5В050504 «Журналистика» мамандығына арналған «Журналистика бойынша шеберлік сыныбы»Дата08.09.2017
өлшемі226,89 Kb.

ПОӘК 042-18-15.1.41/02-2014


2014 жылғы

№2 басылым10 беттің -шісі

050504 «Журналистика» мамандығына арналған

«Журналистика бойынша шеберлік сыныбы» пәнінің

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ

2014
Кіріспе


1 ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы _________ «___» _______ 2014 жыл.

қолы

Каримова Бибігүл Жұмашқызы, Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы.2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының мәжілісінде қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» _______ 2014 жыл.
Кафедра меңгерушісі: ___________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Экономика, құқық, гуманитарлық ғылымдар факультеттің оқу- әдістемелік бюро мәжілісінде талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» _______ 2014 жыл.
Төрағасы: ___________ Тойкин С.Х.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде мақұлданып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2014 жыл.


ОӘК төрайымы _________________ Искакова Г.К.
4  «___» _______ 20 ж. шыққан ПОӘК-нің

№2 БАСЫЛЫМЫ
Мазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы туралы және пән туралы жалпы мәлімет:

Каримова Бибігүл Жұмашқызы

Кафедра: Журналистика және практикалық қазақ тілі

Кафедраның мекен-жайы : Глинки, 20; 912- бөлме

Ақпараттық қатынас: телефон : 36-02-25

Кафедрада болатын уақыты: күнделікті 08.00-ден-17.00-ге дейін.

Сабақ өтетін орын: 905 аудитория

Кредит саны: 3

1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Журналистика бойынша шеберлік сыныбы» пәнінің оқу бағдарламасы Журналистикаға кіріспе, Тележурналистика, Радиожурналистика курстарымен сабақтас. Журналистика бойынша шеберлік сыныбы студенттердің алған теориялық білімін тәжірибе барысында бекітуге көмектеседі, шығармашылық және кәсіптік қабілетін арттырады.Қазіргі кездегі кәсіптік журналистиканың іскерлік мәдениетінде басты құрамдас бөлік қазақстандық ақпаратты тәжірибеде қолдану және оны халықаралық рынокқа шығару аясында тиянақты білімді қалыптастыру болып табылады.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:

- Студенттерге мерзімді баспасөзде және теледидарда халқаралық ақпараттарды берудің принциптері мен нормалары туралы түсінік қалыптастыру.
1.4 Курстың негізгі міндеттері:

-Ақпараттың баспасөзде және теледидарда берілу ерекшеліктерінің мазмұнын, мақсатын айқын түсіндіру;

-студенттерге Қазақстанның жаһандастыру жағдайында саяси, экономикалық, мәдени және демократиялық қоғам құрудағы халқаралық саясаты мен қазіргі халқаралық ақпараттардың мазмұны, сипаты туралы жалпы түсінік қалыптастыру;

-тақырыпты дұрыс таңдау;

-шығарманың мазмұнын ашу;

-ақпаратты жедел, әрі толық алу;

-қоғамдық маңызды проблемаларды танып, көрсету;

-шығарманы өңдеу;

-сапалы мәтін жазу;

-журналистік этика мәселелерін меңгерту:

1.5 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек: • Ақпаратты жинаудың әдіс-тәсілдері меңгереді;

 • ТВ,РВ және баспасөзде ақпараттардың логикалық жүйеде берілуін

қарастыру жайлы толық мағұлмат алады;

 • Журналистік зерттеуді жүргізе білу туралы терең білім алады;

 • Қазақстанның жаһандастыру жағдайында саяси, экономикалық,

мәдени және демократиялық қоғам құрудағы халқаралық саясаты мен қазіргі халқаралық ақпараттардың мазмұны, сипаты туралы туралы өзіндік нақты көзқарастар қалыптастырады;

 • Теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана білуді үйренеді;

 • Кәсіби зерттеу жұмыстарына дағдылары қалыптасады.

- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.
1.6 Курстың пререквизиттері

1.6.1 Журналистикаға кіріспе

1.6.2 Радиожурналистика негіздері

1.6.3 Тележурналистика негіздері


1.7 Курстың постреквизиті:

1.7.1 Журналистік шеберлік


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

Кесте 1
Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Әдебиеттер


ДС

СП

З


Л

Б


С

Р

СП

С

Р

С1

2

3

4

5

6

7

8

1

Журналистің шығармашылық шеберханасы мәселелері

1

1
1

3

1, Б. 12-25 ББ

2

Қазақ баспасөзіндегі әлеуметтік мәселелер
1
0,5

1,5

2, 78-99 ББ

3

Шығармашылық неден бастау алады

1

1
1

3

3, 91-98 ББ

4

Журналист-публицист және кәсіби шеберлік
1
0,5

1,5

4, 30-40 ББ

5

Идея – шығарманың негізгі ойы

1

1
1

3

3, 45-62 ББ

6

Мәлімет жинау, жазу және өңдеу
1
0,5

1,5

5, 65-22 ББ

7

Шығармашылық процесс және ізденіс сырлары

1

1
1

3

10, 3-17 ББ

8

Шығармашылық жұмыстағы журналистік зерттеу
1
0,5

1,5

1, 16-35 ББ

9

Жанрларды меңгеру әдісі, идея, желі және мазмұн

1

1
1

3

2, 73-107 ББ

10

Халықаралық ақпараттағы конфликт және полемика
1
0,5

1,5

3, 9-19 ББ

11

Ой қалай туындайды, тақырып қайдан алынады?

1

1
1

3

2, 78-99 ББ

12

Даулы оқиға төңірегіндегі ақпараттардың берілу түрлері
1
0,5

1,5

3, 91-98 ББ

13

Публицистикадағы баяндау, суреттеу мәнері мен тіл, стиль

1

1
1

3

4, 30-40 ББ

14

Қазіргі ақпарат құралдарындағы метафораның орны мен рөлі
1
0,5

1,5

2, 15-23 ББ

15

Журналист мәтініндегі бейне

1

1
1

3

3, 91-98 ББ

16

Аралық бақылау жұмысы
1
0,5

1,5

4, 25-39 ББ

17

Журналистика мен публицистиканың өзгешеліктері

1

1
1

3

5, 12-22 ББ

18

Халықаралық –журналист мәтініндегі бейне (образ)
1
0,5

1,5

1, 43-59 ББ

19

Ақпаратқа тақырап қоюдағы шеберлік

1

1
1

3

2, 11-20 ББ

20

Қазіргі кездегі басылымдардағы тақырыптардың негізгі типтері
1
0,5

1,5

3, 39-56 ББ

21

Ақпараттардағы публицистикалық «мен»

1

1
1

3

4,158-172 ББ

22

Авторлық пікір білдірудің нысандары
1
0,5

1,5

5,200-210 ББ

23

Журналистік шеберлік пен тәжірибе

1

1
1

3

6, 51-24 ББ

24

Журналист және компьютерлік технология
1
0,5

1,5

1, 56-61 ББ

25

Жанрдың түрлері, оның жаңа формалары

1

1
1

3

2, 36-45 ББ

26

ХХІ ғасыр технологиясы
1
0,5

1,5

3, 25-33 ББ

27

Заман және дәстүр мен жаңашылдық

1

1
1

3

4, 26-35 ББ

28

Журналистикадағы халықаралық байланыс әсерлері және оның даму тенденциялары
1
0,5

1,5

1, 29-43 ББ

29

Газет, радио, теледидардағы шеберлік сипаты


1

1
1

3

2, 69-84 ББ

30

Аралық бақылау жұмысы
1
0,5

1,5

3, 91-120 ББ

31

Шығармашылық жұмыс (орындалмаса -10 ұпай)


Барлығы:

15

30
22,5

67,5

4 КУРС ФОРМАТЫ
Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент әдебиеттің негізгі және қосымша қайнар көздерінің тізіміне сәйкес дайындалуы керек (негізгі бөлімдер мен бөлімшелер әрбір сабақта нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде 0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.

Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бірде-бір студентке дәрістің бірде-бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.

ОЖСӨЖ мақсаты – журналистика ғылымының бітім-болмысын, жанрлық ерекшеліктерін зерттеу.

ОЖСӨЖ міндеттері келесілерді қарастырады: • курстың методологиясы және зерттеу әдiстерi;

 • журналистика функциялары мен жанрлық пішіндерін және оның ерекшелiктерi туралы.

Студенттердің өздік жұмысы – бұл тұлғаның жеке танымды қызметі, ол өзіне тек қана алған білімін бекітіп қоймауы, сонымен қатар жеке шығармашылық ойлау процесі болып табылады. Өзіндік жағынан ол келешек маманның шығармашылығы үшін жаңа білімінің ашылуына, қалыптасуына жағдай жасайды.

Өздік жұмыс сонымен қатар студенттің максималды белсенділігін қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және өндірістік қызметтерде көрінеді.Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар сессияның соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті, өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу, бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі.
5 КУРС САЯСАТЫ
Курсты оқу барысында алынған барлық ұпайлар жинақталып, бір-біріне қосылады. Осы курстан алған ақтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма мен аралық және қорытнды бақылаудан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы бойынша орташа ұпай есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемі ұлғайтылады. Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз, орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.

6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
«Журналистика бойынша шеберлік сыныбы» пәні бойынша ұпайларды бөлу

Апта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескерту

1

2

3

4
1-аптадан 8-апта аралығында дәріске қатысу

30
1

Семинар

0
2

Семинар

20
3

Семинар

20
4

Семинар

БӨЖ


20

56

5

Семинар

20
6

Семинар

БӨЖ


20

40

7

Аралық бақылау жұмыстары

74
1-7 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

3008-15 апта аралығында дәріске қатысу

30
8

Семинар

14
9

Семинар

14
10

Семинар

БӨЖ


14

56

11

Семинар

14
12

Семинар

14
13

Семинар

14
14

Семинар

БӨЖ


16

40

15

Аралық бақылау жұмыстары

74
9-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

300
Емтихан бойынша қорытынды ұпай

400
Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай

1000

7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Амандосов Т.С. Совет журналистикасының теориясы мен практикасы.-А, 1998.

7.1.2 Аналитические жанры газеты. Хрестоматия.-М.,2007.

7.1.3 Антонов И.В. Информационные жанры газетной публицистики.-С.,2006.

7.1.4 Барманкулов М.К. Телевидение: деньги или власть?-А.,2008.

7.1.5 Ворошилов В.В. Журналистика.СПб.,2003.

7.1.6 Газетные жанры.-М.,2002.

7.1.7 Қожакеев Т.Қ. Жас тілшілер серігі.-А.,2001.

7.1.8 Қожакеев Т.Қ. Сатира негіздері.-А.,2006.

7.1.9 Рэндалл Д. Универсальный журналист.-А.,2006.7.1.10 Теория ипрактика советской периодической печати.-М.,2000.
7.2. Қосымша әдебиеттер

   1. Журналистика западноевропейских стран.-Л.,2000.

   2. Журналистика и политика.-М.,2007.

7.2.3 Қожакеев Т.Қ.Сара сөздің сардарлары.-А.,2005.

   1. Мұртаза Ш.,Смайылов К. Елім саған айтам, елбасы сен тыңда.-А.,2008.

7.2.5 Назарбаев Н.ә. Қазақтың бүкіл тарихы- бірігу тарихы, тұтастану тарихы// Қазақ әдебиеті, 1998,27 наурыз.

   1. ҚазҰУ хабаршы. Журналистика сериясы. 2007,1.

   2. ҚазҰУ хабаршы. Журналистика сериясы. 2008,2.

7.2.8 ҚазҰУ хабаршы. Журналистика сериясы. 2005,1.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет