2009ж. «Қазақ филологиясы» кафедрасыбет3/12
Дата04.11.2016
өлшемі2,38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

14ОЖСӨЖ мазмұны: М. Әуезв әңгімелерінің тақырыбы мен проблематикасы, көркемдік әлемі, образдар жүйесі. Эпикалық және лирикалық сипаттары.

14СӨЖ мазмұны: драмалық шығармаларының тақырыптық, идеялық сипаты мен жанрлық құрамы, сюжеттік желісі, поэтикасы.

Әдебиеттер:

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Поэтика эпопеи «Путь Абая в свете истории ее создания. А.: Наука, 1964

 3. Әуезов тағылымы. Алматы: жазушы, 1987

15 кредит сағат.

7 практикалық сабақ.Тақырыбы: Ақын поэмаларының жанрлық ерекшеліктері, олады поэтиалық жүйесінде фольклор мотивтерінің қызметі

Әдебиеттер:.

1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет әдебиеті. Оқулық. – А.: Мектеп, 1971

2. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975.

3. Сүйінішәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997.

4. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994.

5. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.

6. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002

15ОЖСӨЖ


15СӨЖ

16-кредит

8 практикалық сабақ.Тақырыбы: «Абай жолы» - тарихи эпопеясы. Романың көркемдік ерекшелігі.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Поэтика эпопеи «Путь Абая в свете истории ее создания. А.: Наука, 1964

 3. Әуезов тағылымы. Алматы: жазушы, 1987

16 ОЖСӨЖ мазмұны: М. Әуезовтің әдеби зерттеу еңбектері. Абайтану проблемалары.

16 СӨЖ мазмұны: Жазушы творчествосының зерттелуі.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Поэтика эпопеи «Путь Абая в свете истории ее создания. А.: Наука, 1964

 3. Әуезов тағылымы. Алматы: жазушы, 1987

 1. апта.

17 кредит сағат

9 - дәріс. Тақырыбы: С. Мұқанов шығармашылығы.Дәріс мазмұны:

 1. С. Мұқановтың прозалық шығармаларының көркемдік ерекшелігі.

 2. «Ботагөз» романы – реализм әдісі негізінде көрінген туынды, жазылу тарихы. Тақырыбы мен көтерген мәселесі.«Абай жолы» романы

 3. Жазушының мемуарлық романдарының көркемдік ерекшелігі.

Әдебиеттер:

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Ерөбеков Қ. Мейірім шағы. А.: Жазушы, 1985

 3. Ергөбеков Қ. Баянғұмыр. А.: Жазушы, 1991

 4. Ергөбеков Қ Сәбит мұқанов. А.: Рауан, 1989.

 5. Ергөбеков Қ. Жазушы шеберханасы. А.: Қазақпарат, 2002

17 ОЖСӨЖ мазмұны: «Ботагөз» романының сюжеттік желісін құрған тарихи оқиғалар, оларды жинақтау мен даралаудағы суреткерлік нысана.

17 СӨЖ мазмұны: Мемуарлық романдағы дәуір шындығы және көркемдік жинақтау.

Әдебиеттер:

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Ерөбеков Қ. Мейірім шағы. А.: Жазушы, 1985

 3. Ергөбеков Қ. Баянғұмыр. А.: Жазушы, 1991

 4. Ергөбеков Қ Сәбит мұқанов. А.: Рауан, 1989.

 5. Ергөбеков Қ. Жазушы шеберханасы. А.: Қазақпарат, 2002

6. Кәкішев Т. Сәбең әлемі. А.: 2000

18 кредит сағат.

10 дәріс сабақ.Тақырыбы: . Мүсірепов шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

 1. Ғ. Мүсірепов шығармаларының көркемдік ерекшелігі.

 2. Ғ. Мүсірепов прозасының көркемдік поэтикасы.

 3. Романдарының эпопеялық сипаты.

Әдебиеттер:

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Ашимханова С. Мир Г. Мусрепова. А.: Қазақ университеті, 1999.

 4. Ғабдуллин Н. Ғабит мүсірепов – драматург. Монография. А.: Өнер, 1982

 5. Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық. А.: 1988

Ғ. Мүсіреповтің көркемдік әлемі. А.: Қазақ университеті, 2002

18 ОЖСӨЖ мазмұны: Жазушы творчествосындағы аналар тақырыбы.

18 СӨЖ мазмұны: Ғ. Мүсірепов повестерінің көркемдік ерекшеліктері.

Әдебиеттер:

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Ашимханова С. Мир Г. Мусрепова. А.: Қазақ университеті, 1999.

 4. Ғабдуллин Н. Ғабит мүсірепов – драматург. Монография. А.: Өнер, 1982

 5. Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық. А.: 1988

 6. Ғ. Мүсіреповтің көркемдік әлемі. А.: Қазақ университеті, 2002

19 кредит сағат.

9 практикалық сабақ.Тақырыбы: 9-семинар

Семинар мазмұны: «Сырдария» романы. Роман тақырыбы. Романдағы еңбек адамының бейнелері. Романның көркемдік әлемі.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Ергөбеков Қ. Мейірім шағы. А.: Жазушы, 1985

 3. Ергөбеков Қ. Баянғұмыр. А.: Жазушы, 1991

 4. Ергөбеков Қ Сәбит мұқанов. А.: Рауан, 1989.

 5. Ергөбеков Қ. Жазушы шеберханасы. А.: Қазақпарат, 2002

19 ОЖСӨЖ мазмұны: «Мөлдір махаббат» романының көркемдік ерекшелігі. Образдар жүйесі. Прототип м әселесі.

19 СӨЖ мазмұны: «Аққан жұлдыз» роман-дилогиясы. Тарихи тұлға бейнесі. Романның көркемдік поэтикасы.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Ергөбеков Қ. Мейірім шағы. А.: Жазушы, 1985

 3. Ергөбеков Қ. Баянғұмыр. А.: Жазушы, 1991

 4. Ергөбеков Қ Сәбит мұқанов. А.: Рауан, 1989.

 5. Ергөбеков Қ. Жазушы шеберханасы. А.: Қазақпарат, 2002

20-кредит

10 практикалық сабақ.Тақырыбы: Ғ. Мүсірепов – драматург.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Ашимханова С. Мир Г. Мусрепова. А.: Қазақ университеті, 1999.

 4. Ғабдуллин Н. Ғабит мүсірепов – драматург. Монография. А.: Өнер, 1982

 5. Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық. А.: 1988

 6. Ғ. Мүсіреповтің көркемдік әлемі. А.: Қазақ университеті, 2002

20 ОЖСӨЖ мазмұны: «Оянған өлке», «Жат қолында» романдарының көркемдік ерекшелігі. Халық өмірі, әлеуметтік тартыс көріністері. . Шығарманың эпопеялық сипаты.

20 СӨЖ мазмұны: Ғ. Мүсірепов шығармашылығының зерттелу тарихы, көркемдік жүйесі.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Ашимханова С. Мир Г. Мусрепова. А.: Қазақ университеті, 1999.

 4. Ғабдуллин Н. Ғабит мүсірепов – драматург. Монография. А.: Өнер, 1982

Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық 1. апта.

21 кредит сағат

11- дәріс. Тақырыбы: Ғ. Мұстафин шығармашылығы.Дәріс мазмұны:

 1. Ғ. Мұстафин шығармаларының көркемдік ерекшелігі.

 2. Ғ. Мұстафин прозасының көркемдік поэтикасы.

 3. Романдарының көркемдік сипаты.

Әдебиеттер:

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық. А.: 1988

 4. Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Алматы: Ғылым, 1991

 5. Дәдебаев Ж. Шымырлап бойа жайылған. Мақалалар. А.: Жазушы, 1988

 6. Дәдебаев Ж. Ғабиден Мұстафин. А.: Рауан, 1989.

21 ОЖСӨЖ мазмұны: Жазушының үлкен эпикалық жанр саласындағы шығармаларының тқырыптық, көркемдік ерекшелігі.

21 СӨЖ мазмұны: Ғ. Мұстафиннің «Шығанақ» романы тақырыбының туу тарихы. үсірепов повестерінің көркемдік ерекшеліктері.

Әдебиеттер:

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық. А.: 1988

 4. Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Алматы: Ғылым, 1991

 5. Дәдебаев Ж. Шымырлап бойа жайылған. Мақалалар. А.: Жазушы, 1988

 6. Дәдебаев Ж. Ғабиден Мұстафин. А.: Рауан, 1989.

22 кредит сағат.

12 дәріс сабақ.Тақырыбы: : Ғали Орманов шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

 1. Ғ. Орманов шығармаларындағы соғыс тақырыбы.

 2. Ғ. Орманов өлеңдерінің көркемдік поэтикасы.

 3. Қысқа жанрдағы шығармаларының көркемдік сипаты.

Әдебиеттер:

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

22 ОЖСӨЖ мазмұны: Ғ. Ормаанов өлеңдеріндегі лиризм.

22 СӨЖ мазмұны: Ғ. Ормановтың эпикалық жанрдағы шығармалары, көркемдік ерекшелігі.

Әдебиеттер:

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

23 кредит сағат.

11 практикалық сабақ.Тақырыбы: : «Қарағанды» романы. Романның көркемдік поэтикасы.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық. А.: 1988

 4. Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Алматы: Ғылым, 1991

 5. Дәдебаев Ж. Шымырлап бойа жайылған. Мақалалар. А.: Жазушы, 1988

 6. Дәдебаев Ж. Ғабиден Мұстафин. А.: Рауан, 1989.

 7. Мұстафин Ғ. Бес томдық шығармалар жинағы.4-том. Алматы:Жазушы,1984.

23 ОЖСӨЖ мазмұны: «Дауылдан кейін» романы. Романның көркемдік ерекшелігі, композициялық құрылысы, жазушы шеберлігі.

23 СӨЖ мазмұны: Жазушы творчествосының қазақ әдебиетіндегі орны.

Әдебиеттер:.

 1. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.: Ғылым, 1975

 2. Бердібаев Р. Қазақ романы. А.: Жазушы, 1975.

 3. Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы: Дәстүр мен жаңашылдық. А.: 1988

 4. Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Алматы: Ғылым, 1991

 5. Дәдебаев Ж. Шымырлап бойа жайылған. Мақалалар. А.: Жазушы, 1988

 6. Дәдебаев Ж. Ғабиден Мұстафин. А.: Рауан, 1989.

24-кредит

12 практикалық сабақ.Тақырыбы: Ғ. Орманов шығармаларындағы халықтар достығы мен бейбітшілік тақырыбы.

Әдебиеттер:.

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

24 ОЖСӨЖ мазмұны: Ғ. Ормановтың очерк, әңгімелері. Әңгімелерінің көркемдік ерекшелігі. Жазушы шеберлігі.

24 СӨЖ мазмұны: Ғ. Ормановтың аудармалары.

Әдебиеттер:.

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

 1. апта.

25 кредит сағат

13- дәріс. Тақырыбы: Тайыр Жароков шығармашылығы.Дәріс мазмұны:

 1. Ақын өлеңдерінің көркемдік поэтикасы.

 2. Ақын поэмаларының тақырыптық, көркемдік ерекшелігі.

 3. Т. Жароков дастандарының көркемдік поэтикасы.

Әдебиеттер:

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

25 ОЖСӨЖ мазмұны: Эпикалық көлемді шығармаларының көркемдік ерекшелігі.

25 СӨЖ мазмұны: Т. Жароков шығармаларындағы соғыс тақырыбы.

Әдебиеттер:

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

26 кредит сағат.

14 дәріс сабақ.Тақырыбы: Хамза Есенжанов шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

 1. Х.Есенжановтың шығармашылық өмірбаяны.

 2. Х.Есенжановтың “Ақ Жайық” трилогиясы. Көркемдік ерекшелігі.

 3. Х.Есенжановтың “Көп жыл өткен соң” трилогиясы. Тарихи роман тағдыры.

Әдебиеттер:

 1. Есенжанов Х. Ақ Жайық. Алматы:Жазушы,1988.

 2. Есенжанов Х. Жүнісовтер трагедиясы.Алматы:Жазушы,1990.

 3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 4. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: Білім,

1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 3. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

26ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Х. Есенжановтың қилы тағдыры. “Ағайынды Жүнісовтер” романы.

26СӨЖ мазмұны: Х. Есенжанов шығармаларындағы уақыт пен кеңістік өлшемдері, образдар сонылығы.

Әдебиеттер: 1. Есенжанов Х. Ақ Жайық. Алматы:Жазушы,1988.

 2. Есенжанов Х. Жүнісовтер трагедиясы.Алматы:Жазушы,1990.

 3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 4. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.

Алматы:Білім,1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 3. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

27 кредит сағат.

13 практикалық сабақ.Тақырыбы: Т. Жароков шығармашылығындағы көркемдік ізденістер.

Әдебиеттер:.

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

27 ОЖСӨЖ мазмұны: Т. Жароков шығармаларындағы халық тағдыры.

27 СӨЖ мазмұны: Ақын творчествосының қазақ әдебиетндегі алатын оны.

Әдебиеттер:.

 1. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қрағанды, 1999

 2. Исмаилов Е. Ақындар. А.: ҚМКӘБ, 1956

 3. Қабдоов З. Жебе. А.: Жазушы, 1977

28-кредит

14 практикалық сабақ.Тақырыбы: : Х.Есенжанов шығармаларындағы эпикалық өлшемдегі оқиғаларды суреттеу шеберлігі.

Әдебиеттер:.

 1. Есенжанов Х. Ақ Жайық. Алматы:Жазушы,1988.

 2. Есенжанов Х. Жүнісовтер трагедиясы.Алматы:Жазушы,1990.

 3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 4. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.

Алматы:Білім,1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 3. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

28 ОЖСӨЖ мазмұны: Х. Есенжанов романдарының көркемдік ерекшелігі. Жазушы шеберлігі.

28 СӨЖ мазмұны: Х. Есенжановтың аударма саласындағы еңбектері. Тургенев, Шолохов романдарының аударылу тарихы.

Әдебиеттер:.

 1. Есенжанов Х. Ақ Жайық. Алматы:Жазушы,1988.

 2. Есенжанов Х. Жүнісовтер трагедиясы.Алматы:Жазушы,1990.

 3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 4. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.

Алматы:Білім,1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

 1. апта.

29 кредит сағат

15 - дәріс. Тақырыбы: Қасым Аманжолов шығармашылығы.Дәріс мазмұны:

 1. Қ. Аманжоловтың шығармашылық өмірбаяны.

 2. Қ. Аманжолов шығармаларындағы саяси-әлеуметтік тақырып.

 3. Қ. Аманжолов поэзиясының көркемдік поэтикасы.

Әдебиеттер:

 1. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 2. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: Білім,

1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 3. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.29 ОЖСӨЖ мазмұны: Қ. Аманжолов поэзиясындағы Отан соғысы тақырыбы.

29 СӨЖ мазмұны: Қ. Аманжоловтың поэмалары. Көркемдік сипаты.

Әдебиеттер: 1. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 2. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.

Алматы:Білім,1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 3. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

30 кредит сағат.

16 дәріс сабақ.Тақырыбы: ХХ ғасырдың 60-жылдарынан кейінгі әдебиет(1960-2000)

Дәріс мазмұны:

  1. Жаңғыру кезеңі. Әдебиеттегі “жылымық”.

  2. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері.

  3. Осы кезеңдегі әдебиеттің негізгі даму бағыттары.

  4. Осы кезеңдегі қазақ әдебиетінің тарихын жүйелей оқыту мен зерттеудің басты принциптері.

Әдебиеттер:

   1. 40-50 және 60-жылдардағы қазақ әдебиеті. Алматы:Ғылым,1998.

   2. Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

   3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

   4. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

   5. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

   6. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

   7. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

   8. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3-т.Астана:Фолиант,2005.

30 ОЖСӨЖ мазмұны:

1.1960 жылдардан кейінгі әдебиетті үйренудегі қажетті алғы пәндер.

2.Р.Нұрғали “Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры”.

Әдебиеттер:

1.40-50 және 60-жылдардағы қазақ әдебиеті. Алматы:Ғылым,1998.

2.Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

3.Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

4.Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

5.Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

6.Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

7.Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

8.Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3т.Астана:Фолиант,2005.

9.Дәдебаев Ж.Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Оқу құралы. Алматы:Ғылым,1991.

10.Дәдебаев Ж. Шымырлап бойға жайылған. Алматы:Жазушы,1988.

11.Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. Алматы:Білім,1995.

30 СӨЖ мазмұны:

1.М.Әуезов “Абай жолы” роман-эпопеясы.Әдебиеттер:

1.М.Әуезов. Абай жолы:Роман-эпопеясы. I және II кітап.Алматы:Жазушы,1990.

2.Дәдебаев Ж.Мұхтар әуезов. Алматы:Рауан,1991.

3.Қабдолов З.Мұхтар Әуезов және оың әсемдік әлемі. Алматы,1986.

4.Қабдолов З.Әуезов. Алматы:Санат,1997.

31 кредит сағат.

15 практикалық сабақ.Тақырыбы: Қ. Аманжоловтың ақындық әлемі.

Әдебиеттер:.

 1. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 2. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.

Алматы:Білім,1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 3. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

31 ОЖСӨЖ мазмұны: Ақын творчествосындағы соғыс пен бейбітшілік, өмір мен өлім суреттері. Геройлық жәе трагедиялық пафос. Семестрлік қайталау.

31 СӨЖ мазмұны: Ақын шығармаларының мазмұн тереңдігі мен түр жарастығы.

Әдебиеттер:.

 1. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 2. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.

Алматы:Білім,1998.

 1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 3. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

32-кредит

16 практикалық сабақ.Тақырыбы: 1960 жылдардан кейінгі қазақ әдебиетінің дамуы.

Практикалық сабақ мазмұны:

 1. Осы кезең әдебиетінің тарихын жүйелей оқыту мен зерттеудің басты принциптері.

 2. Осы кезеңдегі әдебиеттің негізгі даму бағыттары.

 3. Қазіргі қазақ лирикасы.

Әдебиеттер:

1.40-50 және 60-жылдардағы қазақ әдебиеті. Алматы:Ғылым,1998.

2.Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

3.Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

4.Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

5.Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

6.Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

7.Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

8.Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3-т.Астана:Фолиант,2005.

9.Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Оқу құралы. Алматы:Ғылым,1991.

10.Дәдебаев Ж. Шымырлап бойға жайылған. Алматы:Жазушы,1988.

11.Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. Алматы:Білім,1995.

12.Абдрахманов С. Жиырмасыншы ғасыр жырлайды. 2 том. Алматы:Раритет,2007.

32 ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Лирикадағы автор мен кейіпкер арақатынасы. Ғ. Қайырбеков шығармашылығы.

32 СӨЖ мазмұны:

 1. Конфликт және характер. Ізтай Мәмбетов шығармашылығы.

Әдебиеттер:

1.Ғ.Қайырбеков. Шығармалар жинағы. 2 том. Алматы:Жазушы,1998.

2.Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

3.Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

4.Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

5.Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

6.Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

7.Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

8.Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. 7 том. Шығ.жинақ.3 т.Астана: Фолиант,2005.

9.Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Оқу құралы. Алматы:Ғылым,1991.

10.Дәдебаев Ж. Шымырлап бойға жайылған. Алматы:Жазушы,1988.

11.Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. Алматы:Білім,1995.

12.Абдрахманов С. Жиырмасыншы ғасыр жырлайды. 2 том. Алматы:Раритет,2007.

13.Мәмбетов І. Шығармалар жинағы. Алматы:Жазушы,1988.

 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет