Қарағанды облысы білім басқармасы


  Санның бӛлігін табады  1Pdf көрінісі
бет3/6
Дата06.01.2020
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

Санның бӛлігін табады Есеп жауабын жазады 

Барлық балл 

12 

 

  

23 

 

«ОНДЫҚ БӚЛШЕКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРҒА АМАЛДАР ҚОЛДАНУ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау 

А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.1.2.26  ондық бӛлшектерді салыстыру; 

5.1.2.28  ондық бӛлшекті натурал санға және ондық бӛлшекке кӛбейтуді орындау;  

5.1.2.30  ондық бӛлшекті натурал санға және ондық бӛлшекке бӛлуді орындау;  

5.1.2.29   ондық бӛлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 кӛбейту ережелерін 

қолдану 


5.1.2.31   ондық бӛлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1;  0,01; 0,001  –  бӛлу ережелерін 

қолдану; 

5.5.1.5  бӛлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтін есептер шығару; 

 

Бағалау критерийі білім алушы: 

 Ондық бӛлшектерді ӛсу/ кему ретімен жазады; 

 Ондық бӛлшектерді кӛбейтеді; 

 Ондық бӛлшектерді бӛледі; 

 бӛлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтін есептер шығарады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Қолдану 

Орындау уақыты: 20 минут 

 

 І нұсқа 

1

.Сандарды ӛсу ретімен жазыңыз: 4,01;  4,45;  4,14;  4,006; 4,405.  

2.  

Есептеңіз:  

a) 47,62 · 0,1  

b) 1,5 · 4,87  

c) 2,9 : 0,01  

d) 0,6 : 100  

e) 0,376 : 2,35 

 

3

Ара қашықтығы 28,9 км болатын екі елді мекеннен бір уақытта қарама-қарсы 

бағытта  екі  велосипедші  щықты.  Бірінші  велосипедшінің  жылдамдығы  13,6  км/сағ, 

екінші  велосипедшінің  жылдамдығы  бірінші  велосипедші  жылдамдығының 

10

7

-ін 

қҧрайды. Екі велосипедші неше сағаттан кейін кездеседі?  

 


24 

 

ІІ нұсқа 

 

1.

Сандарды кему ретімен жазыңыз: 5,02;  5,46;  5,15;  5,007; 5,403.  

2.  

Есептеңіз:  

a) 53,47 · 0,1  

b) 3,2 · 4,87  

c) 7,4 : 0,01  

d) 0,8 : 100  

e) 0,585:1,17 

 

3

Бір  елді  мекеннен  бір-біріне  қарама-қарсы  бағытта  жеңіл  машина  мен 

велосипедші  шықты.  Жеңіл  машинаның  жылдамдығы  75  км/сағ,  ал  мотоциклшінің 

жылдамдығы  жеңіл  машина  жылдамдығының 

25

16

-ін  қҧрайды.    Неше  сағаттан  кейін 

олардың ара қашықтығы 319,8 км болады? 

  

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

 

Білім алушы 

Ондық бӛлшектерді ӛсу/ 

кему ретімен жазады 

Сандарды ӛсу/ кему ретімен жазады Ондық бӛлшектерді 

кӛбейтеді 

2 a,b 


Ондық бӛлшекті 0,1-ге кӛбейту 

ережесін қолданады 

Ондық бӛлшектерді кӛбейтеді Ондық бӛлшектерді бӛледі 

 

2 c,d,e 


Ондық бӛлшекті 0,01-ге бӛлу ережесін 

қолданады 

Ондық бӛлшекті 100-ге бӛлу ережесін қолданады 

Ондық бӛлшектерді бӛледі бӛлшектерге 

арифметикалық амалдар 

қолданып мәтін есептер 

шығарады 

 Есеп шартына сәйкес қысқаша 

берілгенін жазады 

Санның бӛлігін табады Ондық бӛлшектерді қосады 

Ондық бӛлшектерді бӛледі 

Барлық балл 

10 

 


25 

 

В-деңгейі  

Оқу мақсаты: 

5.1.2.26  ондық бӛлшектерді салыстыру; 

5.1.2.28  ондық бӛлшекті натурал санға және ондық бӛлшекке кӛбейтуді орындау;  

5.1.2.30  ондық бӛлшекті натурал санға және ондық бӛлшекке бӛлуді орындау;  

5.1.2.29   ондық бӛлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 кӛбейту ережелерін 

қолдану 


5.1.2.31   ондық бӛлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1;  0,01; 0,001  –  бӛлу ережелерін 

қолдану; 

5.5.1.5  бӛлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтін есептер шығару; 

 

Бағалау критерийі білім алушы: 

 Ондық бӛлшектерді ӛсу/ кему ретімен жазады; 

 Ондық бӛлшектерді кӛбейтеді; 

 Ондық бӛлшектерді бӛледі; 

 бӛлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтін есептер шығарады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Қолдану 

Орындау уақыты: 20 минут 

 

І нұсқа 

1. Сандарды ӛсу ретімен жазыңыз: 3,45;   3,01;   3,14;  3,405;  3,006.  .  

 

2.Есептеңіз: a) 62, 39 · 0,1   b) 5,2 · 4,87    c) 6,3 : 0,01     d) 0,3 : 100     e) 6,72 : 3,2 

 

3.  А  пунктінен  В  пунктіне  дейінгі  қашықтықты  велосипедші  4  сағатта,  ал мотоциклші  2  сағатта  жҥріп  ӛтті.  Мотоциклшінің  жылдамдығы  велсипедшінің 

жылдамдығынан 23,4 км/сағ артық. А мен В пункттерінің ара қашықтығы қандай? 

 

 

ІІ нұсқа 1. Сандарды кему ретімен жазыңыз: 4,14;   4,45;   4,006;   4,405;  4,01;    

 

2.Есептеңіз: a) 93,62 · 0,1    b) 2,5 · 8,47    c) 5,6 : 0,01    d) 0,2 : 100    e) 4,83 : 2,3  

3.  С  пунктінен  К  пунктіне  дейінгі  қашықтықты  велосипедші  5  сағатта,  ал 

мотоциклші  3  сағатта  жҥріп  ӛтті.  Мотоциклшінің  жылдамдығы  велсипедшінің 

жылдамдығынан 21,6 км/сағ артық. С мен К пункттерінің ара қашықтығы қандай? 

 

 

 26 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

 

Білім алушы 

Ондық бӛлшектерді ӛсу/ кему 

ретімен жазады 

Сандарды ӛсу/ кему ретімен жазады Ондық бӛлшектерді кӛбейтеді  2 a,b  Ондық бӛлшекті 0,1-ге кӛбейту ережесін 

қолданады 

Ондық бӛлшектерді кӛбейтеді Ондық бӛлшектерді бӛледі 

 c,d,e Ондық бӛлшекті 0,01-ге бӛлу ережесін 

қолданады 

Ондық бӛлшекті 100-ге бӛлу ережесін қолданады 

Ондық бӛлшектерді бӛледі бӛлшектерге арифметикалық 

амалдар қолданып мәтін 

есептер шығарады 

 Есеп шартына сәйкес қысқаша берілгенін жазады 

Санның бӛлігін табады Ондық бӛлшектерді қосады 

Ондық бӛлшектерді бӛледі 

Барлық балл 

10 

 

 


27 

 

«ЖИЫН» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты: 

5.5.2.8 жиындармен жҧмыс істеуде 

⊂, ∪, ∩, ∅, ∈, ∉  символдарын қолдану; 

5.4.1.2  жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу 

5.4.1.3  берілген  жиындардың  қиылысуы  мен  бірігуін  табу,  нәтижесін 

 

символдарын қолданып жазу 5.5.1.7 Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шығару 

 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

 Берілген жиындардың қиылысуын және бірігуін табады 

 Есептер шығару барысында Эйлер-Венн диаграммасын қолданады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Қолдану. Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты: 20 минут 

 

І нұсқа 

 

1. A= {1; 3; 5; 7; 9} және B = {6; 7; 8; 9; 10} жиындары берілген. 

a) 


А және В жиындарының қиылысуын табыңыз; 

b) 


А және В жиындарының бірігуін табыңыз; 

c) 


суретте кӛрсетілген жҧп сандар қандай жиынға тиісті? 

 

  

2. Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есепті шығарыңыз: 

Қалаға  22  турист  келді.  Кешкі  демалыс  кезінде  9  турист  драма  театрына 

барғысы  келді,  12  турист  демалыс  паркіне  барып  дем  алғысы  келді,  ал  олардың 

ішінде 5 турист драма театрына да, демалыс паркіне де барғысы келді. Қалғандары 

стадионға  барып,  футбол  ойынын  кӛргісі  келді.  Неше  турист  стадионға  барып, 

футбол ойынын кӛргісі келді? 

 


28 

 

ІІ нұсқа 

 

1. 


В= {3; 5; 7; 9; 11} және С= {4; 7; 8; 9; 10;12} жиындары берілген. 

А) В және С жиындарының қиылысуын табыңыз; 

В)  В және С жиындарының бірігуін табыңыз; 

С) суретте кӛрсетілген жҧп сандар қандай жиынға тиісті? 

 

 

  

 

  

 

 2. 

Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есепті шығарыңыз: 

Мектептегі спорттық ҥйірмелерге 27 оқушы, математиктер ҥйірмесіне 14 оқушы, 

натуралистер  ҥйірмесіне  11  оқушы  қатысады.  Олардың  ішінде  6  оқушы  спорттық 

ҥйірмеге  де,  математиктер  ҥйірмесіне  де  қатысады,  ал  3  оқушы  математиктер 

ҥйірмесіне  де  натуралистер  ҥйірмесіне  де  қатысады.  Бір  оқушы  екі  ҥйірмеге  ғана 

қатысатын болса, аталған ҥйірмелерге мектептегі оқушылардың нешеуі қатысады? 

 

 Бағалау критерийі 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Берілген жиындардың 

қиылысуын және бірігуін 

табады 


 

жиындардың қиылысуын анықтайды; жиындардың бірігуін анықтайды; 

санның жиынға тиісті немесе тиісті емес екенін анықтайды; 

Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер 

шығарады 

 

 есептің шарты бойынша Эйлер-Венн 

диаграммасын салады; 

есептің шарты бойынша санды ӛрнек 

қҧрастырады; 

есептеулер жҥргізеді; жауабын жазады. Жалпы балл 

 

В                     5  

3  


 

                11 

                      12          

С        

       9                                                     4           29 

 

В-деңгейі  

Оқу мақсаты: 

5.5.2.8 жиындармен жҧмыс істеуде 

⊂, ∪, ∩, ∅, ∈, ∉  символдарын қолдану; 

5.4.1.4 жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу 

5.4.1.5 берілген 

жиындардың  қиылысуы  мен  бірігуін  табу,  нәтижесін 

 

символдарын қолданып жазу 5.5.1.7 Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шығару 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

 Жиынның ішкі жиыны мен оның элементтерін табады; 

 Берілген жиындардың қиылысуын және бірігуін табады 

 Есептер шығару барысында Эйлер-Венн диаграммасын қолданады 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Қолдану. Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты: 20 минут 

 

І нұсқа 

1. 


А={10, 20, 30, 40, 50, 60}  жиыны берілген. Егер В 

 А белгілі болса, ҥш 

элементтен тҧратын В жиынын қҧраңыз. 

 

2. 


Р={5, 7, 9, 11} және Q={5, 10, 15} жиындары берілген. Табыңыз: 

 

а) P 

Q                      

б)  P Q 

 

3. «Денсаулық кҥні» мерекесіне 200 қатысушы келді. Олардың 77-сі марафонға, 

ал  25-і  марафонға  және  командалық  сайыстарға  қатысты.  67  қатысушы  сайыстың 

ешқандай  тҥріне  қатысқан  жоқ.Эйлер-Венн  дӛңгелектері  арқылы  тек  марафонға  

және тек командалық сайысқа қатысқан қатысушылар санын табыңыз.   

 

ІІ нұсқа 

1. 


С={ 5, 6, 7, 8, 9, 10} жиыны ерілген. Егер  Д 

 С  белгілі болса, ҥш элементтен 

тҧратын Д жиынын қҧраңыз. 

 

2. 


А={ 2, 5, 9,11} және  В={2, 3, 10} жиындары берілген. Табыңыз: 

а) А В                 б) А  В 

 

3.Фирмада 150 адам қызмет атқарады. Олардың 79-ы ағылшын тілін біледі, ал 

24-


і неміс тілі мен ағылшын тілін біледі. Фирма қызметкерлердің 32-і ағылшын тілін 

де, неміс тілін де білмейді. Эйлер-Венн дӛңгелектері арқылы тек ағылшын тілін және 

неміс тілін білетін фирма қызметкерлерінің санын табыңыз.  

 

 30 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Жиынның іщкі жиыны мен 

оның элементтерін табады 

Ҥш элементтен тҧратын ішкі жиынды табады 

Берілген жиындардың қиылысуын және бірігуін 

табады 


 

жиындардың бірігуін анықтайды; жиындардың қиылысуын анықтайды; 

Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер 

шығарады 

 

 есептің шарты бойынша Эйлер-Венн 

диаграммасын салады; 

есептің шарты бойынша санды ӛрнек 

қҧрастырады; 

есептеулер жҥргізеді; жауабын жазады. Жалпы балл  

 


31 

 

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

«ПАЙЫЗ» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау 

 

А-деңгейі Оқу мақсаты: 

5.1.2.33  бӛлшекті пайызға және пайызды бӛлшекке айналдыру; 

5.1.2.34  берілген санның пайызын табу; 

5.1.2.36  берілген пайызы бойынша санды табу; 

5.5.1.6  

пайызға байланысты мәтін есептерді шығару;  

Бағалау критерийі    Білім алушы 

 бӛлшекті пайызға және пайызды бӛлшекке айналдырады; 

 берілген санның пайызын табады; 

 берілген пайызы бойынша санды табады

 пайызға байланысты мәтін есептерді шығарады. 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Қолдану. Жоғары деңгей дағдылары 

Орындау уақыты: 20 минут 

 

І нұсқа 

1. Кестені толтырыңыз: 

 

Жай бӛлшектер 

Ондық бӛлшектер 

пайыз 

 

0,52  

 

 48 % 

  

   

 

  

2. Табыңыз: 

а) 56 санының 25% -ын ; 

b

) 60 санының 120% -ын 3. 40% -

ы 8-ге тен санды табыңыз. 

4. Еркін бірінші кҥні кітаптың 20 % -ын, екінші кҥні барлық кітаптың 35 % -ын, ал 

ҥшінші кҥні қалған 90 бетін оқыды. Еркін бірінші кҥні қанша бет оқыған?  

 


32 

 

ІІ нұсқа 

1. 

Кестені толтырыңыз:  

Жай бӛлшектер 

Ондық бӛлшектер 

пайыз 

 

0,48  

 

 52 % 

  

   

 

  

2. Табыңыз: 

а) 175 санының 20% -ын; 

b

) 70 санының 130% -ын; 3. 60% -

ы 12-ге тен санды табыңыз. 

4. Айман бірінші кҥні кітаптың 28 % -ын, екінші кҥні барлық кітаптың 42 % -ын, ал 

ҥшінші кҥні қалған 120 бетін оқыды. Айман екінші кҥні қанша бет оқыған? 

 

 

Бағалау критерийі № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

бӛлшекті пайызға 

және пайызды 

бӛлшекке 

айналдырады 

 

 Ондық бӛлшекті пайызға айналдырады 

Жай бӛлшекті пайызға айналдырады Жай бӛлшекті ондық бӛлшекке 

айналдырады 

Ондық бӛлшекті жай бӛлшекке айналдырады 

берілген санның пайызын табады 

Ӛрнек қҧрастырады; санның пайызын табады ( 100%-дан 

кіші); Ӛрнек қҧрастырады санның пайызын табады ( 100%-дан 

ҥлкен) берілген пайызы бойынша санды 

табады 


Ӛрнек қҧрастырады; 

пайызы бойынша санды табады пайызға 


байланысты мәтін 

есептерді шығарады 

Ҥшінші кҥнгі кітаптың пайызын табады; Кітап бетінің санын табады; 

Бірінші (екінші) кҥнгі оқылған кітап бетінін санын табады    Барлық балл                                                                                                                               

13 

  


33 

 

В-деңгейі  

Оқу мақсаты: 

5.1.2.33  бӛлшекті пайызға және пайызды бӛлшекке айналдыру; 

5.1.2.34  берілген санның пайызын табу; 

5.1.2.36  берілген пайызы бойынша санды табу; 

5.5.1.6  

пайызға байланысты мәтін есептерді шығару;  

Бағалау критерийі    Білім алушы 

 бӛлшекті пайызға және пайызды бӛлшекке айналдырады; 

 берілген санның пайызын табады; 

 берілген пайызы бойынша санды табады; 

 пайызға байланысты мәтін есептерді шығарады. 

 

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Қолдану. Жоғары деңгей дағдылары 

Орындау уақыты: 20 минут 

 

І нұсқа 

1. Кестені толтырыңыз: Жай бӛлшектер 

Ондық бӛлшектер 

пайыз 

 

0,37  

 

 35% 

  

   

 

  

2. 


Табыңыз :  

а) 68 см-дің 30% -ын 

б) 90 кг-ның 130%-ын  

 

3.  15% -ы  2,7 т-ға тең шаманы табыңыз 

 

4. Мектепте  1500  оқушы  бар.  Олардың    42%    ҧл  балалар.  Мектепте  қанша  ҧл 

бала бар? 

 

5.Дҥкенде  бірінші  кҥні  товардың  35%  -ын,  екінші  кҥні  28%-ын,  ал  ҥшінші  кҥні қалған 333 кг сатты. Дҥкенге барлығы қанша товар әкелінген? 

 


34 

 

ІІ нұсқа 

1. 

Кестені толтырыңыз:  

Жай бӛлшектер 

Ондық бӛлшектер 

пайыз 

 

0,53  

 

 45% 

  

   

 

  

2. 


Табыңыз :  

а) 93 км-дің 40%-ын                 

б) 80 кг-ның 270% -ын 

 

3. 24%-ы  9,6 т-ға тең шаманы табыңыз 

 

4. Кітапханада  35000    кітап  бар.  Олардың  22%    кӛкем    әдеби  кітаптар. 

Кітапханада кӛркем әдеби кітаптар қанша?  

 

5.Қоспаның  қҧрамынды  58%  қалайы,    24%  цинк,  ал  қалғаны  27г    қорғасын. Қоспаның массасын табыңыз?  

 

Бағалау критерийі 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

бӛлшекті пайызға 

және пайызды 

бӛлшекке 

айналдырады 

 

 Ондық бӛлшекті пайызға айналдырады 

Жай бӛлшекті пайызға айналдырады Жай бӛлшекті ондық бӛлшекке 

айналдырады 

Ондық бӛлшекті жай бӛлшекке айналдырады 

берілген санның пайызын табады 

Ӛрнек қҧрастырады; санның пайызын табады ( 100%-дан 

кіші); Ӛрнек қҧрастырады санның пайызын табады ( 100%-дан 

ҥлкен) берілген пайызы бойынша санды 

табады 


Ӛрнек қҧрастырады; 

пайызы бойынша санды табады пайызға байланысты  

мәтін есептерді 

шығарады 

санның пайызын табады Есеп шартына сәйкес ӛрнек қҧрастырды Барлық  товарды (массаны) табады   

Барлық балл          

13 


35 

 

«БҰРЫШТАР. КӚПБҰРЫШТАР» бӛлімі бойынша жиынтық бағалау А-деңгейі 

 

Оқу мақсаты 

 

5.3.1.5 бҧрыштардың тҥрлерін ажырату (сҥйір, тік, доғал, жазыңқы, толық ) 

5.3.3.2   градустық ӛлшемі берілген бҧрышты транспортир кӛмегімен салу 

5.3.3.3  бҧрыштың  градустық  ӛлшемін  табуға,  бҧрыштарды  салыстыруға  берілген 

есептерді шығару 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет