Жаратылыстану және математика


Курс бойынша жазбаша жұмыстарының тақырыптарыбет6/6
Дата27.05.2017
өлшемі0,93 Mb.
1   2   3   4   5   6

9. Курс бойынша жазбаша жұмыстарының тақырыптары.
Студенттердің өзіндік жұмыс орындауға арналған тақырыптары(СӨЖ):
Студенттердің оқытушымен бірге өтетін өзіндік жұмыс тақырыптары (ОЖСӨЖ):
10. Сараманнан өту оқу жоспарында жоспарланбаған.
11. Білімді бағалау жөніндегі мәлімет

Бағалау саясаты

Бағалау саясаты келесі принциптерге негізделу керек: 1. Шынайылық

 2. Әділдік

 3. Айқындылық

 4. Икемділік

 5. Жоғары дифференция

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау және емтихан кіреді.

Қорытынды бағалау мен рейтингті бақылау

Семестрдің 8 аптасында (1-7 апта нәтижесі бойынша) және 15 аптада (8-15 апта нәтижесі бойынша) 100 балдық шкала бойынша рейтингті бақылау нәтижелерін шығарады және өткізілген рейтингке қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді.- Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі

,

мұндағы Р1 – бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті, Р2 –екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті, Е- емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті яғни 30 % (1 рейтинг) + 30 % (2 рейтинг) + 40% (емтихан)Мектептегі физикалық эксперимент техникасы пәні бойынша білімді бағалау кестесіБағалау түріБағалау критерийі

Жұмыс үшін балл

Орындалатын жұмыстар саны

1

Зертханалық сабақтардағы белсенділік

100

30

2

ОЖСӨЖ сабақтарындағы белсенділік

100

30

3

СӨЖ тапсырмасын орындау

100

30

4

Жеке тапсырмалар

100

2

5

Теория бойынша коллоквиум

100

2

6

Теория бойынша жазбаша жұмыс

100

2
Аралық бақылау Р1 Р2

100

Орташа арифметикалық
Ағымдық бақылау

12)/2


Ағымдық *0,6Қорытынды бақылау

Емтихан


100*0,4Қорытынды

Жіберілу рейтингісі + Қорытынды бақылау
Семестр барысында екі аралық бақылау 8 және 15 апталарда жүргізіледі.

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60 % құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші – 40 % ).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәнінің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді. Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша).

Студенттердің механиканың қосымша тараулары бойынша білімі мына кесте бойынша бағаланады:Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның пайыздық баламасы %

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз


Курс саясаты және іс-жосығы

1. Сабаққа кешікпеу керек.

2. Сабақ барысында әңгімелеспеу керек.

3. Сабаққа іскерлік киіммен келу керек.

4. Сабақты қалдырмау керек, тек ауырған жағдайда анықтамасы болу керек.

5. Қалдырған сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта тапсыру керек.

6. Тапсырманы орындамаған жағдайда, қорытынды баға төмендейді.

7. Сабаққа күн сайын қатысу.

8. Оқу процесіне белсенді қатысу керек.

9. Үй жұмысын ынтамен орындау керек.

10 Оқытушылармен және студенттермен шыдамды, ашық, айқын қарым-

қатынас жасай білу керек.

11. Барлық сабақтарда екі жақты байланысты жүйелі сақтау керек.

12. Тұйық студенттерді коллективтік жұмысқа және дисскуссияға

қатыстыруға көмектесу.

13. Пунктуалды және міндетті болу керек.

14. Себепсіз сабақ қалдырмау керек.

15. Ұялы телефонды өшіруі, семинар уақытында телефонмен сөйлеспеуі

керек.
Академиялық тәртіп және этика саясаты

Ішкі тәртіп сақтау және қарым қатынас ережесі заңдар жинағы (М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ жарғысы, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ оқытушыларының этика кодексы т.б.)


Студенттерге қойылатын талаптар:

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет.1. Сабаққа қатысу. Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 1/3 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.

2. Аудиториядағы тәртіп. Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефонын сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.

3. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы міндетті түрде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.

4. Жеке тапсырмалар. Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.

Мектептегі физикалық эксперимент техникасы курсы бойынша емтихан сұрақтары


 1. Физикалық оқу экспериментінің маңызы және жүйесі.

 2. Демонстрациялық эксперименттің әдістемесі.

 3. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар.

 4. Қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптар.

 5. Лабораториялық жұмыстардың маңызы.

 6. Лабораториялық эксперименттің түрлері.

 7. Фронталь лабораториялық сабақтарды ұйымдастыру.

 8. Фронталь лабораториялық сабақтарды өткізу әдістемесі.

 9. Оқушылармен экспериментті орындау.

 10. Оқушылардың қорытындыларын тексеру мен лабораториялық жұмыстарын бағалау.

 11. Жұмыс қорытындысын шығару.

 12. Физикалық практикумның мақсаты мен маңызы.

 13. Өлшеу қателіктерінің түрлері және оны экспериментте ескеріп есептеу.

 14. Физикалық практикумды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі.

 15. Физикалық кабинеттің оқыту процесіндегі маңызы және оны жабдықтау.

 16. Үйде орындайтын эксперименттік жұмыстар.

 17. Физикалық эксперименттің нәтижесінде оқушыларда жаңа білімді қалыптастыру.

 18. Физикалық эксперименттің көмегімен оқушылардың білімдерін, біліктерін және дағдыларын тексеру.

1 билет

1. Физикалық оқу экспериментінің маңызы және жүйесі.

2. Демонстрациялық динамометрмен жасалатын тәжірибелер

2 билет

1. Демонстрациялық эксперименттің әдістемесі.

2. Жұмыс тақырыбы бойынша жасалатын жұмыстар.

3 билет

1. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар.

2. Изопроцестерді зерттеу.

4 билет

1. Қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптар.

2. Тұрақты электр тогы.

5 билет

1. Лабораториялық жұмыстардың маңызы.

2. Трансформатор.

6 билет

1. Лабораториялық эксперименттің түрлері.

2. Жинағыш және шашыратқыш линзаның фокустық қашықтығын анықтау.

7 билет

1. Фронталь лабораториялық сабақтарды ұйымдастыру.

2. Үйкеліс коэффициентін анықтау.

8 билет

1. Фронталь лабораториялық сабақтарды өткізу әдістемесі.

2. Конденсаторлар.

9 билет

1. Оқушылармен экспериментті орындау.

2. Демонстрациялық динамометрмен жасалатын тәжірибелер.

10 билет

1. Оқушылардың қорытындыларын тексеру мен лабораториялық жұмыстарын бағалау.

2. Жұмыс тақырыбы бойынша жасалатын жұмыстар.

11 билет

1. Жұмыс қорытындысын шығару.

2. Изопроцестерді зерттеу.

12 билет

1. Физикалық практикумның мақсаты мен маңызы.

2. Тұрақты электр тогы.

13 билет

1. Өлшеу қателіктерінің түрлері және оны экспериментте ескеріп есептеу.

2. Трансформатор.

14 билет

1. Физикалық практикумды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі.

2. Жинағыш және шашыратқыш линзаның фокустық қашықтығын анықтау.

15 билет

1. Физикалық кабинеттің оқыту процесіндегі маңызы және оны жабдықтау.

2. Үйкеліс коэффициентін анықтау.

16 билет

1. Үйде орындайтын эксперименттік жұмыстар.

2. Конденсаторлар.

17 билет

1. Физикалық эксперименттің нәтижесінде оқушыларда жаңа білімді қалыптастыру.

2. Жұмыс тақырыбы бойынша жасалатын жұмыстар.

18 билет

1. Физикалық эксперименттің көмегімен оқушылардың білімдерін, біліктерін және дағдыларын тексеру.

2. Изопроцестерді зерттеу.
12. Сабақтарды бағдарламалық және мультимедиялық қамтамасыздандыру

«Физиканы оқыту әдістемесі» курсы бойынша электрондық оқулық. №1 корпус. 307, 102 аудитория. Физика, математика және информатика кафедрасы.


13. Лабораториялық аудиториялар

№1 корпус. 304,305,306 аудиториялар.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет