Философия пәнінен №2 Аралық бақылау «Жалпы медицина», 2-курс 2022-2023 оқу жылыбет13/14
Дата08.12.2023
өлшемі363,51 Kb.
#195869
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Байланысты:
Философия пәнінен №2 Аралық бақылау «Жалпы медицина», 2-курс 202-emirsaba.org
8-сын БЖБ «Дүниежүзі тарихы», Кесте 1, 8-топ, 4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді изохоралык процесті-emirsaba.org
107 Прзезиденттің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»бағдарламалық мақаласындағы қоғамдық сананы модернизациялау ел дамуындағы саны бойынша нешінші жаңғыру болып табылады?
А) 3+
Б) 4
В) 5
Г) 6
Д) 7
108. Энтони Кенни өзінің «Батыс философиясының жаңа тарихы» еңбегінің «Орта ғасыр философиясы» атты екінші томында ортағасырлық философияны түсінуге қатысты қандай кедергілерді атап өткен?
А) Кәсіби және лингвистикалық+
Б) Моральдық және психологиялық
В) Табиғи және герменевтикалық
Г) Мәтін тілінің ауырлығы
109. Энтони Кенни өзінің «Батыс философиясының жаңа тарихы» еңбегінің «Антика философиясы» атты бірінші томында Аристотельдің төрт себеп туралы ілімінің мәнін қандай өнерге байланысты мысалмен түсіндіреді:
А) Тігін өнері
Б) Сәулет өнері
В) Аспаздық өнер +
Г) Поэзия
Д) Саясат
110 Энтони Кенни өзінің «Батыс философиясының жаңа тарихы» еңбегінің «Антика философиясы» атты бірінші томында көне гректер үшін «теология» ұғымының дін, Құдай туралы түсініктерге қарағанда, мына ұғымға жақын екенін айтады:
А) Астрономия+
Б) Математика
В) Физика
Г) Мифология
Д) Логика
111 Француз философы Реми Хесс «Философияның таңдаулы 25 кітабы» еңбегінде Платонның қай диалогына қатысты талдауды ұсынады?
А) Пир (Симпозиум)+
Б) Сократтың ақталу сөзі
В) Теэтет
Г) Федр
Д) Софист
112. Шотланд философы Дерек Джонстон өзінің «Философияның қысқаша тарихы» атты еңбегінде батыстық неше ойшылдың философиясына тоқталған?
А) 25
Б) 20
В) 15+
Г) 30
Д) 35
113. Елімізде өткен ғасырдың қай жылдарында латын әліпбиі қолданыста болды:
А) 1929 – 1937жж.
Б) 1925 – 1953жж.
В) 1922 – 1939жж.
Г) 1929 – 1940 жж.+
Д) 1930 – 1941жж.
114. Қазақстанда Рухани жаңғырудан бұрын қандай жаңғырулар жүзеге асқан?
А) саяси және әлеуметік
Б) экономикалық және әлеуметтік
В) әлеуметтік және тарихи
Г) саяси және экономикалық+
Д) демографиялық және экономикалық
115 Сократ тұжырымындағы ізгіліктің үш түрі:
А) Ерлік, адалдық, тақуалық
Б) Қанағат, батылдық, әділеттілік+
В) Әділеттілік, шыншылдық, қанағатшылдық
Г) Даналық, әділеттілік, батылдық
Д) Адалдық, даналық, батылдық
116 Сократтың ойынша батыл адам...
А) Келіссөз жүргізудің жолдарын біледі
Б) Тәңірі заңдарын қалай ұстану қажеттігін біледі
В) Қауіп төнген жағдайда не істеу керектігін біледі+
Г) Адамгершілік және тәңірі заңдарын қалай ұстану қажеттігін біледі
Д) Құмарлықты қалай ауыздықтау керек екенін біледі
117 Платон ғылыми білім деп:
А) басқаларға үйретуге болатын білімді айтады+
Б) фактілерге сүйенген білімді айтады
В) екі ұшты емес, айқын білімді айтады
Г) тәжірибе негізінде алынған білімді айтады
Д) ақйға негізделген білімді айтады.
118 «Өмір сүру, демек қабылдану» деген методологиялық принципті кім тұжырымдады?
А) Дж. Беркли +
Б) Ф. Бэкон
В) Р. Декарт
Г) Д. Юм
Д) Т. Гоббс
119Анаксагордың Афиналық шәкірттері:
А) Архелас, Метродора
Б) Сократ, Диоген+
В) Сенека, Эриугена
Г) Эфес, Диогон
Д) Платон, К.Маркс
120 Киниктердің қайсысы күндіз шам жағып жүріп адам іздеген?
А) Сократ
Б) Антисфен
В) Диоген+
Г) Парменид
Д) Демокрит
121 Демокрит атомдарының бір-бірінен өзгешелігі неде?
А) жылуында
Б) түр-түсінде
В) қаттылығында
Г) салмағында
Д) формасында+
122 Көне Қытай философиясының субстанциалдық бастаулары:
А) ағаш, жер, от, темір, су+
Б) су, ауа, от, темір, жер
В) ағаш, ауа, от, жел, аспан
Г) су, от, жер, аспан, ауа
Д) жер, ағаш, темір, жер, су
123 Материяның (зат және өмір) жанды тіршілігі туралы философиялық ілім:
А) Апория
Б) Гилозоизм+
В) Архэ
Г) Гомоморфизм
Д) Субстанция
124 Гераклит бойынша дүниенің бастамасы:
А) су
Б) атом
В) ауа
Г) от+
Д) апейрон
125 Спиноза теориясының философиялық негізі келесі болып танылады:
А) құндылық туралы ілім
Б) болмыс туралы ілім
В) адамның дамуы туралы ілім
Г) таным туралы ілім
Д) субстанция туралы ілім+
126 «Позитивті ғылым өзіне өзі философия» деп мәлімдеген ойшыл:
А) Конт +
Б) Кант
В) Ясперс
Г) Платон
Д) Маркс
127 Структуралист ғалым Леви-Стросс әр-түрлі елдердің мифтерін зерттегенде нені көрсеткісі келді?
А) елдердің арасындағы айырмашылықты
Б) олардың бір-бірінен айырмашылығын
В) өтіріктің, фантазияның бар болуын
Г) әр мифтің ерекшеліктерін
Д) ортақ структураның (құрылымның) болуын+
128 Жанды оттың, жердің, ауаның және судың қосындысы деп есептеген Көне грек ойшылы:
А) Анаксогор
Б) Парменид
В) Зенон
Г) Эмпедокл+
Д) Платон
129 Философияны табиғи теологияға, табиғи философияға және адам туралы ілімге бөлген ойшыл:
A) Ньютон
Б) Бэкон+
В) Декарт
Г) Маркс
Д) Ленин
130 Дуалистік пікірді көрсетіңіз:
А) Объективтік дүние атомдардан тұрады
Б) Бір-біріне тәуелсіз материалдық және рухани субстанциялар бар+
В) Тіршілік ету - сезім мүшелерімен қабылданған болу дегеніміз
Г) Қоғамдық болмыс қоғамдық сананы анықтайды
Д) Мен ойлаймын, олай болса, мен өмір сүремін
131 «Біздің санамыз бауырдың өтті бөліп шығаратыны сияқты ойды бөліп шығарады» деген пайым:
A) Діни
Б) Вульгарлық-материалистік+
В) Идеалистік
Г) Субьективті-идеалистік
Д) Диалектикалық-материалистік
132 Ежелгі Үнді философиясындағы жанның жай таппай жиһан кезуі, бір денеден екінші денге ұдайы ауысуы туралы ілімге жатады:
А) майя
Б) сансара+
В) авидья
Г) карма
Д) ахимса
133 «Ноосфера» термині нені сипаттайтынын көрсетіңіз:
А) әлеуметтік болмысты
Б) еңбек саласын
В) зерде, парасат саласын+
Г) космостық өркениет саласын
Д) микробөлшектердің өзара әсерлесу саласын
134 Шындықты мақсатты және жалпы түрде бейнелейтін, тек адамға тән және тілмен байланысты мидың жоғарғы қызметі:
А) жан
Б) бейсаналық
В) сана+
Г) рух
Д) психикалық
135 Қоғамдық – сана бұл:
А) Парасаттылықтың бейнеленуі
Б) Қоғамдық болмыстың рухани және психикалық бейнеленуі+
В) Қоғамдық болмыстың саяси бейнеленуі
Г) Болмыстың эстетикалық бейнеленуі
Д) Құқықтық сана
136 «Сана абсолютті идеяның дамуы мен эволюциясының жемісі» деген тезисте қай философтың позициясы байқалады:
А) Фейербахтың
Б) Шеллингтің
В) Канттың
Г) Лейбництің
Д) Гегельдің+
137 Сананың қоғамдық-тарихи мәні:
А) Мауглидің де санасы болған
Б) Сана қоғамдық өмірден тыс қалыптаспайды+
В) Қоғамдық өмір адамның санасына әсерін тигізбейді
Г) Санаға ешнәрсе себепші болмайды
Д) Адамның санасы қоғамдық өмірге себепші болып тұрады
138 Веда тарауындағы философиялық бөлім:
А) Локаята
Б) Упанишад+
В) Нирвана
Г) Дхарма
Д) Моизм
139 Таза сана ілімі ретінде феноменологияның интенционалды актілерін сезіну деп түсіндірген кім?
A) Фрейд
Б) Фромм
В) Гуссерль+
Г) Маркузе
Д) Юнг
140 Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез-құлқын қандай мотивтер айқындайды:
A) Бейсаналық+
Б) Әлеуметтік
В) Діни
Г) Саналылық
Д) Этикалық
141 Философияның негізгі мәселесінің басқа түрде айтылуы:
A) Адамның бас миы қалай дамыған
Б) Дүние кездейсоқты құбылыстардың жинағы ма әлде ол зандылықтарға бағына ма
В) Қайдан және қай жолмен біздің ойларымыздың мазмұны пайда болады
Г) Ойлау қандай түрлерде болады және қай зандарға бағынады
Д) Адам өмірінің мәні және мақсаты неде, дүниені тануға боладыма, жоқ болмайдыма?+
142 Қоғамдық сананың функциялары:
A) Ғылымды дамыту
Б) Білім беру
В) Мәдениетті трансляциялау
Г) Танымдық+
Д) Техниканы дамыту
143 Сана дегеніміз не?
А) ерік
Б) психика
В) мидың сұйықтығы
Г) дүниені жинақтап және мақсатқа сәйкес бейнелеумен, тілмен байланысты, жоғарғы, тек адамдарға тән мидың қызметі+
Д) инстинкт
144 Адам іс-әрекетінде сананың алатын орны:
А) Сана – адамның іс-әрекетінің жалпыға бірдей идеалдық түрі
Б) Сана – адамның іс- әрекетінің идеалдық формасы+
В) Ес, ерік, эмоциялар, ойлау қоғамдық тарихтың нәтижелері болып шығады
Г) Санада ұғынумен қоса сөйлеу қызметі де атқарылады
Д) Адамда тек қана рационалдық саналы бастама бар
145 Бейнелеу өзінің даму жолында бірнеше сатыдан өтіп, төмендегілердің қай түріне жетеді?
А) Сезіну
Б) Тітіркену
В) Сана+
Г) Бейсана
Д) Таным
146 Адамның санасының пайда болуы немен байланысты. Дұрыс емес тезисті көрсетіңіз:
А) Сана ұғым түрінде игерілген болмыстан басқа ештеңе де емес, ал болмыс дегеніміз адамдардың тіршілік етудің шын процесі
Б) Сана – объективтік шындықтың жалпыға бірдей идеалдылық бейнесі
В) Сананың пайда болуының негізгі себепшілері – еңбек, адамдардың бір-бірімен араласуы, тіл, коллективтілік
Г) Сана биологиялық эволюцияның табиғи жалғасы болып шығады +
Д) Сана – бас миының қызметі
147 Психоанализ дегеніміз:
A) трансцендентальді сананың таза алаңы
Б) өзін-өзі танудың практикалық тәсілі+
В) айқындылықтың жиынтығы
Г) фактілерді қабылдауға бағытталған табиғи позиция
Д) Себептіліктен тыс еркін әрекет
148 Психоанализдің өкілдері:
А) Ч.Пирс
Б) Э.Фромм+
В) Д.Дьюи
Г) Э.Кассирер
Д) В.Дильтей
149 З. Фрейд бойынша бейсаналылық бұл:
A) Белсенді психикалық феномен+
Б) Пассивті күй
В) Автоматты қабілеттер
Г) Патология
Д) Санадағы конфликтілер
150 З. Фрейдтің психоаналитикалық сөздігіне кірмейтін ұғым:
А) Ығыстыру
Б) Алмастыру
В) Ауыстыру
Г) Таза сана+
Д) Интроспекция
151 З. Фрейд пайымдауындағы түс көру:
A) Қатты шаршаудың салдары
Б) Күндіз көрген жағдайлардың жаңғырық елесі
В) Невроздың құрылымына сәйкес құрылым+
Г) Атманның Абсолютпен толық қосылуы
Д) фатальдылық пен детерминизмнің көрінісі
152 З. Фрейдтің түс көруді зерттеудегі тәсілдері:
A) Қоюландыру+
Б) Еркін ассоциациялар
В) Ұмыту
Г) Қателіктер
Д) Оқыс сөздер
153 Бейсаналық процестің негізгі түрлерін айқындаңыз:
А) түсінік
Б) түс көру+
В) ашулану
Г) пайымдау
Д) интуиция
154 З.Фрейд пен К.Юнгтің көзқарастарына қатысты айтуға болады:
А) Ұстазының үмітін ақтау
Б) бейсаналылықты анықтау мен түсіндірудегі әдістердің ортақтығы
В) «Платон менің досым, бірақ ақиқат одан да қымбат» түсінігі+
Г) Шығысқа деген қызығушылық
Д) Батыстық рационалдылыққа адалдық
155 З.Фрейдтің негізгі шығармалары:
А) Тотем және табу+
Б) Саясат
В) Жаңа Органон
Г) Еуропаның құлдырауы
Д)Утопия
156 Антропосоциогенез идеясына тиесілі фактор:
А) тіл+
Б) эмоция
В) зейін
Г) ойын​
Д) үрей
157 Қоғамдық сананың қай формасы дүниені көркем образдар түріне бейнелейді?
А) өнегелік, моральдық
Б) діни
В) эстетикалық+
Г) саяси
Д) идеологиялық
158 Сана бұл:
А) бейнелеу түрі
Б) ойлау мүшесі
В) таным процесіндегі жоғарғы ұйымдасқан материяның түрі
Г) объективтік дүниенің субъективтік бейнесі+
Д) объективтік дүниенің бейнелеу қасиеті
159 Қоғамдық сананың формаларын бір-бірінен қалай айыруға болады:
А) қоғам өміріндегі рөліне қарап+
Б) қасиеттеріне, сапасына қарай
В) зерттеу саласына байланысты
Г) білім көлеміне қарай
Д) әдістері бойынша
160 Кеңістіктің құрылымы неден қалыптасады?
А) Ешнәрседен
Б) Заттарға толғаннан
В) Құдайдың ниетінен
Г) Адамның ойынан
Д) Объектілердің және олардың қалыптарының бірінің қасына бірі жайғасып тұруының тәртібінен+
161 «...Тіршілік мәннен бұрын болады деп есептейтін болсақ, онда адам өз болмысына жауапкершілікті» деген философиялық бағыт:
А) «өмір философиясы»
Б) психикалық талдау
В) филосоиялық антропология
Г) прагматизм
Д) экзистенциализм +
162 Ақиқат дегеніміз не?
А) пайдалы табысқа жеткізетін білім
Б) білімнің шындыққа сәйкестігі+
В) авторитетті пікір
Г) ғалымдардың шартты келісімінің нәтижесі
Д) заттар мен құбылыстардың өздерінің объективтік жағдайы
163 Сананың ерекше бейматериалдық мәнін айқындайтын философиялық ұғым:
A) трансценденталдық
Б) құдайшылдық
В) түйсіктілік
Г) идеалдылық+
Д) изотроптылық
164 Адамның өзін ойлаушы, сезуші және әрекеттенуші субъект ретінде бағалауы:
A) көзқарас
Б) бейнелеу
В) психика
Г) ойлау
Д) өзіндік сана+
165 Сезімділіктің ең жоғарғы формасы:
A) тітіркену
Б) елестету+
В) сезіну
Г) шабыттану
Д) қабылдау
166 Заттың негізгі қасиеттері, қатынастары мен байланыстарының жиынтығы айқындалатын ойлау формасы:
A) ұғым+
Б) талдау
В) индукция
Г) теория
Д) ой қорытындылау
167 Түйсіктердің жиынтығы:
A) қабылдау+
Б) ойлау
В) сезіну
Г) интуиция
Д) еске түсіру
168 Таным теориясының зерттейтіні:
A) адамның қабылдау қабілеті
Б) материалдық әлем құбылыстары
В) таным әрекетінің заңдылықтары+
Г) адам миындағы процестер
Д) адам мен табиғат туралы ғылымдардың тарихы
169 Гносеологиялық оптимизм дегеніміз:
A) дүниені танып білу мүмкіндігін мойындау+
Б) нақтылықты дәлелді таным мүмкіншілігіне күмәндану
В) объективті нақтылықты жоққа шығару
Г) адамның танып білу қабілетін шектеу
Д) объектілер мәнін танып білуді жоққа шығару
170 Агностицизмнің анықтамасы:
A) әлемді тануға болады
Б) әлемді тану күмәнді
В) әлемді тану мүмкін емес+
Г) адамның танымы салыстармалы
Д) білімнің ақиқаттығының критерийі
171 Таным дегеніміз:
A) практикалық мәні жоқ интеллектуалдық әрекет
Б) бірнәрсенің мәнділігін анықтау әдісі
В) жаңаны жасау процесі
Г) шындықтың адам санасында белсенді бейнелену процесі+
Д) адамның сезімдік-эмпирикалық әрекетінің бірлігі
172 Сезімдік таным формалары:
A) түйсік, қабылдау, елестету+
Б) темперамент, мінез-құлық, қабілет
В) эмоциялар, сезімдер, ерік
Г) ұғым, пікір, ой қорытындылау
Д) проблема, гипотеза, теория
173 Сезімдік танымның өзіндік белгілері:
A) абстрактілік
Б) жалпыламалық
В) еріксіздік+
Г) байланыстылық
Д) теориялық
174 Сенсуализм бойынша таным процессіндегі шешуші рольді атқарады:
A) логикалық ойлау
Б) сезімдік таным+
В) интуиция
Г) сенім
Д) сезімдік пен рационалдыктың диалектикалық бірлігі
175 Сенсуализм бойынша танымның сатылары:
A) ес, түйсік, рух
Б) ұғым, талдау, қорытындылау
В) интуиция, ес, болжау
Г) сезіну, қабылдау, еске түсіру+
Д) гипотеза, идея, теория
176 Эмпиризмнің негізгі ұстанымы:
A) түйсік-әлемді танудын басты көзі
Б) әлемді танып білуге болмайды
В) танымның жоғарғы түрі - интуиция
Г) танымның көзі – құдай жаңалығы
Д) адамның білімі тәжірибеге негізделген+
177 Танымның негізі зерде деп санайтын гносеологиялық концепция:
A) сенсуализм;
Б) рационализм;+
В) эмпиризм;
Г) скептицизм;
Д) агностицизм.
178 Логикалық танымның (ойлау) формалары:
А) елестету, фантазия, интуиция
Б) ұғым, пікір, ой қорытындылау+
В) салыстыру, анализ, синтез, абстаркциялау
Г) сезіну, қабылдау, еске алу
Д) проблема, гипотеза, теория
179 Ұғымның көмегiмен бiрдеңе жайында қостайтын не терiстейтiн, шындық дүниедегі заттар мен құбылыстардың байланысын білдіретін ойдың формасы:
А) ой қорытындылау;
Б) ұғым;
В) пікір;+
Г) грамматикалық сөйлем;
Д) пайымдау.
180. Рационалдықемес (иррационалдық) таным формасына жатады:
A) ой қорытындылау
б) қасиетті мәтіндерді талқылау
в) қабылдау
г) ойлау
д) интуиция+
181 Таным субъектінің белсенділігі идеясы бастау алатын философиялық дәстүр:
A) XVІІІ ғ. француз материализмі
Б) XІX ғ. соңы – XX ғ. басындағы орыстың діни философиясы
В) Неміс классикалық философиясы+
Г) Марксизм философиясы
Д) Позитивизм
182 Жаңалық ашуға бағытталған адам іс-әрекетінің түрі:
A) таным
Б) ойлау
В) практика
Г) тәжірибе
Д) шығармашылық+
183 Ақиқат дегеніміз:
A) заттар мен құбылыстардың объективтік формасы
Б) пайдалы, үнемді білім
В) білімнің нақтылықтың өзімен сай келуі+
Г) ғалымдардың шартты келісімінің нәтижесі
Д) беделді пікір
184 «Ақиқат» қай саланың негізгі категориясы:
A) онтология
Б) этика
В) психология
Г) гносеология+
Д) әлеуметтану
185 Нақтылыққа сай келмеу, оны бұрмалап бейнелеу:
A) қателесу+
Б) жалғандық
В) жалған ақпарат
Г) қате
Д) салыстырмалы ақиқат
186 Ақиқаттың прагматикалық концепциясын білдіретін жағдайды атаңыз:
А) ақиқат – объективті әлемді дәл бейнелетін білім
Б) ақиқат – логикалық қайшылықсыз білім
В) ақиқат – ғылым қауымдастығындағы әйгілі ғұламалардың келісім нәтижесі
Г) ақиқат – табысқа апаратын білім жиынтығы+
Д) ақиқат – тәжірибе деректері жинақталған логикалық схема
187 Ақиқаттың басты критерийі:
A) пайдалылық
Б) танымалдылық
В) сұлулық
Г) практика+
Д) анықтылық, дәйектілік
188 Таным мен объективті нақтылықтың ең жалпы және маңызды қасиеттерін, байланыстарын, қатынастарын бейнелетін ойлау формасы:
A) ғылыми терминдер
Б) ғылыми таным принциптері
В) ақиқаттың субъективті критерийі
Г) формалды логика заңдары
Д) диалектика категориялары+
189 Бардың жалпы негізі мен ішкі бірлігін айқындайтын категория:
A) объект
Б) субстанция+
В) субъект
Г) мән
Д) құрылым
190 Материя болмысының негізгі формалары:
A) орын ауыстыру мен тыныштық
Б) энергия және инерция
В) симметрия және ассиметрия
Г) кеңістік пен уақыт+
Д) идеалдық пен нақтылық
191 Материяның өмір сүру тәсілі:
A) уақыт
Б) кеңістік
В) қозғалыс+
Г) болмыс
Д) сана
192 «Қозғалыс» ұғымының жалпы философиялық анықтамасы:
А) қозғалыс - ол кез-келген өзгеріс+
Б) қозғалыс – ол сана ағымы
В) қозғалыс – ол кеңістіктегі заттардың ауысуы
Г) қозғалыс – ол адам сезімінің жиынтығы
Д) қозғалыс – ол физико-химиялық процестер
193 Материя қозғалысының ең жоғарғы формасы:
A) биологиялық
Б) механикалық
В) әлеуметтік+
Г) химиялық
Д) физикалық
194 Қозғалыстың әлеуметтік формасы дегеніміз:
A) қоғамдық байланыстар мен қатынастар +
Б) белоктық заттардың өзара әрекеті
В) кеңістіктегі заттардың ауысуы
Г) атомдар мен молекулалардың өзара әрекеті
Д) оптикалық құбылыстар
195 Объектілердің өмір сүруі ұзақтылығы мен жағдайларының өзгеру қатарын айқындайтын материяның формасы:
A) кеңістік
Б) уақыт+
В) қозғалыс
Г) құрылымдық
Д) жүйелілік
196 Кеңістіктің жалпы белгілері:
A) шексіздік, жойылмайтындық, өзіндік көзқарас
Б) өзін-өзі жаңарту, өзін-өзі бақылау
В) қашықтық, үш өлшемділік, бір тектілік, изотроптылық+
Г) құрылымдық, жүйелілік, өзін-өзі ұйымдастыру
Д) ұзақтылық, бір өлшемділік, бір тектілік
197 Уақыттың жалпы қасиеттері:
A) ұзақтығы, бірқалыптылығы, кері қайтпайтындығы, біртектілігі+
Б) қозғалыссыздық, бөлінбейтіндік
В) өзіндік ұйымдастыру, өзіндік қозғалыс, өзін-өзі қалыптастыру
Г) созылмалылық, үшөлшемділік, бір тектілік, изотроптылық
Д) таусылмайтындығы, жоғалмайтындығы, құрылымдылығы
198. Материя мен қозғалыс, кеңістік пен уақыт арасындағы байланысты толыққанды айқындайтын теория:
A) Ньютон механикасы
Б) А.Эйнштейннің салыстырмалы теориясы+
В) термодинамика
Г) Максвелдің электродинамикасы
Д) М.Планктың квант теориясы
199 Экзистенциализмдегі философияның орталық мәселесі:
А) Табиғат болмысы
Б) Рухани болмыс
В) Заттар болмысы
Г) Қоғам болмысы
Д) Адам болмысы +
1 Дұрыс жауабын көрсетіңіз:
A) Онтология – болмыстың мәні туралы ілім+
Б) Онтология – адам туралы ілім
В) Онтология - өмір туралы ілім
Г) Онтология – табиғат туралы ілім
Д) Онтология – құдай туралы ілім
2 Әлемде тек бір ғана бастама бар деген философиялық бағыт қалай аталады?
А) Плюрализм
б) Дуализм
в) Монизм+
г) Механицизм
д) Агностицизм
3 Философиядағы бастама проблемасының мағынасы:
А) Таным процесінің алғашқы пунктін анықтау
Б) Заттардың алғашқы бастамасын қарастыру
В) Субстанцияны іздеу+
Г) Табиғат заңдарын ашу
Д) Адамның космостағы орынын анықтау
4 Философия әлемді не арқылы түсіндіреді:
1) Сенім айғағы
2) Рационалдық делелдеме+
3) Мифологиялық таным
4) Діннің көзқарасымен
5) Интуиция арқылы
5 Философия үшін негізгі сұрақ:
1) Болмыс туралы+
2) Жаратылу туралы
3) Атом туралы
4) Тіршіліктің эволюциясы туралы
5) Адамның шығуы туралы
6 Даосизм ілімінің негізгі принципін көрсетіңіз:
1) Зұлымдыққа күшпен қарсылық етпеу
2) Бәріне күмәндану
3) Әрекетсіздік+
4) Ата-анаға құрмет
5) Алтын орта
7 Ежелгі үнді философиясындағы ортодоксалды мектептер:
1) Веданта, санькхя, йога+
2) Жайнизм, буддизм, няя
3) Легизм, моизм, дао
4) Прагматизм, скептецизм, кинизм
5) Милеттер, стоиктер, софистер
8 Платондағы идея мен заттың қатынасы:
1) Идея – заттың бейнесі
2) Зат – идеяның өзге болмысы, көшірмесі+
3) Идея – заттың жалпы ұғымы
4) Идея мен зат тең
5) Идея мен зат қарама-қарсы
9 Алғашқы грек философтары бойынша ақиқатты тануға болады:
1) Сезімдік таным арқылы
2) Құдіретті ашылу арқылы
3) Эксперимент жолымен
4) Ақыл-ойға негізделген біліммен+
5) Алдын ала сезу
10 Гераклит бойынша “Логос” деген не?
1) Жалпы заң +
2) Мораль
3) Сұлулық туралы ілім
4) Білімнің салыстырмалылығы
5) Шындыққа ұмтылу
11 Әртүрлі көзқарастар, идеялар мен теориялардың косындысы – бұл:
1) Пантеизм
2) Догматизм
3) Универсализм
4) Эклектика+
5) Синкретизм
12 Эпикур атомдық теорияға жаңа не қосты?
1) Атомдардың қозғалысы
2) Атомдардың ауытқуы, бағытын өзгертуі+
3) Кеңістік пен уақыт
4) Атомның пішіні
5) Атомның көлемі
13 Кімнің мектебі “Бақ” деп аталды?
1) Платонның
2) Пифагордың
3) Аристотельдің
4) Демокриттің
5) Эпикурдың+
14 Антика диалектикасының негізін салушы кім?
1) Аристотель
2) Гераклит+
3) Платон
4) Фалес
5) Эпикур
15 Платон идеясының табиғаты қандай?
1) Материалды және ақыл жететін
2) Материалды емес және ақыл жетпейтін
3) Материалды емес және ақыл жететін+
4) Материалды, бірақ ақыл жетпейтін
5) Туа біткен ұғымдар
16 Софистер іліміндегі негізгі проблема
1) Физис
2) Материя
3) Адам+
4) Сан
5) Жан
17 Сократ диалектикасының элементтерін көрсетіңіз:
1) Терістеу және синтез
2) Мысқыл және маевтика+
3) Дәлелдеу және синтез
4) Білімділік пен білімсіздік
5) Қарама-қарсылық
18 “Метафизика” ұғымы антикалық ойлауда білдіреді:
1) Қайшылықсыз ойлау
2) Болмыстың бастамасы+
3) Даналық
4) Дүниенің негізгі элементі
5) Түйсіктер жиынтығы
19 Конфуций бойынша білімнің қайнар көзі неде:
1) Тәжірибеде
2) Пікірталаста
3) Көріністе
4) Күмәндануда
5) Көне кітапта, даналық ережелерде+
20 Әл-Фарабидің этикалық-әлеуметтік ілімінің басты категориясы:
1) Бақыт +
2) Қайырымдылық
3) Махаббат
4) Ізгі ниет
5) Діни наным
21 “Құдай қаласы туралы” кітаптың авторы кім?
1) Аквинский
2) Тертуллиан
3) Абеляр
4) Августин+
5) Экклезиаст
22 Августин “Тәубеге келу” (Исповедь) деген кітабында қандай проблеманы қойған:
Жоғары дүниенің танымы
Идеалдық қоғамды қарастыру
Адамның ерік проблемасы+
Жақсылық
Адамзаттың күнәсі
23 Түрік сопылығының негізін салушы:
1) Иссауи+
2) Баласағұн
3) әл-Фараби
4) Ибн Рушд
5) әл-Ғазали
24 Ортағасырлар философиясының хронологиялық рамкасы:
1) I – X ғғ.
2) V –XV ғғ.+
3) II – XIV ғғ.
4) X – XVIII ғғ.
5) XVIII – XX ғғ.
25 Фома Аквинский кімнің идеясына сүйенді?
A) Платон
B) Аристотель+
C) Декарт
D) Парменид
E) Демокрит
26 Схоластика дегеніміз:
A) Ежелгі шығыс философияның бағыты
B) Әдіс туралы ілім
C) Ортағасырлық философиялық ілім+
D) Дүниені тануды жоққа шығару
E) Дінге қарсы көзқарас
27 “Шіркеу әкейлерінің” ілімі:
1) Апологетика
2) Евгеника
3) Патристика+
4) Аскетизм
5) Схоластика
28 Құдай туралы ілім:
1) Атеизм
2) Материализм
3) Деизм
4) Теология+
5) Пантеизм
29 Спинозаның философиясы қандай әдіске негізделген:
1) Геометриялық+
2) Диалектикалық
3) Солипсизм
4) Структурализм
5) Инструментализм
30 ”Өз білігінің (осьінің) және Күннің төңірегінде айналып тұратын Жер, ұшықиыры жоқ кеңістікте тек тозаң” деген пікір кімдікі?
1) Кузанский
2) Бэкон
3) Гельвеций
4) Бруно+
5) Спиноза
31 Құдай мен табиғатты бір деп санайтын философиялық ілімқалай аталады?
1) Материализм
2) Пантеизм+
3) Идеализм
4) Дуализм
5) Солипсизм
32 Р. Декарттың айтуынша шын мәніндегі заттар:
1) Идеялар дүниесінің бейнесі
2) Айқын, анық қабылданатын заттар+
3) Сапа мен қасиет
4) Түсінік
5) Өзіміз жасайтын заттар
33 “Монада” дегеніміз не:
1) Субстанция+
2) Атом
3) Қуыстық
4) Өзіндік зат
5) Болмыс
34 Ф. Бэконның “идол” туралы ілімінің мағынасы:
1) Танымға кедергі жасайтын санадағы қате түсініктер+
2) Ақыл мен сенімнің айырмасы
3) Материалдық субстанция
4) Күмәндану – таным бастамасы
5) Танымның тәсілін зерттеу
35 Гелиоорталықтық жүйені жасаған:
A) Николай Коперник+
B) Николай Кузанский
C) Джордано Бруно
D) Галилео Галилей
E) Тихо Браге
36 Р. Декарт бойынша интеллектуалдық интуиция неденбасталады?
A) Күмәнданудан+
B) Тәжеребиеден
C) Бақылаудан
D) Табиғатқа бет бұрудан
E) Құдайды жоққа шығарудан
37 Ламетри, Гельвеций, Дидроны не біріктіреді?
1) Механикалық материализм+
2) Утопиялық социализм
3) Объективтік идеализм
4) Субъективтік идеализм
5) Диалектикалыќ материализм
38 Қайта Өрлеу философиясының ерекшелігі:
1) Атеизм
2) Теологизм
3) Социоцентризм
4) Космоцентризм
5) Антропоцентризм+
39 Қайта өрлеудің әлеуметтік утопиясының авторлары:
1) Макиавелли, Монтескье
2) Коперник, Галилей
3) Кузанский, Бруно
4) Мор, Кампанелла+
5) Помпонаци, Мирандолла
40 “Адам сүйіспеншілік объектісі, себебі, ол сана қабілеті бар және сүйспеншілікке қабілетті тірі организм. Бұл ұрпақтар заңы” деген пікір кімдікі?
1) Фейербахтікі+
2) Аристотельдікі
3) Сократтікі
4) Спинозанікі
5) Монтеньдікі
41 Фейербахтың ілімі философияның қай жүйесіне жатады?
1) Субъективті идеализм
2) Прагматизм
3) Антропологиялық материализм+
4) Объективті идеализм
5) Рационализм
42 Апостериорлық білім – ол:
1) Тәжірибеден алынатын +
2) Тәжірибеден кейін
3) Тәжірибеге дейін
4) Сырды ашу
5) Сезімдік
43 И. Фихте И. Канттың ілімінде нені теріске шығарды:
1) Өзіндік зат +
2) Трансценденталдық әдіс
3) Категориялық императив
4) Антиномия
5) Теориялық ақыл
44 Кант бойынша – антиномия:
1) Дүниенің жалпы заңы
2) Әрекетсіздік
3) Тәжірибеден алынған білім
4) Қарама-қайшы ережелер+
5) Априорлыќ пікір​
45 Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңын кім ашты?
1) Ницше
2) Бергсон
3) Гоббс
4) Гегель+
5) Дидро
46 Гегельдің философиялық жүйесіндегі басты ұғым:
1) Абсолютті объект
2) Жоғарғы субстанция
3) “Мен”
4) Абсолют идея+
5) Сұлулық
47 “Философтар дүниені әртүрлі жағдаймен ғана түсіндіреді, ал істің мәні оны өзгертуде болып табылады” деген идея кімдікі?
1) Фейербахтыкі
2) Маркстікі+
3) Руссонікі
4) Ламетридікі
5) Гольбахтікі​
48 Тарихты материалистік тұрғыдан түсіндірген ойшыл:
1) Гегель
2) Маркс+
3) Энгельс
4) Фейербах
5) Герцен
49 “Қоғамдық-экономикалық формация” қай философияныңнегізгі ұғымы:
1) Неотомизм
2) Марксизм+
3) Фрейдизм
4) Персонализм
5) Логикалық позитивизм
50 Маркс бойынша - адам:
1) Табиғи жаратылыс
2) Қоғамдық қатынастар жемісі+
3) Ойлайтын зат
4) Қоғамдық хайуан
5) Ізгілікті тұлға
51 Тарихты материалистік түсіндіру не білдіреді?
1) Қоғамдық жүйеде материалдық өндірістің негізгі рөлі+
2) Пролетариаттың тарихи миссиясың
3) Тарихи дамуды болжау
4) Табиғаттағы дао жүйесі
5) Қоғамның рухани өмірі
52 К.Маркс қоғамдық-экономикалық формацияның неше түрінбөліп көрсетті
1) 10
2) 5+
3) 2
4) 7
5) 4
53 «Біртұтастық» (всеединство) деген философиялық жүйенің негізін салушы кім?
1) Соловьев+
2) Чернышевский
3) Бердяев
4) Франк
5) Флоренский
54 Бердяевтің ілімі қандай философиялық бағытқа жатады?
1) Позитивизм
2) Рационализм
3) Фрейдизм
4) Персонализм+
5) Анархиялық социализм
55 “Біртұтастық” идеясының мағынасы:
A) Құдай барлығын өзі тұтастырады+
B) Құдай мен дүние бір
C) Дүние құдайға тең
D) Барлығын адам кеңестіреді
E) Барлығы санада
56 Славяншылдықтың орталық ұғымы:
1) Соборлық (Соборность)+
2) Біртұтастық
3) Жарылқау
4) Абсолют рух
5) Теориялық ақыл
57 Батысшылдар мен славяншылдар арасындағы айырмашылықнеде:
1) Тарихта тұлғаның рөлін көрсетуде
2) Тарихи процестің мәнін түсіндіруде
3) Соборность идеясында
4) Европаның әлемдік мәдинетке қосқан үлесі
5) Ресейдің тарихи даму жолың анықтау+
58 Орыс революционер-демократы:
1) Толстой
2) Чернышевский+
3) Соловьев
4) Бердяев
5) Шестов
59 Орыс космизмінің өкілдері
1) Белинский, Добролюбов, Огарев
2) Федоров, Циолковский, Вернадский+
3) Хомяков, Самарин, Аксаков
4) Толстой, Достоевский, Гоголь
5) Тютчев, Фет, Некрасов
60 “Материализм және эмпириокритицизм” еңбегінің авторы:
1) Плеханов
2) Струве
3) Ленин+
4) Маркс
5) Хомяков
61 Мына бағыттардың қайсысын орыс діни философиясына жатқызуға болады
А) Эмпириокритицизм
Б) Логикалық позитивизм
В) Славянофильдер+
Г) Рационализм
Д) Некантшылдық
62 Абайдың философиялық көзқарасы:
1) Пантеизм
2) Идеализм
3) Деизм+
4) Механицизм
5) Дуализм
63 “Адасқан өмір” поэмасының авторы:
1) Абай
2) Торайғыров+
3) Дулатов
4) Байтұрсынов
5) Құдайбердиев
64 Шәкәрім бойынша адамның мәні неде?
A) Ақылда
B) Құдайға сенім
C) Жан
D) Ар-ұят (ождан)+
E) Парыз
65 Ж. Баласағұнның «Құтты білік» еңбегінде неше құндылықбелгілеген?
A) 2
B) 3
C) 4+
D) 5
E) 8
66 Абайдың “ақыл, қайрат, жүрек” тұтастығында бастысы:
1) Ақыл
2) Жүрек+
3) Қайрат
4) Үшеунің бүтіндігі
5) Ешкайсы емес
67 “Үш анық” еңбегінің авторы:
A) Баласағұн
B) Қашғари
C) Алтынсарин
D) Шәкәрім+
E) Абай
68 Түркі дүниетанымының ерекшелігі:
1) Пантеизм
2) Идеализм
3) Атеизм
4) Деизм
5) Синкретизм+
69 Баласағұн бойынша басты құндылық:
1) Әділдік+
2) Дәулет
3) Ақыл
4) Қанағат
5) Тапқырлық
70 Ш. Уәлиханов бойынша қазақтардағы “қос дін”:
1) Буддизм мен зороастризм
2) Ислам мен христиандық
3) Тотемизм мен фетишизм
4) Иудаизм мен синтоизм
5) Шаманизм мен ислам+
71 Зар-заман ақындарын атаңыз:
1) Абай, Ыбырай
2) Шортанбай, Дулат+
3) Шәкәрім, Сұлтанмахмұт
4) Мағжан, Сәкен
5) Баласағұн, Иссауи
72 Ахмет Игунеки мен Сүлеймен Бақырғани шығармашылығынбіріктіреді:
1) Сопылық этика+
2) Стихиялы материализм


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет