2 Информатика кафедрасының отырысында талқыланды Хаттама №1 «11» қыркүйек 2013 жбет1/2
Дата08.09.2017
өлшемі402,86 Kb.
  1   2

ПОӘК 042-14.2.07.1.20.01/02-2013

01.09.2013 ж. 1 басылым

беттіңҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

ПОӘК


ПОӘК

042.14.2.07.1.20.01/02-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған

«Компьютерлік графика» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы


03.09.2013ж

№1 басылым
«Компьютерлік графика»

ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
5В011100 - «Информатика» мамандығына арналған
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013
АЛҒЫ СӨЗ
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған:_________ Семей қаласы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті, Информатика кафедрасының аға оқытушысы Рысжанова А.С.

«___»__________ 2013ж.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2013 ж.
Кафедра меңгерушісі _________________ Абишова А.А.
2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында талқыланды
Хаттама №1 «12» қыркүйек 2013 ж.
Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды

Хаттама №1 «18» қыркүйек 2013 ж.
Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова

БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМАЗМҰНЫ


 1. Жалпы жағдайлар
 1. Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар
 1. Курс саясаты мен форматы
 1. Бағаларды қоюдағы саясат
 1. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі
 1. СОӨЖ және СӨЖ мазмұндары
 1. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік графигі

ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар

Оқытушының аты-жөні – Рысжанова А.С., аға оқытушы

Кафедра – Информатика

Байланыс жүйелері – тел.36-01-50, №3 оқу корпусы, 102-кабинет

Пәннің өтілу орны – 205 аудитория

Пән атауы – Компьютерлік графика

Кредит саны -3

1.2 Жұмыстық –оқыту жоспарынан ақпарат (Кесте 1).
Кесте 1. Оқу жоспарынан ақпарат

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Зертхана-лық

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

(семестр)


3

5

3

15

30

22,5

67,5

135


Емтихан

(1)

1.3 Пәннің қысқаша мазмұны

«Компьютерлік графика» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені 5В011100 – «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған. Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес «Компьютерлік графика» курсы оқытудың басты мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Компьютерлік графика растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуді дағдыландырады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді массив арқылы көбейту. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолдана білуді үйретеді.

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде әр студент компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жабдықталған дербес компьютерде жұмыс істеуге машықтануы тиіс.
1.4 Пәннің мақсаты

Компьютерлік графика растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуді дағдыландырады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолдана білуді үйретеді.


1.5 Пән міндеті:

 • Компьютерлік графика түсінігі, тарихы және түрлері туралы жалпы білімін қалыптастыру;

 • Қазіргі қолданыста жүрген компьютерлік графика бағдарламалары, компьютерлік графика құрудың негізгі принциптері мен технологияларын игеру;

 • компьютерлік графика бағдарламалармен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;

 • компьютерлік графика бағдарламалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ажырата алуын үйрету;

 • CorelDraw графикалық редакторы және Adobe Photoshop графикалық бағдарламасымен жұмыс істей алу, оның мүмкіндіктерін пайдалана алу және осы біліммен басқа да салаларда қолдана білу.

1.6 Пәнді оқып, аяқтаған студенттердіңБілуі керек:

 • компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жұмыс істей білуі;

 • растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы;

 • CorelDraw графикалық редакторы және Adobe Photoshop графикалық редакторын игеруі;

 • Графикалық бағдарламалармен жұмыс істей білуі;

 • Графикалық редакторлардың форматтары, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктері түсінуі;

 • практикалық және қолданбалы бағдарламаларды еркін қолдану дағдыларының болуы;

 • болашақ мамандардың шығармашылық ізденістерін қалыптастыру;

 • студенттерді оқулық және ғылыми әдебиетпен өздік жұмыс жасауға үйрету.

1.7 Пән пререквизиттары:

Пәнді меңгеру үшін студент «Программалау1», «Информатика» пәндерінің білімдерін меңгерген болу керек.
1.8 Пән постреквизиттары:

Білім берудегі мультимедиа, WEB дизайн, HTML технологиясы, Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу және педпгогикалық практика мен орта мектептегі профильдік курстарда.2. ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу, дәрісті үнемі жүргізу, оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, зертханалық сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз уақытында дайындалу қажет. Зертханалық жұмыс сабақтары барысында екпінді қатынасқаны жөн.

Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған үш сабаққа ұпай есептелмейді.

Зертханалық жұмыстарға, СОӨЖ, СӨЖ дайындалу барысында сәйкес дәріс материалдарын білу қажет.

Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.

Қорытынды емтихан барлық теориялық сұрақтармен практикалық тапсырмаларды қамтиды.

3. КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ


Келесі талаптар қойылады:

 1. Студент дәріс, машықтану және зертханалық сабақтарына міндетті түрде қатынасуы қажет;

 2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;

 3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;

 4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;

 5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым салынады;

 6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса, бірден «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;

 7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет, кешіктірілген жұмыс қабылданбайды.

Межелік аттестация студенттің сабаққа қатынасуына, тапсырмаларды уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы қорытынды баға соңғы аттестацияның 60 және емтихан бағасының 40 құрайды.
4. БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ

Кесте 2-Студент рейтингісін есептеуапта

Бақылау түрі

Барлық балдар

Ескерту

1

2

3

4
Барлық 1 және 7 аптадағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
2

Тапсырманы орындау

15

ЗЖ

3

Ауызша сұрау

15

СОӨЖ

3

Тапсырманы орындау

20

ЗЖ

4

Ауызша сұрау

30

СӨЖ

4

Тапсырманы орындау

20

ЗЖ

5

Тапсырманы орындау

20

ЗЖ

6

Ауызша сұрау

15

СОӨЖ

6

Тапсырманы орындау

15

ЗЖ

7

Тапсырманы орындау

15

ЗЖ

7

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

7

Аралық бақылау 1

60

АБ

1 және 7 апта бойынша барлық балдар жиынтығы

300Барлық 8 және 15 аптадағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
8

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

9

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

9

Ауызша сұрау

20

СОӨЖ

10

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

10

Ауызша сұрау

30

СӨЖ

11

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

12

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

12

Ауызша сұрау

20

СОӨЖ

13

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

14

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

14

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

15

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

15

Аралық бақылау 2

75

АБ

8 және 15 аптадағы қорытынды балл жиынтығы

300
Емтихан балы

400
Академиялық аралықтағы балдар қорытындысы

1000
Мерей А. студенттің рейтингісін есептеу мысалы:Бірінші рейтинг:Екінші рейтингті есептеу барысында нәтижесіне студенттің екінші аралықтағы барлық ұпайларын қосу керек. Сонымен қатар Мерей А. студентке зертханалық жұмыс тапсырмалары, машықтану сабағының тапсырмалары және СОӨЖ үшін 9 балл қосылған, себебі ол оны бірінші аралықта орындамағандықтан. Сонда Мерей А. екінші рейтингісі былайша анықталады:

.

Егер студент денсаулығының нашарлауына немесе басқа да себепті жағдайлар бойынша межелік бақылауды тапсыра алмаса және ол құжат бойынша дәлелденсе, онда ол межелік бақылауды жеке тапсыруына болады.

Студент, пән бойынша қорытынды бақылауға жіберіледі, егер оның рейтингілік ұпайы 50%. Тең немесе одан артық болса.

Кесте 3 - Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен шкаласыӘріп жүйесі бойынша баға

Ұпайлардың цифрлық эквиваленті

Проценттік мазмұн

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

қанағаттанарлықсыз

I

NA

-

аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет