Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫбет7/8
Дата23.10.2020
өлшемі303 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
6. ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ
ОМӨЖ

МӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс

1

2

3

4

1


1.Корпоративтік қаржыға анықтама беру.

2.Корпоративтік қаржыларды ұйымдастырудың негізгі принциптерін ашу.

3.Қаржылық механизмнің, қаржылық рычагтың, қаржылық әдістердің, қатынастардың элементтері.

4.Корпорация АҚ ретінде анықтама беру.

5.Шауашылық серіктестіктер және қоғамдар түрлерін ашу.

6.ҚР-дағы АҚ-дар туралы заңына сәйкес АҚ түрлерін суреттеу.

7.Корпорацияның қаржылық қызметінің жалпы жағдайы.

8.АҚ ның қайта қалыптасуымен байланысты ерекшеліктер.

9.«АҚ дар туралы» жаңа заңның өзгерістерін ашу.


1.Корпоративтік қаржылары: мазмұны, функциясы, ұйымдастыру принциптері және басқару.

2.Өнеркәсіптік кәсіпорындардың қаржылық ресурстарын пайдаланудың қалыптасуы және тиімділігі.

3.Корпорацияның әлеуметтік дамуын және өндірісін өзін-өзі қаржыландыру.

4.Корпорацияның қаржылық қызметі инвестициялық қызметтің обьектісі және субьектісі ретінде .

5.Корпорацияның қаржылық қызметтері: оның тапсырмалары, функциялары және қызмет әдістер.

6.АҚ ның қайта қалыптасуы және жойылуының қаржылық сұрақтары.

7.Ауыл шаруашылығы кәсіпорынның қаржыларын ұйымдастыру ерекшеліктері.

8.Меншіктің әртүрлі формаларындағы кәсіпорындардың қаржыларын ұйымдастыру ерекшеліктері.1.Компанияның қаржылық ресурстары.

2.Корпоративтік қаржылардың пайда болу функцияларының негізгі концепциялары.

3.Қаржылық мэнеджмент мәні, басқару обьектісі және субьектісінің функциялары.

4.Бизнестің акционерлік формасының даму тарихы.

5.Компанияның акционерлік формасының жетіспеушіліктер мен артықшылықтары.

6.Корпорацияның ҚР да және шетелде қызмет етуінің салыстырмалы талдауы. АҚ ның қаржылық қызметін ұйымдастыру ережелері.

7.ҚР да Корпоративтік қаржылардың дамуы.

8Ресей және Қазақстанның қаржылық-өндірістік топтарының қаржылық ұйымдастыруды талдау.2

  1. Жай және күрделі есептік ставкалар.

  2. Жай және күрделі пайыздық ставкалар.

  3. Аннуитеттер.

1.Корпорацияның қаржылық жоспарлануындағы қаржылық математиканың мәні.

2.Қаржылық опреациялардағы инфляция модельдері.

3.Қаржылық опреациялар: табыстылығы және тиімділігі.


1.Жай пайыздық жүйесі бойынша операцияның даму модельдері.

2.Күрделі пайыздар жүйесі бойынша опрецияның даму модельдері.

3.Қаржылық ағымдар моделі.


3

1.Коммерциялық ұйымның негізгі капиталын басқару.

2.Негізгі қорлар қозғалысының көрсеткіштерінің есебі және бағасы.

3.Амортизациялық бөлулер есебі.

4.Корпорацияның инвестициялық қызметінің қаржылық аспектілері.1.Корпорацияның инвестициялық саясаты және негізгі капиталды жаңартудағы олардың рөлі.

2.Негізгі капиталға инвестициялар.

3.Корпорацияның амортизациялық саясыты және негізгі капиталды жаңартудағы олардың ролі.

4.Корпорацияның негізгі капиталын пайдаланудың тиімділігі.

5.Лизинг корпорацияға инвестицияларды тартудың формасы ретінде.

6.Корпорацияның тура инвестицияларын қаржыландырудың қайнар көздерін талдау.

7.Қазақстанда инвестициялық процестің қалыптасуы және пайда болуы және дамыған кезеңде оларды қаржыландыру қайнар көздері.


1.Инвестиция түрлері.

2.Корпорацияның негізгі капиталы, айналымнан тыс активтері.

3.Корпорацияның ақша салымдарын пайдаланудың тиімділігі.

4.Негізгі қорлардың амортизациясының есептеу әдістері.

5.Күрделі құрылыстың қаржыларын ұйымдастыру.


4

  1. Меншікті айнымалы капитал.

2.Айнымалы капиталдың өсуі.

3.Айнымалы қорлардың айналымдылық корсеткіштерін есептеу және бағалау.

4.Айнымалы капиталды пайдаланудың экономикалық тиімділігі.


  1. Корпорацияның негізгі

активтерге қажеттілігін анықтау.

2.Корпорацияның айналым активтерін пайдалануды жақсарту жолдары.

3.Корпорацияның айналым активтерін қаржыландырудың қайнар көздері және оларды пайдаланудың тиімділігін өсіру жолдары.


  1. Қысқа мерзімді

қағаздар: тез таратылатын бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру принциптері және ерекшеліктері

2.Кәсіпорынның айнымалы активтері : қалыптасуы және ұйымдастырылуы.

3.Корпорацияның өндірістік қорларын басқару.

4.Компанияның меншікті айнымалы капиталы.5

1.Өзіндік құнның құрамы және құрылымының салалық ерекшеліктері.

2.Шығындар деңгейінің көрсеткіштері.

3.Қаржылық жоспарлау және өндірістегі шығындарға бақылау жүргізу.


1.Өндіріске және өнімді өткізуге шығындар.

2.Өндіріске және өнімді өткізуге шығындарды талдау.

3.Өндіріске және өнімді өткізуге шығындарды жоспарлау.


1.Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерекшеліктері.

2.Өндіріске және өнімді өткізуге деген шығындар сметасы.

3.Нарықтық экономика жағдайындағы өнімнің өзіндік құнын анықтау.


6

1.Өнімді өткізуден табыс, оның құрамы, құрылымы, қалыптасу факторлары және есептеу әдістемесі.

2.Табысты бөлу және пайдалану.

3.Пайдаға әсер етуші экономикалық факторлар.


1.Корпорация табысын жоспарлау және бөлу.

2.Корпорация рентабельділігін өсіру жолдары және резервтері.

3.Корпорация қорлары, оларды қалыптасуы және пайдаланылуы.

4.Корпорация табыстарын қалыптасыру, бөлу және пайдалану, оларды өсіру резервтері.1.Корпорацияның жиынтық табысы, құрамы мен құрылымы.

2.Қаржылық операциялардан табыс: акциялар бойынша дивиденттер, облигациялар бойынша табыстар.

3.Өнімді өткізуден түсетін табысты жоспарлау әдістері және олардың көлеміне әсер етуші факторлар.


7-8.

1.Корпорацияның меншікті капиталы, оның құрамы және құрылымы.

2.Корпорацияның қаржылық қорлары, қалыптастыру қайнар көздері және оларды пайдалану бағыттары.

3.Несиелендіру әдістері.

4.Корпорацияның тура инвестицияларын қаржыландыру қайнар көздерін талдау.1.Лизингтік бизнес және оның ҚР-дағы даму жолдары.

2.Корпорация қоры, олардың қалыптасуы және пайдаланылуы,

3.Корпорация қызметіндегі меншікті капиталдың ролі.

4.Қарыздық капиалды тарту саясаты.1.Қысқа мерзімді несиелерді беру және өтеу тәртібі.

2.Қосымша капитал қалыптасуының, эмиссиялық қызметіндегі негізгі қорларды қайта бағалау ретінде.

3.Лизинг корпорацияның инвестицияларын тарту формасы ретінде.

4.Компанияда қаржыландырудың қысқа мерзімді қарыздың қайнар көздері.9

1.Капитал бағасының және құрылымының анқтамасы.

2.Компания капиталының шекті, өтімділік инвестициялық құны.

3.Компания құнының және құрылымының өзара байланысы.

4.Леверидж және капиталдың шекті құрылымы.1.Каитал құнын бағалау әдістері.

2.Операциялық және қаржылық ливеридж.

3.Компания капиталының құрылымы.

4.Корпорация капиталының қазіргі және болашақ құны.1.Капитал құнының концепциясы.

2.Корпорация капиталының құрылымын анықтаушы факторлар.

3.Қаржының ресурстарды пайдалану тиімділігі.

4.Қазақстанның АҚ ры үшін капитал теориясының мәні.10

1.Кірістің және табыстың жоспарлы көлемін есептеу.

2.Өнімнің өзіндік құнының көрсеткіштерін есептеу және бағалау .

3.Айнымалы капиталдың есебі.

4.Кәсіпорын қаржылық жобасын құру, қарастыру және бекіту тәртібі.

5.Сметалық жоспарлау және сметалардың орындалуына бақылау.

6.Бизнес-жоспардың мазұны.1.Қаржылық жоспарлау және корпорацияға қаржылық бақылау.

2.Корпорацияның қаржылық жоспарындағы негізгі көрсеткіштер және оларды анықтау әдістері.

3.Қаржылық жоспарларды және бизнес жоспарларды компьютерлік қамтамасыз етудің есебі.

4.Бизнес-жоспар қаржылық жоспардың ерекше құжаты ретінде.1.Қаржылық жоспарлаудың экономикалық мәні.

2.Кірістер мен шығыстар, табыстар мен шығындар жоспары.

3. Қарыздың негізгі сомасын қайтаруды жоспарлау.

4.Кірістер мен шығындардың шахматты балансы, оның құрылымы және бағытталуы.

5.Ақша қорларының ағымдарын жоспарлау.


11


1.Қаржылық - экономикалық талдаудың сандық әдістері

2.Табыс көрсеткіштерінің динамикасы және деңгейін талдау және бағалау.

3.Өндірістің өзіндік құнының және табыстың көлемінің өзара қатынасын және шығындардың тәртібін талдау.

4.Өнімнің, қызмет көрсетудің рентабельділігінің түсінігі және түрлері.

5.Кәсіпорынның өтімділігінің негізгі көрсеткіштері

6.Компанияның төлем қабілеттілігін талдау.

7.Корпорацияның қаржылық стратегиясының анықтамасы.

8.Компания қызметінің қаржылық стратегиясының негізгі принциптері және тапсырмалары.

9.Корпорацияның қаржылық тұрақтылығына жету жолдары.


1.Қаржылық талдауда пайдаланылатын негізгі көрсеткіштер.

2.Әлеуметтік тәжірибеде корпорацияның қаржылық талдау тәртібінің әдістемесі.

3.Корпорацияның қаржылық тұрақтылығына жету жолдары және қаржылық жағдайын бағалау.

4.Компанияның қаржылық есептілігі ақпараттық базасы ретінде.

5.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау жүйесін дамыту.

6.Корпорацияның өндірістік және әлеуметтік дамуында өзін-өзі қаржыландыру.

7.Салық жүйесінің Корпорациялық қаржылық жағдайына әсер етуі.

8.Копорацияның кризиске қарсы басқару стратегиясы.1.Корпорацияның қаржылық талдауы және оның қаржылық саясат стратегиясындағы рөлі.

2.Ресей мен Қазақстанның қаржылық өндірістік топтарының қаржыларын ұйымдастыруын талдау.

3.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың экономикалық негізі .

4.Корпорацияның қаржылық жағдайын нығайту жолдары және резервтері.

5.Корпорацияның қаржылық тұрақтылығына жету жолдары.

6.Корпорацияның қаржылық стратегиясының мәні және мазмұны.12

1.«Банкроттық туралы» ҚР-ның заңындағы банкроттың процедураларының негізгі кезеңдері.

2.Фирманың кризистік жағдайының пайда болу механизмі.1.Корпорацияның қаржылық тұрақсыздығы.

2.Корпорацияның қаржылық тұрақтылығы және шаруашылықты қалыптастырудың жолдары.1.Қаржылық тұрақсыздық және инвестициялық артықшылық деңгейі бойынша компанияны жіктеу.

2.Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін қалыптастырудың нақты мүмкіндіктерін бағалау және талдау.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет