Бекітемін Қазақстан Республикасы іім шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы бастығының орынбасары полиция полковнигі А. Нурушев 2018 ж. «05» шілде ОҚу жұмыс бағдарлама


КУРСАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫбет3/5
Дата31.12.2019
өлшемі125,87 Kb.
1   2   3   4   5


8.КУРСАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
Тақырыптың атауы

Тақырып бойынша тапсырмалардың мазмұны, түрлері және түйінді мәселе сұрақтарыт.1 Философия пәні, мақсаты және қызметтері.

Мәселелік сұрақтар:

1.Философия дүниеге көзқарас ретінде.

2.Философияның қызметтері.

3.Философия тарихындағы негізгі сұрақтың нұсқалары.

4. Мәдениет жүйесіндегі философия.

Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т.2 Ежелгі дүние философиясы. Қазақтардың алдыңғы философиясы. Ежелгі Шығыс философиясы. Антика философиясы.

Мәселелік сұрақтар:

1.Ведалар ежелгі үнді философиясының қайнар көзі ретінде.

2. Көшпенді өркениеттің мәдени-көзқарастық негіздері.

3. Сократ диалектикасы.

4.Аристотельдің әлеуметтік-саяси концепциясы.

5. Конфуцидің әлеуметтік-ізгіліктік ілімі.Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
Т.3.Ортағасырлық Шығыс және Батыс философиясы.

Мәселелік сұрақтар:

1. Әл-Фараби және әлемдік философиялық ой.

2. Суфизм философиясының өзгешелігі.

3. Фома Аквинский философиясы.Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т.4. Қайта өркендеу дәуірі философиясы.

Мәселелік сұрақтар:

1. Қайта өрлеу заманындағы гуманистік тенденция.

2. Қайта өрлеу заманындағы әдеби ой, Э. Роттердамский, Петрарка, Бокаччо, Данте Альгиери шығармашылығы.

3. Т. Мор мен Т. Кампанелланың әлеуметтік утопиялары.

4 Н. Макиавелли прагматизмі.

5. Натурфилософия және әлемнің жаңа бейнесі: Н. Кузанский, Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей. 1. 6. Протестантизмнің көзқарастық мәні.

Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т.5-6

Жаңа дәуір философиясы. ХVІІІ ғасырдағы Еуропаның ағартушылық философиясы.Мәселелік сұрақтар:

1. Ф.Бэкон және Р. Декарт философияларындағы таным әдістерін әзірлеу.

2. «Қоғамдық келісім» концепциясы (салыстырмалы талдау).

3. Жаңа еуропалық философиядағы субстанция мәселесі.Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т.7

Классикалық неміс философиясы.Мәселелік сұрақтар:

1. И. Канттың практикалық философиясы.

2. Г.В. Ф. Гегельдің диалектикасы.

3. Л. Фейербахтың антропологиялық материализмі.Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т.8 XVIII ғ. соңы- XXI ғасыр басындағы философия.

Мәселелік сұрақтар:

1. Позитивистік және эмпириокритицистік философиялық жүйелерінің салыстырмалы талдауы.

2. Неопозитивизм верификация қағидасы және постпозитивизм фальсификация қағидасы.

3. Өмір ерік және елес ретінде.

4. Адам психикасындағы санасыздықтың рөлі.

5. Герменевтика философиялық бағыт ретінде.

6. Тәжірибелік пайда ақиқаттың белгісі ретінде (американдық прагматизм).

7. Болмыс осында және қазір (экзистенциализм).

8. Н. Бердяев философиясындағы бостандық және шығармашылық.


 1. 9.Орыс космизмі феномені.

Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т.9 Қазақ философиясы

Мәселелік сұрақтар:

1.Айтыс сұхбаттың философиялық-поэтикалық формасы ретінде.

2. Абай философиясындағы адам мәселесі.

3. Ш.Құдайберді философиясындағы сенім және ақыл-ой мәселесі.

4. ХХ ғасыр басындағы қоғамдық-саяси ой: А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханов, М. Дұлатов, С. Торайғыров.
Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т.10 Болмыс онтологияның орталық мәселесі ретінде

Мәселелік сұрақтар:

1.Руханилық болмысы.

2.Материя және сана.

3.Болмыс адамның тіршілігі ретінде. 1. 4.Жалғыздық уайым ретінде.

Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т. 11.Даму принципі: диалектика және синергетика.

Мәселелік сұрақтар:

1.Шығыс философиясындағы диалектика.

2.Классикалық неміс философиясындағы диалектика формалары.

3. Марксизм философиясындағы диалектика.

4. Философия және құқықтағы заң ұғымы.

5.Қайшылық дамудың қайнар көзі ретінде.

6.Дамудағы сабақтастық.

Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
т. 12.Таным мүмкіндіктері мен шекаралары. Ғылыми таным ерекшеліктері.

Мәселелік сұрақтар:

1.Түсіндіру және түсіну.

2.Философия тарихындағы эмпиризм және рационализм.

3.Сезімдік таным өзгешелігі.

4.Ойлау және шығармашылық.

5.Философия мен құқықтағы ақиқат.

6.Ғылыми білімнің динамикасы.


  1. 7.Білім-билік. Білім мен билік арасындағы байланыс мәселесі.

Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
Т.13.Философия лық антропология.

1. Мәселелік сұрақтар:

1.Даму теориясының философиялық негіздері.

2.Адамда биологиялық және әлеуметтік элементтерінің өзара байланысы.

3.Адам өмірінің өзіндік құндылығы.

4.Тарихтағы тұлғаның рөлі.

Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
Т. 14. Әлеуметтік философия.

Мәселелік сұрақтар:

1.Табиғат және қоғам.

2.Қоғамдық өндіріс.

3.Қоғам өмірінің рухани аумағы.

4.Ақпараттық қоғам.

5.Тарих субъектісі мәселесі.

6.Қазақстан даму Стратегиясының философиялық негіздері.

7.Қазіргі әлемде ұлттық бағыттың өзіндік болмысы: Қазақстан тарихи таңдау алдында.Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау

4. Тақырып бойынша тест шешу.
Т.15. Қазіргі заманның жаһандық мәселелерін философиялық пайымдау.

Мәселелік сұрақтар:

1.Жаһандық мәселелердің пайда болу себептері.

2.Экологиялық қауіп.

3.Жаһандық мәселелерді зерттеудің негізгі бағыттары.

4.Жаһандық сананы қалыптастыру мәселесі.

5. Қазақстандық қоғамды жаңартудың бағыттары.Тапсырмалардың мазмұны мен түрлері:

1.Тақырып бойынша хабар дайындау

2. Тақырып бойынша реферат дайындау

3. Тақырып бойынша баяндама дайындау4. Тақырып бойынша тест шешу.

9.ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
Тапсырма мазмұны

Ұсынылған әдебиет

Орын дау ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

т.1 Философия пәні, мақсаты және қызметтері.

НӘ 1-10, ҚӘ 1, 8-10, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

2 тақырыпты зерделуеге дейін

2

т.2 Ежелгі дүние философиясы. Қазақтардың алдыңғы философиясы. Ежелгі Шығыс философиясы. Антика философиясы.

НӘ 2, 3, 6-10, ҚӘ 1, 5, 7, 9, 10

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

3 тақырыпты зерделуеге дейін

3

Т.3.Ортағасырлық Шығыс және Батыс философиясы.

НӘ 1-3, 6-8, ҚӘ 5, 9, 10, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

4 тақырыпты зерделуеге дейін

4

т.4. Қайта өркендеу дәуірі философиясы.

НӘ 1-3, 6-10, ҚӘ 2-9, 11, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

5 тақырыпты зерделуеге дейін

5

т.5-6

Жаңа дәуір философиясы. ХVІІІ ғасырдағы Еуропаның ағартушылық философиясы.НӘ 1-10, ҚӘ 2-5, 10-12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

6 тақырыпты зерделуеге дейін

6

т.7

Классикалық неміс философиясы.НӘ 1-10, ҚӘ 2-6, 8, 10-12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

7 тақырыпты зерделуеге дейін

7

т.8 XVIII ғ. соңы- XXI ғасыр басындағы философия.

НӘ 1-10, ҚӘ 7, 10, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

8 тақырыпты зерделуеге дейін

8

т.9 Қазақ философиясы

НӘ 2, 3, 6-10, ҚӘ 1, 5, 7, 9, 10

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

9 тақырыпты зерделуеге дейін

9

т.10 Болмыс онтологияның орталық мәселесі ретінде

НӘ 1-3, 6-8, ҚӘ 5, 9, 10, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

10 тақырыпты зерделуеге дейін

10

т. 11.Даму принципі: диалектика және синергетика.

НӘ 1-3, 6-10, ҚӘ 2-9, 11, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

11 тақырыпты зерделуеге дейін

11

т. 12.Таным мүмкіндіктері мен шекаралары. Ғылыми таным ерекшеліктері.

НӘ 1-10, ҚӘ 2-5, 10-12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

12 тақырыпты зерделуеге дейін

12

Т.13.Философия лық антропология.

НӘ 2, 3, 6-10, ҚӘ 1, 5, 7, 9, 10

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

13 тақырыпты зерделуеге дейін

13

Т. 14. Әлеуметтік философия.

НӘ 1-3, 6-8, ҚӘ 5, 9, 10, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

14 тақырыпты зерделуеге дейін

14

Т.15. Қазіргі заманның жаһандық мәселелерін философиялық пайымдау.

НӘ 1-3, 6-10, ҚӘ 2-9, 11, 12

кесте бойынша

ауызша әңгімелесу, баяндама, реферат

Тақырыпты оқу барысында


10.МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУҒА СҰРАҚТАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР (үлгі)
1 межелік бақылауына сұрақтар мен тапсырмалар

1. Философия дүниеге көзқарас ретінде.

2. Философияның қызметтері.

3. Философия тарихындағы негізгі сұрақтың нұсқалары.

4. Мәдениет жүйесіндегі философия.

5. Ведалар ежелгіүнді философияның қайнар көзі ретінде.

6. Конфуцидің әлеуметтік-ізгіліктік ілімі.

7. Сократ диалектикасы.

8. Аристотельдің әлеуметтік-саяси қағидасы.

9. Фома Аквинский философиясы.

10. Әл-Фараби және әлемдік философиялық ой.

11. Суфизм философиясының өзгешелігі.

12. Ф.Бэкон және Р. Декарт философиясындағы таным әдісі.

13. «Қоғамдық келісім» қағидасы (салыстырмалы талдау).

14. И. Канттың тәжірибелік философиясы.

15. Г.В. Ф. Гегель диалектикасы.

16. Марксизм философиясындағы мемлекет қағидасы.

17. «Өмір философиясындағы» ерік ұғымы.

2 межелік бақылауына сұрақтар мен тапсырмалар


 1. В. Соловьёв философиясының ерекшелігі.

 2. Н. Бердяев философиясындағы бостандық және шығармашылық.

 3. Орыс космизм феномені.

 4. Айтыс сұхбаттың философиялық-поэтикалық формасы ретінде.

 5. Абай философиясындағы адам мәселесі.

 6. Ш.Құдайбердіұлы философиясындағы сенім және ақыл-ой мәселесі.

 7. В.И.Ленин шығармашылығындағы философиялық идеялар.

 8. Марксизм философиясының тағдырына сталинизмнің әсері.

 9. Таным теориясы және әлеуметтік философиядағы жетістіктер.

 10. Арылу феноменінің философиялық талдауы.

 11. Экзистенциализм философиясындағы бостандық.

 12. Герменевтика және мәтіндерді түсіндіру мәселесі.

 13. Руханилық болмысы.

 14. Материя және сана.

 15. Болмыс адамның тіршілігі ретінде.

 16. Жалғыздық уайым ретінде.

 17. Даму теориясының философиялық негіздері.

 18. Адамда биологиялық және әлеуметтік элементтердің өзара байланысы.

 19. Адам өмірінің өзіндік құндылығы.

20. Тұлғаның тарихтағы рөлі.

3 межелік бақылауына сұрақтар мен тапсырмалар 1. Табиғат және қоғам.

 2. Қоғамдық өндіріс.

 3. Қоғам өмірінің рухани аумағы.

 4. Ақпараттық қоғам.

 5. Тарих субъектісі мәселесі.

 6. Қазақстан даму Стратегиясының философиялық негіздері.

 7. Қазіргі әлемде ұлттық бағыттың өзіндік болмысы: Қазақстан тарихи таңдау алдында.

 8. Конфессионалды фундаментализм.

 9. Мәдениет және тіл.

 10. Мәдениетаралық сұхбат.

 11. Жастар субмәдениеті.

 12. Діни толеранттылық.

 13. Діни-саяси терроризм.

 14. Билік және мораль.

 15. Саясат пен экономиканың байланысы.

 16. Демократияның парадокстары.

 17. Геосаяси қауіпсіздік.

 18. Білім мен тәрбиенің ара байланысы.

 19. Білім беру құндылықтары.

 20. Шығыс философиясындағы диалектика.

 21. Классикалық неміс философиясындағы диалектика формалары.

 22. Марксизм философиясындағы диалектика.

 23. Философия мен құқықтағы заң ұғымы.

 24. Қайшылық дамудың қайнар көзі ретінде.

 25. Дамудағы сабақтастық.

 26. Түсіндіру және түсіну.

 27. Философия тарихындағы эмпиризм және рационализм.

 28. Сезімдік таным өзгешелігі.

 29. Ойлау және шығармашылық.

 30. Философия мен құқықтағы ақиқат.

 31. Ғылыми білімнің динамикасы.

 32. Білім-билік. Білім және билік байланысы мәселесі.

 33. Жаһандық мәселелердің пайда болу себептері.

 34. Экологиялық қауіп.

 35. Жаһандық мәселелерді зерттеудің негізгі бағыттары.

 36. Жаһандық сананы қалыптастыру мәселесі.

 37. Қоғамды жаңартудың ықтимал жолдары.

 38. Қазақстандық қоғамды жаңартудың бағыттары.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет