Кредит саны 1Дата25.08.2017
өлшемі374,25 Kb.
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
«Бекітемін» Институт директоры

Маулетова С.А.

«__»__________ 2010ж.

«Мәдениет және өнер» институты

«Вокал және аспаптық өнер» кафедрасы

«Ішекті аспаптар,Үрмелі» мамандығы бойынша

кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған«Оркестр аспаптарын меңгеру»
ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс – 3
Семестр – 5
Кредит саны - 1

Дәріс – сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 15 сағат

СӨЖ – 15 сағат

Емтихан – 5 семестр

Барлығы – 45 сағат
Орал 2010 ж.
Пәннің оқу әдістемелік кешені
П.Чайковский атындағы мемлекеттік консерваториясының типтік бағдарламасы

Москва 1974 ж. негізінде әзірленді.

Құрастырушы: оқытушы Әлімбаева Г.Б.

Келісілді: ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі А.А.Какимова


«Вокал және аспаптық өнер» кафедрасының отырысында қарастырылды

  1. ж. №__ хаттама

Кафедра меңгерушісі: ______________Габдуллина.А.Қ.


ОӘК төрағасы Гусманов С.С.

2.Пән бойынша оқыту бағдарламасы – П.Чайковский атындағы мемлекеттік

консерваториясының типтік бағдарламасы Москва 1974 ж. негізінде әзірленді.

«Вокал және аспаптық өнер» кафедрасында

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

М.Өтемісов атындағы БҚМУ, «Мәдениет және өнер» институты

«Вокал және аспаптық өнер» кафедрасының оқытушысы Әлімбаева Г.Б.

Пән туралы мәлімет: Оркестр аспаптарын меңгеру

Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан тұрады.

Аптасына 1 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан ( дәріс, практика) және оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ)Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1

50 мин

СМЖӨЖ

1 сағат


50 мин.

СӨЖ

1 сағат


50 мин.


Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Практикалық сабақтар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3

5

1

-

15

15

15

45

Шығарма емтихан


Кіріспе: Оркестр аспаптарын меңгеру пәнінде студенттер оркестр құрамындағы аспаптардың түрлерімен танысып,оқу процесінде сол аспаптарды меңгеру үшін олардың құлақ күйін келтіру (cтрой),диапазон,екпін,динамикалық шарттар,орындау әдіс тәсілдерін ,сонымен бірге оркестр сабағында орындалатын шығармалардың әр партиясын жеке оқып, ойнап,үйренеді.

Осы пәннің маңызы - орындалатын шығармалардың әр партиясын жеке оқып, ойнау кезінде студент шығарманың қағыс қозғалысын реттеуге, орындау белгісін қадағалауға, әртүрлі екпінде ойнауға, дыбыс ұзақтығын есептеуді, динамикалық шарттарды, дыбыс күшін реттеуді, шартты белгілерді талдауға үйренеді.Курстың қысқаша сипаттамасы: Болашақта, жоғары оқу орнын бітірген

соң студенттерге қандай да болмасын бір оркестрдің құрамында жұмыс істеуге, оркестрде ойнауға тура келеді. Сондықтан әрбір студент оркестр аспаптарын меңгеру сабағында қойған барлық талап – тілекті орындап, ойналатын шығармалардың партияларын музыкалық аспаптарда дұрыс ойнауы керек. Оркестр аспаптарын меңгеру пәні – студенттің оркестр құрамында ойнаушы - орындаушы болуына ықпал етеді, музыкалық аспапта оркестр партияларын меңгерудегі өзіндік дамуы мен құрылымдық ерекшеліктері қарастырылады.Мақсаты: Осы курс бойынша оркестр аспаптарын меңгерудегі негізгі мақсат – оркестрде орындалатын шығармаларды студенттерге екпін, дыбыс

күші, өлшем, орындау әдістерін сауатты орындауға және нота желісіндегі

әр дыбыстардың жазылу ерекшеліктерін ұғынып түсінуге үйретіп – түсіндіру.

Жазбаша жұмысы кезінде студенттің берілген шығарманың партияларын сауатты көшіріп жазуына, нотаны жүргізіп оқуына, әртүрлі орындау әдістерін қолдану барысында екі қолдың қойылымы, тәсілдеріне назар аударуына бағыт – бағдар беру.Міндеті: Аспаптарды меңгеру кезінде студенттерге оны шағын шығармадан бастау алу, аспаптар тобын анықтап, шығарманың негізгі әуені қандай аспапта ойналатыны, стилі, мінездемесі, гармониялық үндестігіне көңіл бөлуін қамтамасыз етуге міндетті.

Оқыту әдістемесі: Оркестр аспаптарын меңгеру кезінде алдымен күйсандық аспабында әр аспаптың партиясын бөлек ойнап алуы керек. Кейін барлық аспаптардың партияларын қосып ойнауы керек. Партияларды оқып – ойнау кезінде динамикалық шарттарға, екпіннің, өлшемнің өзгеру жерлеріне көңіл

бөлінеді.Пререквизиттер: Негізгі музыкалық аспап, фольклор аспаптары.

Постреквизиттер: Мамандық оркестр және ансамбль класы.

Сабақ мазмұны мен кестесі


1 апта:

1 Практикалық сабақ:

тақырыбы: М.Ыбраев«Туған жер»

мазмұны: «Бастау» әдісі

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,дайындық кезеңі,бағыты, түрлері, ұзақтығы.

СӨЖ мазмұны шығарманың екпінімен есептегенде оның метрикалық бір бөлігіне тең ұзақтығы бар, төмен бағыттағы орындау әдісінің дыбыс күшінің ерекшелігін пайдалана отырып,тактының әлді немесе әлсіз үлестерінен басталу қимылын қолдану.

2 апта:

2 Практикалық сабақ:

тақырыбы: М.Ыбраев«Туған жер»

мазмұны: Өлшем көрсеткіші; Ырғақ

СОӨЖ мазмұны: Орындаутәсілдері,бағыты,түрлері, ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны:шығарманың өлшеміне байланысты қабылданған белгілі бір үлгіні қолдану,қол қимылдары арқылы метрлік есепті орындау;

ырғақтың кестелі қозғалыстарын көрсету негіздері,әртүрлі өлшеулерді көрсетілген өлшем көрсеткішінде кезектесіп келер ырғақтық қозғалысты қолдану.3 апта:

3 Практикалық сабақ:

тақырыбы: М.Ыбраев«Туған жер»

мазмұны: Орындаушылық бейнелеу құралдары.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,түрлері,ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны: орындау кезінде дыбыс шығару түрлерінің орындалу әдістерін қолдану.

4 апта:

4 Практикалық сабақ:

тақырыбы:. М.Ыбраев«Туған жер»

мазмұны: Екпін;Динамикалық шарттар.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,түрлері,ерекшелігі,жылдамдығы.

СӨЖ мазмұны: қол сермеу көлемінің екпінге тәуелділігі, қол қимылының екпінмен байланысы, бірқалыпты екпіннен әртүрлі жылдамдықтағы екпіндерге ауысу әдісін қолдану;

қол сермеу көлемінің дыбыс күшіне тәуелділігі, қол қимылының дыбыс күшімен байланысы,әртүрлі дыбыс күшіне ауысу әдісін қолдану.

5 апта:

5 Практикалық сабақ:

тақырыбы: М.Ыбраев«Туған жер»

мазмұны: «Аяқтау» әдісі.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,дайындық кезеңі,бағыты, түрлері, ұзақтығы.

СӨЖ мазмұны:шығарманың екпінімен есептегенде соңғы тактыдағы берілген әлді немесе әлсіз үлестердегі аяқталу дыбысының ұзақтығына тең, төмен бағыттағы орындау әдісінің дыбыс күшінің ерекшелігін пайдалана отырып бітіру қимылын қолдану.

әдебиет: М.Ыбраев«Туған жер» партитура6 апта:

6 Практикалық сабақ:

тақырыбы: Халық күйі«Айжан қыз»

мазмұны: «Бастау» әдісі

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,дайындық кезеңі,бағыты, түрлері, ұзақтығы.

СӨЖ мазмұны шығарманың екпінімен есептегенде оның метрикалық бір бөлігіне тең ұзақтығы бар, төмен бағыттағы орындау әдісінің дыбыс күшінің ерекшелігін пайдалана отырып,тактының әлді немесе әлсіз үлестерінен басталу қимылын қолдану.

7 Практикалық сабақ:

тақырыбы: Халық күйі«Айжан қыз»

мазмұны: Өлшем көрсеткіші; Ырғақ

СОӨЖ мазмұны: Орындаутәсілдері,бағыты,түрлері, ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны:шығарманың өлшеміне байланысты қабылданған белгілі бір үлгіні қолдану,қол қимылдары арқылы метрлік есепті орындау;

ырғақтың кестелі қозғалыстарын көрсету негіздері,әртүрлі өлшеулерді көрсетілген өлшем көрсеткішінде кезектесіп келер ырғақтық қозғалысты қолдану.8 апта:

8 Практикалық сабақ:

тақырыбы:. Халық күйі«Айжан қыз»

мазмұны: Орындаушылық бейнелеу құралдары.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,түрлері,ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны: орындау кезінде дыбыс шығару түрлерінің орындалу әдістерін қолдану.

9 апта:

9 Практикалық сабақ:

тақырыбы: Халық күйі«Айжан қыз»

мазмұны: Екпін;Динамикалық шарттар.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,түрлері,ерекшелігі,жылдамдығы.

СӨЖ мазмұны: қол сермеу көлемінің екпінге тәуелділігі, қол қимылының екпінмен байланысы, бірқалыпты екпіннен әртүрлі жылдамдықтағы екпіндерге ауысу әдісін қолдану;

қол сермеу көлемінің дыбыс күшіне тәуелділігі, қол қимылының дыбыс күшімен байланысы,әртүрлі дыбыс күшіне ауысу әдісін қолдану.

10 апта:

10 Практикалық сабақ:

тақырыбы Халық күйі«Айжан қыз»

мазмұны: «Аяқтау» әдісі.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,дайындық кезеңі,бағыты, түрлері, ұзақтығы.

СӨЖ мазмұны:шығарманың екпінімен есептегенде соңғы тактыдағы берілген әлді немесе әлсіз үлестердегі аяқталу дыбысының ұзақтығына тең, төмен бағыттағы орындау әдісінің дыбыс күшінің ерекшелігін пайдалана отырып бітіру қимылын қолдану.

әдебиет: С.Байжұманов «Халық аспаптар оркестрі» А.,1993 партитура11 апта:

11 Практикалық сабақ:

тақырыбы: А.Жұбанов«Би күйі»

мазмұны: «Бастау» әдісі

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,дайындық кезеңі,бағыты, түрлері, ұзақтығы.

СӨЖ мазмұны шығарманың екпінімен есептегенде оның метрикалық бір бөлігіне тең ұзақтығы бар, төмен бағыттағы орындау әдісінің дыбыс күшінің ерекшелігін пайдалана отырып,тактының әлді немесе әлсіз үлестерінен басталу қимылын қолдану.

12 апта:

12 Практикалық сабақ:

тақырыбы: А.Жұбанов«Би күйі»

мазмұны: Өлшем көрсеткіші; Ырғақ

СОӨЖ мазмұны: Орындаутәсілдері,бағыты,түрлері, ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны:шығарманың өлшеміне байланысты қабылданған белгілі бір үлгіні қолдану,қол қимылдары арқылы метрлік есепті орындау;

ырғақтың кестелі қозғалыстарын көрсету негіздері,әртүрлі өлшеулерді көрсетілген өлшем көрсеткішінде кезектесіп келер ырғақтық қозғалысты қолдану.13 апта:

13 Практикалық сабақ:

тақырыбы: А.Жұбанов«Би күйі»

мазмұны: Орындаушылық бейнелеу құралдары.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,түрлері,ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны: орындау кезінде дыбыс шығару түрлерінің орындалу әдістерін қолдану.

14 апта:

14 Практикалық сабақ:

тақырыбы: А.Жұбанов«Би күйі»

мазмұны: Екпін;Динамикалық шарттар.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,түрлері,ерекшелігі,жылдамдығы.

СӨЖ мазмұны: қол сермеу көлемінің екпінге тәуелділігі, қол қимылының екпінмен байланысы, бірқалыпты екпіннен әртүрлі жылдамдықтағы екпіндерге ауысу әдісін қолдану;

қол сермеу көлемінің дыбыс күшіне тәуелділігі, қол қимылының дыбыс күшімен байланысы,әртүрлі дыбыс күшіне ауысу әдісін қолдану.

15 апта:

15 Практикалық сабақ:

тақырыбы: А.Жұбанов«Би күйі»

мазмұны: «Аяқтау» әдісі.

СОӨЖ мазмұны: Орындау тәсілдері,дайындық кезеңі,бағыты, түрлері, ұзақтығы.

СӨЖ мазмұны:шығарманың екпінімен есептегенде соңғы тактыдағы берілген әлді немесе әлсіз үлестердегі аяқталу дыбысының ұзақтығына тең, төмен бағыттағы орындау әдісінің дыбыс күшінің ерекшелігін пайдалана отырып бітіру қимылын қолдану.

әдебиет: А.Жұбанов«Би күйі»партитураНегізгі және қосымша әдебиет тізімі.

1. С.Байжұманов «Халық аспаптар оркестрі» А.,1993

2.Л.Хамиди., Х.Тастанов «Дирижерлық негіздері»А., 1980

3.С.Мұхамбетжанов «Шаттық Отаны» А.,1995

4.А.Жұбанов «Ғасырлар пернесі»А., 1975ж

5.А.Жұбанов «Ән-күй сапары»А., 1978ж

6.К.Күмісбеков «Достық мерекесі» А., 1989ж

7.О.Бейсенбекұлы «Сазды аспаптар сыры» А., 1998ж

8.Ж.Бегендіков «Халық оркестріне жетекшілік ету» А., 1997ж

9.К.Күмісбеков «Дала сыры» А., 1983ж

10.Н.Тлендиев «Жеңіс салтанаты» А., 1991ж

11.А.Жайымов «Той бастар» А., 1996ж

12.Г.Свиридов «Вальс»

13.Құрманғазы «Серпер» А., 1978ж

14.Тәттімбет «Қосбасар» А., 1973ж

15.Халық күйі «Тел қоңыр» А., 1986ж

16.Б.Жұманиязов «Сырым сазы». А., 1996ж

17. Б.Жұманиязов «Серпін». А., 1999ж

18.Құрманғазы «Сарыарқа» А., 1978ж

19. Б.Хайкин. Беседа о дирижерском ремесле. Москва 1973.

20. Дирижерское исполнительство. (сост. Лео. Гинсбург) «Музыка» 1975.

21.Л.Хамиди, Х.Тастанов. Дирижерлық негіздері. Алматы 1980.

22. М.Канерштейн. Вопросы дирижирования. Москва 1965.

23. С.Казачков. Дирижерский аппарат и его постановка. Москва 1967.

24. А.Иванов-Радкевич. О воспитании дирижера. Москва 1973.

25. А.Иванов-Радквич. Пособие для начинающих дирижеров. Москва 1977.

26. С.Байжұманов. Халық аспаптар оркестрі. Алматы 1993.

27. Ж. Бегендіков. Халық оркестрін ұйымдастыру және жетекшілік ету. Алматы 1992.

28.Э.Кан Элементы дирижирования. «Музыка» Ленинградское отделение. 1980

29. Золотая лира I Москва 1987.

30. Золотая лира II Москва 1988.

31. Е. Брусиловский. Фортепианоға арналған 16 шығарма. Алматы 1966

32. Л.Мохель, О. Зимина. Самоучитель игры на фортепиано Москва. 1989

33. Хрестоматия по дирижированию выпуска № 4,5,6, Москва. 1992

34. Орфей Москва 1988

35. А.Жайымов Домбыра үйрену мектебі. Алматы 1992

36. Ғ.Молдакаримова. Қобыз үйрену мектебі. Алматы 2001

37. А.Тоқтағанов Күй қастерлі әуез. Алматы 1998

38.Ш.Қажығалиев. «Өнер» 1984 ж.

39.Н.Малько. Основы техники дирижирования. 1965.

40.Университеттер мен педагогикалық жоғары оқу орындарының бағдарламасы № 32 жинақ. 1994.

33. «Қоңырқаз» партитура3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Сабаққа қатысу белсенділігі

Оқу процесіне белсене қатысуы

Тізімде көрсетілген бойынша

1-15

15

аспапта ойнау

2.

Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасын орындау

Тізімде көрсетілген бойынша

1-15

15

аспапта ойнау

3.

Глоссарий

Музыкалық терминдерді меңгеру

Музыкалық терминдер

1-15

15

ауызша

4.

Партияны оқу

шығарманы меңгеру

Тізімде көрсетілген бойынша

1-15

15

аспапта ойнау


4.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы.


Әдебиет атауы
Барлығы

Ескерту

Кітапханада

КафедрадаСтуденттердің

қамтылу пайызы (%)Электронды түрі

1

2

3

4

5

6

7

1.

Золотая лира I Москва1987.

2

2.

Золотая лира II Москва1988.

2

3.

Е.Брусиловский. Фортепианоға арналған 16 шығарма. Алматы 1966


оқытушыда

4.

Л.Мохель,О.Зимина Самоучитель игры на фортепиано Москва 1968

1

5.

Хрестоматия по дирижированию выпуск № 4,5,6 Москва 1992

1

6.

Орфей Москва 1988

1

7.

А.Иванов-Радкевич Пособие для начинающих дирижеров Москва 1977

оқытушыда

8.

А.Жайымов. Домбыра үйрену мектебі Алматы 1992

7

9.

Ғ.Молдакаримова. Қобыз үйрену мектебі Алматы 2001

9

10.

А.Тоқтағанов Күй қастерлі әуез Алматы 1998

6

11.

П.Чайковский «Времена года»

2

12.

Школа игры для фортепиано 2003

2

13

С.Байжұманов «Халық аспаптар оркестрі» А.,1993

10

14

К.Күмісбеков «Достық мерекесі» А., 1989ж

10

15

Құрманғазы «Серпер» А., 1978ж


5
  1. Дәрістік кешен (дәріс тезистері, көрнекілік, таратылу материалдары, қажетті әдебиет тізімі). Жоспарланбаған

6.Практикалық сабақтардың жоспары.Тақырып

Мазмұны

Апта

Әдебиет

1

М.Ыбраев«Туған жер»

«Бастау» әдісі.


1

М.Ыбраев«Туған жер»партитура

2

М.Ыбраев«Туған жер»

Өлшем көрсеткіші;

Ырғақ.


2

М.Ыбраев«Туған жер»партитура

3

М.Ыбраев«Туған жер»

Орындаушылық бейнелеу құралдары

3

М.Ыбраев«Туған жер»партитура

4.

М.Ыбраев«Туған жер»

Екпін.

Динамикалық шарттар.
4

М.Ыбраев«Туған жер»партитура

5.

М.Ыбраев«Туған жер»

«Аяқтау» әдісі.


5

М.Ыбраев«Туған жер»партитура

6.

Халық күйі«Айжан қыз»

«Бастау» әдісі.


6

С.Байжұманов. Халық аспаптар оркестрі. Алматы 1993.

партитура7.

Халық күйі«Айжан қыз»

Өлшем көрсеткіші;

Ырғақ.


7

С.Байжұманов. Халық аспаптар оркестрі. Алматы 1993.

партитура8.

Халық күйі«Айжан қыз»

Орындаушылық бейнелеу құралдары

8

С.Байжұманов. Халық аспаптар оркестрі. Алматы 1993.

партитура9.

Халық күйі«Айжан қыз»

Екпін.

Динамикалық шарттар.
9

С.Байжұманов. Халық аспаптар оркестрі. Алматы 1993.

партитура10.

Халық күйі«Айжан қыз»

«Аяқтау» әдісі.

10

С.Байжұманов. Халық аспаптар оркестрі. Алматы 1993.

партитура11.

А.Жұбанов«Би күйі»


«Бастау» әдісі.


11

А.Жұбанов«Би күйі»

партитура12.

А.Жұбанов«Би күйі»


Өлшем көрсеткіші;

Ырғақ.


12

А.Жұбанов«Би күйі»

партитура13.

А.Жұбанов«Би күйі»


Орындаушылық бейнелеу құралдары

13

А.Жұбанов«Би күйі»

партитура14.

А.Жұбанов«Би күйі»


Екпін.

Динамикалық шарттар.
14

А.Жұбанов«Би күйі»

партитура15.

А.Жұбанов«Би күйі»


«Аяқтау» әдісі.

15

А.Жұбанов«Би күйі»

партитура7. Пәннің оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулар:

Қазақ халық аспаптары оркестрінің репертуарындағы шығармалардың

партияларын оқып ойнау кезінде шығармалардың екпініне, өлшеміне,дыбыс шығарудың әдіс тәсілдеріне,орындаушылық және техникалық мүмкіндіктеріне,дыбыс бояулары мен ою өрнектеріне көңіл бөлу керек.Оркестрге арналған шығармаларды орындауда екі қол еркін болуы, төмен немесе жоғары бағытта қол өз салмағымен қозғалуы керек.Аспаптан толыққанды дыбыс шығару, дыбыстың небір түрлі иірімдері мен техникалық мүмкіншіліктерді орындау оң қолды дұрыс қолдануға байланысты.Міне,осы иірімдерді шығару үшін әртүрлі орындау әдістерін пайдаланады.Метрлік есепті орындауда шығарманың өлшеміне байланысты қабылданған белгілі бір үлгіні қолдану керек; бейнелеу құралдарын орындау кезінде дыбыс шығарудың түрлерінің орындалу әдістерін,дыбыс,такт үстіне орналасқан кідіріс белгісін қолдану керек.

Практикалық (семинарлық, студиялық) сабақтарға әдістемелік нұсқаулар:№ 1 Практикалық сабақ:

тактінің әртүрлі үлес бөлшектерінен бастау әдісін үйрену,төмен бағыттағы қағыспен жылдам екпінінде жәй дыбыс күшін пайдаланып үш те төрт өлшеміндегі көрсеткіштің бірінші үлесіне сәйкес бастау әдісін қолдану.№ 2 Практикалық сабақ:

тактілік өлшемді көрсететін негізгі заңдылықтарды игеру,берілген өлшемді әртүрлі дыбыс күшінің,екпіннің өзгерістерінде,дыбыс алып жүру әдістерінде меңгеру;

оң қол арқылы көрсетілетін әртүрлі ырғақтық топтамалардың өзара үйлесімдігін айқындау,қолдың шығармадағы ырғақтық өзгешеліктеріне сәйкес тәуелді қимыл жасау әрекеттерін меңгеру.

№ 3 Практикалық сабақ:

дыбыс алыну түрлерін орындау заңдылықтарын игеру,әр үлесті үзбей, бөлек және қысқа орындау; үзілмей жалғасатын және аяқталатын кідіріс (фермата)орындау әдістерін қолдану.дыбыс, такт үстіне орналасқан ферматада қол қимылының дірілдете алма кезек жиірек шерту әдісін қолдану.№ 4 Практикалық сабақ:

жылдам екпінінде бірқалыпты,біртіндеп баяулата екпінінде бірте бірте жайлата немесе біртіндеп тездете екпінінде бірте бірте үдете түсе қол қимылын қолдану;

жәй дыбыс күшіне кіші көлемді, орташа дыбыс күшіне орта көлемді, қатты дыбыс күшіне кең көлемді қол қимылын, дыбыс күшінің бірте-бірте күшейе түсуінде үдете немесе бәсеңдеуінде ақырындата қол қимылын қолдану.

№ 5 Практикалық сабақ:

тактінің әртүрлі үлес бөлшектерінен аяқтау әдісін үйрену;төмен бағыттағы қағыспен жылдам екпінінде жәй дыбыс күшін пайдаланып үш те төрт өлшеміндегі көрсеткіштің бірінші үлесіндегі ширектік дыбыспен аяқтау әдісін қолдану.№ 6 Практикалық сабақ:

тактінің әртүрлі үлес бөлшектерінен бастау әдісін үйрену,төмен бағыттағы қағыспен орташа екпінінде орташа дыбыс күшін пайдаланып алты да сегіз өлшеміндегі көрсеткіштің бірінші үлесіне сәйкес бастау әдісін қолдану;№ 7 Практикалық сабақ:

тактілік өлшемді көрсететін негізгі заңдылықтарды игеру,берілген өлшемді әртүрлі дыбыс күшінің,екпіннің өзгерістерінде,дыбыс алып жүру әдістерінде меңгеру;

оң қол арқылы көрсетілетін әртүрлі ырғақтық топтамалардың өзара үйлесімдігін айқындау,қолдың шығармадағы ырғақтық өзгешеліктеріне сәйкес тәуелді қимыл жасау әрекеттерін меңгеру.

№ 8 Практикалық сабақ:

дыбыс алыну түрлерін орындау заңдылықтарын игеру,әр үлесті үзбей, бөлек және қысқа орындау; үзілмей жалғасатын және аяқталатын кідіріс (фермата)орындау әдістерін қолдану.дыбыс, такт үстіне орналасқан ферматада қол қимылының дірілдете алма кезек жиірек шерту әдісін қолдану.№ 9 Практикалық сабақ:

орташа екпінінде бірқалыпты,біртіндеп баяулата екпінінде бірте бірте жайлата немесе біртіндеп тездете екпінінде бірте бірте үдете түсе қол қимылын қолдану.

жәй дыбыс күшіне кіші көлемді, орташа дыбыс күшіне орта көлемді, қатты дыбыс күшіне кең көлемді қол қимылын, дыбыс күшінің бірте-бірте күшейе түсуінде үдете немесе бәсеңдеуінде ақырындата қол қимылын қолдану

№ 10 Практикалық сабақ:

тактінің әртүрлі үлес бөлшектерінен аяқтау әдісін үйрену;төмен бағыттағы қағыспен жылдам екпінінде жәй дыбыс күшін пайдаланып алты да сегіз өлшеміндегі көрсеткіштің бірінші үлесіндегі ширектік дыбыспен аяқтау әдісін қолдану.№ 11 Практикалық сабақ:

тактінің әртүрлі үлес бөлшектерінен бастау әдісін үйрену,төмен бағыттағы қағыспен асықпай екпінінде жәй дыбыс күшін пайдаланып төрт те төрт өлшеміндегі көрсеткіштің бірінші үлесіне сәйкес бастау әдісін қолдану;№ 12 Практикалық сабақ:

тактілік өлшемді көрсететін негізгі заңдылықтарды игеру,берілген өлшемді әртүрлі дыбыс күшінің,екпіннің өзгерістерінде,дыбыс алып жүру әдістерінде меңгеру;

оң қол арқылы көрсетілетін әртүрлі ырғақтық топтамалардың өзара үйлесімдігін айқындау,қолдың шығармадағы ырғақтық өзгешеліктеріне сәйкес тәуелді қимыл жасау әрекеттерін меңгеру.

№ 13 Практикалық сабақ:

дыбыс алыну түрлерін орындау заңдылықтарын игеру,әр үлесті үзбей, бөлек және қысқа орындау; үзілмей жалғасатын және аяқталатын кідіріс (фермата)орындау әдістерін қолдану.дыбыс, такт үстіне орналасқан ферматада қол қимылының дірілдете алма кезек жиірек шерту әдісін қолдану.№ 14 Практикалық сабақ:

орташа екпінінде бірқалыпты,біртіндеп баяулата екпінінде бірте бірте жайлата немесе біртіндеп тездете екпінінде бірте бірте үдете түсе қол қимылын қолдану.

жәй дыбыс күшіне кіші көлемді, орташа дыбыс күшіне орта көлемді, қатты дыбыс күшіне кең көлемді қол қимылын, дыбыс күшінің бірте-бірте күшейе түсуінде үдете немесе бәсеңдеуінде ақырындата қол қимылын қолдану

№ 15 Практикалық сабақ:

тактінің әртүрлі үлес бөлшектерінен аяқтау әдісін үйрену;төмен бағыттағы қағыспен жылдам екпінінде жәй дыбыс күшін пайдаланып төрт те төрт өлшеміндегі көрсеткіштің бірінші үлесіндегі ширектік дыбыспен аяқтау әдісін қолдану.


СОӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

№ 1 әртүрлі үлес бөлшектерінен бастау әдісін үйрену

№ 2 үш үлесті орындау тәсілін игеру

кезектесіп келер ырғақтық қозғалысты игеру

№ 3әр үлесті үзбей,бөлек және қысқа ойнау

кідіріс (фермата)орындау тәсілін қолдану

№ 4жылдам екпінін орындау тәсілін қолдану

жәй,орташа және қатты дыбыс күшін қолдану

№ 5 әртүрлі үлес бөлшектерінен аяқтау әдісін үйрену

№ 6 әртүрлі үлес бөлшектерінен бастау әдісін үйрену

№ 7 екі үлесті орындау тәсілін игеру

кезектесіп келер ырғақтық қозғалысты игеру

№ 8әр үлесті үзбей,бөлек және қысқа ойнау

кідіріс (фермата)орындау тәсілін қолдану

№ 9жылдам екпінін орындау тәсілін қолдану

жәй,орташа және қатты дыбыс күшін қолдану

№10 әртүрлі үлес бөлшектерінен аяқтау әдісін үйрену

№11 әртүрлі үлес бөлшектерінен бастау әдісін үйрену

№12 екі үлесті орындау тәсілін игеру

кезектесіп келер ырғақтық қозғалысты игеру

№13әр үлесті үзбей,бөлек және қысқа ойнау

кідіріс (фермата)орындау тәсілін қолдану

№14 жылдам екпінін орындау тәсілін қолдану

жәй,орташа және қатты дыбыс күшін қолдану

№15 әртүрлі үлес бөлшектерінен аяқтау әдісін үйрену

8.Типтік есептеу, графикалық жұмыс, лабораторлық жұмыс, курстық проект (жұмыс) орындалуы бойынша әдістемелік нұсқаулар. жоспарланбаған


9.Студенттердің өзіндік жұмысына арналған материалдар: үйге берілген тапсырмалардың мәтіні, әр бір тақырып бойынша өзін-өзі тексеру материалдары, реферат т.б. ұй жұмыстары бойынша тапсырмалар, әдебиет тізімі және арналған уақыт көлемі.

- үй тапсырмаларының мәтіндері,

- әр-бір тақырып бойынша өзі-өзі бақылау үшін материалдары,

- реферат тақырыптары

- кейстер

- кроссвордтар

- есептер шығару

- жаттығулар

Глоссарии-шығармада берілген музыкалық терминдердің аталуын,оның қазақ ,орыс және итальян тіліндегі аударма аттарын ауызша білу.

әдебиет. Т.Крунтяева.,Н.Молокова.Музыкалық шетел терминдері-словарь.Москва 2004.ГЛОССАРИИ

Итальян тілі

Орыс тілі

Қазақ тілі

Adagio

Медленно

Асықпай, жайлап

Allegro

Быстро

Жылдам

Andante

Спокойно

Асықпай, орташа екпінмен

Accelerando

Ускоряя

Бірте-бірте тездеие

Cantabile

Певуче

әндете

Con moto

Подвижно

Жүрдек

Crescendo

Увеличивая силу звука

Дыбысты бірте-бірте күшейте

Diminuendo

Уменьшая силу звука

Дыбысты бірте-бірте ақырындата

Energico

Энергично

Жігерлі

Grave

Важно

Маңызды

Largo

Широко

өте жай, созып

Lento

связно

Жай, кең

Leggiero

Легко

Жеңіл

Maestoso

Торжественно

Салтанатты

Messo piano

Не очень тихо

Ақырынырақ

Moderato

Умеренно

Сабырмен, бір қалыпта

Sostenuto

Сдержанно

Ұстамды

staccato

Отрывистое исполнение звуков

Дыбыстың бөлек, қысқаша орындалуы

piano

Пиано

Ақырын, жай

Mezzopiano

Меццо-пиано

Ақырынырақ

Pianissimo

Пиатиссимо

өте ақырын, өте жай

Subito piano

Субито пиано

Кеңеттен жай

forte

Форте

Қатты

Mezzoforte

Меццо-форте

Қаттырақ

Fortissimo

Фортиссимо

өте қатты

Sforzando

Сфорцандо

Кенеттен, қатты бір мезеттік дыбыс

Poco a poco creshendo

Поко а поко крещендо

Бірте-бірте күшейту

Poco a poco diminuendo

Поко а поко диминуэндо

Бірте-бірте төмендету

Morendo

морендо

Тына қалу

piu

пью

Сәл көбірек

rallentando

замедляя

баяулата

10.Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу жөнінде әдістемелік нұсқаулар және есеп құжаттарының түрі (егер пән бойынша қажет болса). Жоспарланбаған

11.Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары (бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырма, өзін-өзі даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер және т.б.)

- білімді бағалау схемасы

- білімді бағалау саясаты

- письменные контрольные задания

- тестовые задания

- перечень вопросов для самоподготовки

- экзаменационные билеты


«Білімді бағалау схемасы»
Бағалау критериясы

Бағалау түрі

Апталар

%

барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысу белсенділігі

1

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Үй тапсырмасы

1

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Глоссарии

1

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Партияны оқу

1

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Р12
60


6

Сынақ
40
7

Қортынды
100

Барлық семестр уақытында 2 рубеждік бақылау (8-ші – 15 – ші жұмада). Студенттердің үлгерімі бақылау уақытында максимальді көрсеткіш 60% құрайды. Семестр аяғында сабақ пәні бойынша емтихан өтеді. Максимальді көрсеткіш 40% құрайды. Екеуін қосқанда 100% құрайды. Емтихан тест түрінде, курсты теориялық және практикалық материалды қамтитын 30 сұрақтан тұруы керек.

Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)

Студенттерге қойылатын талаптар:

Курсты бағалау бүкіл семестрді қамтиды, сондықтан студент барлық сабақ түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент қойған сұраққа нақты, дұрыс жауап берсе, жұмыстарын мұқия, толық жағдайда жауап берсе, ғана алады.Сабаққа қатысуы: студент сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Жіберген сабақты міндетті түрде қайта өтеді.

Аудиториядағы жағдайы: сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. Ұялы телефонды айырып қоюы керек.

Үй тапсырмасы: берілген тапсырманы өз уақытында тапсыру керек. Сабақ кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды.

Жеке тапсырма: семестр бойы жеке жұмыстарды орындауы керек. Студент оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке қайтарылып, дұрыстап қайта тапсыруы керек. Бұл тапсырмалар бөлек-бөлек бағаланады, қорытынды баға әсер етеді.

Бақылау жұмысы: бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалады, сабақ аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды және бағаланбайды.

12.Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандыру (пәннің мазмұнына қарай). ПОӘК шығыс мәліметтерді және мекенжайы көрсетілу қажет – кітапхана, кафедра т.б. - жоспарланбаған13.Арнаулы аудитория, кабинет және лабораториялар тізімі – корпус № 4 ауд. 311


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу