Жазылуы бiрдей, мағынасы әр басқа сөздербет5/6
Дата17.02.2018
өлшемі0,9 Mb.
1   2   3   4   5   6
бiрақ

B.

егер

C.

яғни

D.

себебi

E.

және

68

Тараз ... Шымкент - Қазақстанның оңтүстiк қалалары

A.

бен

B.

алайда

C.

өйткенi

D.

демек

E.

ал

69

«Сен барасың ба, ... Мұрат бара ма?»

A.

неге десең

B.

және

C.

пен

D.

әлде

E.

бiрақ

70

Ешкiм жауап қайтармады, ... оның сұрағын ешкiм естiген жоқ

A.

егер

B.

өйткенi

C.

дегенмен

D.

сондықтан

E.

әйтпесе

71

Кеше үйге кеш келдiм, ... сөйлемдердi аударуға уақытым болмады

A.

сондықтан

B.

немесе

C.

әлде

D.

себебi

E.

бiресе

72

«Значит завтра придем к тебе» сөйлемінің қазақша баламасы

A.

Немесе саған ертең келемiз

B.

Бiрақ саған ертең келемiз

C.

Мүмкiн саған ертең келермiз

D.

Яғни ертең саған келемiз

E.

Себебi ертең саған келемiз

73

Сұраулық шылаулар

A.

- ма/-ме, -ба/-бе, -па/-пе, -ша/-ше

B.

-ақ, -ау,-ай

C.

-да/-де, -та/-те

D.

-қой/-ғой

E.

-лы/-лi, -ды/-дi, -ты/-тi

74

Қағазды ойлап тапқан қытайлықтар ...?

A.

- ме

B.

- ба

C.

- па

D.

- ма

E.

- бе

75

Мынау келе жатқан Олег ...?

A.

бе

B.

ба

C.

ма

D.

па

E.

пе

76

«А ты?»

A.

сен бе?

B.

сенің бе ?

C.

ал сен бе?

D.

ал сен ше?

E.

сенiң ше ?

77

Салыстырмалы шырай формасында тұрған сын есiм

A.

кең

B.

кеңiрек

C.

кеңiстiк

D.

көңiлдi

E.

терең

78

«Қасында» сөзiнiң синонимi

A.

үстiнде

B.

iшiнде

C.

сыртында

D.

жанында

E.

артында

79

«Под диваном» сөз тіркесінің қазақша баламасы

A.

диванның артында

B.

диванның ортасында

C.

диванның шетiнде

D.

диванның астында

E.

диванның үстiнде

80

«Алдында» сөзiнiң антонимi

A.

үстiнде

B.

iшiнде

C.

шетiнде

D.

артында

E.

астында

81

«Гүлдердiң iшiнде астра, қызғалдақ гүлдерi бар» - сөйлеміндегі көмекшi есiм сөз

A.

гүлдердiң

B.

қызғалдақ

C.

iшiнде

D.

бар

E.

астра

82

Сыртында ағаштар, ал .. екi дүкен бар

A.

үстiнiң

B.

iшiмен

C.

қарсысында

D.

жанының

E.

ортасына

83

Деканат ... жанында М. Қозыбаев атындағы мұражай бар

A.

-тан

B.

-та

C.

-ты

D.

-қа

E.

-тың

84

Негiзгi зат есiм

A.

айтыс

B.

достық

C.

тарақ

D.

топырақ

E.

көрме

85

Ауыспалы осы шақта тұрған етiстiк

A.

бардым

B.

бармадым

C.

барамын

D.

барармын

E.

бармақпын

86

Ауыспалы осы шақтың жұрнақтары

A.

-са,-се

B.

-а,-е,-й

C.

-ма,-ме,-ба,-бе

D.

-ған,-ген

E.

-ды,-дi,-ты,-тi

87

Туынды сын есiм

A.

әсем

B.

нашар

C.

ақылды

D.

батыл

E.

қымбат

88

Сын есiм жасайтын жұрнақ

A.

-тан,/-тен, -да/-де

B.

-шы/-шi

C.

-а,-е,-й

D.

-лық/-лiк, -дық/-дiк, -тық/-тiк

E.

-ып,-iп,-п

89

Сын есiм тудырмайтын жұрнақ

A.

-лы/-лi; -ды/-дi, -ты/-тi

B.

-сыз/-сiз

C.

-ғы/-гi қы/-кi

D.

-шаң/-шең

E.

-шы/-шi

90

«Безоблачный» сөзінің қазақша баламасы

A.

бұлтты

B.

бұлт емес

C.

бұлтсыз

D.

бұлтқа

E.

бұлттық

91

Сапалық сын есiм

A.

кiшi

B.

қабiлеттi

C.

көңiлсiз

D.

сәнқой

E.

ғылыми

92

Салыстырмалы шырай

A.

жақсы

B.

өте жақсы

C.

тiптi жақсы

D.

жақсырақ

E.

жап-жақсы

93

«Конституция көшесi Жұмабаев көшесiнен ұзынырақ» -сөйлеміндегi сын есiмнiң шырайы

A.

жай шырай

B.

күшейтпелi шырай

C.

асырмалы шырай

D.

салыстырмалы шырай

E.

дұрыс жауабы жоқ

94

Бiрiккен сөз

A.

елдердiң

B.

ағалардың

C.

керектi

D.

мамандығым

E.

халықаралық

95

Бiрiккен сөз

A.

төлқұжат

B.

басшы

C.

мұра

D.

шарт

E.

сөгiс

96

Рақмет, тамағыңыз ... дәмдi екен

A.

үлкен

B.

көп

C.

өте

D.

алыс

E.

кең

97

«Слишком большой» сөз тіркесінің қазақша баламасы

A.

тым үлкен

B.

өте үлкен

C.

үлкендеу

D.

көп үлкен

E.

аздап үлкен

98

«Покажите мне самое дорогое платье» сөйлемінің қазақша баламасы

A.

Маған қымбат ең көйлектi көрсетіңіз

B.

Маған қымбат көйлектi ең көрсетіңiз

C.

Ең қымбат көйлектi көрсетшi

D.

Маған ең қымбат көйлектi көрсетiңiзшi

E.

Маған аса қымбат көйлектi көрсетiңiзшi

99

«Әдемi» сөзінің синонимдiк қатары

A.

әсем, үлкен, жақсы

B.

көркем, көрiктi, сұлу

C.

сұлу, нашар, толықтау

D.

ажарлы, биiгiрек, дәмдi

E.

көрiктi, тәттi, ұзын

100

«Лучший, избранный» сөздерінің қазақша баламасы

A.

жұмсақ

B.

ыстық

C.

жақсы

D.

таңдаулы

E.

қымбатты

101

Бiздiң Республикамызда ... тiл – қазақ тiлi

A.

мемлекеттық

B.

мемелекет

C.

мемлекеттiк

D.

мемлекеттен

E.

мемлекетке

102

«Жетi жұрттың тiлiн бiл, жетi түрлi ілім бiл» . Бұл өте құн... кеңес

A.

-ды

B.

-дi

C.

-лы

D.

-лi

E.

-ны

103

Қатыстық сын есiм

A.

жарық

B.

терең

C.

жылы

D.

желсiз

E.

қоңыр

104

« ... түнде жарық ай»

A.

Үлкен

B.

Бiлiмдi

C.

Күнсiз

D.

Желсiз

E.

Құрметтi

105

«Великий Шелковый путь» сөз тіркесінің қазақша баламасы

A.

Үлкен Жолы Жiбек

B.

Ұлы Жiбек жолдарына

C.

Ұзын Жiбек жолы

D.

Ұлы Жiбек жолы

E.

Ұзақ Жiбек жолы

106

Тұйық етiстiк

A.

отыру

B.

барамын

C.

жүрсiз

D.

ойлады

E.

тұрады

107

Дара осы шақ

A.

барады

B.

отырмын

C.

көрiп тұр

D.

сұрап отыр

E.

келе жатыр

108

Етiстiктің күрделi осы шағы

A.

келдi

B.

жазып отыр

C.

қараймын

D.

ойланады

E.

жинайды

109

I жақта тұрған етiстiк

A.

отырсыз

B.

ойладың

C.

барамын

D.

келдi

E.

алады

110

Не iстеп отыр? – деген сұраққа жауап беретiн сөз

A.

кеше бардық

B.

сатып алдым

C.

орындықта отыр

D.

жазып отыр

E.

көйлек киеді

111

Осы шақта тұрған сөз

A.

жинап жүрмекпін

B.

жинады

C.

жинап жүр

D.

жинап жүрер

E.

жинап жүрмекші

112

Келер шақта тұрған етiстiк

A.

оқисың

B.

бардық

C.

сұрады

D.

жазып отыр

E.

келе жатыр

113

Тұйық етiстiк тұлғасындағы баяндауышы бар сөйлем

A.

дене шынықтыру жасадым

B.

дене шынықтыру жасау

C.

дене шынықтыру жасаймын

D.

дене шынықтыру жасаймыз

E.

дене шынықтыру жасады

114

Осы шақта тұрған етiстiк

A.

басталды

B.

аяқталды

C.

кеттi

D.

қалды

E.

келе жатыр

115

Келер шақта тұрған етiстiк

A.

барады

B.

тәрбиеледi

C.

отырды

D.

сұрады

E.

iстедi

116

Өткен шақта тұрған сөз

A.

алады

B.

кірдiм

C.

тұрамын

D.

аяқтаймын

E.

бастайық

117

Осы шақта тұрған сөз

A.

бара жатыр

B.

болды

C.

бардық

D.

бiтедi

E.

аяқталады

118

Болжалды келер шақ

A.

көрсiн

B.

көрермiн

C.

көредi

D.

көрдi

E.

көремiз

119

Өткен шақтағы сөз

A.

сұрайды

B.

жауады

C.

барды

D.

соғады

E.

салқындайды

120

Осы шақтағы сөз

A.

жуындым

B.

жудым

C.

жудық

D.

жуынып тұрмын

E.

жудыңыз

121

Болымсыз етiстiк

A.

жазалады

B.

сүрттi

C.

көрсеттi

D.

ашпады

E.

қарады

122

Бұйрық рай формасында тұрған сөз

A.

өте

B.

мол

C.

жиi

D.

жап

E.

туралы

123

2-шi жақта тұрған етiстiк

A.

ұйықтаңыз

B.

сұраймын

C.

көрсетемiз

D.

тарамайды

E.

iстейдi

124

Бұйрық рай формасында тұрған сөз

A.

ол келдi

B.

мен көремiн

C.

сiз барыңыз

D.

олар тыңдайды

E.

бiз аламыз

125

Болымсыз етiстiк

A.

ешқашан айтпа

B.

келе бер

C.

ала сал

D.

тез кет

E.

бара бер

126

Есiмше формасындағы сөз

A.

арман

B.

адам

C.

жылу

D.

жаңбыр

E.

барған

127

Есiмше формасындағы сөз

A.

тазалық

B.

базарлық

C.

балалық

D.

тұзсыз

E.

тазаланған

128

I жақтағы етiстiк

A.

таңдадым

B.

сұраған

C.

ал

D.

әкеліңiз

E.

жейсіңдер

129

Етiстiктi табыңыз

A.

найзағай

B.

әлi

C.

асыра

D.

қар

E.

еру

130

Болымсыз етiстiк

A.

аяқталады

B.

келмедi

C.

жарқылдады

D.

гүлдедi

E.

қайтты

131

I жақтағы етiстiк

A.

сыйлады

B.

сыйлайсыз

C.

сыйла

D.

сыйладым

E.

сыйлайсың

132

II жақтағы етiстiк

A.

құттықтайсың

B.

құттықтаймыз

C.

құтты болсын

D.

құттықтайды

E.

құттықтау

133

III жақтағы етiстiк

A.

әперемiн

B.

әпердi

C.

жақындайсыз

D.

тоқыдым

E.

тоқыдық

134

Тұйық етістiк

A.

үйренген

B.

өткізу

C.

отыр

D.

қаланады

E.

орналасқан

135

Қалау рай формасындағы сөз

A.

барғым келедi

B.

бару керек

C.

барайық

D.

барамыз

E.

бардым

136

Бұйрық рай формасындағы сөз

A.

келейік

B.

келдік

C.

келемін

D.

келеміз

E.

келеді

137

Шартты рай формасындағы сөз

A.

болса

B.

боласыңдар

C.

боласыздар

D.

болады

E.

болдық

138

Көсемшенiң жұрнағы

A.

-ып,-iп, -п

B.

-мын, -мiн

C.

-ым,-ім,- м

D.

-ған, -ген

E.

-ты, -ті

139

Есiмшенiң жұрнағы

A.

-мыз,-мiз

B.

-мын,-мiн

C.

-ған, -ген

D.

-быз,-бiз

E.

-ып,-iп

140

Шартты райдың жұрнағы

A.

-ғы,-гi

B.

-қы,-кi

C.

-ейiн,-айын

D.

-са,-се

E.

-лық,-лiк

141

Қалау райдың жұрнағы

A.

-сiн,-сын

B.

-iңiздер,-ыңыздар

C.

-йық,-йік

D.

-ғы,-гi

E.

-ейiк,-айық

142

Ортақ етiс

A.

айтысты

B.

барғалы

C.

айтқан

D.

айтады

E.

айтты

143

Өзгелiк етiс

A.

аламын

B.

алдым

C.

алдық

D.

алу

E.

алғыз

144

Өздiк етiс

A.

киiну

B.

киiнiңiздер

C.

киiндi

D.

киме

E.

килiгу

145

Болымсыз етiстiк

A.

бөлме әдемi

B.

дәмдi кеспе

C.

жақсы бiлiм

D.

үлкен көрме

E.

алманы алма

146

Болымсыз мағынада тұрған сөйлем

A.

Анасы алма әкелдi

B.

Бiреудiң киiмiн сұраусыз алма

C.

Алма бесiншi сыныпта оқиды

D.

Алмада көп витамин бар

E.

Алмадан тосап жасайды

147

Бiрiккен сөз

A.

мемлекет

B.

мамандық

C.

маман

D.

мемлекеттiк

E.

денсаулық

148

Зат есiм

A.

қуыр

B.

қуырған

C.

қуыру

D.

қуырдақ

E.

қуырмақшы

149

Зат есiм

A.

дайын

B.

қояйын

C.

барайын

D.

ойын

E.

немесе

150

Асырмалы шырай

A.

әдемі

B.

әдемірек

C.

әп-әдемі

D.

тым әдемі

E.

әдемілеу

151

Қазақ тіліндегі сөз таптарының саны

A.

жеті

B.

сегіз

C.

тоғыз

D.

он

E.

алты

152

Еліктеу сөзді көрсетіңіз

A.

қып-қызыл

B.

әке-шеше

C.

тарс-тұрс

D.

қысы-жазы

E.

бірте-бірте

153

«Дробные числительные»

A.

есептік сан есім

B.

бөлшектік сан есім

C.

топтау сан есім

D.

реттік сан есім

E.

жинақтық сан есім

154

Етіс түрінің саны

A.

төрт

B.

үш

C.

екі

D.

бес

E.

алты

155

Өздік етісті көрсетіңіз

A.

киінді

B.

айтқызды

C.

жазды

D.

басталды

E.

шақырысты

156

Есімшенің жұрнақтарын көрсетіңіз

A.

-ын,-ін,-н

B.

-қыз,кіз,-ғыз,-гіз

C.

-ыл,-іл,-л

D.

-лас,-лес,-дас,-дес

E.

-ған,-ген, -қан,-кен

157

Үстеудің мағынасына қарай бөліну саны

A.

жеті

B.

алты

C.

сегіз

D.

тоғыз

E.

бес

158

Мезгіл үстеуді көрсетіңіз

A.

жоғары

B.

нағыз

C.

жылдам

D.

әдейі

E.

бүгін

159

Мөлшер үстеуді көрсетіңіз

A.

біраз

B.

тіпті

C.

биыл

D.

төмен

E.

текке

160

«Основной залог»

A.

өздік етіс

B.

негізгі етіс

C.

өзгелік етіс

D.

ырықсыз етіс

E.

ортақ етіс

161

Шартты райлы етістік

A.

шақырамын

B.

шақырады

C.

шақырсақ

D.

шақырайық

E.

шақырғым келеді

162

Бұйрық райлы етістік

A.

жазамын

B.

жазу

C.

жазайын

D.

жазбақ

E.

жазғым келеді

163

Етістік шағының саны

A.

екі

B.

үш

C.

төрт

D.

бес

E.

алты

164

Болымсыздық есімдік

A.

мен

B.

бұл

C.

өз

D.

біреу

E.

ешкім

165

Сілтеу есімдігі

A.

мынау

B.

күллі

C.

әлденеше

D.

кейбір

E.

ешқандай

166

Қатыстық сын есім

A.

сұлу

B.

білімді

C.

әдемі

D.

әп-әдемі

E.

аппақ

167

Күшейтпелі шырай

A.

көк

B.

көкшіл

C.

көкпеңбек

D.

көгірек

E.

көкшілтім

168

«Ол сенен жылдамырақ жұмыс істейді» сөйлеміндегі шырайдың түрі

A.

жай шырай

B.

салыстырмалы шырай

C.

күшейтпелі шырай

D.

асырмалы шырай

E.

шырай

169

Біріккен сөзді көрсетіңіз

A.

жаңбыр

B.

ерлік

C.

тасбақа

D.

жан-жануар

E.

СҚМУ

170

«Ол кел..., сен үйде жоқсың». Қажетті жұрнақты жалғаңыз

A.

-ме

B.

-ер

C.

-са

D.

-се

E.171

«Студенттердің барлығы лекцияға қатысты». Сөйлемдегі есімдіктің түрі.

A.

сілтеу

B.

жалпылау

C.

белгісіздік

D.

өздік

E.

сұрау

172

«Төртеу тату болса, төбедегі келер». Сан есімнің түрі

A.

есептік

B.

болжалдық

C.

топтау

D.

жинақтық

E.

реттік

173

«Гүлзия бесінші қабатта тұрады». Сан есімнің түрі

A.

есептік

B.

болжалдық

C.

жинақтық

D.

реттік

E.

бөлшектік

174

«Топта ең әдемі, ең сұлу қыз-Айнұр». Үстеудің түрі

A.

мөлшер

B.

мекен

C.

мезгіл

D.

күшейту

E.

себеп-салдар

175

Тұйық етістік

A.

кету

B.

бар

C.

су

D.

киін

E.

арала

176

«Мұрат кеше Жамбылға кетіпті». Етістіктің шағы

A.

нақ осы шақ

B.

мақсатты келер шақ

C.

жедел өткен шақ

D.

бұрынғы өткен шақ

E.

ауыспалы осы шақ

177

«Отрицательные местоимения»

A.

сілтеу есімдігі

B.

өздік есімдігі

C.

болымсыздық есімдігі

D.

жалпылау есімдігі

E.

жіктеу есімдігі

178

Қосарланған зат есімді сөз

A.

қайната

B.

күйтабақ

C.

бау-бақша

D.

ауыз үй

E.

пединститут

179

Сапалық сын есім

A.

суық

B.

сусыз

C.

құстай

D.

тоғайлы

E.

қалалық

180

«Имя числительное»

A.

сын есім

B.

зат есім

C.

есімдік

D.

сан есім

E.

етістік

181

«Үйге ондаған адам келді». Сан есімнің түрі

A.

топтау

B.

болжалдық

C.

бөлшектік

D.

реттік

E.

жинақтық

182

«Сәуле сіңлісін киіндірді». Етістің түрі

A.

өздік

B.

ырықсыз

C.

ортақ

D.

өзгелік

E.

негізгі

183

Көсемшенің жұрнағы

A.

-ған,-ген,-қан,-кен

B.

-а,-е,-й

C.

-ар,-ер,-р

D.

-атын,-етін,-йтын,-йтін

E.

-ды,-ді,-ты,-ті

184

Себеп-салдар үстеу

A.

талай

B.

әбден

C.

босқа

D.

аз-аздан

E.

бірең-сараң

185

Туынды үстеу

A.

таңертең

B.

тым

C.

үнемі

D.

жиі

E.

жаңаша

186

Туынды сын есім

A.

сары

B.

қымбат

C.

білгіш

D.

жұмсақ

E.

қалың

187

Адамның алуан түрлі көңіл-күйін, сезімін білдіретін сөз табы

A.

есімдік

B.

етістік

C.

сын есім

D.

одағай

E.

шылау

188

Заттың түрін, сапасын, сипатын, көлемін білдіретін сөз табы

A.

сан есім

B.

зат есім

C.

сын есім

D.

есімдік

E.

етістік

189

«Ертең мен келермін». Етістік шағының түрі

A.

жедел өткен шақ

B.

мақсатты келер шақ

C.

нақ осы шақ

D.

болжалды келер шақ

E.

бұрынғы өткен шақ

190

Жіктеу есімдігі

A.

бәрі

B.

ол

C.

ешкім

D.

өзім

E.

әлдекім

191

Айжан үйге ... келеді?

A.

не

B.

қандай

C.

қашан

D.

не істейді

E.

кімнің

192

Барыс септігінде тұрған есімдік

A.

бұған

B.

бұл

C.

бұдан

D.

бұның

E.

бұнымен

193

Туынды зат есім

A.

бала

B.

адам

C.

хат

D.

кітап

E.

жақсылық

194

Заттың санын, ретін, мөлшерін білдіретін сөз табы

A.

зат есім

B.

есімдік

C.

етістік

D.

сын есім

E.

сан есім

195

Есім сөздердің (зат есім, сын есім, сан есімдердің) орнына жүретін сөз табы

A.

есімдік

B.

еліктеу

C.

етістік

D.

шылау

E.

одағай

196

Шығыс септігінде тұрған өздік есімдігі

A.

өзіме

B.

өзімді

C.

өзіммен

D.

өзімде

E.

өзімнен

197

Болымсыздық есімдік

A.

барша

B.

қайдан

C.

өздері

D.

ештеңе

E.

анау

198

Туынды сан есім

A.

елу

B.

алты

C.

мың

D.

бесінші

E.

жүз

199

Асырмалы шырай

A.

жап-жарық

B.

жақсырақ

C.

кіп-кішкентай

D.

тым қиын

E.

қышқылтым

200

«Біз Алматыға келдік».Сөйлемдегі сөз табы

A.

етістік

B.

одағай

C.

шылау

D.

есімдік

E.

зат есім
Морфология. жалғау
Лексика-грамматикалық тест тапсырмаларын орындауға нұсқау:

Каталог: download -> version
version -> БАҒдарламасы 5-9 сыныптар Астана 2010 Қазақстан республикасы білім және ғылым инистрлігі
version -> Өмірбаяны Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы (1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Үлкен Қоскөлдің маңы 1913 жылы, сонда) ақын, әнші, композитор. Әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл
version -> Абылай хан
version -> Ғалымдардың ең ежелгі адамды атауы
version -> Mұхтар Омарханұлы Әуезов
version -> ТҮркістан қаласы
version -> Абай Құнанбайұлы
version -> Міржақып Дұлатұлы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет