Бухгалтерлік есеп принциптері пәні бойынша тест сұрақтары


) көрсеткіштерді жинақтар, топтастырып көрсететін счеттарбет2/3
Дата31.01.2018
өлшемі0,53 Mb.
1   2   3

1) көрсеткіштерді жинақтар, топтастырып көрсететін счеттар

2) бухгалтерлік есептің негізгі счеттары

3) активтік, пассивтік, активтік-пассивтік счеттар

4) ақша қаражаттарын есептеуге арналған счеттар

5) есеп ақпраттарын дер кезінде есептейтін счеттар
62 Счеттар корреспонденциясын анықтаңыз: Сатылған жабдықтардың өзіндік құнын көрсету керек

1) Дт 7010 Кт 2413

2) Дт 7010 Кт 1311

3) Дт 7010 Кт 1330

4) Дт 2413 Кт 7410

5) дұрыс жауабы жоқ
63 Бухгалтерлік есеп счеттарының жоспары деп:

1) счеттарды экономикалық мазмұны қарай топтастырылып, жүйеленген счеттар тізбесн

2) қаржылық қорытынды шығаруды қамтамасыз етуді

3) экономикалық мазмұнына қарай топтастырылған құжаттарды

4) жинақталған ақпараттарды басқа да ақпараттармен салыстыру, талдау мен жоспарлауды

5) дұрыс жауабы жоқ
64 Төмендегі шаруашылық операциясының мазмұнын ашыңыз

Дт 3311 Кт 1050

1) жөнелтілген тауарлы-материалды құндылықтар үшін қоюшыларға валюталық счеттан төленген ақша қаражаты жөнелтілген тауарлы-материалды босалқылар үшін

2) чек кітапшасынан ақша чегі арқылы қоюшы және мердігерлерге төленген ақша

3) жөнелтілген тауарлы-материалды босалқылар үшін қоюшыларға қойылған аккредитив қаражаттарынан төленген ақша

4) жөнелтілген тауарлы-материалды босалқылар үшін----

5) алынған тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін қоюшы мердігерлерге валюталық счеттан төленген алашақ қарыздар
65 Өнім өндіру процесі дегеніміз

1) дайын өнімдер (бұйымдар), тауарлар, жұмыстар, қызметтер көрсетуге байланысты шаруашылық операцияларының жиынтығы

2) өндіріске керек жабдықтарды алу шығындары

3) өнім өндіру үшін жұмсалған материалдардың еңбек ақы шығындары

4) өнімдердің өзіндік құнын есептеу

5) дайын өнімдерді сату шығындары


66 Сатылған өнімдердің өзіндік құнын есептен шығару

Осы операцияға қандай бухгалтерлік жазу беріледі?

1) Дт 7010 Кт 1320

2) Дт 7210 Кт 1330

3) Дт 7320 Кт 2413

4) Дт 8010 Кт 1320

5) ДТ 1320 Кт 8010
67 Шаруашылық процесінің үшінші сатысының мақсаты қандай

1) өндірілген дайын өнімдерді (тауарлар, жұмыстар, қызметтерді) сату

2) өнімдерді өндіру

3) өндірісті жабдықтау

4) сатылған дайын өнімдердің жекеленген түрлері туралы ақпараттар жинау

5) дайын өнімдер шығару


68 Құжаттардың қандай түрлерін қолмен жазып түзетуге болмайды

1) ақша құжаттарында

2) есеп айыру құжаттарында

3) еңбек ақы есебін жүргізетін құжаттарда

4) жинақтау құжаттарында

5) ішкі құжаттарда

69 Кеткен қателерді түзетуде Корректура әдісінің маңызы неде

1) жазылған қате сома немесе қате жазу сызылып, бұлардың үстіне дұрыс жазулар жазылып, түзетудің қысқаша мазмұнының текстісі айтылып, түзетушінің қолы қойылады

2) қате жазу сызылып, үстіне дұрыс жазу жазылады

3) өзгертілген жазу немесе сома сызылады немесе өшіріледі

4) қызыл жазумен жазылады

5) дұрыс жауабы жоқ


70 Көлемі жағынан түгендеудің қандай түрлері бар

1) толық және жекелеген объектілер бойынша

2) мерзімді және толық

3) жоспарлы және жекелеген объектілер бойынша

4) кезеңдік, толық, кенеттен

5) жоспарлы және кенеттен
71 Төмендегі құжаттардың қайсысы әміршілік етуші құжаттарға жатады

1) өндіріске материалдар жіберу накладнойы

2) кассаның шығыс ордері

3) ақша чегі (есеп айыру счетынан нақты ақша алу үшін)

4) негізгі құралдарды қабылдау, өткізу әдісі

5) кіріс ордері
72 Бухгалтерлік есептерде қолданылатын, кеткен қателерді түзету әдісі

1) корректура, қосымша жазу, кері жазу әдістері

2) корректура, қайта жазу, өшіру әдісі

3) қызыл жазумен қайталап жазу әдісі

4) корректура, кері жазу әдісі

5) бір сызықпен өшіру, қосымша жазу әдісі
73 Есеп регистрлеріне жазылатын жазулардың қандай әдістері бар

1) қарапайым, қолмен, машинамен, шахматтық және бір сызықты әдістермен

2) екі жақты жазу әдсімен

3) қарапайым жазу

4) қолмен және машинамен

5) корректура әдісімен
74 Бухгалтерлік есептің басты мақсаты

1) есеп өрісіндегі көрсеткіш жүйесін қалыптастырып, ішкі және сыртқы пайдаланушыларды ақпараттармен қамтамасыз ету

2) қаржы және шаруашылық қызметтердегі келеңсіз, заңсыз жағдайларға жол бермеу

3) ұйымдардың ішкі резервтерін уақытында ашып көрсету

4) ұйымдардың мүліктерінің сақталуын бақылау

5) талдау мен аудиттеу жұмыстарын жүргізуге материалдар жинақтау

75 Бейтараптық принципті қалай түсінесіз

1) ақпараттар сенімді жасалып, күні бұрын ойланған қателерді жібермеу керек

2) қаржылық қорытынды есеп жүйесіндегі ақпараттар толық және айқын болу керек

3) қаржылық қорытынды есеп жүйесіндегі ақпараттар пайдаланушыларға түсінікті және пайдалы болу керек

4) бухгалтерлік есеп ақпараттарын пайдаланушылардың талаптарын қанағаттандыру және басқару шешімдерін қабылдау

5) дұрыс жауабы жоқ
76 Сабақтастық принципі дегеніміз

1) кәсіпорында қалыптастырылып, таңдап алынған есеп саясаты сабақтастық принциппен бір жылдан басқа жылдар үшін пайдалану

2) ақпараттардағы айқындылық

3) пайдаланушылар үшін қаржы қорытындысының әділеттік жолмен жасалуы

4) табыстар мен шығындардың дұрыс көрсетілуі

5) қаржылық есептегі ақпараттардың толықтығы
77 Таурлы-материалды босалқылар дегеніміз

1) жинақталған амортизация

2) тауарлар

3) патенттер

4) аяқталмаған өндіріс

5) шикізаттар мен материалдар

6) дайын өнімдер

7) инвестициялар1) 2,4,5,6

2)1,2,3,4,5

3) 1,7

4) 1,3,7


5) 2,4,6
78.Кәсіпорындардағы меншікті капитал қалай құралады :

1) жарғылық капитал, төленбеген капитал, қосымша төленген капитал, қосымша төленбеген капитал, алынған капитал, резервтік капитал, бөлінбеген табыс.

2) жарғылық капитал, төленбеген капитал, қосымша төленген капитал, алынған капитал, резервтік капитал.

3) бөлінген және бөлінбеген табыс

4) жарғылық капитал және бөлінбеген табыс

5) акционерлік капитал, бөлінбеген табыстардан
79.Бухгалтерлік есептің әдісіне толық түрде анықтама беріңіз:

1) Бух-лік есепті дұрыс жургізу ушін, оның пәнін зерттеп, тұжырымдау және мұның маңызы мен мақсатын іске асыру

2) Шаруашылық құралдары мен қорларын жинақтап, баланс құру

3) Бухгалтерлік есептің пәнін түсіну

4) Бұл: құжаттау, түгендеу, баланс жасау, бағалау, счеттар жүйесі, екі жақты жазу, қортынды есеп жасау

5) Дұрыс жауабы жоқ
80. Бухгалтерлік баланстың көрсеткіштерін толтырып, жазуға керекті негіздер:

1) Бас кітап

2) Бухгалтерлік құжаттар

3) Бухгалтерлік есеп счеттарындағы жазулар

4) Айналым ведомостері

5) Операцияларды тіркеу жорналы

81.Бухгалтерлік баланс жасаудағы мақсат:

1) Ұйымдардың шаруашылық- қаржылық қызметінің нәтежесін жинақтап, белгілі бір мерзімге көрсету

2) Ұйымның мүліктік қаражаттарының қолда барын көрсету

3) синтетикалық счеттардағы қалдықтарды топтастыру

4) Актив пен пассив сомаларын теңестіру

5) Ұйымның қаржылық жағдайының нәтижесін анықтау
82. Бухгалтерлік баланс арқылы анықталатыны қайсысы?

1) Бухгалтерлік есептің әдіснамалық негізі2) Активтердің, меншікті капитал және міндеттемелер жағдайын белгілі бір мерзімге ақшалай өлшеумен көрсету

3) Активтер мен пассивтер теңдігі

4) Шаруашылық фактілерінің және барлық синтетикалық жинақтаушы счеттар жинағы

5) Дұрыс жауабы жоқ


83. Бухгалтерлік балансқа анықтама беріңіз

1) ұйымдар қызметіндегі активтер, меншікті капитал және міндеттемелер өрісінде болған өзгеріс көрсеткіштерді экономикалық маңызына қарай белгілі бір мерзімге топтастырып, ақшалай өлшеммен өлшеу

2) ұйымның мүліктік жағдайын ақшалай өлшеммен көрсету

3) есептегі айда баланстық әдіспен ақпараттар жинау

4) ұйымның қаржылық ресурстарын белгілі бір мерзімге жинақтау

5) мүліктер мен қор көздерін көрсету


84.Кез келген шаруашылық операциялары баланстың валютасына әсер ете ме?

1) иә, бірақ баланстың активі мен пассивінің теңдігі сақталады

2) жоқ, себебі счеттарда қалған қалдықтардың негізінде баланс көрсеткіштері өзгеріске түседі

3) операциялардың мазмұнына байланысты баланстың жиынтық сомалары өзгеруі мүмкін

4) III және IV типтік өзгерістің операциялары

5) баланстың баптарына операциялар әсер етпейді


85 "Кассадан ұйым қызметкерлеріне еңбек ақы төленді" Осы операция типтік өзгерістің қайсысына жатады

1) төртінші тип (-актив, -пассив)

2) үшінші тип (+актив, +пассив)

3) бірінші тип (+актив,- актив)

4) екінші тип (+пассив, +пассив)

5) баланста көрсетілмейді


86 "Төлемі әлі төленбей, қоюшы мен мердігерлерден алынған материалдар кіріске алынды" Осы операция типтік өзгерістердің қайсысы

1) үшінші

2) бірінші

3) екінші

4) төртінші

5) ешқайсысына бармайды87 Активті счеттардағы соңғы қалдықты анықтаңыз

1) счеттардың бастапқы қалдығына дебеттік айналым қосылып, кредиттік айналым шегеріледі

2) счеттардың бастапқы кредиттік қалдығына дебеттік айналым қосылып, кредиттік айналым шегеріледі

3) дебеттік бастапқы қалдыққа дебеттік айналым қосылып, кредиттік айнвлым шегеріледі

4) кредиттік қалдық қосылған кредиттік айналым шегерілген дебеттік айналым

5) дебеттік айналымнан кредиттік айналым шегеріледі
88 Бухгалтерлік жазу (проводка) дегеніміз

1) екі жақты жазу әдісімен шаруашылық операциялары сомасының дебеттік және кредиттік счеттарда көрсетілуі

2) счеттарға шаруашылық операцияларының хазылуы

3) екі жақты жазу принципі

4) счеттар корреспонденциясы

5) құжаттарды өңдеу
89 Бухгалтерлік қарапайым жазу деп

1) шаруашылық операциясының сомасына тек қана екі счеттарға (дебеттік және кредиттік) жазылатын екі жақты жазу әдісін

2) бір операцияның негізінде үш счетта болатын өзгерісті

3) бір операцияның негізінде бір счеттың дебеттеліп, бірнеше счеттың кредиттелуін

4) бір операцияның негізінде бірнеше счеттар дебеттеліп, бір счеттың кредиттелуін

5) бір счет дебеттеліп, бір счет кредиттелуін
90 Аналитикалық (жіктеу) счеттары бойынша жасалынатын айналым ведомосінің ерекшелігі неде

1) аналитикалық есептің толықтығын тексеруде

2) синтетикалық (жинақтау) счеттарының құрамындағы жазуларды тексеруде

3) счеттардың қалдықтары мен жинақтарын салыстыруда

4) счеттар корреспонденцияларының дұрыстығын тексеруде

5) синтетикалық счеттардың көрсеткіштерімен салыстыруда
91 Синтетикалық (жинақтау) счеттары бойынша жасалынатын айналым ведомосінің айрықша ерекшелігі

1) шығарылған үш пар жинақтың бірдей сомада болуы

2) актив пен пассив сомаларының жинақтарының бірдей болуы

3) ағымдағы айдағы дебеттік және кредиттік айналымдарының тең болуы

4) дебеттік және кредиттік қалдықтардың тең болуы

5) счеттардағы соңғы қалдықтардың негізінде баланс жасауға болатындығы
92 Активтік счеттарда бухгалтерлік жазу жүргізудің тәртібі қандай

1) счеттың бастапқы қалдығы, айналымның көбеюі, соңғы қалдығы дебетке жазылады да, кредитке азаюы жазылады

2) бастапқы қалдыққа кредиттік айналымды қосып, соңғы қалдықты есептейміз

3) дебеттік айналымнан кредиттік айналымды шегереміз

4) соңғы қалдыққа дебеттік айналымды қосып, кредиттік айналымды шегереміз

5) дұрыс жауабы жоқ
93 Синтетикалық счеттар бойынша жасалынатын айналым ведомосіндегі үш егіз соманың бірдей болуын қалай түсіндіреміз

1) шаруашылық операцияларының екі жақты жазу әдісімен көрсетілуі

2) негізгі бухгалтерлік теңдеу

3) баланстың активі мен пассивінің жинақтарының тең болуы

4) шаруашылық операцияларының экономикалық мазмұнына қарай

5) дұрыс жауабы жоқ

94 Шаруашылық процестері дегеніміз

1) біртектес шаруашылық операцияларының нәтижесінде шаруашылық процестерінің қалыптасуы

2) шаруашылық операцияларының жиынтығы

3) үш кезеңнен тұратын процесс

4) бухгалтерлік есеп счеттарында жүргізілетін процесс

5) жабдықтау және өнім өндіру процесі


95 Шаруашылық процестері кезеңдерін атаңыз

1) жабдықтау (дайындау), өнім өндіру, дайын өнімдерді сату (өткізу)

2) құжаттау, счеттардағы жазу, жинақ шығару

3) счеттарды ашу, операцияларды тіркеу, соңғы қалдықты есептеу

4) жабдықтарды сатып алу, өндірістік шығындарды, өнімнің өзіндік құнын есептеу

5) өнім өндіру және сату
96 "Негізгі өндіріс жұмысшыларына есептелген еңбек ақы" Осы операцияға қандай бухгалтерлік жазу бересіз

1) Дт 8012 Кт 3350

2) Дт 1340 Кт 3350

3) Дт 3350 Кт 1010

4) Дт 1040 Кт3410

5) Дт 8032 Кт3350


97 Құжат дегеніміз?

1) заңды мағынасы бар шаруашылық фактілерінң мазмұнын арнайы үлгідегі қағаздарға рәсімдеп жазу мен куәландыру

2) шаруашылық операцияларын үздіксіз жүйелеп отыру

3) бухгалтерлік есептің негізі

4) құжаттардың негізінде шаруашылық операцияларын счеттарға жазу

5) бухгалтерлік есеп әдістерінің бір түрі
98 Реквизит дегеніміз не?

1) құжаттардың өзіне тән арнайы ережелермен бекітілген деректері

2) құжаттардың көрсеткіштері

3) құжаттардағы керекті деректер

4) реквизит латын сөзінен 'қажетті деректер'

5) құжаттардың аталуы және саны


99 Түгендеудің нәтижесі қалай көрсетіледі

1) инвесторлық қаттау ,комиссия мүшелерінің протоколы, салыстыру ведомосы

2) инвесторлық қаттау

3) протокол (қаттама)

4) салыстыру ведомосі

5) актілер, шешімдер
100 Түгендеу дегеніміз-

1) ұйым меншігіндегі барлық тауарлы-материалды құндылықтардың қолда барын бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстырып, тексеру

2) сақтаудағы және қозғалыстағы құндылықтар

3) баланстағы материалдардың жетіспеушілігін анықтау

4) тауарлы – материалды құндылықтардың дұрыс сақталуын тексеру

5) дұрыс жауабы жоқ
101 Есеп регистрлері деп –

1) бастапқы құжаттардағы мәліметтерді экономикалық маңызына қарай әртүрлі үлгіде жасалған кестелерді –

2) тәжірибеде қолданылатын бухгалтерлік счеттар

3) счеттар корреспонденциясын тіркейтін арнайы үлгілер

4) шаруашылық операцияларын құжаттардың негізінде тіркейтін арнайы үлгі

5) жорнал – ордерлер, ведомстерді атаймыз
102 Есеп регистрлері қалай жіктеледі

1) үш негізгі топқа : Сыртқы түрі,есеп жазуларының түрлері, мазмұнының көлемі, құрылымына қарай

2) синтетикалық және аналитикалық

3) сыртқы пішініне қарай

4) операциялардың мазмұнына қарай

5) бухгалтерлік жазу түрлеріне қарай
103 Мазмұнының көлемі жағынан есеп регистрлері бөлінеді:

1) синтетикалық, аналитикалық және кешенді

2) жүйелеуші, жекеленген

3) бір реттік және жинақтаушы

4) жалғастырушы және шахматтық

5) қиыстырушу
104 Ұйымдардың мүліктерін, есебін жүргізу үшін қандай өлшемдер қолданылады

1) натуралдық,еңбек, ақшалай өлшемдер

2) ақшалай және еңбек

3) натуралды және ақшалай

4) еңбек және шартты – натуралдық

5) ақшалай өлшем
105 Бухгалтерлік ақпараттар жүйесін пайдаланушылар кімдер

1) сыртқы пайдаланушылар (ұйым басшылары , құрылтайшылар, мүлік иелері) ішкі пайдаланушылар (Инвесторлар, несиелендірушілер, әртүрлі қаржы институттары (жоғарғы оқу орны

2) басқару органдарының қызметкерлері

3) бұл ұйымдарда жұмыс істемейтін бірақ қаржылық көзқарасы бар қызметкерлер

4) әртүрлі қаржы институттары, қоюшылар

5) банктер, салық органдары
106 Бухгалтерлік есептің негізгі кезеңдері дегеніміз –

1) бастапқы ақпараттарды қалыптастыру, счеттарда және есеп регистрлерінде алынған ақпараттарды жинақтау , қорытынды есеп көрсеткіштерін қалыптастыру, талдау және дұрыс экономикалық

2) алынған ақпараттарды счеттарда, регистрлерде жинақтау және жіктеу

3) алғашқы ақпараттарды және қорытынды есеп көрсеткіштерін қалыптастыру

4) алынған ақпараттарды жинақтау және экономикалық шешімдер қабылдау

5) активтерді, капиталды және шаруашылық процестерін есептеу


107 Бухгалтерлік есептің ерекшелігі неде

1) басқару үшін ақпараттар дайындау

2) жедел ақпараттармен қамтамасыз ету

3) бір-бірімен тығыз байланысқан сандық және сапалық көрсеткіштерде

4) үздіксіз және құжаттау әдісімен есеп жүргізуде

5) шаруашылық операциялардың міндетті түрде құжатталуында
108 Ұйымдардың міндеттемелері дегеніміз –

1) ұйымдардың активтеріне қойылатын талаптар

2) қоюшы және мердігерлерге қайтарылатын міндеттемелер

3) қойылған тауарлар, көрсетілген қызметтер үшін қоюшыларға төлемдер төлеу

4) ағымдағы активтер арқылы алашақтар қарызын өтеу

5) мақсатты шараларды қаржыландыру үшін заңды және жеке тұлғалардан, ірі компаниялардан алынған қарыздарды осы ұйымның кіріске алып, түбінде қайтарып беруі жөніндегі міндеті
109 Ұйымдардың активі деп –

1) кәсіпорындардың, ұйымдардың бақылауындағы және алу кезінде бағалары өзгеруі мүмкін болатын экономикалық ресурстар

2) ақша қаражаттарына айналдыруға болатын , ұйымдардың ақша қаражаты немесе активтері

3) ұйымдардың алдағы қызметтеріне пайдалануға болатын баптар

4) сатуға болатын және олардан ақша қаражаттарын алуға болатын, тауарлы-материалды босалқылар

5) ұйымның шаруашылық қаражаттары
110 Ақшалай өлшеммен өлшенетін капитал мен міндеттемелердің белгілі бір мерзімге жасалған қорытындыны-

1) бухгалтерлік баланс

2) бухгалтерлік счеттар

3) қорытынды есеп

4) екі жақты жазу

5) бағалау - дейміз
111. «Алынуға тиісті счеттар» - дегеніміз?

1) Ұзақ мерзімді қаржы игеру;2) Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұйымдарға берешек қарыздары;

3) Ақша қаражаттары және қаржылық инвестициялар;

4) Өндірістік үрдіске ұзақ уақыт қызмет көрсету;

5) Дұрыс жауабы жоқ.


112. Ұйымдардың қорлану көздерінің құрамы қандай ?

1) Меншікті капитал, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелері;

2) Меншікті және сырттан алынған қаражаттар;


3) Қорлар, резервтер, пайдалар, қарыздар және зайымдар;

4) Кәсіпорынның алашақ қарызы;

5) Өндіріс құралдары, ақша қаражаттары, банк несиелері.

113. «Сырттан алынған капитал» - дегеніміз:

1) Қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді банк несиелері және займдары, төлеуге

қойылған міндеттемелер;

2) Резервтік капитал;

3) Алынған капитал;

4) Банк несиесі;

5) Қорлар, несиелер, пайда және зиян.
114. Бухгалтерлік баланстың активінде не есептелінеді?

1) Кәсіпорын мүліктерінің қалдығы;

2) Шаруашылық қаражаттарының қорлану көздері;

3) Шаруашылық қаражаттарының құрылымы мен орналасуы;

4) Мүліктердің орналасу көздері;

5) Активтер.


115. Егер есеп айырсу счеттарынан қоюшыларға ақша аударылған жағдайда, бұл операция баланстық қандай типтік өзгерісіне жатады?

1) бірінші;

2) екінші;

3) үшінші;

4) төртінші;

5) Дұрыс жауабы жоқ.
116. Аналитикалық жіктеуші счеттар айналым ведомостысы негізінде:

1) сомалық;

2) сандық;

3) сандық және сомалық;

4) сомалық және сандық – сомалық;

5) жинақтау мәліметтерді алуға болады.
117. Төмендегі шаруашылық операциясына дұрыс бухгалтерлік жазу беріңіз.

«Басқару қызметін атқарушыларға есептелінген еңбекақы»

1) Дт 7210 Кт 3350;

2) Дт 8012 Кт 3350;

3) Дт 3350 Кт 1010;

4) Дт 1040 Кт 3410;

5) Дт 8032 Кт 3350.
118. «Құжат» - дегеніміз?

1) Заңды мағынасы бар фактілерінің мазмұнын арнайы үлгідегі қағаздар рәсімдеп жазумен

куәландыру;

2) Шаруашылық операцияларын үздіксіз жүйелеп отыру;

3) Бухгалтерлік есептің негізі;

4) Құжаттардың негізінде шаруашылық операцияларына счеттарға жазу;

5) Бухгалтерлік есеп әдістерінің түрлерінің бірі.
119. «Құжаттар реквизиті» - дегеніміз не?

1) Құжаттардың өзіне тән арнайы ережелері мен белгіленген деректер;

2) Құжаттардың көрсеткіштері;

3) Құжаттардағы қажетті деректер;

4) «Реквизиті» латын сөзі, «қажетті деректер»;

5) Құжаттардың атауы және реттік саны.
120. Түгендеудің нәтижесі қалай көрсетіледі?

1) Инвентарлық қаттау, комиссия мүшелерінің протоколы (қаттама);

2) Инвентарлық (түгендеу) ведомосі;

3) Комиссияның қаттамасы;

4) Салыстыру ведомосі;

5) Актілер, шешімдер.
121. «Түгендеу» - дегеніміз?

1) Ұйым меншігіндегі барлық тауарлы – материалды құндылықтардың қолда барын бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстырып тексеру;

2) Сақтаудағы және қозғалыстағы құндылықтарды тексеру;

3) Баланстағы материалдардың жетіспеушілігін анықтау;

4) Тауарлы – материалды құндылықтардың дұрыс сақталуын тексеру;

5) Дұрыс жауабы жоқ.
122. Түгендеу жұмысы көлеміне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

1) Жоспарлы және жоспарсыз;

2) Толық және жекеленген объектілер бойынша;

3) Кенеттен және жоспарлы;

4) Құжат негізінде және нақтылы;

5) Ішкі және сыртқы.


123. Есеп регистрлеріне анықтама беріңіз.

1) Бастапқы құжаттардағы мәліметтердегі экономикалық маңызына қарай әртүлі үлгілер түрінде жасалған кестелер;

2) Тәжірибеде қолданылатын бухгалтерлік счеттар;

3) Счеттар корреспонденциясын тіркейтін арнайы үлгілер;

4) Шаруашылық операцияларын құжаттардың негізінде тіркейтін арнайы үлгі;\

5) Жорнал – ордерлер, ведомостер.
124. Бухгалтерлік есепте қолданылатын регистрлер қандай классификациялық топтарға бөлінеді?

1) Негізгі үш топқа: сыртқы пішініне, жазылу тәртібіне және көлемі мен құрылымы жазылған;

2) Синтетикалық және аналитикалық;

3) Сыртқы үлгісіне қарай;

4) Операциялар мазмұны және жазу түрлеріне қарай;

5) Бухгалтерлік жазудың түрлеріне қарай.


125. Мазмұнының көлеміне қарай есеп регистрлері:

1) Синтетикалық жинақтау, аналитикалық жіктеу, құрамдас;

2) Жинақтаушы, жекеленген;

3) Көп жолды, аз жолды;

4) Жүйелеуші, шахматтық;

5) Құрамдас және жекеленген болып бөлінеді.
126. Шаруашылық процесі дегеніміз не?

1) Біртектес шаруашылық операцияларының нәтижесінде шаруашылық процестерінің қалыптасуы;

2) Шаруашылық операцияларының жиынтығы;

3) Үш кезеңнен тұратын процесс;

4) Бухгалтерлік есеп счеттарында жүргізілетін процесс;

5) Жабдықтау және өнім өндіру процесі.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ф 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2013 -> Мазмұны Кіріспе–––––––––––––––––––––––– 3-9
2013 -> Мазмұны Кіріспе Тарау -I. Кеңестік шығармашылық интеллигенциясы калыптасуының бастапқы кезеңІ
2013 -> Жанғабыл Қабақбаев, Қазақстан Республикасы журналистер Одағының
2013 -> Әл Фараби дүние жүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған. Ол данышпан философ, энциклопедист ғалым, әдебиетші ақын, математик. Әл Фараби 870 ж
2013 -> Өмірбаяны ІІ негізгі бөлім
2013 -> Ф 15-07 Қазақстан Республикасының білім ЖӘне ғылым министрлігі
2013 -> Кіріспе. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмысының өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет