Бағалауға арналғанбет10/17
Дата12.12.2023
өлшемі7,01 Mb.
#196638
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Байланысты:
Жиынтық бағалауға арналған

2

-тапсырма

Мәтінде кездесетін сөздерді белгіле (). Тірек сөздерді қолданып, Қорқыт ата
туралы мәтіннің мазмұнын айт.

домбыра

күй

қобыз

әнші

Бағалау
критерийі
Мәтіннің
тақырыбын және
оқиғалар ретін
анықтайды
Тақырыпқа
қатысты тірек
сөздерді

Тапсырма


Дескриптор

Балл

Білім алушы

мәтіннің тақырыбын анықтайды;
мәтін бойынша сөйлемдердің ретін
анықтайды;

1
1

1
2

тақырыпқа қатысты сөздерді анықтайды:

1-сөз
2-сөз

1
1
1

анықтайды

мәтіннің мазмұнын жүйелі баяндайды;
тірек сөздерді орынды қолданады;

Мәтін мазмұнын
тірек сөздердің
көмегімен

1
1

сөйлеу барысында тілдік нормаларды
сақтайды.

баяндайды

Жалпы балл

7

3

0


«

Өнер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні ___________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма


Оқу жетістіктерінің деңгейі
Орта

Төмен

Жоғары

Мәтіннің тақырыбын
және оқиғалар ретін
анықтайды

1

Мәтіннің тақырыбын және
мәтіндегі оқиғаның ретін
анықтауда қиналады.

Мәтіннің тақырыбын/ мәтіндегі
оқиғаның ретін анықтауда
қателеседі.

Мәтіннің тақырыбын және
оқиғаның ретін дұрыс
анықтайды.

Тақырыпқа қатысты
тірек сөздерді
анықтайды
Мәтін мазмұнын тірек
сөздердің көмегімен
баяндайды

2

Тақырыпқа қатысты сөздерді
анықтауда және мәтіннің
мазмұнын айтуда қиналады.

Тақырыпқа қатысты сөздерді
анықтауда/ мәтін мазмұнының
жүйесін сақтауда / тілдік
нормаларды сақтап сөйлеуде
қателіктер жібереді.

Тақырыпқа қатысты сөздерді
анықтайды және мәтіннің
мазмұнын жүйелі баяндайды.

3

1


«

Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің
түрлері

Оқылым
Жазылым

Оқу мақсаты

3.3.3.1 Мәтіннің жанрын (әңгіме,тұрмыс-салт
жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,
әңгімелеу/ сипаттау мәтіндерін анықтау

3

.3.4.1 Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті
туралы нақты сұрақтар (қандай? қай? қашан?
қайда?) құрастыру және оған жауап беру
.5.1.2 Өз бетінше шағын мәтіннен көптік/
тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді
ауызша және жазбаша тілде қолдану

3

Бағалау критерийі

Білім алушы

Мәтіннің түрін және жанрын анықтайды
Мәтін бойынша сұрақтар қойып, жауап береді
Жалғауларды орынды қолданады

Ойлау дағдыларының
Деңгейі

Білу және түсіну
Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1

-тапсырма

Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.

Динаның әкесі шебер домбырашы болған. Дина тоғыз жасынан бастап домбыра
тарта бастайды. Бір күні осы ауылға атақты күйші Құрманғазы келеді. Ол Динаның
домбыра тартқанын көріп, риза болады. Оған көптеген күйлерді үйретеді. Құрманғазы
Динаға өзінің домбырасын сыйлайды.

Мәтіннің жанрын анықтап, белгіле ().

мақал - мәтел

бата

әңгіме

Бұл мәтіннің қай түріне жатады?
сипаттау

әңгімелеу

пайымдау

Мәтін бойынша 1 сұрақ құрастырып жаз.
______________________________________________________________

3

2


ЖОБА

2

-тапсырма

Қарамен жазылған сөздерге қосымшалардың дұрысын жалғап жаз.

Шоқан әкесiмен Потаниннің үйi (-не, -ге) келдi. Оның Шоқанмен жасты
ұлы бар екен. Аты - Григорий. Олар тез достасып кет (-тiм, -ті). Григорий Шоқан
(-ға, ды) орысша үйреттi. Ол Шоқанның зеректiгiне таң қалды.

Бағалау критерийі

Тапсырма


Дескриптор

Балл

Білім алушы

Мәтіннің түрін және
жанрын анықтайды
Мәтін бойынша
сұрақтар қойып, жауап
береді

мәтіннің жанрын анықтайды;
мәтіннің түрін ажыратады;
мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ
қояды;
сұраулы сөйлемнің құрылымы мен
тыныс белгісін сақтайды;

1
1
1

1

1

Жалғауларды орынды
қолданады

тәуелдік жалғауын орынды қолданады;
жіктік жалғауын дұрыс қолданады;
септік жалғауын дұрыс қолданады.

1
1
1
7

2

Жалпы балл

3

3


ЖОБА

«

Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма


Оқу жетістіктерінің деңгейі
Орта

Төмен

Жоғары

Мәтіннің түрін және
жанрын анықтайды
Мәтін бойынша сұрақтар
қойып, жауап береді

Мәтіннің түрі мен жанрын
анықтауда, мәтін бойынша
сұрақ қоюда қиналады.

Мәтіннің түрін/ жанрын
анықтауда, мәтін бойынша
сұрақ қоюда/сұраулы
сөйлемнің құрылымы мен
тыныс белгісін сақтауда
қателеседі.

Мәтіннің түрі мен жанрын
анықтайды, мәтіннің
мазмұны бойынша сұрақ
құрастырады.

1
2

Жалғауларды орынды
қолданады

Тәуелдік, септік, жіктік
жалғауларын қолдануда
қиналады.

Тәуелдік/ септік/жіктік
жалғауларын қолдануда
қателіктер жібереді.

Тәуелдік, септік, жіктік
жалғауларын орынды
қолданады.

3

4

ЖОБА


3

-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу

1

бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін
тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға
бағытталған.

Спецификация 3-сыныпта «Қазақ тілі» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың
мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2

. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша бастауыш

«

мектепке арналған оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы), 1-4
сыныптар

3

. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3

.1 Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны 16 балл

3

.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар, қысқа

және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сөздер немесе сөйлемдер
түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және
жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 4 тапсырмадан тұрады.
Бірінші тапсырма тыңдалым дағдысын, екіншісі - айтылым, үшіншісі - оқылым, төртінші
тапсырма жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.

3

5


ЖОБАОртақ
тақырып

Сөйлеу
әрекетінің
түрлері

Оқу мақсаты

Тапсырманың
сипаттамасы

Тапсырма
саны

Жалпы
балл

1
2

Атақты тұлғалар Тыңдалым
Өнер

3.1.2.1 Баяу және анық айтылған жиі
қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен
құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің
мазмұнын түсіну

Білім алушы жабық
түрдегі көп таңдауы бар
тапсырманы орындайды.

1
1

4
4

Айтылым
Оқылым

3.2.1.1 Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді Білім алушы ашық түрдегі
табу және сөйлеу барысында қолдану толық жауапты қажет
.2.3.1 Белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу ететін тапсырманы

3

және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын орындайды.
толықтыру

3
4

3.3.3.1 Мәтіннің жанрын (әңгіме, тұрмыс-салт
жырлары, бата, мақал-мәтелдер)
ажырату,баяндау/ сипаттау мәтіндерін анықтау ететін тапсырманы

Білім алушы ашық түрдегі
қысқа жауапты қажет

1

4

3

.3.4.1 Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-

орындайды.

әрекетін нақтылау үшін сұрақтар (қандай? қай?
қашан? қайда?) құрастыру және оған жауап
беру

Жазылым

3.4.2.1 Оқыған/аудио/бейне материалдың
мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу

Білім алушы ашық түрдегі
толық жауапты қажет
ететін тапсырманы
орындайды.

1

4

Жалпы баллДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет