Ғылыми медицина мен философияны тұтасқарастырған философбет1/9
Дата08.11.2016
өлшемі1.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ғылыми медицина мен философияны тұтасқарастырған философ...
Иассауи

Аль-Фараби

Аверроэс

Ибн-Сина


Аль-кинди
Дәрігерлер каноны еңбегінің авторы
Ибн-Рушд

Ал-Фараби

Әл-Кинди

Әл-Бируни

Ибн Сина
Идеалды мемлекет туралы ілімді баяндайтын “Мемлекет” атты философиялық-саяси шығарманың авторы кім?
К. Маркс;

Конфуций.

Эпикур;

Сократ;


Платон;
Гносеология нені зерттейді?
танымды

болмысты


жануарларды

практиканы

дінді
К.Маркстің тарихты материалистік тұрғыдан түсіну жайлы еңбегі:
"Неміс идеологиясы"

"Саяси экономиканың сынына"

"Капитал"

"Фейербах туралы тезистері"

"Қасиетті әулет"
Механика метафизикалық материализмнің негізін салушы
Ф.Энгельс

Бэкон


К.Маркс

Спиноза


Декарт
Араб философиясы:
Аристотель ілімдерін жоққа шығарады

Бүкіл грек философиясын жоққа шығарды

Грек философиясымен таныс болған жоқ

Аристотель іліміне сүйенеді

Аристотель философиясын білген емес
“Үрей метафизикасын” пайымдауға тырысқан алғашқы философ
Бергсон

Ницше


Фрейд

Шопенгауер

Фромм
Философия тарихында диалектикалық логика категорияларының, принциптерінің және заңдарының жүйесін алғаш болып негіздеген кім?
Аристотель;

Руссо;


Лейбниц;

Р.Декарт;

Гегель;
Ислам дінінің зандары
шариғат

мағрипат


геас

канон


тариқат
Француз философы
Спиноза

Фрейд


Хадеггер

Ламетри


Ясперс
Неокантшылдық бағыттың бірі
Даосизм

Легистер мектебі

Баден мектебі

Локаята


Буддизм
ХХғ. қандай философиялық бағыт, Хайдеггердің айтуы бойынша, "бүкіл тіршіліктің құлап қалуын, мәнсіздігін және амалсыздығын" көрсетіп берді?
экзистенциализм

технологиялық детерминизм

сайентизм

неотомизм

прагматизм
Таптар, страттар, сословиелер, топтар құрайтын қоғамның құрылымы:
саяси

құқықтық


техникалық

әлеуметтік

экономикалық
«Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген ағартушылық ілім:
атеизм

теизм


пантеизм

монотеизм

деизм
Қардың ақ екенін теріске шығарған, ойшыл
Федон

Пифагор


Гераклит

Анаксагор

Анаксимен
“Өзіндік референция” және “Ерекшелену”, “Өзге” атты еңбектерінің авторы:
Деррида

Кун


Рорти

Делиз


Фуко
Барлық дүние белгілі бір өмірлік энергиямен толықтырылған дейтін Көне Қытай ілімі:
жэнь туралы ілім

дао туралы ілім

инь - ян туралы ілім

бес элемент туралы ілім

ци туралы ілім
Бейсаналық процестің негізгі түрін айқындаңыз:
Интуиция

Түсінік


Түс көру

Ашулану


Пайымдау
«Н.Коперник табиғат мәселелерінде шіркеу беделіне соққы болған өшпес жаңалық ашты. Бұл революциялық акт табиғатты зерттеу ғылымдарының тәуелсіздігін айқындады. Осыдан бастап жаратылыстанудың теологиядан босап шығуының жыл санауы басталады» деп Ф.Энгельс сипаттаған әлем үлгісі
дүниенің антропоцентрлік жүйесі

дүниенің геоцентрлік жүйесі

дүниенің гелиоцентрлік жүйесі

дүниенің космоцентрлік жүйесі

дүниенің теоцентрлік жүйесі
Марксизм философиясында дүниенің бірлігі қалай түсіндіріледі?
дүниенің бірлігі онын біртұтастай болып ойланатындығында;

дүниенің бірлігі Құдайдың жасампаз қызметінің нәтижесі екендігінде;

дүниенің бірлігі абсолюттік рухтан;

дүниенің бірлігі оның материалдылығында;

дүниенің бірлігі оның бар болуында;
"Жоғары адам" (адамнан асқан) атты ұғымның авторы
Ницше

Кант


Платон

Гегель


Маркс
Орта Азия философтары
Р.Бэкон, Оразмский

Авиценна, Әль-Фараби, Оккам

Әл-Кинди, Әл-Фараби

Скот, Әл-Хорезми

Омар Хаям, Оккам
Антика философиясында шын өмір – идеяда деп түсіндірген объективтік идеализмнің өкілі:
Платон

Пифагор


Гераклит

Анаксимен

Демокрант
Экономикалық және саяси мүддені жақтау жатады
праволық сана

моральдық сана

діни сана

этикалық сана

эстетикалық сана
Ведтерді мойындайтын мектептер:
Вайшешика, джайнгом, буддизм

Веданта, миманса, санкья, ньяя

Чарвака-локаята, иога, санкхья.

Джайнизм, иога, ньяя, вайшешика

Буддизм, чарвака-локоята.
Техника философиясының қальштасу кезеңі:
19 ғасырдың 80-90 -ы жылдары

20 ғасырдың 20-30-ы жылдары

20 ғасырдың 30-40 -ы жылдары

20 ғасырдың 60-80-ы жылдары

20 ғасырдың басы
Қоғамның саяси ұйымы неге тәуелді?
халық бұқарасының ерігіне және тілектеріне

экономиканың даму деңгейіне

кездейсоқты оқиғаларға

саясатшылар ұсынған бағдарламаларға

қоғамның әлеуметтік-таптық құрылымның сипатына
Ресейдегі ХІХғ. славянофилдік бағытының өкілдерін көрсетіңіз:
Хомяков А.С., Киреевский И.В.

Аристотель, Платон

Кант, Гегель

Конфуций, Мо-цзы

Белинский В.Г., Чернышевский А.Г.
Адамдардың әлемді көркемдік игеруге бағытталған рухани – практикалық іс - әрекетінің саласы:
ғылым

философия

мораль

өнер


дін
Қай философ қоғамдық сананы екі деңгейде бөліп "қоғамдық адамның" психикасы және әртүрлі идеология деп қарасттырады:
Аристотель

Плеханов


Вебер

Камю


Сартр
Жалған, өтірік дегеніміз не?
объектке сәйкес келетін ақпарат

қиял


дұрыс емес жолды таңдау

ақиқатты әдейі бұрмалау

өкінішті кездейсоқтық
Тарихты марксистік тұрғыдан түсіну:
Қоғамдық болмыс қоғамдық санаға себепші болады

Идеялар прогрестің қозғаушысы болады

Қоғамның дамуы ұлы тұлғаларға тәуелсіз

Қоғам дегеніміз адамдардың жиынтығы

Өндірістік заттың факторлары, ақырьгада коғамның, мәдениеттің және т.б. даму дәрежесіне себепші болады
Философияның өзіндік ерекшелігі:
жеке білім

жинақталған білім

нақты білім

практикалық білім

қарапайым білім
Шындықтан алыс, зерттеусіз, тексерусіз соқыр сенімге ғана сүйенген қағида.
Аксиома

Дедукция


Догма

Деваяна


Дхарма
Магиялық - мистика философиясының өкілі, дәрігер:
Парацельс

Кузанский

Телезио

Патрицин


Декарт
Күш деген ұғымды білдіретін термин
дао

жэн


ци

дэ

ли


"Заттарды біз сезім арқылы қабылдаймыз, ал зерде арқылы тұжырымдап, қорытынды жасаймыз" деді:
Юм

Дидро


Гассенди

Беркли


Спиноза
Үндістандағы мәдени ой ескерткіш
санкхья

миманса


веда

йога


вайшешика
Хрестиандық концепция бойынша қиянат неден шығады?
Болмыс

Табиғаттан

Адамнан

МахаббаттанБолмыс емес
Дамудың кері кетіп құлдырау, кері кетушілік, шегініс.
Реализм

Регресс


Сенсуализм

Ренессанс

Прогресс
"Өндірістік қатынастардың жиынтығы базис болып табылады, саяси қондырма осыған негізделеді және оған қоғамдық сананың белгілі бір формалары сай келеді" - деп тұжырымдаған:
Кант

Маркс


Энгельс

Вебер


Майнгейм
Материалдық қатынасқа жататын ұғымдар
өндірістік экономикалық құбылыстар

қоғамдық саналар

эстетикалық діни

құқықтық эстетикалық

саяси қатынастар
Ф. Ницше көзкарасы бойынша мәдениет мына принциптермен салыстырылады
Достыққа ерік, қайғыға ерік

Махаббатқа, еңбекке ерік

Билікке ерік, өмірге ерік

Тәуелсіздікке ерік, билікке ерік

Әділдікке ерік, сәйкестікке ерік
Сананың абстрактілі ойлауды, есті, логикалық ойлауды білдіретін бөлігі:
эстетикалық

рационалдық

этикалық

эмоциялық

мифологиялық
Материяның ең қарапайым бөлшектері атом болып саналады деп анықтаған философ
Фалес

Гераклит


Анаксимандр

Демокрит


Анаксимен
Орыс христиаңдық экзистенциализмінің өкілі:
Н.Федоров

П.Флоренский

А.Бердяев

В.Соловьев

С.Франк
Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез-құлқын қандай мотивтер айқындайды:
Әлеуметтік

Санасыздық

Діни

СаналылықЭтикалық
Иррационалдылықтың өкілдері:
Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше

Лейбниц-Фейербах-Маркс

ЛейбницТегель

Лейбниц-Гегель-Фейербах

Лейбниц-Гегель-Маркс
"Постиндустриальды қоғам" терминінің авторы кім?
М. Вебер.

Э. Фромм.

Э. Дюркгейм.

Д.Белл.


К.Поппер.
Дао мектебінің негізін қалаушы кім?
лао-цзы

будда


конфуций

мэн-цзы


сюнь-цзы
Философияға дейін қандай екі дүниеге көзқарас болды?
мифтік - диалектика.

діни және метафизикалық.

софистикалық және метафизикалық.

диалектика және метафизика.

мифтік - діни.
Қандай орта ғасырлық философтың айтуынша философия аяқталған жерде теология болады деп санады?
Ф. Бэкон

Бонавентура

Авенариус

Скотт


Р. Бэкон
Апория дегеніміз-
сұлулық туралы ілім;

көне оқу орны;

математкалық термин;

элей мектебінің бір өкілі;

қиыншылық, шығуын таппас жағдай;
Гераклит бойынша дүниенің бастамасы
от

атом


ауа

су

апейрон


Экология ғылымының аты алынған «ойкос» сөзінің мәні:
табиғат

планета


үй, жай

село


қала
Ф. Аквинскийдің ілімі бұл
Скептицизм туралы ілім

Апологетика

Номинализм туралы ілім

Ортағасырдағы европалық философиясындағы материализм

Христиандық танымдағы компромисс және перипатетизм философиясы
Бір өлшемді материяның негізгі атрибуты
мөлшер

кеңістік


қозғалыс

масса


уақыт
Анимизмнің мәні неде?
Рух, жан тек адамдарға тән

Рух, жан тек құдайдың үлесіне тән

Рух, жан тек адамдарға және жануарларға тән

Рух, жан тек адамдарға ғана емес, және де барлық тірі жандыларға, дүниедегі барлық заттарға тән

Танымда ол туралы түсінік болған жоқ
"Тіл - болмыстың үйі" деген сөйлемнің авторы кім?
Конфуций

Хайдеггер

Сартр

АристотельБудда
Кімнің пікірі бойынша контекст базистік құндылықтарды береді және олардың пайдалылығының дәрежесін анықтайды?
Поппер

Рорти


Фуко

Витгенштейн

Кун
"Қазақстан - 2030" бағдарлама бойынша мемлекеттің жаңа ролі қандай болу керек?
"Түнгі күзетші" болу керек

Азаматтардың өзіндік өміріне кіріспеу керек

Левиафан ролі

Еркін азаматтармен жеке меншік секторге өздерін және өз жанұяларын тиімді түрде қамтамасыз ету үшін керек жағдайды жасау

Ешқандай
Филосфия қай кезде пайда болды?
б.д.д. VII-VI ғғ

б.д.д. VІ-V ғғ

б.д.д. ІV-ІІІ ғғ

б.д.д. IX-VI ғғ

б.д.д. VIII-VII ғғ
XIX ғасырдық аяғында XX ғасырдың басында орыс философтарының қайсысы "Барлықтың бірлігі жайындағы" философияны жасап шығады:
Франк

Флоренский

Бердяев

Соловьев


Федоров
«Құмарлықтың шырмауына оралған адамдар қорыққан қоян сияқты жүгіреді. Боданнан босай алмаған олар, арқанмен байланғандай ұзақ уақыт бойы қайта-қайта азапқа тап болады» деп пікір қорытқан Көне Үнді философиясының мектебі:
вайшешика

жайнизм


миманса

буддизм


йога
Француз ғалым, "Адам феномені" деген кітаптың авторы кім? Бұл кітап үшін оны шіркеу жазалап, мұғалімдікке және еңбектерін басып шығаруға рұқсат бермей қойды
П.Тейер де Шарден

Леви-Строс

Ж.Ж.Руссо

А.Камю


Ж.-П.Сартр
Позитивизм "дұрыс, болымды" білімнің негізі деп нені айтады?
дінді

ғылымды


философияны

өнерді


мифті
Философияның пәні қандай?
табиғат

құдай


өмірдің қандай да болсын бір жағы

ғылым


адамның дүниеге деген жалпылық қатынасы
Прагматист Джон Дьюи философияның қызметін қалай түсінеді?
Өмірге алаңсыз аңқау көзбен қарау

Даналыққа үйрету

Адамдардың тұрмыс қалыпын жақсартуға жәрдемдесетін өмірлік пайдалы тәжірибені ұйымдастыру

Таң қалу


Абстракциялау
Индуизмдегі ашрама сөзінің мағынасы
Қиындықтар жөніндегі ілім

Жеңімпаздар жөніндегі ілім

Иогалық тәсілдер жөніндегі ілім

Насихат жөніндегі ілім

Тантра жөніңдегі ілім
Ара қашықтықта оның объектілерін, олардың құрылысы, олардың элементтері мен бөліктерінен көрінетін материяның өмір сүру формасы - бұл:
Кеңістік

Уақыт


Субстанция

Континуум

Ой
Неміс философы
Фалес

Ленин


Бэкон

Руссо


Ницше
Әсерлену, бұқараның көңіл - күйі ғылыми білімнің деңгейі, өнер, мораль, философия, дінде көрінетін қоғам өмірі:
рухани

экономикалық

бейсаналық

көші – қон

материалдық
Бүкіл табиғатты жанды деп қарастыратын философиядағы ұғым:
Гилозоизм

Тотемизм


Монизм

Экзистенциализм

Позитивизм
“Заттар мен сөздер: археологиялық гуманитарлық” ғылым кітабында қайта өрлеу, классиктік және қазіргі кездегі эпистеманы кім қарастырды?
Витгенштейн

Деррида


Фуко

Рорти


Дарида
«Әлеуметтік мобильділік» ұғымы адамдардың ... білді:
мемлекеттік шекарадан өтуін

бір ғылыми бірлестіктен басқа бір ғылыми бірлестікке өтуін

адамдардың эмиграциясы мен имиграциясы

өмір сүруі үшін селодан қалаға көшуін

бір әлеуметтік топтан басқа топқа ауысуын
«Сезімдік қабылдау, немесе түйсіктер қабылдаушы адамның ішкі бөліктерінің қозғалысы, ол сезімдік органдарда іске асады, соның нәтижесінде біз заттарды қабылдай аламыз» деген жаңа замандағы философиялық бағыт:
интуитивизм

рационализм

скептицизм

механицизм

сенсуализм
Тәндік және рухани құлдықты кім бөлді?
Сенека

Сократ


Хрисипп

Аристотель

Зенон
Көне Қытай философиясында жарықты, таудың, сайдың, өзеннің жарық жағын білдіретін ұғым:
ян

инь


ци

дэх


ли
"Құдай қаласы туралы" деген еңбектің авторы:
Гегель

Сократ


Маркс

Августин


Кант
Ежелгі Қазақстандағы христиан діннің тармақтары:
несториандық және яковистік

кушиттік дін және ираншылдық

православие және баптазм

католик діні және протестант діні

гатидесятниктер және иеговистер
Реализмнің басты өкілдері:
У.Оккам, Росцелин

А.Кентерберинский, Росцелин

Росцелин, Ф.Аквинский

У.Оккам, Ф.Аквинский

А.Кентерберийский, Ф.Аквинский
Фалес үшін дүние неден бастап жаратылды?
құрғақ материя

апейрон


атом

су

тас


Сопылық іліміндегі басты мәселе адамның:
табиғатқа қатынасы

қоғамға қатынасы

өзіне қатынасы

адамға қатынасы

құдайға қатынасы
Ақиқаттың жалпы өлшемі
сезім мүшелері

аналогия


теория

практика


гипотеза
"Біздің санамыз бауырдың өтті бөліп шығаратыны сияқты ойды бөліп шығарады" деген:
Диалектикалық –материалистік

Идеалистік

Вульгарлық-материалистік

Діни


Субъективті-идеалистік
«Дүниеде тек бос кеңістік пен атомдар ғана бар» - деген ойшыл
Левкипп

Ксенофон


Аристотель

Зенон


Августин
Абай идеялары төмендегі келтірілген қай философтың идеясымен сәйкес келеді?
Әл - Кинди

Әл – Фараби

Әл – Бируни

Әл – Газали

Ибн – Сина
«Тауда тұрып көңілді және қамсыз - қаперсіз бола алмайсыз. Тек дала адамы ғана жалқаулықтың шын мәнін біледі, тек ол ғана болашақты ойламай, қайғысыз, торығусыз өмір сүре алады ... Ол шын мәнінде тыныштықта рахаттануды біледі» деп Ш.Уәлиханов анықтаған ілім:
космологиялық детерминизм

эволюциялық ғарыштық

географиялық детерминизм

диалектикалық материализм

геосаясат
Жаңа дәуірдегі француз философы
Кант

Бэкон


Локк

Гегель


Декарт
Фалестің ілімінде алғашқы бастауды бейнелейтін элемент:
су

апейрон


жер

атом


ауа
Экзистенциализм үшін қандай мәселе басты болады:
Гноселогия мәселелері (болмыс туралы ілім)

Ғылыми танымның методологиясы және логикасы

Ғылыми танымның мәселелері

Тарихи танымның мәселелері

Тұлғаның бірегей болуы, бостандығы, жауапкершілігі
Қайта өрлеу дәуірінің философы
Бруно

Ясперс


Гегель

Пирс


Сартр
«Адам жаны» еңбегінің авторы:
Ж.П. Сартр

М. Фуко


Ж. Лиотар

Ж. Делез


Э. Фромм
Абай Құнанбаев өзінің философиясында қандай принципті жариялайды?
"Білім - күш"

"Адам бол!"

"Ешқашан тұтқынға берілме"

"Мақсат қолданған тәсілдерді ақтайды"

"Бәрі де судай ағып жатыр"
Пико делла Мирандола философиясындағы адамның басты ерекшелігі
ақылдылығы, парасаттылығы

мырзалар жолымен жүруге бейімділігі

адамгершілік қабілетгілігі

шығармашылық еңбектенуге қабілетгілігі

өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі
ХVIII ғасырдың ағартушылық философиясының басты шарты неде:
Гуманизм идеясын насихаттап тарату

Ғылымның практикамен байланысы, оның қоғамдық пайдалылығы

Діни мифологиялық санаға сын тұрғыдан қарау

Жетілген праволық мемлекет жайындағы идея

Ғылыми зердеден үміт күту және әлеуметтік прогреске сену
Позитивизм "дұрыс, болымды" білімнің негізі деп нені айтады?
өнерді

дінді


философияны

мифті


ғылымды
Дүниеге мифологиялық көзқарастың мәні?
Дүниенің субстанциялық бастамасын мойындау

Дүниені ұғынудың әпсаналығы, бірлігі, біртұтастығында

Адам мен табиғатты бір-біріне қарсы қою

Бір құдайдың әлемдік күшіне сенуде

Дүниені жоғарғы және төменгі өмір сүру салаларына бөлу
Френсис Бэкон танымның қандай әдісін ұсынды?
дедуктивтік

индуктивтік

метафизикалық

схоластикалық

ұқсастық
"Еңлік-Кебек", "Қалқаман-Мамыр" поэмаларын жазған:
А.Құнанбаев

М.Әуезов


М.Жұмабаев

Ы.Алтынсарин

Ш.Құдайбердиев
Прогресті даму:
Жаңа сапа қатынасында ескіге жол берсе

Жаңа сапаның қайтымсыз өзгеріске ұшыраспауы

Жаңа сапа қайтымсыз өзгеріске ұшыраса

Жаңа сапа қандай бір қатынасында ескіден озса

Жаңа сапаның жоғары жетістікке жету
Қозғалыстың әлеуметтік формасы дегеніміз:
оптикалық құбылыстар.

белоктық денелердің өзара әсері;

денелердің кеңістікте орын алмастыруы;

қоғамдық байланыстар мен қатынастар;

атомдар мен молекулалардың өзара әсері;
Жүсіп Баласұғынның негізгі еңбегі қалай аталады? Ол үшін “басты камергер”, “ханның министрі” деген атаққа ие болған.
“Капитал”

“Мемлекет және революция”

“Құтты білік”

“Диван лугат ат-түрік”

“Тарихты ұғу”
Бір өзеннің ағынды суына екі рет түсу мүмкін емес, - деген философ:
Гераклит

Пифагор


Фихте

Сократ


Геракл
Танымның қайнар көзі ақыл-ойда. Осы пікір қай гносеологиялық концепцияға жатады?
Рационализмге;

Скептицизмге;

Сенсуализмге;

Эмпиризмге;

Агностицизмге;
Қоғамдық сананың қай формасы дүниені көркем образдар түріне бейнелейді:
Идеологиялық

Эстетикалық

Өнегелік, моральдық

Саяси


Діни
Ежелгі грек материалистері:
Фалес, Сократ

Платон, Гераклит

Анаксимен, Анасимандр

Аристотель, Пифагор

Сократ, Платон
Гегельдің абсолют идеясының дамуының негізі неден басталады?
Ерік бостандығы

Құдайдан


Табиғаттан

Қоғамнан


Ойлаудан
Ғылыми таным – бұл:
Материалдық жүйені өзгерту

Шындықты сезімдік бейнелеу

Шындықты оның мәндік заңдылықтары мен қатынастары бейнелеу

Практикалық білімдердің жиынтығы

Эмпирикалық фактілерді жинақтау
Ницще, Шпенглер, Бергсон, Дильтей философиясындағы ізденілген ұғым:
Идея

Материя


Қозғалыс

Өмір


Модус
Апейрон дегеніміз –
Көне Грек құдайшасы;

Философиялық трактат;

Шексіз әлдебір затша;

Көне Грек философы;

Платонның отаны;
Джайнизм ілімінің негізін салушы
Вардхамана

Сюнь Цзы


Лао Цзы

Дхишан


Сидхарта
Пьер Абеляр нені жақтады?
Креационистік позицияны;

Корпорациялық позицияны.

Номиналистік позицияны;

Теологиялық позицияны;

Реалистік позицияны (көзқарас);
Қарама-қарсылықтың күресімен бірлік заңын абсолюттік идея негізінде түсіндірген философ
Кант

Энгельс


Маркс

Декарт


Гегель
Болмыс:
Адам тіршілігінің жемісі

Қоршаған орта

Санадан тыс және объекті түрде өмір сүретін, дамитын, бізді қоршаған ортаны бейнелейтін категория

Алғашқы, қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы

Бүкіл әлемдік тіршілік
Дұрыс ойлау заңдары мен формаларын зерделейтін ғылым қалай аталады?
Психология;

Физиология;

Социология;

Логика;


Лингвистика;
Қоғамдық болмыс дегеніміз не?
Қоғамның рухани өмірі

Адамдардың бірге өмір сүруі

Бос сөз

Қоғамның материалдық өміріҚоғамның тұрмысы
Анимизмнің мәні неде?
Рух, жан тек адамдарға және жануарларға тән.

Рух, жан тек адамдарға тән.

Рух, жан тек адамдарға ғана емес, және де барлық тірі жандыларға, дүниедегі барлық заттарға тән.

Танымда ол туралы түсінік болған жоқ.

Рух, жан тек құдайдың үлесіне тән.
Платон құрған академия қай қалада?
Страбон

Спарта


Абдер

Милет


Афина
“Миф” деген сөздің көне грек тілінен аудармасы қандай?
Үндемеу

Шығарма


Аңыз

Роман


Математикалық есеп
Платон қазасынан кейін Академияны басқарған ойшыл.
Спиноза

Бэкон


Эвариус

Гераклит


Спевсипп
Ғылыми-техникалық ойдың өрістерінің нәтижесінде зат пен сана сезімінен басқа "үшінші әлем" пайда болады деп қорытынды жасаған:
К.Поппер

Ч.Куайн


О.Карнап

Ч.Моррис


О.Нейрат
Хантингтон қандай теорияны шығарды?
тарихтың ақыры туралы

өркениеттердің қақтығысуы туралы

информациялық қоғам туралы

бірөлшемді қоғам туралы

тарихтың басталуы туралы
XVIII ғасырдың Ағартушылық дәуірінің саяси-құқықтық теорияларында кездеспейтін:
Құқықтың мемлекет жайындағы көзқарастар жүйесі

Юридикалық зандардың бүкіл адамзатқа бірдей болуы жайьшдағы пікір, яғни діни, ұлттық, топтық айырмашылықтарды жою туралы талап қою

Табиғи құқық жайындағы ілім

Адамның қоғамдық тарихилығы туралы пікір

Жеке адамның белсенді, ынталы әрекетінің принципі
Сананың қоғамдық - тарихи мәні:
Сана қоғамдық өмірден тыс қалыптаспайды

Санаға ешнәрсе себепші болмайды

Қоғамдық өмір адамның санасына әсерін тигізбейді


Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет