«Филология: қазақ тілі» мамандығына арналғанДата04.11.2016
өлшемі235,3 Kb.
#160

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3-деңгейдегі СМЖ құжатУМКД

«Әуезов және әдебиеттану мәселелері» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

________2013жылғы

№2 басылым

УМКД 042-16.1.39/01-2013
«Филология: қазақ тілі » мамандығына арналған

«Әуезов және әдебиеттану мәселелері»

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013

Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы _______ «­­­­­­­____»_______

Қазақ әдебиеті кафедрасының доцент.м.а., ф.ғ.к. Құрмамбаева Қарлығаш Солтанбекқызы
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20__жыл.
Кафедра меңгерушісі: _______________ Ақтанова А.С.
2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді..

Хаттама №___ «___» ___________20__жыл.


Төрайымы:_______________ Г.Б.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді

Хаттама №___ «___» ___________2013_жыл.

ОӘК төрағасы _________________
4  «___»_______ 2012 ж. шыққан ПОӘК-нің

№2 БАСЫЛЫМЫ
Мазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны модуль бойынша

5 СӨЖ-ның тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Әуезов және әдебиеттану мәселелері»

пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығының студенттеріне арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы «Әуезов және әдебиеттану мәселелері»

пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- 5В020500 – Филология: қазақ тілі мамамандығының 3.08.275-2006 бекітілген ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

- 5В 020500 - «Филология: қазақ тілі» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042- СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-10.1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны: «М.Әуезов және әдебиеттану мәселелері» курсы – жоғары оқу орындарының қазақ тілі мен әдебиеті магистратура мамандықтарында оқытыладын ғылыми-теориялық пән. «М.Әуезов және әлем әдебиеті» пәнін игеру үшін қажет білім – пәнді игеру үшін дағды мен білім студентке берілетін ақпаратты меңгеру, байқау, салыстыру, ойлау, теориялық білімді тәжірибесінде қолдана білуі тиіс.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: «Әуезов және әдебиеттану мәселелері» пәнін оқытудың негізгі мақсаты – М.Әуезовтың алғашқы кездегі шығармашылығы мен жазушының кемел жасқа жеткендегі шығармашылығын жан-жақты таныту, қаламгердің басқа ел әдебиетіне көзқарасын, шетел жазушыларымен рухани байланысын ашып көрсету. Жазушы лабораториясының әрқырлылығын шығармалары, аудармалары, мақалалары арқылы таныту, шетел әдебиетімен жүйелік байланыста таныстыру.

3.3 Пәнді оқытудың міндеттері: - Әуезовтің алғашқы кезеңдегі шығармашылығымен жазушының кемел жасқа жеткендегі шығармаларын таныту

- ғылым, аударма, фольклор, драматургия салаларына қосқан үлесін толыққанды меңгерту.

-Әдебиеттану ғылымындағы жаңа зерттеулер мен бағдарлама жүйесінің сабақтастығы да назарда ұстауы.

«Әуезов және әдебиеттану мәселелері» курсын оқытудағы мақсат – магистранттарға М.О.Әуезовтің әлемдік әдебиеттегі орны туралы жан-жақты мағлұмат беру, шығармаларының тақырыптық, жанрлық аясын ашуға тырысу. Әлем әдебиетінің озық, классикалық үлгілерімен қатар қоя, салыстыру, курсты оқудың маңызын ұғындыру.

-М.Әуезовтің шығармашылығы, оның басқа ел әдебиетімен байланысы туралы терең білім қалыптастыру, жазушы шығармашылығы жайлы жан-жақты мәлімет беру
  1. Оқыту нәтижесі

Курс аяқталған соң студент:

 • Әдебиеттің дамуын сын тарихымен бірлікте талдаудың ғылыми принциптерін игереді;

 • әдебиет сынының тағылымдық, көркемдік-эстетикалық және ұлттық мәнін оқып, игереді;

 • әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен танысып, олардың сыншы ғалымдардың еңбектерінде қолданылу ерекшелігін оқып, біледі;

 • Қазақ әдебиеті сынының әр кезеңіндегі дамуымен танысады;

 • әдебиет жанрлар мен тарихи проза, поэма, т.б. түрлерінің көркемдік өсу жолын меңгереді;

 • Осы кезең әдебиеті сыны өкілдерінің шығармаларын оқып, біледі;

 • Қазақстан тәуелсіздігі және әдеби үрдістердегі жаңашылдықтың мәнін ұғынады.

3.5 Курстың пререквизиттері«Әуезов және әдебиеттану мәселелері» курсы туралы түсінік. Мұхтартану тарихы, зерттелуі туралы мәлімет болуы керек. Қазақ әдебиетіндегі мұхтартану саласының орны.
3.6 Курстың постреквизиттері: Әуезовтанудың пән ретінде оқытылуының мақсат-маңызы ашылуы тиіс. Қазақ зерттеуші, әдебиетшілерінің мұхтартану саласы турасындағы еңбектері, мұхтартануға қосқан үлестері, қазақ әдебиетінің ірі классигі жөніндегі пікірлері назарда болуы шарт.
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Кесте - 1Курс

Семестр

Кредит

Дәріс (сағ)

Семинар(сағ)

Лаб.

(сағ)


ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

(сағ)


Бақылау түрі

3

6

2

15

15

-

30

30

90

емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ МОДУЛЬ БОЙЫНША
Кесте- 2

Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

1 Модуль. М.Әуезов – ұлы суреткер, ойшыл.
Дәріс сабақтары
М.Әуезов – ұлы суреткер, ойшыл. Әуезовтің әлемдік әдебиеттегі орны, әлем әдебиеті классиктері шығармаларымен үндестігі.

2

М.Әуезов және қазақ әдебиеті


2

« Абай жолы» тарихи роман-эпопеясы


2

М.Әуезов және абайтану

2

Әуезов стилі, поэтикасы, публицистикасы

2

М.Әуезов жәфольклор және драматургия. қосқан үлесі. "Еңлік-Кебек", "Бәйбіше-Тоқал", "Қаракөз" "Алма бағында", "Түнгі сарын", т.б. пьесаларының қойылу, жазылу тарихы.

М.Әуезовтің кеңестік кезеңде жазған пьесалары

Қазақ әдебиетіндегі драма жанрының ХХ ғасыр басындағы не фольклор алғашқы үлгілерін, олардың әдебиет тарихында алатын орнын айқындау..


2

М.Әуезов проза жанрының шебері аудармалары

: Аударма және оның түрлеріне шолу. Толстойдан аударған алғащқы еңбегі-"Будда", Шекспир-"Отелло","Асауға түсау",Гоголь "Ревизор", Афиногненев-"Қорқыныш", Тренев-"Любовь Яровая" шолу жасау. Қазақ аудармасына қосқан үлесі


2

М.Әуезов және Шығыс әдебиеті,Батыс әдебиеті

2

Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

2

Әуезовтің алғашқы әңгімелер Прозалық шығармаларын тақырыптары, мысалдары

2

Әуезовтің әдебиеттану ғылымы

2

Әуезовтің аударма еңбектері Әуезов және АбайАбайдың ақындық өмірбаяны. Абайтану кеше, бүгін және келешекте. Абай мұрасының зерттелу, басылым жайы. Абайдың ғашықтық, көңіл-күй, сезім жырлары

2

М.Әуезов - Абай шығармашылығының текстологі көсемсөздері

2

. М.Әуезов драмаларының табиғаты

М.Әуезовтің драматургияғақосқан үлесі.

Драма жанрының бастау көздерін, қалыптасу тарихын түсіндіру. Жанр туралы толық

Қазақ драматургиясының тарихына тоқталу2

М.О.Әуезовтің шетел жазушыларының еңбектеріне берген бағасы

2Семинар сабақтары
М.Әуезов – ұлы суреткер, ойшыл. Әуезовтің әлемдік әдебиеттегі орны, әлем әдебиеті классиктері шығармаларымен үндестігі.

1

М.Әуезов және қазақ әдебиеті


1

« Абай жолы» тарихи роман-эпопеясы


1

М.Әуезов және абайтану

1

Әуезов стилі, поэтикасы, публицистикасы

1

1


М.Әуезов жәфольклор және драматургия. қосқан үлесі. "Еңлік-Кебек", "Бәйбіше-Тоқал", "Қаракөз" "Алма бағында", "Түнгі сарын", т.б. пьесаларының қойылу, жазылу тарихы.

М.Әуезовтің кеңестік кезеңде жазған пьесалары

Қазақ әдебиетіндегі драма жанрының ХХ ғасыр басындағы не фольклор алғашқы үлгілерін, олардың әдебиет тарихында алатын орнын айқындау..


1

М.Әуезов проза жанрының шебері аудармалары

: Аударма және оның түрлеріне шолу. Толстойдан аударған алғащқы еңбегі-"Будда", Шекспир-"Отелло","Асауға түсау",Гоголь "Ревизор", Афиногненев-"Қорқыныш", Тренев-"Любовь Яровая" шолу жасау. Қазақ аудармасына қосқан үлесі


1

М.Әуезов және Шығыс әдебиеті,Батыс әдебиеті

1

Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

1

Әуезовтің алғашқы әңгімелер Прозалық шығармаларын тақырыптары, мысалдары

1

Әуезовтің әдебиеттану ғылымы

1

Әуезовтің аударма еңбектері Әуезов және АбайАбайдың ақындық өмірбаяны. Абайтану кеше, бүгін және келешекте. Абай мұрасының зерттелу, басылым жайы. Абайдың ғашықтық, көңіл-күй, сезім жырлары

1

М.Әуезов - Абай шығармашылығының текстологі көсемсөздері

1

. М.Әуезов драмаларының табиғаты

М.Әуезовтің драматургияғақосқан үлесі.

Драма жанрының бастау көздерін, қалыптасу тарихын түсіндіру. Жанр туралы толық

Қазақ драматургиясының тарихына тоқталу1

М.О.Әуезовтің шетел жазушыларының еңбектеріне берген бағасы

1


 1. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

М.Әуезовтің көркем шығармалары

Әуезов және фольклор


Әуезовтің көсемсөздері

Әуезовтің әдебиеттану ғылымы

Әуезовтің аударма еңбектері

М.Әуезов - Абай шығармашылығының текстологі

Әуезов және Абай6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте -3


Тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер,

Инновация

лық технологияларды пайдалану


Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс сабағының

тақырыбы


Семинар сабағының тақырыбы

1

2

4

5

6

М.Әуезов – ұлы суреткер, ойшыл. Әуезовтің әлемдік әдебиеттегі орны, әлем әдебиеті классиктері шығармаларымен үндестігі.

М.Әуезов – ұлы суреткер, ойшыл. Әуезовтің әлемдік әдебиеттегі орны, әлем әдебиеті классиктері шығармаларымен үндестігі.

Кітап көрмесі, портрет, бейнетаспа,

Сын тұрғысынан ойлауЗерттеу еңбектермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

М.Әуезов және қазақ әдебиеті


М.Әуезов және қазақ әдебиеті


портреттер, суреттер,

дамыта оқытуКөркем шығармалармен жұмыс

Жазбаша, ауызша

« Абай жолы» тарихи роман-эпопеясы


« Абай жолы» тарихи роман-эпопеясы


кестелер, суреттер,

дамыта оқытуПоэзиялық шығармалармен жұмыс

Жазбаша, ауызша

М.Әуезов және абайтану

М.Әуезов және абайтану

Баспасөз материалдар, кітаптар, қималар,

дамыта оқытуДрамалық шығармалармен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Әуезов стилі, поэтикасы, публицистикасы

Әуезов стилі, поэтикасы, публицистикасы

Кітаптар, кесте, бейнетаспалар,

Сын тұрғысынан ойлауҒылыми және баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

М.Әуезов жәфольклор және драматургия. қосқан үлесі. "Еңлік-Кебек", "Бәйбіше-Тоқал", "Қаракөз" "Алма бағында", "Түнгі сарын", т.б. пьесаларының қойылу, жазылу тарихы.

М.Әуезовтің кеңестік кезеңде жазған пьесалары

Қазақ әдебиетіндегі драма жанрының ХХ ғасыр басындағы не фольклор алғашқы үлгілерін, олардың әдебиет тарихында алатын орнын айқындау..


М.Әуезов жәфольклор және драматургия. қосқан үлесі. "Еңлік-Кебек", "Бәйбіше-Тоқал", "Қаракөз" "Алма бағында", "Түнгі сарын", т.б. пьесаларының қойылу, жазылу тарихы.

М.Әуезовтің кеңестік кезеңде жазған пьесалары

Қазақ әдебиетіндегі драма жанрының ХХ ғасыр басындағы не фольклор алғашқы үлгілерін, олардың әдебиет тарихында алатын орнын айқындау..


Альбомдар, суреттер, сызба нұсқа, үлестірмелі карточка

“Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры” еңбегіне саралау жасау.

Жазбаша, ауызша

М.Әуезов проза жанрының шебері аудармалары

: Аударма және оның түрлеріне шолу. Толстойдан аударған алғащқы еңбегі-"Будда", Шекспир-"Отелло","Асауға түсау",Гоголь "Ревизор", Афиногненев-"Қорқыныш", Тренев-"Любовь Яровая" шолу жасау. Қазақ аудармасына қосқан үлесі


М.Әуезов проза жанрының шебері аудармалары

: Аударма және оның түрлеріне шолу. Толстойдан аударған алғащқы еңбегі-"Будда", Шекспир-"Отелло","Асауға түсау",Гоголь "Ревизор", Афиногненев-"Қорқыныш", Тренев-"Любовь Яровая" шолу жасау. Қазақ аудармасына қосқан үлесі


бақылау тапсырмалары

дамыта оқытуҒылыми және баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша

М.Әуезов және Шығыс әдебиеті,Батыс әдебиеті

М.Әуезов және Шығыс әдебиеті,Батыс әдебиеті

Кітаптар, суреттер, кестелер, бейнетаспалар

Ғылыми және баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

үлестірме каточка, сызба нұсқа, кестелер, теориялық зерттеулер

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Әуезовтің алғашқы әңгімелер Прозалық шығармаларын тақырыптары, мысалдары

Әуезовтің алғашқы әңгімелер Прозалық шығармаларын тақырыптары, мысалдары

Альбомдар, суреттер, баспасөз материалдары

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Әуезовтің әдебиеттану ғылымы

Әуезовтің әдебиеттану ғылымы

Зерттеу еңбектері, сызба нұсқа, үлестірме каточка

Ғылыми және баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Әуезовтің аударма еңбектері Әуезов және АбайАбайдың ақындық өмірбаяны. Абайтану кеше, бүгін және келешекте. Абай мұрасының зерттелу, басылым жайы. Абайдың ғашықтық, көңіл-күй, сезім жырлары

Әуезовтің аударма еңбектері Әуезов және АбайАбайдың ақындық өмірбаяны. Абайтану кеше, бүгін және келешекте. Абай мұрасының зерттелу, басылым жайы. Абайдың ғашықтық, көңіл-күй, сезім жырлары

Суреттер, дыбыс таспалар, кесте

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

М.Әуезов - Абай шығармашылығының текстологі көсемсөздері

М.Әуезов - Абай шығармашылығының текстологі көсемсөздері

Бейнетаспалар, сызба нұсқа, үлестірмелі карочка

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

. М.Әуезов драмаларының табиғаты

М.Әуезовтің драматургияғақосқан үлесі.

Драма жанрының бастау көздерін, қалыптасу тарихын түсіндіру. Жанр туралы толық

Қазақ драматургиясының тарихына тоқталу. М.Әуезов драмаларының табиғаты

М.Әуезовтің драматургияғақосқан үлесі.

Драма жанрының бастау көздерін, қалыптасу тарихын түсіндіру. Жанр туралы толық

Қазақ драматургиясының тарихына тоқталуАльбомдар, бейнетаспалар, дамыта оқыту


Баспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша, ауызша

М.О.Әуезовтің шетел жазушыларының еңбектеріне берген бағасы

М.О.Әуезовтің шетел жазушыларының еңбектеріне берген бағасы

Кітаптар, альбомдар, музей мұрағаттары,

дамыта оқытуБаспасөз материалдарымен жұмыс

Жазбаша


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте -4Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары. Алматы, 1982.


5

2

100%

Елеукенов Ш. Әдебиет және ұлт тағдыры. Алматы, 1962.

Рахымжанов Т. Қазіргі қазақ романының поэтикасы. Алматы, 1992.10

2

100%

Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. Алматы, 1984.

8

2

100%

Жақып Б. Әуезов – публицист. –Алматы, «Ана тілі», 1997

8

2

100%

Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. Алматы, 1968.


8

2

100%

Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар. Алматы, 1974. Шәріпов Ә. Қазіргі дәуір және қазақ совет әдебиетінің даму проблемалары.

8

2

100%

Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларының текстологиясы. А., 1959.

8

2

100%

Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. Алматы, 1975.

Әдібаева Х. Уақыт және суреткер. Алматы, 1962.
8

3

100%8 ӘДЕБИЕТТЕР:

8.1 Негізгі пайдаланылатын әдебиеттер:

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Қаратаев М. Мұхтар Әуезов. –Алматы, 1967

 2. Бердібаев Р. Әуезов шыңы. –Алматы, «Ғылым», 1997

 3. Горький М. Әдебиет туралы. Алматы, 1984

 4. Жақып Б. Әуезов – публицист. –Алматы, «Ана тілі», 1997

 5. Қараев М. Қазақ әдебиетіндегі реализмнің даму жолдары. Алматы, 1986

 6. Мырзалиев Қ. Сөз сиқыры. Алматы, 1982

 7. Майтанов Б. Әуезов – суреткер. Алматы, 1996

 8. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. Алматы, 1975.

 9. Әдібаева Х. Уақыт және суреткер. Алматы, 1962.

 10. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. З.Ахметов, Т.Шаңбаев. Алматы, 1997.

 11. Әуезов М. Тіл және әдебиет мәселесі. Қазақтың әдеби тілі туралы. Шығармалар, 12 томдық. Алматы, 1969.

 12. Әуезова Л. М.О.Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары. Алматы, 1977.

 13. Базарбаев М. Әдебиет және дәуір. Алматы, 1986.

 14. Байтұрсынов А. Шығармалары. Алматы, 1989.

 15. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. Алматы, 1979.

 16. Бердібаев Р. Роман және заман. Алматы, 1967.

 17. Дәдебаев Ж. Өмір шындығы және көркемдік шешім. Алматы, 1991.

 18. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. Алматы, 2002.

 19. Дербісәлин Ә. Дәстүр мен жалғастық. Алматы, 1976.

 20. Дүйсенов М. Әдебиеттегі мазмұн мен форманың бірлігі. Алматы, 1997.

 21. Исабеков Д. Ұлттық рух және мәдениет. Егеменді Қазақстан, 06.07.2001.

 22. Лизунова Е. Мастерство М.Ауэзова. Алматы, 1968.

 23. Мүсірепов Ғ. Суреткер парызы. Алматы, 1970.

 24. Нұрғалиев Р. Айдын. Алматы, 1985.

 25. Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. Алматы, 1968.

 26. Нұрқатов А. М.Әуезов творчествосы. Алматы, 1965.

 27. Елеукенов Ш. Әдебиет және ұлт тағдыры. Алматы, 1962.

 28. Рахымжанов Т. Қазіргі қазақ романының поэтикасы. Алматы, 1992.

 29. Ыбыраев Ш. Эпос әлемі. Алматы, 1993.

 30. Ыбырайым Б. Сырлы әлем. Алматы, 1997.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналары. Алматы, 2001.

 2. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1994.

 3. Кәрібозұлы Б. Сырлы сөз сипаты. Алматы, 1997.

 4. Кенжебаев Б. Шындық пен шеберлік. Алматы, 1986.

 5. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. Алматы, 1984.

 6. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары. Алматы, 1982.

 7. Нарымбетов Ә. Қазіргі қазақ поэмасы. Алматы, 1982.

 8. Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар. Алматы, 1974.

 9. Шәріпов Ә. Қазіргі дәуір және қазақ совет әдебиетінің даму проблемалары.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет