Жұмыс бағдарламасы Пән: «Медициналық паразитология» Мамандық: «Дәрігерлік емдеу ісі»бет5/5
Дата22.05.2020
өлшемі307.99 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5
2.5 Реквизитке дейінгі: мектеп бағдарламасының жалпы биология курсы.

2.6 Реквизиттен кейінгі: микробиология, неврология, хирургия, терівенерология, ішкі аурулар, балалар аурулары.

2.7 Тақырыптық жоспар: тақырып, әр сабақтың өткізілу түрі мен ұзақтылығы (дәріс, тәжірибелік, семинар, зертханалық, өзіндік жұмыс).
Дәрістің тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылығы (сағат түрінде)
Кредит №1
1

Паразитологияның міндеті мен мақсаты. Паразитологияның қысқаша даму тарихы. Табиғаттағы биотикалық байланыстар түрлері.

Кіріспе дәріс

1

2

Паразитологияның негізгі түсініктері.

Дәріс презентация

1

3

Паразитологияның экологиялық аспектілері. Паразиттік өмір тіршілігіне морфофункциональды адаптациялану.

Дәріс презентация

1

4

Ауру қоздырғыштардың табиғаттағы айналымы. Трансмиссивті және табиғи-ошақтық аурулар.

Дәріс презентация

1

5

Паразиттік аурулардың алдын алу және диагностикалау әдістері.

Дәріс презентация

1
Барлығы:
5
Кредит №2
1

Қарапайымдылар типі паразиттік өкілдерінің эпидемиологиялық маңызы. Биологиясы, патогенді әсері, диагностикасы және тамыраяқтылар, талшықтылар, инфузория, споралылар класы паразиттік өкілдерінің алдын алу.

Дәріс презентация

1

2

Жалпақ құрттар типі паразиттік өкілдерінің эпидемиологиялық маңызы. Биологиясы, патогенді әсері, диагностикасы және трематодалар мен цестодалар класы паразиттік өкілдерінің алдын алу.

Дәріс презентация

1

3

Жұмыр құрттар типі паразиттік өкілдерінің эпидемиологиялық маңызы. Биологиясы, патогенді әсері, диагностикасы және алдын алу.

Дәріс презентация

1

4

Буынаяқтылар типі паразиттік өкілдерінің эпидемиологиялық маңызы. Биологиясы, патогенді әсері, диагностикасы және өрмекшітәрізділер класы, кенелер отряды, бунақденелілер класы паразиттік өкілдерінің алдын алу.

Дәріс презентация

1

5

Тропикалық паразитология негіздері.

Дәріс презентация

1
Барлығы
5
Барлығы
10


Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылығы (сағат түрінде)
Кредит №1

4 семестр

1

Паразитологияның негізгі түсініктері.

Семинар

2

2

Қарапайымдылар типі. Тамыраяқтылар класы.

Тәжірибелік сабақ

2

3

Қарапайымдылар типі. Талшықтылар және инфузориялар класы.

Тәжірибелік сабақ

2

4

Қарапайымдылар типі. Споралылар класы.

Тәжірибелік сабақ

2

5

Жалпақ құрттар типі. Адамда паразиттік тіршілік ететін сорғыштар.

Тәжірибелік сабақ

2
Барлығы:
10
Кредит №2

4 семестр

1

Жалпақ құрттар типі. Таспа құрттар класы.

Тәжірибелік сабақ

2

2

Адамда паразиттік тіршілік ететін жұмыр құрттар.

Тәжірибелік сабақ

2

3

Буынаяқтылар типі. Өрмекшітәрізділер класы. Кенелер отряды.

Тәжірибелік сабақ

2

4

Буынаяқтылар типі. Бунақденелілер класы.

Тәжірибелік сабақ

2

5

Тропикалық аумақтардың паразитофаунасы.

Тәжірибелік сабақ

2
Барлығы:
10
Барлығы:
20


Студентің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары
Тақырыбы

Өткізілу түрі

Сағат саны
Кредит №1
1

2


Медициналық протозоология. Паразиттік қарапайымдылардың патогенді әсері, залалдану жолдары, даму циклдары, морфологиясы және экологиялық ерекшеліктері. Диагнос-тикалау әдістері. Протозойлық ауру-лардың емдеу принциптері мен жеке және көпшілік профилактикасы.

Тамыраяқтылар (Sarcodina) класы паразиттік өкілдерінің эпидеми-еологиялық маңызы.Презентация

Реферат


Глоссарий

Тест


Буклет

Ситуациялық сұрақтар

Баяндама


4

3

4


Кокцидий (Coccidiida) отряды өкілдерінің биологиясы, патогенді әсері. Токсоплазмоздың диагностикасы және профилактикасы.

Трипаносома (Trypanosomatidae) тұқымдасы паразиттік өкілдерінің патогенді әсері, биологиясы және эпидемиелогиялық маңызы. Лейш-маниоз және трипаномосоздың диаг-ностикасы мен профилактикасы.4

5
6

Көпталшықтылардың (Polimastigida) биологиясы, патогенді әсері.

Гемоспоридий (Haemosporidia) отряды паразиттік өкілдерінің биоло-гиясы, патогенді әсері. Безгек ауру-ының диагностикасы және профи-лактикасы.
4

7

8


Инфузория (Infusoria) класы паразиттік өкілдерінің биологиясы және патогенді әсері. Балантидиаздың диагностикасы және профилактикасы.

Паразиттік аурулар туралы жалпы түсінік (инфекциялық, инвазиялық, зоонозалық, антропонозалық, тран-миссивті, табиғи-ошақтық). Адамның паразиттік ауруларының алдын алудың биологиялық негізі.


4

9

10


Сорғыштар (Trematodes) класы паразиттік өкілдерінің зақымдау, даму циклы, мор-фологиясы, экологияялық ерекшеліктері. Адам гельминттерінің географиялық таралуы.

Бауыр сорғышы мен фасци-олипсистің патогенді әрекеті мен биологиясы. Фасциолез ауруының диагностикасы мен профилактикасы.4

11

12


Қытай, мысық, ланцет тәрізді сорғыштардың патогенді әрекеті мен биологиясы. Описторхоз, дикроцелиоз және клонорхоз диагностикасы мен профилактикасы.

Өкпе сорғышы шистостомның патогенеді әрекеті, биологиясы. Парагонимоз және шистоматоздың диагностикасы мен профилактикасы4

13

14


Таспа құрттар класы паразиттік өкілдерінің географиялық таралуы, эпидемиологиялық жіктелуі, зақым-дауы, даму циклы, морфологиясы, экологиялық ерекшеліктері.

Адам гельминттерін диагностикалау әдістері (макроскопиялық, овос-копиялық, иммунологиялық, ПТР-әдісі). Адам гельминтоздарының жалпы профилактикасы мен емдеу жолдары.4

15

«Теориялық паразитология негіздері» және «Медициналық протозоология» тараулары бойынша аралық бақы-лау.

Тест, кеспе сұрақтар, жағдайлық және генетикалық есептер, ауызша сұрау

2
Барлығы
30
Кредит №2
1

2


Сиыр және шошқа цепенінің патогенді әрекеті мен биологиясы. Цистицеркоз, тениоринхоз және тениоз ауруларының диагностикасы мен профилактикасы.

Жалпақ лентец пен ергежейлі цепеннің патогенді әрекеті мен биологиясы. Гименолепидоз және дифиллиботриоздыңпрофилактикасы мен диагностикасы.Презентация

Реферат


Глоссарий

Тест


Буклет

Ситуациялық сұрақтар

Баяндама


4

3

4


Эхинококкоздың патогенді әрекеті мен биологиясы. Эхинококкоздың профилактикасы мен диагностикасы. Бұл аурудың Қазақстандағы эпидемии-ологиялық жағдайы.

Альвеококтың патогенді әрекеті мен биологиясы. Альвеококкоздың профи-лактикасы мен диагностикасы.4

5

6


Жұмыр құрттар класы паразиттік өкілдерінің географиялық таралуы, эпидемиологиялық жіктелуі, зақым-дауы, даму циклы, морфологиясы, экологиялық ерекшеліктері.

Адам аскаридасы мен үшкір құрттың патогенді әрекеті мен биологиясы. Аскаридоз және энтериобиоздың про-филактикасы мен диагностикасы.4

7

8


Қылбас құрт пен риштаның патогенді әрекеті мен биологиясы. Трихоцефалез және дракункулездің профилактикасы мен диагностикасы.

Анкилостома және угрицаның патогенді әрекеті және биологиясы. Анкилостомидоз және стронгилоидоз профилактикасы мен диагностикасы.

4

9

10


Трихинелла мен филярийдің паогенді әрекеті мен биологиясы. Трихинеллез және филяритоздың профилактикасы мен диагностикасы.

Дернәсілдері адам ағзасында миграцияланатын паразиттердің пато-генді әсері мен биологиясы (larva migrans): спарганоз, цистицеркоз, ценуроз, токсокароз, анизакидоз, ангиостронгилез. Экологиясы, морфо-логиясы, зақымдауы, даму циклының ерекшеліктері.

4

11
12

Адам терісінің эктопаразиттері, әрі адамның трансмиссивті ауру қоздыр-ғыштарын тасымалдаушы ретіндегі кенелердің эпидемиологиялық маңызы. Биологиясы, патогенді әсері, про-филактикасы.

Бунақденелілер класы өкілдерінің медициналық маңызы мен биологиясы: таракандар, биттер, бүргелер, қандалалар.4

13

14


Қос қанатты бунақденелілер өкілдерінің биологиясы мен меди-циналық маңызы: масалар, шыбындар, бәкене шыбын, шіркей, ақбас құмыты, сона, оқалақ.

Паразиттік бунақденелілер мен кү-ресудің әдістері мен жеке әрі қоғамдық профилактикасы.4

15

«Медициналық гельминтология» және «Медициналық арахно-энтомология» тараулары бойынша аралық бақылау.

Тест,кеспе сұрақтар,жағдайлық және генетикалық есептер,ауызша сұрау

2
Барлығы:
30
Барлығы:
60


2.8 Оқыту мен сабақ берудің әдістері: (шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, тақырып таныстыру(презентация) және т.б.)

 • Дәрістер: шолу және мәселелік дәрістер, презентациялар.

 • Тәжірибелік сабақтар: ситуациялық есептер шығару, мультимедиялық қормен жұмыс жасау, компьютерлік модельдермен және бағдарламалармен жұмыс істеу, ситуацияларды модельдеу.

 • Студенттердің оқытушымен бірге өзіндік жұмысы: ситуациялық есептер шығару, кеңес беру, пікірталастар, рефераттар презентациясы, жеке және топтық тапсырмалардың орындалуын талдау.

 • Студенттердің өзіндік жұмысы: әдебиеттермен, мәліметтердің электорондық қорымен және компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу, ситуациялық есептер шығару; глоссарий құрастыру, тест тапсырмаларын шешу, ғылыми рефератты дайындау және қорғау.

2.9 Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау әдістері:

 • Ағымдық бақылау: тестілеу, ауызша сұрау, ситуациялық есептер шығару, карточкалармен жұмыс істеу, микропрепараттарды игеру деңгейін анықтау мақсатында альбомдарды тексеру.

 • Аралық бақылау: тестілеу арқылы коллоквиум өткізу, ауызша сұрау, ситуациялық есептер шығару, карточкалармен жұмыс істеу, генетикалық есептерді шығару

 • Қорытынды бақылау: тестілеу арқылы емтихан тапсыру.

2.10. Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі:

 1. Әбілаев С.А. Медициналық биология және генетика. Алматы, 2010 ж. 2 баслым.

 2. Медициналық радиобиология негіздері Абилаев С.А. 2005 ж.

 3. Қызымбет П.К. Аманжолова Л. Нуртаева Қ. Медициналық биология. Алматы, 2002 ж.

 4. Биология. Под ред. Ярыгина В.Н. Кн.1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

 5. Биология. Пехов А.П. Учебник для ВУЗов. –М.:ГЭОТАР-Медиа,2012.-656 с.

 6. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для

студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

 1. Медицинская биология и генетика/ Под. ред. Куандыкова Е.У.,

Алматы, 2004

 1. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.: Медицина, -1985, - 416 с.

 2. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / Покров-

ский В.И. и др. -2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.

Қосымша:

 1. Стамбеков С.Ж. , Генетика, Новосибирск, 2003 ж.

 2. Абилаев С.А. Молекулалық биология және генетика 2009 ж.

 3. Биология. Под. ред. Ярыгина В.Н. Кн.1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

 4. Биология. Пехов А.П. Учебник для ВУЗов.–М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-656 с.

 5. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

 6. Медицинская биология и генетика/ Под. ред. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004

 7. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.: Медицина, -1985, -416 с.

 8. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / Покровский В.И. и др. -2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.


2.11 Қосымша:

1 үлгі


2013-2014 оқу жылына оқу бағдарламасының басқа пәндермен келісу хаттамасы

Келісілетін пәндер

Материалдық пропорция және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың мәжіліс хаттамаларының нөмірі және күндері

Реквизиттен кейінгі:

1. Неврология, психиатрияЭхинококкоздың, альвеококкоздың, цепендердің, энтеробиоздың, трихоцефаллездың патогенезі және эпидемиологиясы

Хаттама №____ « » _____
Кафедра

меңгерушісі,

м.ғ.д, проф:_____________Дущанова Г.А.


2. Хирургия

Аскаридоздың, эхинококкоздың, альвеококкоздың патогенезі және эпидемиологиясы

Хаттама №____ « » _____


Кафедра

меңгерушісі,

м.ғ.к:_____________Жумабаев Т.


3. Тері венерология

Лейшманйоздың және дракункулездың патогенезі және эпидемиологиясы

Хаттама №____ « » _____


Кафедра

меңгерушісі,

м.ғ.к,

м.а. проф:____________Абуова Г.Н.
4.Микробиология

Қарапайымдылар типі паразиттік өкілдерінің патогенезі және эпидемиологиясы

Хаттама №____ « » _____
Кафедра

меңгерушісі,

м.ғ.к:_____________Есіркепов М.М.


5. Балалар аурулары

Энтеробиоздың және трихоцефалездың патогенезі және эпидемиологиясы

Хаттама №____ « » _____
Кафедра

меңгерушісі,

м.ғ.д,

проф:_____________Қарабеков А.Қ.2 үлгі


2013-2014 оқу жылына Жұмыс бағдарламадағы толықтырулар мен өзгертулер
_______________________________________________________ пәні (бөлім) бойынша жұмыс бағдарламасына келесі толықтырулар мен өзгертулер енгізіледі___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Жұмыс бағдарламасы кафедра мәжілісінде қайта қаралған және мақұлданған.

______ ___________________________2013 ж. №______ хаттамасы.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет