Жұмыстың және жұмысшы мамандардың бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы


Орта кәсіптік білім талап етіледібет107/108
Дата29.01.2018
өлшемі6.41 Mb.
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108

Орта кәсіптік білім талап етіледі.

§ 184. АВТОМАТИКА ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ АСПАПТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ ЭЛЕКТР МЕХАНИК

6-разряд

Жұмыс сипаттамасы. Техникалық шарт талаптарына сәйкес және тестілік бағдарламалық қамсыздандыруды пайдалана отырып жабдықтардың электронды, электрлік және электр механикалық элементтерін, есептеу техникасы құралдарын, автоматика, станоктар мен бағдарламалық басқарылатын жабдықтарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету, толықтай автономды және кешенді тексеру, сынау, монтаждау, баптау және тапсыру. Микропроцессорлық интегралды элементтер сериясының базасындағы ауыспалы торап және блоктың технологиялық жабдық құрамын жөндеу. Бағдарламалық және микробағдарламалық қамсыздандыру пакеттерін пайдалана отырып электронды микробағдарламалық жабдықтарды диагностикалау. Пропорционалды және пропорционалды емес электр тартпаларының электронды бөлігін жөндеу, реттеу және қызмет көрсету. Қызмет көрсетілетін жабдықтардың тораптары, блоктары мен механизмдерін қалпына келтіру.

Білуге тиіс: электронды микропроцессорлық жабдықтардың конструкциясы, қызметі, шарттары; электронды микропроцессорлық жабдықтарды электрлік, электронды автономды және кешенді баптау тәсілдері мен әдістері; электронды интегралды тәсімдердің, команда жүйелерінің қолданылатын микропроцессорлық серияларының сәулеті мен жұмыс істеу алгоритмі; құрылғылар мен блоктарды бағдарламалау тәсілдері мен әдістері; бағдарламалық басқарылатын микропроцессорлар, электр автоматика, станоктар мен жабдықтар базасындағы электронды құрылыс жабдықтарын жөндеуге қойылатын техникалық талаптар; интегралды микротәсімдер мен басқа да жинақтаушы бұйымдардың импорт аналогтары.

Орта кәсіптік білім талап етіледі.

§ 185. АВТОМАТИКА ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ АСПАПТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ ЭЛЕКТР МЕХАНИК

7-разряд

Жұмыс сипаттамасы. Микропроцессорлар, мини және микро ЭЕМ, бағдарламалық басқарылатын көп операциялы станоктардың басқару модульдері, роботталған техникалық кешендер, икемді өндіріс жүйелері, дербес ЭЕМ және терминалдық құрылғыларын телеөңдеу жүйесі базасындағы электронды құрылғыларды жөндеу, техникалық қызмет көрсету, тексеру, сынау, монтаждау, баптау және пайдалануға беру. Электронды тораптар мен модульдерді жабдық құрамындағы электронды элементтің дәлдігіне дейін диагностикалау. Бұзылған электронды элементтерін ауыстыра отырып құрылғыларды бөлшектеу және тораптарды жөндеу. Электронды басқару құрылғысын автономды және жұмыс режимінде реттеу, баптау және тексеру. Мини және микро ЭЕМ басқаратын электр тартпаларды жөндеу және реттеу. Электронды басқару құрылғыларындағы бағдарламаларды дайындау, енгізу және баптау.

Білуге тиіс: микропроцессорлар базасындағы электронды құрылғылардың немесе мини және микро ЭЕМ және микропроцессорлардың басқаруымен жұмыс істейтін конструкциялық, электрлік және басқа да ерекешеліктері; микропроцессорлық құрылғылар мен бұйымдарды диагностикалау және жөндеу әдістері; микропроцессорлық техника базасындағы бақылау-өлшеу және диагностикалау аппаратурасының құрылысы, қызметі және пайдалану мүмкіндіктері; мини және микро ЭЕМ және микропроцессорлар базасындағы электронды жабдық құрылғыларын жөндеуге қойылатын техникалық талаптар; тәсім техникасының, микропроцессорлық техникасының, робототехника негіздері; ГПС құрылу принципі.

Орта кәсіптік білім талап етіледі.

§ 186. АВТОМАТИКА ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ АСПАПТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ ЭЛЕКТР МЕХАНИК

8-разряд

Жұмыс сипаттамасы. Жабдық жұмысының сенімділігін арттыруға бағытталған интегралды тәсім микропроцессорлық сериялар, бағдарламалық басқару құрылғылары мен электр автоматика базасындағы бағдарламалық басқарылатын электронды техниканың тәжірибелік үлгілерін, жабдықтарды жаңғыртуды әзірлеуге және конструкциялауға қатысу. Матрицалық тәсімдер мен басқа да күрделі электронды жабдықтар базасындағы деректерді жіберу аппаратурасына кешенді техникалық қызмет көрсету, баптау, жөндеу, тексеру, сынау, монтаждау және пайдалануға тапсыру. Микропроцессорлық жабдықтарды, электронды басқару аппаратурасы мен үлкен дәрежелі интеграцияның микропроцессорлық тәсімдері базасындағы деректерді жіберу аппаратурасын диагностикалау. Электр тартпаларды, басқару жүйелерін, есептеу кешендерін жөндеу және параметрлік баптау. РТК және ГПС электронды құрылғыларын кешенді реттеу.

Білуге тиіс: үлкен және орта дәрежедегі интеграциялаудың тапсырысты тәсімдерінің сәулеті, жұмыс істеу алгоритмі мен машина командаларының жүйесін; басқару жүйелерінің және жергілікті және ғаламдық желілердегі деректерді жіберу жүйесінің конструкциялық және сәулеттік ерекшеліктері; түрлі контроллерлерді пайдалана отырып РТК, ГПС нақты режимінде және деректер жіберу жүйелерінде болатын ақаулықтарды диагностикалау және жою әдістері; басқару жүйесі электронды жабдықтарын және деректер жіберу аппаратурасын қайта баптау әдістері мен тәсілдері.

Орта кәсіптік білім талап етіледі.Осы бөлімде көзделген жұмысшылар кәсіптері атауларының, олардың 2002 жылы шығарылған қолданыстағы БТБА бойынша атаулары көрсетілген тізбесі

Р/с

Осы бөлімге орналастырыл

ған жұмысшы кәсіптерінің атауы

Разрядтар диапазоны

2002 жылы шығарылған

БТБА-ның бұрын қолданыста болған шығарылымдары мен бөлімдері бойынша атаулар

Разряд

тар

диапа

зоны

шығарылым №

Басы

лымның қысқар

тылған атауы

1

2

3

4

5

6

7

1

Бөлшектер мен тораптарды теңгеруші

2-6

Бөлшектер мен тораптарды теңгеруші

2-6

2

Слесар жұмыстары

2

Жүргізуші - сынаушы

2-6

Жүргізуші - сынаушы

2-6


2

-\\-

3

Оюшы

2-6

Оюшы

2-6


2

-\\-

4

Градуирлеуші

2-5

Градуирлеуші

2-5


2

-\\-

5

Қаңылтыршы

2-5

Қаңылтыршы

2-5


2

-\\-

6

Қозғалтқыштарды сынаушы

4-6

Қозғалтқыштарды сынаушы

4-6


2

-\\-

7

Герметикалы

ғын сынаушы

2-5

Герметикалы

ғын сынаушы

2-5


2

-\\-

8

Бұйымдар мен аспаптарды жинақтаушы

2-4

Бұйымдар мен аспаптарды жинақтаушы

2-4


2

-\\-

9

Өлшеу аспаптары мен арнайы құралдарды бақылаушы

2-6

Өлшеу аспаптары мен арнайы құралдарды бақылаушы

2-6


2

-\\-

10

Материалдар

ды, металлдарды, жартылай фабрикаттар мен бұйымдарды бақылаушы

2-5

Материалдар

ды, металлдарды, жартылай фабрикаттар мен бұйымдарды бақылаушы

2-5


2

-\\-

11

Электр монтаждау жұмыстарын бақылаушы

2-6

Электр монтаждау жұмыстарын бақылаушы

2-6


2

-\\-

12

Мысшы

2-6

Мысшы

2-6


2

-\\-

13

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика баптаушысы

4-8

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика баптаушысы

4-8


2

-\\-

14

Ауыл шаруашылығы машиналары мен тракторларды баптаушы

4-6

Ауыл шаруашылығы машиналары мен тракторларды баптаушы

4-6


2

-\\-

15

Дәнекерлеуші

1-5

Дәнекерлеуші

1-5


2

-\\-

16

Винипласт дәнекерлеуші

1-5

Винипласт дәнекерлеуші

1-5


2

-\\-

17

Белгілеуші

2-6

Белгілеуші

2-6


2

-\\-

18

Бұрғылаушы - пневматик

1-4

Бұрғылаушы - пневматик

1-4


2

-\\-

19

Слесарь аспапшы

2-8

Слесарь аспапшы

2-8


2

-\\-

20

Механикалық құрастыру жұмыстарының слесары

2-6

Механикалық құрастыру жұмыстарының слесары

2-6


2

-\\-

21

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жөніндегі слесары

2-8

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жөніндегі слесарь

2-8


2

-\\-

22

Автомобиль жөндеу жөніндегі слесары

1-6

Автомобиль жөндеу жөніндегі слесарь

1-6


2

-\\-

23

Жол-құрылыс машиналары мен тракторларын жөндеу жөніндегі слесарь

1-6

Жол-құрылыс машиналары мен тракторларын жөндеу жөніндегі слесарь

1-6


2

-\\-

24

Қайта тиеу машиналарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі слесарь

1-6

Қайта тиеу машиналарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі слесарь

1-6


2

-\\-

25

Желдеткіш және салқындатқыш жүйелерін жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі слесарь

3-5

Желдеткіш және салқындатқыш жүйелерін жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі слесарь

3-5


2

-\\-

26

Жылжымалы құрамды жөндеу жөніндегі слесарь

1-8

Жылжымалы құрамды жөндеу жөніндегі слесарь

1-8


2

-\\-

27

Жол машиналары мен механизмдерді жөндеу жөніндегі слесарь

2-6

Жол машиналары мен механизмдерді жөндеу жөніндегі слесарь

2-6


2

-\\-

28

Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарды жөндеу жөніндегі слесарь

1-6

Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарды жөндеу жөніндегі слесарь

1-6


2

-\\-

29

Металл конструкцияларын құрастыру жөніндегі слесарь

2-6

Металл конструкцияларын құрастыру жөніндегі слесарь

2-6


2

-\\-

30

Такелаж және жүк қармағыш айлабұйымдар жөніндегі слесарь

2-6

Такелаж және жүк қармағыш айлабұйымдар жөніндегі слесарь

2-6


2

-\\-

31

Жылу аппаратурасы жөніндегі слесарь

2-5

Жылу аппаратурасы жөніндегі слесарь

2-5


2

-\\-

32

Слесарь -жөндеуші

2-8

Слесарь -жөндеуші

2-8


2

-\\-

33

Слесарь -сантехник

2-6

Слесарь -сантехник

2-6


2

-\\-

34

Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь -электрик

2-8

Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь -электрик

2-8


2

-\\-

35

Слесарь-электр монтаждаушы

2-6

Слесарь-электр монтаждаушы

2-6


2

-\\-

36

Есеп-есептеу машиналарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр механик

3-6

Есеп-есептеу машиналарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр механик

3-6


2

-\\-

37

Автоматика құралдары мен технологиялық жабдық аспаптары жөніндегі электр механик

3-8

Автоматика құралдары мен технологиялық жабдық аспаптары жөніндегі электр механик

3-8


2

-\\-

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет