Қарағанды облысы білім басқармасыPdf көрінісі
бет2/6
Дата06.01.2020
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

Барлық балл 

11 

 

  

 

13 

 

«ЖАЙ БӚЛШЕКТЕР» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.5.2.1  жай бӛлшектерді оқу және жазу

5.1.2.13  бҧрыс  бӛлшекті  аралас  санға  және  аралас  санды  бҧрыс  бӛлшекке  

айналдыру;  

5.1.2.15 жай  бӛлшектерді ортақ бӛлімге келтіру. 

5.1.2.16 жай  бӛлшектерді, аралас сандарды салыстыру; 

 

Бағалау критерийі білім алушы: 

 Жай бӛлшектерді ортақ бӛлімге келтіреді 

 Жай бӛлшек қҧрып, жазады 

 бҧрыс бӛлшекті аралас санға және аралас санды бҧрыс бӛлшекке  айналдырады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және тҥсіну. Қолдану Орындау уақыты: 20 минут 

 

 І нұсқа 

1. 


Бӛлшектерді ортақ бӛлімге келтіріңіз:  

              

   

 

        

 

          b)  

 

        

 

         c) 

 

       

 

   

 

2. Жай бӛлшек тҥрінде жазыңыз: 

а) 6 дециметр метрдің қандай бӛлігі;          

b) 800 килограмм  тоннаның қандай бӛлігі. 

 

 3. 

Бҧрыс  бӛлшекті  аралас  санға  және  аралас  санды  бҧрыс  бӛлшекке  

айналдырыңыз: 

  

       

 

     

  

       

 

   

 

 ІІ нұсқа 

1. 


Бӛлшектерді ортақ бӛлімге келтіріңіз:  

   


 

  

       

  

        b)   

 

         

 

        c)  

 

       

 

  

  2.  


Жай бӛлшек тҥрінде жазыңыз : 

а) 4 дециметр метрдің қандай бӛлігі;          

b

) 600 килограмм тоннаның қандай бӛлігі.  

 

3. Бҧрыс  бӛлшекті  аралас  санға  және  аралас  санды  бҧрыс  бӛлшекке  

айналдырыңыз: 

  

 

       

 

      

 

       

  

  

14 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Жай бӛлшектерді ортақ бӛлімге 

келтіреді 

 

  

 Бӛлімдерінің еселіктері бойынша 

орақ бӛлімге келтіреді  

 Бӛлімдері ӛзара жай сандар болғанда ортақ бӛлімге келтіреді 

 ЕҤОЕ табу арқылы ортақ бӛлімге 

келтіреді 

Жай бӛлшекті  жазады  

2

а  1 метрдегі дециметрді біледі Есеп шартына сәйкес жай бӛлшекті 

жазады Бӛлшекті қысқартады 2б  1 тоннадағы килограмды біледі 

Есеп шартына сәйкес жай бӛлшекті жазады 

Бӛлшекті қысқартады бҧрыс бӛлшекті аралас санға 

және аралас санды бҧрыс 

бӛлшекке  айналдырады 

 

 Аралас санды бҧрыс бӛлшекке 

айналдырады 

бҧрыс бӛлшекті аралас санға айналдырады Барлық балл 11 

 

 

В-деңгейі 

 

І нұсқа  

1. 


бӛлшекті жаңа бӛлімге келтіріңіз: 

а)

75

 

бӛлшегін бӛлімі 35 болатын бӛлшек тҥріне келтіріңіз в)  

13

11 

бӛлшегін бӛлімі 39 болатын бӛлшек тҥріне келтіріңіз 

с)  

15

8 

бӛлшегін бӛлімі 105 болатын бӛлшек тҥріне келтіріңіз 

 

2. 


Бҧрыс  бӛлшекті  аралас  санға  және  аралас  санды  бҧрыс  бӛлшекке  

айналдырыңыз: 

13

3

4;

30

71;

12

13

;

1825

 

 3. Жай бӛлшек тҥрінде жазыңыз : 

а) 25 сантиметр  метрдің қандай бӛлігі;          

b) 25 минут сағаттың қандай бӛлігі  

 


15 

 

ІІ нұсқа 

1. бӛлшекті жаңа бӛлімге келтіріңіз: 

а)   


8

3

 бӛлшегін бӛлімі 32 болатын бӛлшек тҥріне келтіріңіз 

в)  


21

19

 бӛлшегін бӛлімі 63 болатын бӛлшек тҥріне келтіріңіз 

с)  


16

5

 бӛлшегін бӛлімі 112 болатын бӛлшек тҥріне келтіріңіз 

 

2. Бҧрыс бӛлшекті аралас санға және аралас санды бҧрыс бӛлшекке  

айналдырыңыз: 

18

13

9;

14

27;

24

53

;

1552

 

 3. Жай бӛлшек тҥрінде жазыңыз : 

а) 56 сантиметр  метрдің қандай бӛлігі;          

b) 35 минут сағаттың қандай бӛлігі  

 

 Бағалау критерийі 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Жай бӛлшектерді ортақ бӛлімге 

келтіреді 

 

  

 А)  бӛлшегін бӛлімін 32 (35) 

болатын бӛлшек тҥріне келтіреді 

 В) бӛлшегін бӛлімін 39 (63) болатын бӛлшек тҥріне келтіреді 

 С) бӛлшегін бӛлімін 105 (112) 

болатын бӛлшек тҥріне келтіреді 

бҧрыс бӛлшекті аралас санға және аралас санды бҧрыс 

бӛлшекке  айналдырады 

 

 Аралас санды бҧрыс бӛлшекке 

айналдырады 

бҧрыс бӛлшекті аралас санға айналдырады 

Жай бӛлшекті  жазады  

3

а  1 метрдегі сантиметрді біледі Есеп шартына сәйкес жай бӛлшекті 

жазады Бӛлшекті қысқартады 3

б  1 сағаттағы минутты біледі Есеп шартына сәйкес жай бӛлшекті 

жазады Бӛлшекті қысқартады 

Барлық балл 

11 

 


16 

 

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

«ЖАЙ БӚЛШЕКТЕРГЕ АМАЛДАР ҚОЛДАНУ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау 

А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.5.2.1  жай бӛлшектерді оқу және жазу; 

5.1.2.13  бҧрыс  бӛлшекті  аралас  санға  және  аралас  санды  бҧрыс  бӛлшекке  

айналдыру;  

5.1.2.15 жай  бӛлшектерді ортақ бӛлімге келтіру. 

5.1.2.16 жай  бӛлшектерді, аралас сандарды салыстыру; 

5.1.2.21 

жай бӛлшектерді, аралас сандарды кӛбейтуді орындау 

5.1.2.23 

жай бӛлшектерді және аралас сандарды бӛлуді орындау; 

 

Бағалау критерийі 

білім алушы: 

 Жай бӛлшектерді ортақ бӛлімге келтіреді 

 Жай бӛлшектерге амалдар қолданады 

 бҧрыс бӛлшекті аралас санға және аралас санды бҧрыс бӛлшекке  айналдырады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және тҥсіну. Қолдану Орындау уақыты: 20 минут 

 

 

І нұсқа 

1. 


Кему ретімен жазыңыз: 

 

   

 

    

 

   

 

     

 

     

 

  

 

2. Есептеңіз: 

а) 


8

32

11              

в) 

20

1751

8          

   


д) 

3

17

:

92

1

            б) 

5

11

18

71

          г) 

15

:8

5

            е)

5

3:

20

9 

 

3. Поезд бірінші кҥні барлық жолдың 

8

3-

ін жҥрді, ал екінші кҥні бірінші кҥнгіден  

6

1

 -

ге кем жҥрді. Екі кҥнде поезд барлық жолдың қандай бӛлігін жҥрді? Жолдың қандай 

бӛлігі қалды?  

 


17 

 

ІІ нұсқа 

1. 

                      

 

   

 

    

 

   

 

     

 

     

 

  

 

2. Есептеңіз: 

     


а) 

7

143

                   в) 

12

957

6          

 

д) 3

1

5:

9

71

 

     б) 

5

21

7

12

               

г) 


6

:

73

              

е) 

5

3:

25

6 

 

3. Бірінші  кҥні  барлық  қардан  жолдың 

12

7-

ін  тазалады.  Ал  екінші  кҥні  бірінші 

кҥнгіден   

8

1-

ге  кем  тазалады.  Екі  кҥнде  қардан  барлық  жолдың  қандай  бӛлігі 

тазаланды? Жолдың қандай бӛлігі қалды?  

 

 Бағалау критерийі 

№ 

Дескриптор 

Балл 


Білім алушы 

Бӛлшектерді кему (ӛсу) 

ретімен жазады 

Бірдей ортақ бӛлімге келтіреді Бӛлшектерді кему (ӛсу) ретімен жазады 

жай бӛлшектерді, аралас сандарды 

кӛбейтуді, бӛлуді  

орындау 

А) Жай бӛлшекті натурал санға кӛбейтеді Б) аралас сандарды кӛбейтеді 

В) жай бӛлшектерді кӛбейтеді Г) Жай бӛлшекті натурал санға бӛледі 

Д) аралас сандарды бӛледі Е) жай бӛлшектерді бӛледі 

Мәтінді есеп шығарады  3 Бірінші кҥнді бӛлшекпен ӛрнектейді 

Екінші кҥнгі кем болғанын табады Екі кҥндегі барлық бӛлікті табады 

Қалған бӛлікті табады 

Барлығы 

12 

 

 

В-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.1.2.16  жай  бӛлшектерді, аралас сандарды салыстыру; 

5.1.2.18  бӛлімдері әртҥрлі бӛлшектерді қосу және азайтуды орындау; 

5.1.2.21 

жай бӛлшектерді, аралас сандарды кӛбейтуді орындау 

5.1.2.23 

жай бӛлшектерді және аралас сандарды бӛлуді орындау; 

 

Бағалау критерийі білім алушы: 

 Жай бӛлшектерді ӛсу ретімен жазады; 

 Жай бӛлшектерге амалдар қолданады 

 бҧрыс бӛлшекті аралас санға және аралас санды бҧрыс бӛлшекке  айналдырады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және тҥсіну. Қолдану 

18 

 

Орындау уақыты: 20 минут І нұсқа 

1. 

Бӛлшектерді ӛсу ретімен жазыңыз:  

 

 

  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

2. 

Суретте бірдей ҥш тік тӛртбҧрыш бейнеленген. Олардың әрқайсысының бір 

бӛліктері боялған. Ортадағы тік тӛртбҧрыштың боялған бӛлігін табыңыз             

 

3. 

Ӛрнектің мәнін табыңыз:  

   


 

  

   

 

  

 

   

 

    

 

   

 

   

 

  

 

 

ІІ нұсқа 

 

1. 

Бӛлшектерді ӛсу ретімен жазыңыз: 

  

  

 

  

 

  

 

  

   


 

 

    

 

  

2. . 

Суретте бірдей ҥш тік тӛртбҧрыш бейнеленген. Олардың әрқайсысының бір 

бӛліктері боялған. Ортадағы тік тӛртбҧрыштың боялған бӛлігін табыңыз              

 

 3. 

Ӛрнектің мәнін табыңыз:   

    

 

 19 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Бӛлшектерді ӛсу 

ретімен жазады 

Бӛлшектерді ӛсу ретімен жазады Есеп шартына сәйкес 

жай бӛлшектерді қосу 

және азату амалдарын  

орындау 

Есеп шартына сәйкес ӛрнекті жазады Бӛлімдері әр тҥрлі бӛлшектерге амалды 

қолданады 

Жауабын дҧрыс табады Ӛрнектің мәнін 

есептейді 

Жай бӛлшекті натурал санға кӛбейтеді Натурал санды жай бӛлшекке бӛледі 

Жай бӛлшекетрді бӛледі Аралас бӛлшекетрді бӛледі 

Бірнеше бӛлшекетрді кӛбейтуде қысқартуды орындайды 

  

Жауабын дҧрыс табады Барлығы 

10 

 

  

20 

 

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

«МӘТІН ЕСЕПТЕР» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау 

А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.1.2.24 санның бӛлігін табу және бӛлігі бойынша санды табу 

5.5.1.4  санның  немесе  шаманың  бӛлігін  табу  және  бӛлігі  бойынша  санды  немесе 

шаманы табуға арналған есептерді қҧрастыру және шығару 

5.5.1.3 жай бӛлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару  

 

Бағалау критерийі Білім алушы: 

 Санның бӛлігін табуға арналған есепті шығарады 

 Бӛлігі бойынша санды табуға арналған есепті шығарады 

 Жай бӛлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есептерді шығарады  

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және тҥсіну. Қолдану Орындау уақыты: 20 минут 

 

І нұсқа 

1. 

Екі тракторшы 405 га жерді жыртты. Бірінші тракторшы жердің   

 

 -ін жыртты. 

Екінші тракторшы қанша жер жырты?  

2. Қыз бала 300 м жҥгірді. Бҧл барлық жолдың 

 

  -ін қҧрады. Барлық жол қанша 

метр? 


3. 

Турист ҥш кҥнде 40 км жҥрді. Бірінші кҥні ол барлық жолдың 

 

 

 -ін, екінші кҥні 

барлық жолдың 

 

  

 -ін жҥрді. Турист ҥшінші кҥні қанша километр жҥрді? 

4. 


Бірінші  бригада  жҧмысты  5  кҥнде  бітіреді.  Екінші  бригада 

 

  

 

есе  жылдам бітіреді. Екі бригада бірлесе істеп істесе қаншы кҥнде бітірер еді?  

 

 ІІ нұсқа 

1.  Оқушы  300  беті  бар  кітаптің 

 

  

-ін  оқыды.  Кітаптің  оқылмаған  қанша  беті 

қалды? 


 2.

Бӛшкеден 84 литр бензинді жҧмсады. Бҧл барлық бензиннің   

 

  

  -ін қҧрайды. 

Бӛшкеде қанша литр бензин болды?  

3. 

Дҥкенге 960 дәптер әкелінде. Оның  

 

 -і біржол сызықты дәптерлер, 

 

  -

і тор кӛз 

дәптерлер.  Ал  қалғаны  екіжол  сызықты  дәптерлер.  Екіжол  сызықты  дәптерлер 

қанша? 


4. 

Бірінші бригада жҧмысты 8 сағатта орындайды. Екінші бригада 

 

 

  

есе кешігіп 

бітіреді. Екі бригада бірлесе істеп жҧмысты қаншы сағатта бітірер еді?  

 

 21 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

балл 

Білім алушы 

Санның бӛлігін табады 

Есеп шартына сәйкес ӛрнек қҧрастырады Есеп сҧрағының жауабын табады Бӛлігі бойынша санды 

табады Есеп шартына сәйкес ӛрнек қҧрастырады Есеп сҧрағының жауабын табады Мәтінді есепті 

арифметикалық 

амалдардың кӛмегімен 

шығарады 

Бӛлшектердің қосындысының ӛрнегін жазады    ортақ бӛдімге келтіріп есептейді 

Санның бӛлігін табады Есеп сҧрағының жауабын табады  Екінші бригаданың кҥнін (уақытын) табады Әр бригаданың ӛнімділігін жазады Бригадалардың бірлескен ӛнімін табады Есеп жауабын жазады 

Барлық балл 

12 

 

 В-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.1.2.24 санның бӛлігін табу және бӛлігі бойынша санды табу 

5.5.1.4  санның  немесе  шаманың  бӛлігін  табу  және  бӛлігі  бойынша  санды  немесе 

шаманы табуға арналған есептерді қҧрастыру және шығару 

5.5.1.3 жай бӛлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару  

 

Бағалау критерийі білім алушы: 

 Санның бӛлігін табуға арналған есепті шығарады 

 Бӛлігі бойынша санды табуға арналған есепті шығарады 

     Жай  бӛлшектерге  арифметикалық  амалдар  қолданып,  мәтін  есептерді 

шығарады  

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және тҥсіну. Қолдану 

Орындау уақыты: 20 минут 

 

 І нұсқа 

1. Сәуледе 15 тәтті кәмпиттер болды. Ол оның 

 

 

 -ін жеп қойды. Сәуледе қанша 

кәмпит қалды?  

2. 

Автобус 80 км  жол жҥрді. Бҧл оның барлық жолының    

 

  -індей. Барлық жол қанша километр? 

3.

Саматта 600 теңге ақша болды. Ол оның    

 

 бӛлігіне журналдар, ал 

 

  

бӛлігіне 

кітаптар алды. Саматта қанша ақша қалды? 

4. 


Ҥйдің  жӛндеу  жҧмысына  ҥш  бригада  қатысты.  Бірінші  бригада  жҧмыстың 

жартысын  жасады,  ал  екінші  бригада 

 

 

 бӛлігін  жасады.  Ҥшінщі  бригада  жҧмыстың 

қандай бӛлігін жасады?  22 

 

ІІ нұсқа 

1

. Думанда 24 кітап болды. Ол оның  

 

 -ін таратты. Думанда қанша кітап қалды?  

2. 


Велосипедші  60  км  жол  жҥрді.  Бҧл  оның  барлық  жолының 

 

  

  -


індей.  Барлық 

жол қанша километр? 

3. 

Айгҥлдің 1800 теңге ақшасы болды. Ол оның  

 

 бӛлігіне тағамдар алса, ал  

 

  

бӛлігіне ойыншықтар алды.Айгҥлдің қанша ақшасы қалды? 

4. 

Ҥйдің  жӛндеу  жҧмысына  ҥш  бригада  қатысты.  Бірінші  бригада  жҧмыстың  

 

 бӛлігін  жасады,  ал  екінші  бригада  барлық  жҧмыстың  жартысын  жасады.  Ҥшінщі 

бригада жҧмыстың қандай бӛлігін жасады?  

 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

балл 

Білім алушы 

Санның бӛлігін табады 

Есеп шартына сәйкес ӛрнек қҧрастырады Есеп сҧрағының жауабын табады Бӛлігі бойынша санды 

табады Есеп шартына сәйкес ӛрнек қҧрастырады Есеп сҧрағының жауабын табады Мәтінді есепті 

арифметикалық 

амалдардың кӛмегімен 

шығарады 

Бӛлшектердің қосындысының ӛрнегін жазады   

ортақ бӛдімге келтіріп есептейді Санның бӛлігін табады Есеп сҧрағының жауабын табады  Есеп шартына сәйкес ӛрнек қҧрастырады ортақ бӛдімге келтіріп есептейді 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет