Химия сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тестбет1/3
Дата04.11.2016
өлшемі0,65 Mb.
#351
  1   2   3
Химия сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тест

  1. нұсқа

1.Күшті электролит

A) күкірт қышқылы

B) көмір қышқылы

C) сірке қышқылы

D) фосфор қышқылы

E) күкіртті қышқыл

Дұрыс жауап: A


2.Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция

A) Na2SO4+KCl→

B) Cr(NO3)2+Na2SO4

C) NaNO3+KOH→

D) H2SO4+BaCl2

E) H2SO4+KOH→

Дұрыс жауап: D
3.100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

A) 40%


B) 60%

C) 4%


D) 6%

E) 2,5%


Дұрыс жауап: A
4.Әлсіз электролит

A) H2CO3

B) H2SO4

C) HNO3

D) HCl

E) NaOH


Дұрыс жауап: A
5.Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс

A)H2SO4

B) K2CO3

C) HCl


D) NaCl

E) AlCl3

Дұрыс жауап: B
6.Күшті қышқыл

A) CH3COOH

B) H3PO4

C) Н2СО3

D) HNO3

E) H2S

Дұрыс жауап: D
7.200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

A) 0,002 %

B) 2,5 %

C) 40 %


D) 0,2 %

E) 20 %


Дұрыс жауап: E
8.Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі

A) 1


B) 2

C) 3


D) 5

E) 4


Дұрыс жауап: E
9.Химиялық реакцияға түсетін жұп

A) KCl және Na2SO4

B) CuCl2 және NaOH

C) HCl және K2SO4

D) MgCl2 және HNO3

E) KCl және Ca(OH)2

Дұрыс жауап: B
10.Гидролизденетін тұз

A) NaCl


B) Na2SO4

C) Na2CO3

D) NaNO3

E) NaJ


Дұрыс жауап: C
11.Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшін

A) Ерітіндіні сұйылту керек

B) Ерітіндіні қатыру керек

C) Ерітіндіні араластыру керек

D) Ерітіндіні суалту керек

E) Ерітіндіні температурасын төмендету керек

Дұрыс жауап: C

12.SO42- анионына сапалық реакция

A) Na2SO4+2HCl= 2NaCl+H2SO4

B) BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

C) Ba3(PO4)2+NaCl=BaCl2+Na3PO4

D) Ca2SO4+Zn(NO3)2=Ca(NO3)2+ZnSO4

E) Ba(OH)2+Na2SO3=BaSO3+2NaOH

Дұрыс жауап: В


13.Fe2+ катионына сапалық реакция

A) Fe(OH)3 + 3HCl=FeCl3 + 3H2O

B) FeCl3 + 3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl

C) Fe(NO3)3+3KOH=Fe(OH)3+3KNO3

D) Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+H2O

E) FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

Дұрыс жауап:E
14.220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы

A) 3,36г


B) 336г

C) 0,336г

D) 36,6г

E) 33,6г


Дұрыс жауап: D

15.Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығы

A) Түссіз

B) Иіссіз

C) Тотықпайды

D) Газ


E) Тотығады

Дұрыс жауап: E


16.Ток өткізетін зат

A) Дистилденген су

B) Кальций оксиді

C) Натрий хлориді (ерітінді)

D) Натрий хлориді (қатты)

E) Қант


Дұрыс жауап: E
17.Күшті қышқыл

A) HClO


B) HClO2

C) HClO3

D) HClO4

E) HCl


Дұрыс жауап: D
18.Cl- анионына реактив болатын зат

A) Күміс нитраты

B) Натрий оксиді

C) Алюминий гидроксиді

D) Калий нитраты

E) индикатор

Дұрыс жауап: A
19.Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз

A) Al(NO3)3

B) KNO3

C) K2SO4

D) Na2SO3

E) CuSO4

Дұрыс жауап: D
20.200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы

A) 53,2г


B) 40,8г

C) 4,08г


D) 408г

E) 5,32г


Дұрыс жауап: B
21.50г 26,5% - тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі

A) 5,6л


B) 2,8л

C) 56л


D) 28л

E) 44,2л


Дұрыс жауап: B
22.Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі

A) 2,2 %


B) 22,1 %

C) 23 %


D) 221%

E) 22 %


Дұрыс жауап: B
23.Зарядталған бөлшек

A) атом


B) молекула

C) ион


D) нейтрон

E) зат


Дұрыс жауап: C
24.Ион алмасу реакциясы

A) NH3 +H2O→NH4OH

B) Zn+Cl2→ZnCl2

C) Zn+SnCl2→ZnCl2 +Sn

D) CaCl2 +Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl

E) NH3 +HCl→NH4Cl

Дұрыс жауап: D
25.Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары

A) Ca2+ және CO32-

B) Ca2+ және NO3-

C) Fe2+ және OH-

D) Ba2+ және SO42

E) Zn2+ және OH-

Дұрыс жауап: B
26.10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі

A) 4,4л


B) 2,24л

C) 22,4л


D) 0,1л

E) 44 л


Дұрыс жауап: B

27.Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы

A) силикат

B) хлорид

C) сульфат

D) нитрат

E) бромид

Дұрыс жауап: А


28.Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі

A) қызыл


B) көк

C) таңқурай түсті

D) сары

E) түссізДұрыс жауап: А
29.Күшті электролиттер диссоциацияланады

A) Бөлшектеп

B) Жартылай

C) Іс жүзінде толығымен

D) Сатылап

E) Диссоциацияланбайды

Дұрыс жауап: C

30.Су молекуласымен қоршалған иондар-

A) Гидратталған иондар

B) Гидратталмаған иондар

C) Диссоциацияланған иондар

D) Ассоциацияланған иондар

E) Дегидратталған иондар

Дұрыс жауап: А

2-нұсқа

1.Әлсіз қышқылA) CH3COOH

B) H2SO4

C) HNO3

D) HCl


E) NaOH

Дұрыс жауап: А


2.Формуласы қате жазылған тұз

A) FeCl3

B) NaCl

C) AlOHClD) Na2CO3

E) FeCl2

Дұрыс жауап: C
3.H++OH- →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу

A) Na2SO4+HCl→ 2NaCl+H2SO4

B) HCl+NaOH→ H2O +NaCl

C) H2SO4+K2CO3 → K2SO4+CO2+H2O

D) H2SO4+2NaCl→ Na2SO4+2HCl

E) 2NaNO3+H2SO4→ Na2SO4+2HNO3

Дұрыс жауап: B
4.2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі

A) Түссіз

B) Қызыл

C) Сары


D) Қызғылт

E) Күлгін

Дұрыс жауап: E
5.Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін фактор

A) Еріткіштің табиғаты

B) Ерітіндінің концентрациясы

C) Температура

D) Қысым

E) Ерітіндінің табиғаты

Дұрыс жауап: D

6.Дұрыс жазылған қысқартылған иондық теңдеуі

A) Ca2++Cl-→CaCl2

B) Ba2++OH-→Ba(OH)2

C) Ag++Cl-→AgCl↓

D) 2H++OH-→H2O↑

E) Na++OH-→NaOH
7.Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда мұз ериді, себебі

A) Еріткіштен қату температурасы жоғары ерітінді түзіледі;

B) Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;

C) Жылу бөлінеді;

D) Жылу сіңіріледі;

E) Жылу алғашқыда бөлінеді де, соңында сіңіріледі;

Дұрыс жауап: B
8.Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары

A) Cl-→Br-→ J-

B) Br-→J-→Cl-

C) Br-→ J- →Br-

D) Cl-→J- →Br-

E) J-→Br-→Cl-

Дұрыс жауап: E
9.PO43- анионына сапалық реакция

A) H3PO4+KOH→

B) H3PO4+AgNO3

C) H3PO4+NaOH→

D) H3PO4+NaBr→

E) H3PO4+KCl→

Дұрыс жауап: B
10.Темір (ІІІ) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның мольдік массасы

A) 214


B) 107

C) 53,5г/моль

D) 107 г/моль

E) 214г/моль

Дұрыс жауап: D
11.pH>7 болады, егер

A) C(H+)=C(OH)

B) C(H+)< C(OH-)

C) C(H+)>C(OH-)

D) C(OH-)≠C(H+)

E) C(OH-)=C(OH-)

Дұрыс жауап: B
12.Ерітіндіде pH>7 болады, егер

A) NaCl


B) FeCl3

C) AlCl3

D) Na2CO3

E) HCl


Дұрыс жауап: D
13.Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% - тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі

A) 4,48л


B) 2,24мл

C) 44,8л


D) 44,8мл

E) 22,4л


Дұрыс жауап: A
14.Азот сұйық күйге ауысады

A) – 196 ºС

B) – 200 ºС

C) – 183 ºС

D) – 253 ºС

E) – 151 ºС

Дұрыс жауап: A
15.Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы:

A) NO, NH3

B) NO2, N2O

C) N2O, NH3

D) N2O5, NH3

E) N2O3, NH3

Дұрыс жауап: D
16.Азот атомының электрондық конфигурациясы

A) 1s2 2s2 2p1

B) 1s2 2s2 2p2

C) 1s2 2s2 2p3

D) 1s2 2s2 2p4

E) 1s2 2s2 2p5

Дұрыс жауап: C
17.Азот молекуласындағы байланыс:

A) иондық

B) металдық

C) сутектік

D) ковалентті полюсті

E) ковалентті полюссіз

Дұрыс жауап: E
18.«Азот» деген атауды ұсынған ғалым

A) С.Арреннус

B) А.Лавуазье

C) М.И.Усанович

D) Д.И.Менделеев

E) М.В.Ломоносов

Дұрыс жауап: B
19.Қыздырғанда азотпен әрекеттесетін заттар тобы:

A) Cl2, Au, Pt

B) F2, Ag, Au

C) Al, Pt, P

D) O2, H2,Mg

E) Au, Fe, Zn


20.Азоттың массалық үлесі ең көп қосылыс:

A) N2O

B) NO

C) N2O3D) NO2

E) N2O5

Дұрыс жауап: A
21.12 г азоттың (қ.ж.) көлемі (л)

A) 2,24


B) 4,44

C) 6,72


D) 9,60

E) 10,08


Дұрыс жауап: D
22.2л N2 молекула саны

A) 2,7 ∙ 1023

B) 5,4 ∙ 1022

C) 6,2 ∙ 1024

D) 7,4 ∙ 1025

E) 8,7 ∙ 1026

Дұрыс жауап: B
23.1,2 ∙ 1024 молекула саны бар азоттың массасы (г)

A) 35,5


B) 48,4

C) 55,8


D) 64,6

E) 75,8


Дұрыс жауап: C
24.5,4 г N2 O5 молекула саны

A) 3 ∙ 1022

B) 2,4 ∙ 1025

C) 4,2 ∙ 1025

D) 1,6 ∙ 1024

E) 1,4 ∙ 1023

Дұрыс жауап: A
25.Аммиак әрекеттесетін заттар

A) NaOH, Ca (OH) 2KOH

B) O2, H2 O, H2 SO4

C) J2, Cl2, Mg (OH) 2

D) H2 O2, CO2, P2 O5

E) F2, Fe (OH) 2, Ba (OH) 2

Дұрыс жауап: B
26.Азот қышқылы әрекеттесетін заттар қатары:

A) HCl, CO2, H2 SO4

B) H2 SO4, SO2, Pt

C) Mg O, KOH, K2CO3

D) H2 SO3, SO3, Au

E) H2CO3, P2O5, Pd

Дұрыс жауап: C
27.Аммиак молекуласындағы байланыс:

A) металдық

B) иондық

C) сутектік

D) ковалентті полюсті

E) ковалентті полюссіз

Дұрыс жауап: D
28.Азоттың ауа бойынша тығыздығы:

A) 0,96


B) 0,82

C) 0,74


D) 0,53

E) 0,25


Дұрыс жауап: A
29.Аммиак ауадан жеңіл

A) 1,2 есе

B) 1,5 есе

C) 1,7 есе

D) 1,8 есе

E) 2 есе


Дұрыс жауап: C
30.Қыздырғанда MeNO2 және O2 түзеді

A) KNO3, NaNO3

B) Zn (NO3)2 , Fe (NO3)2

C) Ag NO3, Fe (NO3)3

D) HNO3, RbNO3

E) Mg (NO3)2 , Ba (NO3)2

Дұрыс жауап: A

3-нұсқа
1.5 л азот сутегімен әрекеттескенде 8 л аммиак түзілді.Аммиактын шығымы: (%)

A) 8

B) 16


C) 32

D) 64


E) 80

Дұрыс жауап: E


2.1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: (%)

A) 54,3


B) 69,8

C) 74,8


D) 84,9

E) 93,4


Дұрыс жауап: E
3.30 л азот (қ.ж) сутегімен әрекеттескенде, өнімнің шығымы 11 % болса, түзілетін аммиактың көлемі: (л)

A) 6,6


B) 7,5

C) 8,7


D) 9,5

E) 5,7


Дұрыс жауап: A
4.5,6 кг азоттан 5 кг аммиак алынған. Түзілген өнімнің шығымы: (%)

A) 37,5


B) 57,6

C) 65,7


D) 73,5

E) 87,5


Дұрыс жауап: D
5.10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%)

A) 47,5


B) 58,6

C) 69,7


D) 72,8

E) 89,2


Дұрыс жауап: E
6.Өнімнің шығымы 80% болса, 126 г азот қышқылынан түзілетін аммоний нитратының массасы (г)

A) 105


B) 128

C) 182


D) 281

E) 812


Дұрыс жауап: B
7.44,8 л аммиак тотыққанда 40 л азот (ІІ) оксиді (қ.ж) алынған. Түзілген өнімнің шығымы (%)

A) 68,7


B) 72,8

C) 89,2


D) 92,6

E) 98,5


Дұрыс жауап: C
8.Тотығу-тотықсыздану теңдеуіндегі HNO3 H2O+NO2+O2

барлық коэффиценттер санының қосындысы

A) 5

B) 7


C) 11

D) 13


E) 15

Дұрыс жауап: C


9.Тотығу-тотықсыздану теңдеуіндегі Cu+HNO3 Cu(NO3) 2 +NO + H2O+

тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициент саны

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

Дұрыс жауап: C

10. Селитралар

A) CaSO4, Na2SO4, Mg SO4

B) K3PO4, Al PO4, Ca3(PO4) 2

C) Cu (NO4) 2, Ag NO3, NaCl

D) KNO3, NaNO3, NH4 NO3

E) NaCl, CaCl2, NH4Cl

Дұрыс жауап: C
11.Азот қышқылымен әрекетеспейтін металдар

A) Ag, Cu

B) Au, Pt

C) Hg, Sn

D) Na, K

E) Mg, Ca

Дұрыс жауап: B
12.Аммиактың зертханада алыну реакциясы

A) 2NH4Cl+Ca(OH) 2 CaCl2+2NH3 +2H2O

B) N2+3H2 2NH3

C) NH4NO3 N2O↑+ 2H2O

D) 3NH3+H3PO4 (NH4) 3 PO4

E) NH4 OH+HNO3 NH4 NO3 +H2O

Дұрыс жауап: A

13.Фосфордың салыстырмалы атомдық массасы

A) 23

B) 24


C) 27

D) 31


E) 32

Дұрыс жауап: D14.Фосфордың электронды конфигурациясы

A) 1s22s22p63s23p1

B) 1s22s22p63s23p2

C) 1s22s22p63s23p3

D) 1s22s22p63s23p4

E) 1s22s22p63s23p5

Дұрыс жауап: C
15.Фосфордың табиғаттағы қоры .............. түрінде болады

A) CaSiO3

B) 3Ca3(PO4)2 * CaF2

C) Ba3(PO4)2

D) H3PO4

E) Ca3P2

Дұрыс жауап: B
16.Фосформен әрекеттесетін заттар

A) KCl, H2, BaO

B) NaCl, Al, Li2O

C) O2, S, Ca, Cl2

D) MgO, N2O5, Cl2O7

E) CO2, Na2O, MgCO3

Дұрыс жауап: C
17.Фосфордың болуы мүмкін тотығу дәрежелері

A) – 2, + 4

B) – 3, + 5

C) – 1, + 7

D) + 2, + 4

E) + 3, + 6

Дұрыс жауап: B
18.Фосфиннің формуласы:

A) PH3

B) NH3

C) AsH3

D) PCl3

E) P2O5

Дұрыс жауап: A
19.Натрий дигидрофосфаты формуласы:

A) Na3PO4

B) Na2HPO4

C) NaH2PO4

D) NaHCO3

E) NaNO3

Дұрыс жауап: C
20.Фосфор (V) оксидімен әрекеттесетін заттар қатары:

A) NaOH, H2O, BaO

B) CO2, Cl2O7, Al(OH)3

C) SO3, N2O5, HCl

D) Ag, Cu(OH)2, H3BO3

E) Cu, Fe(OH)3, H2CO3

Дұрыс жауап: A

{Cложность}=A


21.Калий фосфатының 4,8*1022 молекуласының зат мөлшері (моль)

A) 0,02


B) 0,08

C) 0,05


D) 0,1

E) 0,3


Дұрыс жауап: В
22.2,5 моль натрий фосфатының массасы (г)

A) 400


B) 415

C) 420


D) 410

E) 430


Дұрыс жауап: D
23.0,49 кг фосфор қышқылының молекула саны:

A) 5,4*1021

B) 4,2*1021

C) 3,6*1022

D) 2,5*1023

E) 3,0*1024

Дұрыс жауап: E
24.Фосфор (V) окидінің 9,03·1022 молекуласының массасы (г)

A) 21,3


B) 19,3

C) 21,3


D) 23,3

E) 29,3


Дұрыс жауап: A
25.PCl5 0,77 моліндегі молекула саны:

A) 1,5·1022

B) 2,3·1023

C) 3,4·1022

D) 4,6·1023

E) 5,2·1021

Дұрыс жауап: D
26.Сутегі бойынша тығыздығы 62-ге тең ақ фосфор молекуласындағы фосфор атом саны:

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


Дұрыс жауап: D
27.Кальций фосфатындағы фосфордың массалық үлесі (%)

A) 11


B) 20

C) 31


D) 43

E) 54


Дұрыс жауап: B
28.155 г фосфориттен алынатын фосфордың массасы (г)

A) 12


B) 23

C) 31


D) 45

E) 54


Дұрыс жауап: C
29.18,6г фосформен әрекеттесетін калий хлоратының массасы (г)

A) 34,16


B) 46,52

C) 55,61


D) 61,25

E) 73,47
30.49г фосфор қышқылын алу үшін қажет фосфор (V) оксидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль)

A) 14,8 және 0,15

B) 35, 5 және 0,25

C) 32,8 және 0,35

D) 48,2 және 0,45

E) 54,3 және 0,55

Дұрыс жауап: B


4-нұсқа


1.Күміс нитраты натрий фосфатымен әрекеттескенде 41,9г күміс фосфаты түзілген. Реакцияға түскен натрий фосфатының массасы (г) және зат мөлшері (моль)

A) 11,2 және 0,2

B) 21,6 және 0,3

C) 16,4 және 0,1

D) 36,2 және 0,2

E) 46,1 және 0,1

Дұрыс жауап: C
2.51,3г барий гидроксиді 19,6 г фосфор қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы (г)

A) 52,6


B) 60,1

C) 72,5


D) 84,6

E) 96,1


Дұрыс жауап: B
3.196г фосфор қышқылы кальций гидроксидімен әрекеттескенде түзілген кальций дигидрофосфатының массасы (г)

A) 120


B) 234

C) 340


D) 420

E) 550


Дұрыс жауап: B
4.Фосфордың (V) оксиді 15,3г барий оксидімен әрекеттескенде түзілген барий фосфатының массасы (г)

A) 35,3


B) 44,3

C) 51,3


D) 20,3

E) 75,3


Дұрыс жауап: D
5.6 моль натрий гидроксидімен әрекеттесетін фосфор (V) оксидінің массасы (г)

A) 121


B) 134

C) 142


D) 163

E) 175


Дұрыс жауап: C
6.Кальций гидрофосфатының формуласы:

A) Ca3(PO4)2

B) CaHPO4

C) Ca(H2PO4)2

D) CaSO4

E) CaCO3

Дұрыс жауап: B
7.Концентрлі күкірт қышқылы және мыспен әсер еткенде қоңыр газ бөлінді. Сілті ерітіндісін қосқанда аммиактың иісі сезілді. Бұл тыңайтқыш

A) Аммофос

B) Карбомид

C) Аммиак селитрасы

D) Калий селитрасы

E) Сильвинит

Дұрыс жауап: C
8.Күміс нитратының ерітіндісін қосқанда ақ тұнба түзетін, сілтімен әрекеттеспейтін қызғылт кристалды тыңайтқыш

A) Сильвинит

B) Аммоний сульфаты

C) Селитра

D) Суперфосфат

E) Аммоний хлориді

Дұрыс жауап: A
9.Сильвинит формуласы

A) KNO3

B) (NH4)2SO4

C) Ca3(PO4)2

D) Ca(H2PO4)2

E) KCl . NaCl

Дұрыс жауап:Е
10.Фосфат- ионды сапалық анықтау үшін қолданылатын реактив

A) AgNO3

B) H2SO4

C) HNO3

D) CCl

E) Na2CO3Дұрыс жауап: A
11.Натрий селитрасындағы азоттың массалық үлесі (%)

A) 8,5


B) 16,4

C) 25,2


D) 30,1

E) 35,3


Дұрыс жауап: B
12.Құрамында 58% кальций фосфаты бар 50 кг сүйектегі фосфордың массасы (кг)

A) 4,5


B) 5,8

C) 6,4


D) 7,3

E) 8,5


Дұрыс жауап: B

{Cложность}= С


13.Азоттың массалық үлесі ең көп тынайтқыш

A) KNO3

B) NaNO3

C) NH4NO3

D) (NH4)2SO4

E) NH4Cl

Дұрыс жауап: C
14.10т фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2 HPO4) массасы

A) 11,52


B) 12,35

C) 13,46


D) 15,71

E) 18,92


Дұрыс жауап: C
15.Преципитат кальций тұзының дигидраты болып табылады. Сусыз тұздың құрамы: Ca-29,46%; H-0,74%; P-22,76 %; O-47,04%. Осы тұздың формуласы

A) Ca3(PO4)2


Каталог: uploads -> doc -> 0903
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0903 -> Оқушылардың ғылыми –теориялық зерттеу қабілетін қалыптастыру
0903 -> Сабақ жоспары №29 Пәні: Қазақ тілі Мерзімі: Тобы: по-17 Сабақтың лексикалық тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет