«Физикалық химия» пәнінен 6В07201 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған тест тапсырмалары


Сутектік көрсеткіш рН анықталатын формулабет7/13
Дата12.12.2023
өлшемі131,59 Kb.
#196588
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Байланысты:
Ұлттық медицина-emirsaba.org

Сутектік көрсеткіш рН анықталатын формула: • рН=+lgCH+


 • рН=-lgCH+


 • рН=-lnCH+


 • рН=+lnCH+


 • рН=-lnCOH-

   1. Қышқылдық орта:

   2. рН>7

   3. pH=0   4. pH<7

  4) [H+]=10-7 моль/л


  5) [H+]<10-7 моль/л

   1. Бейтарап орта:

   2. рН=0   3. рН=7
   4. pH<7

  4) [H+]<10-7 моль/л
  5) [H+]>10-7 моль/л

   1. Концентрациясы 0,1 моль/л хлорсутек қышқылы ерітіндісі үшін рН мәні:  1) 1
  2) 7
  3) 0,1
  4) 13
  5) 5

   1. Концентрациясы 0,01 моль/л және иондану дәрежесі α=0,001 болатын сірке қышқылы ерітіндісі үшін рН мәні:

  1) 11
  2) 12

  3) 2
  4) 10-4
  5) 4

   1. Молярлық концентрациясы 0,01 моль/л натрий гидроксиді ерітіндісі үшін рН мәні:

  1) 10-2


  2) 10-12
  3) 7
  4) 12
  5) 2

   1. Молярлық концентрациясы 0,01 моль/л ж2не иондану ережесі α=0,001 болатын аммоний гидроксиді ерітіндісі үшін рН мәні:  1) 9
  2) 10-10
  3) 2
  4) 10-5
  5) 5

   1. 250С температурада судың иондық көбейтіндісі:

  1. 7

  2. 10

  c. 10-7


  d. 1014
  e. 10-14

   1. Қышқылдық буфердің рН-н анықтауға болатын Гендерсон-Гассельбах теңдеуін көрсетіңіз:  1. рН=pKklg (CkVk/CCVC)


  2. рН=pKk-lg (CcVc/CkVk)


  3. рН=14-pKo+lg (CkVk/CCVC)


  4. рН=pKk+lg (CkVk/CCVC)


  5. рН=pKk-lg (CkVс/CCVк)

   1. Негіздік буфердің рН-н анықтауға болатын Гендерсон-Гассельбах теңдеуін көрсетіңіз:  1. рН=pKklg (CоVо/CCVC)


  2. рН=14-pKо+lg (CоVо/CсVс)


  3. рН=14-pKк+lg (CkVk/CCVC)


  4. рН=pKо+lg (CоVо/CCVC)


  5. рН=pKо-lg (CсVс/CоVо)

   1. Фосфатты буферге сәйкес келетін қоспаның құрамын таңдаңыз:  1. H3PO4+Na2PO4


  2. H3PO4+NaH2PO4


  3. Na2HPO4+Na3PO4


  4. NaH2PO4+Na2HPO4


  5. H3PO4+Na2HPO4

   1. Гидрокарбонатты буферге сәйкес келетін қоспаның құрамын таңдаңыз:  1. H2СO3+Na2СO3


  2. Na2CO3+CO2


  3. H2CO3+NaHCO3


  4. H2CO3+NaOH


  5. NaHCO3+NaOH

   1. Егер рН 3-ке тең болса:

  1. сутек иондарының концентрациясы 0,1моль/л


  2. сутек иондарының концентрациясы 0,01моль/л


  3. гидроксил иондарының концентрациясы 0,001моль/л


  4. pOH=4  5. pOH=11

   1. Егер рОН=3, онда:

  1. гидроксил иондарының концентрациясы 0,2моль/л


  2. гидроксил иондарының концентрациясы 0,1моль/л


  3. сутек иондарының концентрациясы 0,001
  4. рН=11
  5. рН=10


   1. Вант-Гофф заңына сәйкес берілген температурада ерітіндінің осмостық қысымы тура пропорциональды болады:

  1. еріткіштің мольдік үлесіне


  2. еріген заттың моляльды концентрациясына


  3. еріген заттың мольдік үлесіне тең


  4. еріткіштің молярлы концентрациясына
  5. еріген заттың молярлы концентрациясына

   1. Белоктардың қатысуынан пайда болатын қысым аталады:

  1. Осмостық
  2. онкотикалық
  3. Гидростатикалық


  4. Атмосфералық


  5. Парциальды   1. Ерітіген заттың молярлы массасын анықтау үшін мына арақатынас қолданылады:   2. Тзам = Еm2


   3. Ткип = Кm2

  3) + S = Q/T 4)


  5) Г = -C/RT(d/dC)
   1. і- изотониялық коэффициент:

   2. электролиттер үшін 1-ге тең


   3. бейэлектролиттер үшін 1-ден артық


   4. электролиттер үшін 1-ден кем
   5. бейэлектролиттер үшін 1-ге тең   1. электролиттер үшін 1-ден артық

   1. (n-1) + 1 өрнегі ненің мөлшерін анықтайды:

   2. иондану деңгейін


   3. иондану константасын


   4. рН мөлшерін
   5. изотониялық коэффициентін
   6. иондарға ыдыраған бөлшектер санын   1. Күшті электролиттер теориясын ұсынған:   2. Дебай и Хюккель
   3. Вант-Гофф


   4. Аррениус


   5. Гиббс

   6. Цвет


   1. Булану кезінде бастапқы заттың құрамы сақталатын ерітінділер:

   2. гомогенді


   3. гетерогенді


   4. тепе – теңдік


   5. қайтымды
   6. азеотропты

   1. H2+Cl2→2HCl реакциясы келесі механизм бойынша жүреді Cl2→Cl+Cl (баяу)  Сl+H2HCl +H (жылдам) Сl+H→HCl (жылдам) Реакция реті тең болады:
  1) 1
  2) 2
  3) 3
  4) ½
  5) 0

   1. M2+N2→2MN реакциясы келесі механизм бойынша жүреді M2→M+M (жылдам)  M+N2MN+N (баяу) M+N→MN (жылдам) Реакция реті тең болады:
  1) 1
  2) 2
  3) 3
  4) ½
  5) 0

   1. H2+Br2→2HBr реакциясы үшін тепе-теңдік тұрақтысы:  a. арақатынасымен анықталады.
  b. арақатынасымен анықталады.

  c. арақатынасымен анықталады.


  1. Өлшемсіз.


  2. Өлшем бірлігі-моль*л-1.   1. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:  1) 0
  2) ½
  3) 1
  4) 1,5
  5) 2

   1. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:

  1) 0
  2) ½


  3) 1
  4) 1,5
  5) 2

   1. Егер жылдамдық үшін теңдеу түрінде жазылса, онда реакция ретін анықтаңыз:

  1) 2.
  2) 1,5.


  3) 1.
  4) -1,5.
  5) -2,5.

   1. Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:  a. -2,5.
  b. 1,5.
  c. 1.
  d. -1,5.
  e. -1.

   1. Химиялық реакцияның жылдамдық теңдеуі бойынша оның ретін анықтаңыз:

  1) -3,5.


  2) 0,25.
  3) +1.
  4) -1,5.
  5) -1.
   1. 2А+В=2С реакция үшін:   2. Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A*CB.


   3. Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2A+CB.

   1. Тура бағыттағы реакция 2 ретті.


   2. Тура бағыттағы реакция 3 ретті.
   3. Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2С.

   1. 2А+В=2С реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:  1) +W=kC2A*CB.


  1. W=kC2A+CB.


  2. W=kCA*CB.


  3. W=kCA+CB.


  4. W=C2A*CB.

   1. 2СО +О2=2СО2 реакция үшін:   2. Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO+Co2.


   3. Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO*Co2.
   4. Тура бағыттағы реакция 2 ретті.


   5. Тура бағыттағы реакция 3 ретті.
   6. Кері реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2co3.
   7. 2CO +O2=2CO2 реакция үшін тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі:  1. W=kC2CO+Co2.


  2. W=kC2CO*Co2.


  3. W=kC2co2.


  4. W= C2co2.


  5. W= kCco2.
   1. Температураны 250С-тен 45 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:

   2. 6 есе артады.


   3. 6 есе кемиді.
   4. 9 есе артады.
   5. 9 есе кемиді.


   6. Өзгермейді.   1. Температураны 50 0С-ке арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=2 болса:  1. 32 есе артады.
  2. 32 есе кемиді.


  3. 8 есе артады.


  4. 8 есе кемиді.


  5. Өзгермейді.   1. Температураны 400С-ға төмендесе реакция жылдамдығы қалай өзгереді егер реакцияның температуралық коэффициенті ү=3 болса:

  1. 12 есе артады.


  2. 12 есе кемиді.


  3. 81 есе артады.
  4. 81 есе кемиді.
  5. Өзгермейді.   1. Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2CO +O2=2CO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:

  1) 0.
  2) 1.


  3) -3.

  4) 2.
  5) 3.   1. Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2NO +O2=2NO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:

  1) 0.
  2) 1.


  3) 2.
  4) 3.
  5) 4.

   1. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

  1. Өзгермейді.


  2. 4 есе арталы.
  3. 8 есе артады.
  4. 6 есе артады.


  5. 8 есе кемиді.   1. Ыдыстың көлемін 3 есе азайтса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

  1. Өзгермейді.


  2. 9 есе артады.


  3. 9 есе кемиді.
  4. 27 есе артады.
  5. 27 есе кемиді.   1. Реакция зонасында қысымды 3 есе арттырса, 2CO +O2=2CO2 реакция жылдамдығы:

   2. 32 есе артады.


   3. 9 есе артады.


   4. 9 есе кемиді.
   5. 27 есе артады.
   6. 27 есе кемиді.   1. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын 2 есе арттырса, 2NO +O2=2NO2 реакция жылдамдығы:

  1. Өзгермейді.


  2. 2 есе артады.
  3. 8 есе артады.
  4. 6 есе артады.


  5. 8 есе кемиді.

   1. Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
  ©engime.org 2024
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет