«Физикалық химия» пәнінен 6В07201 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған тест тапсырмалары


Барлық элементтердің энтальпиясы стандартты жағдайда тең боладыбет6/13
Дата12.12.2023
өлшемі131,59 Kb.
#196588
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Байланысты:
Ұлттық медицина-emirsaba.org

Жұмыс

  1. Барлық элементтердің энтальпиясы стандартты жағдайда тең болады:  2. Нөлге тең
  3. Айнымалы шамаға тең


  4. Нөлден кіші


  5. Нөлден артық


  6. Нөлден артық, бірақ бірден кіші  1. Экзотермиялық реакция үшін энтальпия шамасы болуы мүмкін:

  2. Тек қана оң мәнде


  3. Нөлге тең
  4. Тек қана теріс мәнде
  5. Оң және теріс мәнде


  6. Кез-келген мәнде  1. Эндотермиялық реакция үшін энтальпия шамасы болуы мүмкін:  2. Тек қана оң мәнде
  3. Нөлге тең


  4. Тек қана теріс мәнде


  5. Оң және теріс мәнде


  6. Кез-келген мәнде  1. Н2(г)+Сl2(г)=2НСl(г) +44ккал реакциясы үшін хлорсутектің түзілу энтальпиясы тең болады:

  2. -44 ккал/моль.


2) +22 ккал/моль.


3) -22 ккал/моль.
4) +44 ккал/моль

5) +88 ккал/моль.  1. H2+J2=2HJ, ∆H=12,40ккал реакциясы үшін сутекті иодтың түзілу жылуын есептеңіз:

  2. -12,4 ккал/моль


2) +12,4 ккал/моль


3) -6,20 ккал/моль
4) +6,20 ккал/моль
5) 42,80 ккал/моль

  1. С6Н6 +15/2О2→3Н2О+6СО2 реакциясының жылу эффектісі ∆Н=-3264,6 кДж/мольге тең. 7,8г бензол жанғанда бөлінетін жылуын есептеңіз:

  2. 3264,6 кДж/моль


  3. 3,2646 кДж/моль


  4. 32,646 кДж/моль
  5. 326,46 кДж/моль
  6. 32646 кДж/моль  1. Төменде келтірілгеннен эндотермиялық реакцияларды таңдаңыз:  2. С+О2=СО2


2) С6Н6+15/2О2→3Н2О*6СО2


 1. СаСО3=СаО+СО2


 2. NaOH+HCl=NaCl+H2О


 3. Cu(OH)2=CuO+H2O

  1. Экзотермиялық реакцияларды көрсетіңіз:  2. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O 2) С6Н6+15/2О22О*6СО2


 1. MgCO3=MgO+CO2


 2. NaOH+HCl=NaCl+H2О


 3. Cu(OH)2=CuO+H2O

  1. Изобаралық жағдайда жүйенің ішкі энергиясы ∆U мен энтальпиясы ∆H арасындағы айырмашылық тең болады:  2. р∆V
  3. V∆p

  4. R

4) 3/2R
5) 1/2R  1. Күшті электролитті таңдаңыз  2. HCl


  3. NH4OH


  4. CH3COOH


  5. H2CO3


  6. H2S

 1. При увеличении концентрации какого иона увеличиваются кислотные свойства раствора?


  1. H+


  2. Na+


  3. K+  1. OH-
  2. Cl-

 1. Буферлік ерітінді дайындау үшін берілген заттардың қай жұбын алуға болады?


  1. КОН + КСl


  2. НСl + КСl
  3. Н2СО3 + NaНСО3


  4. КСl + NаNО3

 1. рН-ң қандай мәнінде бикарбонатты буферлік ерітінді дайындауға болады, егер рКа (H2CO3) = 6,35 тең болса?


  1. рН = 2

  2. рН = 9

  3. рН = 4

  4. рН = 7 5) рН=12


 1. Буферлік жүйе тұрады


  1. әлсіз қышқыл мен оған қабысқан негізден


  2. екі күшті қышқылдан


  3. күшті қышқыл мен оған қабысқан негізден
  4. әлсіз қышқыл мен күшті негізден
  5. екі күшті негізден 1. Қан плазмасының мәні қалыпты жағдайда құрайды 1) 7,6
2) 7,4
3) 6,7
4) 4,7
5) 7,0

 1. Өкпенің шектен тыс жұмыс істеуі нәтижесінде қанның рН-ң мәні 7,5 құрады. Мұндай күй аталады


  1. респираторлы ацидоз


  2. метаболиттік алкалоз
  3. респираторлы алкалоз
  4. метаболиттік ацидоз 1. Фосфатты буферлі жүйеде әлсіз қышқылдың рөлін атқарады


  1. натрийдің гидрофосфаты


  2. ортофосфор қышқылы +


  3. натрийдің дигидрофосфаты


  4. натрий фосфаты


 2. Аммиакты буферлік жүйенің құрамына кіретін қосылыстар


1)
2)


3)
4)
5)

 1. Сұйылтылған сулы ерітінділерді рН және рОН қосындысы нешеге тең болады? 1)


2) 1
3) 7


4) 14
5) 10-7

 1. Ацетатты буферлік ерітіндіде сутек иондарының концентрациясын қандай теңдеу бойынша есептеуге болады?
1)
2)
3)
4)
5)
 1. Егер [Н+] =10-4 болса [ОН- ] концентрациясы нешеге тең болады?


1) 14
2)


3)
4)
5)
 1. Натрий гидроксиді ерітіндісінің рН-ы нешеге тең болады, егер болса? 1)


2)
3)


4)
5)

 1. Сірке қышқылы ерітіндісіндегі сутек иондарының концентрациясын қандай формула бойынша есептеуге болады?
1)
)
3)
4)
5)
  1. Коллигативтік қасиеттерге жатады:  2. ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының төмендеуі, ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы, ерітіндінің қату температурасының төмендеуі
  3. ерітіндінің қайнау температурасының төмендеуі


  4. ерітіндінің қату температурасының жоғарылауы


  5. ерітіндінің қату температурасы және қайнау температурасы немесе ерітіндінің қатуы


  6. ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының жоғарылауы  1. Таза еріткішпен салыстырғанда ерітіндінің айырмашылығы

  2. қаныққан бу қысымы жоғарылайды


  3. қайнау температурасы төмендейді


  4. қаныққан бу қысымы жоғарыламайды


  5. қату температурасы жоғарылайды
  6. қату температурасы төмендейді

  1. «Таза еріткішке қарағанда бейэлектролит ерітіндісі бетіндегі қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі еріген заттың мольдік үлесіне тең»:

  2. Гиббс-Коноваловтың бірінші заңы


  3. Гиббс-Коноваловтың екінші заңы


  4. Вант-Гофф заңы
  5. Раульдің бірінші заңы
  6. Рауль заңынан шығатын салдар  1. Қай теңдеу Вант- Гофф заңына сәйкес келеді:  2. ∆Тқай=Еm2


  3. ∆Тқат=Кm2


3) ∆Р/Р12

1
4) π=CRT 5) p1=p 0x1  1. Эбулиоскопиялық константа Е:  2. еріткіш табиғатына тәуелді
  3. еріген зат табиғатына тәуелді


  4. еріткіш табиғатына тәуелсіз


  5. еріген зат температураға тәуелді


  6. еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді  1. Криоскопиялық константа К:  2. еріткіш табиғатына тәуелсіз
  3. еріген зат табиғатына тәуелді


  4. еріткіш табиғатына тәуелсіз


  5. еріген зат температурасына тәуелді


  6. еріткіш және еріген зат табиғатына тәуелді  1. Осмостық қысымы жоғары ерітіндіге эритроцитті салғанда байқалатын құбылыс: 1. плазмолиз
 2. Гемолиз

 3. судың плазмадан жасушаға өтуі

 4. Эндоосмос 1. жасуша қабының жарылуы  1. Вена ішіне жіберілетін препарат ретінде қолданылатын дәрілік зат ерітіндісі қан плазмасымен салыстырғанда болу керек: 1. изотонды
 2. Гипертонды


 3. Гипотонды


 4. Қаныққан


 5. Қанықпаған


  1. Жоғары осмостық қысымның әсерінен жасушаның осмотикалық серпімділік күйі аталады:

 1. Эндоосмос


 2. Плазмолиз


 3. Гемолиз 4. тургор
 5. Экзоосмос  1. Дәрілік заттардың изотондық концентрациясын есептеуге болады:

 1. Аррениус заңы бойынша


 2. фазалардың орналасуы бойынша


 3. термодинамикалық әдіс бойынша
 4. Раульдің екінші заңы бойынша
 5. кинетикалық әдіс бойынша  1. Теңіз суына шомылғанда көздің қызарып, аздаған ауру белгілерінің сезілуі байланысты: 1. көз алмасынан судың осмосына
 2. көз алмасының ішіне қарай судың осмосына


 3. суда еріген заттардың көз алмасының ішіне қарай өтуіне


 4. еріген заттардың көз алмасынан теңіз суына қарай өтуіне


 5. Плазмолизге  1. Ащы суда шомылғанда көздің кенеттен ашып, ауру белгілерінің сезілуі байланысты:

 1. көз алмасынан судың осмосына
 2. көз алмасының ішіне қарай судың осмосына
 3. суда еріген заттардың көз алмасының ішіне қарай өтуіне


 4. еріген заттардың көз алмасынан теңіз суына қарай өтуіне


 5. Плазмолизге  1. Егер 2 литр суда 2 моль фруктозаны ерітсе, судың қату температурасы қалай өзгереді? Судың криоскопиялық константасы 1.860:

 1. Өзгермейді


 2. 1.86 есе артады


 3. 1.86 есе азаяды


 4. 1.86 градусқа өседі


 5. 1.86 градусқа азаяды+  1. Ерітінділері үшін изотонды коэффициенті үшке тең болатын заттарды көрсетіңіз:1) С12Н22О11

 1. NaCl 2. KNO3


 3. CuSO4


 4. CuCl2

  1. Ерітінділері үшін изотонды коэффициенті бірден ерекшеленетін болатын заттарды көрсетіңіз:

  2. Лактоза

2 Глюкоза

 1. Фруктоза


 2. Галактоза
 3. натрий гидрокарбонаты

  1. Буферлік ерітінді құрамында:

  2. күшті негіз бен оның әлсіз қышқылмен әрекеттесуінен түзілген тұзынан
  3. әлсіз негіз бен оның күшті қышқылмен әрекеттесуінен түзілген тұзынан
  4. күшті қышқыл және оның күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұзынан


  5. күшті қышқыл және оның күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұзынан


  6. әлсіз қышқылмен әлсіз негіз

  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет