Қазақ филологиясы кафедрасы 050205бет6/9
Дата05.11.2016
өлшемі1,67 Mb.
#567
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дәріс мазмұны:

1. Проза саласындағы алғашқы қадам.

2. Ш. Мұртаза повестерінің тақырыптық, көркемдік ерекшелігі.

3. Қаламгер повестеріндегі халықтық мұраның тәлімдік сипати.

4. Жазушы повестеріндегі психологизм көрінісі.

5. Ш. Мұртазаның «Қызыл жебе» романы.Әдебиеттер:

1. Т. Мәмесейітов. Уақыт және қаламгер. 7-кітап, А., 1980, 174-б.

2. Ш. Мұртазаев. Бұлтсыз күнгі найзағай. А., 1965, 22-б.

3. Ш. Мұртазаев. Белгісіз солдаттың баласт. А., 1966, 16-б.

4. Ш. Мұртазаев. Екі томдық шығармалар жинағы.І-т., А., 1982, 162-б.

5. С. Әшімбаев. Шындыққа сүйіспеншілік. А., 1993, 128-б.

6. Ш. Мұртазаев. Интернат наны. А., 1974, 107-б.

7. Ш. Мұртазаев. Екі томдық шығармалар жинағы.2-т., А., 1982, 8-б.

8. Ғ. Мүсірепов. Сөзстан. 7-кітап, А., 1986, 120-б.

9. Ш. Мұртазаев. Жұлжыз көпір – Қыл көпір. А., 1991, 31-б.

10. Р. Берді бай. Замана сазі. А., 1985, 108-б.

11. Ш. Мұртаза. Тамұқ., 1994, 221-б.

12. М. Шерхан. Ай мен айва. А., 1997, 5-б.

13. Қ. Мұхамеджан. Кесек тұлға, кенен дарын. Кітапта: Шераға. А., 1993, 65-б.

14. М. Көпбаева. Шерхан Мұртаза шығармашылығы. А., 2001.

17 дәріс сабақ. Тақырыбы: Сәкен Жүнісов шығармашылығы.Дәріс мазмұны:

1. С. Жүнісовтің проза саласындағы шығармалары.

2. С. Жүнісовтің «Жапандағы жалғыз үй» романы.

3. Романдағы әлеуметтік проблема көрінісі.

4. Романдағы лиризм көрінісі.

5. С. Жүнісов: «Ақан сері» романы.

6.С. Жүнісов повестерінің көркемдік ерекшелігі.

7.С. Жүнісовтің драматургиялық шығармалары.

Әдебиеттер:

1. С. Жүнісов. Жапандағы жалғыз тіл. – «Ана тілі» газеті. 1999, 17 ақпан.

С. Жүнісов. Жапандағы жалғыз үй. – А., 1965., 295-б.

С. Жүнісов. Ақан сері. 1-кітап. Екі томдық шығармалар жинағы. А., 1981, 11-б.

С. Жүнісов. Ақан сері. 2-кітап. Екі томдық шығармалар жинағы. А., 1981.

Б. Майтанов. Сөз сыны. А., 2002, 223-б.

С. Жүнісов. Кемеңгерлер мен көлеңкелер. // «Жұлдыз» журналы №1. 1991.

Ә. Сығаев. Өмірдің өз шындығы. «Қазақ әдебиеті» газеті. 1994, 4 ақпан.

18 дәріс сабақ. Тақырыбы: Қадыр Мырза Әли шығармашылығы

Дәріс мазмұны:

1. Қадыр Мырза Али өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі.

2. Ақынның балаларға арналған өлеңдерінің көркемдік құпиясы.

3. Ақын өлеңдеріндегі еңбек тақырыбы.Әдебиеттер:

1. З. Қабдолов. Қадырдың қадірі. Кітапта: Қадыр Мырза Әли. 1-т. А., 2001, 7-14-

бб.

2. «Жас Алаш» газеті. 2003, 9 қазан.3. Қ. Мырза Әли. Еңіреп өткен ерлер-ай. А., 2001, 64-б.

4. Қ. Мырза Әли. Заман-ай! Дастандар. А., 1997, 217-б.

19 дәріс сабақ. Тақырыбы: Тұманбай Молдағалиев шығармашылығы.

Дәрістің мазмұны :


 1. Т. Молдағалиев өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі.

 2. Ақын өлеңдеріндегі ақындық параллелизм.

 3. Отан, туған дала тағдыры – Т. Молдағалиев жырларының өзекті тақырыбы.

 4. Ақынның табиғат лирикасына жазылған өлеңдерінің көркемдік поэтикасы.

 5. Ақын өлеңдеріндегі Әйел-ана бейнесі. Ақын өлеңдеріндегі философиялық сарын.

Әдебиеттер:

1. Қ. Мырзалиев. «Студент дәптері» - «Коммунизм таңы» газеті, 1957. 7-тамыз.

2. С. Жүнісов. «Студент дәптері» - «Лениншіл жас» газеті, 1957. 18-тамыз.

3. Б. Аманшин. Бір тілек, бір ниетпен – «Қазақ әдебиеті» газеті, 1957, 20 қыркүйек.

4. Ә. Мұсаханов. Жас ақынға хат - «Қазақ әдебиеті» газеті, 1958, 17 қаңтар.

5. Т. Молдағалиев. Үш томдық шығармалар жинағы. 1-т., А., 1990, 14-б.

6. Ә. Тәжібаев. Тұманбай жырларын байта оқығанда. «Лениншіл жас» газеті, 1971., 28 тамыз.

7. Т. Молдағалиев. Отан деп. Соқса жүрегің. А., 1988, 136 б.

8. Т. Молдағалиев. Жаз да өтіп барады. А., 1996. 95-б.

9. М. Әлімбаев. Сара сөздің сардары. «Егемен Қазақстан» газеті, 1995, 24 наурыз.

20 дәріс сабақ. Тақырыбы: Қалихан Ысқақов шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

1. Қалихан Ысқақов – шағын жанр шебері

2. Қалихан Ысқақов повестерінің көркемдік ерекшелігі.

3. Қаламгер повестеріндегі лирикалық-романтикалық сарын.Әдебиеттер:

 1. Қ. Ысқақов. Дос хикаясы. А., 1963, 3-б.

 2. З. Қабдолов. Тұрлаулы туынды. «Қазақ әдебиеті» газеті, 1962, №11.

 3. Қ. Ысқақов. Менің ағаларым. А., 1965, 81-б.

4. Қ. Ысқақов. Бұқтырма сарыны. А., 1970, 6-б.

5. Қ. Ысқақов. Тұйық. А., 1972, 220-б. 1. Қ. Ысқақов. Ақсу – жер жаннаты. А., 1989., 310-б.

 2. Қ. Ысқақов. Жан қимақ. А., 2003, 171-б.

21 дәріс сабақ. Тақырыбы: Қалтай Мұхамеджанов шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

1. Белгілі драматург, театр танушы – Қ. Мұхамеджанов.

2. Дрматургиядағы алғашқы туынды – «Бөлтірік бөрік астында» комедиясы. 3. Қ. Мұхамеджановтың комедия жанрындағы драматургиялық ізденістер

4. Психологиялық драма табиғаты.Әдебиеттер:

 1. Қ. Мұхамеджанов. Екі томдық таңдамалы шығармалар. А., 1978, 1-т., 5-б.

 2. «Лениншіл жас» газеті, 1959, 12 наурыз.

 3. Ә. Тәжібаев. Қазақд рамтургиясының даму мен қалыптасуы. А., 1971, 278-б.

 4. «Қазақ әдебиеті» газеті. 1964, 20-наурыз.

 5. «Қазақ әдебиеті» газеті. 1971, 12 ақпан.

 6. С. Қирабаев. Патриоттық спектакль. // «Қазақ әдебиеті» газеті.1968, 28 қаңтар.

 7. Қ. Мұхамеджанов. Пьесалар, сценарийлер. А., 1978, 6-б.

22 дәріс сабақ. Тақырыбы: Әбіш кекілбаев шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

1. Ә. Кекілбаев өлеңдерініңкөркемдік тұтастығы.

2. Ақын өлеңдеріндегі лирикалық кейіпкер.

3. Ә. Кекілбаев повестеріндегі адамгершілік, мораль мәселесі.

4. Жазушы сипаттаған пейзаж: адам мен табиғат бүтіндігі.

5. Жазушы повестеріндегі қазақ әйелінің типтік бейнесі.

6. Жазушы прозасындағы өнер тақырыбы.

Әдебиеттер:


 1. Ә. Кекілбаев. Он екі томдық шығармалар жинағы. 6-т., А, 1999, 9-б.

 2. Әшімбаев. Салиқалы сөз, соны із // «Лениншіл жас» газеті, 1967, 19 қаңтар.

 3. А. Сүлейменов. Әбіштің қоңыр даласы // Қазақ әдебиеті, 1967, 25 қыркүйек.

 4. Ж. Нәжімеденов. Терең сезімнің ұнбасы // Кітап жаршысы, 1968, 16 шілде.

 5. Х. Әдібаев. Биік мұрат // «Лениншіл жас», 1978, 2 тамыз.

 6. Г. Пірәлиева. Көркем прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері. А., 2003. 132-б.

 7. А. Исмакова. Казахская проза. А., 1998, стр., 306-312.

 8. Р. Бердібаев. Қазақ тарихи романы. А., 1996. 158-160-бб.

 9. Р. Мұқанова. «Абылайхан» // «Жас Алаш» газеті, 1998, 25 маусым.

23 дәріс сабақ. Тақырыбы: Мұхтар Мағауин шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:

1. М. Мағауин шығармаларының көркемдік ерекшелігі.

2. М. Мағауин повестеріндегі әлеуметтік мораль мәселесі.

3. М. Мағауин: «Аласапыран» романы, көркемдік ерекшелігі.

4. М. Мағауинш ығармаларының тілі.

Әдебиеттер:


 1. Ғ. Мүсірепов. әдебиет – кәсіп емес, өнер. А., 1985, 117-б.

 2. Ә. Кекілбайұлы. Кесек тұлға. Кітапта: М. мағауин. Көк мұнар. 2004, 5-б.

 3. Б. Майтанов. Ақша қар // «Қазақ әдебиеті» газеті. 1970, 21-тамыз, 3-б.

 4. С. Шарабасов. «Шығармақ ұбы - қаламгер». ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы. №41, 2000, 130 б.

 5. Ш. Елеукенов. Замандасп арасаты. Әдеби сын. А., 1977, 152-б.

 6. Т. Сыдықов. Тарих һәм тұлға. «Қазақстанж оғары мектебі» журналы. 1998,№1, 72-б.

 7. Қ. Жұмаділов. Мухтар мағауин туралы сөз. «Қазақ әдебиеті» газеті. 2000, 28 қаңтар.

 8. Б. Майтанов. Қаһарманның рухани әлемі. А., 1987, 196-б.

 9. Ә. Кекілбайұлы. Бәйтерек. «Егемен Қазақстан»газеті. 2000, 12 қаңтар.

 10. М. Мағауин. Шақан-Шері және басқа шығармалар.. А., 1993, 414-б.

24 дәріс сабақ. Тақырыбы: 1960-2000 жылдардағы орыс тілді қазақ әдебиеті.

Дәріс мазмұны:

1. 1960-2000 жылдардағы орыс тілді қазақ әдебиеті.

2. Ә. Әлімжанов шығармашылығы.

3. Ә. Әлімжановтың шығармашылығы – жаңарған Қазақстанның мәдени игілігі.Әдебиеттер:

1. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет.

2. Абрамович Г. Введение в литературоведение. М., 1976.

3. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

4. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

5. Мақпыров С. Әдебиеттің тектері мен түрлері. Республикалық баспа кабинеті. Алматы, 1994.

25 дәріс сабақ. Тақырыбы: 1960-2000 жылдардағы орыс тілді қазақ әдебиеті. Дәріс мазмұны:

1. Олжас Сүлейменов шығармашылығы.

2. О. Сүлейменов лирикасы.

3. Өлеңдерінің көркемдік поэтикасы.Әдебиеттер:

1. О. Сүлейменов. Определение берега. А., 1976, стр., 158.

2. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет.

3. Абрамович Г. Введение в литературоведение. М., 1976.

4. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. Мақпыров С. Әдебиеттің тектері мен түрлері. Республикалық баспа кабинеті. Алматы, 1994.

26 дәріс сабақ. Тақырыбы: 1960-2000 жылдардағы әдеби байланыстар.Дәріс мазмұны:

1. 1960-2000 жылдардағы әдеби байланыстар.

2. Осы кезеңдегі әдебиеттің негізгі даму бағыттары.

3.Осы кезеңдегі қазақ әдебиетінің тарихын жүйелей оқыту мен зерттеудің басты принциптері.Әдебиеттер:

   1. 40-50 және 60-жылдардағы қазақ әдебиеті. Алматы:Ғылым,1998.

   2. Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

   3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

   4. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

   5. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

   6. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

   7. Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

   8. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3-т.Астана:Фолиант,2005.

27 дәріс сабақ. Тақырыбы: 1960-2000 жылдардағы әдеби сын.

Дәріс мазмұны: 1960-2000 жылдардағы әдеби сын.

Әдебиеттер:

1. Қ.Жұмалиев. Стиль өнер ерекшелігі. – А., 1966. 1. Абрамович Г. Введение в литературоведение. М., 1976.

 2. Ахметов З.А. Өлең сөздің теориясы. - А., 1973.

4. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. Мәшһүр-Жүсіп Қуандық. Өлең сөздің патшасы. А., 1992 жыл

7. Негімов С. Өлең өрімі, А., 1981 жыл

28 дәріс сабақ. Тақырыбы: Ұлт әдебиетінің сыртқы елдермен байланысы. Дәстүр мен жаңашылдық.

Дәріс мазмұны:


 1. Дәстүр мен жаңашылдықтың ажырамас бірлігі.

 2. Дәстүр жалғастығы – аралық буын.

 3. Жаңашылдық – талант пен шеберліктің жемісі.

Әдебиеттер:

1. Қ.Жұмалиев. Стиль өнер ерекшелігі. – А., 1966.    1. Абрамович Г. Введение в литературоведение. М., 1976.

3.Ахметов З.А. Өлең сөздің теориясы. - А., 1973.

4. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. Мәшһүр-Жүсіп Қуандық. Өлең сөздің патшасы. А., 1992 жыл

7. Негімов С. Өлең өрімі, А., 1981 жыл

29 дәріс сабақ. Тақырыбы: Қытай және Моңғолия қазақтарының әдебиетіДәріс мазмұны:

1. Қытайдағы ақын-жазушылар шығармашылығы.

2. Өлең өрнектері.

3. Лирикалық шығарма табиғаты.

4. Қытайдағы қазақ ақындарының поэмалары.

5. Көркемдік дамудың прозадағы үрдісі: повесть жанрында.

6. 70-жылдар соңы – қытайдағы қазақ романының дүиеге келу тарихы.

7. Қазақ әдебиеттану ғылымын зерттеушілердің ғылыми еңбектеріне жалпылама шолу.

8. Қысқаша биографиялық анотация.

Әдебиеттер:

1. Қ.Жұмалиев. Стиль өнер ерекшелігі. – А., 1966.


 1. Абрамович Г. Введение в литературоведение. М., 1976.

 2. Ахметов З.А. Өлең сөздің теориясы. - А., 1973.

4. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. Мәшһүр-Жүсіп Қуандық. Өлең сөздің патшасы. А., 1992 жыл

7. Негімов С. Өлең өрімі, А., 1981 жыл

30 дәріс сабақ. Тақырыбы: Моңғолия қазақтарының әдебиеті.

Дәріс мазмұны:


 1. Моңғолия қазақтарының әдебиеті.

 2. Көркем шығарманың тілі.

 3. Моңғолия қазақтары әдебиетіндегі поэма жанры.

Әдебиеттер:

1. А.Байтұрсынов “Әдебиет танытќыш”. Алматы, Атам±ра. 2003 жыл 1. Қ. Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

 2. З.Қабдолов. Сөз µнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

 3. Ш. Елеукенов.Әдебиет және ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

 4. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

 5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

 6. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 жыл


6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары
Тақырып

Мазмұны

Апта

Әдебиет

1

1960 жылдардан кейінгі қазақ әдебиетінің дамуы.

 1. Осы кезең әдебиетінің тарихын жүйелей оқыту мен зерттеудің басты принциптері.

 2. Осы кезеңдегі әдебиеттің негізгі даму бағыттары.

 3. Қазіргі қазақ лирикасы.
1

Әдебиеттер:

1.40-50 және 60-жылдардағы қазақ әдебиеті. Алматы:Ғылым,1998.

2.Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

3.Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

4.Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

5.Қоңыратбае Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

6.Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

7.Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

8.Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3-т.Астана:Фолиант,2005.

9.Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Оқу құралы.Алматы: Ғылым,1991.

10. ДәдебаевЖ. Шымырлап бойға жайылған. Алматы: Жазушы,1988.

11.Қирабаев С.Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. Алматы:Білім,1995.

12.Абдрахманов С. Жиырмасыншы ғасыр жырлайды. 2 том. Алматы: Раритет, 2007.


2

1960 жылдарда кейінгі эпикалық поэзияның дамуы.

1. Поэма. Тақырыптық-

проблематикалық ізденістер. 1. Поэманың жанрлық

стильдік көп қырлылығы.

 1. Лирикалық поэма, оның

ерекшеліктері.

 1. Осы кезең поэмасының

даму перспективалары мен оны зерттеудің маңызды мәселелері.


2

1.40-50 және 60-жылдардағы қазақ әдебиеті. Алматы:Ғылым,1998.

2.Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

3.Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

4.Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

5.Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

6.Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

7.Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

8.Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3-т.Астана:Фолиант,2005.

9.Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: Өмір шындығы және көркемдік шешім. Оқу құралы. Алматы:Ғылым,1991.

10.Дәдебаев Ж. Шымырлап бойға жайылған. Алматы:Жазушы,1988.

11.Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. Алматы:Білім,1995.

12. Наурызбаев Б. Қазіргі қазақ прозасындағы Майлин дәстүрі.Алматы:Ғылым,1979.

13. Майтанов Б. Қазақ прозасындағы замандас бейнесі. Алматы:Ғылым,1982.

14. Майтанов Б. Көркемдік нәрі. Әдеби сын. Алматы.Жазушы,1990.

15. Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау. Алматы:Санат,1996.

16. Майтанов Б. Әуезов – суреткер. Алматы:Әл-Фараби,1998.

17. Майтанов Б. Сөз сыны. Алматы:Ғылым,2002.

18. Нарымбетов Ә. Қазақ сонет поэмасы. Алматы:Ғылым,1977.

19. Нарымбетов Ә. Қазіргі қазақ поэмасы. Алматы:Ғылым,1982.


3

Әбділда Тәжібаев шығармашылығы.

 1. Ә.Тәжібаевтың лирикасы.

 2. Ә.Тәжібаев поэмалары.

 3. Ә.Тәжібаев драматургиясы. “Майра”пьесасы.


3

1. Тәжібаев Ә. Өмір және поэзия. Алматы:Жазушы,1981. 4-том.

2. Қазақ әдебиеті тарихы. 9-том. А,2005.

3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

4. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

5. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

6. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,19974

І. Есенберлин романдарындағы тарихи деректер.

 1. “Көшпенділер” трилогиясы.

 2. “Алтын Орда” трилогиясы.

 3. І.Есеберлиннің образ сомдау, сюжет дамыту ерекшелігі.
4

Әдебиеттер:

1. Дәдебаев Ж. Қазақтың

тарихи романы. Алматы,1988.

2. Қазақ әдебиеті тарихы.

9-том. А,2005.

3. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі

қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.


 1. Қирабаев С. Кеңес

дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы:Білім,1998.

 1. Қоңыратбаев Ә.

Қазақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 1. Сүйіншәлиев Х.

Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 1. Қирабаев С.

Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

 1. Нұрғали Р. Қазақ

әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3-т.Астана:Фолиант,2005.5

Қазақ драматургиясы және Т. Ахтанов шығармашылығы.

 1. Т.Ахтанов прозасының ерекшелігі.

 2. Т.Ахтанов романдарындағы характер.

 3. Т.Ахтанов драматургиясы.
5

 1. Ахтанов Т. Бес

томдық шығармалар жинағы. Алматы:Жазушы, 1985.

 1. Қазақ әдебиеті

тарихы. 9-том. А,2005.

 1. Дәдебаев Ж.Д.

Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: ҚазМУ,2002.

 1. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ

әдебиеті. Оқу құралы. Алматы: Білім, 1998.

 1. Қоңыратбаев Ә.

азақ әдебиеті тарихы. Оқу құралы. Алматы,1994.

 1. Сүйіншәлиев Х.

Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы. Алматы,1997.

 1. Қирабаев С.

Тәуелсіздік рухымен. Астана:Фолиант,2002.

 1. Нұрғали Р. Қазақ

әдебиетінің алтын ғасыры. 7том.Шығ.жинақ.3-т.Астана:Фолиант,2005.6

Ж. Молдағалиев поэмаларының тақырыбы.

 1. Ж. Молдағалиев поэмаларының тақырыбы.

 2. Поэмаларының көркемдік поэтикасы.

 3. Ақын поэмаларының сюжеті, көркемдік композициясы.

6

1. Ж. Молдағалиев. Шығармалар жинағы. 1-т., 1979, 317-б.

2. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет

3. Қазақ әдебиетінің тарихы. 9-т.Алматы, 2005.399-430 бб


7

Ғ. Қайырбеков поэмаларының тақырыбы. Көркемдік ерекшелігі.

1. Ғафу Қайырбеков мұрасындағы арнау өлеңдер табиғаты.

2. Ақын поэмаларының тақырыбы. Көркемдік ерекшелігі.

3. Ақын өлеңдеріндегі символ.


7

1. Ғ. Қайырбеков. Беласар. 2-кітап., А., 1978, 123-б.

2. Ғ. Қайырбеков. Екі томдық шығармалар жинағы. 2-т., А., 1988, 134-б.

3. Ғ. Қайырбеков. Беласар. 1-т., 1978, 86-б.

4. Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

5. Ш. Елеукенов.Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл


8

Ш. Мұртаза романдарының көркемдік поэтикасы.

1. Ғұмырнамалық роман сипаты.

2. Жазушының тип, прототип жасаудағы шеберлігі.

3. Ш. Мұртаза: «Ай мен Айша» романы, табиғат пен адам бірлігінің көрінісі.


8

1. Т. Мәмесейітов. Уақыт және қаламгер. 7-кітап, А., 1980, 174-б.

2. Ш. Мұртазаев. Бұлтсыз күнгі найзағай. А., 1965, 22-б.

3. Ш. Мұртазаев. Белгісіз солдаттың баласт. А., 1966, 16-б.

4. Ш. Мұртазаев. Екі томдық шығармалар жинағы.І-т., А., 1982, 162-б.

5. С. Әшімбаев. Шындыққа сүйіспеншілік. А., 1993, 128-б.

6. Ш. Мұртазаев. Интернат наны. А., 1974, 107-б.

7. Ш. Мұртазаев. Екі томдық шығармалар жинағы.2-т., А., 1982, 8-б.

8. Ғ. Мүсірепов. Сөзстан. 7-кітап, А., 1986, 120-б.

9. Ш. Мұртазаев. Жұлжыз көпір – Қыл көпір. А., 1991, 31-б.

10. Р. Берді бай. Замана сазі. А., 1985, 108-б.

11. Ш. Мұртаза. Тамұқ., 1994, 221-б.

12. М. Шерхан. Ай мен айва. А., 1997, 5-б.

13. Қ. Мұхамеджан. Кесек тұлға, кенен дарын. Кітапта: Шераға. А., 1993, 65-б.

14. М. Көпбаева. Шерхан Мұртаза шығармашылығы. А., 2001.
9

Қадыр Мырзалиев – эпик ақын.


1. Ақын поэмаларының көркемдік ерекшелігі.

2. Қадыр Мырзалиев – эпик ақын.

3. Ақын өлеңдеріндегі ұлттық таным.


9

1. З. Қабдолов. Қадырдың қадірі. Кітапта: Қадыр Мырза Әли. 1-т. А., 2001, 7-14-

бб.


2. «Жас Алаш» газеті. 2003, 9 қазан.

3. Қ. Мырза Әли. Еңіреп өткен ерлер-ай. А., 2001, 64-б.

4. Қ. Мырза Әли. Заман-ай! Дастандар. А., 1997, 217-б


10

Қ. Ысқақовтың драматургиялық шығармалары.


1. Қ. Ысқақов романындағы көркем драматизм.

2. Тартысқа толы адамдар тағдыры.

3. Қ. Ысқақовтың драматургиялық шығармалары.


10

 1. Қ. Ысқақов. Дос

хикаясы. А., 1963, 3-б.

 1. З. Қабдолов.

Тұрлаулы туынды. «Қазақ әдебиеті» газеті, 1962, №11.

 1. Қ. Ысқақов. Менің

ағаларым. А., 1965, 81-б.

4. Қ. Ысқақов. Бұқтырма сарыны. А., 1970, 6-б.

5. Қ. Ысқақов. Тұйық. А., 1972, 220-б.

6. Қ. Ысқақов. Ақсу – жер жаннаты. А., 1989., 310-б. 1. Қ. Ысқақов. Жан

қимақ. А., 2003, 171-б.


11

Ә. Кекілбаев драматургиясы.

1. Ә. Кекілбаев романдарындағы тарихи тұлға бейнесі.

2. Кекілбаев драматургиясы.

3. Ә. Кекілбаев драмасындағы ұлттық мінез сипаты.


11

 1. Ә. Кекілбаев. Он екіт

омдық шығармалар жинағы. 6-т., А, 1999, 9-б.

 1. С. Әшімбаев.

Салиқалы сөз, соны із // «Лениншіл жас» газеті, 1967, 19 қаңтар.

 1. А. Сүлейменов.

Әбіштің қоңыр даласы // Қазақ әдебиеті, 1967, 25 қыркүйек.

 1. Ж. Нәжімеденов.

Терең сезімнің ұнбасы // Кітап жаршысы, 1968, 16 шілде.

 1. Х. Әдібаев. Биік

мұрат // «Лениншіл жас», 1978, 2 тамыз.

 1. Г. Пірәлиева. Көркем

прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері. А., 2003. 132-б.

 1. А. Исмакова.

Казахская проза. А., 1998, стр., 306-312.

 1. Р. Бердібаев. Қазақ

тарихи романы. А., 1996. 158-160-бб.

 1. Р. Мұқанова.

«Абылайхан» // «Жас Алаш» газеті, 1998, 25 маусым.12

Орыс тілді қазақ поэзиясы

1.О.Сүлейменов шығармашылығы

2. Ақын өлеңдері – азаматтық және көркемдік ұғымның жарқын үлгісі
12

1. О. Сүлейменов. Определение берега. А., 1976, стр., 158.

2. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет.

3. Абрамович Г. Введение в литературоведение. М., 1976.

4. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. Мақпыров С. Әдебиеттің тектері мен түрлері. Республикалық баспа кабинеті. Алматы, 1994.
13

Осы кезеңдегі проза дамуының кейбір бағыттары

 1. Осы кезең прозасының

жанрлық байлығы мен стильдік көп қырлығы.

 1. Осы кезең прозасының

тақырыптық ерекшелігі.

 1. Осы кезеңдегі проза

дамуының кейбір бағыттары.


13

1. Қ.Жұмалиев. Стиль

өнер ерекшелігі. – А., 1966. 1. Абрамович Г.

Введение в литературоведение. М., 1976.

 1. Ахметов З.А. Өлең

сөздің теориясы. - А., 1973.

4. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. Мәшһүр-Жүсіп Қуандық. Өлең сөздің патшасы. А., 1992 жыл

7. Негімов С. Өлең өрімі, А., 1981 жыл


14

Осы кезеңдегі жанрдың даму тенденциялары

1. Проза жанрындағы даму тенденциялар

2. Поэзиядғы жаңашылдық

3. Драмадағы жаңа ізденістер


14

1. Қ.Жұмалиев. Стиль өнер ерекшелігі. – А., 1966.

 1. Абрамович Г.

Введение в литературоведение. М., 1976.

 1. Ахметов З.А. Өлең

сөздің теориясы. - А., 1973.

4. Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. Мәшһүр-Жүсіп Қуандық. Өлең сөздің патшасы. А., 1992 жыл

7. Негімов С. Өлең өрімі, А., 1981 жыл


15

1960-2000 жылдардағы әдеби процесс. Дәстүр мен жаңашылдық

1. Әдеби процестегі дәстүр мен жаңашылдық мәсеелесі

2. Әдеби байланыстар15

 1. Елеукенов.Әдебиет

және ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

 1. МақпыровС.

Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

 1. Әдебиеттану

терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

 1. Литературный

энциклопедический словарь. М., 1987 жыл


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Семинар ожсөЖ 15 сағ. Емтихан 4 Барлығы 45 сағ Орал, 2010
dmdocuments -> Әдеби өлкетану Преподаватель Ақболатов Айдарбек Ахметұлы Вопросы: Вопрос №1
dmdocuments -> 2009ж. «Қазақ филологиясы» кафедрасы
dmdocuments -> Семинар ожсөЖ 5 сағ. СӨЖ 15 сағ. Емтихан Барлығы 45 сағ Орал, 2010
dmdocuments -> Жаратылыстану математикалық факультет
dmdocuments -> Барлығы – 45 сағат
dmdocuments -> 2007ж. Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту теориясы кафедрасы
dmdocuments -> Барлығы – 90 сағат
dmdocuments -> Саз құралдары (пәннің атауы) Пәннің оқу-әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет