Білім беру бағдарламасы бағдарламаның циклы: бакалавриат 6 деңгей ҰБШ/сбш/хсбж білім беру саласының коды және атауыбет1/5
Дата07.10.2019
өлшемі164,57 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4   5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ХАЛЫКАРАЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІБЕКІТІЛДІ:

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінің

Ғылыми Кеңесінің шешімімен
Ректор Е.И.Кистаубаев

Хаттама №____ «____»________20____ ж.«6В01303 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарламаның циклы: бакалавриат 6 деңгей ҰБШ/СБШ/ХСБЖ

Білім беру саласының коды және атауы: 6B01 Педагогикалық ғылымдар

Даярлау бағытының коды және атауы: 6В013 – Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

Берілетін дәрежесі: 6В01303 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесібілім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Жалпы кредит көлемі: 240 академиялық кредит/240 ECTS

Типтік оқу мерзімі: 4 жыл

Бағдарлама типі:

Жаңа

Қолданыстағы

Инновациялық
Шымкент 2019 ж.

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР:Аты-жөні

Қызметі

Байланыс деректері

ҚолыДжунисбеков Д.С.

«Техника және ақпараттандыру» кафедрасының меңгерушісі, ф/м.ғ.к.

87015786090


Абдрахманов Ж.Н.

Педагогика ғылымдарының кандидаты аға оқытушы

8701 755 35 56


Бекмолдаева Р.Б.

Педагогика ғылымдарының кандидаты аға оқытушы

Абдрахманова Г.М.

Магистр оқытушы

87016448582


Қапбарова А.С.

№87 Ш.Уалиханов атындағы жалпы орта мектебінің директоры
Білім алушы
САРАПШЫЛАР:Аты-жөні

Қызметі

ҚолыБалабекова Д.Б.

Әдістемелік және инновациялық технологиялар бөлімінің басшысы


Қылышбаева Г.Б.

Сапа менеджмент және аккредиттеу бөлімінің басшысы


Ахметова

Юсупбаев Ж.Ш.

Жаратылыстану және техника факультетінің деканы, а-ш.ғ.к.,


Күздеубаева А.Б.

«Педагогика және филология» факультетінің деканы, п.ғ.к., аға оқытушы
Білім беру бағдарламасы «Жаратылыстану және техникалық» факультетінің оқу-әдістемелік комиссясында қаралып бекітілуге ұсынылды.Хаттама № __ «___» 2019 ж.

Факультет деканы: ________________ Юсупбаев Ж.Ш.


Білім беру бағдарламасы университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қаралып, бекітілуге ұсынылды.

Хаттама № __ «___» 2019 ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы:

________________ Сабырова М.Е.
Білім беру бағдарламасы университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілді.

Хаттама № __ «___» 201 ж.

Университеттің Ғылыми кеңесінің төрағасы (айымы):__________ Кистаубаев Е.МАЗМҰНЫ
Кіріспе


Нормативтік құжаттар


Анықтамалар мен қысқартулар


Білім беру бағдарламасының паспорты


Білім беру бағдарламасының сипаттамасы
4.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты
4.2 Білім беру бағдарламасының негіздемесі
4.2.1 Студенттер үшін
4.2.2 Еңбек нарығындағы қажеттіліктер тұрғысынан
4.3 Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері


Бітірушінің біліктілік сипаттамасы
5.1 Берілетін дәреже
5.2 Кәсіби қызметінің тізбесі
5.3 Кәсіби қызметінің саласы
5.4 Кәсіби қызметінің нысаны
5.5 Кәсіби қызметінің түрлері және қызметі


Білім беру бағдарламасының құрамы
6.1 Бітірушінің құзыреттілік моделі
6.1.1Бағдарлама мақсаттарын бітірушінің оқу нәтижелерімен сәйкестендіру
6.2 Бітірушінің 6 білім беру бағдарламасын игерудегі оқыту нәтижесі мен қалыптасатын құзыреттіліктерінің пән модульдерімен байланысы
  • Оқу нәтижелерін бағалау саясаты6.4 Кәсіптік практика
6.5 Жалпы қалыптасатын құзіреттермен білім беру бағдарламасы бойынша нәтижелерді сәйкестендіру матрицасы (қосымша 2.1)
6.6 Пәндер бойынша мәліметтер (қосымша 2.2)
Білім беру бағдарламасының құрылымы (бекітілген жұмыс оқу жоспары)
7

Білім беру бағдарламасының құрылымы (бекітілген жұмыс оқу жоспары)
КІРІСПЕ

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, Жоғары білім берудің Еуропалық кеңістіктегі біліктілік шеңберіне (AFrameworkfor Qualificationsofthe European Higher Edication Area), Дублин дескрипторларына, Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына негізделе отырып әзірленген, жоғары білім беру саласындағы халықаралық құжаттармен, «ECTS қолданушысының нұсқаулығы» («ECTS Users’ Guide»), «Еуропалық ЖОО-лардағы білім беру құрылымын баптау» («Tuning Educational Structures in Europe») бағдарламасының ұсынымдарымен үйлестірілген. Қазақстан Ұлттық біліктілік шеңберінің 6 деңгейіне, Еуропалық біліктілік шеңберінің (The European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning) 6 деңгейіне сай.

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының деңгейлерінің негізінде анықталып, құзыреттіліктер арқылы көрсетілді. Қалыптасатын құзыреттіліктер кәсіби стандарттарға, бітіруші және еңбек нарығының қажеттіліктерін терең зерттеу нәтижелеріне, сондай ақ ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлауға және біліктілігін көтеруге негізделген.

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері құзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы нәтижесіне негізделіп жасалған.

Білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны толықтай сəйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің сұраныстарына сəйкес жаңартылып отырады.

1. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 тамыз.

2. Еуропалық білім және өмір бойы білім берудің біліктілік шеңбері (EQF). Еуропалық Парламенттің және Еуропалық Одақ Кеңесінің ұсынысы бойынша мақұлданған. 2008 жылғы 23 сәуір

3. Еуропалық жоғары білім аумағы үшін біліктілік шеңберлері. Болон процесіне қатысушы мемлекеттердің министрлері мақұлдады. 19-20 мамыр 2005 жыл

4. ҚР "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 13-1) тармақшасына сәйкес.(01.01.2019 жылғы жағдайындағы жаңа өзгертулер мен толықтырулармен)

5. Ұлттық біліктілік шеңбері. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 24 қыркүйектегі және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 444 бірлескен бұйрығы. ҚР БҒМ-нің жанындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу туралы РТК хаттама.

6. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін кадрларды даярлаудың жіктеуіштік бағыттарын бекіту туралы ». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы.

7. «Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік білім беру стандарттарын бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.

8. «Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығы

9. «Білім беру ұйымдарының тиісті типтері бойынша үлгі ережесін бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Бұйрығы.10. Педагогтің кәсіби стандарты. «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымшасы.

2.АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) – ұлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, құзыреттілік және дағды терминдерінде әр қайсысы сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын көрсететін сегіз деңгейден тұратын құрылымдық кестені көрсетеді.

Ұлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тұрады, бұл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҰБШ салалық біліктілік шеңберін, кәсіби стандарттарды әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзыреттердің біліктілік деңгейлерінің бірыңғай уәкілін айқындайды.

Дескрипторлар - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламаларын аяқтаған соң ие болатын білім, білік, дағды және құзыретінің деңгейлері мен көлемінің сипаттамасы.

Құзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан қолдана білу қабілеті.

Негізгі (түйінді) құзыреттілік – Негізгі құзыреттілік сала ерекшелігіне қарамастан барлық мамандар бойынан табылу керек деп қарастырылған, себебі құзыреттілік маман біліктілігінің негізін құрайды

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер, құзыреттілік тілінде көрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір бөлігін аяқтау арқылы білім алушылардың түлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен түлектердің күтілетін және өлшенетін нақты жетістіктері.

6B – бакалавриат

БББ – білім беру бағдарламасы

ЖОО – жоғары оқу орындары

ЖК – жоғары оқу орнының компоненті

ТК- таңдау компоненті

ОН- Оқу нәтижелері

ХСББЖ-Халықаралық стандарттық білім беру жіктеуіші

ҰБШ-Ұлттық біліктілік шеіңбері

СБШ- Салалық біліктілік шеңбері

3. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ

Жоғары білім беру – бакалавриат даярлау бағдарлама циклы:

Бірінші цикл бакалавриат 6В деңгей

Білім беру саласының коды және атауы:

6B01 Педагогикалық ғылымдар


Даярлау бағытының коды және атауы:

6В012– Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

Білім беру бағдарламасының атауы

6В01270 – Математика-информатика

Халықаралық стандарттық

білім беру жіктеуішіндегі код1270

ХСББЖ бойынша деңгей


6

ҰБШ бойынша деңгей


6

СБШ бойынша деңгей


6

Жалпы кредит көлемі:

240 академиялық кредит/ECTS

Берілетін академиялық дәрежесі:

6В01270 – Математика-информатика білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Типтік оқу мерзімі:

4 жыл4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсатын қалыптастыруда университеттің миссиясы академиялық саясаты және стратегиялық даму жоспары негізге алынды.

Білім беру бағдарламасының мақсаты білім беру концептуалдық принциптері ретінде білім беру мен ғылымды іргелендіру, ізгілендіру, ақпараттандыру және интеграцияландыру мәселелері көрсетілген және оқыту мен тәрбиелеу интеграциясын қамтамасыз ету, білім беру үдерісінде, субъектіде патриоттық сезімді қалыптастыру, салауатты ортада жеке тұлғаның өзін өзі дамытуы, әлемдік еңбек нарығында жас ұрпақтан бәсекеге қабілетті сұранысқа ие мамандарға білім беру қызметінің сапасын жақсарту.

4.2 Білім беру бағдарламасының негіздемесі

4.2.1 Студенттер үшін
Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері құзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп, оқытудың соңғы нәтижесіне негізделіп жасалғандықтан бітірушілер оқу процесі кезінде алған білімі мен дағдысын өзінің кәсіптік қызметінде практикалық тұрғыдан пайдалану құзіреттеріне ие болады.

Бітірушілер жалпы орта мектептеріне, арнайы мектептерге, педагогикалық колледждерге жаңа тұрпатты педагог ретінде жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие және еңбек нарығында бәсекелестік таныта алады.


4.2.2 Еңбек нарығындағы қажеттіліктер тұрғысынан
Математика-информатика мамандықтары білім беру мекемелерінде ең жоғарғы сұранысқа ие.

Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілер талабына сəйкес жасалып, жаңартылып отырады. Білім беру бағдарламасын дайындауда жұмыс берушілермен келісе отырып, талаптар ескерілді: кәсіби стандарттарға сәйкес жасалуы, болашақ кәсіби қызметі үшін оқытылатын пәндердің ең маңыздыларын нақтылау, оқыту нәтижелерінің өлшенетініне, оқыту нәтижелерін бағалау, бітірушілердің жеке оқу жетістіктерін оқыту қызметінің қолданушының талаптарына сәйкестігін анықтау.
    1. Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері

Математика-информатика білім бакалаврының басты ерекшелігі - бітірушіге қажетті негізгі біліктіліктерді қалыптастыруға жаңа бағыт көрсетеді.

Білім беру бағдарламасы жобалық-конструкторлық, өндірістік-техникалық, тәжірибелік зерттеу, ұйымдастырушылық-әкімшілік, іске асыру, сараптамалық-аналитикалық жұмыстарын дайындауға бағытталған.

Білім беру бағдарламасы мамандырылған екі траекторияға бағытталған:5. БІТІРУШІНІҢ БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАСЫ

5.1 Берілетін дәреже

«6В012700 –«Математика-информатика» білім бакалавры
5.2 Кәсіби қызметінің тізбесі

6В012700– «Математика-Информатика» мамандығы бойынша сапалы білім беру үшін оқыту қызметтеріне қолайлы жағдай жасау, кәсіби негізде жеке тұлғаның жалпы адамзаттық құндылықтарын, ғылым мен техниканың жетістіктерін қалыптастыруға, дамытуға бағытталған;
5.3 Кәсіби қызметінің саласы

Техника және рухани интеллектуалдық, педагогикалық даму, меңгеру мен құқықтық экономикалық және психологиялық өзінің кәсіби қызметі, өндіріс, ғылым, білім, тіл мен мәдениетті оқу негізінде шетел тіл білімін қалыптастыру, ауылшаруашылығы, мемлекеттік басқару салаларында атқарады5.4 Кәсіби қызметінің нысаны

-негізгі және бейіндік мектептер;

-мамандандырылған мектептер;

-техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары болып табылады.
5.5 Кәсіби қызметінің түрлері және қызметі

-Әлеуметтік – педагогикалық – білім алушылардың өмір сүруіне, тәрбиеленуі мен дамуына қолайлы жағдайларды туғызу және гуманитарлық – педагогикалық қолдау көрсетуі;

- Білімдік – білім алушыларды оқыту мен дамыту, оқыту және тәрбие процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызметтің нәтижелерін коррекциялау, жобалау, диагностика жасауы;

- Ғылыми зерттеу – Математика-информатика білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу және қорытуы, математика, информатика, педагогика, психология және оқу әдістемесі;

- Ұйымдастыру тәрбиелеу – инновациялық білім беру тәжірибесін оқу, талқылау және үйрену. Мәдени – ағартушылық – жеке тұлғаның өзін -өзі дамытуына, өзін - өзі көрсетуіне арналған әлеуметтік – мәдени бағдарламаларды, соның ішінде заманауи ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жасауға оны іске асыруға қабілетті болуы;

- Оқу технологиялық – оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдану болып табылады.


Ескерту: Кәсіби стандарттан негізгі тіркестерді алуға болады.

6. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

6.1 Бітірушінің құзыреттілік моделі


Тжқ - түйінді жалпы білім құзыреттер. тбқ -
Пәндер бойынша мәліметтер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет