Электрмагнит өрісіДата02.05.2018
өлшемі15,96 Kb.

ЭЛЕКТРМАГНИТ ӨРІСІ

ЭЛЕКТРМАГНИТ ӨРІСІ

 • қозғалыстағы электр зарядтары мен магниттік моменті бар денелерге (олардың қозғалыстағы күйіне тәуелсіз) әсер ететін күштік өріс.

 “Магнит өрісі” терминін 1845 ж. ағылшын физигі М.Фарадей  енгізген. Ол элетр өзара әсер сияқты магнит өзара әсер де бірыңғай материялық өріс арқылы беріледі деп санаған. 

 •  “Магнит өрісі” терминін 1845 ж. ағылшын физигі М.Фарадей  енгізген. Ол элетр өзара әсер сияқты магнит өзара әсер де бірыңғай материялық өріс арқылы беріледі деп санаған. 

Электр-магниттік өрістің классикалық теориясын Дж.Максвелл жасаған (1873), ал кванттық теориясы 20 ғасырдың 20-жылдары жасалды (Өрістің кванттық теориясы).

 • Электр-магниттік өрістің классикалық теориясын Дж.Максвелл жасаған (1873), ал кванттық теориясы 20 ғасырдың 20-жылдары жасалды (Өрістің кванттық теориясы).

Максвелл сегіз жыл бойы тынбай жүргізген физика-математикалық талдауларын 1873 жылы қорытындылады. Ол біртұтас электромагниттік өрістің теориясын жасады және оның бос кеңістікте де толқын түрінде тарай алатынын дәлелдеді. 

 • Максвелл сегіз жыл бойы тынбай жүргізген физика-математикалық талдауларын 1873 жылы қорытындылады. Ол біртұтас электромагниттік өрістің теориясын жасады және оның бос кеңістікте де толқын түрінде тарай алатынын дәлелдеді. 
 • Максвеллдің электромагниттік өріс теориясының түйіні мынаған саяды.
 • 1. Өзгеріп отыратын магнит өрісі кеңістікте өзгеріп отыратын электр өрісін тудырады.
 • 2. Өзгеріп отыратын электр өрісі кеңістікте өзгеріп отыратын магнит өрісін тудырады.

Магнит өрісінің көздері — магниттелген денелер, тогы бар өткізгіштер және қозғалыстағы зарядталған денелер. Бұл көздердің табиғаты бір: Магнит өрісі зарядталған микробөлшектердің (электрон, протон, ион), сондай-ақ, микробөлшектердің меншікті (спиндік) магнит моменті болуының нәтижесінде пайда болады (Магнетизм). 

 • Магнит өрісінің көздері — магниттелген денелер, тогы бар өткізгіштер және қозғалыстағы зарядталған денелер. Бұл көздердің табиғаты бір: Магнит өрісі зарядталған микробөлшектердің (электрон, протон, ион), сондай-ақ, микробөлшектердің меншікті (спиндік) магнит моменті болуының нәтижесінде пайда болады (Магнетизм). 

 Айнымалы магнит өрісі электр өрісінің, ал электр өрісі магнит өрісінің уақыт бойынша өзгерісі нәтижесінде пайда болады.

 •  Айнымалы магнит өрісі электр өрісінің, ал электр өрісі магнит өрісінің уақыт бойынша өзгерісі нәтижесінде пайда болады.

Электр және магнит өрістері, олардың бір-бірімен өзара әсерлері Максвелл теңдеуімен толық сипатталады. Магнит өрісінің кернеулік (Н) мен магнит индукциясы(В) — өрістің күштік сипаттамасы. 

 • Электр және магнит өрістері, олардың бір-бірімен өзара әсерлері Максвелл теңдеуімен толық сипатталады. Магнит өрісінің кернеулік (Н) мен магнит индукциясы(В) — өрістің күштік сипаттамасы. 

Табиғатта магнит өрісінің сан алуан түрі кездеседі. 

 • Табиғатта магнит өрісінің сан алуан түрі кездеседі. 
 • Магнитосфераны түзетін Жердің магнит өрісі Күнге қарай 70 — 80 мың км-ге, ал оған қарама-қарсы бағытта миллиондаған км-ге созылады.

Планетааралық магнит өрісі — негізінен Күн желінің өрісі. Күннің оталуы, ондағы дақтар мен протуберанецтердің байқалуы, Күннен шығатын ғарыштық сәулелердің пайда болуы тәрізді құбылыстарда магнит өрісі елеулі рөл атқарады.

 • Планетааралық магнит өрісі — негізінен Күн желінің өрісі. Күннің оталуы, ондағы дақтар мен протуберанецтердің байқалуы, Күннен шығатын ғарыштық сәулелердің пайда болуы тәрізді құбылыстарда магнит өрісі елеулі рөл атқарады.

Магнит өрісі әдетте әлсіз (500 Э-ға дейін),

 • Магнит өрісі әдетте әлсіз (500 Э-ға дейін),
 • орташа (500 Э — 40 кЭ),
 • күшті (40 кЭ — 1МЭ),
 • аса күшті (1МЭ-ден жоғары) болып бөлінеді.

ЭЛЕКТРМАГНИТТІ СӘУЛЕ:

 • Табиғи құбылыстан пайда болған
 • Қолдан жасалған

ТАБИҒИ ҚҰБЫЛЫСТАН ПАЙДА БОЛҒАН

 • Аудағы электр құаты, Күн мен Галактикадан (аспандағы жұлдыздар) жүйесі тарайтын радио толқын сәулесі, Жердің электрлік және магниттік өрісі жатады

ҚОЛДАН ЖАСАЛҒАН ӨРІСІ

 • Табиғи құбылыс өрістен жүздеген есе көп болады.
 • Оның көздеріне теле және радиоқабылдағыштар, электр қуатымен жүретін көліктер электр энергиясы жүретін сымдар жатады.

КӨЗДЕРІ

 • Нүктелі
 • Нүктелі көздерге күшті радиостанциялардың, телеорталықтардың радиолакаторлар антенналары жатады
 • Сызықты
 • Сызықты көздерге өндірістік жиіліктерге 330-350 киловольт және онан да биік кернеудегі жоғары волтті электр энергиясы жүретін сымдар жатады

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

 • Электромагниттік толқынның пайда болуы туралы Максвеллдің 1865 ж. айтқан болжамы кейінірек эксперимент жүзінде дәлелденді.

1887—1888 жж. Г. Герц жасаған тәжірибелер айнымалы электромагниттік өрістің кеңістікте толқын түрінде тарайтынын көрсетіп берді.

 • 1887—1888 жж. Г. Герц жасаған тәжірибелер айнымалы электромагниттік өрістің кеңістікте толқын түрінде тарайтынын көрсетіп берді.

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

 •  Байланыс тізбегін құрайтын екі сымның арасындағы электрлік және магниттік өрістер бір-бірімен белгілі бір электромагниттік энергия мөлшерінде байланыста болатын толқын
 • -сәуле
 • Рентген сәуле
 • ультрафиолет сәуле
 • сәуле
 • микротолқвн
 • радиотолқвн
 • толқынның ұзындығының аумақтауы
 • фотонның қайратының кемуі

БАҒЫТТАУШЫ БАЙЛАНЫС ЖОЛЫ БОЙЫМЕН ТАРАЛАТЫН БІРНЕШЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР:

 • электромагниттік көлденең толқын,
 • жоғарғы ретті электр Е толқыны,
 • жогарғы ретті магниттік Н толқын
 • аралас толқындар

Көлденең толқын негізгі толқын болып саналады. Ол көлденең Е толқыны мен Н толқынынан тұрады. Сым бойымен бағытталған толқындар болмайды. 

 • Көлденең толқын негізгі толқын болып саналады. Ол көлденең Е толқыны мен Н толқынынан тұрады. Сым бойымен бағытталған толқындар болмайды. 
 • Көлденең толқын тек байланыс жолдары сымдарының потенциалдарының таңбасы әр түрлі болғанда ғана кездеседі. Көлденең толқын сымды байланыс жолымен жиілік ауқымы шектелген сигналдарды тарату үшін пайдаланылады.

Электрлік Е мен магниттік толқындар жоғарғы ретті толқындар болып саналады. Оларда көлденең электр және магнит өрістерден басқа бір-бірден электрлік немесе магниттік бойлық толқындар болады. Сондықтан олардың күш сызықтары сымдардың көлденең қимасыңца да ұзына бойында жатады. Мұндай толқындар өте жоғары жиілікдиапазонда қыздырылады. Ондағы токтың негізі өткізгіштік ток емес диэлектрлік ығыстыру тогы болады.

 • Электрлік Е мен магниттік толқындар жоғарғы ретті толқындар болып саналады. Оларда көлденең электр және магнит өрістерден басқа бір-бірден электрлік немесе магниттік бойлық толқындар болады. Сондықтан олардың күш сызықтары сымдардың көлденең қимасыңца да ұзына бойында жатады. Мұндай толқындар өте жоғары жиілікдиапазонда қыздырылады. Ондағы токтың негізі өткізгіштік ток емес диэлектрлік ығыстыру тогы болады.
 • радиотолқын
 • айқын
 • ИҚ
 • оптикалық диапазон
 • Рентген сәулесі
 • с
 • Гамма сәуленінуі

ЭЛЕКТМАГНИТ ӨРІСІНІҢ ӘСЕРІ

 • Электр заряды не магниттік моменті бар бөлшектер арасындағы электрмагниттік өріс арқылы берілетін әсер.

Адамға, жануарларға, микроорганизмдер мен өсімдіктерге жер қартысынан бөлінетін гамма-сәулелер және ғарыш сәулелері сырттан, организмде болатын радиоактивті элементтер сәлелері іштен әсер етеді.

 • Адамға, жануарларға, микроорганизмдер мен өсімдіктерге жер қартысынан бөлінетін гамма-сәулелер және ғарыш сәулелері сырттан, организмде болатын радиоактивті элементтер сәлелері іштен әсер етеді.
 • Егер бұл сәулелер тірі организмге артық мөлшерге өтсе клеткалардың, органдардың тіршілігіне қауіпті ауру жабысады.

Каталог: images -> news -> slider -> 2016 -> portfolio 2
portfolio 2 -> Тақырыбы: Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту
portfolio 2 -> Мақсаты: Мақсаты: Көркем туындыдағы идеяға көз жүгірту
portfolio 2 -> Оразбаева Айтбибі Сұлтанқызы Тақырыбы: Әдебиетті оқытудың әдіс-тәсілдері
portfolio 2 -> «Қазақ тілім өз тілім, ана тілім, Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім»
portfolio 2 -> Мал өсіру әдістері Оқытушы: Кумусбеков Е. Х. Сабақ жоспары
portfolio 2 -> Презентацияға ұсынылатын пән Қазақстан үшін 1С: Бухгалтерлік есеп 8 конфигурациясының практикалық қолданылуы
portfolio 2 -> Презентацияға ұсынылатын пән Ақпараттық жүйелер негіздері
portfolio 2 -> Жоспар: Бірлестіктер мен жүйелердің экологиясы(синэкология)
portfolio 2 -> Оқу жылының сәуір айына экономика факультетінің әдістемелік инновация айлығы іс –шарасының жоспары
portfolio 2 -> Тіл біліміндегі когнитивтік бағыт Орындаған: доцент Досова А. Т


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу