Жаратылыстану және математикабет1/6
Дата27.05.2017
өлшемі0,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Жаратылыстану және математика

факультетінің деканы

Медешова А.Б.

______________________

“____”_____________2010ж


«Жаратылыстану және математика» факультеті

Физика, математика және информатика кафедрасы

«050110 - физика»

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

ІІІ курс студенттеріне арналған
МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКАЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕХНИКАСЫ

пәнінің оқу әдістемелік кешені

Курс – ІІІ

Семестр – 6

Кредит саны - 2

Зертханалық сабақ - 30 сағат

ОЖСӨЖ - 30 сағат

СӨЖ - 30 сағат

Емтихан - 6-шы семестрде

Барлығы - 90 сағат

Орал-2010 жыл

ІІІ курс студенттері үшін «Мектептегі физикалық эксперимент техникасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 3.08.260-2006 ҚР мемлекеттік білім стандарты және типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Курс бағдарламасын құрастырған - физика, математика және информатика кафедрасының оқытушысы Қажмуханова Г.Ш.
Физика, математика және информатика кафедрасының отырысында қарастырылды.

Хаттама № «____» _____________ 2010 ж.

Кафедра меңгерушісі ________________________ Уланов Б.В.

Оқу-әдістемелік кеңестің отырысында қарастырылды. _________________________


№ ______ хаттама «___» _________________ 2010ж.
Оқу-әдістемелік кеңестің төрағасы _____________________________

1. ІІІ курс студенттері үшін «Мектептегі физикалық эксперимент техникасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 3.08.260-2006 ҚР мемлекеттік білім стандарты және типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды.
2. МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКАЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕХНИКАСЫ ПӘНІ БОЙЫНША КУРСТЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ.

Алтыншы семестр, 2010-2011 оқу жылы, 2 кредит.


Оқытушы туралы мәлімет:

Қажмуханова Гүлмира Шыныбекқызы

Ғылыми дәрежесі: Оқытушы

Жұмыс орны: М. Өтемісов атындағы БҚМУ, жаратылыстану

және математика факультеті.

Офис: Физика, математика және информатика кафедрасы. № 1 ғимарат.

307 кабинет
Пән туралы мәлімет:

Пән атауы – Мектептегі физикалық эксперимент техникасы

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит – сағат бір байланыс сағаттан (зертханалық сабақ) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.Кредиттің аптаға бөліну кестесі


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1 (1 зертханалық сабақ)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ (зертханалық сабақ)

50 мин.

Байланыс сағаты 2

(1 зертханалық сабақ)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ (зертханалық сабақ)

50 мин.


Кредит саны – 2

Өту орны: № 4 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша.

Оқу жоспарынан көшірме (2 кредит)
курс

Сем-р

Кредит саны

Зертханалық сабақтар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

3

6

2

30

30

30

90

емтихан


Кіріспе

Курстың қысқаша баяндалуы: Мектеп физика курсындағы эксперимент – бұл физика ғылымына тән, зерттеудің ғылыми әдісінің көрінісі, сондықтан да физикадан өткізілетін оқу эксперименті оқушылардың физика бойынша алатын білімдерінің көзі және физикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі, физика сабақтарындағы басты көрнекілік болып табылады.

Курстың мақсаты: Мектеп физика курсының мынандай басты мәселелерін эксперименттік негізде түсіндіруді көздейді: физикалық құбылысты бақылау; өлшеуіш приборлармен физикалық шамаларды өлшеу; физикалық шамалардың арасындағы сандық байланыстарды тағайындау; физикалық тұрақтыларды анықтау; техникалық құрылғылармен таныстыру болып табылады.

Курстың міндеті:

 1. Орта мектеп физика курсы бойынша демонстрациялық тәжірибелерді өз бетінше қою және көрсету процесі кезінде студенттер демонстрациялық экспериментті әдістемелік және техникалық тұрғыдан дұрыс қою шеберлігін, сонымен бірге демонстрациялық педагогикалық эффектісін ең жоғары дәрежеге жеткізу үшін қолданылатын негізгі әдістер мен тәсілдерді меңгеру керек.

 2. Зертханада жұмыс істеу студенттерге тек қана белгілі білім, дағды және шеберлік беру емес, сондай-ақ экспериментті сүюуге, оны әсер жеткілікті дәрежеге қоя білуге үйретіп, олардың өз бетінше жұмыс істеуі мен инициативасын дамыту керек. Бұл мұғалімнің сабақты экспериментпен жабдықтауына, әдістемелік әдебиеттердің жаңа ұсыныстарын шығармашылықпен меңгеруге мүмкіндік береді.

 3. Кез келген жағдайларда да физика кабинетін жасауға және оның жұмысын тиімді жүргізуге жәрдемдесетіндей, студенттерді мектеп физика кабинетін ұйымдастыру мен жабдықтаудың негізімен таныстыру қажет.

 4. Физика әдістемесі зертханасында жұмыс істеу процесінде студенттер мектеп үшін біздің өнеркәсіп шығаратын физикалық құралдардың бір шама санын білуі және пратика жүзінде меңгеруі керек.

 5. Студенттерді фронтальдық зертханалық жұмыстарды және мектептегі физикалық практикум жұмыстарын қоюға үйрету қажет. Олар мұндай жағдайда жұмыстың нақты мақсатын анықтап, аппаратураларды өте тиімді түрде таңдай білу және өлшеудің немесе бақылаулардың шартын білу керек.

 6. Студенттер эксперимент қою жайлы негізгі әдебиеттермен танысу және оларды сын көзбен бағалай білу керек.

 7. Мүмкіндігінше студенттердің өнер тапқыштық қабілетін, жаңа құралдар жасауды жобалауға, бар құралдарды жетілдіруге деген ынтасын дамыту керек.

Пререквизит: әртүрлі математикалық есептеулерді (дәрежелі сандарды қосу, көбейту, бөлу, т.с.с)жүргізу, формулаларды математикалық түрлендіру және басқа да математикалық операциялар жасау үшін математика пәні, программалау пәні, педагогика және психология. MAT 102, ANG 101, MEH 101, MAT 101.

Оқытудың әдіснамасы: Мектептегі физикалық эксперимент техникасы курсы зертханалық сабақтар және ОЖСӨЖ түрінде өткізіледі. Оқыту үрдістерінде студенттер белсенді түрде қатысулары қажет. Олардың білімдерін бағалауғада көп көңіл аударылады.
Сабақтардың кестесі және мазмұны
Бірінші апта

Бір кредит сағат

1 зертханалық сабақТақырып: Мектептегі физикалық эксперименттердің маңызы.

Сабақ мазмұны: Физиканы оқытудағы эксперименттің маңызы. Мектепте жасалатын физикалық эксперименттің түрлері. Демонстрациялық эксперимент. Зертханалық жұмыстардың маңызы. Зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру формалары. Өткізу әдістемесі.

Әдебиеттер: [1] 6, 8-тарау.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тәжірибелерді демонстрациялаудың әдістемесі. Демонстрациялық эксперименттерге қойылатын талаптар.

Әдебиеттер: [1] 6-тарау.

СӨЖ мазмұны: Қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптар.

Әдебиеттер: [1] 6-тарау.
Екі кредит сағат

2 зертханалық сабақТақырып: Қателіктер теориясы.

Сабақ мазмұны: Қате түрлері. Тікелей өлшеулер дәлдігін бағалау. Бөгде өлшеулердің дәлдігін бағалау. Өлшеулер нәтижесін график әдісімен өңдеу.

Әдебиеттер: [2] І тарау.

ОЖСӨЖ мазмұны: Физикалық практикум. Үйде орындайтын эксперименттік жұмыстар.

Әдебиеттер: [2] І тарау.

СӨЖ мазмұны: Физикалық практикум. Үйде орындайтын эксперименттік жұмыстар.

Әдебиеттер: [2] І тарау.
Екінші апта

Бір кредит сағат

3 зертханалық сабақТақырып: Көрнекі құралдар.

Сабақтың мазмұны: Эпископтық және диаскоптық проекциялар. Диапозитивтерді, приборларды және тәжірибелерді проекциялау. Горизонталь, вертикаль проекция.

Әдебиеттер: [1] 7-тарау.

ОЖСӨЖ мазмұны: Графикалық көрнекі құралдар. Суреттер, сұлбалар.

Әдебиеттер: [1] 7-тарау.

СӨЖ мазмұны: Графикалық көрнекі құралдар. Суреттер, сұлбалар.

Әдебиеттер: [1] 7-тарау.
Екі кредит сағат

4 зертханалық сабақТақырып:Зертханалық өлшеуіш құралдар.

Сабақтың мазмұны: Өлшеуіш сызғыш, өлшеуіш лента, штангенциркуль, транспортир, өлшеуіш цилиндр, таразы, жүктер, динамометр, жүктер жиыны, ареометр, термометр.

Әдебиеттер: [7] §2.

ОЖСӨЖ мазмұны: Физикалық кабинет.

Әдебиеттер: [7].

СӨЖ мазмұны: Зертханалық өлшеуіш құралдар.

Әдебиеттер: [7] §2.
Үшінші апта

Бір кредит сағат

5 зертханалық сабақТақырып: Негізгі электр өлшеуіш құралдар.

Сабақтың мазмұны: Электр өлшеуіш құралдардың түрлері. Жұмыс принципі, құралдардың сипаттамалары. Амперметрлер. Вольметрлер. Гальванометр. Ампервольтметр (авометр). Тізбек құрастыру кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

Әдебиеттер: [2], [10] ІІ тарау.

ОЖСӨЖ мазмұны: Құралдарды сақтау. Құралдарды беру және жинау.

Әдебиеттер: [7] §6, 7.

СӨЖ мазмұны: Тізбек құрастыру кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

Әдебиеттер: [2]
Екі кредит сағат

6 зертханалық сабақТақырып: Зертханалық құралдар мен құрылғылар.

Сабақтың мазмұны: Білеушелер, штатив, трибометр, рычаг, желоб, блоктар, серіппелер, спиртовка, калориметр.

Әдебиеттер: [7] §3.

ОЖСӨЖ мазмұны: 7 сынып оқулығының І тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.
Әдебиеттер: 7 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №7 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Төртінші апта

Бір кредит сағат

7 зертханалық сабақТақырып: Түзеткіштер.

Сабақтың мазмұны: Ву-4 түзеткіші, ЛИП-90 М ток көзі, ВС-24М селенді түзеткіші. ВС-4-12 түзеткіші, ВУП-2 универсальды түзеткіші, РНШ, Резисторлар, реостат, кілттер, аккумуляторлар.

Әдебиеттер: [7] §3, [10] ІІ тарау, 2 жұмыс.

ОЖСӨЖ мазмұны: 7 сынып оқулығының ІІ тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 7 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №8 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

8 зертханалық сабақТақырып: Кинематика.

Сабақтың мазмұны: Бірқалыпты қозғалыс. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс кезіндегі үдеуді анықтау. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың уақыттан тәуелділігі. Бірқалыпсыз қозғалыс. Орташа жылдамдық түсінігі. Лездік жылдамдықты анықтау.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 7 сынып оқулығының ІІІ тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 7 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №9 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Бесінші апта

Бір кредит сағат

9 зертханалық сабақТақырып: Динамика.

Сабақтың мазмұны: Ньютонның қозғалыс заңдары. Ньютонның бірінші, екінші және үшінші заңдарын иллюстрациялайтын тәжірибелер.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 7 сынып оқулығының ІҮ тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 7 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №10 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

10 зертханалық сабақТақырып: Статика.

Сабақтың мазмұны: Бір түзудің бойымен және бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосуды демонстрациялайтын қондырғылар. Күш моменті. Ауырлық центрі. Тепе-теңдік түрлері. Рычаг.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 7 сынып оқулығының Ү тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 7 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №11 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Алтыншы апта

Бір кредит сағат

11 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 7-8 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: Коллоквиум.

СӨЖ мазмұны: №12 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

12 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 7-8 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: 7-8 сынып оқулықтары.

ОЖСӨЖ мазмұны: 8 сынып оқулығының «Ішкі энергия» және «заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі» (І, ІІ тарау) тараулары бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 8 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №13 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: 7-8 сынып оқулықтары.
Жетінші апта

Бір кредит сағат

13 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 7-8 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: 7-8 сынып оқулықтары.

ОЖСӨЖ мазмұны: 8 сынып оқулығының «Жылу машиналары» (ІІІ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 8 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №14 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

14 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 7-8 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: 7-8 сынып оқулықтары.

ОЖСӨЖ мазмұны: 8 сынып оқулығының «Электр өрісі» және «Тұрақты электр тогы» (ІҮ, Ү тарау) тараулары бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 8 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №15 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Сегізінші апта

Бір кредит сағат

15 зертханалық сабақТақырып: Атвуд машинасы.
Сабақтың мазмұны: Атвуд машинасымен жасалатын жұмыстар: Еркін түсу үдеуін анықтау. Ауырлық күші өрісінде дененің түзу сызықты қозғалысын зерттеу. Динамиканың тәжірибелері.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 8 сынып оқулығының «Әртүрлі орталардағы электр тогы» және «Электромагниттік құбылыстар» (ҮІ, ҮІІ және ҮІІІ тарау) тараулары бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 8 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №16 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

16 зертханалық сабақТақырып: Әртүрлі күштердің жұмысы.

Сабақтың мазмұны: Жұмыс тақырыбы бойынша жасалатын жұмыстар: Механикалық жұмысты есептеу. Ауырлық күшінің жұмысын анықтау. Серпімділік күшінің жұмысын анықтау.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 8 сынып оқулығының «Жарықтың қасиеттері» (ІХ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 8 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №17 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Тоғызыншы апта

Бір кредит сағат

17 зертханалық сабақТақырып: Сұйықтар.

Сабақтың мазмұны: Ареометр арқылы әртүрлі сұйықтардың тығыздықтарын анықтау. Кері итеруші күшті анықтау.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 8 сынып оқулығының «Геометриялық оптика» (Х тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 8 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №18 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

18 зертханалық сабақТақырып: Газ заңдары.

Сабақтың мазмұны: Газдар мен булардың қасиеттері. Түрлі приборлардың жәрдемімен газ заңдарын иллюстрациялау. Изотермиялық, изобаралық және изохоралық процестер.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 9 сынып оқулығының «Кинематика негіздері» (І тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 9 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №19 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Оныншы апта

Бір кредит сағат

19 зертханалық сабақТақырып: Жылулық құбылыстар.

Сабақтың мазмұны: Қыздырған кездегі қатты, сұйық және газдардың ұлғаюы.Денелердің жылу сыйымдылықтарын анықтау.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 9 сынып оқулығының «Динамика негіздері» (ІІ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 9 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №20 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

20 зертханалық сабақТақырып: Электр өрісі.

Сабақтың мазмұны: Электр зарядтары. Электр сыйымдылық. Конденсатор. Зарядталған конденсатордың энергиясы.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 9 сынып оқулығының «Тербелістер» және «Толқындар» (ІІІ, ІҮ тарау) тараулары бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 9 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №21 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Он бірінші апта

Бір кредит сағат

21 зертханалық сабақТақырып: Тұрақты электр тогы.

Сабақтың мазмұны: Өткізгіштердің кедергісі. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу заңдарын тексеру.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 9 сынып оқулығының «Астрономия негіздері» (ҮІ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 9 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №22 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

22 зертханалық сабақТақырып: Трансформаторлар.

Сабақтың мазмұны: Трансформаторлар. Мектепте пайдаланылатын әртүрлі трансформаторлар, олармен тәжірибелер жасау.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 9 сынып оқулығының «Атомның құрылысы. Атомдық құбылыстар» (ҮІІ тарау) тараулары бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 9 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №23 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Он екінші апта

Бір кредит сағат

23 зертханалық сабақТақырып: Геометриялық оптика.

Сабақтың мазмұны: Геометриялық оптика. Оптика заңдарын тексеруге арналған приборлар. Жарықтың шағылуы мен сынуы. Толық шағылуы. Айналар мен линзалар арқылы денелердің кескіндерін алу.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: Рефераттарды тапсыру.

СӨЖ мазмұны: №24 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

24 зертханалық сабақТақырып: Спектрлер.

Сабақтың мазмұны: Жарықтың дисперсиясы. Спектрлерді алу. Шығару және жұтылу спектрлері. Спектроскоп. Спектрлік түстерді қосу.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 10 сынып оқулығының «Молекулалық кинетикалық теорияның негіздері» (ІҮ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 10 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №25 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Он үшінші апта

Бір кредит сағат

25 зертханалық сабақТақырып: Обербек маятнигі.

Сабақтың мазмұны: Обербек маятнигімен қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі заңын тексеру.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 10 сынып оқулығының «Термодинамика негіздері» (Ү тарау) тараулары бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 10 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: №26 зертханалық сабаққа әзірлену.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

26 зертханалық сабақТақырып: Шарлардың соқтығысуы.

Сабақтың мазмұны: Импульстің сақталу заңын шарлардың соқтығысуы арқылы тексеру.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

ОЖСӨЖ мазмұны: 10 сынып оқулығының «Тұрақты электр тогы» (ІХ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 10 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: Коллоквиумға әзірлік.
Он төртінші апта

Бір кредит сағат

27 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 9-11 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: 9-11 сынып оқулықтары.

ОЖСӨЖ мазмұны: Коллоквиум.

СӨЖ мазмұны: Жеке тапсырмаларға әзірлік.

Әдебиеттер: зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Екі кредит сағат

28 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 9-11 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: 9-11 сынып оқулықтары.

ОЖСӨЖ мазмұны: 10 сынып оқулығының «Электромагниттік индукция» (ХІ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 10 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: Жеке тапсырмаларға әзірлік.

Әдебиеттер: 9-11 сынып оқулықтары.
Он бесінші апта

Бір кредит сағат

29 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 9-11 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: 9-11 сынып оқулықтары.

ОЖСӨЖ мазмұны: 10 сынып оқулығының «Әртүрлі орталардағы электр тогы» (ХІІ тарау) тарауы бойынша демонстрациялық эксперименттерді жинақтау.

Әдебиеттер: 10 сынып оқулығы.

СӨЖ мазмұны: Жеке тапсырмаларға әзірлік.

Әдебиеттер: 9-11 сынып оқулықтары.
Екі кредит сағат

30 зертханалық сабақТақырып: Жеке тапсырмаларды орындау.

Сабақтың мазмұны: 9-11 сыныптардың тақырыптары бойынша демонстрациялық эксперименттерді қолданып сабақ өткізу әдістемесін дайындау.

Әдебиеттер: 9-11 сынып оқулықтары.

ОЖСӨЖ мазмұны: Емтиханға әзірлік.

СӨЖ мазмұны: Емтиханға әзірлік.


Әдебиеттер тізімі:

 1. Физиканы оқыту әдістемесі. І том. /В.А.Усова., А: Мектеп

 2. Жалпы физика курсының практикумы. Г.А.Тлеубергенова, Б.Н.Оразалиев. А:Мектеп, 1987.

 3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. І том. /Ред.А.А.Покровского., М:Просвещение, 2000.

 4. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. ІІ том. /Ред.А.А.Покровского., М:Просвещение, 2001.

 5. Демонстрационные опыты по физике в 6-7 класс. /Ред.А.А.Покровского., М:Дрофа, 2000.

 6. Физический эксперимент в средней школе. И.П.Шахмаев., Н.И.Павлов., В.И.Тыщук. М:Просвещение, 1991.

 7. В.А.Буров., С.Ф.Кабанов и др. Фронтальные экспериментальные задания по физике. М:Дрофа, 1997.

 8. Практикум по физике в средней школе. /Ред.В.А.Бурова., Ю.И:Дина. М:Дрофа, 2001.

 9. А.А.Марголис., Н.Е.Парфентьева., И.И.Соколов. практикум по методике физики. М:Вита-Прес, 2003.

 10. Анциферев Л.И., Пишеков И.М., Практикум по методике и технике школьного эксперимента. М:Дрофа, 2002.

 11. Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе. /Ред. А.А.Покровского. М:Прометей, 1998.

 12. И.Т.Антипин. Экспериментальные задачи по физике. М:Прометей, 2001.


3. Мектептегі физикалық эксперимент техникасы пәні бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Жұмыстың түрлері

Орындалу ұзақтығы

Тексеру формасы

Тапсыру мерзімі

Балдар

максимум

айыппұл

1

2

3

4

5

6

1

№1 Жеке тапсырмалар

6 апта

Жазбаша есеп

6,7-апта

100

70

Уақытылы тапсырмағаны үшін2

№2 Жеке тапсырмалар

7 апта

Жазбаша жұмыс

14,15 апта

100

70 Уақытылы тапсырмағаны үшін

3

Коллоквиум 1

5 апта

ауызша жауап

6 апта

100

70 Уақытылы тапсырмағаны үшін

4

Коллоквиум 2

8 апта

ауызша жауап

14 апта

100

70 Уақытылы тапсырмағаны үшін

5

Зертханалық жұмыстар

Әр аптада

Жазбаша, ауызша жауап

Әр аптада

100

70 Уақытылы тапсырмағаны үшін

6

Реферат

11 апта

Жазбаша жұмыс

12 апта

100

70 Уақытылы тапсырмағаны үшін


4. Мектептегі физикалық експеримент техникасы пәнінің оқу-әдістемелік қамту картасы.Әдебиет атауы

Барлығыкітапханада

кафедрада

Қамтылу пайызы

Эл-қ түрі

Ескерту
1

Физиканы оқыту әдістемесі. І том. /В.А.Усова.

10

2

100

жоқ2

Жалпы физика курсының практикумы. Г.А.Тлеубергенова, Б.Н.Оразалиев.

2

2

20

жоқ3

Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. І том. /Ред.А.А.Покровского.,

20

жоқ

100

жоқ4

Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. ІІ том. /Ред.А.А.Покровского., М:Просвещение, 2001.

20

жоқ

100

жоқ5

Демонстрационные опыты по физике в 6-7 класс. /Ред.А.А.Покровского., М:Дрофа, 2000.

20

жоқ

100

жоқ6

Физический эксперимент в средней школе. И.П.Шахмаев., Н.И.Павлов., В.И.Тыщук. М:Просвещение, 1991.

20

жоқ

100

жоқ7

В.А.Буров., С.Ф.Кабанов и др. Фронтальные экспериментальные задания по физике. М:Дрофа, 1997.

8

жоқ

50

жоқ8

Практикум по физике в средней школе. /Ред.В.А.Бурова., Ю.И:Дина. М:Дрофа, 2001.

20

жоқ

100

жоқ9

А.А.Марголис., Н.Е.Парфентьева., И.И.Соколов. практикум по методике физики. М:Вита-Прес, 2003.

20

жоқ

100

жоқ10

Анциферев Л.И., Пишеков И.М., Практикум по методике и технике школьного эксперимента. М:Дрофа, 2002.

20

жоқ

100

жоқ11

Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе. /Ред. А.А.Покровского. М:Прометей, 1998.

3

жоқ

100

жоқ12

Физиканы оқыту әдістемесі. І том. /В.А.Усова.

20

жоқ

100

жоқ13

Мектептегі эксперименттердің электрондық түрі
305

100

+14

«Физика» пәні бойынша электрондық оқулықтар (7-11 сыныптар).
305,304

100

+
5. Дәріс сабақтарының мазмұны (оқу жоспарында дәріс сабақтар қарастырылмаған).
6. Практикалық сабақтардың мазмұны (оқу жоспарында практикалық сабақтар қарастырылмаған).
7. Практикалық сабақтар үшін әдістемелік нұсқаулар(оқу жоспарында практикалық сабақтар қарастырылмаған).
8. Зертханалық сабақтар үшін әдістемелік нұсқаулар.
Зертханалық жұмыстарды орындау төмендегі талаптарды білу қажет:

 1. Зертханалық жұмысты мұқият оқу керек.

 2. Зертханалық жұмыс дәптеріне зертханалық жұмыстың тақырыбын, құралдар мен жабдықтарын, мақсатын және кестелерін сызу қажет .

 3. Зертханалық жұмысқа жіберу сұрақтарына жауап беру.

 4. Жұмысқа жіберілгеннен кейін жұмысты орындауға кірісу.

 5. Алынған мәндер бойынша есептеулер жүргізіп, қателіктерін табу.

 6. Зертханалық жұмыс бойынша қорытынды жасау.

 7. Зертханалық жұмыстың тапсыруға арналған сұрақтарына жауап беру.

1 зертханалық жұмыс. Күш моментін өлшеу


Қажетті құралдар: динамометр, өлшеуіш сызғыш, тақтайша, мықты жіптен жасалған ілгіш.

Жұмыстың мақсаты: Күштің айналмалы әсері оның модуліне және иініне байланысты екенін түсіндіру.

Динамометрді тақтайшаның шетіне ілгішпен іледі. Тақтайшаның шетін көтеру үшін күшті біртіндеп көбейтеді. Бұл кезде тақтайшаның екінші шетін қолмен ұстап тұрады. Тақтайшаның айналуын тек күштің белгілі бір мәніне жеткенде ғана байқауға болады. Кейін күш иінін өлшеп, күш моментін M=F*L формуласымен есептейді.

Бұдан кейін дәл осындай күшті тақтайшаның ортасына түсіреді ( бұл 116 -суретте үзік сызықтармен көрсетілген). Тақтайшаның қозғалмайтынына көз жеткіземіз.

Күшті екі есе өсіре отырып, тақтайшаның горизонталь осі бойымен айналғанын бақылаймыз. Күштің айналмалы әсері тек күш модуліне ғана емес, күш иініне де тәуелді екені туралы қорытындыға келеді. Күш иінін өлшей отырып, күш моментін есептейміз.Күш моментінің сан мәндерін салыстыра отырып олардың бір біріне тең екендігіне көз жеткіземіз.Алынған өлшеулер мен нәтижелерді дәптерге жазамыз. Осы алынған нәтижелерден мынадай қорытындылар шығады: күштің айналмалы әсері күш моментімен анықталады.

F,H

L,м

M,Hм

1


2

2 зертханалық жұмыс. Ареометрдің көмегімен сұйықтың тығыздығын өлшеу


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет