Химия сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тестбет2/3
Дата04.11.2016
өлшемі0,65 Mb.
#351
1   2   3

B) Ca(H2PO4)

C) CaSO4

D) CaHPO4

E) CaCO3

Дұрыс жауап: B

{Cложность}= С


16.Нәтижесінде 1кг аммоний селитрасы түзілетін болса, кальций селитрасымен әрекеттескен аммоний карбонатының массасы (кг)

A) 1, 6


B) 3, 6

C) 5, 6


D) 0,6

E) 8, 6


Дұрыс жауап: D

{Cложность}= С


17.Нәтижесінде 500кг аммоний карбонаты түзілетін болса, көмірқышқылымен әрекеттескен аммиактың массасы (кг)

A) 117


B) 177

C) 127


D) 137

E) 157


Дұрыс жауап: B
18.5т тұз қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген аммоний хлоридінің массасы (т)

A) 2,3


B) 4,3

C) 6,3


D) 7,3

E) 9,3


Дұрыс жауап: B
19.5 моль сильвиниттің (KCl . NaCl ) массасы (г)

A) 395


B) 485

C) 545


D) 665

E) 725


Дұрыс жауап: D
20.230г аммофостың NH4H2PO4 зат мөлшері (моль)

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


Дұрыс жауап: B
21.20 моль аммиак силитрасының молекула саны

A) 1,2. 1025

B) 2,4. 1024

C) 4,8. 1023

D) 1,2. 1022

E) 2,4. 1021

Дұрыс жауап: A
22.Кальций дигидрофосфатындағы барлық элементтердің массалық үлесі (%)

A) 23,5(Ca); 1,4 (H); 7,2(P); 67,9(O)

B) 4,7(Ca); 2,4(H); 4,2(P); 88,7(O)

C) 12,1(Ca); 11,3(H); 71,3(P); 5,3(O)

D) 17,1(Ca); 1,7(H); 26,5(P); 54,7(O)

E) 57,5(Ca); 5,4(H); 36,2(P); 0,9(O)

Дұрыс жауап: D
23.Кальций фосфаттың 8,7. 1023 молекуласының зат мөлшері (моль)

A) 1,25


B) 1,32

C) 1,45


D) 1,63

E) 1,84


Дұрыс жауап: C
24.Диаммофоста ((NH4)2HPO4 ) азоттың массалық үлесі (%)

A) 12,5


B) 15,9

C) 17,1


D) 18,2

E) 21,2


Дұрыс жауап: E

{Cложность}= С


25.Аммофос (NH4)2HPO4 құрамында 61,7 % P2O5 бар, 2,5 кг аммофос құрамындағы фосфор (V) оксидініз массасы (г)

A) 1,5


B) 2,1

C) 3,4


D) 4,6

E) 5,8


Дұрыс жауап: A

26.Сілтілік-жер металдарға жататын элемент

A) Na

B) Al


C) Ca

D) Si


E) P

Дұрыс жауап: C


27.Ең белсенді элемент

A) K


B) Na

C) Si


D) Cs

E) S


Дұрыс жауап: D
28. Қалыпты жағдайда сумен әрекеттеседі

A) Al


B) Cu

C) Ca


D) Si

E) C


Дұрыс жауап: C
29.Cілтілік металл

A) Ca


B) Fe

C) Ni


D) Na

E) Mg


Дұрыс жауап: Д
30.Тұз ерітіндісінде лакмус көк түске боялады

A) Na2CO3

B) CuCl2

C) BaCl2

D) Zn(NO3)2

E) K2SO4

Дұрыс жауап: B

5-нұсқа


1.Калий атомының электрондық конфигурациясы

A) 1s22s22p63s1

B) 1s22s1

C) 1s22s22p63s23p63d54s1

D) 1s22s22p1

E) 1s22s22p63s23p64s1

Дұрыс жауап: E
2.Натрий мен су арасындағы реакцияның өнімі және алдарына қойылатын коэффициенттері мына реакция теңдеуіне сәйкес келеді

A) Na2O+H2

B) Na2O+H2O

C) 2NaOH+H2

D) NaOH+H2O

E) 4NaOH+H2

Дұрыс жауап: C
3.Натрий атомының электрондық конфигурациясы

A) 1s22s22p1

B) 1s22s22p63s1

C) 1s22s22p4

D) 1s22s22p3

E) 1s22s22p63s2

Дұрыс жауап: B

4.Реакция теңдеуіндегі К+О2К2О, калийдің алдында қойылатын коэфициент:

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

Дұрыс жауап: Д


5.К2СО3 ерітіндісінде лакмус түсінің өзгеруі

A) өзгермейді

B) көгереді

C) қызарады

D) таңқурай түсті болады

E) қызыл-сары түсті болады

Дұрыс жауап: В
6.Сілтілік металдарға жатады

A) K, Na, Li

B) Ca, Mg, Sc

C) K,Ca,Mg

D) Fe,Ca,Ni

E) Na,Zn,Cu

Дұрыс жауап: A
7.Калийдің сумен әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

A) 3


B) 5

C) 7


D) 9

E) 10


Дұрыс жауап: С

8.4 моль натрий сульфидінің массасы:

A) 40 г

B) 310 г


C) 128 г

D) 312 г


E) 300 г

Дұрыс жауап: С


9.Натрий оксидін халықаралық номенклатурасы бойынша аталуы

A) натрий оксиді (І)

B) натрий оксиді (ІІ)

C) мононатрий диоксиді

D) динатрий диоксиді

E) динатрий монооксиді

Дұрыс жауап: Е
10. Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны

A) 11 және 11

B) 12 және 9

C) 12және 11

D) 11 және 10

E) 11 және 12

Дұрыс жауап: Е

11.0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған, натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі

A) 26,5 л

B) 23,5л


C) 27,5л

D) 24,5л


E) 25,5л

Дұрыс жауап: B


12.4,6 г натрий металы этил спиртімен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі

A) 11,2 л

B) 1,12л

C) 2,24 л

D) 6,72 л

E) 22,4 л

Дұрыс жауап: С

13.34 г натрий нитратындағы молекула саны:

A) 3,01∙1023

B) 6,02∙1023

C) 1,204∙1023

D) 1,204∙1024

E) 2,408∙1023

Дұрыс жауап: Е


14.0,5 моль натрий мен 100г аминопропион қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы:

A) 55,5г


B) 65,5г

C) 75,5г


D) 45,5г

E) 85,5г


Дұрыс жауап: A

Сложность}= B


15.Сілтілік металл 3,42г сумен әрекеттескенде 448 мл сутегі бөлініп шығады. (қ.ж) Осы сілтілік металл:

A) Rb


B) Na

C) Si


Д Cs

E) K


Дұрыс жауап: A
16.Калий фториді ертіндісі электролиздегенде берілген электрон саны:

A) 3


B) 6

C) 2


D) 4

E) 8


Дұрыс жауап: C
17.0,1моль натрий гидроксидін бейтараптау үшін 20% -ті құмырсқа қышқылының қажетті массасы:

A) 40


B) 23

C) 92


D) 20

E) 46


Дұрыс жауап: В
18.Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан:

A) Галогендер

B) Сілтілік металдар

C) Инертті газдар

D) Сілтілік-жер металдары

E) Салғырт газдар

Дұрыс жауап: В

19.Алкиндердің жалпы формуласы

A) CnH2n+6

B) CnHn

C) CnH2n-2

D) CnH2n

E) Cn(H2O)m

Дұрыс жауап:С


20.Массасы 80г пропиннің (қ.ж) көлемі

A) 44,8мл

B) 22,4мл

C) 11,4мл

D) 5,6мл

E) 2,24мл

Дұрыс жауап:А
21.Мына қосылыстың халықаралық номенклатура бойынша атауы:

СН3-С≡СН

A) пропил

B) метилэтилен

C) ацетилен

D) пропен

E) метилацетилен

Дұрыс жауап: A


22.Алкиндердің радикалы

A) Н3С-метил

B) Н-С≡С-этинил

C) Н2С=СН-винил

D) Н3С-СН2-этил

E) С6Н5-фенил

Дұрыс жауап:В
23.Массасы 50г табиғи метан газынан алынатын ацетиленнің массасы

A) 203г


B) 40,9г

C) 20,3г


D) 40,6г

E) 4,06г


Дұрыс жауап:D
24.Құрамында 22 сутек атомы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамындағы көміртек атомы

A) 10


B) 11

C) 12


D) 13

E) 14


Дұрыс жауап:С
25.Ацетиленнің гомологы

A) СН3-СН2-СН=СН2

B) СН3-СН=СН-СН3

C) СН3-СН2-СН2-СН3

D) НС≡С-СН3

E) СН2=С=СН2

Дұрыс жауап:D
26.Ацетиленнің сутек бщйынша салыстырмалы тығыздығы

A) 13


B) 12

C) 26


D) 11

E) 14


Дұрыс жауап:А
27.Арендердің жалпы формуласы

A) CnH2n-6

B) CnHn

C) CnH2n-2

D) CnH2n

E) Cn(H2O)m

Дұрыс жауап:А
28.Арендердің алғашқы өкілі:

A) толуол

B) бензол

C) фенол


D) пентен

E) циклогексан

Дұрыс жауап:В
29.Бензол молекуласында көміртегі атомдарының гибридтелген күйі

A) sp


B) sp3

C) sp2

D) sp-s

E) sp, sp3Дұрыс жауап:С
30.Бензол радикалының аталуы:

A) бензил

B) амил

C) бутил


D) фенил

E) гексил

Дұрыс жауап:D

6-нұсқа
1.0,5моль бензолдың массасы

A) 15,6г

B) 156г


C) 40г

D) 78г


E) 39г

Дұрыс жауап:Е


2.Бензол формуласы:

A) С3Н8

B) С6Н6

C) С6Н5СН3

D) С6Н14

E) С5Н12

Дұрыс жауап:В
3.Толуолдың ең жақын гомологы

A) этилбензол

B) циклогексан

C) циклогексен

D) циклогекадиен

E) гексен

Дұрыс жауап:А
4.Стиролдың салыстырмалы молекулалық массасы

A) 78


B) 104

C) 106г


D) 88

E) 120


Дұрыс жауап:В
5.Ацетиленнен бензолды алу реакциясы

A) изомерлену

B) тотығу

C) тримерлену

D) поликонденсациялану

E) тотықсыздану

Дұрыс жауап:С
6.Бензолдың құрылымдық формуласын ұсынған ғалым

A) Е. Әзербаев

B) Н. Зелинский

C) М. Ломоносов

D) А. Кекуле

E) Д. Менделеев

Дұрыс жауап:D
7.Изомерлері болмайтын зат

A) гексан

B) пропилбензол

C) бензол

D) этилбензол

E) диметилбензол

Дұрыс жауап: C
8.Бензол әрекеттеспейтін зат

A) Cl2

B) HNO3

C) KMnO4, Br2

D) H2

E) H2CO3

Дұрыс жауап: E
9.Шығымы 75% болса, 3,2кг CaC2 ден алынған бензол массасы

A) 975г


B) 97,5г

C) 9,75г


D) 0,975г

E) 487,5г

Дұрыс жауап:А
10.Массасы 170 г гексахлоран (C6H6Cl6) алу үшін қолданылатын циклогексан массасы

A) 49,07г

B) 490,7г

C) 4,907г

D) 2,45г

E) 24,5г


Дұрыс жауап:А
11.Массасы 156 г бензол массасы 193,5 г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80 % болады, түзілген этилбензол массасы

A) 161,6 г

B) 168,9 г

C) 192,9 г

D) 169,6 г

E) 193, 7 г

Дұрыс жауап: D
12.Гексахлоранды бензолдан алу реакциясы

A) С6H6+3Cl2 → С6H6Cl6AlCl3

B) C6H6+Cl2→ C6H5Cl+HCl

C) C6H6+HNO3→ C6H5NO2+H2O

AlCl3

D) C6H6+Br2→C6H5 Br +HBr

AlCl3

E) 2C6H6 +15O2→12CO2 +6H2O

Дұрыс жауап:A


13.Көлемі 266мл тығыздығы 0,88г/мл бензолды нитрлеу үшін 75%–тті, тығыздығы 1,445г/мл азот қышқылының көлем

A) 194,16л

B) 184,4мл

C) 174,4мл

D) 185,4мл

E) 189,4мл

Дұрыс жауап: C
14.Бензолды катализатор қатысында хлорлағанда бөлінген хлорлы сутекті толығынан сіңіру үшін көлемі 250мл, тығыздығы 1,225г/мл 20%-дық натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет болды.Тығыздығы 0,88г/мл бензолдың көлемі

A) 13,6мл

B) 136мл

C) 7мл


D) 13,75мл

E) 135,72мл

Дұрыс жауап:Е
15.Бензол алудың негізгі көзі

A) тас көмірді нитрлеу

B) тас көмірді гидрлеу

C) спиртті тотықтыру

D) тас көмірді кокстеу

E) альдегидті тотықсыздандыру

Дұрыс жауап:D
16.Бензолдан хлорбензол мен гексахлоран алу үшін жүргізілетін жағдай

A) Cl2 (AlCl3),Cl2 (hv)

B) Cl2 (CCl4),Cl2 (H2O2)

C) Cl2 (H2O),Cl2 (AlCl3)

D) Cl2 (O3),Cl2 (FeCl3)

E) Cl2 (hν), Cl2 (KCl)

Дұрыс жауап:А

17. Күрделі заттар тобы:


A) O2, Н2O, NH3
B) Fe, O2, Cu, N2
C) Na2S, Fe2O3, NH3, CO2
D) Fe2O3, Fe, O2
E) Na2S, N2, Cu
18. Химиялық элементтердің жіктелуі
A) галогендер, сілтіліктер металдар
B) алкогендер
C) сілтілік металдар
D) металдар, бейметалдар, ауыспалы элементтер
E) инертті газдар
19. Пропан (С3Н8) жанѓанда т‰зілетін заттар
A) С, Н2
B) О2
C) СО2, Н2О
D) Н2О
E) С, Н2О
20. Суѓа тән емес физикалық қасиет
A) 1000 С температурада қайнайды
B) т‰ссіз с‰йық
C) 40 С максималды тыѓыздыѓы 1г/см3
D) 00 С қатады
E) µзіне тән иісі бар
21. СН3СН2СН2 радикалы:
A) Аллил
B) Винил
C) Этил
D) Пропил
E) Фенил
22. Қайтымды реакция
A) этилен мен су
B) натрий гидроксиді мен мыс (ІІ) хлориді
C) магний оксиді мен тұз қышқылы
D) натрий мен су
E) кальций оксиді мен су
23. Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар
A) F, Cl, Br, J, At
B) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
C) Lі, Na, K, Pb, Cs, Fr
D) B, Al, Ga, Jn, Tl
E) Mn, Tc, Re, Rh
24. 2, 3-диметилбутанға сәйкес келетін құрылымдық формула:

A)B)

C)


D)


E)


25. Қанықпаған көмірсутектер молекуласында көміртек электрондарының sp2-гибридтену типі болатын көмірсутек:
A) ацетилен
B) метан
C) пропан
D) этан
E) этилен
26. Толуолға сәйкес формула:
A) С6H6.
B) С6H5 - СH3.
C) С6H12.
D) С6H5 - С2H5.
E) С6H5 - С3H7.
27. Альдегидтің құрамында болатын функционалдық топ
A) карбонил
B) аминотоп
C) гидроксил
D) карбоксил
E) нитротоп
28. Белоктардың мономерлері 
A) оттексіз қышқылдар
B) окси қышқылдар
C) карбон қышқылдары
D) минералдық қышқылдар
E) амин қышқылдары
29. Полимерлер алыну әдісіне байланысты ... болады.
A) тек табиғи
B) тек жасанды
C) әрі табиғи, әрі химиялық
D) тек химиялық
E) тек синтетикалық
30. Арасында сутектік байланыс түзетін молекулалар:
A) спирттер.
B) арендер.
C) алкандар.
D) алкендер.
E) алкиндер.


№1

А

Д

А

А

в

д

е

е

в

с

с

в

е

д

е

е

д

а

д

в

в

в

с

д

в

в

а

а

с

а

2
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет