Кұралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚм у бак, ж эне баспа орталығы, 2007


М иксогастралар класы - M yxogasterom ycetesPdf көрінісі
бет17/87
Дата24.01.2023
өлшемі3,47 Mb.
#166222
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   87
Байланысты:
сімдіктер систематикасы О у ралы
математика, математика, studkz, матем иех картч, îðìàí ïèðîëîãèÿñû, Документ 1, геодезия 7
М иксогастралар класы - M yxogasterom ycetes
М иксогастраларды ң 400-дей түрі белгілі. Бүларды ң вегетативтік денесі 
плазмодий, ол тірш ілігін жойган өсімдікті, ж ерге түскен жапыракты, агаштың 
кабыгын мекен етеді. П лазмодий — көлемі бір миллиметрден 
бірнеше 
сантиметрге дейін жететін жалаңаш тор тэрізді көп ядролы дене.
В егетативтік көбейгенде споралар түзіледі. Бүл 
кезде плазмодий 
төсеміктің қалың кабатынан 
жарык 
түсетін құргақ 
бетіне карай жылжып 
шыгады да, букіл денесі споронгияларга айналады. 
Спорангиялардың жэне 
эталияларды ң іш індегі заттары бір клеткалы қалың ты гыз кабыкты кішкентай 
спораларға бөлінеді. Қ уаңш ылық ж ағдайда спора ұзак сақталып, қыстап шыга 
береді. Сулы, ды мкы л болган кезде спора тез өсіп, бір не екі, көпшілік жағдайда 
төрт амеба тэрізді түссіз зооспораға айналады. Зооспоралар әрі карай бөліну 
арқылы көбейе алады. Бұдан кейін кешікпей, талшықтарын тастап екі-екіден, 
кейін бірнеш еуі косылыгі. плазмодий түзеді. М үнда ядро да косылады. 
М иксомицеттердің дам у циклінде диплоидты фаза басым, ал гаплоидты фаза - 
спора, зооспоралар жэне копуляциялануға дейінгі миксоамеба есептеледі. 
Плазмодий еріген заттармен ж эне бактериялармен коректенеді.
М иксогастериялы ларды ң түріне ормандағы агаш түоірлерінде жиі 
кездесетін ликоголя - Lycogala жатады.
П лазм адиоф орлар класы - Plasm odiophorom ycetes
Бүл класқа паразитті тірш ілік ететін миксомицеттер жатады.
Ө кілі: плазмодиоф ора — Plasm odiophora brassicae капустаның тамырында
19


жэне баска шаршы 
гулділерде 
кил ауруын тугызады. 
А уру капуста 
тамы рлары нда түйе жаңғағының үлкендігіндей буылтык ісіктер пайда болады. 
Осы кезде капуста тамырының ішінде миксоамебалар түзіледі, олар қосылып 
плазмодийге бірігеді, сонан кейін споралар пайда болады. К апуста тамыры 
шірігеннен кейін споралар босайды. Олар көктемде эрі карай там ы ры на түсіп 
тез өсіп көбейеді.
Спорофиті кілегейлілер колайсыз жағдайларда 
ортаны ң колайсыз 
жағдайларынан қорғайтын катты кабыкпен капталған склероцийлер түзеді. 
Склероцийлер топыракта 20 ж ы лға дейін тіршілікке қабілетін сақтауы мүмкін.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   87
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет