Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒА ҚОЮ ЖҮЙЕСІбет8/8
Дата23.10.2020
өлшемі303 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
7. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒА ҚОЮ ЖҮЙЕСІ
ПӘННІҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК ГРАФИГІ

Магистранттардың өздік жұмыстарын орындауына қатаң бақылау жүргізу үшін «Корпоративті қаржы» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигін құру керек, бұл график келесі кестеде көрсетілген


«Корпоративті қаржы» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі


№ р/с

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Бақылау түрі

КБ

КБ

КБ

Тест

КБ

КБ

Тест

РБ1

КБ

КБ

Тест

КБ

КБ

Коллоквиум

РБ2


Бақылау жүргізу мерзіміТақырыптың атауыАғымдағы бақылауды жүргізудің мерзімі

(апта)


Межелік бақылау жүргізудің мерзімі (апта)

1

Корпорациялар қаржысы: ұйымдастыру негіздері және олардың қаржылық ортасының мазмұны

1
2

Қаржы-несиелік шешеімдер қабылдауда қаржылық-экономикалық есептеулердің математикалық негіздері.

2
3

Корпорациялардың негізгі капиталы


3-4
4

Корпорациялардың айналым капиталы

5-6
5

Корпорация өнімін өндіруге және өткізуге шығындар және оларды қаржыландыру.

7
6

Корпорациялар табысының құралуы, бөлінуі және қолдану тиімділігі.

8

8

7

Корпорацияның меншікті капиталы


9
8

Корпорацияны қаржыландырудың қарыздық көздері.

10
9

Корпорация капиталының құны мен құрамы.

11
10

Корпорацияны қаржылық жоспарлау

12
11

Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары

13-14
12

Корпорацияның қаржылық дәрменсіздігі және қаржылық сауықтыру

15

15


Магистранттардың әр түрлі жұмыстарды бағалаудың

деңгейлері мен критерийлері


Пән бойынша емтиханның бағасы үлгерімнің максималдық көрсетілім модулі, менжелік бақылау және қорытынды аттестация сомма қосуымен анықталады.
Баға қою жүйесі

Бағаның әріптік

экиваленті

баға

балл


пайызбен

А

А-


Өте жақсы

Өте жақсы4,00

3,67


95-100

90-94


В+

В

В-Жақсы

Жақсы


Жақсы

3,33

3,00


2,67

85-89

80-84


75-79

С+

С

С-

Қанағаттанарлық


Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлық2,33

2,00


1,67

70-74

65-69


60-64

С+; Д+

өтпелі балл


1,33

55-59

Д+

Д

Төменгі өтпелі балл

1,00

50-54


F

Ең төменгі балл

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA

0

W

Шығарылған

NA

0

AW

Әкімшілік бойынша шығарылған

NA

0

Р

Өтті (қорытынды тест үшін)

NA

08. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


Дәрістік мен Практика сабақтардың

тақырыптарын аталауы


Материалдық қамтамасыз етiлуi

Бақылау

формасы

Корпорациялар қаржысы: ұйымдастыру негіздері және олардың қаржылық ортасының мазмұны

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Қаржы-несиелік шешеімдер қабылдауда қаржылық-экономикалық есептеулердің математикалық негіздері.

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорациялардың негізгі капиталы

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорациялардың айналым капиталы

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорация өнімін өндіруге және өткізуге шығындар және оларды қаржыландыру.

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорациялар табысының құралуы, бөлінуі және қолдану тиімділігі.

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорацияның меншікті капиталы

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорацияны қаржыландырудың қарыздық көздері.

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорация капиталының құны мен құрамы.

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорацияны қаржылық жоспарлау

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау

Корпорацияның қаржылық дәрменсіздігі және қаржылық сауықтыру

Курс бағдарламасы, слайдтар, сызбалар, тесттер

Ауызша сұрау, жазбаша сұрау9. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТIЛУ КАРТАСЫ


Оқулық және оқу-әдiстемелiк құралдарыны» атауы.

Кiтапханадағы саны

Магистранттар саны

Қамтылу пайызы, %

Өсербайұлы С. Корпоративтіқ қаржы. – А., 2005

5

35

14

Жуйриков, К.К. Корпоративные финансы: Учеб.-А., 2004

10

35

29

Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб., 2004

10

35

29

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М., 1998, 1999

15

35

43

Белолипецкий В. Финансы фирмы. – М., 1998

4

35

11

Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М. 1998

3

35

8,5

Коласс Б. Управление фин-вой деят. Предприятия. – М., 1997

5

35

14

Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. – М.,1997

2

35

6

Финансы предприятия. / Болашак – А-ты, 1998

1

35

2,8

Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей нар. Хоз-ва. – М.,1999

6

35

17

Финансовое управление фирмой./ Ред. Терехин В.И. – М.,1997

2

35

6

Лишанский М.Л.Финансы в сельском хоз-ве. – М.,1999

13

35

37

Ковалева А.М. др. Финансы фирмы. – М., 2000

21

35

60

Колпина Л.Г. Финансовые планы предприятий. – Минск, 1997

10

35

29

Крейнина М.Н. Фин. Менеджмент. – М., 1998

4

35

11

Романенко Н.В. Финансы предприятия. – Спб, 2000

22

35

63

Управление затратами на предприятии / Г.Краюхина. – Спб, 2000

5

35

14

Баранова И.В., Фадейкина Н.В. Финансовое регулирование развития малого предпринимательства. – Новос-ск, 1999

8

35

23

Моляков Д.С. Шохин Е.И. Теория финансов предприятий. – М., 2000

17

35

49 1. ӘДЕБИЕТТЕР

«Корпоративті қаржы» курсын оқу барысында заңдылықтар мен оқу әдебиеттері маңызды орын алады. «Корпоративті қаржы» басқарудың қызметтерінің бағыттарының бірі болып табылады, сондықтан «Корпоративті қаржы» пәнін оқу барысында нарықтық экономиканы жетілдіру бағыттарын анықтайтын заңдылық органдардың шешімдерін сүйеніп, нарық жағдайында экономиканы басқарудың тиімді әдістерін меңгеру қажет. Сәйкесінше «Корпоративті қаржы» курсы Қазақстан Республикасының Парламентінің, Үкіметінің, Мемлекеттік реттеу және қадағалау органдарының төменде көрсетілген заңдылық актілеріне сүйенеді.


Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері


 1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2003 года №753

О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан от 28 июля 2003 года №753

 1. Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» от 30 марта 1995 года N 2155

 2. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года N415

 3. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года» от 17 февраля 2000г. №344

 4. Программа Правительства РК на 2006 – 2008гг. от 30.03.2006г.

 5. Закон РК «О денежной системе РК» от 13 декабря 1993г.

 6. Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998г. «О платежах и переводах денег»

 7. Закон РК “О вексельном обращении в РК” от 24 апреля 1995 г.

 8. Закон РК от 28 февраля 1997 г. “О государственной поддержке прямых инвестиций”

 9. Закон РК «Об инвестициях» от 8.01.2003г.

 10. Закон РК «Об инновационной деятельности» от 3.07.2003г.

 11. Закон РК «Об инвестиционных фондах» от 7.07.2004г.

 12. Закон РК “О рынке ценных бумаг” от 10.07.2003г.

 13. Закон РК «О валютном регулировании» от 24.12.1996 г.

 14. Закон РК «О финансовом лизинге» от 5.07.2000г.

 15. Закон РК «О банкротстве» от 21.01.1997г.

 16. Закон РК «О частном предпринимательстве» от 31.01.2006г.

 17. Закон РК «О государственной поддержке инновационной деятельности» от 23.032006г.

 18. Закон РК «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» от 7.07.2006г.

 19. Закон РК «О концессиях» от 7.07.2006г.

 20. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998г.

 21. Постановление правительства Республики Казахстан от 21 августа 2000г. № 1290 «О концепции долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования»

 22. Постановление правительства Республики Казахстан от 19 августа 2000г. №1277 «О мерах по защите и стимулированию сбережений»

 23. Закон РК от 7 декабря 2000г. «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»

 24. Указ Президента РК от 17 мая 2002г. № 872 «Вопросы организации единой системы государственного регулирования финансового рынка в РК»


Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен

Ұлттық банкінің нормативтік актілері


 1. Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию. Министерство Финансов Республики Казахстан. Официальное издание.- Алматы, «Каржы-Каражат».

 2. Правила краткосрочного кредитования экономики РК.- Постановление Правления Нацбанка РК 11 февраля 1994г., №4;

 3. Правила применения чеков на территории РК.- Постановление Правления Нацбанка РК от 5.12.1998г., №266;

 4. Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК.- Постановление Правления Нацбанка РК от 25.04.2000г. № 179;

 5. Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК.- Постановление Правления Нацбанка РК от 13.10.2000г. № 395;

 6. Правила проведения валютных операций в РК.- Постановление Правления Нацбанка РК от 20.04.2000г. № 115;

 7. Инструкция «Об организации экспортно-импортного валютного контроля в РК».- Утверждено Постановлением Правления Нацбанка РК от 15.09.2001г. № 343;

 8. Методические рекомендации к стандартам бухгалтерского учета №5,6,7,12.


Негізгі әдебиет:


 1. Әсербайұлы Ә. Корпоративтік қаржы Алматы 2006 ж.

 2. Кадерова Н.Н. Корпоративные финансы Алматы: Экономика, 2008г.

 3. Дюсенбаев Қ. Кәсіпорынның қаржы жағдайын талдау Алматы 2001 ж.

 4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 1997г.

 5. Бочаров В.В. Корпоративные финансы.- СПб:Питер, 2001.- 256с.

 6. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учебн. Пособие. М.: Финансы и статистика, 1996.

 7. Р.Пайк, Б.Нил. Корпоративные финансы и инвестирование.- 4-е изд. / Пер.с англ.- Спб: Питер, 2006.- 784с.

 8. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. М.: Финансы; изд.объед.. «Юнити», 1998.

 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебн. Пособие. М.: Инфра-М,1997.

 10. Финансы предприятий: Учебн. Пособие/Под ред. Е.И.Бородиной. М.: Банки и биржи; изд. объед. «Юнити», 1995.-208с.

 11. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред. Н.В.Колчиной. М.: изд.объед. «Юнити», 1998.

 12. Финансы предприятий под ред. М.В Романовского. СПб.: Изд.дом «Бизнес-пресса». 2000.-528с

 13. Чент Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методика и практика. М.Инфра – 2000.

 14. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: «дело ЛТД», 1995.-320с.

 15. Черникова Ю.В., Юн Б.Г., Григорьев В.В. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика: Учкб.- практич. пособие.- М.: Дело, 2005.- 616с.

13. Жуйриков, Раимов Корпоративные финансы. Учебник - Алматы,2004-512

14. Есенова Г.Ж., Ибраева А.К. корпоративные финансы, учебное пособие, Семипалатинск 2005-960

15.Ковалева А.М. Финансы фирмы 2000.

16. Моляков Д.С., Шокин Е.И. Теория финансы предприятия 2000

17.Шуляк ВД Финансы предприятий 2001

18.Фомин Г.П. Финансовая математика:300 примеров и задач. Учебное пособие 200019.Шеремет АД, Сайфулин РС Финансы предприятия. Учебное пособие 1999

Оқуға арналған қосымша матриалдар тізімі:

Оқулықтар мен оқу құралдар

 1. Анализ финансовой отчетности: уч.пособие/Под. Ред. О.В.Ефимовой. М.В. Мельник.- М.:Омега-Л,2004.- 408с.

 2. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. М.: Ось-89, 1995.

 3. Белолипетский В.Г. Финансы фирмы: учебн.пособие. М.: Инфра – М, 1998.

 4. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Спб: Питер -2004

 5. Бочаров В.И. Финансово-кредитные методы регулироваия рынка инвестиции.- М: Финансы и статистика, 1993.- 143с.

 6. Беляев С.Г., Кошкин В.И. Теория и практика антикризисного управления. М.: изд.объед. «Юнити», 1996.

 7. Балабанов И.Т.Основы финансового менеджмента.- М: Финансы и статистика, 1997.

 8. Венер Беренс Руководство по оценке эффективности инвестиций.- М.: АОЗТ. Интрерэкспорт,1995.

 9. Ващенко Т.В. Математика финансового менеджмента.- М.: Перспектива, 1996.- 82с.

 10. Волкова К.А. и др. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции. М.: Норма, 1997.

 11. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. М.:Финансы и статистика, 1996.

 12. Ван Хорн Джеймс, К., Вахович, Джон, М. Основы финансового менеджмента, 11-е изд: Пер.с англ.- М.: Изд.дом «Вильямс»,2005,992с.

 13. Володин А.А. и др. Справочник финансиста предприятия. М.: ИНФРА, 1996.- 368с.

 14. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвейт Р. Привлечение капитала. М., 1995.

 15. Горемыкин В.А., Богомолов А.В. Планирование предпринимательской деятельности. М.: Инфра-М., 1997.

 16. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. СПб, 1996.

 17. Домари Р. Финансы и предпринимательство / Пер. с англ. Вышинский Е.В.- Ярославль: Елень, 1993.- 224с.

 18. Жунусов К.Х., Джаксыбеков Н.Н. Основные виды стоимости и особенности оценки ликвидационной стоимости./Вестник агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 1.1999г., стр.33-50.

 19. Заяц Н.Я. и др. Финансы предприятий/ Учеб. Пособие.- МН.: Высшая школа, 1995.- 236с.

 20. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии. Учебное пособие- М: ООО «ТК Велби», 2003, -264с.

 21. Ковалев А.П. Как избежать банкротства. М.: Финансы и статистика, 1998.

 22. Ковалев В.В. Финансы предприятий.-М, Проспект, 2002.-347с.

 23. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация:американская модель.- СПб: Питер,2005.-320с.

 24. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М:ИКП»Дис»,1997.

 25. Кузнецова Е.В. Финансовое управление компанией. М.: Правовая культура.1995.

 26. Кредитование .Пер. с анл. / Под ред. М.А.Гольцберга.- К.: Глоргово изд. Бюро ВНУ, 1994.-384с.

 27. Кукукина И.Г. Управление финансами.- М: Юристь, 2001.- 267с.

 28. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы.- Алматы: ФинЭко, 2001.- 512 с.

 29. Мухамбетов, Нукушев . Банкротство и антикризисное управление предприятием. Алматы, 2000

 30. Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебн. Пособие для вузов.М.:Юнити-Дана, 2000.-471с.

 31. Лизинг и кредит.-М.: Ист-сервис,1994г.

 32. Организация и планирование кредита. Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 1991.-336с.

 33. Пансков В.Г. Настольная книга финансиста.М., 1995.

 34. Романовский М.В. Финансы предприятий. – С.-Петербург: Изд.дом «Бизнес- Пресса», 2000.- 525с.

 35. Справочник финансиста предприятия. /Под ред. Проф. Э.А.Уткина. М.: Экмос, 1998.

 36. Тренев Н.Н. Управление финансами.- М: Финансы и статистика, 2003.- 496с.

 37. Уткин Э.А. Финансовое управление. М.:Экмос, 1997.

 38. Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. М.:Перспектива, 1995.

 39. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник/Под ред. Е.С.Стояновой .-М.: Перспектива, 1996.- 405с.

 40. Хелферт Э. Техника финансового анализа/Пер. с англ.- М: Аудит, ЮНИТИ, 1996.- 663с.

 41. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента.- Пер. С англ. М.: Дело ЛТД, 1995.- 128с.

 42. Хессель М. Корпоративное управление. М.:Экмос, 1997.

 43. Шабалин Е.М. Как избежать банкротства.М.: Инфра-М, 1996.

 44. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции. М.: Инфра-М, 1997.

 45. Шеремет, А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.:Инфра – М, 1995.11

 46. Эрик С. Зигель и др. Составление бизнес плана. Пер. С англ. М.: Джон Уайм Энд Санс, 1995.- 224с.

Қосымша әдебиет:

 1. Аврин С Как привлечь дополнительный акционерный капитал. Управление компанент 2002-№ 3 30-35 стр.

 2. Анисова Н. Бюджетирование-нероскошь, а средство продвижения… вашего бизнеса / РЦБ. Управление компанент 2001 № 1 стр. 40-43.

 3. Бендиков МА, Джамай ЕВ совершенствование диагностики финансового состояния промышленных предприятии/ Менеджмент в России и зарубежом 2001 №5 стр. 80-95

 4. Булгакова ЛН Операционный леверидж - золотое правило экономики. Теория и практика/Фин. Менеджмент 2001 №4 стр.14-25

 5. Балуанов Организация оборотных средств и его влияние на финансовую устоичевость/Фин. Казахстана 2004 №3 стр.50

 6. Вишневская концепция финансового плонирования в корпорациях/Фин менеджмент 2004 №3 стр.12

 7. А Дайрабаева Порядок учета затрат мукомольно крупного производстве в современных условиях/Фин Казахстана 2004 №2

 8. Демеов Б. Анализ и оценка финансового положения компании в конкурентной среде./ Фин Казахстана 2003 №6 стр. 68

 9. Сагиндыкова Г Особенности учета эксплуатационных затрат и колькулирования себестоймости продукции в вагонном депо/Фин Казахстана 2004 №2 стр 66

 10. Назирова Д Корпоративный налоговый менеджмент и его значения в услолвиях рынка/ Фин Казахстана 2004 №4 стр 48

 11. Майгажинова К Проблемы организации учета затрат создании запасов и управлении ими на предприятиях железных дорог РК/ Фин Казахстана 2003 №3 стр 44

 12. Ир. Халел. Правовая основа копоративного управления в пост социальных старнах/ Проблемы теории практики управлении 2004 №3 стр 48

 13. Тюрина АВ Особенности лизинга в промышленных развитых странах/ Фин Менеджмент 2004 №3 стр96

 14. Зарубинскии ВМ К вопросу об упровлении финансовым состоянием предприятии /Фин менеджмент 2004 №3

 15. Константинов МС Методические рекомендации по оценки кредитоспособности корпоративных структурах в комерческих странах./ Фин Менеджмент 2004 №2 стр.104

 16. Трехина СД Управление финансовым состоянием предприятии/Фин менеджмент 2004 №1

16. Айтқалиева Э. Банкроттық – нарық қатынасының бір бөлігі // Экономика негіздері- 2011- 19-25 мамыр.Б-4.

17.Алмасов А. Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығын реттеу //Экономика негіздері – 2011- №2-3. Б 45-46.

18. Асанова С. Қазақстандағы мемлекеттік қаржылық бақылаудың даму тарихы // Қоғам және дәуір – 2011- №2- Б 48-51.

19. Дементьева А. Қазақстандағы исламдық қаржыландырудың даму перспективалары// Егемен Қазақстан – 2011- 28-маусым.

20. Жумина Г. Сақтандыру нарығының қаржылық тұрақтылығын талдау // Ізденіс- 2011- №1 Б5

21. Жумабеков З.А. Инфляцияның кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсері// Әл-Фараби ҚазҰУ Хабаршысы- 2011- №5-Б89-91.

22.Маглумов Е. Қаржылық саясат – экономиканы мемлекеттік реттеу құралы // Экономика негіздері – 2010- №4-5-Б- 38-40.

23. Нағашбаева Г. Қаржылық дағдарыс жағдайында бюджеттік реттеуді жетілдіру жолдары // Экономика негіздері – 2010- №4-5- Б-40-42.

24. Нокина Ж. Қазақстан Республикасындағы бюджетті атқаурдың кейбір мәселелері // Заң және заман – 2012- №2- Б-162-164.

25.Тайсариева М. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қорғауды қаржымен қамтамасыз етудің мәселелері// Экономика негіздері – 2011-№2-3- Б-9-11.


Интернет көздері
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ресми web-сайты.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми web-сайты.Қазақстан Республикасының қаржылық институттары мен кәсіпорындарының ресми web-сайттары.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет