зейіні бзліну саны:

а) 1

в) 3


с) 5

д) 7


52. Адамға табиғи сіңісіп кеткен,арнайы күш жұмсамай-ақ орындалатын зейін

а) ырықсыз

в) ырықты

с) үйреншікті

д) Дұрыс жауап жоқ.

53. Адамның зейіні бір объектіге немесе бір жұмысқа ұзағырақ тұрақтай алуы

а) зейіннің тұрақтылығы

в) зейіннің аударылуы

с) зейіннің бөлінушілігі

д) зейіннің көлемі

54. Зейіннің бөлінушілігі

а) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны

в) бір объектіден екінші объектіге назар аудару

с) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық

д) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі

55. Зейіннің көлемі

а) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық

в) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі

с) бір объектіден екінші объектіге назар аудару

д) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны

56. Алаң болушылық

а) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық

в) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны

с) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі

д) бір объектіден екінші объектіге назар аудару

57. Зейіннің аударылуы

а) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі

в) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны

с) бір объектіден екінші объектіге назар аудару

д) бір объектіден екінші объектіге назар аудару

58. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелері

а) зейін

в) түйсік

с) қабылдау

д) ойлау

59. Анализаторлар бөлігі

а) 1

в) 3


с) 5

д) 7


60. Анализаторлардың бірінші бөлігі

а) сезім мүшесі (рецептор)

в) миға баратын жүйке талшықтары

с) мидағы түрлі жүйке орталықтары

д) дұрыс жауап жоқ

61. Анализаторлардың бірінің қызметін екіншісі атқаруға қабілетті болу функциясы

а) сенсомоторлық

в) компенсаторлық

с) рефлекстік

д) барлық жауап дұрыс

62. Адамның түйсіне алу қабілеті

а) сенсибилизация

в) адаптация

с) сезгіштік

д) синестезия

63. Сезгіштік бөлінуі:

а) 1

в) 2


с) 3

д) 4


64. Сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіркендіргіштері түйсіне алуы

а) абсолюттік сезгіштік

в) табалдырық

с) айырма сезгіштік

д) адаптация

65. Сезгіштіктің тек артуын ғана көрсететін құбылыс

а) адаптация

в) сенсибилизация

с) сезгіштік

д) синестезия

66. Түйсіктің түрлерін көрсет

а) тері,сипап сезу түйсіктері

в) көру,есту түйсіктері

с) иіс,дәм түйсіктері

д) барлық жауап дұрыс

67. Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнелену:і

а) қабылдау

в) түйсік

с) ойлау

д) қиял


68. Толып жатқан объектілердің ішінен біреуін іріктеу

а) қабылдаудың мағыналығы

в) қабылдаудың таңдамалылығы

с) қабылдаудың тұрақтылығы

д) қабылдаудың тұтастығы

69. Түрлі себептерге байланысты шындықтағы обьектілерді қате қабылдау

а) иллюзия

в) галлюцинация

с) апперцепция

д) дұрыс жауап жоқ

70. Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен өткен тәжірибесінің мазмұнына байланыстылығы

а) апперцепция

в) иллюзия

с) галлюцинация

д) дұрыс жауап жоқ

71. Апперцепция түрлерін көрсет

а) уақытша,қосымша

в) тұрақты,қосымша

с) тұрақты,уақытша

д) барлық жауап дұрыс

72. Белгілі мақсат пен обьектіні әдейілеп қабылдау

а) байқау

в) иллюзия

с) байқағыштық

д) түйсіну

73. Екі көздің көрілетін затқа бір көздей болып әрекет етуі

а) байқағыштық

в) аккомадация

с) конвергенция

д) дұрыс жауап жоқ

74. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі не деп аталады?

а) дивергенция

в) аккомадация

с) конвергенция

д )иллюзия

75. “Синестезия” қазақша қандай мағына білдіреді?

а) қосарласқан түйсік

в) жекеленген түйсік

с) абсолюттік түйсік

д) айырма түйсік

76. Сыртқы анализаторлардың рецепторлары қалай аталады?

а) интерецептор

в) экстерорецептор

с) проприорецептор

д) барлық жауап дұрыс

77. Бақылауға ерекше мән беріп отырып, лабораторияның маңдайшасына «Бақылау» деген сөзді 3 рет жазып қойған кім?

а) А. А. Ухтомский

в) К. Д. Ушинский

с) И. М. Сеченов

д) И. П. Павлов

78. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын бейнелейтін процесс қалай аталады?

а) түйсік

в) қабылдау

с) ес


д) сөйлеу

79. Естің физиологиялық негіздерін жүйке жүйесінің пластикалық қасиеті туралы ілім арқылы түсіндірген кім?

а) К. Д. Ушинский

в) И. М. Сеченов

с) И. П. Павлов

д) А. А. Ухтомский

80. Жүйке жүйесінің пластикалығы дегеніміз не?

а) түрлі қозулардан қалған әсерлердің қайтадан уақытша байланысқа түсе алу қасиеті

в) ес процесінің негізі болып табылатын байланыстар

с) заттар мен құбылыстардың қасиетінің нақтылы бейнесі

д) дұрыс жауап жоқ

81. Ес процесінің негізі болып табылатын байланыстар қалай аталады?

а) апперцепция

в) адаптация

с) ассоциация

д) галлюимнация

82. « Ассоциация» қай тілден енген сөз?

а) грек


в) латын

с) араб


д) ағылшын

83. « Ассоциация» термині қандай мағына береді?

а) байланыс

в) қозғалыс

с) қатынас

д) мәнер қалдыру

84. Ассоциациялық принципті алғаш рет ойлап тапқан кім?

а) И. П. Павлов

в) Ф. Аквинский

с) В. Вундт

д) Аристотель

85. Ғылымда тұңғыш рет ассоцмация ілімін шартты рефлекс теориясымен дәлелдеген, осы негізде көптеген психикалық процестердің табиғатын түсінуге болатындығын көрсеткен кім?

а) И. П. Павлов

в) Демакрит

с) Аристотель

д) И. М. Сеченов

86. Ойда қалдырылатын не қайта жаңғыртылатын нәрсенің сипатына қарай ес нешеге бөлінеді?

а) 2


в) 4

с) 6


д) 8

87. Ойын еңбек әрекетіне байланысты туып отыратын қимыл – қозғалыстарды еске қалдыру мен қайта жаңғыртып отыру естің қай түріне жатады?

а) бейнелік есі

в) қозғалыс есі

с) сөз-логикалық есі

д) эмоциялық есі

88. Қозғалыс есінің басқаша атауы

а) оперативтік

в) образдық

с) моторлық

д) сезімдік

89. “Операция”сөзі қай тілден енген және оның мағынасы?

а) парсы тілінен “шешім”

в) грек тілінен “іс-әрекет”

с) латын тілінен “амал”

д) орыс тілінен “бақылау”

90. Ес процестеріне не жатады?

а) ұмыт


в) есте қалдыру

с) қайта жаңғырту

д) барлық жауап дұрыс у

91. Тіл арқылы ойды басқа біреуге жеткізу не деп аталады?

а) пікір

в) ойлау

с) сөйлеу

д) қабылдау

92. Сөйлеудің жалпы неше түрі бар?

а) 1


в) 2

с) 3


д) 4

93. Ауызша сөйлесу түрлерін көрсет:

а) диалог, монолог

в) ішкі, жазбаша

с) жазбаша, сыртқы

д) ішкі, сыртқы

94. Екінші біреуге жеткізілетін ойдың айқындылығы:

а) сөздің мәнерлігі

в) сөздің мазмұндылығы

с) сөздің әсерлігі

д) барлық жауап дұрыс

95. Ойлау формаларын толық атап көрсет:

а) абстракциялау,салыстыру

в) нақтылау, жалпылау

с) ұғым, пікір, ой қорытынды

д) сөйлеу

96. Ой операцияларын көрсет:

а) нақтылау, салыстыру

в) абстракция, жүйелеу

с) анализ, синтез, жалпылау

д) барлық жауап дұрыс

97. Ұғым дегеніміз:

а) заттар мен құбылыстар туралы ой

в) бір зат туралы мақұлдау

с) бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі

д) барлық жауап дұрыс

98. Ой қорытындыларының неше түрі бар?

а) 1


в) 2

с) 3


д) 4

99. Ұқсастық бойынша ой қорытындыларын жасау

а) аналогия

в) дедукция

с) индукция

д) пікір

100. Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының субъективтік бейнелерін қайтадан жаңғыртып, өңдеп,бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана тән психикалық процесс қалай аталады?

а) ойлау

в) қиял

с) ес


д) қабылдау

101. Қиял нешеге бөлінеді?

а) 1

в) 2


с) 3

д) 4


102. Пассив қиял түрін көрсет:

а) түс көру

в) қайта жасау

с) шығармашылық

д) арман

103. Шығармашылық қиял дегеніміз не?

а) өзіндік жаңа бейнелер жасау арқылы әрекетте жаңа өнім беру де көрінетін қиял

в) Суреттеп жазғанға немесе сызғанға қарап адамның жаңадан бір нәрсені елестете алуы

с) өз қалауымызша жаңа бейнелер жасау

д) дұрыс жауап жоқ

104. Қиялдағы елестерді топтастырудың қарапайым түрі

а) анализ

в) акцентировка

с) агглютинация

д) синтез

105. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес келу-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процесс

а) қиял

в) эмоция

с) сезім

д) көңіл

106. Көңіл, аффект, құмарлық қандай эмоцияларға жатады?

а) қарапайым

в) жағымды

с) жағымсыз

д) күрделі

107. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын, көтеріңкі сезімдер мен эмоцияларды қалай атайды?

а) стеникалық

в) астеникалық

с) жағымсыз

д) күрделі

108. Адамның шындықтағы қандай болмасын бір сұлулықты сезінуі қандай сезім?

а) интеллектуалдық

в) адамгершілік

с эстетикалық)

д) барлық жауап дұрыс

109. Адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті

а) мінез

в) ерік


с) қабілет

д) түйсік

110. Еріктің физиологиялық механизмі неге байланысты?

а) ми қабығының рефлекстік табиғаты

в) уақытша байланыс

с) анализбен синтезге

д) дұрыс жауап жоқ

111. Келешекте істейтін ісіміздің ойға бекуі

а) мақсат

в) қалау

с) ниет

д) мотивтер күресі

112. Адамның оқыс қимыл-қозғалыстан, орынсыз сөйлеуден, босқа күйіп-пісуден бойын тежей алу қабілеті еріктің қандай сапасы

а) тәртіптілік

в) тоқтамға келгіштік

с) табандылық

д) ұстамдылық

113. Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі

а) мінез

в) темперамент

с) қабілет

д) қажеттілік

114. Рим дәрігері Гален темпераменттің санын нешеге жеткізді?

а) 9


в) 4

с) 13


д) 17

115. темпераменттердің физиологиялық негіздерін ғылыми тұрғыдан түсіндірген кім?

а) И.М.Сеченов

в) И.П.Павлов

с) И.Кант

д) Гален

116. Гиппократ темпераменттің неше түрін анықтады?

а) 13


в) 9

с) 4


д) 17

117. Сыбайласыңыздың сіздің дене тұрқыңыз, бет қимылыңыз, сөзіңізді қайталау реакциясы қалай аталады?

а) якорь

в) кіріспе

с) ауысу

д) трюизм

118. Адамның бір көңіл-күйдің негізінде барлық көңіл-күй туғыза алу міндеті қалай аталады?

а) якорь

в) кіріспе

с) ауысу

д) трюизм

119. Сөздік құрал арқылы адамның қалыпты жағдайдан жеңіл,икемді жағдайға көшуі

а) кіріспе

в) якорь

с) ауысу

д) трюизм

120. “Бекіту”мағына білдіреді.Нақты құбылыстан жалпы құбылысқа ауысу үшін қолданылатын әдіс

а) якорь

в) трюизм

с) кіріспе

д) ауысу

121. Тұлға аралық қимыл ұйымдастыру, қатысушылардың өзара қозғалыспен әрекет алмасуы

а) интеракция

в) диалогтік қарым – қатынас

с) коммуникация

д) перцепция

122. Тұлға аралық арақашықтық нормасы

а) 120 - 400 см

в) 0 - 45 см

с) 45 - 120 см

д) 400 - 750 см

123. Әлеуметтік арақашықтық нормасы

а) 400 - 750 см

в) 0 - 45 см

с) 45 - 120 см

д) 120 - 400 см

124. Өзгенің орнына өзін қойып, оның ішкі дүниесін түсіну, тану тәсілі, өзін өзгеге ұқсату механизміне не жатады?

а) идентификация

в) эмпатия

с) аттракция

д) әлеуметтік рефлекция

125. Өзгені, оның ішкі жағдайын өз сезімдері арқылы қабылдап білу механизмі

а) аттракция

в) идентификация

с) эмпатия

д) әлеуметтік рефлекция

126. Өзгені танып білудің ерекше түрі. Ол өзгеге қатысты жылы сезім қалыптастыруға негізделген

а) аттракция

в) идентифекация

с) эмпатия

д) әлеуметтік рефлекция

127. Қарым – қатынас барысында өзін-өзі тану механизмі

а) идентифекация

в) әлеуметтік рефлекция

с) эмпатия

д) аттракция

128. Конфликт жағдайын саналы түрде түсіну

а) ынтымақтастық

в) позиция

с) инцидент

д) аттракция

129. Конфликтіні шешудің неше жолы бар

а) 1

в) 2


с) 3

д)4


130. Инцидентті өшірудің әдісін атап көрсет

а) бір жақтың ұтысын қамтамасыз ету

в) екі жаққа ажырату

с) іштей басқа көзқараспен қабылдау

д) текетіреспен ынтымақтастыққа көшу

131. Темпераменттің төрт түрі туралы сипатталған “Антропология”кімнің еңбегі

а) И.Кант

в) Гиппократ

с) Гален

д) П.Ф.Лесгафт

132. Адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалық өзгешелік не?

а) қабілет

в) сезім

с) мінез

д) темперамент

133. Адамның іске бастамашы бола алуы қабілетін қандай мінез бітісі деп аталады?

а) адалдық

в) инициативашылдық

с) принципшілдік

д) достық

134. Қабілет негізінен нешеге бөлінеді?

а) 4


в) 2

с) 6


д) 8

135. Адамның ақыл – ой өзгешіліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін кез келген адамнан табылатын қабілет қалай аталады?

а) жалпы

в) арнаулы

с) нышан

д) дарындылық

136. 154. Іс - әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілет қалай аталады?

а) нышан

в) жалпы

с) арнаулы

д) дарындылық

137. Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түрі

а) дарындылық

в) талант

с) бейімділік

д) жалпы қабілет

138. Бір әрекетті шығармашылықпен орындау мүмкіншілігін қамтамасыз ететін қабілеттердің ерекше қиысып келуі

а) жалпы қабілет

в) бейімділік

с) дарындылық

д) талант

139. Адамның белгілі бір әрекетпен айналысуға бетбұрысы, көңілі аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі

а) дарындылық

в) талант

с) бейімділік

д) жалпы қабілет

140. Адамның әр түрлі жас кезеңіндегі психикасының даму ерекшелігін зерттейтін ғылым

а) салыстырмалы психология

в) педагогикалық психология

с) жас ерекшелік психологиясы

д) барлық жауап дұрвс

141. Э.Эриксон ұсынған адамның өмірлік даму статиясы неше кезеңнен тұрады?

а) 8

в) 2


с) 4

д) 6


142. “Жақын аралық”даму аймағын ғылымға кім енгізген?

а) И.М.Сеченов

в) И.П.Павлов

с) Л.С.Выготский

д) В.Вундт

143. Сензитивті кезең дегеніміз?

а) бейімделу кезеңі

в) кедергі кезеңі

с) қарқынды даму кезеңі

д) дұрыс жауап жоқ

144. Өзбеттілікке ұмтылу қай кезеңнің дағдарысына жатады?

а) 1


в) 3

с) 5


д) 7

145. Баланың қорыққан кездегі құшақтау әрекеті қандай рефлекске жатады?

а) шартты рефлекс

в) қорғаныс рефлексі

с) марфо рефлекс

д) дұрыс жауап жоқ

146. Химиялық заттардың дәмін айыру қай айда пайда болады?

а) 1-2 күнде

в) 1 айда

с) 15 күнде

д) 1,5 айда

147. Жаңа туған балада талдағыштардың қарқынды қалыптасуынан пайда болған рефлекс?

а) қорғаныс рефлекс

в) марфо рефлекс

с) жармасу рефлексі

д) барлық жауап дұрыс

148. Баланың дыбыс шығарып, гуілдеуі қай айда болады?

а) 1 айда

в) 3 айда

с) 2 айда

д) 4 айда

149. 1 жастағы баланың сөздік қоры

а) 15 сөз

в) 10 сөз

с) 150 сөз

д) 1500 сөз

150. 4 – 5 айда нәрестенің қандай бұлшық еті арқылы қозғалыс жасау қабілеті дамиды?

а) мойын бұру

в) жүру

с) еңбектеу

д) секіру

151. Нәрестелік кезеңдегі ойлау түрі ?

а) бейнелік

в) көрнекі - әрекеттік

с) эмоциялық

д) сөз – логикалық

152. Саналы түрде есте сақтау әрекеті қай жаста дамиды?

а) 3-4 жаста

в) 1-2 жаста

с) 5-6 жаста

д) 7-8 жаста

153. 6 жастағы баланың сөздік қоры?

а) 1400 сөз

в) 100 сөз

с) 150 сөз

д) 14000 сөз

154. Мектепке дейінгі шақтағылардың негізгі әрекеті?

а) барлық жауап дұрыс

в) оқу

с) еңбекд) ойын

155. Көргенін нақты, анық түрде қайтадан жаңғырту қабілеті?

а) моторлық ес

в) бейнелік ес

с) сөз – логикалық ес

д) эйдетикалық ес

156. Кіші мектеп жасы кезеңін ата?

а) 6-10


в) 3-5

с) 11-15

д) 16-18

157. Бастауыш мектеп жасының ойлау қабілетінің деңгейі?

а) бейнелік

в) сөз – логикалық

с) нақты операциялық

д) дұрыс жауап жоқ

158. Жасөспірімдік кезеңге тән негізгі морфо – функционалдық өзгерілу?

а) рухани жетілу

в) жыныстық жетілу

с) адамгершілік жетілу

д) дұрыс жауап жоқ

159. «Өтпелі», «қиын», бетбұрыс», сыналатын кезеңді басқаша қалай атайды?

а) нәресте

в) жеткіншек

с) жасөспірім

д) ересек

160. Антрополог Р. Бенедикт балалықтан ерекшелікке өтудің неше типін бөліп көрсетеді?

а) 2


в) 3

с) 5


д) 6

161. Жасөспірімдік жасы кезеңін ата?

а) 0 – 2 жас

в) 14,5 – 17 жас

с) 5 – 10 жас

д) 11 – 14 жас

162. Нәресте миының көлемі?

а) 400гр

в) 200 гр

с) 700 гр

д) 800 гр

163. Баланың ойлау қабілетінің дамуына ықпал ететін дене мүшесі?

а) басы

в) қолы


с) аяғы

д) бұлшықеттері

164. Іс - әрекеттің орнықты нысаналы өзгерісі?

а) үйрену

в) оқу

с) жаттығуд) дұрыс жауап жоқ

165. Адамға белгілі бір білім, іскерліктер мен дағдыларды беру?

а) үйрету

в) оқыту

с) тәрбие

д) білім беру

166. Сыртқы негіздерге не жатады?

а) күту


в) талаптар

с) мүмкіндіктер

д) барлық жауап дұрыс

167. Белгілі бір әрекет үшін адамның айналасында болатын объективті шарттар?

а) мүмкіндіктер

в) ыңғай

с) талаптар

д) күту


168. Педагогикалық процесті мақсатты түрде ұйымдастыру тұрғысында жеке адамды қалыптастырудағы психологиялық заңдылықтарды не зерттейді?

а) оқыту психологиясы

в) тәрбие психологиясы

с) мұғалім психологиясы

д) барлық жауап дұрыс

169. Ойын іс-әрекеті негізінде баланың қиялымен символикалық функциясы қалыптасып , дамитыны туралы кім айтты?

а) Д.Б.Эльконин

в) В.В.Давыдов

с) А.Н.Леонтьев

д) Л.С.Высотский

170. Жеке адамның мұғалім ретінде балаларды оқытуда және тәрбиелеуде жоғары көрсеткіштерге жету шарты болып табылатын белгілі психикалық ерекшеліктер

а) педагогикалық қабілеттер

в) педагогикалық әдептілік

с) педагогикалық іскерлік

д) дұрыс жауап жоқ

171. Жастардың тәлімгері ретінде өзіне қойылатын әлеуметтік үміттерді тепе-тең қабылдау негізінде құрылатын мұғалімнің мінез-құлқы

а) педагогикалық қабілеттілік

в) педагогикалық іскерлік

с) педагогикалық әдептілік

д) дұрыс жауап жоқ

172. Баланың айналадағы адамдар әсеріне негізсіз қарсыласуы

а) негативизм

в) мнемоника

с) деперсонализация

д) манипуляция

173. Жеке адамның құлдырауы, өзіндік “Мен”-ге байланысты түйсіктерінен айрылуы

а) негативизм

в) мнемоника

с) деперсонализация

д) манипуляция

174. Адамдардың тек қағаз жүзінде ғана бар қауымдастығы қандай топ деп аталады?

а) шағын

в) шартты

с) бастапқы

д) нақты

175. Көзқарас, талаптары үлгі болып саналатын ақиқат өмір сүруші немесе қиялдағы топ қалай аталады?

а) референт

в) шартты

с) нақты

д) шағын

176. Әр заттың жаны бар деп уағыздайтын не?

а) идеалист

в) анимизм

с) детерминист

д) сенсуалист

177. Оқытумен тәрбиелеудің психологиялық заңдылықтарын зерттеу пәні

а) педагогикалық психология

в а) салыстырмалы

с) балалар

д) әлеуметтік

178. Жадырау комплексі қай кезеңде көрінеді

а) мектепке дейінгі шақ

в) ерте сәбилік шақ

с) нәрестелік шақ

д) мектеп жолы

179. Міндетті түрде басшыға бағынуды талап ететін қарым-қатынас түрі

а) либералдық

в) демократиялық

с) авторитарлық

д) барлық жауап дұрыс

180. Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологияның әдісі

а) социометрия

в) тест

с) әңгіме

д) анкета

181. Ым-ишара, пантомимик, мимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау

а) қоғамдық пікір

в) вербальды қарым-қатынас

с) вербальды емес қарым-қатынас

д) дипломатия

182. Зейіннің түрін көрсет

а) тұрақтылығы

в) үйреншікті

с) бөлінушілігі

д) көлемі

183. Жұмыс қабілеттілігі азайғандағы шаршау қалпы

а) қажу

в) талаптану

с) тыныштық

д) өзін-өзі реттеушілік

184. Адамның адамдармен бірлесіп жұмыс істеуі

а) зұлымдық

в) жарыс

с) қайғыру

д) бірлестік

185. Проприоцивті түйсіктің қызметі

а) кеңістіктегі дененің орналасу координациясы,қозғалу координациясы

в) ішкі гомеостазды сақтау

с) қоршаған орта туралы ақпараттарды қайта өңдеу

д) күшті тітіркендіргіштерге бейімделу

186. Бастан кешкен және сақталған сезімдерге негізделген еске сақтаудың түрі

а) сөз-логикалық

в) эмоциялық

с) механикалық

д) бейнелік

187. Ішке бағытталған адамның типі

а) экстроверт

в) интроверт

с) амбиверт

д) барлық жауап дұрыс

188. Жасөспірімдер жасы қай кезеңді қамтиды

а) 11 жас-14 жас

в) 7 жас-10 жас

с) 15 жас-18 жас

д) 18 жас-20 жас

189. Нәресте жасы қай кезеңді қамтиды?

а) 7 жас-10 жас

в) 3 жас-6 жас

с) туғаннан -1 жас

д) 11 жас-15 жас

190. Мектепке дейінгі жас қай кезеңді қамтиды?

а) 11 жас-15 жас

в) туғаннан-1 жас

с) 7 жас-10 жас

д) 3 жас-6 жас

191. Психология ғылымының тұңғыш дүниеге келген жері

а) Қытай

в) Греция

с) Италия

д) Германия

192. Анимистік пікір деген не?

а) жан кейде бар,кейде жоқ дейтін пікір

в) барлық нәрседе де жан бар дейтін пікір

с) жан жоқ деген пікір

д) дұрыс жауап жоқ

193. Психологияның қай саласы адаммен техниканың қарым-қатынасынан туындайтын психологиялық мәселелерді зерттейді?

а) инженерлік психология

в) педагогикалық психология

с) балалар психологиясы

д) салыстырмалы психология

194. Психологияның қай саласы жануарлар психикасымен адам психикасының ұқсастығын зерттейді?

а) педагогикалық психология

в) салыстырмалы психология

с) инженерлік психология

д) балалар психологиясы

195. Психологияның қай саласы қоғамның, ұжымның жеке адамдарға тигізетін ықпалын зерттейді?

а) инженерлік психология

в) педагогикалық психология

с) әлеуметтік психология

д) салыстырмалы психология

196. Адамның небір қиын-қыстау кезеңдерінде қажетті шешімдерге келіп, оны жүзеге асыруға қабілетінің болуы еріктің қандай сапасы

а) тәртіптілік

в) табандылық

с) ұстамдылық

д) тоқтамға келгіштік

197. Адамның шамадан тыс зорлануы дегеніміз

а) стресс

в) аффект

с) құмарлық

д) көңіл

198. Қысқа уақытқа созылады да бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның түрі

а) стресс

в) құмарлық

с) аффект

д) көңіл

199. Дене құрылымы нәзік, әлсіз дамыған, тұйық, эмоциялары ауыспалы,тұрақсыз тип

а) шизотимик

в) циклотимик

с) иксотимик

д) атлетик

200. Бойшаң,нәзік денелі, көкірек тұсы жайылыңқы, тар тип

а) пикник

в) атлетик

с) лектосоматик

д) дисплостик

201. Кіші мектеп жолының алғашқы кезеңінің негізгі міндеттері

а) оқу

в) бейімделус) тәрбие

д) еңбек

Тест тапсырмаларының жауаптары:

Тапсырма реті Жауабы Тапсырма реті Жауабы

1. А 101. А

2. А 102. А

3. С 103. С

4. С 104. С

5. Д 105. Д

6. А 106. А

7. С 107. С

8. В 108. В

9. А 109. А

10. С 110. С

11. Д 111. Д

12. С 112. С

13. С 113. С

14. В 114. В

15. С 115. С

16. В 116. В

17. А 117. А

18. С 118. С

19. В 119. В

20. А 120. А

21. С 121. С

22. Д 122. Д

23. А 123. А

24. С 124. С

25. А 125. А

26. В 126. В

27. С 127. С

28. В 128. В

29. А 129. А

30. А 130. А

31. С 131. С

32. В 132. В

33. В 133. В

34. А 134. А

35. С 135. С

36. А 136. А

37. Д 137. Д

38. С 138. С

39. С 139. С

40. А 140. А

41. С 141. С

42. С 142. С

43. В 143. В

44. В 144. В

45. В 145. В

46. А 146. А

47. В 147. В

48. А 148. А

49. А 149. А

50. В 150. В

51. С 151. С

52. А 152. А

53. Д 153. Д

54. Д 154. Д

55. А 155. А

56. С 156. С

57. В 157. В

58. В 158. В

59. А 159. А

60. В 160. В

61. С 161. С

62. В 162. В

63. А 163. А

64. В 164. В

65. Д 165. Д

66. А 166. А

67. В 167. В

68. А 168. А

69. А 169. А

70. С 170. С

71. А 171. А

72. С 172. С

73. В 173. В

74. А 174. А

75. В 175. В

76. А 176. А

77. С 177. С

78. С 178. С

79. А 179. А

80. С 180. С

81. В 181. В

82. А 182. А

83. Д 183. Д

84. А 184. А

85. В 185. В

86. В 186. В

87. С 187. С

88. С 188. С

89. Д 189. Д

90. В 190. В

91. В 191. В

92. А 192. А

93. В 193. В

94. С 194. С

95. Д 195. Д

96. А 196. А

97. С 197. С

98. А 198. А99. В 199. В

100. В 200. В
Каталог: portf -> zhailaubaeva -> files
portf -> Іс қағаздарының түрлері: Іс қағаздарының түрлері
portf -> Тақырыбы: Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту
portf -> Сабақты тақырыбы: Ұлы, кемеңгер, ақын Абай Құнанбаев. Грамматикалық тақырып
portf -> Стиль-сөйлеушінің белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы
portf -> А. Байтұрсынов атындағы Қму тілдік даярлау орталығы
portf -> Adobe Presenter презентациясын құру Тағайындалуы
files -> Рабочая учебная программа для технических и профессиональных учебных заведений по дисциплине Педагогика специальность 0105000 «Бастауыш білім беру»
files -> Сабақтың тақырыбы: Психология пәнін оқып үйренудің маңызы Сабақтың мақсаты
files -> Жайлаубаева Индира Жұбатқанқызы Мамандығы: 0105000 «Бастауышбілім беру» Күндізгі оқу формасы III курс. Жалпы сағат саны : 64 Сырттайоқубөлімі– Жыл сайынғы қайта бекіту туралы мәлімет


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет