Бағдарламасы «Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы»Дата23.08.2017
өлшемі167.66 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СемЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-34.1.60

/02-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы«Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы»

№ 1 басылым

18.09.2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы»

5В011600 – «География»мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Алғы сөз


1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы__________ «________» ___________2013 г. Нурпейсова А.М.,«Химия және география» кафедрасының оқытушысы

2ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия» кафедрасының отырысында

«________» ______________2013 г., №_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі__________ Д.Р.Онтагарова
Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
«________» ______________2013 г., №_____ хаттама
Төрайымы _____________________З.В.Абдишева
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу -әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«________» ______________2013 г., №_____ хаттама

ОӘК төрайымы __________ Г.К. Искакова

4 «________» ______________2013 г., №1 басылым ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

Мазмұны

  1. Қолдану саласы

  2. Нормативтік сілтемелер

  3. Жалпы ережелер

  4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

  5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

  6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

  7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

  8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
5В011600 – «География» мамандығы студенттеріне арналған «Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» ж. № қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

5В011600 – «География» мамандығының Типтік оқу жоспары, ж. № бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы»пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты: студенттерде экономикалық-географиялық ойлауды қалыптастыру, экономикалық және саяси географияның теориясы мен концепциясын, фундаментальды категориясын меңгеру.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

- экономикалық және саяси географияның объектісі, міндеттері, теориясы мен концепциясы, категориясын қарастыру;

- негізгі зерттеу әдістерін меңгеру;

- экономикалық-географиялық ақпаратты анализдеу;

- экономикалық-географиялық зерттеу жүргізу.

3.4Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:Білімі: экономикалық және саяси географияның объектісі, міндеттері, теориясы мен концепциясы, категориясы, негізгі зерттеу әдістері.

Іскерлігі: курстық жұмыс пен бітіру жұмысын жазу кезінде, экономикалық географиялық зерттеулерде, дала және оқу практикада білімді қолдану.

Дағдысы: экономикалық-географиялық ақпаратты анализдеу, экономикалық-географиялық зерттеу жүргізу, экономиканың қалыптасуы жағдайында табиғи және қоғамдық экономикалық құбылыстардың байланыстылығының теориялық білімін қабылдау.

Компетенциясы: саяси және мамандандырылған тапсырмаларды шешу кезінде гуманитарлық, саяси және экономикалық ғылымдардың теориялық және практикалық білімін жүйелі қолдану қабілеттілігі

3.5 Курстың пререквизиттері: : географияның мектептік бағдарламасы

3.6 Курстың постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы, экономикалық және әлеуметтік, саяси географияға кіріспе

3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

4

1

5

45

30

-

37,5

112,5

225

емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ «ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫқ ЖәНЕ әЛЕУМЕТТіК сипаттамасы»

Дәріс сабақтары

Дүниежүзінің қазіргі саяси картасы, оның қалыптасу кезеңдері

2

Дүниежүзі халықтарының географиясы

2

Дүниежүзінің табиғат ресурстарының географиясы. Экологиялық мәселелер.

2

Ғылыми-техникалық революция (ҒТР) және дүниежүзілік шаруашылық.

3

Дүниежүзілік шаруашылық салаларының географиясы. Өнеркәсіп географиясы.

3

Дүниежүзінің ауылшаруашылық географиясы.

2

Транспорт географиясы мен халықаралық экономикалық қатынас.

3

Адамзаттың ғаламдық проблемалары.

3

Дамыған елдер. АҚШ.спектрлері.

2

Практикалық сабақтар

Қазіргі дүние жүзі картасы және оның қалыптасу кезеңі

4

Дүние жүзі халықтар географиясы

3

Дүние жүзінің табиғи ресурстар географиясы. Экологиялық мәселелер

4

ҒТР және дүние жүзінің шаруашылық географиясы.

4

2МИКРОМОДУЛЬ «ЖЕКЕ ЕЛДЕРДІІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ»

Дәріс сабақтары

Батыс Европа елдері

2

Шығыс Европа елдері.

2

ТМД және Балтық бойы елдері. ТМД және Балтық бойы елдері.

3

Дамушы елдер. Шығыс және Оңтүстік, Оңтүстік Шығыс Азия елдері.

3

Таяу Шығыстың араб елдері, Түркия, Иран, Ауғанстан.

2

Африканың дамушы елдері және ішкі аймақтары.

3

Латын Америкасы елдері және оның жеке аймақтары.

2

Дүниежүзілік-экономикалық байланыстар.

3

Экономикалық ынтымақтастық және жаһандану үрдісі.

3

Практикалық сабақтар

Дүние жүзінің шаруашылық географиясының салалары. Өндірістік және ауыл шаруашылықтық география.

4

Көлік және халықаралық байланыстар географиясы..

3

Дүние жүзінің дамыған, дамушы және экономикасы өтпелі елдері.

4

Халықаралық экономикалық байланыстар.

4


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫБТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Геосаясат және саяси география: арақатынасы және байланысы

5.2. Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның дамуы.

5.3. Дүниежүзілік балық шаруашылығы

5.4 Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда – экономикалық байланыстар. Делимитация және деморкация мәселелері.

5.5. АҚШ. Дүние жүзі экономикада және саясатта алатын орны

5.6 Батыс Еуропа. Құрамы және саяси карта. Жеке аймақтар (субаймақтар).

5.7. Шығыс Еуропа елдері.ЭГЖ, табиғи ресурстар, халқы.

5.8 Оңтүстік және Оңтүстік –Шығыс Азия елдері.

5.9 «Қоныс аударушы» дамыған капиталистік елдер

5.10 Халықаралық экономикалық интеграция.

5.11 Дүниежүзілік көлік жүйесі

5.12 Мульткультурализм теориясы

5.13 ТМД және Балтық бойы елдері. Ресурстық потенциал және даму ерекшеліктері.

5.14 Ғаламдық және аймқтық интеграция. Еуропалық интеграция

5.15 Африканың дамыған елдері. Мұхиттық елдері.

5.16 Латын Америка елдері. Латын Американың жеке аймақтары.
ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кестеТақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)

Өздік меңгерілетін сұрақтар


Бақылау нысана

сы


Дәрістер

Практикалық

сабақтар


1

2

3

4

1

Дүниежүзінің қазіргі саяси картасы, оның қалыптасу кезеңдері

Қазіргі дүние жүзі картасы және оның қалыптасу кезеңі


Схема, сурет


Дүние жүзінің саяси картасындағы соңғы өзгерістер.

Саяси география және геосаясат.

Халықаралық және аймақтық саяси ұйымдар


Кезектік бақылау


Дүниежүзі халықтарының географиясы

Дүниежүзінің табиғат ресурстарының географиясы. Экологиялық мәселелер.

Ғылыми-техникалық революция (ҒТР) және дүниежүзілік шаруашылық.

Дүние жүзі халықтар географиясы

Кесте, схема


Өндірістік және өндірістік емес салалар.

ҒТР құрылымы, негізгі белгілері. Шаруашылық құрылымына ықпалыКезектік бақылау

Дүниежүзілік шаруашылық салаларының географиясы. Өнеркәсіп географиясы.

Дүниежүзінің ауылшаруашылық географиясы.

Транспорт географиясы мен халықаралық экономикалық қатынас.

Дүние жүзінің табиғи ресурстар географиясы. Экологиялық мәселелер

Кесте, плакат


Өнеркәсіптің салалық құрылымы.

Көлік жүйесінің құрылымыКезектік бақылау


Адамзаттың ғаламдық проблемалары.

ҒТР және дүние жүзінің шаруашылық географиясы.

Схема, плакат

Ғаламдық энергетикалық, шикізат, экологиялық және т.б. мәселелер

Кезектік бақылау

Дамыған елдер. АҚШ.спектрлері.

Батыс Европа елдері

Дүние жүзінің шаруашылық географиясының салалары. Өндірістік және ауыл шаруашылықтық география.


Сурет, кесте

Франция,

Италия, Португалия, Испания,

Германия, Польша, Чехия, Словакия, Хорватия, Ресей,Украина,Беларусь,

Молдова


Кезектік бақылау


Шығыс Европа елдері.

ТМД және Балтық бойы елдері. ТМД және Балтық бойы елдері.

Дамушы елдер. Шығыс және Оңтүстік, Оңтүстік Шығыс Азия елдері.

Көлік және халықаралық байланыстар географиясы..Схема, плакат

Қытай, Үндістан, Бразилия, Мексика,

Корея Республикасы, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, АргентинаКезектік бақылау


Таяу Шығыстың араб елдері, Түркия, Иран, Ауғанстан.

Африканың дамушы елдері және ішкі аймақтары.

Дүние жүзінің дамыған, дамушы және экономикасы өтпелі елдері.

Схема, сурет

Венесуэла, Мексика, Алжир,Египет,Нигерия, Ливия және т.б.Кезектік бақылау


Латын Америкасы елдері және оның жеке аймақтары.

Дүниежүзілік-экономикалық байланыстар.

Халықаралық экономика

лық байланыстар.Кесте, плакат


Дүние жүзіндегі халықаралық ынтымақтастықтың маңызы.

Сауда ұйымдарыКезектік бақылау


Экономикалық ынтымақтастық және жаһандану үрдісі.


7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Таблица 4Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: Учеб пособие. - М.,2002.

1

13

25

Шарыгин, М.Д. Введение в экономическую и социальную географию. - М.,2007.

1

13

25

Кусков А.С. Социально- экономическая и политическая география мира и России. - М.,2005.

1

13

25

Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998.

1

13

25

Международные экономические отношения: Учебник / Под. Б.М. Смитинко. – М.: ИНФРА–М, 2007. – 512 с.

1

13

25

Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2006.

1

13

25

Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики. - М.,2008.

1

13

25

Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья / Под ред. Ролтановой М.П.. - М.,2006.

1

13

25

Все страны мира. - М.,2006

3

13

30

Страны и народы мира. - Феникс,2004

5

13

40

Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б.. География мирового хозяйства: Учебное пособие для студентов. - М.: ВЛАДОС, 1999. – 400 с.

3

13

30

Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Носонов А.М. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 400 с.

1

13

25  1. ӘДЕБИЕТ

Негізгі әдебиеттер:Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: Учеб пособие. - М.,2002.Шарыгин, М.Д. Введение в экономическую и социальную географию. - М.,2007.Кусков А.С. Социально- экономическая и политическая география мира и России. - М.,2005.Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998.Международные экономические отношения: Учебник / Под. Б.М. Смитинко. – М.: ИНФРА–М, 2007. – 512 с.Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2006.Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики. - М.,2008.Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья / Под ред. Ролтановой М.П.. - М.,2006.

9. Все страны мира. - М.,200610. Страны и народы мира. - Феникс,2004


Қосымша әдебиеттер:Введение в географию мирового хозяйства: Международное разделение труда: Учебное пособие для студентов вузов / Н.С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 239 с.География мирового хозяйства / Под ред. Б.Н. Зимина: В 2 ч. - М.: ИГРАН, 1992.Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б.. География мирового хозяйства: Учебное пособие для студентов. - М.: ВЛАДОС, 1999. – 400 с.Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Носонов А.М. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 400 с.Любимов И.М. Общая политическая, экономическая и социальная география. – М.: Гелиос АРВ, 2001. – 336 с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет