Бағдарламасы «Географияны оқыту әдістемесі»Дата20.06.2018
өлшемі48,42 Kb.
түріБағдарламасы
ПОӘК 042-16-13.1.04

/02-2013


№ 2 басылым

10.01.2013
бет беттен


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

сЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-34.2.07 /01-2013

ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы «Географияны оқыту әдістемесі»


№ 1 басылым

18.09.2013 ж..ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Географияны оқыту әдістемесі»

5В011600 – «География»мамандығы үшін

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013

Алғы сөз
1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы _______________«___2__»___09__2013 г.

Бурулько В.П., химия география кафедрасының аға оқытушысы, қазақшаға аударған Шарапиева Шынар Әділбекқызы Химия және география кафедрасының аға оқытушы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Химия и география кафедрасының отырысында 4


Хаттама №1 02 «09»2013 ж.
Кафедра меңгерушісі__________ Д.Р.Онтагарова

Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«________» ______________2013 г., №_____ хаттама

Төрайымы _____________________З.В.Абдишева3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу -әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«________» ______________2013 г., №_____ хаттама

ОӘК төрайымы __________ Г.К. Искакова

4 «________» ______________2013 г., №1 басылым ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

МАЗМҰНЫ

1.


Жалпыережелер

2.


Пәнніңмазмұныжәнесабақтүрлерібойыншасағаттардыбөлу

3.


Пәндіоқыпбілужөніндегіәдістемелікұсынымдар

4.


Курс форматы

5.


Курссаясаты

6.


Бағақоюдыңсаясаты

7.


Әдебиеттізімі


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:

Бурулько Валентина Павловна химия және география кафедрасының аға оқытушы, қазақ тіліне аударған Шарапиева Шынар Әділбекқызы Химия және география кафедрасының аға оқытушы

Байланыс ақпараты – тел:, оқу ғимараты №3, кабинет № 402

Сабақ өткізу орны – дәрісхана №407, 401

Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

Студенттердің педагогикалық шеберлігін, қабiлеттiлiктер кәсіби дағдылардың қалыптастыру. Мұғалімнің сабақ берудегі шеберлігі, педагогикалық мәдениеттілігі, оң қарым-қатынасты ұйымдастыра алу мәселелерін қарастырады.

1.3 Пәнді оқып-білудің мақсаты: студенттердің мектептің географиялық алаңында жаттығу жұмыстарын ұйымдастыра білуін дамыту, физика-географиялық ортаның және онда болып жататын құбылыстарды бақылаулары үшiн географиялық құралдарды қолдануын жетiлдiру.
1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:


  • негізгі әдістемелік мәселелерді шешуде теориялық деңгейді жоғарлату;

  • географиялық пәндер жүйесінің қазіргі жағдайына байланысты курсты жүргізу;

  • оқыту мен тәрбиені кеңейту;

  • мектеп экспериментін жүргізу әдістемесі мен технологиясын студенттерге таныстыру;

  • студенттердің қабілеттілігін арттыру:

1.5 Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:Бiлуі тиіс: географиялық ғылымның және географиялық білім берудің негігі мәселелерін, мектептің оқу жоспарларының құрылымы мен құрылысы, бағдарламалары мен оқулықтарын, мемлекеттiк бiлiм беретiн стандарт орнатылатын географиялар бойынша мектеп оқу жоспары, бағдарламалар және оқулықтарды, мазмұнның минимумына талап және оқушылардың дайындық деңгейiне, географиялық ғылымның негiзгi мәселелерi және географиялық бiлiм, мазмұн және құрылымды; географияның мектеп курсiнiң ғылыми негiздерi.

Істей білуі тиіс: мемлекеттiк бiлiм беретiн орнатылатын стандарт бойынша мазмұнның минимумына және оқушылардың дайындық деңгейiне талаптармен сәйкес сабақты жоспарлау. Оқулықтардың бірнешеуі бойынша таңдау және оларды оқу үрдісінде тиімді пайдалану.

Дағдыларының болуы тиіс: бағалау аналитикасы, оқушылардың дайындық деңгейлеріне сәйкес, олардың және қоғам талаптарына сәйкес алатын білім бағдарламасының реализациясы және таңдалуы.

Компетенциялар: әртүрлі біліми мекемелерде бастапқы және элективті курстардың бағдарламаларын қалыптастыра білуі.

1.6 Курстың пререквизиттері:

Мектеп педагогикасы, жасөспірімдер психологиясы, географиядан сыныптан тыс жұмыстар, географиядан көрнекіліктер дайындау, педагогикалық зерттеулер әдістемесі, картография топография негіздерімен, геология, геоморфология.

1.7 Курстың постреквизиттері:

Мемлекеттік педагогикалық іс-тәжірибе


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Кесте 1


Тақырып атауыЧасы

ӘдебиетД

ПР

Спз

СОӨЖ

СРС
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I модуль: Жалпы географияны оқыту әдістемесі

Кіріспе. Географияны оқыту әдістемесінің құралы, басқа ғылымдармен байланысы. Географияны оқыту әдістемесінің тарихы.

1

7.1.1-7.1.10

2.

Географияны мектепте оқытудың мақсаты мен міндеттері. Жалпы географиялық білімнің мазмұны мен құрылымы

1

7.1.1-7.1.10

3.

Географияны оқытудың психологиялық негіздері, география сабақтарында оқушылардың оқу қызметін ұйымдастыру

1

7.1.1-7.1.10

4.

Оқыту әдістемесінің теориясы. Географияны оқыту әдістемесінің классификациясы. Әдістемелік әдістер

1

7.1.1-7.1.10

5.

Оқытудың әңгімелесу әдісі: әңгімелесу, айту, дәріс, түсіндіру

1

7.1.1-7.1.10

6.

Географияны оқытудың көрнекілік және іс-тәжірибелік әдістері

1

7.1.1-7.1.10

7.

Оқушылардың танымдық қызметін дамыту негізінде әдістерді классификациялау

1

7.1.1-7.1.10

8.

Түсініктердің дамыту теориясы.Мектеп географиясындағы негізгі түсініктер және олардың дамуы

1

7.1.1-7.1.10

9.- 10.

II модуль: Географияны оқытудағы педагогикалық технологиялар

Модульдіктехнология. Мәселелі (Проблемалық) оқытудың технологиясы.2

7.1.1-7.1.10

11-12

Тірек логикалық конспект, тірек логикалық дыбыстық технологияны қолдану

2

7.1.1-7.1.10

13-14

Ойын және жоба қызметінің технологиясы

2

7.1.1-7.1.10

15-22

III модуль: Географияны оқытуды ұйымдастырудың түрлері.

Сабақ-оқу қызметін ұйымдастырудың негізгі түрі. Сабаққа дайындалу және өткізу Сабаққа қазіргі заманғы талаптар8

7.1.1-7.1.10

23-24

Географиядан оқу экскурсиялары. Дайындық пен өткізу ерекшеліктері. Оқушылардың біліктілігі мен білімін дамытудағы экскурсияның маңызы.

2

7.1.1-7.1.10

25-26

Үй тапсырмасы. Оқушылардың білімін тексеру әдістері мен түрлері,оқушылардың компетенттілігін тексеру әдістері

2
27-28

IV модуль: Географияны оқытудың материалдық базасы

География кабинеті: кабинетті безендіру мен жабдықтаудың қазырғы заманғы талаптары, кабинеттегі жұмыс2
29-30

Географиялық алаң: құрал- жабдық, алаңда іс-тәжірибелік жұмыстыұйымдастыру

2Барлығы:

30

-

15

22,5

67,5

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Географияны оқыту технологиясы курсын оқыту өзара байланысты төрт форманы қажет етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ- студенттің өздік жұмысы.

Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспектті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық(семинар)сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдармен танысу; алғашқы сабаққа жіберілген соң жеке тапсырма орындау; қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық сабақтарға дайындалады.

4 КУРС ФОРМАТЫ

Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50 минуттық лабораториялық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ аптасына 2 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беріп және тәжірибе жүргізу үшін кейбір физико-химиялық параметрлердің мәнін анықтамалық кітаптан тауып, химиялық реакциялар тендеуін жазып келуі керек. Сол жағдайда ғана тәжірибелік жұмысқа толық қорытынды жасауға болады. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.5 курс саясаты

Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу түрінде штрафтар салынады.6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың таратылуы кестеде келтірілген
«Географияны оқыту әдістемесі» пәні бойынша балдарды бөлу Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Барлығы

Ескертпе

1

2

3

4

1-7

Аудиториялық сабақтарға қатысу дайындық

30

Оқытушы студенттің сабаққа қатыспауын ғана белгілейді


Практикалық, лабораториялық жұмысты орындау (есеп, қорғау)


2

Мұғалім жұмысын жоспарлау: Перспективті, тақырыптық, сабақ жоспары. Мектептегі географиялық білімнің нормативті құжаттары
Практикалық сабақта


3

Бастапқы физикалық география курсын зерттеу әдістемесі: мекеп бағдарламасын, қазіргі кездегі оқулықтарды, әдістемелік әдебиеттерді талдау.

Мектеп географиясы курсының мазмұнын және құрылымын анықтау

15


Практикалық сабақта

4

Бастапқы физикалық география курсы бойынша бағдарламалық практикалар:практикалық жұмыс түрлері және практикалық жұмысты өткізу

15

Практикалық сабақта

5

Курсты зерттеу әдістемесі: «Материктер мен мұхиттар географиясы»:мектеп бағдарламасын, оқулық пен әдістемелік әдебиеттерді талдау. Осы курстың мазмұнын және құрылымын анықтау

15

Практикалық сабақта

6

Материктер мен мұхиттар географиясы бойынша бағдарламалық практикалық сабақтар

15

Практикалық сабақта

7

Жалпылама материалдармен танысудың әдістемелік нұсқаулықтары: типтік кестелерді құрау типтік жоспарлармен жұмыс жолдарын зерттеу

15

Практикалық сабақта


Студенттің оқытушымен өздік жұмысы СОӨЖ

2

Географияны оқытудығы модульдік технология ( жеке тапсырмалар бойынша конспект жасау).

10

Кестеге сәйкес


4

Тірек-логикалық конспектілер: «Физикалық және экономикалық» курсының оқу тақырыбы бойынша жеке тапсырма конспекті дайындау және тірек сигналдары бойынша жүйе құрастыру

10

Кестеге сәйкес


6

Мәселелі оқыту технологиясы: физикалық экономикалық география сабақтарында мәселелі жағдайларды тудыру

10

Кестеге сәйкесСтуденттің оздік жұмысы СӨЖ


3

Географияны оқыту әдістемесінің даму тарихы

25

Кестеге сәйкес

2 кесте жалғасы
5

Бастапқы физикалық география (6сынып) курсы бойынша практикалық жұмыстарды өткізу әдістемесі

25

Кестеге сәйкес


7

«Материктер мен мұхиттар географиясы» курсы бойынша практикалық жұмыстарды өткізу әдістемесі

25

Кестеге сәйкес


1-7 апта аралығында оқу қорытындысы бойынша балдар жиына

30+270
8-15

Аудиториялық сабақтарға қатысу және дайындық

30

Оқытушы студенттің сабаққа қатыспауын ғана белгілейді


Практикалық, лабораториялық жұмысты орындау (есеп, қорғау)

8-9

«Қазақстанның физикалық географиясы» курсын зерттеу әдістемесі: курс бойынша оқу кешені, бағдарламаны, оқулықтарды, әдістемелік әдебиеттерді, дидактикалық материалдарды

24

Практикалық сабақта


10

Мектептегі экономикалық географияны зерттеу әдістемесі

12

Практикалық сабақта


11

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясын зерттеу әдістемесі

12

Практикалық сабақта


12-13

Әлемнің экономикалық және әлеуметтік географиясын зерттеу әдістемесі

24

Практикалық сабақта


14

География бойынша мектептегі профильді курстар және қазіргі заман географиясын зерттеу әдістемесі

12

Практикалық сабақта


15

Географияны оқытудғы жаңа технолгиялар (семинар)

12

Практикалық сабақтаСтуденттің оқытушымен өздік жұмысы СОӨЖ

8-10

Ойын технологиялары: (физикалық және экономикалық) география сабақтарының біріне рөлдік ойын сценариін жасау

20

Кестеге сәйкес


12

Дәрістік семинар оқу жүйесінің маңызды ерекшеліктерін анықтаңдар. Осы жүйе жақсы дамыған мектептегі география курсынаың бір тақырыбына зерттеу жоспарын дайындау қажет

10

Кестеге сәйкес


14

Мектеп географиясы курсының әртүрлі бөлімдері бойынша тестілік жүйе жасау

10

Кестеге сәйкес
Студенттің өздік жұмысы СӨЖ

9

«Қазақстанның географиялық курсы» Бойынша практикалық жұмыс өткізу әдістемесі

20

Кестеге сәйкес


11


География сабақтарында оқушыларды экологиялық және эстетикалық тәрбиелеу

20

Кестеге сәйкес

13

География сабақтарында оқушыларды патриоттық және экономикалық тәрбиелеу

20

Кестеге сәйкес

15

Жергілікті жерді географиялық зерттеу практикаларыжәне оларды ұйымдастыру әдістемесі

20

Кестеге сәйкес

8-15 апта аралығында оқу қорытындысы бойынша балдар жиына

30+270
Емтихандағы балл жиынтығы

400
Акдемиялық аралықтағы балл жиынтығы

1000Атаулы пәннің пререквезиті болып, студент пән бойынша емтиханға, семестрдегі рейтингтік балл қоры 300-600 –ге жетсе ғана, сондай-ақ пән бойынша студентте академиялық қарызы болмаса ғана қатыса алады.

Пән бойынша емтихандық баға модулдер бойынша үлгерім көрсеткіштерінің мақсималды соммасы ретінде анықталады, тезаурустік бақылау мен қорытынды аттестацияға (60%), емтиханға (40%), ол біріге отырып 100% құрайды.

Білу, істей алу және студенттердің дағдылары 3-ші кестеде көрсетілгендей келесі жүйе бойынша бағаланады.


Кесте 3

Білімді тексерудің көпбалды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өте жақсыА-

3,67

90-94
В+

3,33

85-89

Жақсы


В

3.00

80-84

75-79


В-

2,67

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


7 ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ

7.1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ

7.1.1 Джаналиева К.М., Будникова Т.И., Вилясов Е.Н. и др. Физическая география Казахстана

7.1.2 Устименко П.Д., Рутковский О.О. Мой Казахстан. - Алма-Ата: Мектеп, 1970.-152 с.

7.1.3 Чупахин В.М. Физическая география Казахстана. Алма-Ата: Мектеп, 1968 г.

7.1.4 Казахстан и страны мира: книга-альбом сост. Ермекбаева Н.Б. -А.: Өнер, 2006.-254 с.

7.1.5 Николаев Н.А. Казахстан. - М.: МГУ, 1979. -148 с.

7.1.6 Казахстан. Под. ред. Герасимова И.П. -М.: Наука, 1969. -182 с.

7.1.7 Атлас Казахской ССР

7.1.8 Бейсенова А.С. Физико-географические исследования Казахстана. (1917-1941). -Алма-Ата: Казахстан, 1982. - 176с.

7.1.9 Рутковский О.О. Занимательная география Казахстана. -Алма-Ата: Мектеп, 1973.-128 с.

7.1.10 Тулеугалиева С.С. Краткий курс лекций по почвоведению: Учебное пособие - Семипалатинск: «Интеллект», 2008. - 230 с.

7.2 ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТ


7.2.1. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение. М., Знание. 1981.

7.2.2. Герасимова Т.П. Основы обучения начальному курсу физической географии. М., Просвещение. 1978.

7.2.3. Герасимова Т.П., Ковалевская, Панчешникова Л.М. Формирование мировоззрения учащихся средней школы в процессе обучения географии. М., просвещение, 1982.

7.2.4. Теоретические основы общего среднего образования. (Под ред. Краевского И Лернера).

7.2.5. Обучение географии по усовершенствованной программе. (Под ред. Матрусова И.С.) М., Просвещение. 1984.

7.2.6. Коринская В.А. Самостоятельные работы учащихся по географии материков. М., Просвещение. 1983.

7.2.7. Развитие познавательной деятельности учащихся при изучении физгеографии. (Под ред. Бариновой И.И., Герасимовой Т.П.). М., Просвещение. 1983.

7.2.8. Рыжаков М.В. К проблеме изучения географии союзной республики. География в школе. №3, 1987.7.2.9.Концепции географического образования в школе.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет