5 оқу-әдістемелік жұмыс IДата14.04.2017
өлшемі81,08 Kb.
#13826
5.4. оқу-әдістемелік жұмыс

I. Мектеп 2013-2016 оқу жылдарында мектеп орта білім берудің базалық мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне, білім алушының даярлық деңгейі мен сапасына қойылатын талаптарды белгілеген, білім беру салалары бойынша білім, іскерлік және дағдыларды, түйінді құзыреттіліктер түріндегі күтілетін нәтижелерді нақтылаған, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы №296, №471, № 115 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламалары мен 2016-2017 оқу жылында мектепалды даярлық сыныптары мен 1-сыныптарда білім беру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 қаулысымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты» басшылыққа алынды. Ағымдағы оқу жылында бастауыш сыныптар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі №327 қаулысымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізге алынды. Мектеп 2013-2014-2015-2016 оқу жылдарында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаттар негізінде оқу жоспарларын жасаған. Стандарт талаптарына сәйкес 1-сыныптықтарға ҚР МЖМБС 1.4.002-2012 аясында 2013-2014 оқу жылында   1-сыныптарда «Шетел тілі» пәні кіргізілді. Жұмыс оқу жоспарының мазмұны мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының талаптарына сәйкес жүргізілуі қадағаланды.

Оқу жоспарында мектеп компоненті мен оқушы компоненттеріндегі өзгерістер ескерілді. Мектепке таңдауы бойынша курстарды, типтік оқу жоспарының вариативтік компонентінің құрамын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 ж. 25 шілдедегі № 296 және 2013 ж. 27 қарашадағы № 471 бұйрықтарымен реттелді. 2013-2014-2015 о.ж. 9-сыныптарда «Дінтану негіздері, 2015-2016о.ж. «Зайырлылық және дінтану негіздері» таңдау курстары жүргізіліп, әкімшілік тарапынан сабақтарға қатысылып, талдау жасалынды. 2014-2015-2016 оқу жылында үш тұғырлы тілді дамыту мақсатында Шығыс Қазақстан аймақтық оқу жоспары негізге ала отырып, барлық сыныптарға ағылшын тілі, 2016-2017 о.ж. орыс тілі пәндерінен таңдау курстары енгізілді. мектеп 2013ж.3сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген 7-сыныпта «Өлкетану», 2014-2015о.ж. 9-сыныпта «Абайтану» таңдау курстары қарастырылды. 10-11-сыныптарда оқу процесінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген 10-11 сыныптарға арналған бағдарлама оқушылардың және ата-аналардың сұранысына орай жаратылыстану-математикалық (физика-математикалық бағдар) бағытта құрылып, бағдарлы оқыту оқушылардың бейімділігі мен қабілетін, танымдық қызығушылығын барынша ескеріп, оқытуды даралау мен саралауға негізделген.10-11-сыныптарда таңдау курстары математика, физика, биология, география, химия пәндерінен енгізілді. Мектеп компоненті бойынша таңдау курстарының енгізілуі.жылдар

сыныптар

Мектеп компоненті бойынша сабақтар атауы

Сағат саны

2013-2014

1а, 1б, 1в, 3а, 4а, 4в

Тіл дамыту

3

1а,б,в2а,б,3а,б,4а, б

Логика әлемінде

9

3б, 4а, 4б

Аймақтық флора мен фауна

1,5

1а, 2а,б, 3а,б

Қызықты грамматика

4,5

1б, 3а, 3б

Сөздер сыры

1,5

1в, 4а, 4б

Мәтін және грамматика

2,5

6б, 7а

Magic Englist

1

5а, 6а,б, 7а,б,8а,б

Информатика әлемінде

4

5а,6а,б, 7Б

Қызықты математика

4

5а, 6а

Сөз сыры

1

5а, 8а

Тарих парақтары. Ұлтаралық қатынастардың қалыптасу тарихы

1

7а, 7б

Өлкетану

2

5а, 7б

Географиялық экология

2

8а, 8б, 9а

Химия әлемінде

2

7а,8б,9а

Элементар математиканың есептерін шешу

3

8, 9а

Логикалық есептер шешу әдістері

1Дінтану негіздері

1

10

Энергия түрлері

1

10

Органикалық заттардың құрылысы мен қасиеттері

1

10

Дифференциалды және интегралдауға есептер

1

10

Генетика және селексия негіздері

0,5

10, 11

АӘД

2

10, 11

Адам және қоғам

1

11

Электрлік тербелістер құпиясы

1

11

Дәстүрлі емес есептерді шығау

1

11

Дүние жүзі елдерінің шаруашылығы

1

11

Биология және салауттық негіздері

0,5

2014-2015

1-4-сыныптар

Аймақтық флора мен фауна, Тіл дамыту, Логика әлемінде, Қызықты грамматика, Табиғат сырлары, Мәтін және грамматика, Аймақ ғажаптары

22

5-9-сыныптар

Happy Englist, Информатика әлемінде, қызықты математика, Элементар математиканың есептерін шешу, Сөз сыры, Географиялық экология, Өлкетану, Географиялық кеңістікте, Қазақстан экологиясы, Жануарлар әлемінде, тарихи таным, Тарих парақтары, Дінтану негіздері, Занимательная грамматика, Химиялық реакциялар, Тригонометрия элементтері, физика сыры, Абайтану.

28

10-11-сыныптар

Энергия түрлері, Органикалық заттардың құрылысы мен қасиеттері, Дифференциалды және интегралдау есептері, Генетика және селексия негіздері, ТМД елдерінің шаруашылығы, АӘД, Электрлік тербелістер құпиясы, Теңдеулер мен теңсіздіктер, Биология және салауттық негіздері, Жалпы химия негіздері.

12

2015-2016

1-4-сыныптар

Ағылшын тілі, Логика әлемінде.

23

5-9-сыныптар

Ағылшын тілі, информатика әлемінде, қызықты математика,сөз сыры, өлкетану, географиялық экология, химия әлемінде, Зайырлылық және дінтану негіздері, саяхатшылар естеліктері, музыка құпиялары.

27
10-11-сыныптар

Физика және техника, Органикалық заттардың құрылысы мен қасиеттері, Дифференциалды және интегралдауға есептер, Генетика және селексия негіздері, АӘД, Электрлік тербелістер құпиясы, Биология және салауттық негіздері, Жалпы химия негіздері, ағылшын тілі.

12

2016-2017

1-4-сыныптар

Логика әлемінде, ағылшын тілі, орыс тілі, жас зерттеуші, туған өлкем.

23
5-9-сыныптар

Ағылшын тілі, орыс тілі, информатика әлемінде, қызықты математкиа, күрделі есептерді шешу, өлкетану, географиялық экология, химия әлемінде, Зайырлылық және дінтену негіздері,архитектурадағы физика, музыка құпиялары.

27
10-11-сыныптар

Орыс тілі, ағылшын тілі, Физика және техника, Органикалық заттардың құрылысы мен қасиеттері, Электрлік тербелістер құпиясы, Жалпы химия негіздері, халықаралық туризм негіздері.

12

Оқушылардың жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтарда эстетикалық талғамдарын, денсаулық сақтаулықтарын дамыту негізінде «Ритмика» және ойлау қабілеттерін жетілдіру мақсатында «Шахмат әліппесі» сабақтары, ұлттық дүниетанымды кеңейтуге негізделген «Ұлттық ойындар» Домбыра» , «Вокалды музыка», Биология және салауаттық негіздері», «Физика ғажаптары» сабақтары атты оқушы компоненті енгізіліп, жоспарлары жасалынып, жүйелі өткізілуі әкімшіліктің назарында болды.

«Өзін-өзі тану» пәнін біліктілікті арттыру және қайта даярлау бойынша арнайы курстардан өткен пән мұғалімдері жүргізу қарастырылды. 2016 жылғы 1 қыркүйектен бастап 1-сыныптарда жаңартылған білім мазмұны бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспары енгізіліп, мұғалімдер Жұмағұлова Ә.М., Қалиева М.Б. қайта даярлау курсынан өткізілді.

«Өмір қауіпсіздігінің негіздері» оқу курсының мазмұны 1-4-сыныптарда дүниетану оқу курсының аясында: 1-3-сыныптарда жылдық оқу жүктемесі 6 сағаттан, 4-сыныпта 10 сағаттан бастауыш сынып мұғалімінің оқытуымен, 5-9-сыныптарда дене шынықтыру оқу курсының аясында  15 сағаттық жылдық оқу жүктемесімен дене шынықтыру мұғалімінің оқытуымен, 10-11-сыныптарда алғашқы әскери дайындық оқу курсының аясында 25 сағаттық жылдық оқу жүктемесімен алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы-ұйымдастырушыларының оқытуымен іске асырылды. Оқушылардың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында «Экономика және қаржылық сауаттылық негіздері» курсының мазмұны 4-сыныпта «Дүниетану» оқу пәнімен, 5-11-сыныптарда «Технология» оқу пәнімен кіріктіріліп жүргізілді.
Каталог: uploads -> doc -> 0d86
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0d86 -> Сабақ Тақырыбы: «Қазақ хандары, билері, батырлары»
0d86 -> ҚР Ғылым және білім министрлгі шығыс қазақстан облысы өскемен қаласы №45 бейімделген орта мектебі
0d86 -> Сабақтың тақырыбы: Графикалық редакторының сурет салу құралдары. Сабақтың мақсаты
0d86 -> «М. Мақатаев-біздің мақтанышымыз» Мұғалім: С. Радженова


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет