№30 Мәскеу қаласы Тарифтік емес реттеу шаралары туралыбет17/45
Дата15.04.2018
өлшемі7,82 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45

Кесірткелер кіші отряды

SauriaСұр келес

Varanus griseus

 1. ҚР

Сұр жармасқы

Cyrtopodion russowi

 1. РФ

Шіңкілдек жармасқы

Alsophylax pipiens

 1. РФ

Чернов жалаңкөзі

Ablepharus chernovi

АР

Ұзынаяқ сцинк

Eumeces schneideri

АР

Сарыбауыр тасбақа

Ophisaurus apodus

 1. ҚР

Күнгей Кавказ такыр домалақбас тасбақа

Phrynocephalus horvathi

АР

Зайсан домалақбас тасбақасы

Phrynocephalus melanurus

 1. ҚР

Шұбар домалақбас тасбақасы

Phrynocephalus versicolor

 1. ҚР

Сары жылан

Coronella austriaca

 1. БР

Алдыңғы Азия мабуясы

Trachylepis septemtaeniata

АР

Қиыр шығыс сцинк

Eumeces latiscutatus

 1. РФ

Ақбауыр кесіртке

Darevskia unisexualis

АР

Күнгей Кавказ түсті кесірті

Eremias arguta transcaucasica

АР

Күнгей Кавказ кесірті

Eremias pleskei Bedriaga

АР

Шалғын кесірткесі

Darevskia praticola

АР

Кіші Азия кесірткесі

Parvilacerta parva

АР

Барбур кесірті

Eremias argus barbouri

 1. РФ

Шегіркөз кесірті

Eremias multiocellata

 1. ҚРДаль кесірткесі

Darevskia dahli

АР

Пржевальский кесірті

Eremias przewalskii tuvensis

 1. РФ

Ростомбеков кесірткесі

Darevskia rostombekovi

АР

Кесіртке орташа

Lacerta media

 1. РФ

Орталық Азия кесірті

Eremias vermiculata

 1. ҚР

Жыландар кіші отряды

SerpentesAрмян тау-дала сұржыланы

Vipera (Pelias) eriwanensis

АР

Армян сұржылаын немесе Радде сұржыланы

Vipera (Montivipera) raddei

АР

Даревский сұржыланы

Vipera (Pelias) darevskii

АР

Динник сұржыланы

Vipera dinniki

РФ

Казнаков сұржыланы

Vipera kaznakovi

РФ

Никольский сұржыланы

Vipera nikolskii

РФ

Қарасұр жылан

Vipera lebetin

РФ

Шығыс динодоны

Dinodon orientale

РФ

Қызылбелдік динодоны

Dinodon rufozonatum

РФ

Күнгей Кавказ абжылан

Zamenis hohenackeri

АР

Мысық жылан

Telescopus fallax

РФ

Kавказ мысық жылын

Telescopus fallax

АР

Парсы жалған циклофисі

Pseudocyclophis persicus

АР

Сарықұрсақ абжылан

Coluber caspius

 1. ҚР

Күнгей Кавказ абжыланы

Elaphe hohenackeri

РФ

Қызылжолақты абжылан

Coluber rhodorhachis

 1. ҚР

Жолақты абжылан

Coluber spinalis

 1. ҚР, РФ

Жіңішке құйрықты абжылан

Elaphe taeniura

РФ

Эскулап абжыланы

Elaphe longissima

РФ

Жапон абжыланы

Elaphe japonica

РФ

Батыс айдаһары

Eryx jaculus

 1. РФ

Сатунин қарабас ринхокаламусы

Rhynchocalamus melanocephalus satunini


АР


ҚҰСТАР КЛАСЫ

AVES
Маймаққаздар отряды

Gaviiformes
Қаражемсаулы маймаққаз

Gavia arctica

БР

Қаражемсаулы еуропалық маймаққаз (Орталық Еуропа популяциясы)

Gavia arctica arctica

РФ

Аққұстұмсықты маймаққаз

Gavia adamsii

РФ

Түтіктұмсықтылар отряды

Procellariiformes
Ақжоталы ақ дауылпаз

Diomedea albatrus

РФ

Шұбартұмсықты дауылпаз

Calonectris leucomelas

РФ

Кіші качурка

Oceanodroma monorhis

РФ

Ескекаяқтылар отряды

Pelecaniformes
Үлкен суқұзғын, great cormorant

Phalacrocorax carbo

АР

Кіші суқұзғын

Phalacrocorax pygmaeus

АР, РФ

Айдарлы суқұзғын

Phalacrocorax aristotelis

РФ

Бұйра бірқазан

Pelecanus crispus

АР, ҚР, РФ

Қызғылт бірқазан

Pelecanus onocrotalus

АР, ҚР, РФ

Сұқсыртәрізділер отряды

Podicipediformes
Сұртұмсықты сұқсыр

Podiceps grisegena

АР, БР

Дегелектектестер отряды

Ciconiiformes
Түркістан ақ дегелегі

Ciconia ciconia asiatica

ҚР

Қиыр шығыс дегелегі

Ciconia boyciana

РФ

Қара дегелек

Ciconia nigra

АР, БР, РФ

Үлкен әупілдек

Botaurus stellaris

БР

Үлкен көлбұқа

Ixobrychus minutus

БР

Қызылаяқ тырнақұтан

Nipponia nippon

РФ

қарабай

Plegadis falcinellus

АР, ҚР, РФ

Бақылдақ құтан

Nycticorax nycticorax

БР

Жалбағай

Platalea leucorodia

АР, ҚР, РФ

Ақ кіші құтан

Egretta garzetta

ҚР


Ақ орташа құтан қ

Egretta intermedia

РФ

Египет құтан

Bubulcus ibis

РФ

Сары құтан

Ardeola ralloides

ҚР

Сарықұстұмсық құтан

Egretta eulophotes

РФ

Қарабауыр бұлдырақ

Pterocles orientalis

АР, ҚР

Қоқиқазтектестер отрыды

Phoenicopteriformes
Кәдімгі қоқиқаз

Phoenicopterus roseus

АР, ҚР, РФ

Қазтектестер отряды

Anseriformes
Алакөз қара ала үйрек

Aythya nyroca

АР, БР

Ақмаңдай қаз

Anser albifrons

АР

Ақмойын қаз

Philacte canagica

РФ

Маңқақаз

Eulabeia indica

РФ

Шиқылдақ қаз

Anser erythropus

БР, ҚР, РФ

Шиқылдақ қаз

Anser erythropus

АР

Қутұмсық қаз

Cygnopsis cygnoides

ҚР, РФ

Сұр қаз

Anser anser

АР

Америка қарашақазы

Branta nigricans

РФ

Канада алеут қарашақазы

Branta canadensis leucopareia

РФ

Қызылжемсаулы қарашақаз

Rufibrenta ruficollis

ҚР, РФ

Қызылжемсаулы қарашақаз

Branta ruficollis

АР

Қара атлантида қарашақазы

Branta bernicla hrota

РФ

Клоктун

Anas formosa

РФ

Үлкен бейнеарық

Mergus merganser

РБ

Ұзынтұмсықты бейнеарық

Mergus serrator

РБ

Қабыршақ бейнеарық

Mergus squamatus

РФ

Америка аққуы

Cygnus columbianus

РФ

Кіші аққу

Cygnus bewickii

АР, ҚР, РФ

Сұңқылдақ аққу

Cygnus cygnus

АР, ҚР

Сыбырлақ аққу

Cygnus olor

АР


Луток

Mergellus albellus

БР

Айдарлы үйрек

Aix galericulata

РФ

Мәрмәр шүрегей

Marmaronetta angustirostris

АР

Бэр сүңгуір үйрегі (қара ала үйрек)

Aythya baeri

РФ

Алакөз сүңгуір үйрегі (алакөз қара ала үйрек)

Aythya nyroca

БР, ҚР, РФ

Кәдімгі тұрпан

Melanitta fusca

АР

Отүйрек

Tadorna ferruginea

АР

Айдарлы сарыала қаз

Tadorna cristata

РФ

Сарыала қаз

Tadorna tadorna

АР

Ақбас үйрек

Oxyura leucocephala

АР, ҚР, РФ

Қара тұрпан

Melanitta fusca

ҚР

Қошқар тұмсық тұрпан

Mellanitta deglandi

ҚР

Мәрмәр шүрегей

Anas angustirostris

ҚР, РФ

Бізқұйрық үйрек

Anas acuta

БР

Жалпақтұмсық үйрек

Anas clypeata

АР

Сұңқартектестер отряды

Falconiformes
Ителгі

Falco cherrug

АР, ҚР, РФ

Ақбас құмай

Gyps fulvus

АР

Бүркіт

Aquila chrysaetos

АР, БР, ҚР, РФ

Шаңқылдақ қыран

Aquila clanga

АР

Сақалтай

Gypaetus barbatus

АР, ҚР, РФ

Тазқара

Aegypius monachus

АР, РФ

Тұрымтай

Falco columbarius

АР, БР

Жыланшы қыран

Circaetus gallicus

АР, БР, ҚР, РФ

Бөктергі

Falco vespertinus

АР, БР

Қызыл кезқұйрық

Milvus milvus

АР, БР, РФ

Қара кезқұйрық

Milvus migrans

БР

Ақсұңқар

Falco rusticolus

КР, РФ

Құмай

Gyps himalayensis

КР


Курганшық

Buteo rufinus

РФ

Шалғын ителгісі

Circus pygargus

АР

Егіс ителгісі

Circus cyaneus

БР

Дала ителгісі

Circus macrourus

АР, РФ

Қарақұс

Aquila heliaca

АР, ҚР, РФ

Дала бүркіті

Aquila rapax

ҚР, РФ

Айдарлы бүркіт

Spizaetus nipalensis

РФ

Бақалтақ қыран

Hieraaetus pennatus

АР, БР, ҚР

Ақбас субүркіт

Haliaeetus leucocephalus

РФ

Ақиық субүркіт

Haliaeetus pelagicus

РФ

Аққұйрық субүркіт

Haliaeetus albicilla

АР, БР, ҚР, РФ

Ұзынқұйрық субүркіт

Haliaeetus leucoryphus

ҚР, РФ

Шаңқылдақ қыран (Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясының Еуропалық бөлігі және Қиыр Шығыс популяциялары)

Aquila clanga

БР, РФ

Кіші шаңқылдақ қыран

Aquila pomarina

АР, БР, РФ

Кәдімгі күйкентайы

Falco tinnunculus

БР

Дала күйкентайы

Falco naumanni

РФ

Лашын

Falco peregrinus

АР, БР, ҚР

Жамансары қаршыға

Butastur indicus

РФ

Ақбас құмай

Gyps fulvus

РФ

Балықшы тұйғын

Pandion haliaetus

АР, БР, ҚР, РФ

Жерорта теңізі сұңқары

Falco biarmicus

АР

Дала бүркіті

Aquila nipalensis

АР

Дала күйкентайы

Falco naumanni

АР

Жұртшы

Neophron percnopterus

АР, ҚР, РФ

Қаршыға

Accipiter gentilis

АР

Еуропалық мықи

Accipiter brevipes

АР, РФ

Жағалтай

Falco subbuteo

БР


Бидайық

Falco pelegrinoides

ҚР


Еуразиялық экономикалық комиссия
Еуразиялық экономикалық одақ
Herpestidae мангуст
A v e s қ ұ с т а р
Phasianidae қырғауылдар
Musophagidae турако
Testudinidae құрлық
Bolyeriidae айдаһар
Теңіз қиярлары
Тауықтектестер о
Сүтқоректілер
Киттектестер о
Гименохета т
Пелтигера т
Энкалиптовые тұқымдасы
Жіңішкежапырақ т
Падуб тұқымдасы
Бөріқабат тұқымдасы
Campanulaceae
Буктер тұқымдасы
Дүңгіршектер тұқымдасы
Сұңғылалар тұқымдасы
Сарғалдақтар тұқымдасы
Талдар тұқымдасы
Шифрлау (криптографиялық) құралдарының және оларды қамтитын тауарлардың сипаттамалары туралы нотификациялардың

Каталог: docs -> kk-kz
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
kk-kz -> Еуразиялық экономикалық комиссия кеңес шешім
kk-kz -> Еуразиялық экономикалық комиссия алқА Ө к І м 2015 жылғы «06» қазан №109
kk-kz -> Еуразиялық экономикалық комиссия алқА Өкім


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет